Back 

Kretsmesterskap Oslo og Akershus Holmenhallen, 20.-21.10.2018

Back

Gutt Stige klasse I

Floor | Pommel | Still rings | Vault | Parallel bars | High bar | All-Round
Name Total
1 427  Sebastian Sponevik, Hoppensprett 72.100
2 435  Sebastian Holter Pedersen, Njård 64.700
3 434  Amund Wiegand Blakstvedt, Njård 62.000
4 428  Leon Sønsteng, Hoppensprett 61.700
5 436  Harald Backe Staib, Njård 60.450
6 433  Felix Johanssen, Njård 60.300
7 424  Edgar Hjellset, Nordstrand 55.950
8 431  Viktor Gjerde, Njård 37.150
9 432  Herman Tønder Holen, Njård 28.150
10 425  Herman Starheim Johansen, Oslo 19.900
11 426  Christopher Feginn, Holmen TT

Last Update: 3/3/2024 11:46:19 PM