Back 

Norgesmesterskap Senior 2018 Trondheim Spektrum, 22.-23. september

Herrer Kvinner Herrer Finals Kvinner Finals Lag Herrer Lag Kvinner
Herrer
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
25
Stian Skjerahaug
Stavanger Turnforening
13.950
D: 5.4
E: 8.650
ND: 0.10
13.550
D: 4.90
E: 8.650
13.400
D: 4.60
E: 8.800
14.250
14.250/12.250
D: 4.8/2.8
E: 9.450/9.450
13.150
D: 4.80
E: 8.350
13.550
81.850
FX
13.950
D: 5.4
E: 8.650
ND: 0.10
PH
13.550
D: 4.9
E: 8.650
SR
13.400
D: 4.6
E: 8.800
VT
14.250
14.250/12.250
D: 4.8/2.8
E: 9.450/9.450
PB
13.150
D: 4.8
E: 8.350
HB
13.550
D: 4.5
E: 9.050
2
26
Sofus Heggemsnes
Oslo Turnforening
12.950
D: 5.2
E: 7.750
14.000
D: 5.30
E: 8.700
13.050
D: 4.70
E: 8.350
13.750
13.750/12.900
D: 5.2/4.0
E: 8.850/9.000
ND: 0.30 / 0.10
12.500
D: 4.40
E: 8.100
13.000
79.250
2.600
FX
12.950
D: 5.2
E: 7.750
PH
14.000
D: 5.3
E: 8.700
SR
13.050
D: 4.7
E: 8.350
VT
13.750
13.750/12.900
D: 5.2/4.0
E: 8.850/9.000
ND: 0.30/0.10
PB
12.500
D: 4.4
E: 8.100
HB
13.000
D: 4.1
E: 8.900
3
23
Theodor Gadderud
Oslo Turnforening
13.300
D: 4.6
E: 8.700
12.800
D: 4.10
E: 8.700
12.950
D: 4.10
E: 8.850
11.750
11.750/-
D: 4.4/-
E: 7.350/-
11.650
D: 3.50
E: 8.150
12.950
75.400
6.450
FX
13.300
D: 4.6
E: 8.700
PH
12.800
D: 4.1
E: 8.700
SR
12.950
D: 4.1
E: 8.850
VT
11.750
11.750/-
D: 4.4/-
E: 7.350/-
PB
11.650
D: 3.5
E: 8.150
HB
12.950
D: 3.8
E: 9.150
4
17
Harald Grimsrud Wibye
Nedre Glomma Turnforening
11.700
D: 5.1
E: 6.600
13.050
D: 4.10
E: 8.950
11.950
D: 4.10
E: 7.850
12.850
12.850/13.450
D: 4.8/4.4
E: 8.050/9.050
12.950
D: 3.60
E: 9.350
12.050
74.550
7.300
FX
11.700
D: 5.1
E: 6.600
PH
13.050
D: 4.1
E: 8.950
SR
11.950
D: 4.1
E: 7.850
VT
12.850
12.850/13.450
D: 4.8/4.4
E: 8.050/9.050
PB
12.950
D: 3.6
E: 9.350
HB
12.050
D: 4.7
E: 7.350
5
22
Jacob Gudim Karlsen
Oslo Turnforening
12.250
D: 3.9
E: 8.750
ND: 0.40
11.900
D: 3.70
E: 8.200
11.500
D: 3.50
E: 8.000
13.050
13.050/11.500
D: 4.8/3.2
E: 8.550/8.400
ND: 0.30 / 0.10
12.250
D: 3.50
E: 8.750
11.850
72.800
9.050
FX
12.250
D: 3.9
E: 8.750
ND: 0.40
PH
11.900
D: 3.7
E: 8.200
SR
11.500
D: 3.5
E: 8.000
VT
13.050
13.050/11.500
D: 4.8/3.2
E: 8.550/8.400
ND: 0.30/0.10
PB
12.250
D: 3.5
E: 8.750
HB
11.850
D: 3.4
E: 8.450
6
19
Fredrik Bjørnevik Aas
Nedre Glomma Turnforening
11.300
D: 4.7
E: 6.600
10.850
D: 4.10
E: 6.750
12.300
D: 3.70
E: 8.600
13.450
13.450/12.300
D: 4.8/3.2
E: 8.650/9.100
12.100
D: 3.50
E: 8.600
12.450
72.450
9.400
FX
11.300
D: 4.7
E: 6.600
PH
10.850
D: 4.1
E: 6.750
SR
12.300
D: 3.7
E: 8.600
VT
13.450
13.450/12.300
D: 4.8/3.2
E: 8.650/9.100
PB
12.100
D: 3.5
E: 8.600
HB
12.450
D: 3.8
E: 8.650
7
6
Nore Skulesson Stene
Nedre Glomma Turnforening
10.800
D: 4.3
E: 6.500
12.400
D: 4.40
E: 8.000
10.850
D: 3.80
E: 7.050
12.700
12.700/-
D: 4.0/-
E: 8.700/-
10.900
D: 3.40
E: 7.500
10.600
68.250
13.600
FX
10.800
D: 4.3
E: 6.500
PH
12.400
D: 4.4
E: 8.000
SR
10.850
D: 3.8
E: 7.050
VT
12.700
12.700/-
D: 4.0/-
E: 8.700/-
PB
10.900
D: 3.4
E: 7.500
HB
10.600
D: 4.0
E: 6.600
8
20
Henrik Stiansen
Nedre Glomma Turnforening
12.050
D: 4.8
E: 7.350
ND: 0.10
6.800
D: 2.30
E: 8.500
ND: 4.00
11.000
D: 4.90
E: 6.100
12.600
12.600/-
D: 4.0/-
E: 8.600/-
12.700
D: 3.70
E: 9.000
12.200
67.350
14.500
FX
12.050
D: 4.8
E: 7.350
ND: 0.10
PH
6.800
D: 2.3
E: 8.500
ND: 4.00
SR
11.000
D: 4.9
E: 6.100
VT
12.600
12.600/-
D: 4.0/-
E: 8.600/-
PB
12.700
D: 3.7
E: 9.000
HB
12.200
D: 4.1
E: 8.100
9
11
Didrik Gundersen
Trondhjems Turnforening
12.650
D: 4.4
E: 8.250
7.450
D: 2.40
E: 5.050
11.400
D: 3.40
E: 8.300
ND: 0.30
12.750
12.750/-
D: 4.0/-
E: 8.750/-
11.600
D: 3.20
E: 8.400
11.350
67.200
14.650
FX
12.650
D: 4.4
E: 8.250
PH
7.450
D: 2.4
E: 5.050
SR
11.400
D: 3.4
E: 8.300
ND: 0.30
VT
12.750
12.750/-
D: 4.0/-
E: 8.750/-
PB
11.600
D: 3.2
E: 8.400
HB
11.350
D: 2.9
E: 8.450
10
13
Iver Oprand Heggelund
Tromsø Turnforening
11.300
D: 4.0
E: 7.300
9.950
D: 2.80
E: 7.150
11.000
D: 3.10
E: 7.900
10.800
10.800/-
D: 2.4/-
E: 8.400/-
11.900
D: 2.90
E: 9.000
10.800
65.750
16.100
FX
11.300
D: 4.0
E: 7.300
PH
9.950
D: 2.8
E: 7.150
SR
11.000
D: 3.1
E: 7.900
VT
10.800
10.800/-
D: 2.4/-
E: 8.400/-
PB
11.900
D: 2.9
E: 9.000
HB
10.800
D: 2.1
E: 8.700
11
21
Kasper Sjøthun
Tromsø Turnforening
11.550
D: 4.0
E: 7.550
9.400
D: 2.90
E: 6.500
11.350
D: 3.70
E: 7.650
11.600
11.600/-
D: 3.2/-
E: 8.400/-
10.050
D: 3.10
E: 6.950
10.400
64.350
17.500
FX
11.550
D: 4.0
E: 7.550
PH
9.400
D: 2.9
E: 6.500
SR
11.350
D: 3.7
E: 7.650
VT
11.600
11.600/-
D: 3.2/-
E: 8.400/-
PB
10.050
D: 3.1
E: 6.950
HB
10.400
D: 3.5
E: 6.900
12
10
Peder Funderud Skogvang
Tromsø Turnforening
11.900
D: 4.2
E: 7.800
ND: 0.10
10.500
D: 3.40
E: 7.100
9.900
D: 2.70
E: 7.200
10.950
10.950/-
D: 2.8/-
E: 8.250/-
ND: 0.10 / -
10.400
D: 3.00
E: 7.400
8.150
61.800
20.050
FX
11.900
D: 4.2
E: 7.800
ND: 0.10
PH
10.500
D: 3.4
E: 7.100
SR
9.900
D: 2.7
E: 7.200
VT
10.950
10.950/-
D: 2.8/-
E: 8.250/-
ND: 0.10/0.00
PB
10.400
D: 3.0
E: 7.400
HB
8.150
D: 3.3
E: 4.850
13
14
Sebastian Bjerkan
Trondhjems Turnforening
11.100
D: 4.2
E: 7.300
ND: 0.40
7.700
D: 3.20
E: 4.500
8.500
D: 2.00
E: 6.800
ND: 0.30
10.350
10.350/-
D: 2.4/-
E: 7.950/-
8.450
D: 3.10
E: 5.650
ND: 0.3
11.050
57.150
24.700
FX
11.100
D: 4.2
E: 7.300
ND: 0.40
PH
7.700
D: 3.2
E: 4.500
SR
8.500
D: 2.0
E: 6.800
ND: 0.30
VT
10.350
10.350/-
D: 2.4/-
E: 7.950/-
PB
8.450
D: 3.1
E: 5.650
ND: 0.30
HB
11.050
D: 3.6
E: 7.450
14
24
Nikolai Rønbeck
Oslo Turnforening
11.700
D: 5.4
E: 6.400
ND: 0.10
10.200
D: 3.90
E: 6.300
10.300
D: 3.70
E: 6.600
13.200
13.200/12.650
D: 4.4/4.0
E: 8.800/8.650
11.550
D: 3.80
E: 7.750
56.950
24.900
FX
11.700
D: 5.4
E: 6.400
ND: 0.10
PH
10.200
D: 3.9
E: 6.300
SR
10.300
D: 3.7
E: 6.600
VT
13.200
13.200/12.650
D: 4.4/4.0
E: 8.800/8.650
PB
11.550
D: 3.8
E: 7.750
HB

15
15
Jesper Henriksen
Trondhjems Turnforening
11.950
D: 3.9
E: 8.050
6.650
D: 2.10
E: 4.550
4.100
D: 2.40
E: 6.000
ND: 4.30
11.150
11.150/-
D: 2.8/-
E: 8.350/-
10.250
D: 3.20
E: 7.050
7.750
51.850
30.000
FX
11.950
D: 3.9
E: 8.050
PH
6.650
D: 2.1
E: 4.550
SR
4.100
D: 2.4
E: 6.000
ND: 4.30
VT
11.150
11.150/-
D: 2.8/-
E: 8.350/-
PB
10.250
D: 3.2
E: 7.050
HB
7.750
D: 2.7
E: 5.050
16
18
Odin Kalvø
Njård
12.800
D: 5.2
E: 7.600
11.500
D: 5.00
E: 6.500
13.750
13.750/12.450
D: 4.8/4.0
E: 8.950/8.450
12.800
D: 4.20
E: 8.600
50.850
31.000
FX
12.800
D: 5.2
E: 7.600
PH
11.500
D: 5.0
E: 6.500
SR

VT
13.750
13.750/12.450
D: 4.8/4.0
E: 8.950/8.450
PB
12.800
D: 4.2
E: 8.600
HB

17
5
Joar Birkeland Amblie
Oslo Turnforening
12.250
D: 3.50
E: 8.750
11.150
D: 2.90
E: 8.250
10.700
D: 3.50
E: 7.200
10.050
44.150
37.700
FX

PH
12.250
D: 3.5
E: 8.750
SR
11.150
D: 2.9
E: 8.250
VT
PB
10.700
D: 3.5
E: 7.200
HB
10.050
D: 3.0
E: 7.050
18
8
Skage Skulesson Stene
Nedre Glomma Turnforening
9.250
D: 2.60
E: 6.650
10.500
D: 2.60
E: 8.200
ND: 0.30
11.350
D: 3.10
E: 8.250
11.200
42.300
39.550
FX

PH
9.250
D: 2.6
E: 6.650
SR
10.500
D: 2.6
E: 8.200
ND: 0.30
VT
PB
11.350
D: 3.1
E: 8.250
HB
11.200
D: 3.0
E: 8.200
19
16
Jesper Opheim
Trondhjems Turnforening
12.400
D: 4.2
E: 8.200
9.700
D: 4.60
E: 5.100
13.900
13.900/11.950
D: 4.8/2.8
E: 9.100/9.150
36.000
45.850
FX
12.400
D: 4.2
E: 8.200
PH

SR
9.700
D: 4.6
E: 5.100
VT
13.900
13.900/11.950
D: 4.8/2.8
E: 9.100/9.150
PB

HB

20
1
Marius Wester Reistad
Oslo Turnforening
11.250
D: 5.0
E: 6.550
ND: 0.30
13.000
D: 4.70
E: 8.300
11.150
35.400
46.450
FX
11.250
D: 5.0
E: 6.550
ND: 0.30
PH

SR

VT
PB
13.000
D: 4.7
E: 8.300
HB
11.150
D: 3.2
E: 7.950
21
7
Philip Nyhus Fleischer
Oslo Turnforening
10.600
D: 5.3
E: 5.900
ND: 0.60
12.250
12.250/-
D: 4.0/-
E: 8.250/-
11.900
34.750
47.100
FX
10.600
D: 5.3
E: 5.900
ND: 0.60
PH

SR

VT
12.250
12.250/-
D: 4.0/-
E: 8.250/-
PB

HB
11.900
D: 3.6
E: 8.300
22
12
Marius Jullum Faanes
Trondhjems Turnforening
11.050
D: 4.4
E: 6.650
11.100
11.100/-
D: 2.8/-
E: 8.300/-
11.500
D: 2.90
E: 8.600
33.650
48.200
FX
11.050
D: 4.4
E: 6.650
PH

SR

VT
11.100
11.100/-
D: 2.8/-
E: 8.300/-
PB
11.500
D: 2.9
E: 8.600
HB

23
4
Vetle Kraft Talsnes
Elverum Turn
10.950
D: 4.30
E: 6.650
12.100
D: 4.10
E: 8.000
10.450
33.500
48.350
FX

PH
10.950
D: 4.3
E: 6.650
SR

VT
PB
12.100
D: 4.1
E: 8.000
HB
10.450
D: 4.7
E: 5.750
24
9
Magnus Dahl-Hansen
Tromsø Turnforening
10.300
D: 3.70
E: 6.600
10.800
D: 4.10
E: 6.700
9.750
30.850
51.000
FX

PH

SR
10.300
D: 3.7
E: 6.600
VT
PB
10.800
D: 4.1
E: 6.700
HB
9.750
D: 3.8
E: 5.950
25
2
Niklas Marton Syverhuset
Elverum Turn
11.450
D: 4.4
E: 7.450
ND: 0.40
12.550
12.550/11.200
D: 4.0/2.4
E: 8.550/8.800
24.000
57.850
FX
11.450
D: 4.4
E: 7.450
ND: 0.40
PH

SR

VT
12.550
12.550/11.200
D: 4.0/2.4
E: 8.550/8.800
PB

HB

26
3
Simen Solberg Uriansrud
Bergens TF
12.400
D: 4.20
E: 8.200
10.400
22.800
59.050
FX

PH
12.400
D: 4.2
E: 8.200
SR

VT
PB

HB
10.400
D: 3.0
E: 7.400
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
25
Stian Skjerahaug, Stavanger Turnforening

5.4

8.650

0.1

13.950

2
23
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening

4.6

8.700

s
13.300

0.650
3
26
Sofus Heggemsnes, Oslo Turnforening

5.2

7.750

s
12.950

1.000
4
18
Odin Kalvø, Njård

5.2

7.600


12.800

1.150
5
11
Didrik Gundersen, Trondhjems Turnforening

4.4

8.250

s
12.650

1.300
6
16
Jesper Opheim, Trondhjems Turnforening

4.2

8.200

s
12.400

1.550
7
22
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening

3.9

8.750

0.4

12.250

1.700
8
20
Henrik Stiansen, Nedre Glomma Turnforening

4.8

7.350

0.1
s
12.050

1.900
9
15
Jesper Henriksen, Trondhjems Turnforening

3.9

8.050

s
11.950

2.000
10
10
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening

4.2

7.800

0.1
s
11.900

2.050
11
17
Harald Grimsrud Wibye, Nedre Glomma Turnforening

5.1

6.600

s
11.700

2.250
11
24
Nikolai Rønbeck, Oslo Turnforening

5.4

6.400

0.1

11.700

2.250
13
21
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening

4.0

7.550

s
11.550

2.400
14
2
Niklas Marton Syverhuset, Elverum Turn

4.4

7.450

0.4

11.450

2.500
15
13
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening

4.0

7.300

s
11.300

2.650
15
19
Fredrik Bjørnevik Aas, Nedre Glomma Turnforening

4.7

6.600

s
11.300

2.650
17
1
Marius Wester Reistad, Oslo Turnforening

5.0

6.550

0.3

11.250

2.700
18
14
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening

4.2

7.300

0.4

11.100

2.850
19
12
Marius Jullum Faanes, Trondhjems Turnforening

4.4

6.650


11.050

2.900
20
6
Nore Skulesson Stene, Nedre Glomma Turnforening

4.3

6.500


10.800

3.150
21
7
Philip Nyhus Fleischer, Oslo Turnforening

5.3

5.900

0.6
s
10.600

3.350
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
26
Sofus Heggemsnes, Oslo Turnforening

5.3

8.700

s
14.000

2
25
Stian Skjerahaug, Stavanger Turnforening

4.9

8.650


13.550

0.450
3
17
Harald Grimsrud Wibye, Nedre Glomma Turnforening

4.1

8.950

s
13.050

0.950
4
23
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening

4.1

8.700

s
12.800

1.200
5
3
Simen Solberg Uriansrud, Bergens TF

4.2

8.200


12.400

1.600
5
6
Nore Skulesson Stene, Nedre Glomma Turnforening

4.4

8.000

s
12.400

1.600
7
5
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening

3.5

8.750


12.250

1.750
8
22
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening

3.7

8.200

s
11.900

2.100
9
18
Odin Kalvø, Njård

5.0

6.500


11.500

2.500
10
4
Vetle Kraft Talsnes, Elverum Turn

4.3

6.650


10.950

3.050
11
19
Fredrik Bjørnevik Aas, Nedre Glomma Turnforening

4.1

6.750

s
10.850

3.150
12
10
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening

3.4

7.100

s
10.500

3.500
13
24
Nikolai Rønbeck, Oslo Turnforening

3.9

6.300


10.200

3.800
14
13
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening

2.8

7.150

s
9.950

4.050
15
21
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening

2.9

6.500

s
9.400

4.600
16
8
Skage Skulesson Stene, Nedre Glomma Turnforening

2.6

6.650


9.250

4.750
17
14
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening

3.2

4.500

s
7.700

6.300
18
11
Didrik Gundersen, Trondhjems Turnforening

2.4

5.050

s
7.450

6.550
19
20
Henrik Stiansen, Nedre Glomma Turnforening

2.3

8.500

4.0

6.800

7.200
20
15
Jesper Henriksen, Trondhjems Turnforening

2.1

4.550

s
6.650

7.350
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
25
Stian Skjerahaug, Stavanger Turnforening

4.6

8.800


13.400

2
26
Sofus Heggemsnes, Oslo Turnforening

4.7

8.350

s
13.050

0.350
3
23
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening

4.1

8.850

s
12.950

0.450
4
19
Fredrik Bjørnevik Aas, Nedre Glomma Turnforening

3.7

8.600

s
12.300

1.100
5
17
Harald Grimsrud Wibye, Nedre Glomma Turnforening

4.1

7.850

s
11.950

1.450
6
22
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening

3.5

8.000

s
11.500

1.900
7
11
Didrik Gundersen, Trondhjems Turnforening

3.4

8.300

0.3
s
11.400

2.000
8
21
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening

3.7

7.650

s
11.350

2.050
9
5
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening

2.9

8.250


11.150

2.250
10
13
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening

3.1

7.900

s
11.000

2.400
10
20
Henrik Stiansen, Nedre Glomma Turnforening

4.9

6.100

s
11.000

2.400
12
6
Nore Skulesson Stene, Nedre Glomma Turnforening

3.8

7.050


10.850

2.550
13
8
Skage Skulesson Stene, Nedre Glomma Turnforening

2.6

8.200

0.3

10.500

2.900
14
9
Magnus Dahl-Hansen, Tromsø Turnforening

3.7

6.600

s
10.300

3.100
14
24
Nikolai Rønbeck, Oslo Turnforening

3.7

6.600


10.300

3.100
16
10
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening

2.7

7.200


9.900

3.500
17
16
Jesper Opheim, Trondhjems Turnforening

4.6

5.100

s
9.700

3.700
18
14
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening

2.0

6.800

0.3

8.500

4.900
19
15
Jesper Henriksen, Trondhjems Turnforening

2.4

6.000

4.3
s
4.100

9.300
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
26
Sofus Heggemsnes, Oslo Turnforening


5.2
4.0


8.850
9.000


0.3
0.1
s
13.325
13.750
12.900

2
25
Stian Skjerahaug, Stavanger Turnforening


4.8
2.8


9.450
9.450
13.250
14.250
12.250

0.075
3
17
Harald Grimsrud Wibye, Nedre Glomma Turnforening


4.8
4.4


8.050
9.050s
13.150
12.850
13.450

0.175
4
18
Odin Kalvø, Njård


4.8
4.0


8.950
8.450
13.100
13.750
12.450

0.225
5
16
Jesper Opheim, Trondhjems Turnforening


4.8
2.8


9.100
9.150s
12.925
13.900
11.950

0.400
5
24
Nikolai Rønbeck, Oslo Turnforening


4.4
4.0


8.800
8.650s
12.925
13.200
12.650

0.400
7
19
Fredrik Bjørnevik Aas, Nedre Glomma Turnforening


4.8
3.2


8.650
9.100s
12.875
13.450
12.300

0.450
8
22
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening


4.8
3.2


8.550
8.400


0.3
0.1
s
12.275
13.050
11.500

1.050
9
2
Niklas Marton Syverhuset, Elverum Turn


4.0
2.4


8.550
8.800
11.875
12.550
11.200

1.450
10
11
Didrik Gundersen, Trondhjems Turnforening


4.0


8.750s
6.375
12.750

6.950
11
6
Nore Skulesson Stene, Nedre Glomma Turnforening


4.0


8.700
6.350
12.700

6.975
12
20
Henrik Stiansen, Nedre Glomma Turnforening


4.0


8.600s
6.300
12.600

7.025
13
7
Philip Nyhus Fleischer, Oslo Turnforening


4.0


8.250
6.125
12.250

7.200
14
23
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening


4.4


7.350
5.875
11.750

7.450
15
21
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening


3.2


8.400s
5.800
11.600

7.525
16
15
Jesper Henriksen, Trondhjems Turnforening


2.8


8.350
5.575
11.150

7.750
17
12
Marius Jullum Faanes, Trondhjems Turnforening


2.8


8.300s
5.550
11.100

7.775
18
10
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening


2.8


8.250


0.1
s
5.475
10.950

7.850
19
13
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening


2.4


8.400s
5.400
10.800

7.925
20
14
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening


2.4


7.950
5.175
10.350

8.150
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
25
Stian Skjerahaug, Stavanger Turnforening

4.8

8.350


13.150

2
1
Marius Wester Reistad, Oslo Turnforening

4.7

8.300


13.000

0.150
3
17
Harald Grimsrud Wibye, Nedre Glomma Turnforening

3.6

9.350

s
12.950

0.200
4
18
Odin Kalvø, Njård

4.2

8.600


12.800

0.350
5
20
Henrik Stiansen, Nedre Glomma Turnforening

3.7

9.000

s
12.700

0.450
6
26
Sofus Heggemsnes, Oslo Turnforening

4.4

8.100

s
12.500

0.650
7
22
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening

3.5

8.750

s
12.250

0.900
8
19
Fredrik Bjørnevik Aas, Nedre Glomma Turnforening

3.5

8.600

s
12.100

1.050
8
4
Vetle Kraft Talsnes, Elverum Turn

4.1

8.000


12.100

1.050
10
13
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening

2.9

9.000


11.900

1.250
11
23
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening

3.5

8.150

s
11.650

1.500
12
11
Didrik Gundersen, Trondhjems Turnforening

3.2

8.400

s
11.600

1.550
13
24
Nikolai Rønbeck, Oslo Turnforening

3.8

7.750


11.550

1.600
14
12
Marius Jullum Faanes, Trondhjems Turnforening

2.9

8.600

s
11.500

1.650
15
8
Skage Skulesson Stene, Nedre Glomma Turnforening

3.1

8.250


11.350

1.800
16
6
Nore Skulesson Stene, Nedre Glomma Turnforening

3.4

7.500


10.900

2.250
17
9
Magnus Dahl-Hansen, Tromsø Turnforening

4.1

6.700

s
10.800

2.350
18
5
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening

3.5

7.200


10.700

2.450
19
10
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening

3.0

7.400

s
10.400

2.750
20
15
Jesper Henriksen, Trondhjems Turnforening

3.2

7.050

s
10.250

2.900
21
21
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening

3.1

6.950

s
10.050

3.100
22
14
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening

3.1

5.650

0.3

8.450

4.700
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
25
Stian Skjerahaug, Stavanger Turnforening

4.5

9.050


13.550

2
26
Sofus Heggemsnes, Oslo Turnforening

4.1

8.900

s
13.000

0.550
3
23
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening

3.8

9.150

s
12.950

0.600
4
19
Fredrik Bjørnevik Aas, Nedre Glomma Turnforening

3.8

8.650

s
12.450

1.100
5
20
Henrik Stiansen, Nedre Glomma Turnforening

4.1

8.100

s
12.200

1.350
6
17
Harald Grimsrud Wibye, Nedre Glomma Turnforening

4.7

7.350

s
12.050

1.500
7
7
Philip Nyhus Fleischer, Oslo Turnforening

3.6

8.300


11.900

1.650
8
22
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening

3.4

8.450

s
11.850

1.700
9
11
Didrik Gundersen, Trondhjems Turnforening

2.9

8.450

s
11.350

2.200
10
8
Skage Skulesson Stene, Nedre Glomma Turnforening

3.0

8.200


11.200

2.350
11
1
Marius Wester Reistad, Oslo Turnforening

3.2

7.950


11.150

2.400
12
14
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening

3.6

7.450

s
11.050

2.500
13
13
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening

2.1

8.700


10.800

2.750
14
6
Nore Skulesson Stene, Nedre Glomma Turnforening

4.0

6.600


10.600

2.950
15
4
Vetle Kraft Talsnes, Elverum Turn

4.7

5.750


10.450

3.100
16
3
Simen Solberg Uriansrud, Bergens TF

3.0

7.400


10.400

3.150
16
21
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening

3.5

6.900

s
10.400

3.150
18
5
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening

3.0

7.050


10.050

3.500
19
9
Magnus Dahl-Hansen, Tromsø Turnforening

3.8

5.950

s
9.750

3.800
20
10
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening

3.3

4.850

s
8.150

5.400
21
15
Jesper Henriksen, Trondhjems Turnforening

2.7

5.050

s
7.750

5.800
22
12
Marius Jullum Faanes, Trondhjems Turnforening
22
24
Nikolai Rønbeck, Oslo Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 6/20/2024 7:46:23 PM
SX
SM
MD
XL
XXL