Back 

KRETSSERIEN Høsten 2017 Leirskallen Turnhall- Nordstrand Turn, 24.09.2017

Back

Rekrutt

Floor | Pommel | Still rings | Vault | Parallel bars | High bar | All-Round
Name Total
1 52  Sebastian Sponevik, Hoppensprett 82.800
2 54  Herman Stray Sørensen, Hoppensprett 77.050
3 49  Sebastian Holter Pedersen, Hoppensprett 75.500
4 50  Philip Rojas-Bigseth, Hoppensprett 74.650
5 51  Nikolai Solhaug, Hoppensprett 74.300
6 48  Ola Johansen, Hoppensprett 72.500
7 53  Leon Sønsteng, Hoppensprett 70.850
8 47  Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett 70.750
9 46  August H Werner, Nordstrand 64.200
10 56  Alexander Dinh Khai Pettersen, Hoppensprett 63.450
11 55  Aleksander Solvold, Hoppensprett 63.250
12 57  Magnus Ek Silihagen, Hoppensprett 63.200
13 42  Simon Ring , Njård 61.350
14 41  Viktor Gjerde, Njård 59.450
15 43  Eivind Moen Jørner, Asker 56.250
16 44  Johan Fredrik Kielland, Asker 54.350

Last Update: 12/8/2023 10:19:31 AM