Back 

Unisport Norgescup nr. 3 Turn menn Tromsø, 2019-10-26

Junior Junior FIG Age Development Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Rekrutt Senior Lag, Rekrutt
Klasse 1
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
115
Isak Riveland
Sandnes Turnforening
12.750
D: 4.9
E: 7.850
11.500
D: 2.80
E: 8.700
10.400
D: 2.20
E: 8.200
12.200
D: 3.20
E: 9.000
11.700
D: 3.80
E: 7.900
10.900
69.450
FX
12.750
D: 4.9
E: 7.850
PH
11.500
D: 2.8
E: 8.700
SR
10.400
D: 2.2
E: 8.200
VT
12.200
D: 3.2
E: 9.000
PB
11.700
D: 3.8
E: 7.900
HB
10.900
D: 3.0
E: 7.900
2
114
Kasper Berntsen
Nøtterøy Turn
13.600
D: 4.8
E: 8.800
11.000
D: 2.40
E: 8.600
11.200
D: 2.90
E: 8.300
11.200
D: 2.80
E: 8.400
12.350
D: 3.80
E: 8.550
9.900
69.250
0.200
FX
13.600
D: 4.8
E: 8.800
PH
11.000
D: 2.4
E: 8.600
SR
11.200
D: 2.9
E: 8.300
VT
11.200
D: 2.8
E: 8.400
PB
12.350
D: 3.8
E: 8.550
HB
9.900
D: 2.8
E: 7.100
3
104
Herman Stray Sørensen
Hoppensprett Turn Jessheim
12.600
D: 4.3
E: 8.300
10.100
D: 2.40
E: 7.700
11.350
D: 3.10
E: 8.250
11.100
D: 2.40
E: 8.700
12.900
D: 4.00
E: 8.900
10.100
68.150
1.300
FX
12.600
D: 4.3
E: 8.300
PH
10.100
D: 2.4
E: 7.700
SR
11.350
D: 3.1
E: 8.250
VT
11.100
D: 2.4
E: 8.700
PB
12.900
D: 4.0
E: 8.900
HB
10.100
D: 3.0
E: 7.100
4
111
Joshua Uche Ifeanyi
Njård
12.400
D: 4.6
E: 7.800
10.350
D: 3.20
E: 7.150
11.000
D: 2.90
E: 8.100
10.400
D: 2.40
E: 8.000
12.350
D: 3.60
E: 8.750
11.000
67.500
1.950
FX
12.400
D: 4.6
E: 7.800
PH
10.350
D: 3.2
E: 7.150
SR
11.000
D: 2.9
E: 8.100
VT
10.400
D: 2.4
E: 8.000
PB
12.350
D: 3.6
E: 8.750
HB
11.000
D: 2.7
E: 8.300
5
106
Nikolai Solhaug
Hoppensprett Turn Jessheim
12.400
D: 4.0
E: 8.400
11.250
D: 2.70
E: 8.550
10.450
D: 2.40
E: 8.050
11.000
D: 2.20
E: 8.800
11.700
D: 2.90
E: 8.800
9.850
66.650
2.800
FX
12.400
D: 4.0
E: 8.400
PH
11.250
D: 2.7
E: 8.550
SR
10.450
D: 2.4
E: 8.050
VT
11.000
D: 2.2
E: 8.800
PB
11.700
D: 2.9
E: 8.800
HB
9.850
D: 3.0
E: 6.850
6
130
Leo Jung
Sotra SK Turn & Dans
13.550
D: 5.7
E: 7.850
10.450
D: 2.50
E: 7.950
10.750
D: 2.50
E: 8.550
ND: 0.30
11.450
D: 2.40
E: 9.050
10.300
D: 2.80
E: 7.500
9.600
66.100
3.350
FX
13.550
D: 5.7
E: 7.850
PH
10.450
D: 2.5
E: 7.950
SR
10.750
D: 2.5
E: 8.550
ND: 0.30
VT
11.450
D: 2.4
E: 9.050
PB
10.300
D: 2.8
E: 7.500
HB
9.600
D: 2.2
E: 7.400
7
129
Wilhelm Øverkil Vie
Trondhjems Turnforening
12.200
D: 3.8
E: 8.400
10.100
D: 2.90
E: 7.200
10.850
D: 3.10
E: 7.750
11.200
D: 2.40
E: 8.800
11.250
D: 2.90
E: 8.350
9.950
65.550
3.900
FX
12.200
D: 3.8
E: 8.400
PH
10.100
D: 2.9
E: 7.200
SR
10.850
D: 3.1
E: 7.750
VT
11.200
D: 2.4
E: 8.800
PB
11.250
D: 2.9
E: 8.350
HB
9.950
D: 2.2
E: 7.750
8
118
Christian Martinez Stenbakken
Stavanger Turnforening
14.600
D: 5.9
E: 8.700
8.750
D: 2.40
E: 6.350
9.100
D: 2.60
E: 6.500
10.150
D: 2.40
E: 7.750
11.300
D: 3.40
E: 7.900
9.500
63.400
6.050
FX
14.600
D: 5.9
E: 8.700
PH
8.750
D: 2.4
E: 6.350
SR
9.100
D: 2.6
E: 6.500
VT
10.150
D: 2.4
E: 7.750
PB
11.300
D: 3.4
E: 7.900
HB
9.500
D: 1.4
E: 8.100
9
120
Elias Sjursen Helland
Tromsø Turnforening
10.550
D: 3.4
E: 7.150
10.850
D: 2.60
E: 8.250
9.650
D: 2.50
E: 7.450
ND: 0.30
10.950
D: 1.60
E: 9.350
11.450
D: 2.50
E: 8.950
9.850
63.300
6.150
FX
10.550
D: 3.4
E: 7.150
PH
10.850
D: 2.6
E: 8.250
SR
9.650
D: 2.5
E: 7.450
ND: 0.30
VT
10.950
D: 1.6
E: 9.350
PB
11.450
D: 2.5
E: 8.950
HB
9.850
D: 1.6
E: 8.250
10
110
Brian Rugland
Kristiansands Turnforening
12.300
D: 3.8
E: 8.500
9.050
D: 1.40
E: 7.650
10.750
D: 2.00
E: 9.050
ND: 0.30
10.450
D: 2.00
E: 8.450
10.900
D: 2.20
E: 8.700
9.000
62.450
7.000
FX
12.300
D: 3.8
E: 8.500
PH
9.050
D: 1.4
E: 7.650
SR
10.750
D: 2.0
E: 9.050
ND: 0.30
VT
10.450
D: 2.0
E: 8.450
PB
10.900
D: 2.2
E: 8.700
HB
9.000
D: 1.9
E: 7.100
11
112
Laurits Laake
Njård
10.850
D: 3.8
E: 7.050
12.550
D: 3.60
E: 8.950
10.400
D: 2.40
E: 8.000
10.350
D: 1.60
E: 8.750
11.150
D: 2.90
E: 8.250
6.850
62.150
7.300
FX
10.850
D: 3.8
E: 7.050
PH
12.550
D: 3.6
E: 8.950
SR
10.400
D: 2.4
E: 8.000
VT
10.350
D: 1.6
E: 8.750
PB
11.150
D: 2.9
E: 8.250
HB
6.850
D: 1.5
E: 7.350
ND: 2.00
12
105
Leon Sønsteng
Hoppensprett Turn Jessheim
11.900
D: 4.0
E: 8.400
ND: 0.50
8.750
D: 2.40
E: 6.350
9.250
D: 2.50
E: 7.050
ND: 0.30
10.850
D: 2.40
E: 8.450
11.000
D: 3.40
E: 7.600
9.900
61.650
7.800
FX
11.900
D: 4.0
E: 8.400
ND: 0.50
PH
8.750
D: 2.4
E: 6.350
SR
9.250
D: 2.5
E: 7.050
ND: 0.30
VT
10.850
D: 2.4
E: 8.450
PB
11.000
D: 3.4
E: 7.600
HB
9.900
D: 1.7
E: 8.200
13
122
Jeff Vercruysse
Tromsø Turnforening
11.500
D: 4.6
E: 6.900
9.800
D: 2.30
E: 7.500
9.300
D: 2.60
E: 6.700
10.650
D: 2.40
E: 8.250
11.550
D: 2.90
E: 8.650
8.400
61.200
8.250
FX
11.500
D: 4.6
E: 6.900
PH
9.800
D: 2.3
E: 7.500
SR
9.300
D: 2.6
E: 6.700
VT
10.650
D: 2.4
E: 8.250
PB
11.550
D: 2.9
E: 8.650
HB
8.400
D: 2.2
E: 6.200
14
103
Nikolai Haugen
Elverum Turn
11.150
D: 4.3
E: 6.850
7.950
D: 1.50
E: 6.450
9.550
D: 2.40
E: 7.150
10.300
D: 1.60
E: 8.700
11.450
D: 2.30
E: 9.150
10.500
60.900
8.550
FX
11.150
D: 4.3
E: 6.850
PH
7.950
D: 1.5
E: 6.450
SR
9.550
D: 2.4
E: 7.150
VT
10.300
D: 1.6
E: 8.700
PB
11.450
D: 2.3
E: 9.150
HB
10.500
D: 1.8
E: 8.700
15
109
Philip ROJAS-Bigseth
Hoppensprett Turn Jessheim
9.700
D: 3.2
E: 8.500
ND: 2.00
9.200
D: 2.70
E: 6.500
10.700
D: 2.50
E: 8.200
11.000
D: 2.20
E: 8.800
10.600
D: 2.50
E: 8.100
9.550
60.750
8.700
FX
9.700
D: 3.2
E: 8.500
ND: 2.00
PH
9.200
D: 2.7
E: 6.500
SR
10.700
D: 2.5
E: 8.200
VT
11.000
D: 2.2
E: 8.800
PB
10.600
D: 2.5
E: 8.100
HB
9.550
D: 2.5
E: 7.050
16
116
Tarjej Tveit
Sandnes Turnforening
10.750
D: 3.4
E: 7.350
7.850
D: 2.10
E: 5.750
10.450
D: 2.60
E: 7.850
10.200
D: 2.20
E: 8.000
11.050
D: 2.50
E: 8.550
9.900
60.200
9.250
FX
10.750
D: 3.4
E: 7.350
PH
7.850
D: 2.1
E: 5.750
SR
10.450
D: 2.6
E: 7.850
VT
10.200
D: 2.2
E: 8.000
PB
11.050
D: 2.5
E: 8.550
HB
9.900
D: 1.7
E: 8.200
17
117
Mees Van Der Most
Slemmestad og Omegn Turnforening
11.500
D: 3.5
E: 8.000
7.550
D: 1.60
E: 5.950
10.600
D: 2.10
E: 8.800
ND: 0.30
10.700
D: 2.20
E: 8.500
9.850
D: 2.50
E: 7.350
9.600
59.800
9.650
FX
11.500
D: 3.5
E: 8.000
PH
7.550
D: 1.6
E: 5.950
SR
10.600
D: 2.1
E: 8.800
ND: 0.30
VT
10.700
D: 2.2
E: 8.500
PB
9.850
D: 2.5
E: 7.350
HB
9.600
D: 1.3
E: 8.300
18
124
Lucas Karlsson
Tromsø Turnforening
12.350
D: 5.1
E: 7.250
8.900
D: 2.20
E: 6.700
7.750
D: 2.30
E: 5.450
11.250
D: 2.40
E: 8.850
10.700
D: 2.50
E: 8.200
8.700
59.650
9.800
FX
12.350
D: 5.1
E: 7.250
PH
8.900
D: 2.2
E: 6.700
SR
7.750
D: 2.3
E: 5.450
VT
11.250
D: 2.4
E: 8.850
PB
10.700
D: 2.5
E: 8.200
HB
8.700
D: 1.5
E: 7.200
19
128
Oliver Edvardsen Øvermo
Trondhjems Turnforening
11.550
D: 3.5
E: 8.050
7.800
D: 1.70
E: 6.100
9.150
D: 2.00
E: 7.450
ND: 0.30
10.900
D: 2.20
E: 8.700
10.500
D: 2.70
E: 7.800
8.850
58.750
10.700
FX
11.550
D: 3.5
E: 8.050
PH
7.800
D: 1.7
E: 6.100
SR
9.150
D: 2.0
E: 7.450
ND: 0.30
VT
10.900
D: 2.2
E: 8.700
PB
10.500
D: 2.7
E: 7.800
HB
8.850
D: 2.1
E: 6.750
20
107
Ola Johansen
Hoppensprett Turn Jessheim
10.850
D: 3.8
E: 7.050
8.300
D: 2.40
E: 5.900
9.750
D: 2.40
E: 7.350
10.400
D: 1.60
E: 8.800
11.300
D: 2.40
E: 8.900
7.700
58.300
11.150
FX
10.850
D: 3.8
E: 7.050
PH
8.300
D: 2.4
E: 5.900
SR
9.750
D: 2.4
E: 7.350
VT
10.400
D: 1.6
E: 8.800
PB
11.300
D: 2.4
E: 8.900
HB
7.700
D: 1.6
E: 6.100
21
108
Olav Elias Roald Holm
Hoppensprett Turn Jessheim
10.700
D: 3.4
E: 7.300
7.650
D: 2.10
E: 5.550
11.000
D: 2.10
E: 8.900
10.300
D: 1.60
E: 8.700
10.600
D: 2.80
E: 7.800
7.850
58.100
11.350
FX
10.700
D: 3.4
E: 7.300
PH
7.650
D: 2.1
E: 5.550
SR
11.000
D: 2.1
E: 8.900
VT
10.300
D: 1.6
E: 8.700
PB
10.600
D: 2.8
E: 7.800
HB
7.850
D: 1.7
E: 6.150
22
100
Bendik Grunde
Arendals Turnforening
11.450
D: 3.3
E: 8.150
4.500
D: 1.00
E: 7.500
ND: 4.00
9.700
D: 2.10
E: 7.900
ND: 0.30
10.450
D: 1.60
E: 8.850
10.050
D: 2.00
E: 8.050
8.350
54.500
14.950
FX
11.450
D: 3.3
E: 8.150
PH
4.500
D: 1.0
E: 7.500
ND: 4.00
SR
9.700
D: 2.1
E: 7.900
ND: 0.30
VT
10.450
D: 1.6
E: 8.850
PB
10.050
D: 2.0
E: 8.050
HB
8.350
D: 0.7
E: 7.650
23
113
Simon Lae Ring
Njård
9.750
D: 3.0
E: 6.750
8.250
D: 1.60
E: 6.650
9.600
D: 2.00
E: 7.900
ND: 0.30
10.350
D: 1.60
E: 8.750
8.550
D: 1.90
E: 6.650
7.900
54.400
15.050
FX
9.750
D: 3.0
E: 6.750
PH
8.250
D: 1.6
E: 6.650
SR
9.600
D: 2.0
E: 7.900
ND: 0.30
VT
10.350
D: 1.6
E: 8.750
PB
8.550
D: 1.9
E: 6.650
HB
7.900
D: 0.7
E: 7.200
24
125
Ludvig Broks
Tromsø Turnforening
9.850
D: 3.8
E: 6.050
7.500
D: 1.70
E: 5.800
6.550
D: 2.30
E: 4.250
9.800
D: 2.20
E: 7.600
11.150
D: 2.50
E: 8.650
8.900
53.750
15.700
FX
9.850
D: 3.8
E: 6.050
PH
7.500
D: 1.7
E: 5.800
SR
6.550
D: 2.3
E: 4.250
VT
9.800
D: 2.2
E: 7.600
PB
11.150
D: 2.5
E: 8.650
HB
8.900
D: 1.6
E: 7.300
25
127
Trym Berge-Johansen
Tromsø Turnforening
9.750
D: 2.50
E: 7.250
10.150
D: 2.40
E: 8.050
ND: 0.30
11.500
D: 2.50
E: 9.000
9.500
40.900
28.550
FX

PH
9.750
D: 2.5
E: 7.250
SR
10.150
D: 2.4
E: 8.050
ND: 0.30
VT

PB
11.500
D: 2.5
E: 9.000
HB
9.500
D: 1.5
E: 8.000
26
121
Emil Modal Skrivervik
Tromsø Turnforening
9.200
D: 1.70
E: 7.500
10.450
D: 2.60
E: 7.850
10.900
D: 2.50
E: 8.400
8.950
39.500
29.950
FX

PH
9.200
D: 1.7
E: 7.500
SR
10.450
D: 2.6
E: 7.850
VT

PB
10.900
D: 2.5
E: 8.400
HB
8.950
D: 1.4
E: 7.550
27
119
Elias Ingebrigtsen
Tromsø Turnforening
11.600
D: 4.0
E: 7.600
10.300
D: 1.60
E: 8.700
21.900
47.550
FX
11.600
D: 4.0
E: 7.600
PH

SR

VT
10.300
D: 1.6
E: 8.700
PB

HB

28
123
Leo Kirchhefer Engen
Tromsø Turnforening
FX

PH

SR

VT

PB

HB

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
118
Christian Martinez Stenbakken, Stavanger Turnforening

5.9

8.700


14.600

2
114
Kasper Berntsen, Nøtterøy Turn

4.8

8.800


13.600

1.000
3
130
Leo Jung, Sotra SK Turn & Dans

5.7

7.850


13.550

1.050
4
115
Isak Riveland, Sandnes Turnforening

4.9

7.850


12.750

1.850
5
104
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Turn Jessheim

4.3

8.300


12.600

2.000
6
106
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Turn Jessheim

4.0

8.400


12.400

2.200
6
111
Joshua Uche Ifeanyi, Njård

4.6

7.800


12.400

2.200
8
124
Lucas Karlsson, Tromsø Turnforening

5.1

7.250


12.350

2.250
9
110
Brian Rugland, Kristiansands Turnforening

3.8

8.500


12.300

2.300
10
129
Wilhelm Øverkil Vie, Trondhjems Turnforening

3.8

8.400


12.200

2.400
11
105
Leon Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim

4.0

8.400

0.5

11.900

2.700
12
119
Elias Ingebrigtsen, Tromsø Turnforening

4.0

7.600


11.600

3.000
13
128
Oliver Edvardsen Øvermo, Trondhjems Turnforening

3.5

8.050


11.550

3.050
14
117
Mees Van Der Most, Slemmestad og Omegn Turnforening

3.5

8.000


11.500

3.100
14
122
Jeff Vercruysse, Tromsø Turnforening

4.6

6.900


11.500

3.100
16
100
Bendik Grunde, Arendals Turnforening

3.3

8.150


11.450

3.150
17
103
Nikolai Haugen, Elverum Turn

4.3

6.850


11.150

3.450
18
107
Ola Johansen, Hoppensprett Turn Jessheim

3.8

7.050


10.850

3.750
18
112
Laurits Laake, Njård

3.8

7.050


10.850

3.750
20
116
Tarjej Tveit, Sandnes Turnforening

3.4

7.350


10.750

3.850
21
108
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn Jessheim

3.4

7.300


10.700

3.900
22
120
Elias Sjursen Helland, Tromsø Turnforening

3.4

7.150


10.550

4.050
23
125
Ludvig Broks, Tromsø Turnforening

3.8

6.050


9.850

4.750
24
113
Simon Lae Ring, Njård

3.0

6.750


9.750

4.850
25
109
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett Turn Jessheim

3.2

8.500

2.0

9.700

4.900
26
121
Emil Modal Skrivervik, Tromsø Turnforening
26
123
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø Turnforening
26
127
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
112
Laurits Laake, Njård

3.6

8.950


12.550

2
115
Isak Riveland, Sandnes Turnforening

2.8

8.700


11.500

1.050
3
106
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Turn Jessheim

2.7

8.550


11.250

1.300
4
114
Kasper Berntsen, Nøtterøy Turn

2.4

8.600


11.000

1.550
5
120
Elias Sjursen Helland, Tromsø Turnforening

2.6

8.250


10.850

1.700
6
130
Leo Jung, Sotra SK Turn & Dans

2.5

7.950


10.450

2.100
7
111
Joshua Uche Ifeanyi, Njård

3.2

7.150


10.350

2.200
8
104
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Turn Jessheim

2.4

7.700


10.100

2.450
8
129
Wilhelm Øverkil Vie, Trondhjems Turnforening

2.9

7.200


10.100

2.450
10
122
Jeff Vercruysse, Tromsø Turnforening

2.3

7.500


9.800

2.750
11
127
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turnforening

2.5

7.250


9.750

2.800
12
121
Emil Modal Skrivervik, Tromsø Turnforening

1.7

7.500


9.200

3.350
12
109
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett Turn Jessheim

2.7

6.500


9.200

3.350
14
110
Brian Rugland, Kristiansands Turnforening

1.4

7.650


9.050

3.500
15
124
Lucas Karlsson, Tromsø Turnforening

2.2

6.700


8.900

3.650
16
105
Leon Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim

2.4

6.350


8.750

3.800
16
118
Christian Martinez Stenbakken, Stavanger Turnforening

2.4

6.350


8.750

3.800
18
107
Ola Johansen, Hoppensprett Turn Jessheim

2.4

5.900


8.300

4.250
19
113
Simon Lae Ring, Njård

1.6

6.650


8.250

4.300
20
103
Nikolai Haugen, Elverum Turn

1.5

6.450


7.950

4.600
21
116
Tarjej Tveit, Sandnes Turnforening

2.1

5.750


7.850

4.700
22
128
Oliver Edvardsen Øvermo, Trondhjems Turnforening

1.7

6.100


7.800

4.750
23
108
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn Jessheim

2.1

5.550


7.650

4.900
24
117
Mees Van Der Most, Slemmestad og Omegn Turnforening

1.6

5.950


7.550

5.000
25
125
Ludvig Broks, Tromsø Turnforening

1.7

5.800


7.500

5.050
26
100
Bendik Grunde, Arendals Turnforening

1.0

7.500

4.0

4.500

8.050
27
119
Elias Ingebrigtsen, Tromsø Turnforening
27
123
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
104
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Turn Jessheim

3.1

8.250


11.350

2
114
Kasper Berntsen, Nøtterøy Turn

2.9

8.300


11.200

0.150
3
108
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn Jessheim

2.1

8.900


11.000

0.350
3
111
Joshua Uche Ifeanyi, Njård

2.9

8.100


11.000

0.350
5
129
Wilhelm Øverkil Vie, Trondhjems Turnforening

3.1

7.750


10.850

0.500
6
110
Brian Rugland, Kristiansands Turnforening

2.0

9.050

0.3

10.750

0.600
6
130
Leo Jung, Sotra SK Turn & Dans

2.5

8.550

0.3

10.750

0.600
8
109
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett Turn Jessheim

2.5

8.200


10.700

0.650
9
117
Mees Van Der Most, Slemmestad og Omegn Turnforening

2.1

8.800

0.3

10.600

0.750
10
106
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Turn Jessheim

2.4

8.050


10.450

0.900
10
121
Emil Modal Skrivervik, Tromsø Turnforening

2.6

7.850


10.450

0.900
10
116
Tarjej Tveit, Sandnes Turnforening

2.6

7.850


10.450

0.900
13
115
Isak Riveland, Sandnes Turnforening

2.2

8.200


10.400

0.950
13
112
Laurits Laake, Njård

2.4

8.000


10.400

0.950
15
127
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turnforening

2.4

8.050

0.3

10.150

1.200
16
107
Ola Johansen, Hoppensprett Turn Jessheim

2.4

7.350


9.750

1.600
17
100
Bendik Grunde, Arendals Turnforening

2.1

7.900

0.3

9.700

1.650
18
120
Elias Sjursen Helland, Tromsø Turnforening

2.5

7.450

0.3

9.650

1.700
19
113
Simon Lae Ring, Njård

2.0

7.900

0.3

9.600

1.750
20
103
Nikolai Haugen, Elverum Turn

2.4

7.150


9.550

1.800
21
122
Jeff Vercruysse, Tromsø Turnforening

2.6

6.700


9.300

2.050
22
105
Leon Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim

2.5

7.050

0.3

9.250

2.100
23
128
Oliver Edvardsen Øvermo, Trondhjems Turnforening

2.0

7.450

0.3

9.150

2.200
24
118
Christian Martinez Stenbakken, Stavanger Turnforening

2.6

6.500


9.100

2.250
25
124
Lucas Karlsson, Tromsø Turnforening

2.3

5.450


7.750

3.600
26
125
Ludvig Broks, Tromsø Turnforening

2.3

4.250


6.550

4.800
27
119
Elias Ingebrigtsen, Tromsø Turnforening
27
123
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
115
Isak Riveland, Sandnes Turnforening


3.2


9.000
6.100
12.200

2
130
Leo Jung, Sotra SK Turn & Dans


2.4


9.050
5.725
11.450

0.375
3
124
Lucas Karlsson, Tromsø Turnforening


2.4


8.850
5.625
11.250

0.475
4
129
Wilhelm Øverkil Vie, Trondhjems Turnforening


2.4


8.800
5.600
11.200

0.500
4
114
Kasper Berntsen, Nøtterøy Turn


2.8


8.400
5.600
11.200

0.500
6
104
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Turn Jessheim


2.4


8.700
5.550
11.100

0.550
7
109
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett Turn Jessheim


2.2


8.800
5.500
11.000

0.600
7
106
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Turn Jessheim


2.2


8.800
5.500
11.000

0.600
9
120
Elias Sjursen Helland, Tromsø Turnforening


1.6


9.350
5.475
10.950

0.625
10
128
Oliver Edvardsen Øvermo, Trondhjems Turnforening


2.2


8.700
5.450
10.900

0.650
11
105
Leon Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim


2.4


8.450
5.425
10.850

0.675
12
117
Mees Van Der Most, Slemmestad og Omegn Turnforening


2.2


8.500
5.350
10.700

0.750
13
122
Jeff Vercruysse, Tromsø Turnforening


2.4


8.250
5.325
10.650

0.775
14
100
Bendik Grunde, Arendals Turnforening


1.6


8.850
5.225
10.450

0.875
14
110
Brian Rugland, Kristiansands Turnforening


2.0


8.450
5.225
10.450

0.875
16
107
Ola Johansen, Hoppensprett Turn Jessheim


1.6


8.800
5.200
10.400

0.900
16
111
Joshua Uche Ifeanyi, Njård


2.4


8.000
5.200
10.400

0.900
18
113
Simon Lae Ring, Njård


1.6


8.750
5.175
10.350

0.925
18
112
Laurits Laake, Njård


1.6


8.750
5.175
10.350

0.925
20
108
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn Jessheim


1.6


8.700
5.150
10.300

0.950
20
119
Elias Ingebrigtsen, Tromsø Turnforening


1.6


8.700
5.150
10.300

0.950
20
103
Nikolai Haugen, Elverum Turn


1.6


8.700
5.150
10.300

0.950
23
116
Tarjej Tveit, Sandnes Turnforening


2.2


8.000
5.100
10.200

1.000
24
118
Christian Martinez Stenbakken, Stavanger Turnforening


2.4


7.750
5.075
10.150

1.025
25
125
Ludvig Broks, Tromsø Turnforening


2.2


7.600
4.900
9.800

1.200
26
121
Emil Modal Skrivervik, Tromsø Turnforening


26
123
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø Turnforening


26
127
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turnforening


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
104
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Turn Jessheim

4.0

8.900


12.900

2
111
Joshua Uche Ifeanyi, Njård

3.6

8.750


12.350

0.550
2
114
Kasper Berntsen, Nøtterøy Turn

3.8

8.550


12.350

0.550
4
106
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Turn Jessheim

2.9

8.800


11.700

1.200
4
115
Isak Riveland, Sandnes Turnforening

3.8

7.900


11.700

1.200
6
122
Jeff Vercruysse, Tromsø Turnforening

2.9

8.650


11.550

1.350
7
127
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turnforening

2.5

9.000


11.500

1.400
8
103
Nikolai Haugen, Elverum Turn

2.3

9.150


11.450

1.450
8
120
Elias Sjursen Helland, Tromsø Turnforening

2.5

8.950


11.450

1.450
10
107
Ola Johansen, Hoppensprett Turn Jessheim

2.4

8.900


11.300

1.600
10
118
Christian Martinez Stenbakken, Stavanger Turnforening

3.4

7.900


11.300

1.600
12
129
Wilhelm Øverkil Vie, Trondhjems Turnforening

2.9

8.350


11.250

1.650
13
125
Ludvig Broks, Tromsø Turnforening

2.5

8.650


11.150

1.750
13
112
Laurits Laake, Njård

2.9

8.250


11.150

1.750
15
116
Tarjej Tveit, Sandnes Turnforening

2.5

8.550


11.050

1.850
16
105
Leon Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim

3.4

7.600


11.000

1.900
17
110
Brian Rugland, Kristiansands Turnforening

2.2

8.700


10.900

2.000
17
121
Emil Modal Skrivervik, Tromsø Turnforening

2.5

8.400


10.900

2.000
19
124
Lucas Karlsson, Tromsø Turnforening

2.5

8.200


10.700

2.200
20
109
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett Turn Jessheim

2.5

8.100


10.600

2.300
20
108
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn Jessheim

2.8

7.800


10.600

2.300
22
128
Oliver Edvardsen Øvermo, Trondhjems Turnforening

2.7

7.800


10.500

2.400
23
130
Leo Jung, Sotra SK Turn & Dans

2.8

7.500


10.300

2.600
24
100
Bendik Grunde, Arendals Turnforening

2.0

8.050


10.050

2.850
25
117
Mees Van Der Most, Slemmestad og Omegn Turnforening

2.5

7.350


9.850

3.050
26
113
Simon Lae Ring, Njård

1.9

6.650


8.550

4.350
27
119
Elias Ingebrigtsen, Tromsø Turnforening
27
123
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
111
Joshua Uche Ifeanyi, Njård

2.7

8.300


11.000

2
115
Isak Riveland, Sandnes Turnforening

3.0

7.900


10.900

0.100
3
103
Nikolai Haugen, Elverum Turn

1.8

8.700


10.500

0.500
4
104
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Turn Jessheim

3.0

7.100


10.100

0.900
5
129
Wilhelm Øverkil Vie, Trondhjems Turnforening

2.2

7.750


9.950

1.050
6
116
Tarjej Tveit, Sandnes Turnforening

1.7

8.200


9.900

1.100
6
105
Leon Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim

1.7

8.200


9.900

1.100
6
114
Kasper Berntsen, Nøtterøy Turn

2.8

7.100


9.900

1.100
9
120
Elias Sjursen Helland, Tromsø Turnforening

1.6

8.250


9.850

1.150
9
106
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Turn Jessheim

3.0

6.850


9.850

1.150
11
117
Mees Van Der Most, Slemmestad og Omegn Turnforening

1.3

8.300


9.600

1.400
11
130
Leo Jung, Sotra SK Turn & Dans

2.2

7.400


9.600

1.400
13
109
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett Turn Jessheim

2.5

7.050


9.550

1.450
14
118
Christian Martinez Stenbakken, Stavanger Turnforening

1.4

8.100


9.500

1.500
14
127
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turnforening

1.5

8.000


9.500

1.500
16
110
Brian Rugland, Kristiansands Turnforening

1.9

7.100


9.000

2.000
17
121
Emil Modal Skrivervik, Tromsø Turnforening

1.4

7.550


8.950

2.050
18
125
Ludvig Broks, Tromsø Turnforening

1.6

7.300


8.900

2.100
19
128
Oliver Edvardsen Øvermo, Trondhjems Turnforening

2.1

6.750


8.850

2.150
20
124
Lucas Karlsson, Tromsø Turnforening

1.5

7.200


8.700

2.300
21
122
Jeff Vercruysse, Tromsø Turnforening

2.2

6.200


8.400

2.600
22
100
Bendik Grunde, Arendals Turnforening

0.7

7.650


8.350

2.650
23
113
Simon Lae Ring, Njård

0.7

7.200


7.900

3.100
24
108
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn Jessheim

1.7

6.150


7.850

3.150
25
107
Ola Johansen, Hoppensprett Turn Jessheim

1.6

6.100


7.700

3.300
26
112
Laurits Laake, Njård

1.5

7.350

2.0

6.850

4.150
27
119
Elias Ingebrigtsen, Tromsø Turnforening
27
123
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 7/25/2024 4:51:32 AM
SX
SM
MD
XL
XXL