Tillbaka 

Riksfemman Öppen klass 13år+ , 2018-05-26

Riksfemman Öppen klass Riksfemman Final
Riksfemman Öppen klass
Officiella resultat
Pl
#
Namn
Fristående
Tumbling
Trampett
Total
Gap
1
27
Varbergs GIF GF lag 2
11,950
D: 1,700
E: 7,300
C: 2,950

12,000
D: 2,000
E: 8,000
C: 2,000

12,750
D: 1,700
E: 9,050
C: 2,000

36,700
FX
11,950
D: 1,700
E: 7,300
C: 2,950
TU
12,000
D: 2,000
E: 8,000
C: 2,000
TR
12,750
D: 1,700
E: 9,050
C: 2,000
2
44
Wifolka GF
12,400
D: 2,000
E: 6,950
C: 3,450

12,150
D: 2,000
E: 8,150
C: 2,000

12,050
D: 1,600
E: 8,450
C: 2,000

36,600
0,100
FX
12,400
D: 2,000
E: 6,950
C: 3,450
TU
12,150
D: 2,000
E: 8,150
C: 2,000
TR
12,050
D: 1,600
E: 8,450
C: 2,000
3
57
Brommagymnasterna lag 3
14,350
D: 2,000
E: 8,500
C: 3,850

10,600
D: 1,900
E: 6,700
C: 2,000

11,550
D: 1,700
E: 7,850
C: 2,000

36,500
0,200
FX
14,350
D: 2,000
E: 8,500
C: 3,850
TU
10,600
D: 1,900
E: 6,700
C: 2,000
TR
11,550
D: 1,700
E: 7,850
C: 2,000
4
26
GT Vikingarna lag 2
12,850
D: 2,000
E: 7,450
C: 3,400

11,600
D: 2,000
E: 7,600
C: 2,000

11,850
D: 1,700
E: 8,150
C: 2,000

36,300
0,400
FX
12,850
D: 2,000
E: 7,450
C: 3,400
TU
11,600
D: 2,000
E: 7,600
C: 2,000
TR
11,850
D: 1,700
E: 8,150
C: 2,000
5
18
GF Örnarna lag 1
12,900
D: 2,000
E: 7,700
C: 3,200

11,200
D: 2,000
E: 7,200
C: 2,000

12,100
D: 1,700
E: 8,400
C: 2,000

36,200
0,500
FX
12,900
D: 2,000
E: 7,700
C: 3,200
TU
11,200
D: 2,000
E: 7,200
C: 2,000
TR
12,100
D: 1,700
E: 8,400
C: 2,000
6
45
Tyresögymnastiken M2
13,250
D: 2,000
E: 7,700
C: 3,550

11,150
D: 2,000
E: 7,350
C: 1,800

11,000
D: 1,700
E: 7,700
C: 1,600

35,400
1,300
FX
13,250
D: 2,000
E: 7,700
C: 3,550
TU
11,150
D: 2,000
E: 7,350
C: 1,800
TR
11,000
D: 1,700
E: 7,700
C: 1,600
7
16
Eksjö GS
11,600
D: 1,800
E: 6,550
C: 3,250

11,550
D: 2,000
E: 7,550
C: 2,000

12,150
D: 1,700
E: 8,450
C: 2,000

35,300
1,400
FX
11,600
D: 1,800
E: 6,550
C: 3,250
TU
11,550
D: 2,000
E: 7,550
C: 2,000
TR
12,150
D: 1,700
E: 8,450
C: 2,000
8
56
Tranemo GF lag 1
13,300
D: 2,000
E: 8,250
C: 3,050

10,300
D: 1,900
E: 6,700
C: 1,700

11,400
D: 1,700
E: 7,700
C: 2,000

35,000
1,700
FX
13,300
D: 2,000
E: 8,250
C: 3,050
TU
10,300
D: 1,900
E: 6,700
C: 1,700
TR
11,400
D: 1,700
E: 7,700
C: 2,000
9
62
Klippans GK
10,700
D: 2,000
E: 6,100
C: 2,600

12,350
D: 2,000
E: 8,350
C: 2,000

11,850
D: 1,700
E: 8,150
C: 2,000

34,900
1,800
FX
10,700
D: 2,000
E: 6,100
C: 2,600
TU
12,350
D: 2,000
E: 8,350
C: 2,000
TR
11,850
D: 1,700
E: 8,150
C: 2,000
9
36
Brommagymnasterna lag 2
13,850
D: 2,000
E: 8,650
C: 3,200

10,600
D: 2,000
E: 6,800
C: 1,800

10,450
D: 1,700
E: 6,750
C: 2,000

34,900
1,800
FX
13,850
D: 2,000
E: 8,650
C: 3,200
TU
10,600
D: 2,000
E: 6,800
C: 1,800
TR
10,450
D: 1,700
E: 6,750
C: 2,000
11
12
Norrtälje GF
13,250
D: 2,000
E: 7,800
C: 3,450

11,200
D: 1,900
E: 7,300
C: 2,000

10,350
D: 1,700
E: 6,650
C: 2,000

34,800
1,900
FX
13,250
D: 2,000
E: 7,800
C: 3,450
TU
11,200
D: 1,900
E: 7,300
C: 2,000
TR
10,350
D: 1,700
E: 6,650
C: 2,000
12
28
Sol-Flickornas GF RM
14,000
D: 2,000
E: 8,650
C: 3,350

10,300
D: 2,000
E: 6,500
C: 1,800

10,450
D: 1,700
E: 6,950
C: 1,800

34,750
1,950
FX
14,000
D: 2,000
E: 8,650
C: 3,350
TU
10,300
D: 2,000
E: 6,500
C: 1,800
TR
10,450
D: 1,700
E: 6,950
C: 1,800
13
10
Hammarbygymnasterna TM29
11,750
D: 1,800
E: 7,350
C: 2,600

11,450
D: 2,000
E: 7,450
C: 2,000

11,350
D: 1,700
E: 7,650
C: 2,000

34,550
2,150
FX
11,750
D: 1,800
E: 7,350
C: 2,600
TU
11,450
D: 2,000
E: 7,450
C: 2,000
TR
11,350
D: 1,700
E: 7,650
C: 2,000
14
30
Södertälje GSF UT2
11,450
D: 2,000
E: 6,450
C: 3,000

11,050
D: 2,000
E: 7,050
C: 2,000

12,000
D: 1,700
E: 8,300
C: 2,000

34,500
2,200
FX
11,450
D: 2,000
E: 6,450
C: 3,000
TU
11,050
D: 2,000
E: 7,050
C: 2,000
TR
12,000
D: 1,700
E: 8,300
C: 2,000
15
60
GF Ling lag 1
11,150
D: 2,000
E: 6,650
C: 2,500

11,000
D: 1,700
E: 7,300
C: 2,000

11,800
D: 1,700
E: 8,100
C: 2,000

33,950
2,750
FX
11,150
D: 2,000
E: 6,650
C: 2,500
TU
11,000
D: 1,700
E: 7,300
C: 2,000
TR
11,800
D: 1,700
E: 8,100
C: 2,000
16
24
Göteborgs Turnförening lag Blå
12,050
D: 1,500
E: 7,250
C: 3,300

10,700
D: 1,700
E: 7,000
C: 2,000

11,000
D: 1,700
E: 7,700
C: 1,600

33,750
2,950
FX
12,050
D: 1,500
E: 7,250
C: 3,300
TU
10,700
D: 1,700
E: 7,000
C: 2,000
TR
11,000
D: 1,700
E: 7,700
C: 1,600
17
40
Dackegymnasterna lag 2
11,350
D: 2,000
E: 5,700
C: 3,650

11,000
D: 2,000
E: 7,000
C: 2,000

11,350
D: 1,700
E: 7,650
C: 2,000

33,700
3,000
FX
11,350
D: 2,000
E: 5,700
C: 3,650
TU
11,000
D: 2,000
E: 7,000
C: 2,000
TR
11,350
D: 1,700
E: 7,650
C: 2,000
17
6
GF Örnarna lag 2
12,300
D: 2,000
E: 7,500
C: 2,800

10,750
D: 2,000
E: 6,750
C: 2,000

10,650
D: 1,700
E: 6,950
C: 2,000

33,700
3,000
FX
12,300
D: 2,000
E: 7,500
C: 2,800
TU
10,750
D: 2,000
E: 6,750
C: 2,000
TR
10,650
D: 1,700
E: 6,950
C: 2,000
19
58
GF Nissaflickorna
11,750
D: 2,000
E: 7,150
C: 2,600

10,700
D: 2,000
E: 6,700
C: 2,000

11,200
D: 1,700
E: 7,500
C: 2,000

33,650
3,050
FX
11,750
D: 2,000
E: 7,150
C: 2,600
TU
10,700
D: 2,000
E: 6,700
C: 2,000
TR
11,200
D: 1,700
E: 7,500
C: 2,000
20
13
GK Splitt
11,200
D: 1,900
E: 6,650
C: 2,650

11,050
D: 2,000
E: 7,050
C: 2,000

11,200
D: 1,700
E: 7,500
C: 2,000

33,450
3,250
FX
11,200
D: 1,900
E: 6,650
C: 2,650
TU
11,050
D: 2,000
E: 7,050
C: 2,000
TR
11,200
D: 1,700
E: 7,500
C: 2,000
20
52
GK Motus-Salto lag 2
11,700
D: 2,000
E: 6,550
C: 3,150

10,650
D: 2,000
E: 6,650
C: 2,000

11,100
D: 1,700
E: 7,600
C: 1,800

33,450
3,250
FX
11,700
D: 2,000
E: 6,550
C: 3,150
TU
10,650
D: 2,000
E: 6,650
C: 2,000
TR
11,100
D: 1,700
E: 7,600
C: 1,800
22
61
Kävlinge GF
11,000
D: 2,000
E: 5,650
C: 3,350

10,900
D: 2,000
E: 6,900
C: 2,000

11,450
D: 1,700
E: 7,750
C: 2,000

33,350
3,350
FX
11,000
D: 2,000
E: 5,650
C: 3,350
TU
10,900
D: 2,000
E: 6,900
C: 2,000
TR
11,450
D: 1,700
E: 7,750
C: 2,000
22
19
Dackegymnasterna lag 1
10,800
D: 2,000
E: 5,350
C: 3,450

11,250
D: 2,000
E: 7,250
C: 2,000

11,300
D: 1,700
E: 7,600
C: 2,000

33,350
3,350
FX
10,800
D: 2,000
E: 5,350
C: 3,450
TU
11,250
D: 2,000
E: 7,250
C: 2,000
TR
11,300
D: 1,700
E: 7,600
C: 2,000
24
14
Varbergs GIF GF lag 1
9,950
D: 2,000
E: 5,000
C: 2,950

11,350
D: 2,000
E: 7,350
C: 2,000

11,800
D: 1,700
E: 8,100
C: 2,000

33,100
3,600
FX
9,950
D: 2,000
E: 5,000
C: 2,950
TU
11,350
D: 2,000
E: 7,350
C: 2,000
TR
11,800
D: 1,700
E: 8,100
C: 2,000
25
37
Enebybergsgymnasterna
12,450
D: 2,000
E: 7,700
C: 2,750

9,450
D: 1,800
E: 6,050
C: 1,600

11,150
D: 1,700
E: 7,850
C: 1,600

33,050
3,650
FX
12,450
D: 2,000
E: 7,700
C: 2,750
TU
9,450
D: 1,800
E: 6,050
C: 1,600
TR
11,150
D: 1,700
E: 7,850
C: 1,600
26
33
Borensbergs GF
11,500
D: 2,000
E: 6,600
C: 2,900

10,600
D: 2,000
E: 6,600
C: 2,000

10,550
D: 1,700
E: 7,050
C: 1,800

32,650
4,050
FX
11,500
D: 2,000
E: 6,600
C: 2,900
TU
10,600
D: 2,000
E: 6,600
C: 2,000
TR
10,550
D: 1,700
E: 7,050
C: 1,800
27
53
Tyresögymnastiken S2
11,350
D: 2,000
E: 6,200
C: 3,150

11,150
D: 2,000
E: 7,150
C: 2,000

10,050
D: 1,700
E: 6,450
C: 1,900

32,550
4,150
FX
11,350
D: 2,000
E: 6,200
C: 3,150
TU
11,150
D: 2,000
E: 7,150
C: 2,000
TR
10,050
D: 1,700
E: 6,450
C: 1,900
27
42
Huskvarna GF T1 Flickor
10,800
D: 1,800
E: 6,350
C: 2,650

10,550
D: 1,900
E: 6,650
C: 2,000

11,200
D: 1,700
E: 7,500
C: 2,000

32,550
4,150
FX
10,800
D: 1,800
E: 6,350
C: 2,650
TU
10,550
D: 1,900
E: 6,650
C: 2,000
TR
11,200
D: 1,700
E: 7,500
C: 2,000
29
1
GT Vikingarna lag 1
11,350
D: 2,000
E: 6,450
C: 2,900

10,600
D: 1,600
E: 7,000
C: 2,000

10,500
D: 1,700
E: 6,800
C: 2,000

32,450
4,250
FX
11,350
D: 2,000
E: 6,450
C: 2,900
TU
10,600
D: 1,600
E: 7,000
C: 2,000
TR
10,500
D: 1,700
E: 6,800
C: 2,000
29
63
Röstångagymnasterna
9,900
D: 1,700
E: 5,500
C: 2,700

12,350
D: 2,000
E: 8,350
C: 2,000

10,200
D: 1,600
E: 6,800
C: 1,800

32,450
4,250
FX
9,900
D: 1,700
E: 5,500
C: 2,700
TU
12,350
D: 2,000
E: 8,350
C: 2,000
TR
10,200
D: 1,600
E: 6,800
C: 1,800
31
49
Hammarbygymnasterna lag 1
9,750
D: 2,000
E: 4,900
C: 2,850

10,800
D: 2,000
E: 6,850
C: 1,950

11,850
D: 1,700
E: 8,150
C: 2,000

32,400
4,300
FX
9,750
D: 2,000
E: 4,900
C: 2,850
TU
10,800
D: 2,000
E: 6,850
C: 1,950
TR
11,850
D: 1,700
E: 8,150
C: 2,000
31
9
Göteborgs Turnförening lag Röd 2
11,550
D: 2,000
E: 6,600
C: 2,950

10,250
D: 2,000
E: 6,250
C: 2,000

10,600
D: 1,700
E: 7,000
C: 1,900

32,400
4,300
FX
11,550
D: 2,000
E: 6,600
C: 2,950
TU
10,250
D: 2,000
E: 6,250
C: 2,000
TR
10,600
D: 1,700
E: 7,000
C: 1,900
31
25
Örebro GF KIF lag 1
12,300
D: 2,000
E: 7,250
C: 3,050

9,650
D: 2,000
E: 5,750
C: 1,900

10,450
D: 1,700
E: 6,750
C: 2,000

32,400
4,300
FX
12,300
D: 2,000
E: 7,250
C: 3,050
TU
9,650
D: 2,000
E: 5,750
C: 1,900
TR
10,450
D: 1,700
E: 6,750
C: 2,000
34
5
Täby GF TTä2
11,150
D: 2,000
E: 5,800
C: 3,350

9,500
D: 2,000
E: 6,000
C: 1,500

11,550
D: 1,700
E: 7,850
C: 2,000

32,200
4,500
FX
11,150
D: 2,000
E: 5,800
C: 3,350
TU
9,500
D: 2,000
E: 6,000
C: 1,500
TR
11,550
D: 1,700
E: 7,850
C: 2,000
35
59
KFUM Kristianstad GF TG1-2
10,050
D: 1,900
E: 5,450
C: 2,700

10,650
D: 1,700
E: 6,950
C: 2,000

11,300
D: 1,700
E: 7,600
C: 2,000

32,000
4,700
FX
10,050
D: 1,900
E: 5,450
C: 2,700
TU
10,650
D: 1,700
E: 6,950
C: 2,000
TR
11,300
D: 1,700
E: 7,600
C: 2,000
36
21
Örebro GF KIF lag 2
12,100
D: 2,000
E: 7,100
C: 3,000

9,850
D: 1,700
E: 6,150
C: 2,000

10,000
D: 1,700
E: 6,300
C: 2,000

31,950
4,750
FX
12,100
D: 2,000
E: 7,100
C: 3,000
TU
9,850
D: 1,700
E: 6,150
C: 2,000
TR
10,000
D: 1,700
E: 6,300
C: 2,000
37
4
Gymnastikkompaniet
9,850
D: 1,600
E: 5,250
C: 3,000

11,300
D: 2,000
E: 7,300
C: 2,000

10,650
D: 1,700
E: 6,950
C: 2,000

31,800
4,900
FX
9,850
D: 1,600
E: 5,250
C: 3,000
TU
11,300
D: 2,000
E: 7,300
C: 2,000
TR
10,650
D: 1,700
E: 6,950
C: 2,000
38
34
Askersunds GF
9,900
D: 1,950
E: 5,500
C: 2,450

10,200
D: 2,000
E: 6,200
C: 2,000

11,650
D: 1,700
E: 7,950
C: 2,000

31,750
4,950
FX
9,900
D: 1,950
E: 5,500
C: 2,450
TU
10,200
D: 2,000
E: 6,200
C: 2,000
TR
11,650
D: 1,700
E: 7,950
C: 2,000
39
35
Hammarbygymnasterna lag 2
11,000
D: 1,650
E: 6,250
C: 3,100

10,750
D: 1,700
E: 7,050
C: 2,000

9,900
D: 1,700
E: 6,300
C: 1,900

31,650
5,050
FX
11,000
D: 1,650
E: 6,250
C: 3,100
TU
10,750
D: 1,700
E: 7,050
C: 2,000
TR
9,900
D: 1,700
E: 6,300
C: 1,900
39
23
Bofors GF
9,300
D: 2,000
E: 4,750
C: 2,550

10,700
D: 2,000
E: 6,700
C: 2,000

11,650
D: 1,700
E: 7,950
C: 2,000

31,650
5,050
FX
9,300
D: 2,000
E: 4,750
C: 2,550
TU
10,700
D: 2,000
E: 6,700
C: 2,000
TR
11,650
D: 1,700
E: 7,950
C: 2,000
41
8
GF Värmdö Skärgårdsgymnaster T10
10,700
D: 2,000
E: 5,850
C: 2,850

10,050
D: 2,000
E: 6,050
C: 2,000

10,750
D: 1,700
E: 7,250
C: 1,800

31,500
5,200
FX
10,700
D: 2,000
E: 5,850
C: 2,850
TU
10,050
D: 2,000
E: 6,050
C: 2,000
TR
10,750
D: 1,700
E: 7,250
C: 1,800
42
2
Tranemo GF lag 2
11,150
D: 2,000
E: 6,500
C: 2,650

9,250
D: 1,600
E: 5,950
C: 2,000
HJ: 0,3
10,850
D: 1,600
E: 7,250
C: 2,000

31,250
5,450
FX
11,150
D: 2,000
E: 6,500
C: 2,650
TU
9,250
D: 1,600
E: 5,950
C: 2,000
HJ- 0,3
TR
10,850
D: 1,600
E: 7,250
C: 2,000
42
48
GF Nikegymnasterna
12,750
D: 2,000
E: 7,800
C: 2,950

9,200
D: 1,900
E: 5,300
C: 2,000

9,300
D: 1,700
E: 6,000
C: 1,600

31,250
5,450
FX
12,750
D: 2,000
E: 7,800
C: 2,950
TU
9,200
D: 1,900
E: 5,300
C: 2,000
TR
9,300
D: 1,700
E: 6,000
C: 1,600
44
50
NIF Gymnasterna lag 1
10,100
D: 1,600
E: 6,050
C: 2,450

9,300
D: 1,800
E: 5,700
C: 1,800

11,350
D: 1,700
E: 7,650
C: 2,000

30,750
5,950
FX
10,100
D: 1,600
E: 6,050
C: 2,450
TU
9,300
D: 1,800
E: 5,700
C: 1,800
TR
11,350
D: 1,700
E: 7,650
C: 2,000
45
29
Sol-Flickornas GF Miniortruppen 2
10,200
D: 1,900
E: 5,250
C: 3,050

9,450
D: 2,000
E: 5,950
C: 1,500

10,750
D: 1,700
E: 7,050
C: 2,000

30,400
6,300
FX
10,200
D: 1,900
E: 5,250
C: 3,050
TU
9,450
D: 2,000
E: 5,950
C: 1,500
TR
10,750
D: 1,700
E: 7,050
C: 2,000
46
20
Brommagymnasterna lag 1
10,200
D: 2,000
E: 5,150
C: 3,050

9,150
D: 2,000
E: 5,350
C: 1,800

10,150
D: 1,700
E: 6,650
C: 1,800

29,500
7,200
FX
10,200
D: 2,000
E: 5,150
C: 3,050
TU
9,150
D: 2,000
E: 5,350
C: 1,800
TR
10,150
D: 1,700
E: 6,650
C: 1,800
47
39
Huskvarna GF lag 1
9,250
D: 2,000
E: 4,050
C: 3,200

10,300
D: 1,900
E: 6,400
C: 2,000

9,800
D: 1,700
E: 6,600
C: 1,500

29,350
7,350
FX
9,250
D: 2,000
E: 4,050
C: 3,200
TU
10,300
D: 1,900
E: 6,400
C: 2,000
TR
9,800
D: 1,700
E: 6,600
C: 1,500
48
38
Sollentunagymnasterna lag 2
10,550
D: 2,000
E: 5,300
C: 3,250

9,500
D: 1,800
E: 5,700
C: 2,000

8,950
D: 1,700
E: 5,250
C: 2,000

29,000
7,700
FX
10,550
D: 2,000
E: 5,300
C: 3,250
TU
9,500
D: 1,800
E: 5,700
C: 2,000
TR
8,950
D: 1,700
E: 5,250
C: 2,000
49
51
Bjursås IK Trupp 1
8,900
D: 1,800
E: 4,750
C: 2,350

9,300
D: 1,800
E: 5,900
C: 1,900
HJ: 0,3
10,700
D: 1,700
E: 7,000
C: 2,000

28,900
7,800
FX
8,900
D: 1,800
E: 4,750
C: 2,350
TU
9,300
D: 1,800
E: 5,900
C: 1,900
HJ- 0,3
TR
10,700
D: 1,700
E: 7,000
C: 2,000
50
47
KFUM Kristianstad GF TG3
9,050
D: 1,900
E: 4,700
C: 2,450

9,000
D: 1,700
E: 5,300
C: 2,000

10,750
D: 1,700
E: 7,050
C: 2,000

28,800
7,900
FX
9,050
D: 1,900
E: 4,700
C: 2,450
TU
9,000
D: 1,700
E: 5,300
C: 2,000
TR
10,750
D: 1,700
E: 7,050
C: 2,000
51
17
Sofiaflickorna
9,350
D: 1,500
E: 5,050
C: 2,800

8,600
D: 1,900
E: 4,700
C: 2,000

10,750
D: 1,700
E: 7,050
C: 2,000

28,700
8,000
FX
9,350
D: 1,500
E: 5,050
C: 2,800
TU
8,600
D: 1,900
E: 4,700
C: 2,000
TR
10,750
D: 1,700
E: 7,050
C: 2,000
52
15
GF Energo
9,150
D: 1,600
E: 4,900
C: 2,650

7,750
D: 1,900
E: 4,650
C: 1,500
HJ: 0,3
11,600
D: 1,700
E: 7,900
C: 2,000

28,500
8,200
FX
9,150
D: 1,600
E: 4,900
C: 2,650
TU
7,750
D: 1,900
E: 4,650
C: 1,500
HJ- 0,3
TR
11,600
D: 1,700
E: 7,900
C: 2,000
53
3
Dackegymnasterna lag 3
8,300
D: 1,400
E: 4,350
C: 2,550

9,650
D: 1,700
E: 5,950
C: 2,000

10,450
D: 1,700
E: 6,850
C: 1,900

28,400
8,300
FX
8,300
D: 1,400
E: 4,350
C: 2,550
TU
9,650
D: 1,700
E: 5,950
C: 2,000
TR
10,450
D: 1,700
E: 6,850
C: 1,900
54
22
Sollentunagymnasterna lag 1
8,100
D: 1,400
E: 3,900
C: 2,800

9,400
D: 2,000
E: 5,700
C: 1,700

10,600
D: 1,700
E: 7,300
C: 1,600

28,100
8,600
FX
8,100
D: 1,400
E: 3,900
C: 2,800
TU
9,400
D: 2,000
E: 5,700
C: 1,700
TR
10,600
D: 1,700
E: 7,300
C: 1,600
55
32
Åstorps GF
8,400
D: 1,900
E: 4,300
C: 2,200

9,900
D: 2,000
E: 5,900
C: 2,000

9,200
D: 1,700
E: 6,000
C: 1,500

27,500
9,200
FX
8,400
D: 1,900
E: 4,300
C: 2,200
TU
9,900
D: 2,000
E: 5,900
C: 2,000
TR
9,200
D: 1,700
E: 6,000
C: 1,500
56
11
NIF Gymnasterna lag 2
4,700
D: 0,700
E: 1,600
C: 2,400

10,300
D: 2,000
E: 6,300
C: 2,000

11,850
D: 1,700
E: 8,150
C: 2,000

26,850
9,850
FX
4,700
D: 0,700
E: 1,600
C: 2,400
TU
10,300
D: 2,000
E: 6,300
C: 2,000
TR
11,850
D: 1,700
E: 8,150
C: 2,000
57
31
Pixbo GF T10
7,400
D: 1,600
E: 3,250
C: 2,550

9,400
D: 1,800
E: 5,600
C: 2,000

9,550
D: 1,700
E: 6,150
C: 1,700

26,350
10,350
FX
7,400
D: 1,600
E: 3,250
C: 2,550
TU
9,400
D: 1,800
E: 5,600
C: 2,000
TR
9,550
D: 1,700
E: 6,150
C: 1,700
57
7
Stockholm Top Gymnastics
10,300
D: 1,500
E: 5,500
C: 3,300

6,600
D: 1,400
E: 3,200
C: 2,000

9,450
D: 1,700
E: 5,750
C: 2,000

26,350
10,350
FX
10,300
D: 1,500
E: 5,500
C: 3,300
TU
6,600
D: 1,400
E: 3,200
C: 2,000
TR
9,450
D: 1,700
E: 5,750
C: 2,000
59
55
Kämpinge GF
8,400
D: 1,850
E: 4,850
C: 1,700

6,500
D: 1,100
E: 5,200
C: 0,200

10,600
D: 1,700
E: 6,900
C: 2,000

25,500
11,200
FX
8,400
D: 1,850
E: 4,850
C: 1,700
TU
6,500
D: 1,100
E: 5,200
C: 0,200
TR
10,600
D: 1,700
E: 6,900
C: 2,000
60
41
Pixbo GF Mixed/TP1
5,850
D: 1,800
E: 2,650
C: 1,400

9,500
D: 2,000
E: 6,100
C: 1,400

9,800
D: 1,700
E: 6,100
C: 2,000

25,150
11,550
FX
5,850
D: 1,800
E: 2,650
C: 1,400
TU
9,500
D: 2,000
E: 6,100
C: 1,400
TR
9,800
D: 1,700
E: 6,100
C: 2,000
61
54
Kristinehamns GS RT2/3
7,200
D: 0,800
E: 3,750
C: 2,650

8,650
D: 1,500
E: 5,150
C: 2,000

8,000
D: 1,700
E: 5,500
C: 0,800

23,850
12,850
FX
7,200
D: 0,800
E: 3,750
C: 2,650
TU
8,650
D: 1,500
E: 5,150
C: 2,000
TR
8,000
D: 1,700
E: 5,500
C: 0,800
62
46
Dackegymnasterna lag B
7,500
D: 1,300
E: 4,600
C: 2,600
HJ: 1,0
3,650
D: 1,000
E: 0,750
C: 1,900

10,600
D: 1,700
E: 6,900
C: 2,000

21,750
14,950
FX
7,500
D: 1,300
E: 4,600
C: 2,600
HJ- 1,0
TU
3,650
D: 1,000
E: 0,750
C: 1,900
TR
10,600
D: 1,700
E: 6,900
C: 2,000
63
43
GF Ling lag 2
6,350
D: 1,100
E: 3,250
C: 2,000

3,750
D: 1,000
E: 2,450
C: 0,300

8,100
D: 1,700
E: 4,800
C: 1,600

18,200
18,500
FX
6,350
D: 1,100
E: 3,250
C: 2,000
TU
3,750
D: 1,000
E: 2,450
C: 0,300
TR
8,100
D: 1,700
E: 4,800
C: 1,600
64
64
GK Motus-Salto lag 1
FX
D:
E:
C:
TU
D:
E:
C:
TR
D:
E:
C:
Pl
#
Namn
D
E
C
HJ-
Poäng
Gap
1
57
Brommagymnasterna lag 3

2,000

8,500

3,850

14,350

2
28
Sol-Flickornas GF RM

2,000

8,650

3,350

14,000

0,350
3
36
Brommagymnasterna lag 2

2,000

8,650

3,200

13,850

0,500
4
56
Tranemo GF lag 1

2,000

8,250

3,050

13,300

1,050
5
12
Norrtälje GF

2,000

7,800

3,450

13,250

1,100
5
45
Tyresögymnastiken M2

2,000

7,700

3,550

13,250

1,100
7
18
GF Örnarna lag 1

2,000

7,700

3,200

12,900

1,450
8
26
GT Vikingarna lag 2

2,000

7,450

3,400

12,850

1,500
9
48
GF Nikegymnasterna

2,000

7,800

2,950

12,750

1,600
10
37
Enebybergsgymnasterna

2,000

7,700

2,750

12,450

1,900
11
44
Wifolka GF

2,000

6,950

3,450

12,400

1,950
12
6
GF Örnarna lag 2

2,000

7,500

2,800

12,300

2,050
12
25
Örebro GF KIF lag 1

2,000

7,250

3,050

12,300

2,050
14
21
Örebro GF KIF lag 2

2,000

7,100

3,000

12,100

2,250
15
24
Göteborgs Turnförening lag Blå

1,500

7,250

3,300

12,050

2,300
16
27
Varbergs GIF GF lag 2

1,700

7,300

2,950

11,950

2,400
17
10
Hammarbygymnasterna TM29

1,800

7,350

2,600

11,750

2,600
17
58
GF Nissaflickorna

2,000

7,150

2,600

11,750

2,600
19
52
GK Motus-Salto lag 2

2,000

6,550

3,150

11,700

2,650
20
16
Eksjö GS

1,800

6,550

3,250

11,600

2,750
21
9
Göteborgs Turnförening lag Röd 2

2,000

6,600

2,950

11,550

2,800
22
33
Borensbergs GF

2,000

6,600

2,900

11,500

2,850
23
30
Södertälje GSF UT2

2,000

6,450

3,000

11,450

2,900
24
1
GT Vikingarna lag 1

2,000

6,450

2,900

11,350

3,000
24
40
Dackegymnasterna lag 2

2,000

5,700

3,650

11,350

3,000
24
53
Tyresögymnastiken S2

2,000

6,200

3,150

11,350

3,000
27
13
GK Splitt

1,900

6,650

2,650

11,200

3,150
28
2
Tranemo GF lag 2

2,000

6,500

2,650

11,150

3,200
28
5
Täby GF TTä2

2,000

5,800

3,350

11,150

3,200
28
60
GF Ling lag 1

2,000

6,650

2,500

11,150

3,200
31
35
Hammarbygymnasterna lag 2

1,650

6,250

3,100

11,000

3,350
31
61
Kävlinge GF

2,000

5,650

3,350

11,000

3,350
33
42
Huskvarna GF T1 Flickor

1,800

6,350

2,650

10,800

3,550
33
19
Dackegymnasterna lag 1

2,000

5,350

3,450

10,800

3,550
35
8
GF Värmdö Skärgårdsgymnaster T10

2,000

5,850

2,850

10,700

3,650
35
62
Klippans GK

2,000

6,100

2,600

10,700

3,650
37
38
Sollentunagymnasterna lag 2

2,000

5,300

3,250

10,550

3,800
38
7
Stockholm Top Gymnastics

1,500

5,500

3,300

10,300

4,050
39
29
Sol-Flickornas GF Miniortruppen 2

1,900

5,250

3,050

10,200

4,150
39
20
Brommagymnasterna lag 1

2,000

5,150

3,050

10,200

4,150
41
50
NIF Gymnasterna lag 1

1,600

6,050

2,450

10,100

4,250
42
59
KFUM Kristianstad GF TG1-2

1,900

5,450

2,700

10,050

4,300
43
14
Varbergs GIF GF lag 1

2,000

5,000

2,950

9,950

4,400
44
63
Röstångagymnasterna

1,700

5,500

2,700

9,900

4,450
44
34
Askersunds GF

1,950

5,500

2,450

9,900

4,450
46
4
Gymnastikkompaniet

1,600

5,250

3,000

9,850

4,500
47
49
Hammarbygymnasterna lag 1

2,000

4,900

2,850

9,750

4,600
48
17
Sofiaflickorna

1,500

5,050

2,800

9,350

5,000
49
23
Bofors GF

2,000

4,750

2,550

9,300

5,050
50
39
Huskvarna GF lag 1

2,000

4,050

3,200

9,250

5,100
51
15
GF Energo

1,600

4,900

2,650

9,150

5,200
52
47
KFUM Kristianstad GF TG3

1,900

4,700

2,450

9,050

5,300
53
51
Bjursås IK Trupp 1

1,800

4,750

2,350

8,900

5,450
54
55
Kämpinge GF

1,850

4,850

1,700

8,400

5,950
54
32
Åstorps GF

1,900

4,300

2,200

8,400

5,950
56
3
Dackegymnasterna lag 3

1,400

4,350

2,550

8,300

6,050
57
22
Sollentunagymnasterna lag 1

1,400

3,900

2,800

8,100

6,250
58
46
Dackegymnasterna lag B

1,300

4,600

2,600

1,00

7,500

6,850
59
31
Pixbo GF T10

1,600

3,250

2,550

7,400

6,950
60
54
Kristinehamns GS RT2/3

0,800

3,750

2,650

7,200

7,150
61
43
GF Ling lag 2

1,100

3,250

2,000

6,350

8,000
62
41
Pixbo GF Mixed/TP1

1,800

2,650

1,400

5,850

8,500
63
11
NIF Gymnasterna lag 2

0,700

1,600

2,400

4,700

9,650
64
64
GK Motus-Salto lag 1


Pl
#
Namn
D
E
C
HJ-
Poäng
Gap
1
62
Klippans GK

2,000

8,350

2,000

12,350

1
63
Röstångagymnasterna

2,000

8,350

2,000

12,350

3
44
Wifolka GF

2,000

8,150

2,000

12,150

0,200
4
27
Varbergs GIF GF lag 2

2,000

8,000

2,000

12,000

0,350
5
26
GT Vikingarna lag 2

2,000

7,600

2,000

11,600

0,750
6
16
Eksjö GS

2,000

7,550

2,000

11,550

0,800
7
10
Hammarbygymnasterna TM29

2,000

7,450

2,000

11,450

0,900
8
14
Varbergs GIF GF lag 1

2,000

7,350

2,000

11,350

1,000
9
4
Gymnastikkompaniet

2,000

7,300

2,000

11,300

1,050
10
19
Dackegymnasterna lag 1

2,000

7,250

2,000

11,250

1,100
11
12
Norrtälje GF

1,900

7,300

2,000

11,200

1,150
11
18
GF Örnarna lag 1

2,000

7,200

2,000

11,200

1,150
13
45
Tyresögymnastiken M2

2,000

7,350

1,800

11,150

1,200
13
53
Tyresögymnastiken S2

2,000

7,150

2,000

11,150

1,200
15
13
GK Splitt

2,000

7,050

2,000

11,050

1,300
15
30
Södertälje GSF UT2

2,000

7,050

2,000

11,050

1,300
17
60
GF Ling lag 1

1,700

7,300

2,000

11,000

1,350
17
40
Dackegymnasterna lag 2

2,000

7,000

2,000

11,000

1,350
19
61
Kävlinge GF

2,000

6,900

2,000

10,900

1,450
20
49
Hammarbygymnasterna lag 1

2,000

6,850

1,950

10,800

1,550
21
35
Hammarbygymnasterna lag 2

1,700

7,050

2,000

10,750

1,600
21
6
GF Örnarna lag 2

2,000

6,750

2,000

10,750

1,600
23
24
Göteborgs Turnförening lag Blå

1,700

7,000

2,000

10,700

1,650
23
23
Bofors GF

2,000

6,700

2,000

10,700

1,650
23
58
GF Nissaflickorna

2,000

6,700

2,000

10,700

1,650
26
59
KFUM Kristianstad GF TG1-2

1,700

6,950

2,000

10,650

1,700
26
52
GK Motus-Salto lag 2

2,000

6,650

2,000

10,650

1,700
28
1
GT Vikingarna lag 1

1,600

7,000

2,000

10,600

1,750
28
57
Brommagymnasterna lag 3

1,900

6,700

2,000

10,600

1,750
28
33
Borensbergs GF

2,000

6,600

2,000

10,600

1,750
28
36
Brommagymnasterna lag 2

2,000

6,800

1,800

10,600

1,750
32
42
Huskvarna GF T1 Flickor

1,900

6,650

2,000

10,550

1,800
33
39
Huskvarna GF lag 1

1,900

6,400

2,000

10,300

2,050
33
56
Tranemo GF lag 1

1,900

6,700

1,700

10,300

2,050
33
11
NIF Gymnasterna lag 2

2,000

6,300

2,000

10,300

2,050
33
28
Sol-Flickornas GF RM

2,000

6,500

1,800

10,300

2,050
37
9
Göteborgs Turnförening lag Röd 2

2,000

6,250

2,000

10,250

2,100
38
34
Askersunds GF

2,000

6,200

2,000

10,200

2,150
39
8
GF Värmdö Skärgårdsgymnaster T10

2,000

6,050

2,000

10,050

2,300
40
32
Åstorps GF

2,000

5,900

2,000

9,900

2,450
41
21
Örebro GF KIF lag 2

1,700

6,150

2,000

9,850

2,500
42
3
Dackegymnasterna lag 3

1,700

5,950

2,000

9,650

2,700
42
25
Örebro GF KIF lag 1

2,000

5,750

1,900

9,650

2,700
44
38
Sollentunagymnasterna lag 2

1,800

5,700

2,000

9,500

2,850
44
5
Täby GF TTä2

2,000

6,000

1,500

9,500

2,850
44
41
Pixbo GF Mixed/TP1

2,000

6,100

1,400

9,500

2,850
47
37
Enebybergsgymnasterna

1,800

6,050

1,600

9,450

2,900
47
29
Sol-Flickornas GF Miniortruppen 2

2,000

5,950

1,500

9,450

2,900
49
31
Pixbo GF T10

1,800

5,600

2,000

9,400

2,950
49
22
Sollentunagymnasterna lag 1

2,000

5,700

1,700

9,400

2,950
51
50
NIF Gymnasterna lag 1

1,800

5,700

1,800

9,300

3,050
51
51
Bjursås IK Trupp 1

1,800

5,900

1,900

0,30

9,300

3,050
53
2
Tranemo GF lag 2

1,600

5,950

2,000

0,30

9,250

3,100
54
48
GF Nikegymnasterna

1,900

5,300

2,000

9,200

3,150
55
20
Brommagymnasterna lag 1

2,000

5,350

1,800

9,150

3,200
56
47
KFUM Kristianstad GF TG3

1,700

5,300

2,000

9,000

3,350
57
54
Kristinehamns GS RT2/3

1,500

5,150

2,000

8,650

3,700
58
17
Sofiaflickorna

1,900

4,700

2,000

8,600

3,750
59
15
GF Energo

1,900

4,650

1,500

0,30

7,750

4,600
60
7
Stockholm Top Gymnastics

1,400

3,200

2,000

6,600

5,750
61
55
Kämpinge GF

1,100

5,200

0,200

6,500

5,850
62
43
GF Ling lag 2

1,000

2,450

0,300

3,750

8,600
63
46
Dackegymnasterna lag B

1,000

0,750

1,900

3,650

8,700
64
64
GK Motus-Salto lag 1


Pl
#
Namn
D
E
C
HJ-
Poäng
Gap
1
27
Varbergs GIF GF lag 2

1,700

9,050

2,000

12,750

2
16
Eksjö GS

1,700

8,450

2,000

12,150

0,600
3
18
GF Örnarna lag 1

1,700

8,400

2,000

12,100

0,650
4
44
Wifolka GF

1,600

8,450

2,000

12,050

0,700
5
30
Södertälje GSF UT2

1,700

8,300

2,000

12,000

0,750
6
11
NIF Gymnasterna lag 2

1,700

8,150

2,000

11,850

0,900
6
26
GT Vikingarna lag 2

1,700

8,150

2,000

11,850

0,900
6
49
Hammarbygymnasterna lag 1

1,700

8,150

2,000

11,850

0,900
6
62
Klippans GK

1,700

8,150

2,000

11,850

0,900
10
14
Varbergs GIF GF lag 1

1,700

8,100

2,000

11,800

0,950
10
60
GF Ling lag 1

1,700

8,100

2,000

11,800

0,950
12
23
Bofors GF

1,700

7,950

2,000

11,650

1,100
12
34
Askersunds GF

1,700

7,950

2,000

11,650

1,100
14
15
GF Energo

1,700

7,900

2,000

11,600

1,150
15
5
Täby GF TTä2

1,700

7,850

2,000

11,550

1,200
15
57
Brommagymnasterna lag 3

1,700

7,850

2,000

11,550

1,200
17
61
Kävlinge GF

1,700

7,750

2,000

11,450

1,300
18
56
Tranemo GF lag 1

1,700

7,700

2,000

11,400

1,350
19
10
Hammarbygymnasterna TM29

1,700

7,650

2,000

11,350

1,400
19
40
Dackegymnasterna lag 2

1,700

7,650

2,000

11,350

1,400
19
50
NIF Gymnasterna lag 1

1,700

7,650

2,000

11,350

1,400
22
19
Dackegymnasterna lag 1

1,700

7,600

2,000

11,300

1,450
22
59
KFUM Kristianstad GF TG1-2

1,700

7,600

2,000

11,300

1,450
24
13
GK Splitt

1,700

7,500

2,000

11,200

1,550
24
42
Huskvarna GF T1 Flickor

1,700

7,500

2,000

11,200

1,550
24
58
GF Nissaflickorna

1,700

7,500

2,000

11,200

1,550
27
37
Enebybergsgymnasterna

1,700

7,850

1,600

11,150

1,600
28
52
GK Motus-Salto lag 2

1,700

7,600

1,800

11,100

1,650
29
24
Göteborgs Turnförening lag Blå

1,700

7,700

1,600

11,000

1,750
29
45
Tyresögymnastiken M2

1,700

7,700

1,600

11,000

1,750
31
2
Tranemo GF lag 2

1,600

7,250

2,000

10,850

1,900
32
8
GF Värmdö Skärgårdsgymnaster T10

1,700

7,250

1,800

10,750

2,000
32
17
Sofiaflickorna

1,700

7,050

2,000

10,750

2,000
32
29
Sol-Flickornas GF Miniortruppen 2

1,700

7,050

2,000

10,750

2,000
32
47
KFUM Kristianstad GF TG3

1,700

7,050

2,000

10,750

2,000
36
51
Bjursås IK Trupp 1

1,700

7,000

2,000

10,700

2,050
37
4
Gymnastikkompaniet

1,700

6,950

2,000

10,650

2,100
37
6
GF Örnarna lag 2

1,700

6,950

2,000

10,650

2,100
39
9
Göteborgs Turnförening lag Röd 2

1,700

7,000

1,900

10,600

2,150
39
22
Sollentunagymnasterna lag 1

1,700

7,300

1,600

10,600

2,150
39
46
Dackegymnasterna lag B

1,700

6,900

2,000

10,600

2,150
39
55
Kämpinge GF

1,700

6,900

2,000

10,600

2,150
43
33
Borensbergs GF

1,700

7,050

1,800

10,550

2,200
44
1
GT Vikingarna lag 1

1,700

6,800

2,000

10,500

2,250
45
3
Dackegymnasterna lag 3

1,700

6,850

1,900

10,450

2,300
45
25
Örebro GF KIF lag 1

1,700

6,750

2,000

10,450

2,300
45
28
Sol-Flickornas GF RM

1,700

6,950

1,800

10,450

2,300
45
36
Brommagymnasterna lag 2

1,700

6,750

2,000

10,450

2,300
49
12
Norrtälje GF

1,700

6,650

2,000

10,350

2,400
50
63
Röstångagymnasterna

1,600

6,800

1,800

10,200

2,550
51
20
Brommagymnasterna lag 1

1,700

6,650

1,800

10,150

2,600
52
53
Tyresögymnastiken S2

1,700

6,450

1,900

10,050

2,700
53
21
Örebro GF KIF lag 2

1,700

6,300

2,000

10,000

2,750
54
35
Hammarbygymnasterna lag 2

1,700

6,300

1,900

9,900

2,850
55
39
Huskvarna GF lag 1

1,700

6,600

1,500

9,800

2,950
55
41
Pixbo GF Mixed/TP1

1,700

6,100

2,000

9,800

2,950
57
31
Pixbo GF T10

1,700

6,150

1,700

9,550

3,200
58
7
Stockholm Top Gymnastics

1,700

5,750

2,000

9,450

3,300
59
48
GF Nikegymnasterna

1,700

6,000

1,600

9,300

3,450
60
32
Åstorps GF

1,700

6,000

1,500

9,200

3,550
61
38
Sollentunagymnasterna lag 2

1,700

5,250

2,000

8,950

3,800
62
43
GF Ling lag 2

1,700

4,800

1,600

8,100

4,650
63
54
Kristinehamns GS RT2/3

1,700

5,500

0,800

8,000

4,750
64
64
GK Motus-Salto lag 1


Pl
#
Namn
D
E
C
HJ-
Poäng
Gap
Pl
#
Namn
D
E
C
HJ-
Poäng
Gap
Pl
#
Namn
D
E
C
HJ-
Poäng
Gap
Pl
#
Namn
D
E
C
HJ-
Poäng
Gap

Last Update: 2024-06-16 21:22:49
SX
SM
MD
XL
XXL