Back 

OAGT Kretskonkurransen nr. 1- Gutter Leirskallen turnhall- Nordstrand Turnforening, mars 3, 2019

Back

Kl.3

Floor | Pommel | Still rings | Vault | Parallel bars | High bar | All-Round
Name Total
1 418    Jonathan Berg, Hoppensprett Turn 65.250

Last Update: 12/7/2023 4:12:51 AM