Back 

Ifact Norges cup nr 3 -Turn menn Oslo, 2023-10-27

Junior LUM 13-14 år LUM 15-16 år Rekrutt 11-12 år Selvvalgt 13-14 år Selvvalgt 15-16 år Senior Team Competition
Junior
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
415
Kasper Berntsen
Oslo Turn
12.250
D: 4.0
E: 8.250
10.050
D: 3.90
E: 6.150
11.600
D: 3.40
E: 8.200
12.550
D: 4.00
E: 8.550
12.550
D: 3.20
E: 9.350
11.700
70.700
FX
12.250
D: 4.0
E: 8.250
PH
10.050
D: 3.9
E: 6.150
SR
11.600
D: 3.4
E: 8.200
VT
12.550
D: 4.0
E: 8.550
PB
12.550
D: 3.2
E: 9.350
HB
11.700
D: 3.5
E: 8.200
2
406
Leo Jung
Sotra Sportsklubb
11.900
D: 4.0
E: 7.900
10.750
D: 2.50
E: 8.250
11.700
D: 3.10
E: 8.600
12.950
D: 4.40
E: 8.550
11.850
D: 3.20
E: 8.650
11.150
70.300
0.400
FX
11.900
D: 4.0
E: 7.900
PH
10.750
D: 2.5
E: 8.250
SR
11.700
D: 3.1
E: 8.600
VT
12.950
D: 4.4
E: 8.550
PB
11.850
D: 3.2
E: 8.650
HB
11.150
D: 3.1
E: 8.050
3
414
Brian Rugland
Kristiansand Turnforening
11.050
D: 3.9
E: 7.150
10.600
D: 3.20
E: 7.400
11.000
D: 3.60
E: 7.400
12.750
D: 4.00
E: 8.750
12.250
D: 3.70
E: 8.550
11.000
68.650
2.050
FX
11.050
D: 3.9
E: 7.150
PH
10.600
D: 3.2
E: 7.400
SR
11.000
D: 3.6
E: 7.400
VT
12.750
D: 4.0
E: 8.750
PB
12.250
D: 3.7
E: 8.550
HB
11.000
D: 3.3
E: 7.700
4
405
Nikolai Haugen
Elverum
10.750
D: 3.6
E: 7.450
ND: 0.30
7.100
D: 2.20
E: 4.900
11.150
D: 3.30
E: 8.150
ND: 0.30
12.750
D: 4.00
E: 8.750
12.200
D: 3.00
E: 9.200
11.000
64.950
5.750
FX
10.750
D: 3.6
E: 7.450
ND: 0.30
PH
7.100
D: 2.2
E: 4.900
SR
11.150
D: 3.3
E: 8.150
ND: 0.30
VT
12.750
D: 4.0
E: 8.750
PB
12.200
D: 3.0
E: 9.200
HB
11.000
D: 3.3
E: 7.700
5
409
Herman S Sørensen
Hoppensprett Turn
10.100
D: 3.6
E: 6.500
10.950
D: 2.40
E: 8.550
10.650
D: 2.60
E: 8.050
10.850
D: 2.80
E: 8.050
12.000
D: 3.40
E: 8.600
10.350
64.900
5.800
FX
10.100
D: 3.6
E: 6.500
PH
10.950
D: 2.4
E: 8.550
SR
10.650
D: 2.6
E: 8.050
VT
10.850
D: 2.8
E: 8.050
PB
12.000
D: 3.4
E: 8.600
HB
10.350
D: 3.2
E: 7.150
6
408
Olav Elias Roald Holm
Hoppensprett Turn
11.000
D: 3.1
E: 8.200
ND: 0.30
9.400
D: 2.40
E: 7.000
10.450
D: 2.60
E: 8.150
ND: 0.30
12.150
D: 3.20
E: 8.950
11.700
D: 2.30
E: 9.400
9.850
64.550
6.150
FX
11.000
D: 3.1
E: 8.200
ND: 0.30
PH
9.400
D: 2.4
E: 7.000
SR
10.450
D: 2.6
E: 8.150
ND: 0.30
VT
12.150
D: 3.2
E: 8.950
PB
11.700
D: 2.3
E: 9.400
HB
9.850
D: 2.3
E: 7.550
7
407
Mees van der Most
Slemmestad og Omegn TF
10.300
D: 3.7
E: 6.900
ND: 0.30
9.700
D: 2.30
E: 7.400
10.600
D: 2.80
E: 8.100
ND: 0.30
12.250
D: 3.20
E: 9.050
11.750
D: 2.70
E: 9.050
8.550
63.150
7.550
FX
10.300
D: 3.7
E: 6.900
ND: 0.30
PH
9.700
D: 2.3
E: 7.400
SR
10.600
D: 2.8
E: 8.100
ND: 0.30
VT
12.250
D: 3.2
E: 9.050
PB
11.750
D: 2.7
E: 9.050
HB
8.550
D: 1.9
E: 6.650
8
404
Edvard Meskau
Elverum Turn
10.900
D: 3.3
E: 7.600
8.150
D: 2.50
E: 5.650
10.000
D: 2.70
E: 7.600
ND: 0.30
11.200
D: 3.20
E: 8.000
12.400
D: 3.00
E: 9.400
8.900
61.550
9.150
FX
10.900
D: 3.3
E: 7.600
PH
8.150
D: 2.5
E: 5.650
SR
10.000
D: 2.7
E: 7.600
ND: 0.30
VT
11.200
D: 3.2
E: 8.000
PB
12.400
D: 3.0
E: 9.400
HB
8.900
D: 1.8
E: 7.100
9
412
Trym Kvalsvik Olsen
Aalesund
11.150
D: 3.2
E: 7.950
7.000
D: 2.20
E: 4.800
9.850
D: 2.20
E: 7.950
ND: 0.30
10.750
D: 2.20
E: 8.550
11.500
D: 2.30
E: 9.200
8.800
59.050
11.650
FX
11.150
D: 3.2
E: 7.950
PH
7.000
D: 2.2
E: 4.800
SR
9.850
D: 2.2
E: 7.950
ND: 0.30
VT
10.750
D: 2.2
E: 8.550
PB
11.500
D: 2.3
E: 9.200
HB
8.800
D: 2.3
E: 6.500
10
416
Simen Hals
Aalesund
9.950
D: 2.9
E: 7.350
ND: 0.30
8.250
D: 1.50
E: 6.750
9.500
D: 1.70
E: 8.100
ND: 0.30
10.400
D: 2.00
E: 8.400
9.450
D: 2.10
E: 7.350
8.200
55.750
14.950
FX
9.950
D: 2.9
E: 7.350
ND: 0.30
PH
8.250
D: 1.5
E: 6.750
SR
9.500
D: 1.7
E: 8.100
ND: 0.30
VT
10.400
D: 2.0
E: 8.400
PB
9.450
D: 2.1
E: 7.350
HB
8.200
D: 1.6
E: 6.600
11
413
Jakob Kvamsøe
Bergen Turforening
11.500
D: 3.60
E: 7.900
11.750
D: 4.10
E: 7.650
11.550
D: 3.60
E: 7.950
9.350
44.150
26.550
FX

PH
11.500
D: 3.6
E: 7.900
SR
11.750
D: 4.1
E: 7.650
VT

PB
11.550
D: 3.6
E: 7.950
HB
9.350
D: 4.0
E: 5.350
12
401
Simon Lae Ring
Njård
11.000
D: 3.4
E: 7.900
ND: 0.30
8.900
D: 2.80
E: 6.400
ND: 0.30
10.900
D: 2.20
E: 8.700
9.750
40.550
30.150
FX
11.000
D: 3.4
E: 7.900
ND: 0.30
PH

SR
8.900
D: 2.8
E: 6.400
ND: 0.30
VT
10.900
D: 2.2
E: 8.700
PB

HB
9.750
D: 2.3
E: 7.450
13
410
Trym Berge-Johansen
Tromsø Turn
10.300
D: 4.3
E: 6.000
12.250
D: 3.70
E: 8.550
11.050
D: 3.30
E: 7.750
33.600
37.100
FX
10.300
D: 4.3
E: 6.000
PH
12.250
D: 3.7
E: 8.550
SR
11.050
D: 3.3
E: 7.750
VT

PB

HB

14
402
Laurits Laake
Njård
10.250
D: 4.40
E: 5.850
11.500
D: 3.00
E: 8.500
9.950
31.700
39.000
FX

PH
10.250
D: 4.4
E: 5.850
SR

VT

PB
11.500
D: 3.0
E: 8.500
HB
9.950
D: 2.2
E: 7.750
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
415
Kasper Berntsen, Oslo Turn

4.0

8.250


12.250

2
406
Leo Jung, Sotra Sportsklubb

4.0

7.900


11.900

0.350
3
412
Trym Kvalsvik Olsen, Aalesund

3.2

7.950


11.150

1.100
4
414
Brian Rugland, Kristiansand Turnforening

3.9

7.150


11.050

1.200
5
408
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn

3.1

8.200

0.3

11.000

1.250
5
401
Simon Lae Ring, Njård

3.4

7.900

0.3

11.000

1.250
7
404
Edvard Meskau, Elverum Turn

3.3

7.600


10.900

1.350
8
405
Nikolai Haugen, Elverum

3.6

7.450

0.3

10.750

1.500
9
407
Mees van der Most, Slemmestad og Omegn TF

3.7

6.900

0.3

10.300

1.950
9
410
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turn

4.3

6.000


10.300

1.950
11
409
Herman S Sørensen, Hoppensprett Turn

3.6

6.500


10.100

2.150
12
416
Simen Hals, Aalesund

2.9

7.350

0.3

9.950

2.300
13
402
Laurits Laake, Njård
13
413
Jakob Kvamsøe, Bergen Turforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
410
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turn

3.7

8.550


12.250

2
413
Jakob Kvamsøe, Bergen Turforening

3.6

7.900


11.500

0.750
3
409
Herman S Sørensen, Hoppensprett Turn

2.4

8.550


10.950

1.300
4
406
Leo Jung, Sotra Sportsklubb

2.5

8.250


10.750

1.500
5
414
Brian Rugland, Kristiansand Turnforening

3.2

7.400


10.600

1.650
6
402
Laurits Laake, Njård

4.4

5.850


10.250

2.000
7
415
Kasper Berntsen, Oslo Turn

3.9

6.150


10.050

2.200
8
407
Mees van der Most, Slemmestad og Omegn TF

2.3

7.400


9.700

2.550
9
408
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn

2.4

7.000


9.400

2.850
10
416
Simen Hals, Aalesund

1.5

6.750


8.250

4.000
11
404
Edvard Meskau, Elverum Turn

2.5

5.650


8.150

4.100
12
405
Nikolai Haugen, Elverum

2.2

4.900


7.100

5.150
13
412
Trym Kvalsvik Olsen, Aalesund

2.2

4.800


7.000

5.250
14
401
Simon Lae Ring, Njård
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
413
Jakob Kvamsøe, Bergen Turforening

4.1

7.650


11.750

2
406
Leo Jung, Sotra Sportsklubb

3.1

8.600


11.700

0.050
3
415
Kasper Berntsen, Oslo Turn

3.4

8.200


11.600

0.150
4
405
Nikolai Haugen, Elverum

3.3

8.150

0.3

11.150

0.600
5
410
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turn

3.3

7.750


11.050

0.700
6
414
Brian Rugland, Kristiansand Turnforening

3.6

7.400


11.000

0.750
7
409
Herman S Sørensen, Hoppensprett Turn

2.6

8.050


10.650

1.100
8
407
Mees van der Most, Slemmestad og Omegn TF

2.8

8.100

0.3

10.600

1.150
9
408
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn

2.6

8.150

0.3

10.450

1.300
10
404
Edvard Meskau, Elverum Turn

2.7

7.600

0.3

10.000

1.750
11
412
Trym Kvalsvik Olsen, Aalesund

2.2

7.950

0.3

9.850

1.900
12
416
Simen Hals, Aalesund

1.7

8.100

0.3

9.500

2.250
13
401
Simon Lae Ring, Njård

2.8

6.400

0.3

8.900

2.850
14
402
Laurits Laake, Njård
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
406
Leo Jung, Sotra Sportsklubb


4.4


8.550
6.475
12.950

2
405
Nikolai Haugen, Elverum


4.0


8.750
6.375
12.750

0.100
2
414
Brian Rugland, Kristiansand Turnforening


4.0


8.750
6.375
12.750

0.100
4
415
Kasper Berntsen, Oslo Turn


4.0


8.550
6.275
12.550

0.200
5
407
Mees van der Most, Slemmestad og Omegn TF


3.2


9.050
6.125
12.250

0.350
6
408
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn


3.2


8.950
6.075
12.150

0.400
7
404
Edvard Meskau, Elverum Turn


3.2


8.000
5.600
11.200

0.875
8
401
Simon Lae Ring, Njård


2.2


8.700
5.450
10.900

1.025
9
409
Herman S Sørensen, Hoppensprett Turn


2.8


8.050
5.425
10.850

1.050
10
412
Trym Kvalsvik Olsen, Aalesund


2.2


8.550
5.375
10.750

1.100
11
416
Simen Hals, Aalesund


2.0


8.400
5.200
10.400

1.275
12
402
Laurits Laake, Njård


12
410
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turn


12
413
Jakob Kvamsøe, Bergen Turforening


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
415
Kasper Berntsen, Oslo Turn

3.2

9.350


12.550

2
404
Edvard Meskau, Elverum Turn

3.0

9.400


12.400

0.150
3
414
Brian Rugland, Kristiansand Turnforening

3.7

8.550


12.250

0.300
4
405
Nikolai Haugen, Elverum

3.0

9.200


12.200

0.350
5
409
Herman S Sørensen, Hoppensprett Turn

3.4

8.600


12.000

0.550
6
406
Leo Jung, Sotra Sportsklubb

3.2

8.650


11.850

0.700
7
407
Mees van der Most, Slemmestad og Omegn TF

2.7

9.050


11.750

0.800
8
408
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn

2.3

9.400


11.700

0.850
9
413
Jakob Kvamsøe, Bergen Turforening

3.6

7.950


11.550

1.000
10
412
Trym Kvalsvik Olsen, Aalesund

2.3

9.200


11.500

1.050
10
402
Laurits Laake, Njård

3.0

8.500


11.500

1.050
12
416
Simen Hals, Aalesund

2.1

7.350


9.450

3.100
13
401
Simon Lae Ring, Njård
13
410
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turn
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
415
Kasper Berntsen, Oslo Turn

3.5

8.200


11.700

2
406
Leo Jung, Sotra Sportsklubb

3.1

8.050


11.150

0.550
3
405
Nikolai Haugen, Elverum

3.3

7.700


11.000

0.700
3
414
Brian Rugland, Kristiansand Turnforening

3.3

7.700


11.000

0.700
5
409
Herman S Sørensen, Hoppensprett Turn

3.2

7.150


10.350

1.350
6
402
Laurits Laake, Njård

2.2

7.750


9.950

1.750
7
408
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn

2.3

7.550


9.850

1.850
8
401
Simon Lae Ring, Njård

2.3

7.450


9.750

1.950
9
413
Jakob Kvamsøe, Bergen Turforening

4.0

5.350


9.350

2.350
10
404
Edvard Meskau, Elverum Turn

1.8

7.100


8.900

2.800
11
412
Trym Kvalsvik Olsen, Aalesund

2.3

6.500


8.800

2.900
12
407
Mees van der Most, Slemmestad og Omegn TF

1.9

6.650


8.550

3.150
13
416
Simen Hals, Aalesund

1.6

6.600


8.200

3.500
14
410
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turn
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
415
Kasper Berntsen, Oslo Turn
414
Brian Rugland, Kristiansand Turnforening
405
Nikolai Haugen, Elverum
409
Herman S Sørensen, Hoppensprett Turn
407
Mees van der Most, Slemmestad og Omegn TF
404
Edvard Meskau, Elverum Turn
412
Trym Kvalsvik Olsen, Aalesund
413
Jakob Kvamsøe, Bergen Turforening
401
Simon Lae Ring, Njård
410
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turn
402
Laurits Laake, Njård

Last Update: 7/25/2024 6:19:36 AM
SX
SM
MD
XL
XXL