Tillbaka 

Regionstävling 1 Yngre Södertälje, 2024-05-18

Ungdom 2014 Ungdom 2013 Ungdom 2012 Ungdomstrupp Ungdom DT
Ungdom 2014
Icke officiella resultat
Pl
#
Namn
Program 1
Program 2
Total
Gap
1
78
Melina Karström
Södertälje GSF
28,400
D: 2,400
A: 8,100
E: 17,900
28,850
D: 4,000
A: 8,250
E: 16,600
57,250
Program 1
28,400
D: 2,400
A: 8,100
E: 17,900
Program 2
28,850
D: 4,000
A: 8,250
E: 16,600
2
84
Flora Wandell
Södertälje GSF
27,050
D: 1,600
A: 8,250
E: 17,200
24,750
D: 1,000
A: 7,950
E: 15,800
51,800
5,450
Program 1
27,050
D: 1,600
A: 8,250
E: 17,200
Program 2
24,750
D: 1,000
A: 7,950
E: 15,800
2
80
Angelina Hulidava
Södertälje GSF
26,900
D: 2,200
A: 8,400
E: 16,300
24,900
D: 1,600
A: 7,800
E: 15,500
51,800
5,450
Program 1
26,900
D: 2,200
A: 8,400
E: 16,300
Program 2
24,900
D: 1,600
A: 7,800
E: 15,500
4
76
Maria Casella
Stockholm RG
23,100
D: 0,800
A: 6,600
E: 15,700
20,700
D: 0,900
A: 6,300
E: 13,500
43,800
13,450
Program 1
23,100
D: 0,800
A: 6,600
E: 15,700
Program 2
20,700
D: 0,900
A: 6,300
E: 13,500
4
77
Felicita Priedite
GCF Uppsala
23,950
D: 1,600
A: 7,450
E: 14,900
22,550
D: 2,700
A: 6,650
E: 13,200
46,500
10,750
Program 1
23,950
D: 1,600
A: 7,450
E: 14,900
Program 2
22,550
D: 2,700
A: 6,650
E: 13,200
4
79
Ellinor Andersson
GF Nikegymnasterna
22,500
D: 0,500
A: 7,100
E: 14,900
21,050
D: 0,700
A: 5,950
E: 14,400
43,550
13,700
Program 1
22,500
D: 0,500
A: 7,100
E: 14,900
Program 2
21,050
D: 0,700
A: 5,950
E: 14,400
4
81
Saga Amcoff
GCF Uppsala
25,450
D: 1,700
A: 7,550
E: 16,200
19,650
D: 1,000
A: 6,050
E: 12,600
45,100
12,150
Program 1
25,450
D: 1,700
A: 7,550
E: 16,200
Program 2
19,650
D: 1,000
A: 6,050
E: 12,600
4
82
Olivia Eliasdotter
GF Nikegymnasterna
18,850
D: 0,800
A: 6,250
E: 11,800
18,200
D: 0,600
A: 5,800
E: 11,800
37,050
20,200
Program 1
18,850
D: 0,800
A: 6,250
E: 11,800
Program 2
18,200
D: 0,600
A: 5,800
E: 11,800
4
83
Alina Alemdar
Stockholm RG
22,250
D: 0,500
A: 7,450
E: 14,300
21,700
D: 0,300
A: 7,200
E: 14,200
43,950
13,300
Program 1
22,250
D: 0,500
A: 7,450
E: 14,300
Program 2
21,700
D: 0,300
A: 7,200
E: 14,200
4
85
Vera Emanuelsson
GF Nikegymnasterna
23,650
D: 1,200
A: 7,650
E: 14,800
19,400
D: 0,600
A: 6,300
E: 12,800
Pen: 0,30
43,050
14,200
Program 1
23,650
D: 1,200
A: 7,650
E: 14,800
Program 2
19,400
D: 0,600
A: 6,300
E: 12,800
Pen 0,3
4
86
Evangelia Yacoub
Södertälje GSF
20,050
A: 6,250
E: 13,800
18,000
D: 0,300
A: 5,500
E: 12,200
38,050
19,200
Program 1
20,050

A: 6,250
E: 13,800
Program 2
18,000
D: 0,300
A: 5,500
E: 12,200
4
87
Daria Yelisieva
GCF Uppsala
23,400
D: 1,500
A: 6,800
E: 15,100
22,450
D: 2,400
A: 6,550
E: 13,500
45,850
11,400
Program 1
23,400
D: 1,500
A: 6,800
E: 15,100
Program 2
22,450
D: 2,400
A: 6,550
E: 13,500
4
88
Sofia Yuldasheva
Stockholm RG
57,250
Program 1Program 2Pl
#
Namn
D
A
E
Pen-
Poäng
Gap
1
78
Melina Karström, Södertälje GSF

2,400

8,100

17,900

28,400

2
84
Flora Wandell, Södertälje GSF

1,600

8,250

17,200

27,050

1,350
3
80
Angelina Hulidava, Södertälje GSF

2,200

8,400

16,300

26,900

1,500
4
76
Maria Casella, Stockholm RG

0,800

6,600

15,700

23,100

5,300
4
77
Felicita Priedite, GCF Uppsala

1,600

7,450

14,900

23,950

4,450
4
79
Ellinor Andersson , GF Nikegymnasterna

0,500

7,100

14,900

22,500

5,900
4
81
Saga Amcoff, GCF Uppsala

1,700

7,550

16,200

25,450

2,950
4
82
Olivia Eliasdotter, GF Nikegymnasterna

0,800

6,250

11,800

18,850

9,550
4
83
Alina Alemdar, Stockholm RG

0,500

7,450

14,300

22,250

6,150
4
85
Vera Emanuelsson, GF Nikegymnasterna

1,200

7,650

14,800

23,650

4,750
4
86
Evangelia Yacoub, Södertälje GSF

6,250

13,800

20,050

8,350
4
87
Daria Yelisieva, GCF Uppsala

1,500

6,800

15,100

23,400

5,000
4
88
Sofia Yuldasheva, Stockholm RG


28,400
Pl
#
Namn
D
A
E
Pen-
Poäng
Gap
1
78
Melina Karström, Södertälje GSF

4,000

8,250

16,600

28,850

2
80
Angelina Hulidava, Södertälje GSF

1,600

7,800

15,500

24,900

3,950
3
84
Flora Wandell, Södertälje GSF

1,000

7,950

15,800

24,750

4,100
4
76
Maria Casella, Stockholm RG

0,900

6,300

13,500

20,700

8,150
4
77
Felicita Priedite, GCF Uppsala

2,700

6,650

13,200

22,550

6,300
4
79
Ellinor Andersson , GF Nikegymnasterna

0,700

5,950

14,400

21,050

7,800
4
81
Saga Amcoff, GCF Uppsala

1,000

6,050

12,600

19,650

9,200
4
82
Olivia Eliasdotter, GF Nikegymnasterna

0,600

5,800

11,800

18,200

10,650
4
83
Alina Alemdar, Stockholm RG

0,300

7,200

14,200

21,700

7,150
4
85
Vera Emanuelsson, GF Nikegymnasterna

0,600

6,300

12,800

0,30

19,400

9,450
4
86
Evangelia Yacoub, Södertälje GSF

0,300

5,500

12,200

18,000

10,850
4
87
Daria Yelisieva, GCF Uppsala

2,400

6,550

13,500

22,450

6,400
4
88
Sofia Yuldasheva, Stockholm RG


28,850
Pl
#
Namn
D
A
E
Pen-
Poäng
Gap
Pl
#
Namn
D
A
E
Pen-
Poäng
Gap
Pl
#
Namn
D
A
E
Pen-
Poäng
Gap
Pl
#
Namn
D
A
E
Pen-
Poäng
Gap
Pl
#
Namn
D
A
E
Pen-
Poäng
Gap

Last Update: 2024-05-26 07:02:01
SX
SM
MD
XL
XXL