Back 

VOGTK Kretskonkurranse turn kvinner nr 2-2023 Gjelleråsen, 2023-11-18

Klasse I Klasse II Klasse III Paraturn Rekrutt 11 Rekrutt 12
Klasse I
Unofficial results
Pl
#
Name
Vault
Uneven bars
Beam
Floor
Total
Gap
1
241
Camilla Piriz Dahl
Nedre Glomma Turn
11.950
D: 3.2
E: 8.750
11.800
D: 4.40
E: 7.400
11.500
D: 4.60
E: 6.900
12.050
D: 4.90
E: 7.150
47.300
VT
11.950
D: 3.2
E: 8.750
UB
11.800
D: 4.4
E: 7.400
BB
11.500
D: 4.6
E: 6.900
FX
12.050
D: 4.9
E: 7.150
2
242
Emma Kvale Saugestad
Nedre Glomma Turn
12.100
D: 2.6
E: 9.500
11.200
D: 2.00
E: 9.200
11.650
D: 4.60
E: 7.050
11.850
D: 5.10
E: 6.750
46.800
0.500
VT
12.100
D: 2.6
E: 9.500
UB
11.200
D: 2.0
E: 9.200
BB
11.650
D: 4.6
E: 7.050
FX
11.850
D: 5.1
E: 6.750
3
234
Andrine Scott
Nordstrand Turn
10.250
D: 2.4
E: 7.850
10.750
D: 2.50
E: 8.250
12.400
D: 4.00
E: 8.400
12.500
D: 5.00
E: 7.500
45.900
1.400
VT
10.250
D: 2.4
E: 7.850
UB
10.750
D: 2.5
E: 8.250
BB
12.400
D: 4.0
E: 8.400
FX
12.500
D: 5.0
E: 7.500
4
224
Ylva Gálvez
HSIL
11.600
D: 2.4
E: 9.200
11.700
D: 2.70
E: 9.000
10.900
D: 4.50
E: 6.400
11.650
D: 4.80
E: 6.850
45.850
1.450
VT
11.600
D: 2.4
E: 9.200
UB
11.700
D: 2.7
E: 9.000
BB
10.900
D: 4.5
E: 6.400
FX
11.650
D: 4.8
E: 6.850
5
209
Lykke Elena Waksvik
Hammer Turn
11.000
D: 1.6
E: 9.400
11.750
D: 2.70
E: 9.050
11.200
D: 4.00
E: 7.200
11.700
D: 4.70
E: 7.000
45.650
1.650
VT
11.000
D: 1.6
E: 9.400
UB
11.750
D: 2.7
E: 9.050
BB
11.200
D: 4.0
E: 7.200
FX
11.700
D: 4.7
E: 7.000
6
213
Oda Martine Haug Gudim
Hammer Turn
11.700
D: 2.4
E: 9.300
12.150
D: 3.50
E: 8.650
10.400
D: 4.40
E: 6.000
11.000
D: 4.40
E: 6.600
45.250
2.050
VT
11.700
D: 2.4
E: 9.300
UB
12.150
D: 3.5
E: 8.650
BB
10.400
D: 4.4
E: 6.000
FX
11.000
D: 4.4
E: 6.600
7
255
Julie Westnes
HSIL
11.550
D: 2.4
E: 9.150
10.950
D: 2.00
E: 8.950
11.150
D: 4.20
E: 6.950
11.500
D: 4.70
E: 6.800
45.150
2.150
VT
11.550
D: 2.4
E: 9.150
UB
10.950
D: 2.0
E: 8.950
BB
11.150
D: 4.2
E: 6.950
FX
11.500
D: 4.7
E: 6.800
8
239
Sofie Sivesind Ølstørn
Asker TF
11.150
D: 2.4
E: 8.750
11.600
D: 2.50
E: 9.100
11.050
D: 4.20
E: 6.850
10.700
D: 4.60
E: 6.100
44.500
2.800
VT
11.150
D: 2.4
E: 8.750
UB
11.600
D: 2.5
E: 9.100
BB
11.050
D: 4.2
E: 6.850
FX
10.700
D: 4.6
E: 6.100
9
216
Synne Bryhn
Drøbak Frogn Tropp og Turn
11.000
D: 2.4
E: 8.600
11.050
D: 2.20
E: 8.850
9.850
D: 3.80
E: 6.050
11.700
D: 5.00
E: 6.700
43.600
3.700
VT
11.000
D: 2.4
E: 8.600
UB
11.050
D: 2.2
E: 8.850
BB
9.850
D: 3.8
E: 6.050
FX
11.700
D: 5.0
E: 6.700
9
253
Astri Akselsen
Moss Turnforening
10.900
D: 2.4
E: 8.500
10.050
D: 1.20
E: 8.850
11.350
D: 3.70
E: 7.650
11.300
D: 4.00
E: 7.300
43.600
3.700
VT
10.900
D: 2.4
E: 8.500
UB
10.050
D: 1.2
E: 8.850
BB
11.350
D: 3.7
E: 7.650
FX
11.300
D: 4.0
E: 7.300
11
212
Tilla Aasheim Jansen
Hammer Turn
11.250
D: 2.0
E: 9.250
10.050
D: 2.00
E: 8.050
11.300
D: 4.10
E: 7.200
10.500
D: 4.60
E: 5.900
43.100
4.200
VT
11.250
D: 2.0
E: 9.250
UB
10.050
D: 2.0
E: 8.050
BB
11.300
D: 4.1
E: 7.200
FX
10.500
D: 4.6
E: 5.900
12
237
Lilly Bratterud Iversen
Hokksund Turnforening
10.900
D: 2.4
E: 8.500
11.350
D: 2.70
E: 8.650
10.200
D: 3.40
E: 6.800
10.600
D: 4.00
E: 6.600
43.050
4.250
VT
10.900
D: 2.4
E: 8.500
UB
11.350
D: 2.7
E: 8.650
BB
10.200
D: 3.4
E: 6.800
FX
10.600
D: 4.0
E: 6.600
13
211
Sofie Ørslien Moe
Hammer Turn
11.350
D: 3.2
E: 8.150
11.250
D: 2.70
E: 8.550
9.850
D: 4.00
E: 5.850
10.500
D: 4.80
E: 5.700
42.950
4.350
VT
11.350
D: 3.2
E: 8.150
UB
11.250
D: 2.7
E: 8.550
BB
9.850
D: 4.0
E: 5.850
FX
10.500
D: 4.8
E: 5.700
14
238
Nikoline Steinsland
Asker TF
10.400
D: 2.6
E: 7.800
10.900
D: 2.20
E: 8.700
11.350
D: 3.90
E: 7.450
10.200
D: 4.30
E: 5.900
42.850
4.450
VT
10.400
D: 2.6
E: 7.800
UB
10.900
D: 2.2
E: 8.700
BB
11.350
D: 3.9
E: 7.450
FX
10.200
D: 4.3
E: 5.900
15
232
Elise Borchgrevink Søsveen
Njård Turn
11.100
D: 1.6
E: 9.500
10.100
D: 2.00
E: 8.100
10.050
D: 3.00
E: 7.050
11.350
D: 4.60
E: 6.750
42.600
4.700
VT
11.100
D: 1.6
E: 9.500
UB
10.100
D: 2.0
E: 8.100
BB
10.050
D: 3.0
E: 7.050
FX
11.350
D: 4.6
E: 6.750
16
221
Julie Skomedal
HSIL
10.800
D: 2.4
E: 8.400
10.850
D: 2.00
E: 8.850
9.850
D: 4.30
E: 5.550
10.950
D: 4.10
E: 6.850
42.450
4.850
VT
10.800
D: 2.4
E: 8.400
UB
10.850
D: 2.0
E: 8.850
BB
9.850
D: 4.3
E: 5.550
FX
10.950
D: 4.1
E: 6.850
17
233
Filippa Storm
Njård Turn
11.650
D: 2.4
E: 9.250
9.500
D: 1.20
E: 8.300
10.750
D: 3.20
E: 7.550
10.000
D: 3.90
E: 6.100
41.900
5.400
VT
11.650
D: 2.4
E: 9.250
UB
9.500
D: 1.2
E: 8.300
BB
10.750
D: 3.2
E: 7.550
FX
10.000
D: 3.9
E: 6.100
18
217
Kristina Solhaug
Hoppensprett
10.050
D: 2.4
E: 7.650
11.200
D: 2.20
E: 9.000
9.300
D: 4.40
E: 4.900
11.050
D: 4.70
E: 6.350
41.600
5.700
VT
10.050
D: 2.4
E: 7.650
UB
11.200
D: 2.2
E: 9.000
BB
9.300
D: 4.4
E: 4.900
FX
11.050
D: 4.7
E: 6.350
19
249
Cornelia Riksen-Halvorsen
Askim turn
10.950
D: 2.4
E: 8.550
9.800
D: 2.00
E: 7.800
9.650
D: 4.10
E: 5.550
10.600
D: 4.40
E: 6.200
41.000
6.300
VT
10.950
D: 2.4
E: 8.550
UB
9.800
D: 2.0
E: 7.800
BB
9.650
D: 4.1
E: 5.550
FX
10.600
D: 4.4
E: 6.200
20
247
Sara Aissaoui
Askim turn
11.350
D: 2.4
E: 8.950
9.100
D: 0.50
E: 8.600
9.800
D: 3.60
E: 6.200
10.700
D: 4.00
E: 6.700
40.950
6.350
VT
11.350
D: 2.4
E: 8.950
UB
9.100
D: 0.5
E: 8.600
BB
9.800
D: 3.6
E: 6.200
FX
10.700
D: 4.0
E: 6.700
21
219
Sally Abdulwahab
Hoppensprett
10.850
D: 1.6
E: 9.250
9.900
D: 1.20
E: 8.700
10.750
D: 3.00
E: 7.750
9.050
D: 2.50
E: 6.550
40.550
6.750
VT
10.850
D: 1.6
E: 9.250
UB
9.900
D: 1.2
E: 8.700
BB
10.750
D: 3.0
E: 7.750
FX
9.050
D: 2.5
E: 6.550
22
231
Millea Kopperud-Røseplass
Sandvika Turnforening
9.150
D: 2.4
E: 8.750
ND: 2.00
10.550
D: 2.00
E: 8.550
10.550
D: 3.80
E: 6.750
10.000
D: 4.40
E: 5.600
40.250
7.050
VT
9.150
D: 2.4
E: 8.750
ND: 2.00
UB
10.550
D: 2.0
E: 8.550
BB
10.550
D: 3.8
E: 6.750
FX
10.000
D: 4.4
E: 5.600
22
210
Lilly Cecilie Koppang Vatne
Hammer Turn
10.200
D: 1.6
E: 8.600
10.200
D: 2.00
E: 8.200
9.650
D: 3.00
E: 6.650
10.200
D: 4.00
E: 6.200
40.250
7.050
VT
10.200
D: 1.6
E: 8.600
UB
10.200
D: 2.0
E: 8.200
BB
9.650
D: 3.0
E: 6.650
FX
10.200
D: 4.0
E: 6.200
24
225
Hanelle Thorsen Aabø
Nordre Aker Turnforening
11.000
D: 1.8
E: 9.200
9.500
D: 1.20
E: 8.300
9.300
D: 2.00
E: 7.300
10.150
D: 3.90
E: 6.250
39.950
7.350
VT
11.000
D: 1.8
E: 9.200
UB
9.500
D: 1.2
E: 8.300
BB
9.300
D: 2.0
E: 7.300
FX
10.150
D: 3.9
E: 6.250
25
243
Sienna Vassbotn
Askim turn
11.400
D: 2.4
E: 9.000
10.200
D: 2.00
E: 8.200
8.350
D: 3.80
E: 4.550
9.950
D: 4.20
E: 5.750
39.900
7.400
VT
11.400
D: 2.4
E: 9.000
UB
10.200
D: 2.0
E: 8.200
BB
8.350
D: 3.8
E: 4.550
FX
9.950
D: 4.2
E: 5.750
26
218
Mathea Z Nordmeland
Hoppensprett
10.450
D: 1.6
E: 8.850
10.150
D: 2.00
E: 8.150
9.850
D: 3.00
E: 6.850
9.150
D: 3.70
E: 5.450
39.600
7.700
VT
10.450
D: 1.6
E: 8.850
UB
10.150
D: 2.0
E: 8.150
BB
9.850
D: 3.0
E: 6.850
FX
9.150
D: 3.7
E: 5.450
27
230
Philippa Rialland-Moi
Nordre Aker Turnforening
10.700
D: 1.8
E: 8.900
9.250
D: 1.20
E: 8.050
9.350
D: 3.70
E: 5.650
9.950
D: 3.50
E: 6.950
ND: 0.50
39.250
8.050
VT
10.700
D: 1.8
E: 8.900
UB
9.250
D: 1.2
E: 8.050
BB
9.350
D: 3.7
E: 5.650
FX
9.950
D: 3.5
E: 6.950
ND: 0.50
28
202
Julie Marie Eide
Gjelleråsen IF
10.200
D: 1.6
E: 8.600
10.700
D: 2.20
E: 8.500
8.200
D: 3.00
E: 5.200
10.050
D: 4.20
E: 5.850
39.150
8.150
VT
10.200
D: 1.6
E: 8.600
UB
10.700
D: 2.2
E: 8.500
BB
8.200
D: 3.0
E: 5.200
FX
10.050
D: 4.2
E: 5.850
28
246
Leanah Hockley
Askim turn
10.850
D: 2.4
E: 8.450
9.850
D: 2.00
E: 7.850
8.750
D: 3.60
E: 5.150
9.700
D: 4.10
E: 5.600
39.150
8.150
VT
10.850
D: 2.4
E: 8.450
UB
9.850
D: 2.0
E: 7.850
BB
8.750
D: 3.6
E: 5.150
FX
9.700
D: 4.1
E: 5.600
30
235
Vilma Wold
Nordstrand Turn
11.400
D: 2.4
E: 9.000
9.200
D: 0.70
E: 8.500
8.700
D: 4.40
E: 4.300
9.300
D: 4.00
E: 5.300
38.600
8.700
VT
11.400
D: 2.4
E: 9.000
UB
9.200
D: 0.7
E: 8.500
BB
8.700
D: 4.4
E: 4.300
FX
9.300
D: 4.0
E: 5.300
31
203
Lina Nebbenes Løken
Gjelleråsen IF
11.100
D: 2.4
E: 8.700
9.250
D: 0.70
E: 8.550
8.900
D: 2.50
E: 6.400
9.200
D: 3.60
E: 6.100
ND: 0.50
38.450
8.850
VT
11.100
D: 2.4
E: 8.700
UB
9.250
D: 0.7
E: 8.550
BB
8.900
D: 2.5
E: 6.400
FX
9.200
D: 3.6
E: 6.100
ND: 0.50
32
205
Leah Michelle Storberget-Heggen
Gjelleråsen IF
10.550
D: 1.6
E: 8.950
9.100
D: 0.70
E: 8.400
8.750
D: 3.00
E: 5.750
9.000
D: 4.00
E: 5.000
37.400
9.900
VT
10.550
D: 1.6
E: 8.950
UB
9.100
D: 0.7
E: 8.400
BB
8.750
D: 3.0
E: 5.750
FX
9.000
D: 4.0
E: 5.000
33
208
Serina Madam Hallum
Lørenskog Gymnastikklag
9.650
D: 1.6
E: 8.050
8.500
D: 1.20
E: 7.300
8.700
D: 2.00
E: 6.700
9.650
D: 3.90
E: 5.750
36.500
10.800
VT
9.650
D: 1.6
E: 8.050
UB
8.500
D: 1.2
E: 7.300
BB
8.700
D: 2.0
E: 6.700
FX
9.650
D: 3.9
E: 5.750
34
220
Sophie Wang-Larsen
Hoppensprett
10.200
D: 1.6
E: 8.600
9.150
D: 1.20
E: 7.950
6.800
D: 1.00
E: 5.800
10.300
D: 3.00
E: 7.300
36.450
10.850
VT
10.200
D: 1.6
E: 8.600
UB
9.150
D: 1.2
E: 7.950
BB
6.800
D: 1.0
E: 5.800
FX
10.300
D: 3.0
E: 7.300
35
236
Vilde Normann-Larsen
Nordstrand Turn
11.300
D: 2.4
E: 8.900
8.650
D: 1.00
E: 7.650
7.050
D: 3.30
E: 3.750
9.350
D: 4.00
E: 5.350
36.350
10.950
VT
11.300
D: 2.4
E: 8.900
UB
8.650
D: 1.0
E: 7.650
BB
7.050
D: 3.3
E: 3.750
FX
9.350
D: 4.0
E: 5.350
36
206
Carmen Natalija Hansen
Gjelleråsen IF
10.350
D: 2.0
E: 8.350
9.750
D: 2.00
E: 7.750
7.450
D: 3.50
E: 3.950
8.350
D: 3.20
E: 5.150
35.900
11.400
VT
10.350
D: 2.0
E: 8.350
UB
9.750
D: 2.0
E: 7.750
BB
7.450
D: 3.5
E: 3.950
FX
8.350
D: 3.2
E: 5.150
37
214
Amanda Hellsten
Drøbak Frogn Tropp og Turn
10.250
D: 0.5
E: 9.750
9.150
D: 0.50
E: 9.150
ND: 0.50
7.950
D: 3.50
E: 4.450
8.500
D: 3.20
E: 5.800
ND: 0.50
35.850
11.450
VT
10.250
D: 0.5
E: 9.750
UB
9.150
D: 0.5
E: 9.150
ND: 0.50
BB
7.950
D: 3.5
E: 4.450
FX
8.500
D: 3.2
E: 5.800
ND: 0.50
38
252
Nora Sofie Fagertun Stubberud
Moss Turnforening
10.550
D: 1.0
E: 9.550
9.050

E: 9.050
8.800
D: 0.00
E: 8.800
7.350
D: 2.00
E: 5.350
35.750
11.550
VT
10.550
D: 1.0
E: 9.550
UB
9.050

E: 9.050
BB
8.800

E: 8.800
FX
7.350
D: 2.0
E: 5.350
39
245
Mari Christoffersen
Askim turn
10.600
D: 2.4
E: 8.200
9.250
D: 0.70
E: 8.550
7.400
D: 4.20
E: 3.200
8.000
D: 3.80
E: 4.700
ND: 0.50
35.250
12.050
VT
10.600
D: 2.4
E: 8.200
UB
9.250
D: 0.7
E: 8.550
BB
7.400
D: 4.2
E: 3.200
FX
8.000
D: 3.8
E: 4.700
ND: 0.50
40
201
Ingrid Louise Petersen
Gjelleråsen IF
9.550
D: 1.6
E: 7.950
8.550
D: 0.50
E: 8.050
7.850
D: 3.00
E: 4.850
9.250
D: 3.90
E: 5.350
35.200
12.100
VT
9.550
D: 1.6
E: 7.950
UB
8.550
D: 0.5
E: 8.050
BB
7.850
D: 3.0
E: 4.850
FX
9.250
D: 3.9
E: 5.350
41
254
Sigrid Dellnes
Moss Turnforening
9.200
D: 1.6
E: 7.600
7.850
D: 1.20
E: 6.650
8.000
D: 0.00
E: 8.000
9.150
D: 2.50
E: 6.650
34.200
13.100
VT
9.200
D: 1.6
E: 7.600
UB
7.850
D: 1.2
E: 6.650
BB
8.000

E: 8.000
FX
9.150
D: 2.5
E: 6.650
42
229
Lina Toftemo Vassmo
Nordre Aker Turnforening
10.700
D: 1.8
E: 8.900
9.150
D: 1.20
E: 7.950
5.600
D: 1.50
E: 4.100
8.100
D: 3.10
E: 5.500
ND: 0.50
33.550
13.750
VT
10.700
D: 1.8
E: 8.900
UB
9.150
D: 1.2
E: 7.950
BB
5.600
D: 1.5
E: 4.100
FX
8.100
D: 3.1
E: 5.500
ND: 0.50
43
244
Lotte Elise Døving Lintho
Askim turn
9.750
D: 1.6
E: 8.150
9.200
D: 0.50
E: 8.700
6.350
D: 3.70
E: 2.650
8.000
D: 3.20
E: 5.300
ND: 0.50
33.300
14.000
VT
9.750
D: 1.6
E: 8.150
UB
9.200
D: 0.5
E: 8.700
BB
6.350
D: 3.7
E: 2.650
FX
8.000
D: 3.2
E: 5.300
ND: 0.50
44
251
Tilla elise Eklund Roalsvik
Moss Turnforening
10.150
D: 1.0
E: 9.150
8.200
D: 0.50
E: 7.700
7.100
D: 1.50
E: 5.600
7.500
D: 2.00
E: 5.500
32.950
14.350
VT
10.150
D: 1.0
E: 9.150
UB
8.200
D: 0.5
E: 7.700
BB
7.100
D: 1.5
E: 5.600
FX
7.500
D: 2.0
E: 5.500
45
228
Selin Djøseland Yücel
Nordre Aker Turnforening
9.650
D: 1.6
E: 8.050
8.800
D: 0.70
E: 8.100
6.950
D: 1.20
E: 5.750
7.300
D: 2.00
E: 5.300
32.700
14.600
VT
9.650
D: 1.6
E: 8.050
UB
8.800
D: 0.7
E: 8.100
BB
6.950
D: 1.2
E: 5.750
FX
7.300
D: 2.0
E: 5.300
46
227
Sofie Graff-Wang
Nordre Aker Turnforening
9.300
D: 1.20
E: 8.100
8.400
D: 0.50
E: 7.900
9.750
D: 3.90
E: 5.850
27.450
19.850
VT

UB
9.300
D: 1.2
E: 8.100
BB
8.400
D: 0.5
E: 7.900
FX
9.750
D: 3.9
E: 5.850
47
223
Vilje Hagstrøm
Nes Turnforening
10.150
D: 1.6
E: 8.550
9.100
D: 3.00
E: 6.100
6.850
D: 3.30
E: 4.050
ND: 0.50
26.100
21.200
VT
10.150
D: 1.6
E: 8.550
UB

BB
9.100
D: 3.0
E: 6.100
FX
6.850
D: 3.3
E: 4.050
ND: 0.50
48
204
Sara Helena Tjønn
Gjelleråsen IF
8.550
D: 2.00
E: 6.550
7.750
D: 1.00
E: 6.750
16.300
31.000
VT

UB

BB
8.550
D: 2.0
E: 6.550
FX
7.750
D: 1.0
E: 6.750
49
250
Juni Erøy Tveiten
Moss Turnforening
10.100
D: 1.0
E: 9.100
5.100
D: 0.00
E: 5.100
15.200
32.100
VT
10.100
D: 1.0
E: 9.100
UB

BB
5.100

E: 5.100
FX

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
242
Emma Kvale Saugestad, Nedre Glomma Turn


2.6


9.500
12.100

2
241
Camilla Piriz Dahl, Nedre Glomma Turn


3.2


8.750
11.950

0.150
3
213
Oda Martine Haug Gudim, Hammer Turn


2.4


9.300
11.700

0.400
4
233
Filippa Storm, Njård Turn


2.4


9.250
11.650

0.450
5
224
Ylva Gálvez, HSIL


2.4


9.200
11.600

0.500
6
255
Julie Westnes, HSIL


2.4


9.150
11.550

0.550
7
243
Sienna Vassbotn, Askim turn


2.4


9.000
11.400

0.700
7
235
Vilma Wold, Nordstrand Turn


2.4


9.000
11.400

0.700
9
247
Sara Aissaoui, Askim turn


2.4


8.950
11.350

0.750
9
211
Sofie Ørslien Moe, Hammer Turn


3.2


8.150
11.350

0.750
11
236
Vilde Normann-Larsen, Nordstrand Turn


2.4


8.900
11.300

0.800
12
212
Tilla Aasheim Jansen, Hammer Turn


2.0


9.250
11.250

0.850
13
239
Sofie Sivesind Ølstørn, Asker TF


2.4


8.750
11.150

0.950
14
232
Elise Borchgrevink Søsveen, Njård Turn


1.6


9.500
11.100

1.000
14
203
Lina Nebbenes Løken, Gjelleråsen IF


2.4


8.700
11.100

1.000
16
209
Lykke Elena Waksvik, Hammer Turn


1.6


9.400
11.000

1.100
16
225
Hanelle Thorsen Aabø, Nordre Aker Turnforening


1.8


9.200
11.000

1.100
16
216
Synne Bryhn, Drøbak Frogn Tropp og Turn


2.4


8.600
11.000

1.100
19
249
Cornelia Riksen-Halvorsen, Askim turn


2.4


8.550
10.950

1.150
20
253
Astri Akselsen, Moss Turnforening


2.4


8.500
10.900

1.200
20
237
Lilly Bratterud Iversen, Hokksund Turnforening


2.4


8.500
10.900

1.200
22
219
Sally Abdulwahab, Hoppensprett


1.6


9.250
10.850

1.250
22
246
Leanah Hockley, Askim turn


2.4


8.450
10.850

1.250
24
221
Julie Skomedal, HSIL


2.4


8.400
10.800

1.300
25
230
Philippa Rialland-Moi, Nordre Aker Turnforening


1.8


8.900
10.700

1.400
25
229
Lina Toftemo Vassmo, Nordre Aker Turnforening


1.8


8.900
10.700

1.400
27
245
Mari Christoffersen, Askim turn


2.4


8.200
10.600

1.500
28
252
Nora Sofie Fagertun Stubberud, Moss Turnforening


1.0


9.550
10.550

1.550
28
205
Leah Michelle Storberget-Heggen, Gjelleråsen IF


1.6


8.950
10.550

1.550
30
218
Mathea Z Nordmeland, Hoppensprett


1.6


8.850
10.450

1.650
31
238
Nikoline Steinsland, Asker TF


2.6


7.800
10.400

1.700
32
206
Carmen Natalija Hansen, Gjelleråsen IF


2.0


8.350
10.350

1.750
33
214
Amanda Hellsten, Drøbak Frogn Tropp og Turn


0.5


9.750
10.250

1.850
33
234
Andrine Scott, Nordstrand Turn


2.4


7.850
10.250

1.850
35
210
Lilly Cecilie Koppang Vatne, Hammer Turn


1.6


8.600
10.200

1.900
35
202
Julie Marie Eide, Gjelleråsen IF


1.6


8.600
10.200

1.900
35
220
Sophie Wang-Larsen, Hoppensprett


1.6


8.600
10.200

1.900
38
251
Tilla elise Eklund Roalsvik, Moss Turnforening


1.0


9.150
10.150

1.950
38
223
Vilje Hagstrøm, Nes Turnforening


1.6


8.550
10.150

1.950
40
250
Juni Erøy Tveiten, Moss Turnforening


1.0


9.100
10.100

2.000
41
217
Kristina Solhaug, Hoppensprett


2.4


7.650
10.050

2.050
42
244
Lotte Elise Døving Lintho, Askim turn


1.6


8.150
9.750

2.350
43
228
Selin Djøseland Yücel, Nordre Aker Turnforening


1.6


8.050
9.650

2.450
43
208
Serina Madam Hallum, Lørenskog Gymnastikklag


1.6


8.050
9.650

2.450
45
201
Ingrid Louise Petersen, Gjelleråsen IF


1.6


7.950
9.550

2.550
46
254
Sigrid Dellnes, Moss Turnforening


1.6


7.600
9.200

2.900
47
231
Millea Kopperud-Røseplass, Sandvika Turnforening


2.4


8.750


2.0

9.150

2.950
48
204
Sara Helena Tjønn, Gjelleråsen IF


12.100
48
227
Sofie Graff-Wang, Nordre Aker Turnforening


12.100
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
213
Oda Martine Haug Gudim, Hammer Turn

3.5

8.650


12.150

2
241
Camilla Piriz Dahl, Nedre Glomma Turn

4.4

7.400


11.800

0.350
3
209
Lykke Elena Waksvik, Hammer Turn

2.7

9.050


11.750

0.400
4
224
Ylva Gálvez, HSIL

2.7

9.000


11.700

0.450
5
239
Sofie Sivesind Ølstørn, Asker TF

2.5

9.100


11.600

0.550
6
237
Lilly Bratterud Iversen, Hokksund Turnforening

2.7

8.650


11.350

0.800
7
211
Sofie Ørslien Moe, Hammer Turn

2.7

8.550


11.250

0.900
8
242
Emma Kvale Saugestad, Nedre Glomma Turn

2.0

9.200


11.200

0.950
8
217
Kristina Solhaug, Hoppensprett

2.2

9.000


11.200

0.950
10
216
Synne Bryhn, Drøbak Frogn Tropp og Turn

2.2

8.850


11.050

1.100
11
255
Julie Westnes, HSIL

2.0

8.950


10.950

1.200
12
238
Nikoline Steinsland, Asker TF

2.2

8.700


10.900

1.250
13
221
Julie Skomedal, HSIL

2.0

8.850


10.850

1.300
14
234
Andrine Scott, Nordstrand Turn

2.5

8.250


10.750

1.400
15
202
Julie Marie Eide, Gjelleråsen IF

2.2

8.500


10.700

1.450
16
231
Millea Kopperud-Røseplass, Sandvika Turnforening

2.0

8.550


10.550

1.600
17
210
Lilly Cecilie Koppang Vatne, Hammer Turn

2.0

8.200


10.200

1.950
17
243
Sienna Vassbotn, Askim turn

2.0

8.200


10.200

1.950
19
218
Mathea Z Nordmeland, Hoppensprett

2.0

8.150


10.150

2.000
20
232
Elise Borchgrevink Søsveen, Njård Turn

2.0

8.100


10.100

2.050
21
253
Astri Akselsen, Moss Turnforening

1.2

8.850


10.050

2.100
21
212
Tilla Aasheim Jansen, Hammer Turn

2.0

8.050


10.050

2.100
23
219
Sally Abdulwahab, Hoppensprett

1.2

8.700


9.900

2.250
24
246
Leanah Hockley, Askim turn

2.0

7.850


9.850

2.300
25
249
Cornelia Riksen-Halvorsen, Askim turn

2.0

7.800


9.800

2.350
26
206
Carmen Natalija Hansen, Gjelleråsen IF

2.0

7.750


9.750

2.400
27
225
Hanelle Thorsen Aabø, Nordre Aker Turnforening

1.2

8.300


9.500

2.650
27
233
Filippa Storm, Njård Turn

1.2

8.300


9.500

2.650
29
227
Sofie Graff-Wang, Nordre Aker Turnforening

1.2

8.100


9.300

2.850
30
245
Mari Christoffersen, Askim turn

0.7

8.550


9.250

2.900
30
203
Lina Nebbenes Løken, Gjelleråsen IF

0.7

8.550


9.250

2.900
30
230
Philippa Rialland-Moi, Nordre Aker Turnforening

1.2

8.050


9.250

2.900
33
244
Lotte Elise Døving Lintho, Askim turn

0.5

8.700


9.200

2.950
33
235
Vilma Wold, Nordstrand Turn

0.7

8.500


9.200

2.950
35
214
Amanda Hellsten, Drøbak Frogn Tropp og Turn

0.5

9.150

0.5

9.150

3.000
35
220
Sophie Wang-Larsen, Hoppensprett

1.2

7.950


9.150

3.000
35
229
Lina Toftemo Vassmo, Nordre Aker Turnforening

1.2

7.950


9.150

3.000
38
247
Sara Aissaoui, Askim turn

0.5

8.600


9.100

3.050
38
205
Leah Michelle Storberget-Heggen, Gjelleråsen IF

0.7

8.400


9.100

3.050
40
252
Nora Sofie Fagertun Stubberud, Moss Turnforening


9.050


9.050

3.100
41
228
Selin Djøseland Yücel, Nordre Aker Turnforening

0.7

8.100


8.800

3.350
42
236
Vilde Normann-Larsen, Nordstrand Turn

1.0

7.650


8.650

3.500
43
201
Ingrid Louise Petersen, Gjelleråsen IF

0.5

8.050


8.550

3.600
44
208
Serina Madam Hallum, Lørenskog Gymnastikklag

1.2

7.300


8.500

3.650
45
251
Tilla elise Eklund Roalsvik, Moss Turnforening

0.5

7.700


8.200

3.950
46
254
Sigrid Dellnes, Moss Turnforening

1.2

6.650


7.850

4.300
47
204
Sara Helena Tjønn, Gjelleråsen IF
12.150
47
223
Vilje Hagstrøm, Nes Turnforening
12.150
47
250
Juni Erøy Tveiten, Moss Turnforening
12.150
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
234
Andrine Scott, Nordstrand Turn

4.0

8.400


12.400

2
242
Emma Kvale Saugestad, Nedre Glomma Turn

4.6

7.050


11.650

0.750
3
241
Camilla Piriz Dahl, Nedre Glomma Turn

4.6

6.900


11.500

0.900
4
253
Astri Akselsen, Moss Turnforening

3.7

7.650


11.350

1.050
4
238
Nikoline Steinsland, Asker TF

3.9

7.450


11.350

1.050
6
212
Tilla Aasheim Jansen, Hammer Turn

4.1

7.200


11.300

1.100
7
209
Lykke Elena Waksvik, Hammer Turn

4.0

7.200


11.200

1.200
8
255
Julie Westnes, HSIL

4.2

6.950


11.150

1.250
9
239
Sofie Sivesind Ølstørn, Asker TF

4.2

6.850


11.050

1.350
10
224
Ylva Gálvez, HSIL

4.5

6.400


10.900

1.500
11
219
Sally Abdulwahab, Hoppensprett

3.0

7.750


10.750

1.650
11
233
Filippa Storm, Njård Turn

3.2

7.550


10.750

1.650
13
231
Millea Kopperud-Røseplass, Sandvika Turnforening

3.8

6.750


10.550

1.850
14
213
Oda Martine Haug Gudim, Hammer Turn

4.4

6.000


10.400

2.000
15
237
Lilly Bratterud Iversen, Hokksund Turnforening

3.4

6.800


10.200

2.200
16
232
Elise Borchgrevink Søsveen, Njård Turn

3.0

7.050


10.050

2.350
17
218
Mathea Z Nordmeland, Hoppensprett

3.0

6.850


9.850

2.550
17
216
Synne Bryhn, Drøbak Frogn Tropp og Turn

3.8

6.050


9.850

2.550
17
211
Sofie Ørslien Moe, Hammer Turn

4.0

5.850


9.850

2.550
17
221
Julie Skomedal, HSIL

4.3

5.550


9.850

2.550
21
247
Sara Aissaoui, Askim turn

3.6

6.200


9.800

2.600
22
210
Lilly Cecilie Koppang Vatne, Hammer Turn

3.0

6.650


9.650

2.750
22
249
Cornelia Riksen-Halvorsen, Askim turn

4.1

5.550


9.650

2.750
24
230
Philippa Rialland-Moi, Nordre Aker Turnforening

3.7

5.650


9.350

3.050
25
225
Hanelle Thorsen Aabø, Nordre Aker Turnforening

2.0

7.300


9.300

3.100
25
217
Kristina Solhaug, Hoppensprett

4.4

4.900


9.300

3.100
27
223
Vilje Hagstrøm, Nes Turnforening

3.0

6.100


9.100

3.300
28
203
Lina Nebbenes Løken, Gjelleråsen IF

2.5

6.400


8.900

3.500
29
252
Nora Sofie Fagertun Stubberud, Moss Turnforening


8.800


8.800

3.600
30
205
Leah Michelle Storberget-Heggen, Gjelleråsen IF

3.0

5.750


8.750

3.650
30
246
Leanah Hockley, Askim turn

3.6

5.150


8.750

3.650
32
208
Serina Madam Hallum, Lørenskog Gymnastikklag

2.0

6.700


8.700

3.700
32
235
Vilma Wold, Nordstrand Turn

4.4

4.300


8.700

3.700
34
204
Sara Helena Tjønn, Gjelleråsen IF

2.0

6.550


8.550

3.850
35
227
Sofie Graff-Wang, Nordre Aker Turnforening

0.5

7.900


8.400

4.000
36
243
Sienna Vassbotn, Askim turn

3.8

4.550


8.350

4.050
37
202
Julie Marie Eide, Gjelleråsen IF

3.0

5.200


8.200

4.200
38
254
Sigrid Dellnes, Moss Turnforening


8.000


8.000

4.400
39
214
Amanda Hellsten, Drøbak Frogn Tropp og Turn

3.5

4.450


7.950

4.450
40
201
Ingrid Louise Petersen, Gjelleråsen IF

3.0

4.850


7.850

4.550
41
206
Carmen Natalija Hansen, Gjelleråsen IF

3.5

3.950


7.450

4.950
42
245
Mari Christoffersen, Askim turn

4.2

3.200


7.400

5.000
43
251
Tilla elise Eklund Roalsvik, Moss Turnforening

1.5

5.600


7.100

5.300
44
236
Vilde Normann-Larsen, Nordstrand Turn

3.3

3.750


7.050

5.350
45
228
Selin Djøseland Yücel, Nordre Aker Turnforening

1.2

5.750


6.950

5.450
46
220
Sophie Wang-Larsen, Hoppensprett

1.0

5.800


6.800

5.600
47
244
Lotte Elise Døving Lintho, Askim turn

3.7

2.650


6.350

6.050
48
229
Lina Toftemo Vassmo, Nordre Aker Turnforening

1.5

4.100


5.600

6.800
49
250
Juni Erøy Tveiten, Moss Turnforening


5.100


5.100

7.300
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
234
Andrine Scott, Nordstrand Turn

5.0

7.500


12.500

2
241
Camilla Piriz Dahl, Nedre Glomma Turn

4.9

7.150


12.050

0.450
3
242
Emma Kvale Saugestad, Nedre Glomma Turn

5.1

6.750


11.850

0.650
4
209
Lykke Elena Waksvik, Hammer Turn

4.7

7.000


11.700

0.800
4
216
Synne Bryhn, Drøbak Frogn Tropp og Turn

5.0

6.700


11.700

0.800
6
224
Ylva Gálvez, HSIL

4.8

6.850


11.650

0.850
7
255
Julie Westnes, HSIL

4.7

6.800


11.500

1.000
8
232
Elise Borchgrevink Søsveen, Njård Turn

4.6

6.750


11.350

1.150
9
253
Astri Akselsen, Moss Turnforening

4.0

7.300


11.300

1.200
10
217
Kristina Solhaug, Hoppensprett

4.7

6.350


11.050

1.450
11
213
Oda Martine Haug Gudim, Hammer Turn

4.4

6.600


11.000

1.500
12
221
Julie Skomedal, HSIL

4.1

6.850


10.950

1.550
13
247
Sara Aissaoui, Askim turn

4.0

6.700


10.700

1.800
13
239
Sofie Sivesind Ølstørn, Asker TF

4.6

6.100


10.700

1.800
15
237
Lilly Bratterud Iversen, Hokksund Turnforening

4.0

6.600


10.600

1.900
15
249
Cornelia Riksen-Halvorsen, Askim turn

4.4

6.200


10.600

1.900
17
212
Tilla Aasheim Jansen, Hammer Turn

4.6

5.900


10.500

2.000
17
211
Sofie Ørslien Moe, Hammer Turn

4.8

5.700


10.500

2.000
19
220
Sophie Wang-Larsen, Hoppensprett

3.0

7.300


10.300

2.200
20
210
Lilly Cecilie Koppang Vatne, Hammer Turn

4.0

6.200


10.200

2.300
20
238
Nikoline Steinsland, Asker TF

4.3

5.900


10.200

2.300
22
225
Hanelle Thorsen Aabø, Nordre Aker Turnforening

3.9

6.250


10.150

2.350
23
202
Julie Marie Eide, Gjelleråsen IF

4.2

5.850


10.050

2.450
24
233
Filippa Storm, Njård Turn

3.9

6.100


10.000

2.500
24
231
Millea Kopperud-Røseplass, Sandvika Turnforening

4.4

5.600


10.000

2.500
26
230
Philippa Rialland-Moi, Nordre Aker Turnforening

3.5

6.950

0.5

9.950

2.550
26
243
Sienna Vassbotn, Askim turn

4.2

5.750


9.950

2.550
28
227
Sofie Graff-Wang, Nordre Aker Turnforening

3.9

5.850


9.750

2.750
29
246
Leanah Hockley, Askim turn

4.1

5.600


9.700

2.800
30
208
Serina Madam Hallum, Lørenskog Gymnastikklag

3.9

5.750


9.650

2.850
31
236
Vilde Normann-Larsen, Nordstrand Turn

4.0

5.350


9.350

3.150
32
235
Vilma Wold, Nordstrand Turn

4.0

5.300


9.300

3.200
33
201
Ingrid Louise Petersen, Gjelleråsen IF

3.9

5.350


9.250

3.250
34
203
Lina Nebbenes Løken, Gjelleråsen IF

3.6

6.100

0.5

9.200

3.300
35
254
Sigrid Dellnes, Moss Turnforening

2.5

6.650


9.150

3.350
35
218
Mathea Z Nordmeland, Hoppensprett

3.7

5.450


9.150

3.350
37
219
Sally Abdulwahab, Hoppensprett

2.5

6.550


9.050

3.450
38
205
Leah Michelle Storberget-Heggen, Gjelleråsen IF

4.0

5.000


9.000

3.500
39
214
Amanda Hellsten, Drøbak Frogn Tropp og Turn

3.2

5.800

0.5

8.500

4.000
40
206
Carmen Natalija Hansen, Gjelleråsen IF

3.2

5.150


8.350

4.150
41
229
Lina Toftemo Vassmo, Nordre Aker Turnforening

3.1

5.500

0.5

8.100

4.400
42
244
Lotte Elise Døving Lintho, Askim turn

3.2

5.300

0.5

8.000

4.500
42
245
Mari Christoffersen, Askim turn

3.8

4.700

0.5

8.000

4.500
44
204
Sara Helena Tjønn, Gjelleråsen IF

1.0

6.750


7.750

4.750
45
251
Tilla elise Eklund Roalsvik, Moss Turnforening

2.0

5.500


7.500

5.000
46
252
Nora Sofie Fagertun Stubberud, Moss Turnforening

2.0

5.350


7.350

5.150
47
228
Selin Djøseland Yücel, Nordre Aker Turnforening

2.0

5.300


7.300

5.200
48
223
Vilje Hagstrøm, Nes Turnforening

3.3

4.050

0.5

6.850

5.650
49
250
Juni Erøy Tveiten, Moss Turnforening
12.500
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 5/28/2024 12:45:12 AM
SX
SM
MD
XL
XXL