Back 

OAGT Kretskonkurransen nr. 1- Gutter Leirskallen turnhall- Nordstrand Turnforening, mars 3, 2019

Back

Kl.2

Floor | Pommel | Still rings | Vault | Parallel bars | High bar | All-Round
Name Total
1 114    Edgar Hjellset, Nordstrand Turn 58.050

Last Update: 12/7/2023 5:34:12 AM