Back 

KM i Turn - Mangekamp Stavanger Turnhall, april 27, 2019

Gutter Rekrutt Jenter 11 år Gutter Kl 1 Jenter 12 år Gutter Junior Jenter Klasse 1 Jenter Klasse 2 Jenter Klasse 3 Jenter FIG Jr Jenter Fig Senior Back

Gutter Rekrutt

Floor | Pommel | Still rings | Vault | Parallel bars | High bar | All-Round
Name Total
1 107  Amund Hetland, Sandnes 72.000
2 101  Joel Dyngeland, Stavanger 71.400
3 103  Filip Schjølberg, Stavanger 64.800
3 201  Mathias Johannessen, Stavanger 64.800
5 105  Josef Bader, Stavanger 59.400
6 102  William Hamrell, Stavanger
6 104  Micah Tran, Stavanger
6 106  Leonardo Villareal, Sandnes

Last Update: 7/13/2020 3:58:24 AM