Back 

Lofoten Open - Turn Kvinner og Menn Lofoten Kabelvåg, 2023-09-30

Gutt Klasse I - 13-14 år Gutt Klasse I - 13-14 år Finals Gutt Klasse II - 15-16 år Gutt Klasse II - 15-16 år Finals Gutt Klasse III - 17-18 år Gutt Klasse III - 17-18 år Finals Gutt rekrutt - 11-12 år Gutt rekrutt - 11-12 år- individuell konkurranse Jente Klasse I - 13-14 år Jente Klasse I - 13-14 år Finals Jente Klasse II - 15-16 år Jente Klasse II - 15-16 år Finals Jente Klasse III - 17-25 år Jente Klasse III - 17-25 år Finals Jente RUT rekrutt - 11 år Jente RUT rekrutt - 12 år
Gutt Klasse I - 13-14 år
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
162
Magnus Øivand Schøning
Tromsø Turnforening
11.900
D: 3.5
E: 8.400
10.050
D: 2.50
E: 7.550
10.750
D: 2.10
E: 8.950
ND: 0.30
10.400
10.400/9.300
D: 2.2/1.6
E: 8.300/7.700
ND: 0.10 / -
10.600
D: 2.30
E: 8.300
9.900
63.600
FX
11.900
D: 3.5
E: 8.400
PH
10.050
D: 2.5
E: 7.550
SR
10.750
D: 2.1
E: 8.950
ND: 0.30
VT
10.400
10.400/9.300
D: 2.2/1.6
E: 8.300/7.700
ND: 0.10/0.00
PB
10.600
D: 2.3
E: 8.300
HB
9.900
D: 1.6
E: 8.300
2
161
David Lian Jakobsen
Tromsø Turnforening
11.450
D: 3.1
E: 8.350
9.150
D: 1.30
E: 7.850
10.400
D: 1.50
E: 9.200
ND: 0.30
10.950
10.950/10.650
D: 2.4/2.4
E: 8.550/8.250
10.600
D: 2.00
E: 8.600
9.350
61.900
1.700
FX
11.450
D: 3.1
E: 8.350
PH
9.150
D: 1.3
E: 7.850
SR
10.400
D: 1.5
E: 9.200
ND: 0.30
VT
10.950
10.950/10.650
D: 2.4/2.4
E: 8.550/8.250
PB
10.600
D: 2.0
E: 8.600
HB
9.350
D: 1.3
E: 8.050
3
167
Sigurd Berge-Johansen
Tromsø Turnforening
11.550
D: 2.8
E: 8.750
7.800
D: 1.20
E: 6.600
10.400
D: 1.50
E: 9.200
ND: 0.30
9.700
9.700/-
D: 1.6/-
E: 8.100/-
10.900
D: 1.80
E: 9.100
8.950
59.300
4.300
FX
11.550
D: 2.8
E: 8.750
PH
7.800
D: 1.2
E: 6.600
SR
10.400
D: 1.5
E: 9.200
ND: 0.30
VT
9.700
9.700/-
D: 1.6/-
E: 8.100/-
PB
10.900
D: 1.8
E: 9.100
HB
8.950
D: 0.1
E: 8.850
4
164
Jakob Åberg
Tromsø Turnforening
10.200
D: 2.7
E: 7.600
ND: 0.10
8.900
D: 2.00
E: 6.900
10.200
D: 1.50
E: 9.000
ND: 0.30
9.850
9.850/9.600
D: 1.6/1.6
E: 8.250/8.000
10.300
D: 2.00
E: 8.300
9.400
58.850
4.750
FX
10.200
D: 2.7
E: 7.600
ND: 0.10
PH
8.900
D: 2.0
E: 6.900
SR
10.200
D: 1.5
E: 9.000
ND: 0.30
VT
9.850
9.850/9.600
D: 1.6/1.6
E: 8.250/8.000
PB
10.300
D: 2.0
E: 8.300
HB
9.400
D: 1.3
E: 8.100
5
160
Birk Hansen Wilhelmsen
Tromsø Turnforening
9.800
D: 2.7
E: 7.100
9.850
D: 1.30
E: 8.550
10.300
D: 1.60
E: 9.000
ND: 0.30
10.000
10.000/9.850
D: 1.6/1.6
E: 8.400/8.250
10.700
D: 1.80
E: 8.900
7.250
57.900
5.700
FX
9.800
D: 2.7
E: 7.100
PH
9.850
D: 1.3
E: 8.550
SR
10.300
D: 1.6
E: 9.000
ND: 0.30
VT
10.000
10.000/9.850
D: 1.6/1.6
E: 8.400/8.250
PB
10.700
D: 1.8
E: 8.900
HB
7.250
D: 0.7
E: 6.550
6
168
Oliver Folkestad
Tromsø Turnforening
10.800
D: 2.8
E: 8.100
ND: 0.10
8.700
D: 1.20
E: 7.500
10.550
D: 1.50
E: 9.350
ND: 0.30
10.200
10.200/10.100
D: 1.6/1.6
E: 8.600/8.500
10.150
D: 1.80
E: 8.350
7.200
57.600
6.000
FX
10.800
D: 2.8
E: 8.100
ND: 0.10
PH
8.700
D: 1.2
E: 7.500
SR
10.550
D: 1.5
E: 9.350
ND: 0.30
VT
10.200
10.200/10.100
D: 1.6/1.6
E: 8.600/8.500
PB
10.150
D: 1.8
E: 8.350
HB
7.200
D: 0.1
E: 7.100
7
166
Olav Batalden
Tromsø Turnforening
10.350
D: 3.0
E: 7.350
8.400
D: 1.30
E: 7.100
9.950
D: 1.60
E: 8.650
ND: 0.30
9.500
9.500/9.650
D: 2.4/1.6
E: 7.200/8.050
ND: 0.10 / -
9.800
D: 2.00
E: 7.800
8.500
56.500
7.100
FX
10.350
D: 3.0
E: 7.350
PH
8.400
D: 1.3
E: 7.100
SR
9.950
D: 1.6
E: 8.650
ND: 0.30
VT
9.500
9.500/9.650
D: 2.4/1.6
E: 7.200/8.050
ND: 0.10/0.00
PB
9.800
D: 2.0
E: 7.800
HB
8.500
D: 0.7
E: 7.800
8
157
Conrad Andreassen Kuraas
Narvik Turnforening
9.750
D: 2.6
E: 7.150
6.200
D: 0.70
E: 5.500
9.700
D: 1.50
E: 8.500
ND: 0.30
10.500
10.500/9.900
D: 1.6/1.6
E: 8.900/8.300
8.800
D: 1.40
E: 7.400
7.800
52.750
10.850
FX
9.750
D: 2.6
E: 7.150
PH
6.200
D: 0.7
E: 5.500
SR
9.700
D: 1.5
E: 8.500
ND: 0.30
VT
10.500
10.500/9.900
D: 1.6/1.6
E: 8.900/8.300
PB
8.800
D: 1.4
E: 7.400
HB
7.800
D: 0.1
E: 7.700
9
159
Eine Sagen
Tromsø Turnforening
10.050
D: 2.6
E: 7.650
ND: 0.20
7.650
D: 0.60
E: 7.050
5.850
D: 0.70
E: 8.450
ND: 3.30
10.700
10.700/10.050
D: 1.6/1.6
E: 9.100/8.450
8.950
D: 0.60
E: 8.350
8.650
51.850
11.750
FX
10.050
D: 2.6
E: 7.650
ND: 0.20
PH
7.650
D: 0.6
E: 7.050
SR
5.850
D: 0.7
E: 8.450
ND: 3.30
VT
10.700
10.700/10.050
D: 1.6/1.6
E: 9.100/8.450
PB
8.950
D: 0.6
E: 8.350
HB
8.650

E: 8.650
10
154
Vebjørn Pedersen
Kabelvåg IL Turn
9.600
D: 2.2
E: 7.400
6.350
D: 1.20
E: 5.150
9.250
D: 0.80
E: 8.750
ND: 0.30
9.650
9.650/10.000
D: 1.6/1.6
E: 8.050/8.400
7.450
D: 1.20
E: 6.250
6.800
49.100
14.500
FX
9.600
D: 2.2
E: 7.400
PH
6.350
D: 1.2
E: 5.150
SR
9.250
D: 0.8
E: 8.750
ND: 0.30
VT
9.650
9.650/10.000
D: 1.6/1.6
E: 8.050/8.400
PB
7.450
D: 1.2
E: 6.250
HB
6.800
D: 0.1
E: 6.700
11
158
Jesper Strømberg Martinussen
Narvik Turnforening
10.000
D: 2.2
E: 7.800
5.250
D: 0.60
E: 4.650
4.650
D: 0.60
E: 7.350
ND: 3.30
8.900
8.900/8.950
D: 1.6/1.6
E: 7.300/7.450
ND: 0.00 / 0.10
4.800
D: 0.60
E: 7.200
ND: 3.0
6.200
39.800
23.800
FX
10.000
D: 2.2
E: 7.800
PH
5.250
D: 0.6
E: 4.650
SR
4.650
D: 0.6
E: 7.350
ND: 3.30
VT
8.900
8.900/8.950
D: 1.6/1.6
E: 7.300/7.450
ND: 0.00/0.10
PB
4.800
D: 0.6
E: 7.200
ND: 3.00
HB
6.200
D: 0.1
E: 6.100
12
156
Alve Rasch Indseth
Narvik Turnforening
5.700
D: 1.5
E: 7.200
ND: 3.00
5.000
D: 0.70
E: 4.300
4.400
D: 0.70
E: 7.000
ND: 3.30
9.500
9.500/9.050
D: 1.6/1.6
E: 7.900/7.450
8.400
D: 1.20
E: 7.200
6.250
39.250
24.350
FX
5.700
D: 1.5
E: 7.200
ND: 3.00
PH
5.000
D: 0.7
E: 4.300
SR
4.400
D: 0.7
E: 7.000
ND: 3.30
VT
9.500
9.500/9.050
D: 1.6/1.6
E: 7.900/7.450
PB
8.400
D: 1.2
E: 7.200
HB
6.250

E: 6.250
13
163
Daniel Forsdahl Holmen
Tromsø Turnforening
6.850
D: 0.60
E: 6.250
10.050
D: 1.50
E: 8.850
ND: 0.30
7.450
D: 0.60
E: 6.850
8.300
32.650
30.950
FX

PH
6.850
D: 0.6
E: 6.250
SR
10.050
D: 1.5
E: 8.850
ND: 0.30
VT
PB
7.450
D: 0.6
E: 6.850
HB
8.300
D: 0.1
E: 8.200
14
165
Markus Tobiassen
Tromsø Turnforening
6.950
D: 0.60
E: 6.350
9.400
D: 0.80
E: 8.900
ND: 0.30
8.800
D: 1.20
E: 7.600
7.100
32.250
31.350
FX

PH
6.950
D: 0.6
E: 6.350
SR
9.400
D: 0.8
E: 8.900
ND: 0.30
VT
PB
8.800
D: 1.2
E: 7.600
HB
7.100
D: 0.1
E: 7.000
15
155
Emanuel Knudsen
Kabelvåg IL Turn
11.500
D: 3.3
E: 8.200
9.850
D: 1.40
E: 8.750
ND: 0.30
10.350
10.350/10.800
D: 2.4/2.2
E: 8.250/8.600
ND: 0.30 / -
31.700
31.900
FX
11.500
D: 3.3
E: 8.200
PH

SR
9.850
D: 1.4
E: 8.750
ND: 0.30
VT
10.350
10.350/10.800
D: 2.4/2.2
E: 8.250/8.600
ND: 0.30/0.00
PB

HB

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
162
Magnus Øivand Schøning, Tromsø Turnforening

3.5

8.400


11.900

2
167
Sigurd Berge-Johansen, Tromsø Turnforening

2.8

8.750


11.550

0.350
3
155
Emanuel Knudsen, Kabelvåg IL Turn

3.3

8.200


11.500

0.400
4
161
David Lian Jakobsen, Tromsø Turnforening

3.1

8.350


11.450

0.450
5
168
Oliver Folkestad, Tromsø Turnforening

2.8

8.100

0.1

10.800

1.100
6
166
Olav Batalden, Tromsø Turnforening

3.0

7.350


10.350

1.550
7
164
Jakob Åberg, Tromsø Turnforening

2.7

7.600

0.1

10.200

1.700
8
159
Eine Sagen, Tromsø Turnforening

2.6

7.650

0.2

10.050

1.850
9
158
Jesper Strømberg Martinussen, Narvik Turnforening

2.2

7.800


10.000

1.900
10
160
Birk Hansen Wilhelmsen, Tromsø Turnforening

2.7

7.100


9.800

2.100
11
157
Conrad Andreassen Kuraas, Narvik Turnforening

2.6

7.150


9.750

2.150
12
154
Vebjørn Pedersen, Kabelvåg IL Turn

2.2

7.400


9.600

2.300
13
156
Alve Rasch Indseth, Narvik Turnforening

1.5

7.200

3.0

5.700

6.200
14
163
Daniel Forsdahl Holmen, Tromsø Turnforening
14
165
Markus Tobiassen, Tromsø Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
162
Magnus Øivand Schøning, Tromsø Turnforening

2.5

7.550


10.050

2
160
Birk Hansen Wilhelmsen, Tromsø Turnforening

1.3

8.550


9.850

0.200
3
161
David Lian Jakobsen, Tromsø Turnforening

1.3

7.850


9.150

0.900
4
164
Jakob Åberg, Tromsø Turnforening

2.0

6.900


8.900

1.150
5
168
Oliver Folkestad, Tromsø Turnforening

1.2

7.500


8.700

1.350
6
166
Olav Batalden, Tromsø Turnforening

1.3

7.100


8.400

1.650
7
167
Sigurd Berge-Johansen, Tromsø Turnforening

1.2

6.600


7.800

2.250
8
159
Eine Sagen, Tromsø Turnforening

0.6

7.050


7.650

2.400
9
165
Markus Tobiassen, Tromsø Turnforening

0.6

6.350


6.950

3.100
10
163
Daniel Forsdahl Holmen, Tromsø Turnforening

0.6

6.250


6.850

3.200
11
154
Vebjørn Pedersen, Kabelvåg IL Turn

1.2

5.150


6.350

3.700
12
157
Conrad Andreassen Kuraas, Narvik Turnforening

0.7

5.500


6.200

3.850
13
158
Jesper Strømberg Martinussen, Narvik Turnforening

0.6

4.650


5.250

4.800
14
156
Alve Rasch Indseth, Narvik Turnforening

0.7

4.300


5.000

5.050
15
155
Emanuel Knudsen, Kabelvåg IL Turn
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
162
Magnus Øivand Schøning, Tromsø Turnforening

2.1

8.950

0.3

10.750

2
168
Oliver Folkestad, Tromsø Turnforening

1.5

9.350

0.3

10.550

0.200
3
161
David Lian Jakobsen, Tromsø Turnforening

1.5

9.200

0.3

10.400

0.350
3
167
Sigurd Berge-Johansen, Tromsø Turnforening

1.5

9.200

0.3

10.400

0.350
5
160
Birk Hansen Wilhelmsen, Tromsø Turnforening

1.6

9.000

0.3

10.300

0.450
6
164
Jakob Åberg, Tromsø Turnforening

1.5

9.000

0.3

10.200

0.550
7
163
Daniel Forsdahl Holmen, Tromsø Turnforening

1.5

8.850

0.3

10.050

0.700
8
166
Olav Batalden, Tromsø Turnforening

1.6

8.650

0.3

9.950

0.800
9
155
Emanuel Knudsen, Kabelvåg IL Turn

1.4

8.750

0.3

9.850

0.900
10
157
Conrad Andreassen Kuraas, Narvik Turnforening

1.5

8.500

0.3

9.700

1.050
11
165
Markus Tobiassen, Tromsø Turnforening

0.8

8.900

0.3

9.400

1.350
12
154
Vebjørn Pedersen, Kabelvåg IL Turn

0.8

8.750

0.3

9.250

1.500
13
159
Eine Sagen, Tromsø Turnforening

0.7

8.450

3.3

5.850

4.900
14
158
Jesper Strømberg Martinussen, Narvik Turnforening

0.6

7.350

3.3

4.650

6.100
15
156
Alve Rasch Indseth, Narvik Turnforening

0.7

7.000

3.3

4.400

6.350
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
161
David Lian Jakobsen, Tromsø Turnforening


2.4
2.4


8.550
8.250
10.800
10.950
10.650

2
155
Emanuel Knudsen, Kabelvåg IL Turn


2.4
2.2


8.250
8.600


0.3

10.575
10.350
10.800

0.225
3
159
Eine Sagen, Tromsø Turnforening


1.6
1.6


9.100
8.450
10.375
10.700
10.050

0.425
4
157
Conrad Andreassen Kuraas, Narvik Turnforening


1.6
1.6


8.900
8.300
10.200
10.500
9.900

0.600
5
168
Oliver Folkestad, Tromsø Turnforening


1.6
1.6


8.600
8.500
10.150
10.200
10.100

0.650
6
160
Birk Hansen Wilhelmsen, Tromsø Turnforening


1.6
1.6


8.400
8.250
9.925
10.000
9.850

0.875
7
162
Magnus Øivand Schøning, Tromsø Turnforening


2.2
1.6


8.300
7.700


0.1

9.850
10.400
9.300

0.950
8
154
Vebjørn Pedersen, Kabelvåg IL Turn


1.6
1.6


8.050
8.400
9.825
9.650
10.000

0.975
9
164
Jakob Åberg, Tromsø Turnforening


1.6
1.6


8.250
8.000
9.725
9.850
9.600

1.075
10
166
Olav Batalden, Tromsø Turnforening


2.4
1.6


7.200
8.050


0.1

9.575
9.500
9.650

1.225
11
156
Alve Rasch Indseth, Narvik Turnforening


1.6
1.6


7.900
7.450
9.275
9.500
9.050

1.525
12
158
Jesper Strømberg Martinussen, Narvik Turnforening


1.6
1.6


7.300
7.4500.1

8.925
8.900
8.950

1.875
13
167
Sigurd Berge-Johansen, Tromsø Turnforening


1.6


8.100
4.850
9.700

5.950
14
163
Daniel Forsdahl Holmen, Tromsø Turnforening


14
165
Markus Tobiassen, Tromsø Turnforening


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
167
Sigurd Berge-Johansen, Tromsø Turnforening

1.8

9.100


10.900

2
160
Birk Hansen Wilhelmsen, Tromsø Turnforening

1.8

8.900


10.700

0.200
3
161
David Lian Jakobsen, Tromsø Turnforening

2.0

8.600


10.600

0.300
3
162
Magnus Øivand Schøning, Tromsø Turnforening

2.3

8.300


10.600

0.300
5
164
Jakob Åberg, Tromsø Turnforening

2.0

8.300


10.300

0.600
6
168
Oliver Folkestad, Tromsø Turnforening

1.8

8.350


10.150

0.750
7
166
Olav Batalden, Tromsø Turnforening

2.0

7.800


9.800

1.100
8
159
Eine Sagen, Tromsø Turnforening

0.6

8.350


8.950

1.950
9
165
Markus Tobiassen, Tromsø Turnforening

1.2

7.600


8.800

2.100
9
157
Conrad Andreassen Kuraas, Narvik Turnforening

1.4

7.400


8.800

2.100
11
156
Alve Rasch Indseth, Narvik Turnforening

1.2

7.200


8.400

2.500
12
163
Daniel Forsdahl Holmen, Tromsø Turnforening

0.6

6.850


7.450

3.450
12
154
Vebjørn Pedersen, Kabelvåg IL Turn

1.2

6.250


7.450

3.450
14
158
Jesper Strømberg Martinussen, Narvik Turnforening

0.6

7.200

3.0

4.800

6.100
15
155
Emanuel Knudsen, Kabelvåg IL Turn
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
162
Magnus Øivand Schøning, Tromsø Turnforening

1.6

8.300


9.900

2
164
Jakob Åberg, Tromsø Turnforening

1.3

8.100


9.400

0.500
3
161
David Lian Jakobsen, Tromsø Turnforening

1.3

8.050


9.350

0.550
4
167
Sigurd Berge-Johansen, Tromsø Turnforening

0.1

8.850


8.950

0.950
5
159
Eine Sagen, Tromsø Turnforening


8.650


8.650

1.250
6
166
Olav Batalden, Tromsø Turnforening

0.7

7.800


8.500

1.400
7
163
Daniel Forsdahl Holmen, Tromsø Turnforening

0.1

8.200


8.300

1.600
8
157
Conrad Andreassen Kuraas, Narvik Turnforening

0.1

7.700


7.800

2.100
9
160
Birk Hansen Wilhelmsen, Tromsø Turnforening

0.7

6.550


7.250

2.650
10
168
Oliver Folkestad, Tromsø Turnforening

0.1

7.100


7.200

2.700
11
165
Markus Tobiassen, Tromsø Turnforening

0.1

7.000


7.100

2.800
12
154
Vebjørn Pedersen, Kabelvåg IL Turn

0.1

6.700


6.800

3.100
13
156
Alve Rasch Indseth, Narvik Turnforening


6.250


6.250

3.650
14
158
Jesper Strømberg Martinussen, Narvik Turnforening

0.1

6.100


6.200

3.700
15
155
Emanuel Knudsen, Kabelvåg IL Turn
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
162
Magnus Øivand Schøning, Tromsø Turnforening
161
David Lian Jakobsen, Tromsø Turnforening
167
Sigurd Berge-Johansen, Tromsø Turnforening
164
Jakob Åberg, Tromsø Turnforening
160
Birk Hansen Wilhelmsen, Tromsø Turnforening
168
Oliver Folkestad, Tromsø Turnforening
166
Olav Batalden, Tromsø Turnforening
157
Conrad Andreassen Kuraas, Narvik Turnforening
159
Eine Sagen, Tromsø Turnforening
154
Vebjørn Pedersen, Kabelvåg IL Turn
158
Jesper Strømberg Martinussen, Narvik Turnforening
156
Alve Rasch Indseth, Narvik Turnforening
163
Daniel Forsdahl Holmen, Tromsø Turnforening
165
Markus Tobiassen, Tromsø Turnforening
155
Emanuel Knudsen, Kabelvåg IL Turn

Last Update: 7/25/2024 5:19:49 AM
SX
SM
MD
XL
XXL