Back 

OAGT Kretskonkurransen nr. 1- Gutter Leirskallen turnhall- Nordstrand Turnforening, mars 3, 2019

Back

Team Comp Rekrutt

Floor | Pommel | Still rings | Vault | Parallel bars | High bar | All-Round
Name Total
1 Oslo Turn
225.900
2 Hoppensprett Turn
215.000
3 Hammer Turn
212.750
4 Nordstrand Turn
200.550
5 Njård Turnforening
192.650
6 Asker Turnforening
132.750

Last Update: 12/7/2023 4:19:21 AM