Tillbaka 

Götalandsmästerskapen Malmö, 28/4

Ettan Tvåan Pokalen Ettan Pokalen Tvåan Trean
Tvåan
Icke officiella resultat
Pl
#
Namn
Fristående
Bygelhäst
Ringar
Hopp
Barr
Räck
Total
Gap
1
52
David R. Knezevic
GTF
13,300
D: 4,6
E: 8,700
12,550
D: 4,05
E: 8,500
12,700
D: 3,60
E: 9,100
14,300
14,350/14,250
D: 5,0/5,0
E: 9,350/9,250
14,200
D: 4,60
E: 9,600
13,050
80,100
FX
13,300
D: 4,6
E: 8,700
PH
12,550
D: 4,1
E: 8,500
SR
12,700
D: 3,6
E: 9,100
VT
14,300
14,350/14,250
D: 5,0/5,0
E: 9,350/9,250
PB
14,200
D: 4,6
E: 9,600
HB
13,050
D: 4,5
E: 8,550
2
45
Abdul Rahman Mohammed
Motus-Salto
12,200
D: 3,5
E: 8,700
11,850
D: 3,50
E: 8,350
12,200
D: 3,10
E: 9,100
13,625
12,600/14,650
D: 3,0/5,0
E: 9,600/9,650
13,300
D: 3,60
E: 9,700
13,450
76,625
3,475
FX
12,200
D: 3,5
E: 8,700
PH
11,850
D: 3,5
E: 8,350
SR
12,200
D: 3,1
E: 9,100
VT
13,625
12,600/14,650
D: 3,0/5,0
E: 9,600/9,650
PB
13,300
D: 3,6
E: 9,700
HB
13,450
D: 4,1
E: 9,350
3
53
Ismail Rustamli
GTF
11,300
D: 3,5
E: 7,800
10,050
D: 3,50
E: 6,550
11,325
D: 3,10
E: 8,225
13,725
13,900/13,550
D: 5,0/4,5
E: 8,900/9,050
12,300
D: 3,60
E: 8,700
12,550
71,250
8,850
FX
11,300
D: 3,5
E: 7,800
PH
10,050
D: 3,5
E: 6,550
SR
11,325
D: 3,1
E: 8,225
VT
13,725
13,900/13,550
D: 5,0/4,5
E: 8,900/9,050
PB
12,300
D: 3,6
E: 8,700
HB
12,550
D: 4,0
E: 8,550
4
47
Viggo Ehrencrona
Hindås
10,150
D: 3,1
E: 7,050
9,000
D: 2,55
E: 6,450
11,300
D: 3,00
E: 8,300
13,150
12,500/13,800
D: 3,0/4,5
E: 9,500/9,300
12,300
D: 3,50
E: 8,800
12,200
68,100
12,000
FX
10,150
D: 3,1
E: 7,050
PH
9,000
D: 2,6
E: 6,450
SR
11,300
D: 3,0
E: 8,300
VT
13,150
12,500/13,800
D: 3,0/4,5
E: 9,500/9,300
PB
12,300
D: 3,5
E: 8,800
HB
12,200
D: 3,5
E: 8,700
5
51
Charlie Björsson
AIF
9,400
D: 2,5
E: 6,900
10,800
D: 3,10
E: 7,700
8,750
D: 3,10
E: 5,650
13,350
13,800/12,900
D: 4,5/5,0
E: 9,300/7,900
11,300
D: 3,00
E: 8,300
11,700
65,300
14,800
FX
9,400
D: 2,5
E: 6,900
PH
10,800
D: 3,1
E: 7,700
SR
8,750
D: 3,1
E: 5,650
VT
13,350
13,800/12,900
D: 4,5/5,0
E: 9,300/7,900
PB
11,300
D: 3,0
E: 8,300
HB
11,700
D: 3,1
E: 8,600
6
55
Ali Agazaole
HFG
9,100
D: 2,5
E: 6,600
8,550
D: 3,15
E: 5,400
10,075
D: 3,10
E: 6,975
13,000
11,950/14,050
D: 3,0/5,0
E: 8,950/9,050
12,850
D: 3,60
E: 9,250
11,200
64,775
15,325
FX
9,100
D: 2,5
E: 6,600
PH
8,550
D: 3,2
E: 5,400
SR
10,075
D: 3,1
E: 6,975
VT
13,000
11,950/14,050
D: 3,0/5,0
E: 8,950/9,050
PB
12,850
D: 3,6
E: 9,250
HB
11,200
D: 3,5
E: 7,700
7
50
Simon Franke
AIF
9,650
D: 3,0
E: 6,650
5,950
D: 1,75
E: 4,200
8,150
D: 3,00
E: 5,150
13,400
13,900/12,900
D: 5,0/4,5
E: 8,900/8,400
9,500
D: 2,00
E: 7,500
11,200
57,850
22,250
FX
9,650
D: 3,0
E: 6,650
PH
5,950
D: 1,8
E: 4,200
SR
8,150
D: 3,0
E: 5,150
VT
13,400
13,900/12,900
D: 5,0/4,5
E: 8,900/8,400
PB
9,500
D: 2,0
E: 7,500
HB
11,200
D: 3,6
E: 7,600
8
54
Nils Bengtsson
HFG
7,850
D: 2,0
E: 5,850
5,750
D: 2,50
E: 3,250
10,050
D: 3,10
E: 6,950
12,400
12,300/12,500
D: 3,0/3,2
E: 9,300/9,300
10,300
D: 2,10
E: 8,200
9,350
55,700
24,400
FX
7,850
D: 2,0
E: 5,850
PH
5,750
D: 2,5
E: 3,250
SR
10,050
D: 3,1
E: 6,950
VT
12,400
12,300/12,500
D: 3,0/3,2
E: 9,300/9,300
PB
10,300
D: 2,1
E: 8,200
HB
9,350
D: 2,5
E: 6,850
9
48
Johan Svensson
AIF
7,650
D: 2,5
E: 5,150
5,400
D: 1,25
E: 4,150
8,350
D: 3,00
E: 5,350
13,225
13,450/13,000
D: 4,5/5,0
E: 8,950/8,000
9,050
D: 2,10
E: 6,950
8,950
52,625
27,475
FX
7,650
D: 2,5
E: 5,150
PH
5,400
D: 1,3
E: 4,150
SR
8,350
D: 3,0
E: 5,350
VT
13,225
13,450/13,000
D: 4,5/5,0
E: 8,950/8,000
PB
9,050
D: 2,1
E: 6,950
HB
8,950
D: 3,1
E: 5,850
10
49
Elias Klebom
AIF
9,300
D: 3,0
E: 6,300
7,950
D: 1,75
E: 6,200
9,050
D: 3,00
E: 6,050
6,150
12,300/-
D: 3,0/-
E: 9,300/-
9,450
D: 2,00
E: 7,450
9,750
51,650
28,450
FX
9,300
D: 3,0
E: 6,300
PH
7,950
D: 1,8
E: 6,200
SR
9,050
D: 3,0
E: 6,050
VT
6,150
12,300/-
D: 3,0/-
E: 9,300/-
PB
9,450
D: 2,0
E: 7,450
HB
9,750
D: 3,0
E: 6,750
11
56
Mattis Alfredsson
HFG
FX

PH

SR

VT
PB

HB

11
44
Edvin Rylèn
Motus-Salto
FX

PH

SR

VT
PB

HB

11
46
Elliot Burvall
Hindås
FX

PH

SR

VT
PB

HB

Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
1
52
David R. Knezevic, GTF

4,6

8,700


13,300

2
45
Abdul Rahman Mohammed, Motus-Salto

3,5

8,700


12,200

1,100
3
53
Ismail Rustamli, GTF

3,5

7,800


11,300

2,000
4
47
Viggo Ehrencrona, Hindås

3,1

7,050


10,150

3,150
5
50
Simon Franke, AIF

3,0

6,650


9,650

3,650
6
51
Charlie Björsson, AIF

2,5

6,900


9,400

3,900
7
49
Elias Klebom, AIF

3,0

6,300


9,300

4,000
8
55
Ali Agazaole, HFG

2,5

6,600


9,100

4,200
9
54
Nils Bengtsson, HFG

2,0

5,850


7,850

5,450
10
48
Johan Svensson, AIF

2,5

5,150


7,650

5,650
11
44
Edvin Rylèn, Motus-Salto
11
46
Elliot Burvall, Hindås
11
56
Mattis Alfredsson, HFG
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
1
52
David R. Knezevic, GTF

4,1

8,500


12,550

2
45
Abdul Rahman Mohammed, Motus-Salto

3,5

8,350


11,850

0,700
3
51
Charlie Björsson, AIF

3,1

7,700


10,800

1,750
4
53
Ismail Rustamli, GTF

3,5

6,550


10,050

2,500
5
47
Viggo Ehrencrona, Hindås

2,6

6,450


9,000

3,550
6
55
Ali Agazaole, HFG

3,2

5,400


8,550

4,000
7
49
Elias Klebom, AIF

1,8

6,200


7,950

4,600
8
50
Simon Franke, AIF

1,8

4,200


5,950

6,600
9
54
Nils Bengtsson, HFG

2,5

3,250


5,750

6,800
10
48
Johan Svensson, AIF

1,3

4,150


5,400

7,150
11
44
Edvin Rylèn, Motus-Salto
11
46
Elliot Burvall, Hindås
11
56
Mattis Alfredsson, HFG
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
1
52
David R. Knezevic, GTF

3,6

9,100


12,700

2
45
Abdul Rahman Mohammed, Motus-Salto

3,1

9,100


12,200

0,500
3
53
Ismail Rustamli, GTF

3,1

8,225


11,325

1,375
4
47
Viggo Ehrencrona, Hindås

3,0

8,300


11,300

1,400
5
55
Ali Agazaole, HFG

3,1

6,975


10,075

2,625
6
54
Nils Bengtsson, HFG

3,1

6,950


10,050

2,650
7
49
Elias Klebom, AIF

3,0

6,050


9,050

3,650
8
51
Charlie Björsson, AIF

3,1

5,650


8,750

3,950
9
48
Johan Svensson, AIF

3,0

5,350


8,350

4,350
10
50
Simon Franke, AIF

3,0

5,150


8,150

4,550
11
44
Edvin Rylèn, Motus-Salto
11
46
Elliot Burvall, Hindås
11
56
Mattis Alfredsson, HFG
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
1
52
David R. Knezevic, GTF


5,0
5,0


9,350
9,250
14,300
14,350
14,250

2
53
Ismail Rustamli, GTF


5,0
4,5


8,900
9,050
13,725
13,900
13,550

0,575
3
45
Abdul Rahman Mohammed, Motus-Salto


3,0
5,0


9,600
9,650
13,625
12,600
14,650

0,675
4
50
Simon Franke, AIF


5,0
4,5


8,900
8,400
13,400
13,900
12,900

0,900
5
51
Charlie Björsson, AIF


4,5
5,0


9,300
7,900
13,350
13,800
12,900

0,950
6
48
Johan Svensson, AIF


4,5
5,0


8,950
8,000
13,225
13,450
13,000

1,075
7
47
Viggo Ehrencrona, Hindås


3,0
4,5


9,500
9,300
13,150
12,500
13,800

1,150
8
55
Ali Agazaole, HFG


3,0
5,0


8,950
9,050
13,000
11,950
14,050

1,300
9
54
Nils Bengtsson, HFG


3,0
3,2


9,300
9,300
12,400
12,300
12,500

1,900
10
49
Elias Klebom, AIF


3,0


9,300
6,150
12,300

8,150
11
44
Edvin Rylèn, Motus-Salto


11
46
Elliot Burvall, Hindås


11
56
Mattis Alfredsson, HFG


Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
1
52
David R. Knezevic, GTF

4,6

9,600


14,200

2
45
Abdul Rahman Mohammed, Motus-Salto

3,6

9,700


13,300

0,900
3
55
Ali Agazaole, HFG

3,6

9,250


12,850

1,350
4
47
Viggo Ehrencrona, Hindås

3,5

8,800


12,300

1,900
4
53
Ismail Rustamli, GTF

3,6

8,700


12,300

1,900
6
51
Charlie Björsson, AIF

3,0

8,300


11,300

2,900
7
54
Nils Bengtsson, HFG

2,1

8,200


10,300

3,900
8
50
Simon Franke, AIF

2,0

7,500


9,500

4,700
9
49
Elias Klebom, AIF

2,0

7,450


9,450

4,750
10
48
Johan Svensson, AIF

2,1

6,950


9,050

5,150
11
44
Edvin Rylèn, Motus-Salto
11
46
Elliot Burvall, Hindås
11
56
Mattis Alfredsson, HFG
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
1
45
Abdul Rahman Mohammed, Motus-Salto

4,1

9,350


13,450

2
52
David R. Knezevic, GTF

4,5

8,550


13,050

0,400
3
53
Ismail Rustamli, GTF

4,0

8,550


12,550

0,900
4
47
Viggo Ehrencrona, Hindås

3,5

8,700


12,200

1,250
5
51
Charlie Björsson, AIF

3,1

8,600


11,700

1,750
6
55
Ali Agazaole, HFG

3,5

7,700


11,200

2,250
6
50
Simon Franke, AIF

3,6

7,600


11,200

2,250
8
49
Elias Klebom, AIF

3,0

6,750


9,750

3,700
9
54
Nils Bengtsson, HFG

2,5

6,850


9,350

4,100
10
48
Johan Svensson, AIF

3,1

5,850


8,950

4,500
11
44
Edvin Rylèn, Motus-Salto
11
46
Elliot Burvall, Hindås
11
56
Mattis Alfredsson, HFG
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap

Last Update: 2024-06-21 02:59:19
SX
SM
MD
XL
XXL