Tillbaka 

Svenska Cupen 2022 Halmstad, 2022-11-25

Svenska Cupen Finaler RC 5 Finaler RP Ö Finaler RC 2 Finaler RP 2 Finaler RC 3 Finaler RC 4 Finaler RC 2 RP 2 RC 3 RP 3 RC 4 RC 5 RP Ö Svenska Cupen Rikscupen Lag Svenska Cupen Lag
Svenska Cupen
Icke officiella resultat
Pl
#
Namn
Fristående
Bygelhäst
Ringar
Hopp
Barr
Räck
Total
Gap
1
98
Kim Wanström
Hammarbygymnasterna
14,100
D: 5,4
E: 8,700
11,833
D: 4,20
E: 7,633
11,633
D: 4,60
E: 7,033
12,900
12,900/-
D: 4,0/-
E: 9,000/-
ND: 0,10 / -
13,300
D: 4,40
E: 8,900
12,400
76,166
FX
14,100
D: 5,4
E: 8,700
PH
11,833
D: 4,2
E: 7,633
SR
11,633
D: 4,6
E: 7,033
VT
12,900
12,900/-
D: 4,0/-
E: 9,000/-
ND: 0,10/0,00
PB
13,300
D: 4,4
E: 8,900
HB
12,400
D: 3,8
E: 8,600
2
78
William Hyll
Halmstad Frigymnaster
13,700
D: 5,2
E: 8,500
11,733
D: 3,60
E: 8,133
11,233
D: 3,70
E: 7,533
12,900
12,900/-
D: 4,4/-
E: 8,500/-
12,550
D: 4,00
E: 8,550
11,633
73,749
2,417
FX
13,700
D: 5,2
E: 8,500
PH
11,733
D: 3,6
E: 8,133
SR
11,233
D: 3,7
E: 7,533
VT
12,900
12,900/-
D: 4,4/-
E: 8,500/-
PB
12,550
D: 4,0
E: 8,550
HB
11,633
D: 3,3
E: 8,333
3
101
Lukas Houser
Hammarbygymnasterna
12,633
D: 5,0
E: 7,633
11,433
D: 3,40
E: 8,033
11,400
D: 3,50
E: 7,900
13,300
13,300/13,433
D: 4,4/4,0
E: 9,000/9,433
ND: 0,10 / -
13,000
D: 3,60
E: 9,400
11,533
73,299
2,867
FX
12,633
D: 5,0
E: 7,633
PH
11,433
D: 3,4
E: 8,033
SR
11,400
D: 3,5
E: 7,900
VT
13,300
13,300/13,433
D: 4,4/4,0
E: 9,000/9,433
ND: 0,10/0,00
PB
13,000
D: 3,6
E: 9,400
HB
11,533
D: 3,2
E: 8,333
4
100
William Sundell
Hammarbygymnasterna
11,966
D: 4,3
E: 7,666
13,266
D: 4,60
E: 8,666
11,066
D: 2,80
E: 8,266
12,866
12,866/-
D: 4,0/-
E: 8,866/-
12,050
D: 2,80
E: 9,250
11,466
72,680
3,486
FX
11,966
D: 4,3
E: 7,666
PH
13,266
D: 4,6
E: 8,666
SR
11,066
D: 2,8
E: 8,266
VT
12,866
12,866/-
D: 4,0/-
E: 8,866/-
PB
12,050
D: 2,8
E: 9,250
HB
11,466
D: 3,4
E: 8,066
5
83
Oliver Lewandowski
Hammarbygymnasterna
12,900
D: 4,2
E: 8,700
11,733
D: 3,90
E: 7,833
11,000
D: 3,10
E: 7,900
12,766
12,766/-
D: 4,0/-
E: 8,766/-
12,300
D: 3,30
E: 9,000
11,433
72,132
4,034
FX
12,900
D: 4,2
E: 8,700
PH
11,733
D: 3,9
E: 7,833
SR
11,000
D: 3,1
E: 7,900
VT
12,766
12,766/-
D: 4,0/-
E: 8,766/-
PB
12,300
D: 3,3
E: 9,000
HB
11,433
D: 3,1
E: 8,333
6
99
Karl Idesjö
Hammarbygymnasterna
10,833
D: 4,9
E: 6,233
ND: 0,30
9,300
D: 3,10
E: 6,200
12,866
D: 4,60
E: 8,266
13,266
13,266/-
D: 4,0/-
E: 9,266/-
13,350
D: 4,00
E: 9,350
11,233
70,848
5,318
FX
10,833
D: 4,9
E: 6,233
ND: 0,30
PH
9,300
D: 3,1
E: 6,200
SR
12,866
D: 4,6
E: 8,266
VT
13,266
13,266/-
D: 4,0/-
E: 9,266/-
PB
13,350
D: 4,0
E: 9,350
HB
11,233
D: 3,9
E: 7,333
7
109
Olof Antti
Lulegymnasterna
12,400
D: 4,0
E: 8,400
9,066
D: 2,60
E: 6,466
11,400
D: 3,50
E: 7,900
12,933
12,933/-
D: 4,0/-
E: 8,933/-
12,750
D: 3,40
E: 9,350
11,900
70,449
5,717
FX
12,400
D: 4,0
E: 8,400
PH
9,066
D: 2,6
E: 6,466
SR
11,400
D: 3,5
E: 7,900
VT
12,933
12,933/-
D: 4,0/-
E: 8,933/-
PB
12,750
D: 3,4
E: 9,350
HB
11,900
D: 3,0
E: 8,900
8
108
Emil Espling
Lulegymnasterna
11,900
D: 4,3
E: 7,600
12,366
D: 3,90
E: 8,466
9,866
D: 2,60
E: 7,566
ND: 0,30
13,033
13,033/13,100
D: 4,0/4,4
E: 9,033/8,700
12,100
D: 2,90
E: 9,200
11,100
70,365
5,801
FX
11,900
D: 4,3
E: 7,600
PH
12,366
D: 3,9
E: 8,466
SR
9,866
D: 2,6
E: 7,566
ND: 0,30
VT
13,033
13,033/13,100
D: 4,0/4,4
E: 9,033/8,700
PB
12,100
D: 2,9
E: 9,200
HB
11,100
D: 2,7
E: 8,400
9
81
Lukas Norin
Hammarbygymnasterna
12,366
D: 4,4
E: 7,966
10,866
D: 3,50
E: 7,366
10,566
D: 2,80
E: 7,766
12,566
12,566/-
D: 4,0/-
E: 8,666/-
ND: 0,10 / -
11,650
D: 2,30
E: 9,350
11,366
69,380
6,786
FX
12,366
D: 4,4
E: 7,966
PH
10,866
D: 3,5
E: 7,366
SR
10,566
D: 2,8
E: 7,766
VT
12,566
12,566/-
D: 4,0/-
E: 8,666/-
ND: 0,10/0,00
PB
11,650
D: 2,3
E: 9,350
HB
11,366
D: 3,2
E: 8,166
10
120
Theo Holmgren
Gymnastikklubben Motus-Salto
10,800
D: 3,9
E: 6,900
8,800
D: 3,80
E: 5,000
11,733
D: 3,60
E: 8,133
11,433
11,433/-
D: 2,8/-
E: 8,633/-
12,250
D: 3,20
E: 9,050
11,966
66,982
9,184
FX
10,800
D: 3,9
E: 6,900
PH
8,800
D: 3,8
E: 5,000
SR
11,733
D: 3,6
E: 8,133
VT
11,433
11,433/-
D: 2,8/-
E: 8,633/-
PB
12,250
D: 3,2
E: 9,050
HB
11,966
D: 3,3
E: 8,666
11
8
David Brännfors
GF Brommagymnasterna
9,366
D: 2,8
E: 7,166
ND: 0,60
11,333
D: 2,60
E: 8,733
10,533
D: 2,30
E: 8,533
ND: 0,30
11,100
11,100/10,300
D: 2,4/2,4
E: 8,700/7,900
12,200
D: 3,00
E: 9,200
11,600
66,132
10,034
FX
9,366
D: 2,8
E: 7,166
ND: 0,60
PH
11,333
D: 2,6
E: 8,733
SR
10,533
D: 2,3
E: 8,533
ND: 0,30
VT
11,100
11,100/10,300
D: 2,4/2,4
E: 8,700/7,900
PB
12,200
D: 3,0
E: 9,200
HB
11,600
D: 3,1
E: 8,500
12
82
Hugo Woxblom
Hammarbygymnasterna
12,466
D: 3,7
E: 8,766
8,433
D: 3,10
E: 5,333
10,466
D: 2,70
E: 8,066
ND: 0,30
12,433
12,433/-
D: 4,0/-
E: 8,433/-
12,200
D: 3,00
E: 9,200
9,800
65,798
10,368
FX
12,466
D: 3,7
E: 8,766
PH
8,433
D: 3,1
E: 5,333
SR
10,466
D: 2,7
E: 8,066
ND: 0,30
VT
12,433
12,433/-
D: 4,0/-
E: 8,433/-
PB
12,200
D: 3,0
E: 9,200
HB
9,800
D: 2,6
E: 7,200
13
41
Jonathan Smith
Göteborgs Turnförening
10,966
D: 4,7
E: 7,166
ND: 0,90
9,233
D: 3,90
E: 5,333
8,300
D: 3,60
E: 5,000
ND: 0,30
12,866
12,866/-
D: 4,0/-
E: 8,866/-
12,200
D: 3,00
E: 9,200
11,600
65,165
11,001
FX
10,966
D: 4,7
E: 7,166
ND: 0,90
PH
9,233
D: 3,9
E: 5,333
SR
8,300
D: 3,6
E: 5,000
ND: 0,30
VT
12,866
12,866/-
D: 4,0/-
E: 8,866/-
PB
12,200
D: 3,0
E: 9,200
HB
11,600
D: 3,4
E: 8,200
14
117
Kaspar Ericsson
Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken GK
12,400
D: 3,7
E: 8,700
8,133
D: 2,20
E: 5,933
9,966
D: 3,20
E: 6,766
12,000
12,000/11,500
D: 3,2/2,8
E: 8,800/8,700
11,400
D: 2,90
E: 8,500
10,833
64,732
11,434
FX
12,400
D: 3,7
E: 8,700
PH
8,133
D: 2,2
E: 5,933
SR
9,966
D: 3,2
E: 6,766
VT
12,000
12,000/11,500
D: 3,2/2,8
E: 8,800/8,700
PB
11,400
D: 2,9
E: 8,500
HB
10,833
D: 2,6
E: 8,233
15
103
Adam Björs
Hammarbygymnasterna
11,866
D: 4,5
E: 7,666
ND: 0,30
9,733
D: 3,10
E: 6,633
7,366
D: 2,80
E: 4,866
ND: 0,30
12,366
12,366/-
D: 3,6/-
E: 8,766/-
12,100
D: 3,00
E: 9,100
11,033
64,464
11,702
FX
11,866
D: 4,5
E: 7,666
ND: 0,30
PH
9,733
D: 3,1
E: 6,633
SR
7,366
D: 2,8
E: 4,866
ND: 0,30
VT
12,366
12,366/-
D: 3,6/-
E: 8,766/-
PB
12,100
D: 3,0
E: 9,100
HB
11,033
D: 2,1
E: 8,933
16
1
Marcus Göransson
Alingsås IF Gymnastikförening
9,833
D: 4,0
E: 6,433
ND: 0,60
9,633
D: 2,30
E: 7,333
10,533
D: 3,00
E: 7,533
11,000
11,000/10,566
D: 2,4/3,2
E: 8,600/7,366
11,400
D: 3,00
E: 8,400
10,433
62,832
13,334
FX
9,833
D: 4,0
E: 6,433
ND: 0,60
PH
9,633
D: 2,3
E: 7,333
SR
10,533
D: 3,0
E: 7,533
VT
11,000
11,000/10,566
D: 2,4/3,2
E: 8,600/7,366
PB
11,400
D: 3,0
E: 8,400
HB
10,433
D: 1,9
E: 8,533
17
6
Joar Adolfsson
GF Brommagymnasterna
11,400
D: 3,2
E: 8,500
ND: 0,30
8,933
D: 3,00
E: 5,933
10,266
D: 2,30
E: 8,266
ND: 0,30
10,666
10,666/-
D: 1,6/-
E: 9,066/-
10,950
D: 2,50
E: 8,450
9,433
61,648
14,518
FX
11,400
D: 3,2
E: 8,500
ND: 0,30
PH
8,933
D: 3,0
E: 5,933
SR
10,266
D: 2,3
E: 8,266
ND: 0,30
VT
10,666
10,666/-
D: 1,6/-
E: 9,066/-
PB
10,950
D: 2,5
E: 8,450
HB
9,433
D: 2,3
E: 7,133
18
57
Wille Larsson
Halmstad Frigymnaster
11,700
D: 3,9
E: 7,800
9,833
D: 2,70
E: 7,133
9,766
D: 2,10
E: 7,966
ND: 0,30
11,333
11,333/11,733
D: 2,8/2,8
E: 8,533/8,933
10,450
D: 3,00
E: 7,450
8,066
61,148
15,018
FX
11,700
D: 3,9
E: 7,800
PH
9,833
D: 2,7
E: 7,133
SR
9,766
D: 2,1
E: 7,966
ND: 0,30
VT
11,333
11,333/11,733
D: 2,8/2,8
E: 8,533/8,933
PB
10,450
D: 3,0
E: 7,450
HB
8,066
D: 2,1
E: 5,966
19
42
Christopher Juhlin
Göteborgs Turnförening
12,000
D: 4,5
E: 7,500
3,966
D: 2,30
E: 4,666
ND: 3,00
10,800
D: 3,40
E: 7,400
11,900
11,900/11,533
D: 2,8/2,8
E: 9,100/8,733
11,900
D: 3,00
E: 8,900
10,166
60,732
15,434
FX
12,000
D: 4,5
E: 7,500
PH
3,966
D: 2,3
E: 4,666
ND: 3,00
SR
10,800
D: 3,4
E: 7,400
VT
11,900
11,900/11,533
D: 2,8/2,8
E: 9,100/8,733
PB
11,900
D: 3,0
E: 8,900
HB
10,166
D: 2,0
E: 8,166
20
2
Charlie Björsson
Alingsås IF Gymnastikförening
10,700
D: 3,9
E: 6,800
6,000
D: 2,30
E: 3,700
10,900
D: 3,10
E: 7,800
10,466
10,466/-
D: 2,4/-
E: 8,066/-
11,550
D: 2,50
E: 9,050
10,300
59,916
16,250
FX
10,700
D: 3,9
E: 6,800
PH
6,000
D: 2,3
E: 3,700
SR
10,900
D: 3,1
E: 7,800
VT
10,466
10,466/-
D: 2,4/-
E: 8,066/-
PB
11,550
D: 2,5
E: 9,050
HB
10,300
D: 1,8
E: 8,500
21
79
Vilgot Hyll
Halmstad Frigymnaster
12,666
D: 5,0
E: 7,666
11,233
D: 4,10
E: 7,133
10,966
D: 3,80
E: 7,166
13,733
13,733/11,966
D: 5,2/3,2
E: 8,533/8,766
10,900
59,498
16,668
FX
12,666
D: 5,0
E: 7,666
PH
11,233
D: 4,1
E: 7,133
SR
10,966
D: 3,8
E: 7,166
VT
13,733
13,733/11,966
D: 5,2/3,2
E: 8,533/8,766
PB

HB
10,900
D: 3,1
E: 7,800
22
55
Ali Aghazade
Halmstad Frigymnaster
9,133
D: 3,4
E: 5,733
9,366
D: 2,20
E: 7,466
ND: 0,30
9,300
D: 2,10
E: 7,500
ND: 0,30
11,433
11,433/-
D: 2,8/-
E: 8,633/-
9,850
D: 2,20
E: 7,650
9,866
58,948
17,218
FX
9,133
D: 3,4
E: 5,733
PH
9,366
D: 2,2
E: 7,466
ND: 0,30
SR
9,300
D: 2,1
E: 7,500
ND: 0,30
VT
11,433
11,433/-
D: 2,8/-
E: 8,633/-
PB
9,850
D: 2,2
E: 7,650
HB
9,866
D: 1,6
E: 8,266
23
137
Nicolai Tretten
Lulegymnasterna
11,066
D: 3,7
E: 7,366
3,366
D: 1,60
E: 4,766
ND: 3,00
9,866
D: 2,20
E: 7,966
ND: 0,30
10,866
10,866/-
D: 2,8/-
E: 8,366/-
ND: 0,30 / -
9,900
D: 2,90
E: 7,000
10,933
55,997
20,169
FX
11,066
D: 3,7
E: 7,366
PH
3,366
D: 1,6
E: 4,766
ND: 3,00
SR
9,866
D: 2,2
E: 7,966
ND: 0,30
VT
10,866
10,866/-
D: 2,8/-
E: 8,366/-
ND: 0,30/0,00
PB
9,900
D: 2,9
E: 7,000
HB
10,933
D: 3,1
E: 7,833
24
7
Alexander Benyammine
GF Brommagymnasterna
10,300
D: 3,9
E: 6,400
3,466
D: 1,90
E: 5,566
ND: 4,00
8,100
D: 2,80
E: 5,600
ND: 0,30
11,033
11,033/10,433
D: 2,4/1,6
E: 8,633/8,833
11,750
D: 3,00
E: 8,750
10,500
55,149
21,017
FX
10,300
D: 3,9
E: 6,400
PH
3,466
D: 1,9
E: 5,566
ND: 4,00
SR
8,100
D: 2,8
E: 5,600
ND: 0,30
VT
11,033
11,033/10,433
D: 2,4/1,6
E: 8,633/8,833
PB
11,750
D: 3,0
E: 8,750
HB
10,500
D: 3,2
E: 7,300
25
56
Nils Bengtsson
Halmstad Frigymnaster
10,800
D: 3,2
E: 7,900
ND: 0,30
10,166
D: 2,20
E: 7,966
8,566
D: 2,00
E: 6,866
ND: 0,30
10,300
10,300/-
D: 1,6/-
E: 8,700/-
8,950
D: 2,20
E: 6,750
3,866
52,648
23,518
FX
10,800
D: 3,2
E: 7,900
ND: 0,30
PH
10,166
D: 2,2
E: 7,966
SR
8,566
D: 2,0
E: 6,866
ND: 0,30
VT
10,300
10,300/-
D: 1,6/-
E: 8,700/-
PB
8,950
D: 2,2
E: 6,750
HB
3,866
D: 1,3
E: 5,566
ND: 3,00
26
77
Filip Lidbeck
Halmstad Frigymnaster
13,200
D: 5,5
E: 7,700
14,133
14,133/13,000
D: 4,8/4,0
E: 9,333/9,000
12,050
D: 3,40
E: 8,650
10,400
49,783
26,383
FX
13,200
D: 5,5
E: 7,700
PH

SR

VT
14,133
14,133/13,000
D: 4,8/4,0
E: 9,333/9,000
PB
12,050
D: 3,4
E: 8,650
HB
10,400
D: 2,8
E: 7,600
27
3
Simon Franke
Alingsås IF Gymnastikförening
10,233
D: 3,2
E: 7,033
9,166
D: 2,10
E: 7,366
ND: 0,30
10,466
10,466/-
D: 2,2/-
E: 8,566/-
ND: 0,30 / -
10,166
40,031
36,135
FX
10,233
D: 3,2
E: 7,033
PH

SR
9,166
D: 2,1
E: 7,366
ND: 0,30
VT
10,466
10,466/-
D: 2,2/-
E: 8,566/-
ND: 0,30/0,00
PB

HB
10,166
D: 1,7
E: 8,466
28
119
Luis Il-Sung Melander
Gymnastikklubben Motus-Salto
12,900
D: 4,90
E: 8,000
13,650
D: 5,30
E: 8,350
12,666
39,216
36,950
FX

PH
12,900
D: 4,9
E: 8,000
SR

VT
PB
13,650
D: 5,3
E: 8,350
HB
12,666
D: 3,6
E: 9,066
29
118
Joakim Lenberg
Gymnastikklubben Motus-Salto
10,533
D: 5,4
E: 5,433
ND: 0,30
13,166
D: 4,40
E: 8,766
12,500
D: 4,40
E: 8,100
36,199
39,967
FX
10,533
D: 5,4
E: 5,433
ND: 0,30
PH
13,166
D: 4,4
E: 8,766
SR

VT
PB
12,500
D: 4,4
E: 8,100
HB

30
138
Adam Benjaminsson
Alingsås IF Gymnastikförening
9,900
D: 2,30
E: 7,600
10,450
D: 2,80
E: 7,650
10,166
30,516
45,650
FX

PH
9,900
D: 2,3
E: 7,600
SR

VT
PB
10,450
D: 2,8
E: 7,650
HB
10,166
D: 2,1
E: 8,066
31
102
Mattias Larsson
Hammarbygymnasterna
2,966
D: 2,4
E: 7,866
ND: 7,30
12,366
D: 4,60
E: 7,766
12,900
D: 3,90
E: 9,000
28,232
47,934
FX
2,966
D: 2,4
E: 7,866
ND: 7,30
PH
12,366
D: 4,6
E: 7,766
SR

VT
PB
12,900
D: 3,9
E: 9,000
HB

Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
1
98
Kim Wanström, Hammarbygymnasterna

5,4

8,700


14,100

2
78
William Hyll, Halmstad Frigymnaster

5,2

8,500


13,700

0,400
3
77
Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster

5,5

7,700


13,200

0,900
4
83
Oliver Lewandowski, Hammarbygymnasterna

4,2

8,700


12,900

1,200
5
79
Vilgot Hyll, Halmstad Frigymnaster

5,0

7,666


12,666

1,434
6
101
Lukas Houser, Hammarbygymnasterna

5,0

7,633


12,633

1,467
7
82
Hugo Woxblom, Hammarbygymnasterna

3,7

8,766


12,466

1,634
8
117
Kaspar Ericsson, Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken GK

3,7

8,700


12,400

1,700
8
109
Olof Antti, Lulegymnasterna

4,0

8,400


12,400

1,700
10
81
Lukas Norin, Hammarbygymnasterna

4,4

7,966


12,366

1,734
11
42
Christopher Juhlin, Göteborgs Turnförening

4,5

7,500


12,000

2,100
12
100
William Sundell, Hammarbygymnasterna

4,3

7,666


11,966

2,134
13
108
Emil Espling, Lulegymnasterna

4,3

7,600


11,900

2,200
14
103
Adam Björs, Hammarbygymnasterna

4,5

7,666

0,3

11,866

2,234
15
57
Wille Larsson, Halmstad Frigymnaster

3,9

7,800


11,700

2,400
16
6
Joar Adolfsson, GF Brommagymnasterna

3,2

8,500

0,3

11,400

2,700
17
137
Nicolai Tretten, Lulegymnasterna

3,7

7,366


11,066

3,034
18
41
Jonathan Smith, Göteborgs Turnförening

4,7

7,166

0,9

10,966

3,134
19
99
Karl Idesjö, Hammarbygymnasterna

4,9

6,233

0,3

10,833

3,267
20
56
Nils Bengtsson, Halmstad Frigymnaster

3,2

7,900

0,3

10,800

3,300
20
120
Theo Holmgren, Gymnastikklubben Motus-Salto

3,9

6,900


10,800

3,300
22
2
Charlie Björsson, Alingsås IF Gymnastikförening

3,9

6,800


10,700

3,400
23
118
Joakim Lenberg, Gymnastikklubben Motus-Salto

5,4

5,433

0,3

10,533

3,567
24
7
Alexander Benyammine, GF Brommagymnasterna

3,9

6,400


10,300

3,800
25
3
Simon Franke, Alingsås IF Gymnastikförening

3,2

7,033


10,233

3,867
26
1
Marcus Göransson, Alingsås IF Gymnastikförening

4,0

6,433

0,6

9,833

4,267
27
8
David Brännfors, GF Brommagymnasterna

2,8

7,166

0,6

9,366

4,734
28
55
Ali Aghazade, Halmstad Frigymnaster

3,4

5,733


9,133

4,967
29
102
Mattias Larsson, Hammarbygymnasterna

2,4

7,866

7,3

2,966

11,134
30
119
Luis Il-Sung Melander, Gymnastikklubben Motus-Salto
14,100
30
138
Adam Benjaminsson, Alingsås IF Gymnastikförening
14,100
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
1
100
William Sundell, Hammarbygymnasterna

4,6

8,666


13,266

2
118
Joakim Lenberg, Gymnastikklubben Motus-Salto

4,4

8,766


13,166

0,100
3
119
Luis Il-Sung Melander, Gymnastikklubben Motus-Salto

4,9

8,000


12,900

0,366
4
108
Emil Espling, Lulegymnasterna

3,9

8,466


12,366

0,900
4
102
Mattias Larsson, Hammarbygymnasterna

4,6

7,766


12,366

0,900
6
98
Kim Wanström, Hammarbygymnasterna

4,2

7,633


11,833

1,433
7
78
William Hyll, Halmstad Frigymnaster

3,6

8,133


11,733

1,533
7
83
Oliver Lewandowski, Hammarbygymnasterna

3,9

7,833


11,733

1,533
9
101
Lukas Houser, Hammarbygymnasterna

3,4

8,033


11,433

1,833
10
8
David Brännfors, GF Brommagymnasterna

2,6

8,733


11,333

1,933
11
79
Vilgot Hyll, Halmstad Frigymnaster

4,1

7,133


11,233

2,033
12
81
Lukas Norin, Hammarbygymnasterna

3,5

7,366


10,866

2,400
13
56
Nils Bengtsson, Halmstad Frigymnaster

2,2

7,966


10,166

3,100
14
138
Adam Benjaminsson, Alingsås IF Gymnastikförening

2,3

7,600


9,900

3,366
15
57
Wille Larsson, Halmstad Frigymnaster

2,7

7,133


9,833

3,433
16
103
Adam Björs, Hammarbygymnasterna

3,1

6,633


9,733

3,533
17
1
Marcus Göransson, Alingsås IF Gymnastikförening

2,3

7,333


9,633

3,633
18
55
Ali Aghazade, Halmstad Frigymnaster

2,2

7,466

0,3

9,366

3,900
19
99
Karl Idesjö, Hammarbygymnasterna

3,1

6,200


9,300

3,966
20
41
Jonathan Smith, Göteborgs Turnförening

3,9

5,333


9,233

4,033
21
109
Olof Antti, Lulegymnasterna

2,6

6,466


9,066

4,200
22
6
Joar Adolfsson, GF Brommagymnasterna

3,0

5,933


8,933

4,333
23
120
Theo Holmgren, Gymnastikklubben Motus-Salto

3,8

5,000


8,800

4,466
24
82
Hugo Woxblom, Hammarbygymnasterna

3,1

5,333


8,433

4,833
25
117
Kaspar Ericsson, Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken GK

2,2

5,933


8,133

5,133
26
2
Charlie Björsson, Alingsås IF Gymnastikförening

2,3

3,700


6,000

7,266
27
42
Christopher Juhlin, Göteborgs Turnförening

2,3

4,666

3,0

3,966

9,300
28
7
Alexander Benyammine, GF Brommagymnasterna

1,9

5,566

4,0

3,466

9,800
29
137
Nicolai Tretten, Lulegymnasterna

1,6

4,766

3,0

3,366

9,900
30
3
Simon Franke, Alingsås IF Gymnastikförening
13,266
30
77
Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster
13,266
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
1
99
Karl Idesjö, Hammarbygymnasterna

4,6

8,266


12,866

2
120
Theo Holmgren, Gymnastikklubben Motus-Salto

3,6

8,133


11,733

1,133
3
98
Kim Wanström, Hammarbygymnasterna

4,6

7,033


11,633

1,233
4
109
Olof Antti, Lulegymnasterna

3,5

7,900


11,400

1,466
4
101
Lukas Houser, Hammarbygymnasterna

3,5

7,900


11,400

1,466
6
78
William Hyll, Halmstad Frigymnaster

3,7

7,533


11,233

1,633
7
100
William Sundell, Hammarbygymnasterna

2,8

8,266


11,066

1,800
8
83
Oliver Lewandowski, Hammarbygymnasterna

3,1

7,900


11,000

1,866
9
79
Vilgot Hyll, Halmstad Frigymnaster

3,8

7,166


10,966

1,900
10
2
Charlie Björsson, Alingsås IF Gymnastikförening

3,1

7,800


10,900

1,966
11
42
Christopher Juhlin, Göteborgs Turnförening

3,4

7,400


10,800

2,066
12
81
Lukas Norin, Hammarbygymnasterna

2,8

7,766


10,566

2,300
13
8
David Brännfors, GF Brommagymnasterna

2,3

8,533

0,3

10,533

2,333
13
1
Marcus Göransson, Alingsås IF Gymnastikförening

3,0

7,533


10,533

2,333
15
82
Hugo Woxblom, Hammarbygymnasterna

2,7

8,066

0,3

10,466

2,400
16
6
Joar Adolfsson, GF Brommagymnasterna

2,3

8,266

0,3

10,266

2,600
17
117
Kaspar Ericsson, Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken GK

3,2

6,766


9,966

2,900
18
137
Nicolai Tretten, Lulegymnasterna

2,2

7,966

0,3

9,866

3,000
18
108
Emil Espling, Lulegymnasterna

2,6

7,566

0,3

9,866

3,000
20
57
Wille Larsson, Halmstad Frigymnaster

2,1

7,966

0,3

9,766

3,100
21
55
Ali Aghazade, Halmstad Frigymnaster

2,1

7,500

0,3

9,300

3,566
22
3
Simon Franke, Alingsås IF Gymnastikförening

2,1

7,366

0,3

9,166

3,700
23
56
Nils Bengtsson, Halmstad Frigymnaster

2,0

6,866

0,3

8,566

4,300
24
41
Jonathan Smith, Göteborgs Turnförening

3,6

5,000

0,3

8,300

4,566
25
7
Alexander Benyammine, GF Brommagymnasterna

2,8

5,600

0,3

8,100

4,766
26
103
Adam Björs, Hammarbygymnasterna

2,8

4,866

0,3

7,366

5,500
27
77
Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster
12,866
27
102
Mattias Larsson, Hammarbygymnasterna
12,866
27
118
Joakim Lenberg, Gymnastikklubben Motus-Salto
12,866
27
119
Luis Il-Sung Melander, Gymnastikklubben Motus-Salto
12,866
27
138
Adam Benjaminsson, Alingsås IF Gymnastikförening
12,866
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
1
77
Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster


4,8
4,0


9,333
9,000
13,566
14,133
13,000

2
101
Lukas Houser, Hammarbygymnasterna


4,4
4,0


9,000
9,433


0,1

13,366
13,300
13,433

0,200
3
108
Emil Espling, Lulegymnasterna


4,0
4,4


9,033
8,700
13,066
13,033
13,100

0,500
4
79
Vilgot Hyll, Halmstad Frigymnaster


5,2
3,2


8,533
8,766
12,849
13,733
11,966

0,717
5
117
Kaspar Ericsson, Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken GK


3,2
2,8


8,800
8,700
11,750
12,000
11,500

1,816
6
42
Christopher Juhlin, Göteborgs Turnförening


2,8
2,8


9,100
8,733
11,716
11,900
11,533

1,850
7
57
Wille Larsson, Halmstad Frigymnaster


2,8
2,8


8,533
8,933
11,533
11,333
11,733

2,033
8
1
Marcus Göransson, Alingsås IF Gymnastikförening


2,4
3,2


8,600
7,366
10,783
11,000
10,566

2,783
9
7
Alexander Benyammine, GF Brommagymnasterna


2,4
1,6


8,633
8,833
10,733
11,033
10,433

2,833
10
8
David Brännfors, GF Brommagymnasterna


2,4
2,4


8,700
7,900
10,700
11,100
10,300

2,866
11
99
Karl Idesjö, Hammarbygymnasterna


4,0


9,266
6,633
13,266

6,933
12
109
Olof Antti, Lulegymnasterna


4,0


8,933
6,466
12,933

7,100
13
98
Kim Wanström, Hammarbygymnasterna


4,0


9,000


0,1

6,450
12,900

7,116
13
78
William Hyll, Halmstad Frigymnaster


4,4


8,500
6,450
12,900

7,116
15
41
Jonathan Smith, Göteborgs Turnförening


4,0


8,866
6,433
12,866

7,133
15
100
William Sundell, Hammarbygymnasterna


4,0


8,866
6,433
12,866

7,133
17
83
Oliver Lewandowski, Hammarbygymnasterna


4,0


8,766
6,383
12,766

7,183
18
81
Lukas Norin, Hammarbygymnasterna


4,0


8,666


0,1

6,283
12,566

7,283
19
82
Hugo Woxblom, Hammarbygymnasterna


4,0


8,433
6,216
12,433

7,350
20
103
Adam Björs, Hammarbygymnasterna


3,6


8,766
6,183
12,366

7,383
21
55
Ali Aghazade, Halmstad Frigymnaster


2,8


8,633
5,716
11,433

7,850
21
120
Theo Holmgren, Gymnastikklubben Motus-Salto


2,8


8,633
5,716
11,433

7,850
23
137
Nicolai Tretten, Lulegymnasterna


2,8


8,366


0,3

5,433
10,866

8,133
24
6
Joar Adolfsson, GF Brommagymnasterna


1,6


9,066
5,333
10,666

8,233
25
3
Simon Franke, Alingsås IF Gymnastikförening


2,2


8,566


0,3

5,233
10,466

8,333
25
2
Charlie Björsson, Alingsås IF Gymnastikförening


2,4


8,066
5,233
10,466

8,333
27
56
Nils Bengtsson, Halmstad Frigymnaster


1,6


8,700
5,150
10,300

8,416
28
102
Mattias Larsson, Hammarbygymnasterna


13,566
28
118
Joakim Lenberg, Gymnastikklubben Motus-Salto


13,566
28
119
Luis Il-Sung Melander, Gymnastikklubben Motus-Salto


13,566
28
138
Adam Benjaminsson, Alingsås IF Gymnastikförening


13,566
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
1
119
Luis Il-Sung Melander, Gymnastikklubben Motus-Salto

5,3

8,350


13,650

2
99
Karl Idesjö, Hammarbygymnasterna

4,0

9,350


13,350

0,300
3
98
Kim Wanström, Hammarbygymnasterna

4,4

8,900


13,300

0,350
4
101
Lukas Houser, Hammarbygymnasterna

3,6

9,400


13,000

0,650
5
102
Mattias Larsson, Hammarbygymnasterna

3,9

9,000


12,900

0,750
6
109
Olof Antti, Lulegymnasterna

3,4

9,350


12,750

0,900
7
78
William Hyll, Halmstad Frigymnaster

4,0

8,550


12,550

1,100
8
118
Joakim Lenberg, Gymnastikklubben Motus-Salto

4,4

8,100


12,500

1,150
9
83
Oliver Lewandowski, Hammarbygymnasterna

3,3

9,000


12,300

1,350
10
120
Theo Holmgren, Gymnastikklubben Motus-Salto

3,2

9,050


12,250

1,400
11
41
Jonathan Smith, Göteborgs Turnförening

3,0

9,200


12,200

1,450
11
82
Hugo Woxblom, Hammarbygymnasterna

3,0

9,200


12,200

1,450
11
8
David Brännfors, GF Brommagymnasterna

3,0

9,200


12,200

1,450
14
108
Emil Espling, Lulegymnasterna

2,9

9,200


12,100

1,550
14
103
Adam Björs, Hammarbygymnasterna

3,0

9,100


12,100

1,550
16
100
William Sundell, Hammarbygymnasterna

2,8

9,250


12,050

1,600
16
77
Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster

3,4

8,650


12,050

1,600
18
42
Christopher Juhlin, Göteborgs Turnförening

3,0

8,900


11,900

1,750
19
7
Alexander Benyammine, GF Brommagymnasterna

3,0

8,750


11,750

1,900
20
81
Lukas Norin, Hammarbygymnasterna

2,3

9,350


11,650

2,000
21
2
Charlie Björsson, Alingsås IF Gymnastikförening

2,5

9,050


11,550

2,100
22
117
Kaspar Ericsson, Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken GK

2,9

8,500


11,400

2,250
22
1
Marcus Göransson, Alingsås IF Gymnastikförening

3,0

8,400


11,400

2,250
24
6
Joar Adolfsson, GF Brommagymnasterna

2,5

8,450


10,950

2,700
25
138
Adam Benjaminsson, Alingsås IF Gymnastikförening

2,8

7,650


10,450

3,200
25
57
Wille Larsson, Halmstad Frigymnaster

3,0

7,450


10,450

3,200
27
137
Nicolai Tretten, Lulegymnasterna

2,9

7,000


9,900

3,750
28
55
Ali Aghazade, Halmstad Frigymnaster

2,2

7,650


9,850

3,800
29
56
Nils Bengtsson, Halmstad Frigymnaster

2,2

6,750


8,950

4,700
30
3
Simon Franke, Alingsås IF Gymnastikförening
13,650
30
79
Vilgot Hyll, Halmstad Frigymnaster
13,650
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
1
119
Luis Il-Sung Melander, Gymnastikklubben Motus-Salto

3,6

9,066


12,666

2
98
Kim Wanström, Hammarbygymnasterna

3,8

8,600


12,400

0,266
3
120
Theo Holmgren, Gymnastikklubben Motus-Salto

3,3

8,666


11,966

0,700
4
109
Olof Antti, Lulegymnasterna

3,0

8,900


11,900

0,766
5
78
William Hyll, Halmstad Frigymnaster

3,3

8,333


11,633

1,033
6
8
David Brännfors, GF Brommagymnasterna

3,1

8,500


11,600

1,066
6
41
Jonathan Smith, Göteborgs Turnförening

3,4

8,200


11,600

1,066
8
101
Lukas Houser, Hammarbygymnasterna

3,2

8,333


11,533

1,133
9
100
William Sundell, Hammarbygymnasterna

3,4

8,066


11,466

1,200
10
83
Oliver Lewandowski, Hammarbygymnasterna

3,1

8,333


11,433

1,233
11
81
Lukas Norin, Hammarbygymnasterna

3,2

8,166


11,366

1,300
12
99
Karl Idesjö, Hammarbygymnasterna

3,9

7,333


11,233

1,433
13
108
Emil Espling, Lulegymnasterna

2,7

8,400


11,100

1,566
14
103
Adam Björs, Hammarbygymnasterna

2,1

8,933


11,033

1,633
15
137
Nicolai Tretten, Lulegymnasterna

3,1

7,833


10,933

1,733
16
79
Vilgot Hyll, Halmstad Frigymnaster

3,1

7,800


10,900

1,766
17
117
Kaspar Ericsson, Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken GK

2,6

8,233


10,833

1,833
18
7
Alexander Benyammine, GF Brommagymnasterna

3,2

7,300


10,500

2,166
19
1
Marcus Göransson, Alingsås IF Gymnastikförening

1,9

8,533


10,433

2,233
20
77
Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster

2,8

7,600


10,400

2,266
21
2
Charlie Björsson, Alingsås IF Gymnastikförening

1,8

8,500


10,300

2,366
22
3
Simon Franke, Alingsås IF Gymnastikförening

1,7

8,466


10,166

2,500
22
42
Christopher Juhlin, Göteborgs Turnförening

2,0

8,166


10,166

2,500
22
138
Adam Benjaminsson, Alingsås IF Gymnastikförening

2,1

8,066


10,166

2,500
25
55
Ali Aghazade, Halmstad Frigymnaster

1,6

8,266


9,866

2,800
26
82
Hugo Woxblom, Hammarbygymnasterna

2,6

7,200


9,800

2,866
27
6
Joar Adolfsson, GF Brommagymnasterna

2,3

7,133


9,433

3,233
28
57
Wille Larsson, Halmstad Frigymnaster

2,1

5,966


8,066

4,600
29
56
Nils Bengtsson, Halmstad Frigymnaster

1,3

5,566

3,0

3,866

8,800
30
102
Mattias Larsson, Hammarbygymnasterna
12,666
30
118
Joakim Lenberg, Gymnastikklubben Motus-Salto
12,666
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap

Last Update: 2024-05-28 00:18:17
SX
SM
MD
XL
XXL