Back 

OAGT Kretskonkurransen nr. 1- Gutter Leirskallen turnhall- Nordstrand Turnforening, mars 3, 2019

Back

Team Comp Para-L2

Floor | Pommel | Still rings | Vault | Parallel bars | High bar | All-Round
Name Total
1 Oslo Turn 3
321.000

Last Update: 12/7/2023 4:58:12 AM