Back 

OAGT Kretskonkurransen nr. 1- Gutter Leirskallen turnhall- Nordstrand Turnforening, mars 3, 2019

Back

Team Comp Stige

Floor | Pommel | Still rings | Vault | Parallel bars | High bar | All-Round
Name Total
1 Hoppensprett Turn
199.800
2 Njård Turnforening
86.800

Last Update: 12/7/2023 6:08:13 AM