Back 

Unisport Norgescup nr. 1 turn menn Sotra Turnhall, 9.-10. mars 2019

Rekrutt Klasse I Klasse II Senior Junior FIG age development Junior Rekrutt lag
Rekrutt
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
19
William Sønsteng
Hoppensprett Turn Jessheim
13.550
D: 5.0
E: 8.550
12.950
D: 4.00
E: 8.950
13.050
D: 5.00
E: 8.050
12.750
D: 4.00
E: 8.750
14.200
D: 5.00
E: 9.200
14.200
80.700
FX
13.550
D: 5.0
E: 8.550
PH
12.950
D: 4.0
E: 8.950
SR
13.050
D: 5.0
E: 8.050
VT
12.750
D: 4.0
E: 8.750
PB
14.200
D: 5.0
E: 9.200
HB
14.200
D: 5.0
E: 9.200
2
3
Phillip Johan Sandviken Lieske
Laksevåg TIL
12.250
D: 4.0
E: 8.250
12.750
D: 4.00
E: 8.750
12.800
D: 5.00
E: 7.800
12.700
D: 4.00
E: 8.700
13.100
D: 4.00
E: 9.100
13.500
77.100
3.600
FX
12.250
D: 4.0
E: 8.250
PH
12.750
D: 4.0
E: 8.750
SR
12.800
D: 5.0
E: 7.800
VT
12.700
D: 4.0
E: 8.700
PB
13.100
D: 4.0
E: 9.100
HB
13.500
D: 4.0
E: 9.500
3
34
Mathias Lenes Ekeberg
Nøtterøy Turn
12.500
D: 5.0
E: 7.500
12.650
D: 4.00
E: 8.650
12.750
D: 5.00
E: 7.750
12.850
D: 4.00
E: 8.850
12.350
D: 4.00
E: 8.350
11.950
75.050
5.650
FX
12.500
D: 5.0
E: 7.500
PH
12.650
D: 4.0
E: 8.650
SR
12.750
D: 5.0
E: 7.750
VT
12.850
D: 4.0
E: 8.850
PB
12.350
D: 4.0
E: 8.350
HB
11.950
D: 4.0
E: 7.950
4
35
Linus Astrup Monen
Nøtterøy Turn
12.450
D: 4.0
E: 8.450
12.300
D: 3.50
E: 8.800
12.500
D: 5.00
E: 7.500
11.700
D: 3.00
E: 8.700
12.050
D: 3.00
E: 9.050
13.400
74.400
6.300
FX
12.450
D: 4.0
E: 8.450
PH
12.300
D: 3.5
E: 8.800
SR
12.500
D: 5.0
E: 7.500
VT
11.700
D: 3.0
E: 8.700
PB
12.050
D: 3.0
E: 9.050
HB
13.400
D: 4.0
E: 9.400
5
48
Andreas Steiro
Trondhjems Turnforening
13.250
D: 5.0
E: 8.250
11.050
D: 3.00
E: 8.050
12.300
D: 4.00
E: 8.300
12.600
D: 4.00
E: 8.600
11.650
D: 3.00
E: 8.650
12.750
73.600
7.100
FX
13.250
D: 5.0
E: 8.250
PH
11.050
D: 3.0
E: 8.050
SR
12.300
D: 4.0
E: 8.300
VT
12.600
D: 4.0
E: 8.600
PB
11.650
D: 3.0
E: 8.650
HB
12.750
D: 4.0
E: 8.750
6
22
Kristian Emil Mikalsen
Kristiansands Turnforening
12.650
D: 4.0
E: 8.650
12.150
D: 3.50
E: 8.650
11.600
D: 4.00
E: 7.600
12.000
D: 3.00
E: 9.000
12.250
D: 3.00
E: 9.250
12.650
73.300
7.400
FX
12.650
D: 4.0
E: 8.650
PH
12.150
D: 3.5
E: 8.650
SR
11.600
D: 4.0
E: 7.600
VT
12.000
D: 3.0
E: 9.000
PB
12.250
D: 3.0
E: 9.250
HB
12.650
D: 4.0
E: 8.650
7
8
Gard Galtung Døsvig Hofstad
Fana IL
11.900
D: 4.0
E: 7.900
12.600
D: 3.50
E: 9.100
12.100
D: 3.00
E: 9.100
12.850
D: 4.00
E: 8.850
11.250
D: 3.00
E: 8.250
12.550
73.250
7.450
FX
11.900
D: 4.0
E: 7.900
PH
12.600
D: 3.5
E: 9.100
SR
12.100
D: 3.0
E: 9.100
VT
12.850
D: 4.0
E: 8.850
PB
11.250
D: 3.0
E: 8.250
HB
12.550
D: 4.0
E: 8.550
8
44
Phong Tage Gulldbrandsson
Oslo Turnforening
10.600
D: 3.0
E: 7.600
12.250
D: 3.50
E: 8.750
12.850
D: 4.00
E: 8.850
12.200
D: 3.00
E: 9.200
12.050
D: 4.00
E: 8.050
12.850
72.800
7.900
FX
10.600
D: 3.0
E: 7.600
PH
12.250
D: 3.5
E: 8.750
SR
12.850
D: 4.0
E: 8.850
VT
12.200
D: 3.0
E: 9.200
PB
12.050
D: 4.0
E: 8.050
HB
12.850
D: 4.0
E: 8.850
9
47
Noah Støvne-Bjørnsen
Trondhjems Turnforening
12.400
D: 4.0
E: 8.400
10.600
D: 5.00
E: 5.600
11.850
D: 4.00
E: 7.850
12.850
D: 4.00
E: 8.850
11.850
D: 3.00
E: 8.850
12.450
72.000
8.700
FX
12.400
D: 4.0
E: 8.400
PH
10.600
D: 5.0
E: 5.600
SR
11.850
D: 4.0
E: 7.850
VT
12.850
D: 4.0
E: 8.850
PB
11.850
D: 3.0
E: 8.850
HB
12.450
D: 4.0
E: 8.450
10
45
Amund Hetland
Sandnes Turnforening
9.500
D: 3.0
E: 6.500
12.750
D: 3.50
E: 9.250
12.300
D: 3.00
E: 9.300
12.600
D: 4.00
E: 8.600
11.700
D: 3.00
E: 8.700
13.000
71.850
8.850
FX
9.500
D: 3.0
E: 6.500
PH
12.750
D: 3.5
E: 9.250
SR
12.300
D: 3.0
E: 9.300
VT
12.600
D: 4.0
E: 8.600
PB
11.700
D: 3.0
E: 8.700
HB
13.000
D: 4.0
E: 9.000
11
23
Gardar Fjøsne-Knudsen
Njård
11.600
D: 2.5
E: 9.100
12.650
D: 3.50
E: 9.150
11.750
D: 4.00
E: 7.750
11.250
D: 3.00
E: 8.250
12.100
D: 4.00
E: 8.100
12.400
71.750
8.950
FX
11.600
D: 2.5
E: 9.100
PH
12.650
D: 3.5
E: 9.150
SR
11.750
D: 4.0
E: 7.750
VT
11.250
D: 3.0
E: 8.250
PB
12.100
D: 4.0
E: 8.100
HB
12.400
D: 4.0
E: 8.400
11
24
Kristian Ramdahl
Njård
11.700
D: 4.0
E: 7.700
12.400
D: 3.50
E: 8.900
12.300
D: 4.00
E: 8.300
11.650
D: 3.00
E: 8.650
11.600
D: 4.00
E: 7.600
12.100
71.750
8.950
FX
11.700
D: 4.0
E: 7.700
PH
12.400
D: 3.5
E: 8.900
SR
12.300
D: 4.0
E: 8.300
VT
11.650
D: 3.0
E: 8.650
PB
11.600
D: 4.0
E: 7.600
HB
12.100
D: 4.0
E: 8.100
13
27
Sander Andre Pedersen
Nedre Glomma Turnforening
12.700
D: 4.0
E: 8.700
12.300
D: 3.50
E: 8.800
12.550
D: 4.00
E: 8.550
11.800
D: 3.00
E: 8.800
10.900
D: 3.00
E: 7.900
11.150
71.400
9.300
FX
12.700
D: 4.0
E: 8.700
PH
12.300
D: 3.5
E: 8.800
SR
12.550
D: 4.0
E: 8.550
VT
11.800
D: 3.0
E: 8.800
PB
10.900
D: 3.0
E: 7.900
HB
11.150
D: 2.5
E: 8.650
14
21
Lucas Aateigen Nilsen
Kristiansands Turnforening
12.450
D: 4.0
E: 8.450
11.000
D: 3.00
E: 8.000
11.950
D: 3.00
E: 8.950
13.000
D: 4.00
E: 9.000
11.650
D: 3.00
E: 8.650
11.050
71.100
9.600
FX
12.450
D: 4.0
E: 8.450
PH
11.000
D: 3.0
E: 8.000
SR
11.950
D: 3.0
E: 8.950
VT
13.000
D: 4.0
E: 9.000
PB
11.650
D: 3.0
E: 8.650
HB
11.050
D: 2.5
E: 8.550
15
43
Mathias Barbo
Oslo Turnforening
10.800
D: 3.0
E: 7.800
12.050
D: 3.50
E: 8.550
12.850
D: 5.00
E: 7.850
11.500
D: 3.00
E: 8.500
11.700
D: 3.00
E: 8.700
11.950
70.850
9.850
FX
10.800
D: 3.0
E: 7.800
PH
12.050
D: 3.5
E: 8.550
SR
12.850
D: 5.0
E: 7.850
VT
11.500
D: 3.0
E: 8.500
PB
11.700
D: 3.0
E: 8.700
HB
11.950
D: 4.0
E: 7.950
16
42
Jacob Andersen
Oslo Turnforening
12.550
D: 4.0
E: 8.550
12.650
D: 3.50
E: 9.150
11.950
D: 4.00
E: 7.950
11.800
D: 3.00
E: 8.800
12.400
D: 4.00
E: 8.400
9.200
70.550
10.150
FX
12.550
D: 4.0
E: 8.550
PH
12.650
D: 3.5
E: 9.150
SR
11.950
D: 4.0
E: 7.950
VT
11.800
D: 3.0
E: 8.800
PB
12.400
D: 4.0
E: 8.400
HB
9.200
D: 4.0
E: 7.200
ND: 2.00
17
41
Joel Dyngeland
Stavanger Turnforening
11.000
D: 3.0
E: 8.000
12.150
D: 4.00
E: 8.150
11.750
D: 4.00
E: 7.750
11.500
D: 3.00
E: 8.500
12.000
D: 4.00
E: 8.000
12.050
70.450
10.250
FX
11.000
D: 3.0
E: 8.000
PH
12.150
D: 4.0
E: 8.150
SR
11.750
D: 4.0
E: 7.750
VT
11.500
D: 3.0
E: 8.500
PB
12.000
D: 4.0
E: 8.000
HB
12.050
D: 4.0
E: 8.050
18
11
Johannes Namtvedt
Elverum Turn
11.800
D: 4.0
E: 7.800
10.650
D: 2.50
E: 8.150
12.400
D: 4.00
E: 8.400
11.700
D: 3.00
E: 8.700
11.750
D: 3.00
E: 8.750
11.800
70.100
10.600
FX
11.800
D: 4.0
E: 7.800
PH
10.650
D: 2.5
E: 8.150
SR
12.400
D: 4.0
E: 8.400
VT
11.700
D: 3.0
E: 8.700
PB
11.750
D: 3.0
E: 8.750
HB
11.800
D: 4.0
E: 7.800
19
2
Viljar Alver Øverland
Laksevåg TIL
11.200
D: 3.0
E: 8.200
12.550
D: 3.50
E: 9.050
12.050
D: 3.00
E: 9.050
11.750
D: 3.00
E: 8.750
11.750
D: 3.00
E: 8.750
10.550
69.850
10.850
FX
11.200
D: 3.0
E: 8.200
PH
12.550
D: 3.5
E: 9.050
SR
12.050
D: 3.0
E: 9.050
VT
11.750
D: 3.0
E: 8.750
PB
11.750
D: 3.0
E: 8.750
HB
10.550
D: 4.0
E: 7.550
ND: 1.00
20
39
Elias Pfaff
Arendals Turnforening
11.550
D: 3.0
E: 8.550
11.150
D: 3.00
E: 8.150
12.400
D: 4.00
E: 8.400
11.850
D: 3.00
E: 8.850
11.500
D: 3.00
E: 8.500
11.300
69.750
10.950
FX
11.550
D: 3.0
E: 8.550
PH
11.150
D: 3.0
E: 8.150
SR
12.400
D: 4.0
E: 8.400
VT
11.850
D: 3.0
E: 8.850
PB
11.500
D: 3.0
E: 8.500
HB
11.300
D: 2.5
E: 8.800
21
20
Ivan Maltsev
Kristiansands Turnforening
12.200
D: 4.0
E: 8.200
11.250
D: 3.00
E: 8.250
12.250
D: 3.00
E: 9.250
11.200
D: 3.00
E: 8.200
11.650
D: 3.00
E: 8.650
10.250
68.800
11.900
FX
12.200
D: 4.0
E: 8.200
PH
11.250
D: 3.0
E: 8.250
SR
12.250
D: 3.0
E: 9.250
VT
11.200
D: 3.0
E: 8.200
PB
11.650
D: 3.0
E: 8.650
HB
10.250
D: 4.0
E: 7.250
ND: 1.00
22
37
Nicklas Frengen Amundsen
Nøtterøy Turn
10.700
D: 3.0
E: 7.700
12.000
D: 3.50
E: 8.500
11.400
D: 2.50
E: 8.900
11.950
D: 3.00
E: 8.950
11.100
D: 3.00
E: 8.100
11.250
68.400
12.300
FX
10.700
D: 3.0
E: 7.700
PH
12.000
D: 3.5
E: 8.500
SR
11.400
D: 2.5
E: 8.900
VT
11.950
D: 3.0
E: 8.950
PB
11.100
D: 3.0
E: 8.100
HB
11.250
D: 2.5
E: 8.750
23
33
Lukas Otin Andresen
Nedre Glomma Turnforening
11.350
D: 4.0
E: 7.350
11.450
D: 3.50
E: 7.950
12.100
D: 3.00
E: 9.100
11.300
D: 3.00
E: 8.300
11.000
D: 3.00
E: 8.000
10.900
68.100
12.600
FX
11.350
D: 4.0
E: 7.350
PH
11.450
D: 3.5
E: 7.950
SR
12.100
D: 3.0
E: 9.100
VT
11.300
D: 3.0
E: 8.300
PB
11.000
D: 3.0
E: 8.000
HB
10.900
D: 2.5
E: 8.400
24
26
Sander Lieblein Birkholm
Nedre Glomma Turnforening
11.500
D: 4.0
E: 7.500
10.800
D: 3.50
E: 7.300
12.250
D: 3.00
E: 9.250
11.350
D: 3.00
E: 8.350
10.900
D: 3.00
E: 7.900
10.950
67.750
12.950
FX
11.500
D: 4.0
E: 7.500
PH
10.800
D: 3.5
E: 7.300
SR
12.250
D: 3.0
E: 9.250
VT
11.350
D: 3.0
E: 8.350
PB
10.900
D: 3.0
E: 7.900
HB
10.950
D: 2.5
E: 8.450
25
12
Linus Røhnebæk Stensrud
Elverum Turn
12.200
D: 4.0
E: 8.200
11.150
D: 2.50
E: 8.650
11.450
D: 3.00
E: 8.450
11.800
D: 3.00
E: 8.800
10.900
D: 1.50
E: 9.400
10.200
67.700
13.000
FX
12.200
D: 4.0
E: 8.200
PH
11.150
D: 2.5
E: 8.650
SR
11.450
D: 3.0
E: 8.450
VT
11.800
D: 3.0
E: 8.800
PB
10.900
D: 1.5
E: 9.400
HB
10.200
D: 2.5
E: 8.700
ND: 1.00
26
10
Mads Teige Thomassen
Fana IL
10.900
D: 3.0
E: 7.900
11.900
D: 3.50
E: 8.400
11.300
D: 3.00
E: 8.300
11.700
D: 3.00
E: 8.700
10.450
D: 3.00
E: 7.450
10.900
67.150
13.550
FX
10.900
D: 3.0
E: 7.900
PH
11.900
D: 3.5
E: 8.400
SR
11.300
D: 3.0
E: 8.300
VT
11.700
D: 3.0
E: 8.700
PB
10.450
D: 3.0
E: 7.450
HB
10.900
D: 4.0
E: 6.900
27
1
Linus Emil Hansen
Laksevåg TIL
10.650
D: 2.5
E: 8.150
10.850
D: 2.50
E: 8.350
11.550
D: 2.50
E: 9.050
11.350
D: 3.00
E: 8.350
10.300
D: 1.50
E: 8.800
9.550
64.250
16.450
FX
10.650
D: 2.5
E: 8.150
PH
10.850
D: 2.5
E: 8.350
SR
11.550
D: 2.5
E: 9.050
VT
11.350
D: 3.0
E: 8.350
PB
10.300
D: 1.5
E: 8.800
HB
9.550
D: 1.5
E: 8.050
28
36
August Hvitstein
Nøtterøy Turn
11.000
D: 3.0
E: 8.000
11.200
D: 2.50
E: 8.700
11.600
D: 2.50
E: 9.100
11.200
D: 3.00
E: 8.200
10.500
D: 3.00
E: 7.500
8.500
64.000
16.700
FX
11.000
D: 3.0
E: 8.000
PH
11.200
D: 2.5
E: 8.700
SR
11.600
D: 2.5
E: 9.100
VT
11.200
D: 3.0
E: 8.200
PB
10.500
D: 3.0
E: 7.500
HB
8.500
D: 1.5
E: 7.000
29
15
Peder Løvøy Hommen
Bergens TF
10.500
D: 2.5
E: 8.000
10.950
D: 2.50
E: 8.450
11.000
D: 2.50
E: 8.500
10.150
D: 3.00
E: 7.150
10.650
D: 2.50
E: 8.150
10.200
63.450
17.250
FX
10.500
D: 2.5
E: 8.000
PH
10.950
D: 2.5
E: 8.450
SR
11.000
D: 2.5
E: 8.500
VT
10.150
D: 3.0
E: 7.150
PB
10.650
D: 2.5
E: 8.150
HB
10.200
D: 1.5
E: 8.700
30
18
Gard Rønstad Johnsen
Bergens TF
11.200
D: 2.5
E: 8.700
10.250
D: 2.50
E: 7.750
9.950
D: 3.00
E: 6.950
11.450
D: 3.00
E: 8.450
10.250
D: 3.00
E: 7.250
10.250
63.350
17.350
FX
11.200
D: 2.5
E: 8.700
PH
10.250
D: 2.5
E: 7.750
SR
9.950
D: 3.0
E: 6.950
VT
11.450
D: 3.0
E: 8.450
PB
10.250
D: 3.0
E: 7.250
HB
10.250
D: 2.5
E: 7.750
31
40
Mathias Johannesen
Stavanger Turnforening
10.050
D: 2.5
E: 7.550
11.000
D: 3.50
E: 7.500
11.600
D: 3.00
E: 8.600
10.000
D: 3.00
E: 7.000
10.200
D: 3.00
E: 7.200
10.200
63.050
17.650
FX
10.050
D: 2.5
E: 7.550
PH
11.000
D: 3.5
E: 7.500
SR
11.600
D: 3.0
E: 8.600
VT
10.000
D: 3.0
E: 7.000
PB
10.200
D: 3.0
E: 7.200
HB
10.200
D: 2.5
E: 7.700
32
17
Sander Tanaia Walde
Bergens TF
11.450
D: 4.0
E: 7.450
9.600
D: 1.50
E: 8.100
11.050
D: 2.50
E: 8.550
10.500
D: 3.00
E: 7.500
10.400
D: 2.50
E: 7.900
9.800
62.800
17.900
FX
11.450
D: 4.0
E: 7.450
PH
9.600
D: 1.5
E: 8.100
SR
11.050
D: 2.5
E: 8.550
VT
10.500
D: 3.0
E: 7.500
PB
10.400
D: 2.5
E: 7.900
HB
9.800
D: 1.5
E: 8.300
33
38
Johan Vasvik Løke
Nøtterøy Turn
10.950
D: 3.0
E: 7.950
9.900
D: 1.50
E: 8.400
10.600
D: 2.50
E: 8.100
11.400
D: 3.00
E: 8.400
10.350
D: 1.50
E: 8.850
9.400
62.600
18.100
FX
10.950
D: 3.0
E: 7.950
PH
9.900
D: 1.5
E: 8.400
SR
10.600
D: 2.5
E: 8.100
VT
11.400
D: 3.0
E: 8.400
PB
10.350
D: 1.5
E: 8.850
HB
9.400
D: 1.5
E: 7.900
34
6
Sebastian Rützou vestergaard Løvik
Laksevåg TIL
10.550
D: 2.5
E: 8.050
9.800
D: 1.50
E: 8.300
10.500
D: 1.50
E: 9.000
11.350
D: 3.00
E: 8.350
10.550
D: 1.50
E: 9.050
9.700
62.450
18.250
FX
10.550
D: 2.5
E: 8.050
PH
9.800
D: 1.5
E: 8.300
SR
10.500
D: 1.5
E: 9.000
VT
11.350
D: 3.0
E: 8.350
PB
10.550
D: 1.5
E: 9.050
HB
9.700
D: 0.5
E: 9.200
35
16
Vincent Paal C. Slettemoen
Bergens TF
10.050
D: 3.0
E: 7.050
10.650
D: 2.50
E: 8.150
11.450
D: 2.50
E: 8.950
9.000
D: 3.00
E: 6.000
10.700
D: 1.50
E: 9.200
10.450
62.300
18.400
FX
10.050
D: 3.0
E: 7.050
PH
10.650
D: 2.5
E: 8.150
SR
11.450
D: 2.5
E: 8.950
VT
9.000
D: 3.0
E: 6.000
PB
10.700
D: 1.5
E: 9.200
HB
10.450
D: 1.5
E: 8.950
36
28
Benjamin Ilebekk
Mandals Turnforening
10.450
D: 3.0
E: 7.450
8.500
D: 1.50
E: 7.000
10.900
D: 2.50
E: 8.400
11.400
D: 3.00
E: 8.400
10.850
D: 2.50
E: 8.350
9.800
61.900
18.800
FX
10.450
D: 3.0
E: 7.450
PH
8.500
D: 1.5
E: 7.000
SR
10.900
D: 2.5
E: 8.400
VT
11.400
D: 3.0
E: 8.400
PB
10.850
D: 2.5
E: 8.350
HB
9.800
D: 2.5
E: 7.300
37
4
Haavard blixt Haaskjold
Laksevåg TIL
10.100
D: 2.5
E: 7.600
9.750
D: 1.50
E: 8.250
10.200
D: 1.50
E: 8.700
11.000
D: 3.00
E: 8.000
10.200
D: 1.50
E: 8.700
10.050
61.300
19.400
FX
10.100
D: 2.5
E: 7.600
PH
9.750
D: 1.5
E: 8.250
SR
10.200
D: 1.5
E: 8.700
VT
11.000
D: 3.0
E: 8.000
PB
10.200
D: 1.5
E: 8.700
HB
10.050
D: 1.5
E: 8.550
38
5
Sander Ragnarsson
Laksevåg TIL
11.200
D: 2.5
E: 8.700
9.450
D: 1.50
E: 7.950
10.000
D: 1.50
E: 8.500
10.950
D: 3.00
E: 7.950
10.550
D: 1.50
E: 9.050
9.100
61.250
19.450
FX
11.200
D: 2.5
E: 8.700
PH
9.450
D: 1.5
E: 7.950
SR
10.000
D: 1.5
E: 8.500
VT
10.950
D: 3.0
E: 7.950
PB
10.550
D: 1.5
E: 9.050
HB
9.100
D: 1.5
E: 7.600
39
31
Ask Spinnangr
Mandals Turnforening
10.250
D: 2.5
E: 7.750
9.000
D: 0.50
E: 8.500
10.650
D: 2.50
E: 8.150
10.700
D: 3.00
E: 7.700
9.850
D: 1.50
E: 8.350
8.900
59.350
21.350
FX
10.250
D: 2.5
E: 7.750
PH
9.000
D: 0.5
E: 8.500
SR
10.650
D: 2.5
E: 8.150
VT
10.700
D: 3.0
E: 7.700
PB
9.850
D: 1.5
E: 8.350
HB
8.900
D: 0.5
E: 8.400
40
30
Dorian Tambi Eidsether
Mandals Turnforening
10.200
D: 2.5
E: 7.700
8.350
D: 0.50
E: 7.850
10.850
D: 2.50
E: 8.350
11.250
D: 3.00
E: 8.250
9.850
D: 1.50
E: 8.350
8.800
59.300
21.400
FX
10.200
D: 2.5
E: 7.700
PH
8.350
D: 0.5
E: 7.850
SR
10.850
D: 2.5
E: 8.350
VT
11.250
D: 3.0
E: 8.250
PB
9.850
D: 1.5
E: 8.350
HB
8.800
D: 0.5
E: 8.300
41
46
Sigurd Scandellari Risdal
Sandnes Turnforening
10.050
D: 1.5
E: 8.550
10.950
D: 1.50
E: 9.450
11.600
D: 2.50
E: 9.100
10.800
D: 3.00
E: 7.800
10.550
D: 2.50
E: 8.050
4.100
58.050
22.650
FX
10.050
D: 1.5
E: 8.550
PH
10.950
D: 1.5
E: 9.450
SR
11.600
D: 2.5
E: 9.100
VT
10.800
D: 3.0
E: 7.800
PB
10.550
D: 2.5
E: 8.050
HB
4.100
D: 2.5
E: 5.600
ND: 4.00
42
32
Bendik Lunde Andersen
Mandals Turnforening
8.750
D: 1.5
E: 7.250
8.800
D: 0.50
E: 8.300
10.650
D: 1.50
E: 9.150
11.050
D: 3.00
E: 8.050
9.450
D: 0.50
E: 8.950
9.050
57.750
22.950
FX
8.750
D: 1.5
E: 7.250
PH
8.800
D: 0.5
E: 8.300
SR
10.650
D: 1.5
E: 9.150
VT
11.050
D: 3.0
E: 8.050
PB
9.450
D: 0.5
E: 8.950
HB
9.050
D: 0.5
E: 8.550
43
9
Gard Berntsen
Fana IL
8.350
D: 1.5
E: 6.850
9.700
D: 1.50
E: 8.200
10.000
D: 1.50
E: 8.500
10.550
D: 3.00
E: 7.550
10.100
D: 1.50
E: 8.600
8.850
57.550
23.150
FX
8.350
D: 1.5
E: 6.850
PH
9.700
D: 1.5
E: 8.200
SR
10.000
D: 1.5
E: 8.500
VT
10.550
D: 3.0
E: 7.550
PB
10.100
D: 1.5
E: 8.600
HB
8.850
D: 0.5
E: 8.350
44
29
Nikolas Støle Valvik
Mandals Turnforening
8.450
D: 1.5
E: 6.950
7.250
D: 0.50
E: 6.750
9.200
D: 0.50
E: 8.700
9.550
D: 1.50
E: 8.050
9.250
D: 0.50
E: 8.750
8.650
52.350
28.350
FX
8.450
D: 1.5
E: 6.950
PH
7.250
D: 0.5
E: 6.750
SR
9.200
D: 0.5
E: 8.700
VT
9.550
D: 1.5
E: 8.050
PB
9.250
D: 0.5
E: 8.750
HB
8.650
D: 0.5
E: 8.150
45
13
Erik Ramnefjell Natvik
Bergens TF
12.150
D: 3.50
E: 8.650
12.100
D: 4.00
E: 8.100
12.850
D: 4.00
E: 8.850
13.100
50.200
30.500
FX

PH
12.150
D: 3.5
E: 8.650
SR
12.100
D: 4.0
E: 8.100
VT

PB
12.850
D: 4.0
E: 8.850
HB
13.100
D: 4.0
E: 9.100
46
49
Konrad Holberg
Trondhjems Turnforening
13.150
D: 4.00
E: 9.150
13.150
67.550
FX

PH
13.150
D: 4.0
E: 9.150
SR

VT

PB

HB

47
7
Luan Menardi-Bjørkhaug
Laksevåg TIL
FX

PH

SR

VT

PB

HB

47
25
Mikal Hammersland
Sotra Sportsklubb
FX

PH

SR

VT

PB

HB

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
19
William Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim

5.0

8.550


13.550

2
48
Andreas Steiro, Trondhjems Turnforening

5.0

8.250


13.250

0.300
3
27
Sander Andre Pedersen, Nedre Glomma Turnforening

4.0

8.700


12.700

0.850
4
22
Kristian Emil Mikalsen, Kristiansands Turnforening

4.0

8.650


12.650

0.900
5
42
Jacob Andersen, Oslo Turnforening

4.0

8.550


12.550

1.000
6
34
Mathias Lenes Ekeberg, Nøtterøy Turn

5.0

7.500


12.500

1.050
7
35
Linus Astrup Monen, Nøtterøy Turn

4.0

8.450


12.450

1.100
7
21
Lucas Aateigen Nilsen, Kristiansands Turnforening

4.0

8.450


12.450

1.100
9
47
Noah Støvne-Bjørnsen, Trondhjems Turnforening

4.0

8.400


12.400

1.150
10
3
Phillip Johan Sandviken Lieske, Laksevåg TIL

4.0

8.250


12.250

1.300
11
20
Ivan Maltsev, Kristiansands Turnforening

4.0

8.200


12.200

1.350
11
12
Linus Røhnebæk Stensrud, Elverum Turn

4.0

8.200


12.200

1.350
13
8
Gard Galtung Døsvig Hofstad, Fana IL

4.0

7.900


11.900

1.650
14
11
Johannes Namtvedt, Elverum Turn

4.0

7.800


11.800

1.750
15
24
Kristian Ramdahl, Njård

4.0

7.700


11.700

1.850
16
23
Gardar Fjøsne-Knudsen, Njård

2.5

9.100


11.600

1.950
17
39
Elias Pfaff, Arendals Turnforening

3.0

8.550


11.550

2.000
18
26
Sander Lieblein Birkholm, Nedre Glomma Turnforening

4.0

7.500


11.500

2.050
19
17
Sander Tanaia Walde, Bergens TF

4.0

7.450


11.450

2.100
20
33
Lukas Otin Andresen, Nedre Glomma Turnforening

4.0

7.350


11.350

2.200
21
5
Sander Ragnarsson, Laksevåg TIL

2.5

8.700


11.200

2.350
21
18
Gard Rønstad Johnsen, Bergens TF

2.5

8.700


11.200

2.350
21
2
Viljar Alver Øverland, Laksevåg TIL

3.0

8.200


11.200

2.350
24
41
Joel Dyngeland, Stavanger Turnforening

3.0

8.000


11.000

2.550
24
36
August Hvitstein, Nøtterøy Turn

3.0

8.000


11.000

2.550
26
38
Johan Vasvik Løke, Nøtterøy Turn

3.0

7.950


10.950

2.600
27
10
Mads Teige Thomassen, Fana IL

3.0

7.900


10.900

2.650
28
43
Mathias Barbo, Oslo Turnforening

3.0

7.800


10.800

2.750
29
37
Nicklas Frengen Amundsen, Nøtterøy Turn

3.0

7.700


10.700

2.850
30
1
Linus Emil Hansen, Laksevåg TIL

2.5

8.150


10.650

2.900
31
44
Phong Tage Gulldbrandsson, Oslo Turnforening

3.0

7.600


10.600

2.950
32
6
Sebastian Rützou vestergaard Løvik, Laksevåg TIL

2.5

8.050


10.550

3.000
33
15
Peder Løvøy Hommen, Bergens TF

2.5

8.000


10.500

3.050
34
28
Benjamin Ilebekk, Mandals Turnforening

3.0

7.450


10.450

3.100
35
31
Ask Spinnangr, Mandals Turnforening

2.5

7.750


10.250

3.300
36
30
Dorian Tambi Eidsether, Mandals Turnforening

2.5

7.700


10.200

3.350
37
4
Haavard blixt Haaskjold, Laksevåg TIL

2.5

7.600


10.100

3.450
38
46
Sigurd Scandellari Risdal, Sandnes Turnforening

1.5

8.550


10.050

3.500
38
40
Mathias Johannesen, Stavanger Turnforening

2.5

7.550


10.050

3.500
38
16
Vincent Paal C. Slettemoen, Bergens TF

3.0

7.050


10.050

3.500
41
45
Amund Hetland, Sandnes Turnforening

3.0

6.500


9.500

4.050
42
32
Bendik Lunde Andersen, Mandals Turnforening

1.5

7.250


8.750

4.800
43
29
Nikolas Støle Valvik, Mandals Turnforening

1.5

6.950


8.450

5.100
44
9
Gard Berntsen, Fana IL

1.5

6.850


8.350

5.200
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
49
Konrad Holberg, Trondhjems Turnforening

4.0

9.150


13.150

2
19
William Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim

4.0

8.950


12.950

0.200
3
45
Amund Hetland, Sandnes Turnforening

3.5

9.250


12.750

0.400
3
3
Phillip Johan Sandviken Lieske, Laksevåg TIL

4.0

8.750


12.750

0.400
5
23
Gardar Fjøsne-Knudsen, Njård

3.5

9.150


12.650

0.500
5
42
Jacob Andersen, Oslo Turnforening

3.5

9.150


12.650

0.500
5
34
Mathias Lenes Ekeberg, Nøtterøy Turn

4.0

8.650


12.650

0.500
8
8
Gard Galtung Døsvig Hofstad, Fana IL

3.5

9.100


12.600

0.550
9
2
Viljar Alver Øverland, Laksevåg TIL

3.5

9.050


12.550

0.600
10
24
Kristian Ramdahl, Njård

3.5

8.900


12.400

0.750
11
27
Sander Andre Pedersen, Nedre Glomma Turnforening

3.5

8.800


12.300

0.850
11
35
Linus Astrup Monen, Nøtterøy Turn

3.5

8.800


12.300

0.850
13
44
Phong Tage Gulldbrandsson, Oslo Turnforening

3.5

8.750


12.250

0.900
14
13
Erik Ramnefjell Natvik, Bergens TF

3.5

8.650


12.150

1.000
14
22
Kristian Emil Mikalsen, Kristiansands Turnforening

3.5

8.650


12.150

1.000
14
41
Joel Dyngeland, Stavanger Turnforening

4.0

8.150


12.150

1.000
17
43
Mathias Barbo, Oslo Turnforening

3.5

8.550


12.050

1.100
18
37
Nicklas Frengen Amundsen, Nøtterøy Turn

3.5

8.500


12.000

1.150
19
10
Mads Teige Thomassen, Fana IL

3.5

8.400


11.900

1.250
20
33
Lukas Otin Andresen, Nedre Glomma Turnforening

3.5

7.950


11.450

1.700
21
20
Ivan Maltsev, Kristiansands Turnforening

3.0

8.250


11.250

1.900
22
36
August Hvitstein, Nøtterøy Turn

2.5

8.700


11.200

1.950
23
12
Linus Røhnebæk Stensrud, Elverum Turn

2.5

8.650


11.150

2.000
23
39
Elias Pfaff, Arendals Turnforening

3.0

8.150


11.150

2.000
25
48
Andreas Steiro, Trondhjems Turnforening

3.0

8.050


11.050

2.100
26
21
Lucas Aateigen Nilsen, Kristiansands Turnforening

3.0

8.000


11.000

2.150
26
40
Mathias Johannesen, Stavanger Turnforening

3.5

7.500


11.000

2.150
28
46
Sigurd Scandellari Risdal, Sandnes Turnforening

1.5

9.450


10.950

2.200
28
15
Peder Løvøy Hommen, Bergens TF

2.5

8.450


10.950

2.200
30
1
Linus Emil Hansen, Laksevåg TIL

2.5

8.350


10.850

2.300
31
26
Sander Lieblein Birkholm, Nedre Glomma Turnforening

3.5

7.300


10.800

2.350
32
11
Johannes Namtvedt, Elverum Turn

2.5

8.150


10.650

2.500
32
16
Vincent Paal C. Slettemoen, Bergens TF

2.5

8.150


10.650

2.500
34
47
Noah Støvne-Bjørnsen, Trondhjems Turnforening

5.0

5.600


10.600

2.550
35
18
Gard Rønstad Johnsen, Bergens TF

2.5

7.750


10.250

2.900
36
38
Johan Vasvik Løke, Nøtterøy Turn

1.5

8.400


9.900

3.250
37
6
Sebastian Rützou vestergaard Løvik, Laksevåg TIL

1.5

8.300


9.800

3.350
38
4
Haavard blixt Haaskjold, Laksevåg TIL

1.5

8.250


9.750

3.400
39
9
Gard Berntsen, Fana IL

1.5

8.200


9.700

3.450
40
17
Sander Tanaia Walde, Bergens TF

1.5

8.100


9.600

3.550
41
5
Sander Ragnarsson, Laksevåg TIL

1.5

7.950


9.450

3.700
42
31
Ask Spinnangr, Mandals Turnforening

0.5

8.500


9.000

4.150
43
32
Bendik Lunde Andersen, Mandals Turnforening

0.5

8.300


8.800

4.350
44
28
Benjamin Ilebekk, Mandals Turnforening

1.5

7.000


8.500

4.650
45
30
Dorian Tambi Eidsether, Mandals Turnforening

0.5

7.850


8.350

4.800
46
29
Nikolas Støle Valvik, Mandals Turnforening

0.5

6.750


7.250

5.900
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
19
William Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim

5.0

8.050


13.050

2
44
Phong Tage Gulldbrandsson, Oslo Turnforening

4.0

8.850


12.850

0.200
2
43
Mathias Barbo, Oslo Turnforening

5.0

7.850


12.850

0.200
4
3
Phillip Johan Sandviken Lieske, Laksevåg TIL

5.0

7.800


12.800

0.250
5
34
Mathias Lenes Ekeberg, Nøtterøy Turn

5.0

7.750


12.750

0.300
6
27
Sander Andre Pedersen, Nedre Glomma Turnforening

4.0

8.550


12.550

0.500
7
35
Linus Astrup Monen, Nøtterøy Turn

5.0

7.500


12.500

0.550
8
39
Elias Pfaff, Arendals Turnforening

4.0

8.400


12.400

0.650
8
11
Johannes Namtvedt, Elverum Turn

4.0

8.400


12.400

0.650
10
45
Amund Hetland, Sandnes Turnforening

3.0

9.300


12.300

0.750
10
48
Andreas Steiro, Trondhjems Turnforening

4.0

8.300


12.300

0.750
10
24
Kristian Ramdahl, Njård

4.0

8.300


12.300

0.750
13
26
Sander Lieblein Birkholm, Nedre Glomma Turnforening

3.0

9.250


12.250

0.800
13
20
Ivan Maltsev, Kristiansands Turnforening

3.0

9.250


12.250

0.800
15
8
Gard Galtung Døsvig Hofstad, Fana IL

3.0

9.100


12.100

0.950
15
33
Lukas Otin Andresen, Nedre Glomma Turnforening

3.0

9.100


12.100

0.950
15
13
Erik Ramnefjell Natvik, Bergens TF

4.0

8.100


12.100

0.950
18
2
Viljar Alver Øverland, Laksevåg TIL

3.0

9.050


12.050

1.000
19
21
Lucas Aateigen Nilsen, Kristiansands Turnforening

3.0

8.950


11.950

1.100
19
42
Jacob Andersen, Oslo Turnforening

4.0

7.950


11.950

1.100
21
47
Noah Støvne-Bjørnsen, Trondhjems Turnforening

4.0

7.850


11.850

1.200
22
41
Joel Dyngeland, Stavanger Turnforening

4.0

7.750


11.750

1.300
22
23
Gardar Fjøsne-Knudsen, Njård

4.0

7.750


11.750

1.300
24
46
Sigurd Scandellari Risdal, Sandnes Turnforening

2.5

9.100


11.600

1.450
24
36
August Hvitstein, Nøtterøy Turn

2.5

9.100


11.600

1.450
24
40
Mathias Johannesen, Stavanger Turnforening

3.0

8.600


11.600

1.450
24
22
Kristian Emil Mikalsen, Kristiansands Turnforening

4.0

7.600


11.600

1.450
28
1
Linus Emil Hansen, Laksevåg TIL

2.5

9.050


11.550

1.500
29
16
Vincent Paal C. Slettemoen, Bergens TF

2.5

8.950


11.450

1.600
29
12
Linus Røhnebæk Stensrud, Elverum Turn

3.0

8.450


11.450

1.600
31
37
Nicklas Frengen Amundsen, Nøtterøy Turn

2.5

8.900


11.400

1.650
32
10
Mads Teige Thomassen, Fana IL

3.0

8.300


11.300

1.750
33
17
Sander Tanaia Walde, Bergens TF

2.5

8.550


11.050

2.000
34
15
Peder Løvøy Hommen, Bergens TF

2.5

8.500


11.000

2.050
35
28
Benjamin Ilebekk, Mandals Turnforening

2.5

8.400


10.900

2.150
36
30
Dorian Tambi Eidsether, Mandals Turnforening

2.5

8.350


10.850

2.200
37
32
Bendik Lunde Andersen, Mandals Turnforening

1.5

9.150


10.650

2.400
37
31
Ask Spinnangr, Mandals Turnforening

2.5

8.150


10.650

2.400
39
38
Johan Vasvik Løke, Nøtterøy Turn

2.5

8.100


10.600

2.450
40
6
Sebastian Rützou vestergaard Løvik, Laksevåg TIL

1.5

9.000


10.500

2.550
41
4
Haavard blixt Haaskjold, Laksevåg TIL

1.5

8.700


10.200

2.850
42
5
Sander Ragnarsson, Laksevåg TIL

1.5

8.500


10.000

3.050
42
9
Gard Berntsen, Fana IL

1.5

8.500


10.000

3.050
44
18
Gard Rønstad Johnsen, Bergens TF

3.0

6.950


9.950

3.100
45
29
Nikolas Støle Valvik, Mandals Turnforening

0.5

8.700


9.200

3.850
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
21
Lucas Aateigen Nilsen, Kristiansands Turnforening


4.0


9.000
6.500
13.000

2
34
Mathias Lenes Ekeberg, Nøtterøy Turn


4.0


8.850
6.425
12.850

0.075
2
8
Gard Galtung Døsvig Hofstad, Fana IL


4.0


8.850
6.425
12.850

0.075
2
47
Noah Støvne-Bjørnsen, Trondhjems Turnforening


4.0


8.850
6.425
12.850

0.075
5
19
William Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim


4.0


8.750
6.375
12.750

0.125
6
3
Phillip Johan Sandviken Lieske, Laksevåg TIL


4.0


8.700
6.350
12.700

0.150
7
45
Amund Hetland, Sandnes Turnforening


4.0


8.600
6.300
12.600

0.200
7
48
Andreas Steiro, Trondhjems Turnforening


4.0


8.600
6.300
12.600

0.200
9
44
Phong Tage Gulldbrandsson, Oslo Turnforening


3.0


9.200
6.100
12.200

0.400
10
22
Kristian Emil Mikalsen, Kristiansands Turnforening


3.0


9.000
6.000
12.000

0.500
11
37
Nicklas Frengen Amundsen, Nøtterøy Turn


3.0


8.950
5.975
11.950

0.525
12
39
Elias Pfaff, Arendals Turnforening


3.0


8.850
5.925
11.850

0.575
13
27
Sander Andre Pedersen, Nedre Glomma Turnforening


3.0


8.800
5.900
11.800

0.600
13
12
Linus Røhnebæk Stensrud, Elverum Turn


3.0


8.800
5.900
11.800

0.600
13
42
Jacob Andersen, Oslo Turnforening


3.0


8.800
5.900
11.800

0.600
16
2
Viljar Alver Øverland, Laksevåg TIL


3.0


8.750
5.875
11.750

0.625
17
35
Linus Astrup Monen, Nøtterøy Turn


3.0


8.700
5.850
11.700

0.650
17
11
Johannes Namtvedt, Elverum Turn


3.0


8.700
5.850
11.700

0.650
17
10
Mads Teige Thomassen, Fana IL


3.0


8.700
5.850
11.700

0.650
20
24
Kristian Ramdahl, Njård


3.0


8.650
5.825
11.650

0.675
21
41
Joel Dyngeland, Stavanger Turnforening


3.0


8.500
5.750
11.500

0.750
21
43
Mathias Barbo, Oslo Turnforening


3.0


8.500
5.750
11.500

0.750
23
18
Gard Rønstad Johnsen, Bergens TF


3.0


8.450
5.725
11.450

0.775
24
28
Benjamin Ilebekk, Mandals Turnforening


3.0


8.400
5.700
11.400

0.800
24
38
Johan Vasvik Løke, Nøtterøy Turn


3.0


8.400
5.700
11.400

0.800
26
1
Linus Emil Hansen, Laksevåg TIL


3.0


8.350
5.675
11.350

0.825
26
6
Sebastian Rützou vestergaard Løvik, Laksevåg TIL


3.0


8.350
5.675
11.350

0.825
26
26
Sander Lieblein Birkholm, Nedre Glomma Turnforening


3.0


8.350
5.675
11.350

0.825
29
33
Lukas Otin Andresen, Nedre Glomma Turnforening


3.0


8.300
5.650
11.300

0.850
30
23
Gardar Fjøsne-Knudsen, Njård


3.0


8.250
5.625
11.250

0.875
30
30
Dorian Tambi Eidsether, Mandals Turnforening


3.0


8.250
5.625
11.250

0.875
32
20
Ivan Maltsev, Kristiansands Turnforening


3.0


8.200
5.600
11.200

0.900
32
36
August Hvitstein, Nøtterøy Turn


3.0


8.200
5.600
11.200

0.900
34
32
Bendik Lunde Andersen, Mandals Turnforening


3.0


8.050
5.525
11.050

0.975
35
4
Haavard blixt Haaskjold, Laksevåg TIL


3.0


8.000
5.500
11.000

1.000
36
5
Sander Ragnarsson, Laksevåg TIL


3.0


7.950
5.475
10.950

1.025
37
46
Sigurd Scandellari Risdal, Sandnes Turnforening


3.0


7.800
5.400
10.800

1.100
38
31
Ask Spinnangr, Mandals Turnforening


3.0


7.700
5.350
10.700

1.150
39
9
Gard Berntsen, Fana IL


3.0


7.550
5.275
10.550

1.225
40
17
Sander Tanaia Walde, Bergens TF


3.0


7.500
5.250
10.500

1.250
41
15
Peder Løvøy Hommen, Bergens TF


3.0


7.150
5.075
10.150

1.425
42
40
Mathias Johannesen, Stavanger Turnforening


3.0


7.000
5.000
10.000

1.500
43
29
Nikolas Støle Valvik, Mandals Turnforening


1.5


8.050
4.775
9.550

1.725
44
16
Vincent Paal C. Slettemoen, Bergens TF


3.0


6.000
4.500
9.000

2.000
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
19
William Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim

5.0

9.200


14.200

2
3
Phillip Johan Sandviken Lieske, Laksevåg TIL

4.0

9.100


13.100

1.100
3
13
Erik Ramnefjell Natvik, Bergens TF

4.0

8.850


12.850

1.350
4
42
Jacob Andersen, Oslo Turnforening

4.0

8.400


12.400

1.800
5
34
Mathias Lenes Ekeberg, Nøtterøy Turn

4.0

8.350


12.350

1.850
6
22
Kristian Emil Mikalsen, Kristiansands Turnforening

3.0

9.250


12.250

1.950
7
23
Gardar Fjøsne-Knudsen, Njård

4.0

8.100


12.100

2.100
8
35
Linus Astrup Monen, Nøtterøy Turn

3.0

9.050


12.050

2.150
8
44
Phong Tage Gulldbrandsson, Oslo Turnforening

4.0

8.050


12.050

2.150
10
41
Joel Dyngeland, Stavanger Turnforening

4.0

8.000


12.000

2.200
11
47
Noah Støvne-Bjørnsen, Trondhjems Turnforening

3.0

8.850


11.850

2.350
12
2
Viljar Alver Øverland, Laksevåg TIL

3.0

8.750


11.750

2.450
12
11
Johannes Namtvedt, Elverum Turn

3.0

8.750


11.750

2.450
14
43
Mathias Barbo, Oslo Turnforening

3.0

8.700


11.700

2.500
14
45
Amund Hetland, Sandnes Turnforening

3.0

8.700


11.700

2.500
16
21
Lucas Aateigen Nilsen, Kristiansands Turnforening

3.0

8.650


11.650

2.550
16
48
Andreas Steiro, Trondhjems Turnforening

3.0

8.650


11.650

2.550
16
20
Ivan Maltsev, Kristiansands Turnforening

3.0

8.650


11.650

2.550
19
24
Kristian Ramdahl, Njård

4.0

7.600


11.600

2.600
20
39
Elias Pfaff, Arendals Turnforening

3.0

8.500


11.500

2.700
21
8
Gard Galtung Døsvig Hofstad, Fana IL

3.0

8.250


11.250

2.950
22
37
Nicklas Frengen Amundsen, Nøtterøy Turn

3.0

8.100


11.100

3.100
23
33
Lukas Otin Andresen, Nedre Glomma Turnforening

3.0

8.000


11.000

3.200
24
12
Linus Røhnebæk Stensrud, Elverum Turn

1.5

9.400


10.900

3.300
24
26
Sander Lieblein Birkholm, Nedre Glomma Turnforening

3.0

7.900


10.900

3.300
24
27
Sander Andre Pedersen, Nedre Glomma Turnforening

3.0

7.900


10.900

3.300
27
28
Benjamin Ilebekk, Mandals Turnforening

2.5

8.350


10.850

3.350
28
16
Vincent Paal C. Slettemoen, Bergens TF

1.5

9.200


10.700

3.500
29
15
Peder Løvøy Hommen, Bergens TF

2.5

8.150


10.650

3.550
30
5
Sander Ragnarsson, Laksevåg TIL

1.5

9.050


10.550

3.650
30
6
Sebastian Rützou vestergaard Løvik, Laksevåg TIL

1.5

9.050


10.550

3.650
30
46
Sigurd Scandellari Risdal, Sandnes Turnforening

2.5

8.050


10.550

3.650
33
36
August Hvitstein, Nøtterøy Turn

3.0

7.500


10.500

3.700
34
10
Mads Teige Thomassen, Fana IL

3.0

7.450


10.450

3.750
35
17
Sander Tanaia Walde, Bergens TF

2.5

7.900


10.400

3.800
36
38
Johan Vasvik Løke, Nøtterøy Turn

1.5

8.850


10.350

3.850
37
1
Linus Emil Hansen, Laksevåg TIL

1.5

8.800


10.300

3.900
38
18
Gard Rønstad Johnsen, Bergens TF

3.0

7.250


10.250

3.950
39
4
Haavard blixt Haaskjold, Laksevåg TIL

1.5

8.700


10.200

4.000
39
40
Mathias Johannesen, Stavanger Turnforening

3.0

7.200


10.200

4.000
41
9
Gard Berntsen, Fana IL

1.5

8.600


10.100

4.100
42
30
Dorian Tambi Eidsether, Mandals Turnforening

1.5

8.350


9.850

4.350
42
31
Ask Spinnangr, Mandals Turnforening

1.5

8.350


9.850

4.350
44
32
Bendik Lunde Andersen, Mandals Turnforening

0.5

8.950


9.450

4.750
45
29
Nikolas Støle Valvik, Mandals Turnforening

0.5

8.750


9.250

4.950
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
19
William Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim

5.0

9.200


14.200

2
3
Phillip Johan Sandviken Lieske, Laksevåg TIL

4.0

9.500


13.500

0.700
3
35
Linus Astrup Monen, Nøtterøy Turn

4.0

9.400


13.400

0.800
4
13
Erik Ramnefjell Natvik, Bergens TF

4.0

9.100


13.100

1.100
5
45
Amund Hetland, Sandnes Turnforening

4.0

9.000


13.000

1.200
6
44
Phong Tage Gulldbrandsson, Oslo Turnforening

4.0

8.850


12.850

1.350
7
48
Andreas Steiro, Trondhjems Turnforening

4.0

8.750


12.750

1.450
8
22
Kristian Emil Mikalsen, Kristiansands Turnforening

4.0

8.650


12.650

1.550
9
8
Gard Galtung Døsvig Hofstad, Fana IL

4.0

8.550


12.550

1.650
10
47
Noah Støvne-Bjørnsen, Trondhjems Turnforening

4.0

8.450


12.450

1.750
11
23
Gardar Fjøsne-Knudsen, Njård

4.0

8.400


12.400

1.800
12
24
Kristian Ramdahl, Njård

4.0

8.100


12.100

2.100
13
41
Joel Dyngeland, Stavanger Turnforening

4.0

8.050


12.050

2.150
14
43
Mathias Barbo, Oslo Turnforening

4.0

7.950


11.950

2.250
14
34
Mathias Lenes Ekeberg, Nøtterøy Turn

4.0

7.950


11.950

2.250
16
11
Johannes Namtvedt, Elverum Turn

4.0

7.800


11.800

2.400
17
39
Elias Pfaff, Arendals Turnforening

2.5

8.800


11.300

2.900
18
37
Nicklas Frengen Amundsen, Nøtterøy Turn

2.5

8.750


11.250

2.950
19
27
Sander Andre Pedersen, Nedre Glomma Turnforening

2.5

8.650


11.150

3.050
20
21
Lucas Aateigen Nilsen, Kristiansands Turnforening

2.5

8.550


11.050

3.150
21
26
Sander Lieblein Birkholm, Nedre Glomma Turnforening

2.5

8.450


10.950

3.250
22
33
Lukas Otin Andresen, Nedre Glomma Turnforening

2.5

8.400


10.900

3.300
22
10
Mads Teige Thomassen, Fana IL

4.0

6.900


10.900

3.300
24
2
Viljar Alver Øverland, Laksevåg TIL

4.0

7.550

1.0

10.550

3.650
25
16
Vincent Paal C. Slettemoen, Bergens TF

1.5

8.950


10.450

3.750
26
18
Gard Rønstad Johnsen, Bergens TF

2.5

7.750


10.250

3.950
26
20
Ivan Maltsev, Kristiansands Turnforening

4.0

7.250

1.0

10.250

3.950
28
12
Linus Røhnebæk Stensrud, Elverum Turn

2.5

8.700

1.0

10.200

4.000
28
15
Peder Løvøy Hommen, Bergens TF

1.5

8.700


10.200

4.000
28
40
Mathias Johannesen, Stavanger Turnforening

2.5

7.700


10.200

4.000
31
4
Haavard blixt Haaskjold, Laksevåg TIL

1.5

8.550


10.050

4.150
32
17
Sander Tanaia Walde, Bergens TF

1.5

8.300


9.800

4.400
32
28
Benjamin Ilebekk, Mandals Turnforening

2.5

7.300


9.800

4.400
34
6
Sebastian Rützou vestergaard Løvik, Laksevåg TIL

0.5

9.200


9.700

4.500
35
1
Linus Emil Hansen, Laksevåg TIL

1.5

8.050


9.550

4.650
36
38
Johan Vasvik Løke, Nøtterøy Turn

1.5

7.900


9.400

4.800
37
42
Jacob Andersen, Oslo Turnforening

4.0

7.200

2.0

9.200

5.000
38
5
Sander Ragnarsson, Laksevåg TIL

1.5

7.600


9.100

5.100
39
32
Bendik Lunde Andersen, Mandals Turnforening

0.5

8.550


9.050

5.150
40
31
Ask Spinnangr, Mandals Turnforening

0.5

8.400


8.900

5.300
41
9
Gard Berntsen, Fana IL

0.5

8.350


8.850

5.350
42
30
Dorian Tambi Eidsether, Mandals Turnforening

0.5

8.300


8.800

5.400
43
29
Nikolas Støle Valvik, Mandals Turnforening

0.5

8.150


8.650

5.550
44
36
August Hvitstein, Nøtterøy Turn

1.5

7.000


8.500

5.700
45
46
Sigurd Scandellari Risdal, Sandnes Turnforening

2.5

5.600

4.0

4.100

10.100
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 6/20/2024 8:49:10 PM
SX
SM
MD
XL
XXL