Back 

Vestlandsmesterskap 2016 ,

Gutter Rekrutt Jenter Rekrutt 11år Gutter Klasse I Jenter Rekrutt 12 år Jenter Klasse 1 Junior Jenter Klasse 2 Jenter Klasse 3 Jenter FIG Lag Rekrutt Gutter Lag Rekrutt Jenter Lag Stige Gutter Lag Stige Jenter
Gutter Rekrutt
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
32
Jakob Kvamsøe
Bergen
12.300
D: 5.0
E: 7.300
12.400
D: 3.50
E: 8.900
13.200
D: 5.00
E: 8.200
12.400
12.400/-
D: 4.0/-
E: 8.400/-
12.600
D: 5.00
E: 7.600
12.600
75.500
FX
12.300
D: 5.0
E: 7.300
PH
12.400
D: 3.5
E: 8.900
SR
13.200
D: 5.0
E: 8.200
VT
12.400
12.400/-
D: 4.0/-
E: 8.400/-
PB
12.600
D: 5.0
E: 7.600
HB
12.600
D: 4.0
E: 8.600
2
33
Leander Skreien
Bergen
12.100
D: 4.0
E: 8.100
12.100
D: 4.00
E: 8.100
11.100
D: 5.00
E: 7.100
ND: 1.00
12.200
12.200/-
D: 4.0/-
E: 8.200/-
13.000
D: 5.00
E: 8.000
13.300
73.800
1.700
FX
12.100
D: 4.0
E: 8.100
PH
12.100
D: 4.0
E: 8.100
SR
11.100
D: 5.0
E: 7.100
ND: 1.00
VT
12.200
12.200/-
D: 4.0/-
E: 8.200/-
PB
13.000
D: 5.0
E: 8.000
HB
13.300
D: 5.0
E: 8.300
3
24
Sebastian Dyngeland
Stavanger
12.500
D: 4.0
E: 8.500
12.200
D: 4.00
E: 8.200
11.200
D: 4.00
E: 7.200
13.100
13.100/-
D: 4.0/-
E: 9.100/-
12.800
D: 4.00
E: 8.800
10.900
72.700
2.800
FX
12.500
D: 4.0
E: 8.500
PH
12.200
D: 4.0
E: 8.200
SR
11.200
D: 4.0
E: 7.200
VT
13.100
13.100/-
D: 4.0/-
E: 9.100/-
PB
12.800
D: 4.0
E: 8.800
HB
10.900
D: 4.0
E: 6.900
4
28
Christian Stenbakken
Stavanger
13.600
D: 5.0
E: 8.600
12.300
D: 3.50
E: 8.800
11.900
D: 3.00
E: 8.900
12.500
12.500/-
D: 3.0/-
E: 9.500/-
11.300
D: 3.00
E: 8.300
11.000
72.600
2.900
FX
13.600
D: 5.0
E: 8.600
PH
12.300
D: 3.5
E: 8.800
SR
11.900
D: 3.0
E: 8.900
VT
12.500
12.500/-
D: 3.0/-
E: 9.500/-
PB
11.300
D: 3.0
E: 8.300
HB
11.000
D: 2.5
E: 8.500
5
13
Aleksander Steimler Lundekvam
Sotra
11.800
D: 4.0
E: 7.800
11.900
D: 3.50
E: 8.400
10.600
D: 5.00
E: 7.600
ND: 2.00
12.000
12.000/-
D: 3.0/-
E: 9.000/-
12.900
D: 5.00
E: 7.900
12.200
71.400
4.100
FX
11.800
D: 4.0
E: 7.800
PH
11.900
D: 3.5
E: 8.400
SR
10.600
D: 5.0
E: 7.600
ND: 2.00
VT
12.000
12.000/-
D: 3.0/-
E: 9.000/-
PB
12.900
D: 5.0
E: 7.900
HB
12.200
D: 4.0
E: 8.200
6
26
Filip Noraas
Stavanger
12.200
D: 4.0
E: 8.200
11.900
D: 3.50
E: 8.400
11.100
D: 4.00
E: 7.100
11.600
11.600/-
D: 3.0/-
E: 8.600/-
12.600
D: 4.00
E: 8.600
11.600
71.000
4.500
FX
12.200
D: 4.0
E: 8.200
PH
11.900
D: 3.5
E: 8.400
SR
11.100
D: 4.0
E: 7.100
VT
11.600
11.600/-
D: 3.0/-
E: 8.600/-
PB
12.600
D: 4.0
E: 8.600
HB
11.600
D: 2.5
E: 9.100
7
27
Brede Rangnes
Stavanger
12.100
D: 4.0
E: 8.100
12.200
D: 3.50
E: 8.700
10.900
D: 3.00
E: 7.900
11.500
11.500/-
D: 3.0/-
E: 8.500/-
11.800
D: 3.00
E: 8.800
11.900
70.400
5.100
FX
12.100
D: 4.0
E: 8.100
PH
12.200
D: 3.5
E: 8.700
SR
10.900
D: 3.0
E: 7.900
VT
11.500
11.500/-
D: 3.0/-
E: 8.500/-
PB
11.800
D: 3.0
E: 8.800
HB
11.900
D: 4.0
E: 7.900
8
16
Sander Bøe
Sandnes
11.300
D: 3.0
E: 8.300
11.300
D: 3.50
E: 7.800
11.500
D: 3.00
E: 8.500
12.200
12.200/-
D: 3.0/-
E: 9.200/-
11.600
D: 3.00
E: 8.600
11.100
69.000
6.500
FX
11.300
D: 3.0
E: 8.300
PH
11.300
D: 3.5
E: 7.800
SR
11.500
D: 3.0
E: 8.500
VT
12.200
12.200/-
D: 3.0/-
E: 9.200/-
PB
11.600
D: 3.0
E: 8.600
HB
11.100
D: 2.5
E: 8.600
9
30
Jonas Dølvik
Laksevåg
11.400
D: 2.5
E: 8.900
10.300
D: 3.00
E: 7.300
10.900
D: 2.50
E: 8.400
12.300
12.300/-
D: 3.0/-
E: 9.300/-
11.500
D: 3.00
E: 8.500
11.000
67.400
8.100
FX
11.400
D: 2.5
E: 8.900
PH
10.300
D: 3.0
E: 7.300
SR
10.900
D: 2.5
E: 8.400
VT
12.300
12.300/-
D: 3.0/-
E: 9.300/-
PB
11.500
D: 3.0
E: 8.500
HB
11.000
D: 2.5
E: 8.500
10
25
Marcus Haaland
Stavanger
11.700
D: 4.0
E: 7.700
10.800
D: 2.50
E: 8.300
11.800
D: 3.00
E: 8.800
11.200
11.200/-
D: 3.0/-
E: 8.200/-
11.000
D: 3.00
E: 8.000
10.100
66.600
8.900
FX
11.700
D: 4.0
E: 7.700
PH
10.800
D: 2.5
E: 8.300
SR
11.800
D: 3.0
E: 8.800
VT
11.200
11.200/-
D: 3.0/-
E: 8.200/-
PB
11.000
D: 3.0
E: 8.000
HB
10.100
D: 1.5
E: 8.600
11
15
Nicolai Scandellari Nilsen
Sandnes
10.800
D: 3.0
E: 7.800
10.000
D: 1.50
E: 8.500
11.200
D: 3.00
E: 8.200
12.100
12.100/-
D: 3.0/-
E: 9.100/-
10.900
D: 3.00
E: 7.900
10.400
65.400
10.100
FX
10.800
D: 3.0
E: 7.800
PH
10.000
D: 1.5
E: 8.500
SR
11.200
D: 3.0
E: 8.200
VT
12.100
12.100/-
D: 3.0/-
E: 9.100/-
PB
10.900
D: 3.0
E: 7.900
HB
10.400
D: 3.0
E: 7.400
12
23
Jakob Bjerga
Stavanger
11.000
D: 3.0
E: 8.000
10.200
D: 1.50
E: 8.700
9.700
D: 3.00
E: 7.700
ND: 1.00
12.000
12.000/-
D: 3.0/-
E: 9.000/-
10.400
D: 3.00
E: 7.400
11.400
64.700
10.800
FX
11.000
D: 3.0
E: 8.000
PH
10.200
D: 1.5
E: 8.700
SR
9.700
D: 3.0
E: 7.700
ND: 1.00
VT
12.000
12.000/-
D: 3.0/-
E: 9.000/-
PB
10.400
D: 3.0
E: 7.400
HB
11.400
D: 2.5
E: 8.900
13
31
Conrad Slettemoen
Bergen
10.700
D: 2.5
E: 8.200
11.300
D: 2.50
E: 8.800
11.600
D: 2.50
E: 9.100
11.300
11.300/-
D: 3.0/-
E: 8.300/-
9.300
D: 1.50
E: 7.800
10.200
64.400
11.100
FX
10.700
D: 2.5
E: 8.200
PH
11.300
D: 2.5
E: 8.800
SR
11.600
D: 2.5
E: 9.100
VT
11.300
11.300/-
D: 3.0/-
E: 8.300/-
PB
9.300
D: 1.5
E: 7.800
HB
10.200
D: 1.0
E: 9.200
14
17
Alan Pedersen
Sandnes
11.000
D: 3.0
E: 8.000
11.000
D: 3.50
E: 7.500
10.800
D: 2.50
E: 8.300
11.400
11.400/-
D: 3.0/-
E: 8.400/-
9.200
D: 3.00
E: 6.200
10.700
64.100
11.400
FX
11.000
D: 3.0
E: 8.000
PH
11.000
D: 3.5
E: 7.500
SR
10.800
D: 2.5
E: 8.300
VT
11.400
11.400/-
D: 3.0/-
E: 8.400/-
PB
9.200
D: 3.0
E: 6.200
HB
10.700
D: 2.5
E: 8.200
15
29
Sondre Voll
Stavanger
10.800
D: 2.5
E: 8.300
11.700
D: 3.50
E: 8.200
10.300
D: 2.50
E: 7.800
10.700
10.700/-
D: 3.0/-
E: 7.700/-
9.900
D: 1.50
E: 8.400
9.900
63.300
12.200
FX
10.800
D: 2.5
E: 8.300
PH
11.700
D: 3.5
E: 8.200
SR
10.300
D: 2.5
E: 7.800
VT
10.700
10.700/-
D: 3.0/-
E: 7.700/-
PB
9.900
D: 1.5
E: 8.400
HB
9.900
D: 1.0
E: 8.900
16
19
Simen O. Hillestad
Laksevåg
10.600
D: 2.5
E: 8.100
8.500
D: 1.50
E: 7.000
11.200
D: 2.50
E: 8.700
11.400
11.400/-
D: 3.0/-
E: 8.400/-
9.700
D: 1.50
E: 8.200
10.100
61.500
14.000
FX
10.600
D: 2.5
E: 8.100
PH
8.500
D: 1.5
E: 7.000
SR
11.200
D: 2.5
E: 8.700
VT
11.400
11.400/-
D: 3.0/-
E: 8.400/-
PB
9.700
D: 1.5
E: 8.200
HB
10.100
D: 2.5
E: 7.600
17
18
Tarald Hestnes
Laksevåg
10.400
D: 2.5
E: 7.900
9.400
D: 1.50
E: 7.900
10.500
D: 2.50
E: 8.000
11.600
11.600/-
D: 3.0/-
E: 8.600/-
9.400
D: 1.50
E: 7.900
10.000
61.300
14.200
FX
10.400
D: 2.5
E: 7.900
PH
9.400
D: 1.5
E: 7.900
SR
10.500
D: 2.5
E: 8.000
VT
11.600
11.600/-
D: 3.0/-
E: 8.600/-
PB
9.400
D: 1.5
E: 7.900
HB
10.000
D: 1.0
E: 9.000
18
14
Leo Jung
Sotra
10.500
D: 2.5
E: 8.000
9.100
D: 1.00
E: 8.100
9.800
D: 1.00
E: 8.800
11.500
11.500/-
D: 3.0/-
E: 8.500/-
9.700
D: 1.50
E: 8.200
9.600
60.200
15.300
FX
10.500
D: 2.5
E: 8.000
PH
9.100
D: 1.0
E: 8.100
SR
9.800
D: 1.0
E: 8.800
VT
11.500
11.500/-
D: 3.0/-
E: 8.500/-
PB
9.700
D: 1.5
E: 8.200
HB
9.600
D: 1.0
E: 8.600
19
21
Tørres Koløen Birkeland
Stord
10.300
D: 2.5
E: 7.800
9.300
D: 1.00
E: 8.300
9.400
D: 1.50
E: 7.900
11.400
11.400/-
D: 2.5/-
E: 8.900/-
9.700
D: 1.50
E: 8.200
9.600
59.700
15.800
FX
10.300
D: 2.5
E: 7.800
PH
9.300
D: 1.0
E: 8.300
SR
9.400
D: 1.5
E: 7.900
VT
11.400
11.400/-
D: 2.5/-
E: 8.900/-
PB
9.700
D: 1.5
E: 8.200
HB
9.600
D: 1.0
E: 8.600
20
20
Karl Grov
Stord
10.500
D: 2.5
E: 8.000
8.900
D: 1.00
E: 7.900
8.900
D: 1.50
E: 7.400
10.500
10.500/-
D: 1.5/-
E: 9.000/-
8.700
D: 1.50
E: 7.200
9.600
57.100
18.400
FX
10.500
D: 2.5
E: 8.000
PH
8.900
D: 1.0
E: 7.900
SR
8.900
D: 1.5
E: 7.400
VT
10.500
10.500/-
D: 1.5/-
E: 9.000/-
PB
8.700
D: 1.5
E: 7.200
HB
9.600
D: 1.0
E: 8.600
21
22
Samson Økland
Stord
75.500
FX

PH

SR

VT
PB

HB

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
28
Christian Stenbakken, Stavanger

5.0

8.600


13.600

2
24
Sebastian Dyngeland, Stavanger

4.0

8.500


12.500

1.100
3
32
Jakob Kvamsøe, Bergen

5.0

7.300


12.300

1.300
4
26
Filip Noraas, Stavanger

4.0

8.200


12.200

1.400
5
27
Brede Rangnes, Stavanger

4.0

8.100


12.100

1.500
5
33
Leander Skreien, Bergen

4.0

8.100


12.100

1.500
7
13
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra

4.0

7.800


11.800

1.800
8
25
Marcus Haaland, Stavanger

4.0

7.700


11.700

1.900
9
30
Jonas Dølvik, Laksevåg

2.5

8.900


11.400

2.200
10
16
Sander Bøe, Sandnes

3.0

8.300


11.300

2.300
11
23
Jakob Bjerga, Stavanger

3.0

8.000


11.000

2.600
11
17
Alan Pedersen, Sandnes

3.0

8.000


11.000

2.600
13
29
Sondre Voll, Stavanger

2.5

8.300


10.800

2.800
13
15
Nicolai Scandellari Nilsen, Sandnes

3.0

7.800


10.800

2.800
15
31
Conrad Slettemoen, Bergen

2.5

8.200


10.700

2.900
16
19
Simen O. Hillestad, Laksevåg

2.5

8.100


10.600

3.000
17
14
Leo Jung, Sotra

2.5

8.000


10.500

3.100
17
20
Karl Grov, Stord

2.5

8.000


10.500

3.100
19
18
Tarald Hestnes, Laksevåg

2.5

7.900


10.400

3.200
20
21
Tørres Koløen Birkeland, Stord

2.5

7.800


10.300

3.300
21
22
Samson Økland, Stord
13.600
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
32
Jakob Kvamsøe, Bergen

3.5

8.900


12.400

2
28
Christian Stenbakken, Stavanger

3.5

8.800


12.300

0.100
3
27
Brede Rangnes, Stavanger

3.5

8.700


12.200

0.200
3
24
Sebastian Dyngeland, Stavanger

4.0

8.200


12.200

0.200
5
33
Leander Skreien, Bergen

4.0

8.100


12.100

0.300
6
13
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra

3.5

8.400


11.900

0.500
6
26
Filip Noraas, Stavanger

3.5

8.400


11.900

0.500
8
29
Sondre Voll, Stavanger

3.5

8.200


11.700

0.700
9
31
Conrad Slettemoen, Bergen

2.5

8.800


11.300

1.100
9
16
Sander Bøe, Sandnes

3.5

7.800


11.300

1.100
11
17
Alan Pedersen, Sandnes

3.5

7.500


11.000

1.400
12
25
Marcus Haaland, Stavanger

2.5

8.300


10.800

1.600
13
30
Jonas Dølvik, Laksevåg

3.0

7.300


10.300

2.100
14
23
Jakob Bjerga, Stavanger

1.5

8.700


10.200

2.200
15
15
Nicolai Scandellari Nilsen, Sandnes

1.5

8.500


10.000

2.400
16
18
Tarald Hestnes, Laksevåg

1.5

7.900


9.400

3.000
17
21
Tørres Koløen Birkeland, Stord

1.0

8.300


9.300

3.100
18
14
Leo Jung, Sotra

1.0

8.100


9.100

3.300
19
20
Karl Grov, Stord

1.0

7.900


8.900

3.500
20
19
Simen O. Hillestad, Laksevåg

1.5

7.000


8.500

3.900
21
22
Samson Økland, Stord
12.400
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
32
Jakob Kvamsøe, Bergen

5.0

8.200


13.200

2
28
Christian Stenbakken, Stavanger

3.0

8.900


11.900

1.300
3
25
Marcus Haaland, Stavanger

3.0

8.800


11.800

1.400
4
31
Conrad Slettemoen, Bergen

2.5

9.100


11.600

1.600
5
16
Sander Bøe, Sandnes

3.0

8.500


11.500

1.700
6
19
Simen O. Hillestad, Laksevåg

2.5

8.700


11.200

2.000
6
15
Nicolai Scandellari Nilsen, Sandnes

3.0

8.200


11.200

2.000
6
24
Sebastian Dyngeland, Stavanger

4.0

7.200


11.200

2.000
9
33
Leander Skreien, Bergen

5.0

7.100

1.0

11.100

2.100
9
26
Filip Noraas, Stavanger

4.0

7.100


11.100

2.100
11
30
Jonas Dølvik, Laksevåg

2.5

8.400


10.900

2.300
11
27
Brede Rangnes, Stavanger

3.0

7.900


10.900

2.300
13
17
Alan Pedersen, Sandnes

2.5

8.300


10.800

2.400
14
13
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra

5.0

7.600

2.0

10.600

2.600
15
18
Tarald Hestnes, Laksevåg

2.5

8.000


10.500

2.700
16
29
Sondre Voll, Stavanger

2.5

7.800


10.300

2.900
17
14
Leo Jung, Sotra

1.0

8.800


9.800

3.400
18
23
Jakob Bjerga, Stavanger

3.0

7.700

1.0

9.700

3.500
19
21
Tørres Koløen Birkeland, Stord

1.5

7.900


9.400

3.800
20
20
Karl Grov, Stord

1.5

7.400


8.900

4.300
21
22
Samson Økland, Stord
13.200
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
24
Sebastian Dyngeland, Stavanger


4.0


9.100
6.550
13.100

2
28
Christian Stenbakken, Stavanger


3.0


9.500
6.250
12.500

0.300
3
32
Jakob Kvamsøe, Bergen


4.0


8.400
6.200
12.400

0.350
4
30
Jonas Dølvik, Laksevåg


3.0


9.300
6.150
12.300

0.400
5
16
Sander Bøe, Sandnes


3.0


9.200
6.100
12.200

0.450
5
33
Leander Skreien, Bergen


4.0


8.200
6.100
12.200

0.450
7
15
Nicolai Scandellari Nilsen, Sandnes


3.0


9.100
6.050
12.100

0.500
8
23
Jakob Bjerga, Stavanger


3.0


9.000
6.000
12.000

0.550
8
13
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra


3.0


9.000
6.000
12.000

0.550
10
18
Tarald Hestnes, Laksevåg


3.0


8.600
5.800
11.600

0.750
10
26
Filip Noraas, Stavanger


3.0


8.600
5.800
11.600

0.750
12
27
Brede Rangnes, Stavanger


3.0


8.500
5.750
11.500

0.800
12
14
Leo Jung, Sotra


3.0


8.500
5.750
11.500

0.800
14
21
Tørres Koløen Birkeland, Stord


2.5


8.900
5.700
11.400

0.850
14
19
Simen O. Hillestad, Laksevåg


3.0


8.400
5.700
11.400

0.850
14
17
Alan Pedersen, Sandnes


3.0


8.400
5.700
11.400

0.850
17
31
Conrad Slettemoen, Bergen


3.0


8.300
5.650
11.300

0.900
18
25
Marcus Haaland, Stavanger


3.0


8.200
5.600
11.200

0.950
19
29
Sondre Voll, Stavanger


3.0


7.700
5.350
10.700

1.200
20
20
Karl Grov, Stord


1.5


9.000
5.250
10.500

1.300
21
22
Samson Økland, Stord


6.550
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
33
Leander Skreien, Bergen

5.0

8.000


13.000

2
13
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra

5.0

7.900


12.900

0.100
3
24
Sebastian Dyngeland, Stavanger

4.0

8.800


12.800

0.200
4
26
Filip Noraas, Stavanger

4.0

8.600


12.600

0.400
4
32
Jakob Kvamsøe, Bergen

5.0

7.600


12.600

0.400
6
27
Brede Rangnes, Stavanger

3.0

8.800


11.800

1.200
7
16
Sander Bøe, Sandnes

3.0

8.600


11.600

1.400
8
30
Jonas Dølvik, Laksevåg

3.0

8.500


11.500

1.500
9
28
Christian Stenbakken, Stavanger

3.0

8.300


11.300

1.700
10
25
Marcus Haaland, Stavanger

3.0

8.000


11.000

2.000
11
15
Nicolai Scandellari Nilsen, Sandnes

3.0

7.900


10.900

2.100
12
23
Jakob Bjerga, Stavanger

3.0

7.400


10.400

2.600
13
29
Sondre Voll, Stavanger

1.5

8.400


9.900

3.100
14
19
Simen O. Hillestad, Laksevåg

1.5

8.200


9.700

3.300
14
14
Leo Jung, Sotra

1.5

8.200


9.700

3.300
14
21
Tørres Koløen Birkeland, Stord

1.5

8.200


9.700

3.300
17
18
Tarald Hestnes, Laksevåg

1.5

7.900


9.400

3.600
18
31
Conrad Slettemoen, Bergen

1.5

7.800


9.300

3.700
19
17
Alan Pedersen, Sandnes

3.0

6.200


9.200

3.800
20
20
Karl Grov, Stord

1.5

7.200


8.700

4.300
21
22
Samson Økland, Stord
13.000
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
33
Leander Skreien, Bergen

5.0

8.300


13.300

2
32
Jakob Kvamsøe, Bergen

4.0

8.600


12.600

0.700
3
13
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra

4.0

8.200


12.200

1.100
4
27
Brede Rangnes, Stavanger

4.0

7.900


11.900

1.400
5
26
Filip Noraas, Stavanger

2.5

9.100


11.600

1.700
6
23
Jakob Bjerga, Stavanger

2.5

8.900


11.400

1.900
7
16
Sander Bøe, Sandnes

2.5

8.600


11.100

2.200
8
30
Jonas Dølvik, Laksevåg

2.5

8.500


11.000

2.300
8
28
Christian Stenbakken, Stavanger

2.5

8.500


11.000

2.300
10
24
Sebastian Dyngeland, Stavanger

4.0

6.900


10.900

2.400
11
17
Alan Pedersen, Sandnes

2.5

8.200


10.700

2.600
12
15
Nicolai Scandellari Nilsen, Sandnes

3.0

7.400


10.400

2.900
13
31
Conrad Slettemoen, Bergen

1.0

9.200


10.200

3.100
14
25
Marcus Haaland, Stavanger

1.5

8.600


10.100

3.200
14
19
Simen O. Hillestad, Laksevåg

2.5

7.600


10.100

3.200
16
18
Tarald Hestnes, Laksevåg

1.0

9.000


10.000

3.300
17
29
Sondre Voll, Stavanger

1.0

8.900


9.900

3.400
18
20
Karl Grov, Stord

1.0

8.600


9.600

3.700
18
14
Leo Jung, Sotra

1.0

8.600


9.600

3.700
18
21
Tørres Koløen Birkeland, Stord

1.0

8.600


9.600

3.700
21
22
Samson Økland, Stord
13.300
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 5/21/2024 9:53:45 AM
SX
SM
MD
XL
XXL