Back 

Unisport Norges cup 2 Bergen, mai 11 – 12, 2019

FIG Jr FIG Sr Junior FIG age development Klasse I Klasse II Klasse III Rekrutt Team Competition
Klasse I
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
115
Herman Stray Sørensen
Hoppensprett Turn Jessheim
12.550
D: 4.2
E: 8.350
11.250
D: 2.70
E: 8.550
11.450
D: 2.90
E: 8.550
10.900
D: 2.40
E: 8.500
12.300
D: 4.00
E: 8.300
11.150
69.600
FX
12.550
D: 4.2
E: 8.350
PH
11.250
D: 2.7
E: 8.550
SR
11.450
D: 2.9
E: 8.550
VT
10.900
D: 2.4
E: 8.500
PB
12.300
D: 4.0
E: 8.300
HB
11.150
D: 3.0
E: 8.150
2
112
Philip ROJAS-Bigseth
Hoppensprett Turn Jessheim
13.050
D: 4.8
E: 8.250
10.250
D: 2.70
E: 7.550
10.800
D: 2.40
E: 8.400
11.650
D: 2.40
E: 9.250
12.300
D: 3.80
E: 8.500
11.150
69.200
0.400
FX
13.050
D: 4.8
E: 8.250
PH
10.250
D: 2.7
E: 7.550
SR
10.800
D: 2.4
E: 8.400
VT
11.650
D: 2.4
E: 9.250
PB
12.300
D: 3.8
E: 8.500
HB
11.150
D: 3.4
E: 7.750
3
124
Isak Riveland
Sandnes Turnforening
13.000
D: 4.4
E: 8.600
11.450
D: 2.80
E: 8.650
10.850
D: 2.20
E: 8.650
10.750
D: 2.40
E: 8.350
11.500
D: 2.50
E: 9.000
10.500
68.050
1.550
FX
13.000
D: 4.4
E: 8.600
PH
11.450
D: 2.8
E: 8.650
SR
10.850
D: 2.2
E: 8.650
VT
10.750
D: 2.4
E: 8.350
PB
11.500
D: 2.5
E: 9.000
HB
10.500
D: 2.2
E: 8.300
4
117
Joshua Uche Ifeanyi
Njård
12.850
D: 4.4
E: 8.450
10.050
D: 3.20
E: 6.850
11.450
D: 2.90
E: 8.550
11.300
D: 2.20
E: 9.100
11.850
D: 3.60
E: 8.250
10.100
67.600
2.000
FX
12.850
D: 4.4
E: 8.450
PH
10.050
D: 3.2
E: 6.850
SR
11.450
D: 2.9
E: 8.550
VT
11.300
D: 2.2
E: 9.100
PB
11.850
D: 3.6
E: 8.250
HB
10.100
D: 2.2
E: 7.900
5
122
Kasper Berntsen
Nøtterøy Turn
12.500
D: 4.3
E: 8.200
9.150
D: 2.70
E: 6.450
11.150
D: 2.50
E: 8.650
11.400
D: 2.40
E: 9.000
12.100
D: 3.30
E: 8.800
8.550
64.850
4.750
FX
12.500
D: 4.3
E: 8.200
PH
9.150
D: 2.7
E: 6.450
SR
11.150
D: 2.5
E: 8.650
VT
11.400
D: 2.4
E: 9.000
PB
12.100
D: 3.3
E: 8.800
HB
8.550
D: 2.7
E: 5.850
6
113
Nikolai Solhaug
Hoppensprett Turn Jessheim
12.050
D: 4.1
E: 7.950
10.800
D: 2.70
E: 8.100
10.800
D: 2.40
E: 8.400
10.600
D: 2.20
E: 8.400
11.700
D: 2.40
E: 9.300
8.500
64.450
5.150
FX
12.050
D: 4.1
E: 7.950
PH
10.800
D: 2.7
E: 8.100
SR
10.800
D: 2.4
E: 8.400
VT
10.600
D: 2.2
E: 8.400
PB
11.700
D: 2.4
E: 9.300
HB
8.500
D: 3.0
E: 5.500
7
116
Brian Rugland
Kristiansands Turnforening
11.550
D: 3.2
E: 8.350
8.800
D: 1.50
E: 7.300
10.600
D: 2.00
E: 8.900
ND: 0.30
10.850
D: 1.60
E: 9.250
10.800
D: 2.10
E: 8.700
9.650
62.250
7.350
FX
11.550
D: 3.2
E: 8.350
PH
8.800
D: 1.5
E: 7.300
SR
10.600
D: 2.0
E: 8.900
ND: 0.30
VT
10.850
D: 1.6
E: 9.250
PB
10.800
D: 2.1
E: 8.700
HB
9.650
D: 1.5
E: 8.150
8
114
Leon Sønsteng
Hoppensprett Turn Jessheim
11.550
D: 4.0
E: 7.550
9.650
D: 2.70
E: 6.950
9.550
D: 2.70
E: 6.850
10.850
D: 2.40
E: 8.450
11.350
D: 3.40
E: 7.950
9.250
62.200
7.400
FX
11.550
D: 4.0
E: 7.550
PH
9.650
D: 2.7
E: 6.950
SR
9.550
D: 2.7
E: 6.850
VT
10.850
D: 2.4
E: 8.450
PB
11.350
D: 3.4
E: 7.950
HB
9.250
D: 1.7
E: 7.550
9
132
Jeff Vercruysse
Tromsø Turnforening
12.250
D: 4.1
E: 8.150
8.150
D: 2.30
E: 5.850
10.650
D: 2.70
E: 7.950
11.300
D: 2.40
E: 8.900
10.000
D: 2.90
E: 7.100
8.850
61.200
8.400
FX
12.250
D: 4.1
E: 8.150
PH
8.150
D: 2.3
E: 5.850
SR
10.650
D: 2.7
E: 7.950
VT
11.300
D: 2.4
E: 8.900
PB
10.000
D: 2.9
E: 7.100
HB
8.850
D: 2.2
E: 6.650
10
111
Ola Johansen
Hoppensprett Turn Jessheim
10.450
D: 3.4
E: 7.050
7.250
D: 2.40
E: 4.850
10.750
D: 2.40
E: 8.350
11.000
D: 2.20
E: 8.800
11.350
D: 2.40
E: 8.950
9.150
59.950
9.650
FX
10.450
D: 3.4
E: 7.050
PH
7.250
D: 2.4
E: 4.850
SR
10.750
D: 2.4
E: 8.350
VT
11.000
D: 2.2
E: 8.800
PB
11.350
D: 2.4
E: 8.950
HB
9.150
D: 1.6
E: 7.550
11
131
Lucas Karlsson
Tromsø Turnforening
11.600
D: 4.4
E: 7.200
8.200
D: 1.70
E: 6.500
9.850
D: 2.20
E: 7.950
ND: 0.30
11.100
D: 2.40
E: 8.700
9.950
D: 2.30
E: 7.650
8.750
59.450
10.150
FX
11.600
D: 4.4
E: 7.200
PH
8.200
D: 1.7
E: 6.500
SR
9.850
D: 2.2
E: 7.950
ND: 0.30
VT
11.100
D: 2.4
E: 8.700
PB
9.950
D: 2.3
E: 7.650
HB
8.750
D: 1.3
E: 7.450
12
130
Elias Sjursen Helland
Tromsø Turnforening
10.900
D: 2.8
E: 8.100
7.850
D: 2.30
E: 5.550
10.700
D: 2.20
E: 8.800
ND: 0.30
9.850
D: 2.20
E: 7.650
10.800
D: 2.50
E: 8.300
9.150
59.250
10.350
FX
10.900
D: 2.8
E: 8.100
PH
7.850
D: 2.3
E: 5.550
SR
10.700
D: 2.2
E: 8.800
ND: 0.30
VT
9.850
D: 2.2
E: 7.650
PB
10.800
D: 2.5
E: 8.300
HB
9.150
D: 1.6
E: 7.550
13
106
Tomas Bårdsen
Fana IL
11.800
D: 3.7
E: 8.100
7.850
D: 1.70
E: 6.150
9.900
D: 2.00
E: 8.200
ND: 0.30
10.050
D: 1.60
E: 8.450
10.350
D: 2.20
E: 8.150
9.050
59.000
10.600
FX
11.800
D: 3.7
E: 8.100
PH
7.850
D: 1.7
E: 6.150
SR
9.900
D: 2.0
E: 8.200
ND: 0.30
VT
10.050
D: 1.6
E: 8.450
PB
10.350
D: 2.2
E: 8.150
HB
9.050
D: 0.7
E: 8.350
14
118
Laurits Laake
Njård
11.750
D: 3.8
E: 7.950
6.250
D: 2.30
E: 5.950
ND: 2.00
10.250
D: 2.10
E: 8.450
ND: 0.30
10.550
D: 1.60
E: 8.950
10.400
D: 2.50
E: 7.900
9.650
58.850
10.750
FX
11.750
D: 3.8
E: 7.950
PH
6.250
D: 2.3
E: 5.950
ND: 2.00
SR
10.250
D: 2.1
E: 8.450
ND: 0.30
VT
10.550
D: 1.6
E: 8.950
PB
10.400
D: 2.5
E: 7.900
HB
9.650
D: 1.7
E: 7.950
15
135
Trym Berge-Johansen
Tromsø Turnforening
9.000
D: 3.1
E: 5.900
8.750
D: 1.70
E: 7.050
10.450
D: 2.40
E: 8.350
ND: 0.30
10.600
D: 1.60
E: 9.000
10.750
D: 2.40
E: 8.350
8.300
57.850
11.750
FX
9.000
D: 3.1
E: 5.900
PH
8.750
D: 1.7
E: 7.050
SR
10.450
D: 2.4
E: 8.350
ND: 0.30
VT
10.600
D: 1.6
E: 9.000
PB
10.750
D: 2.4
E: 8.350
HB
8.300
D: 1.5
E: 6.800
16
133
Emil Modal Skrivervik
Tromsø Turnforening
11.200
D: 3.4
E: 7.800
6.550
D: 1.70
E: 4.850
10.350
D: 2.60
E: 8.050
ND: 0.30
10.300
D: 1.60
E: 8.700
10.150
D: 2.30
E: 7.850
9.000
57.550
12.050
FX
11.200
D: 3.4
E: 7.800
PH
6.550
D: 1.7
E: 4.850
SR
10.350
D: 2.6
E: 8.050
ND: 0.30
VT
10.300
D: 1.6
E: 8.700
PB
10.150
D: 2.3
E: 7.850
HB
9.000
D: 1.3
E: 7.700
17
110
Olav Elias Roald Holm
Hoppensprett Turn Jessheim
11.150
D: 3.8
E: 7.350
7.950
D: 1.50
E: 6.450
8.000
D: 2.10
E: 8.200
ND: 2.30
10.450
D: 1.60
E: 8.850
10.400
D: 2.80
E: 7.600
9.400
57.350
12.250
FX
11.150
D: 3.8
E: 7.350
PH
7.950
D: 1.5
E: 6.450
SR
8.000
D: 2.1
E: 8.200
ND: 2.30
VT
10.450
D: 1.6
E: 8.850
PB
10.400
D: 2.8
E: 7.600
HB
9.400
D: 1.7
E: 7.700
18
102
Trym Kvalsvik-Olsen
Aalesunds Turnforening
10.600
D: 3.2
E: 7.400
7.800
D: 1.70
E: 6.100
9.250
D: 1.70
E: 7.850
ND: 0.30
10.450
D: 2.20
E: 8.250
10.200
D: 2.50
E: 7.700
8.700
57.000
12.600
FX
10.600
D: 3.2
E: 7.400
PH
7.800
D: 1.7
E: 6.100
SR
9.250
D: 1.7
E: 7.850
ND: 0.30
VT
10.450
D: 2.2
E: 8.250
PB
10.200
D: 2.5
E: 7.700
HB
8.700
D: 1.4
E: 7.300
19
137
Oliver Edvardsen Øvermo
Trondhjems Turnforening
10.750
D: 3.3
E: 7.450
8.500
D: 1.70
E: 6.800
9.250
D: 2.10
E: 7.450
ND: 0.30
10.650
D: 2.20
E: 8.450
9.500
D: 3.00
E: 6.500
7.950
56.600
13.000
FX
10.750
D: 3.3
E: 7.450
PH
8.500
D: 1.7
E: 6.800
SR
9.250
D: 2.1
E: 7.450
ND: 0.30
VT
10.650
D: 2.2
E: 8.450
PB
9.500
D: 3.0
E: 6.500
HB
7.950
D: 1.4
E: 6.550
20
107
Oskar William Berg
Fana IL
10.550
D: 3.1
E: 7.450
8.150
D: 1.70
E: 6.450
9.850
D: 1.50
E: 8.650
ND: 0.30
10.450
D: 1.60
E: 8.850
8.800
D: 2.10
E: 6.700
8.550
56.350
13.250
FX
10.550
D: 3.1
E: 7.450
PH
8.150
D: 1.7
E: 6.450
SR
9.850
D: 1.5
E: 8.650
ND: 0.30
VT
10.450
D: 1.6
E: 8.850
PB
8.800
D: 2.1
E: 6.700
HB
8.550
D: 1.3
E: 7.250
21
127
Jakob Rønneberg Bjerga
Stavanger Turnforening
10.950
D: 3.5
E: 7.450
6.950
D: 2.10
E: 4.850
9.450
D: 2.10
E: 7.350
10.450
D: 1.60
E: 8.850
9.850
D: 2.40
E: 7.450
8.150
55.800
13.800
FX
10.950
D: 3.5
E: 7.450
PH
6.950
D: 2.1
E: 4.850
SR
9.450
D: 2.1
E: 7.350
VT
10.450
D: 1.6
E: 8.850
PB
9.850
D: 2.4
E: 7.450
HB
8.150
D: 1.3
E: 6.850
22
126
Leo Jung
Sotra Sportsklubb
10.650
D: 4.1
E: 6.550
9.250
D: 1.80
E: 7.450
7.650
D: 2.40
E: 7.550
ND: 2.30
11.000
D: 2.40
E: 8.600
9.200
D: 2.50
E: 6.700
7.650
55.400
14.200
FX
10.650
D: 4.1
E: 6.550
PH
9.250
D: 1.8
E: 7.450
SR
7.650
D: 2.4
E: 7.550
ND: 2.30
VT
11.000
D: 2.4
E: 8.600
PB
9.200
D: 2.5
E: 6.700
HB
7.650
D: 1.4
E: 6.250
23
104
Sondre Akselsen Rose
Arendals Turnforening
10.550
D: 2.8
E: 7.750
8.250
D: 1.40
E: 6.850
9.100
D: 2.10
E: 7.300
ND: 0.30
10.450
D: 1.60
E: 8.850
8.150
D: 1.30
E: 8.850
ND: 2.0
8.600
55.100
14.500
FX
10.550
D: 2.8
E: 7.750
PH
8.250
D: 1.4
E: 6.850
SR
9.100
D: 2.1
E: 7.300
ND: 0.30
VT
10.450
D: 1.6
E: 8.850
PB
8.150
D: 1.3
E: 8.850
ND: 2.00
HB
8.600
D: 0.7
E: 7.900
24
105
Nikolai Haugen
Elverum Turn
10.650
D: 3.2
E: 7.450
5.500
D: 1.40
E: 6.100
ND: 2.00
9.650
D: 2.10
E: 7.550
10.600
D: 1.60
E: 9.000
9.450
D: 2.30
E: 7.150
8.500
54.350
15.250
FX
10.650
D: 3.2
E: 7.450
PH
5.500
D: 1.4
E: 6.100
ND: 2.00
SR
9.650
D: 2.1
E: 7.550
VT
10.600
D: 1.6
E: 9.000
PB
9.450
D: 2.3
E: 7.150
HB
8.500
D: 1.3
E: 7.200
25
120
Simon Lae Ring
Njård
10.000
D: 2.7
E: 7.300
5.450
D: 1.80
E: 3.650
9.750
D: 2.00
E: 8.050
ND: 0.30
10.050
D: 1.60
E: 8.450
9.300
D: 1.90
E: 7.400
7.450
52.000
17.600
FX
10.000
D: 2.7
E: 7.300
PH
5.450
D: 1.8
E: 3.650
SR
9.750
D: 2.0
E: 8.050
ND: 0.30
VT
10.050
D: 1.6
E: 8.450
PB
9.300
D: 1.9
E: 7.400
HB
7.450
D: 0.6
E: 6.850
26
125
Mees Van Der Most
Slemmestad og Omegn Turnforening
9.150
D: 3.0
E: 8.150
ND: 2.00
5.700
D: 1.50
E: 6.200
ND: 2.00
9.800
D: 1.50
E: 8.600
ND: 0.30
10.650
D: 2.20
E: 8.450
10.250
D: 2.80
E: 7.450
6.150
51.700
17.900
FX
9.150
D: 3.0
E: 8.150
ND: 2.00
PH
5.700
D: 1.5
E: 6.200
ND: 2.00
SR
9.800
D: 1.5
E: 8.600
ND: 0.30
VT
10.650
D: 2.2
E: 8.450
PB
10.250
D: 2.8
E: 7.450
HB
6.150
D: 1.3
E: 4.850
27
109
Oskar Turi
Hammer Turn
9.100
D: 2.2
E: 6.900
5.450
D: 1.40
E: 6.050
ND: 2.00
8.900
D: 1.60
E: 7.600
ND: 0.30
10.200
D: 1.60
E: 8.600
8.750
D: 1.90
E: 6.850
9.000
51.400
18.200
FX
9.100
D: 2.2
E: 6.900
PH
5.450
D: 1.4
E: 6.050
ND: 2.00
SR
8.900
D: 1.6
E: 7.600
ND: 0.30
VT
10.200
D: 1.6
E: 8.600
PB
8.750
D: 1.9
E: 6.850
HB
9.000
D: 0.7
E: 8.300
28
101
Benjamin Flem
Aalesunds Turnforening
10.350
D: 3.3
E: 7.050
4.850
D: 1.80
E: 3.050
8.800
D: 1.50
E: 7.600
ND: 0.30
10.550
D: 2.00
E: 8.550
8.800
D: 1.80
E: 7.000
7.850
51.200
18.400
FX
10.350
D: 3.3
E: 7.050
PH
4.850
D: 1.8
E: 3.050
SR
8.800
D: 1.5
E: 7.600
ND: 0.30
VT
10.550
D: 2.0
E: 8.550
PB
8.800
D: 1.8
E: 7.000
HB
7.850
D: 1.3
E: 6.550
29
103
Bendik Grunde
Arendals Turnforening
10.800
D: 3.0
E: 7.800
4.700
D: 0.70
E: 8.000
ND: 4.00
9.600
D: 1.50
E: 8.400
ND: 0.30
10.100
D: 1.60
E: 8.500
8.150
D: 1.60
E: 8.550
ND: 2.0
7.100
50.450
19.150
FX
10.800
D: 3.0
E: 7.800
PH
4.700
D: 0.7
E: 8.000
ND: 4.00
SR
9.600
D: 1.5
E: 8.400
ND: 0.30
VT
10.100
D: 1.6
E: 8.500
PB
8.150
D: 1.6
E: 8.550
ND: 2.00
HB
7.100
D: 0.7
E: 6.400
30
121
Sebastian Frengen Amundsen
Nøtterøy Turn
10.650
D: 3.3
E: 7.350
5.850
D: 1.40
E: 6.450
ND: 2.00
6.950
D: 2.00
E: 8.250
ND: 3.30
10.750
D: 2.40
E: 8.350
9.550
D: 2.00
E: 7.550
6.100
49.850
19.750
FX
10.650
D: 3.3
E: 7.350
PH
5.850
D: 1.4
E: 6.450
ND: 2.00
SR
6.950
D: 2.0
E: 8.250
ND: 3.30
VT
10.750
D: 2.4
E: 8.350
PB
9.550
D: 2.0
E: 7.550
HB
6.100
D: 2.1
E: 4.000
31
119
Arkadij Halzovs
Njård
10.450
D: 2.4
E: 8.050
6.300
D: 1.30
E: 7.000
ND: 2.00
8.700
D: 1.50
E: 7.500
ND: 0.30
9.850
D: 1.60
E: 8.250
8.650
D: 2.30
E: 6.350
5.800
49.750
19.850
FX
10.450
D: 2.4
E: 8.050
PH
6.300
D: 1.3
E: 7.000
ND: 2.00
SR
8.700
D: 1.5
E: 7.500
ND: 0.30
VT
9.850
D: 1.6
E: 8.250
PB
8.650
D: 2.3
E: 6.350
HB
5.800
D: 1.3
E: 6.500
ND: 2.00
32
108
Robert William Fjeld-Litleskare
Fana IL
8.750
D: 2.4
E: 6.350
5.900
D: 1.60
E: 4.300
9.350
D: 1.50
E: 8.150
ND: 0.30
9.950
D: 1.60
E: 8.350
8.300
D: 1.90
E: 6.400
6.700
48.950
20.650
FX
8.750
D: 2.4
E: 6.350
PH
5.900
D: 1.6
E: 4.300
SR
9.350
D: 1.5
E: 8.150
ND: 0.30
VT
9.950
D: 1.6
E: 8.350
PB
8.300
D: 1.9
E: 6.400
HB
6.700
D: 0.7
E: 6.000
33
100
Simen Hals
Aalesunds Turnforening
9.650
D: 2.4
E: 7.250
7.050
D: 1.80
E: 5.250
9.150
D: 1.50
E: 7.950
ND: 0.30
7.800
D: 1.60
E: 6.200
9.200
D: 1.80
E: 7.400
5.400
48.250
21.350
FX
9.650
D: 2.4
E: 7.250
PH
7.050
D: 1.8
E: 5.250
SR
9.150
D: 1.5
E: 7.950
ND: 0.30
VT
7.800
D: 1.6
E: 6.200
PB
9.200
D: 1.8
E: 7.400
HB
5.400
D: 0.7
E: 6.700
ND: 2.00
34
128
Balder Hoddevik Wåge
Stavanger Turnforening
9.350
D: 3.0
E: 6.350
5.150
D: 1.30
E: 5.850
ND: 2.00
7.700
D: 2.10
E: 7.900
ND: 2.30
9.850
D: 1.60
E: 8.250
8.300
D: 1.90
E: 6.400
6.600
46.950
22.650
FX
9.350
D: 3.0
E: 6.350
PH
5.150
D: 1.3
E: 5.850
ND: 2.00
SR
7.700
D: 2.1
E: 7.900
ND: 2.30
VT
9.850
D: 1.6
E: 8.250
PB
8.300
D: 1.9
E: 6.400
HB
6.600
D: 1.3
E: 5.300
35
134
Leo Kirchhefer Engen
Tromsø Turnforening
7.150
D: 2.40
E: 4.750
10.450
D: 2.40
E: 8.050
10.550
D: 2.40
E: 8.150
9.350
37.500
32.100
FX

PH
7.150
D: 2.4
E: 4.750
SR
10.450
D: 2.4
E: 8.050
VT

PB
10.550
D: 2.4
E: 8.150
HB
9.350
D: 2.2
E: 7.150
36
123
Tarjej Tveit
Sandnes Turnforening
9.950
D: 2.60
E: 7.350
5.900
D: 2.20
E: 6.700
ND: 3.0
15.850
53.750
FX

PH

SR
9.950
D: 2.6
E: 7.350
VT

PB
5.900
D: 2.2
E: 6.700
ND: 3.00
HB

37
136
Wilhelm Øverkil Vie
Trondhjems Turnforening
10.550
D: 3.00
E: 7.550
10.550
59.050
FX

PH

SR
10.550
D: 3.0
E: 7.550
VT

PB

HB

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
112
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett Turn Jessheim

4.8

8.250


13.050

2
124
Isak Riveland, Sandnes Turnforening

4.4

8.600


13.000

0.050
3
117
Joshua Uche Ifeanyi, Njård

4.4

8.450


12.850

0.200
4
115
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Turn Jessheim

4.2

8.350


12.550

0.500
5
122
Kasper Berntsen, Nøtterøy Turn

4.3

8.200


12.500

0.550
6
132
Jeff Vercruysse, Tromsø Turnforening

4.1

8.150


12.250

0.800
7
113
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Turn Jessheim

4.1

7.950


12.050

1.000
8
106
Tomas Bårdsen, Fana IL

3.7

8.100


11.800

1.250
9
118
Laurits Laake, Njård

3.8

7.950


11.750

1.300
10
131
Lucas Karlsson, Tromsø Turnforening

4.4

7.200


11.600

1.450
11
116
Brian Rugland, Kristiansands Turnforening

3.2

8.350


11.550

1.500
11
114
Leon Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim

4.0

7.550


11.550

1.500
13
133
Emil Modal Skrivervik, Tromsø Turnforening

3.4

7.800


11.200

1.850
14
110
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn Jessheim

3.8

7.350


11.150

1.900
15
127
Jakob Rønneberg Bjerga, Stavanger Turnforening

3.5

7.450


10.950

2.100
16
130
Elias Sjursen Helland, Tromsø Turnforening

2.8

8.100


10.900

2.150
17
103
Bendik Grunde, Arendals Turnforening

3.0

7.800


10.800

2.250
18
137
Oliver Edvardsen Øvermo, Trondhjems Turnforening

3.3

7.450


10.750

2.300
19
105
Nikolai Haugen, Elverum Turn

3.2

7.450


10.650

2.400
19
121
Sebastian Frengen Amundsen, Nøtterøy Turn

3.3

7.350


10.650

2.400
19
126
Leo Jung, Sotra Sportsklubb

4.1

6.550


10.650

2.400
22
102
Trym Kvalsvik-Olsen, Aalesunds Turnforening

3.2

7.400


10.600

2.450
23
104
Sondre Akselsen Rose, Arendals Turnforening

2.8

7.750


10.550

2.500
23
107
Oskar William Berg, Fana IL

3.1

7.450


10.550

2.500
25
119
Arkadij Halzovs, Njård

2.4

8.050


10.450

2.600
25
111
Ola Johansen, Hoppensprett Turn Jessheim

3.4

7.050


10.450

2.600
27
101
Benjamin Flem, Aalesunds Turnforening

3.3

7.050


10.350

2.700
28
120
Simon Lae Ring, Njård

2.7

7.300


10.000

3.050
29
100
Simen Hals, Aalesunds Turnforening

2.4

7.250


9.650

3.400
30
128
Balder Hoddevik Wåge, Stavanger Turnforening

3.0

6.350


9.350

3.700
31
125
Mees Van Der Most, Slemmestad og Omegn Turnforening

3.0

8.150

2.0

9.150

3.900
32
109
Oskar Turi, Hammer Turn

2.2

6.900


9.100

3.950
33
135
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turnforening

3.1

5.900


9.000

4.050
34
108
Robert William Fjeld-Litleskare, Fana IL

2.4

6.350


8.750

4.300
35
123
Tarjej Tveit, Sandnes Turnforening
35
134
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø Turnforening
35
136
Wilhelm Øverkil Vie, Trondhjems Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
124
Isak Riveland, Sandnes Turnforening

2.8

8.650


11.450

2
115
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Turn Jessheim

2.7

8.550


11.250

0.200
3
113
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Turn Jessheim

2.7

8.100


10.800

0.650
4
112
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett Turn Jessheim

2.7

7.550


10.250

1.200
5
117
Joshua Uche Ifeanyi, Njård

3.2

6.850


10.050

1.400
6
114
Leon Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim

2.7

6.950


9.650

1.800
7
126
Leo Jung, Sotra Sportsklubb

1.8

7.450


9.250

2.200
8
122
Kasper Berntsen, Nøtterøy Turn

2.7

6.450


9.150

2.300
9
116
Brian Rugland, Kristiansands Turnforening

1.5

7.300


8.800

2.650
10
135
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turnforening

1.7

7.050


8.750

2.700
11
137
Oliver Edvardsen Øvermo, Trondhjems Turnforening

1.7

6.800


8.500

2.950
12
104
Sondre Akselsen Rose, Arendals Turnforening

1.4

6.850


8.250

3.200
13
131
Lucas Karlsson, Tromsø Turnforening

1.7

6.500


8.200

3.250
14
107
Oskar William Berg, Fana IL

1.7

6.450


8.150

3.300
14
132
Jeff Vercruysse, Tromsø Turnforening

2.3

5.850


8.150

3.300
16
110
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn Jessheim

1.5

6.450


7.950

3.500
17
106
Tomas Bårdsen, Fana IL

1.7

6.150


7.850

3.600
17
130
Elias Sjursen Helland, Tromsø Turnforening

2.3

5.550


7.850

3.600
19
102
Trym Kvalsvik-Olsen, Aalesunds Turnforening

1.7

6.100


7.800

3.650
20
111
Ola Johansen, Hoppensprett Turn Jessheim

2.4

4.850


7.250

4.200
21
134
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø Turnforening

2.4

4.750


7.150

4.300
22
100
Simen Hals, Aalesunds Turnforening

1.8

5.250


7.050

4.400
23
127
Jakob Rønneberg Bjerga, Stavanger Turnforening

2.1

4.850


6.950

4.500
24
133
Emil Modal Skrivervik, Tromsø Turnforening

1.7

4.850


6.550

4.900
25
119
Arkadij Halzovs, Njård

1.3

7.000

2.0

6.300

5.150
26
118
Laurits Laake, Njård

2.3

5.950

2.0

6.250

5.200
27
108
Robert William Fjeld-Litleskare, Fana IL

1.6

4.300


5.900

5.550
28
121
Sebastian Frengen Amundsen, Nøtterøy Turn

1.4

6.450

2.0

5.850

5.600
29
125
Mees Van Der Most, Slemmestad og Omegn Turnforening

1.5

6.200

2.0

5.700

5.750
30
105
Nikolai Haugen, Elverum Turn

1.4

6.100

2.0

5.500

5.950
31
109
Oskar Turi, Hammer Turn

1.4

6.050

2.0

5.450

6.000
31
120
Simon Lae Ring, Njård

1.8

3.650


5.450

6.000
33
128
Balder Hoddevik Wåge, Stavanger Turnforening

1.3

5.850

2.0

5.150

6.300
34
101
Benjamin Flem, Aalesunds Turnforening

1.8

3.050


4.850

6.600
35
103
Bendik Grunde, Arendals Turnforening

0.7

8.000

4.0

4.700

6.750
36
123
Tarjej Tveit, Sandnes Turnforening
36
136
Wilhelm Øverkil Vie, Trondhjems Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
117
Joshua Uche Ifeanyi, Njård

2.9

8.550


11.450

1
115
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Turn Jessheim

2.9

8.550


11.450

3
122
Kasper Berntsen, Nøtterøy Turn

2.5

8.650


11.150

0.300
4
124
Isak Riveland, Sandnes Turnforening

2.2

8.650


10.850

0.600
5
113
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Turn Jessheim

2.4

8.400


10.800

0.650
5
112
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett Turn Jessheim

2.4

8.400


10.800

0.650
7
111
Ola Johansen, Hoppensprett Turn Jessheim

2.4

8.350


10.750

0.700
8
130
Elias Sjursen Helland, Tromsø Turnforening

2.2

8.800

0.3

10.700

0.750
9
132
Jeff Vercruysse, Tromsø Turnforening

2.7

7.950


10.650

0.800
10
116
Brian Rugland, Kristiansands Turnforening

2.0

8.900

0.3

10.600

0.850
11
136
Wilhelm Øverkil Vie, Trondhjems Turnforening

3.0

7.550


10.550

0.900
12
135
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turnforening

2.4

8.350

0.3

10.450

1.000
12
134
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø Turnforening

2.4

8.050


10.450

1.000
14
133
Emil Modal Skrivervik, Tromsø Turnforening

2.6

8.050

0.3

10.350

1.100
15
118
Laurits Laake, Njård

2.1

8.450

0.3

10.250

1.200
16
123
Tarjej Tveit, Sandnes Turnforening

2.6

7.350


9.950

1.500
17
106
Tomas Bårdsen, Fana IL

2.0

8.200

0.3

9.900

1.550
18
107
Oskar William Berg, Fana IL

1.5

8.650

0.3

9.850

1.600
18
131
Lucas Karlsson, Tromsø Turnforening

2.2

7.950

0.3

9.850

1.600
20
125
Mees Van Der Most, Slemmestad og Omegn Turnforening

1.5

8.600

0.3

9.800

1.650
21
120
Simon Lae Ring, Njård

2.0

8.050

0.3

9.750

1.700
22
105
Nikolai Haugen, Elverum Turn

2.1

7.550


9.650

1.800
23
103
Bendik Grunde, Arendals Turnforening

1.5

8.400

0.3

9.600

1.850
24
114
Leon Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim

2.7

6.850


9.550

1.900
25
127
Jakob Rønneberg Bjerga, Stavanger Turnforening

2.1

7.350


9.450

2.000
26
108
Robert William Fjeld-Litleskare, Fana IL

1.5

8.150

0.3

9.350

2.100
27
102
Trym Kvalsvik-Olsen, Aalesunds Turnforening

1.7

7.850

0.3

9.250

2.200
27
137
Oliver Edvardsen Øvermo, Trondhjems Turnforening

2.1

7.450

0.3

9.250

2.200
29
100
Simen Hals, Aalesunds Turnforening

1.5

7.950

0.3

9.150

2.300
30
104
Sondre Akselsen Rose, Arendals Turnforening

2.1

7.300

0.3

9.100

2.350
31
109
Oskar Turi, Hammer Turn

1.6

7.600

0.3

8.900

2.550
32
101
Benjamin Flem, Aalesunds Turnforening

1.5

7.600

0.3

8.800

2.650
33
119
Arkadij Halzovs, Njård

1.5

7.500

0.3

8.700

2.750
34
110
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn Jessheim

2.1

8.200

2.3

8.000

3.450
35
128
Balder Hoddevik Wåge, Stavanger Turnforening

2.1

7.900

2.3

7.700

3.750
36
126
Leo Jung, Sotra Sportsklubb

2.4

7.550

2.3

7.650

3.800
37
121
Sebastian Frengen Amundsen, Nøtterøy Turn

2.0

8.250

3.3

6.950

4.500
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
112
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett Turn Jessheim


2.4


9.250
5.825
11.650

2
122
Kasper Berntsen, Nøtterøy Turn


2.4


9.000
5.700
11.400

0.125
3
117
Joshua Uche Ifeanyi, Njård


2.2


9.100
5.650
11.300

0.175
3
132
Jeff Vercruysse, Tromsø Turnforening


2.4


8.900
5.650
11.300

0.175
5
131
Lucas Karlsson, Tromsø Turnforening


2.4


8.700
5.550
11.100

0.275
6
111
Ola Johansen, Hoppensprett Turn Jessheim


2.2


8.800
5.500
11.000

0.325
6
126
Leo Jung, Sotra Sportsklubb


2.4


8.600
5.500
11.000

0.325
8
115
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Turn Jessheim


2.4


8.500
5.450
10.900

0.375
9
116
Brian Rugland, Kristiansands Turnforening


1.6


9.250
5.425
10.850

0.400
9
114
Leon Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim


2.4


8.450
5.425
10.850

0.400
11
121
Sebastian Frengen Amundsen, Nøtterøy Turn


2.4


8.350
5.375
10.750

0.450
11
124
Isak Riveland, Sandnes Turnforening


2.4


8.350
5.375
10.750

0.450
13
125
Mees Van Der Most, Slemmestad og Omegn Turnforening


2.2


8.450
5.325
10.650

0.500
13
137
Oliver Edvardsen Øvermo, Trondhjems Turnforening


2.2


8.450
5.325
10.650

0.500
15
135
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turnforening


1.6


9.000
5.300
10.600

0.525
15
105
Nikolai Haugen, Elverum Turn


1.6


9.000
5.300
10.600

0.525
15
113
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Turn Jessheim


2.2


8.400
5.300
10.600

0.525
18
118
Laurits Laake, Njård


1.6


8.950
5.275
10.550

0.550
18
101
Benjamin Flem, Aalesunds Turnforening


2.0


8.550
5.275
10.550

0.550
20
104
Sondre Akselsen Rose, Arendals Turnforening


1.6


8.850
5.225
10.450

0.600
20
127
Jakob Rønneberg Bjerga, Stavanger Turnforening


1.6


8.850
5.225
10.450

0.600
20
110
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn Jessheim


1.6


8.850
5.225
10.450

0.600
20
107
Oskar William Berg, Fana IL


1.6


8.850
5.225
10.450

0.600
20
102
Trym Kvalsvik-Olsen, Aalesunds Turnforening


2.2


8.250
5.225
10.450

0.600
25
133
Emil Modal Skrivervik, Tromsø Turnforening


1.6


8.700
5.150
10.300

0.675
26
109
Oskar Turi, Hammer Turn


1.6


8.600
5.100
10.200

0.725
27
103
Bendik Grunde, Arendals Turnforening


1.6


8.500
5.050
10.100

0.775
28
106
Tomas Bårdsen, Fana IL


1.6


8.450
5.025
10.050

0.800
28
120
Simon Lae Ring, Njård


1.6


8.450
5.025
10.050

0.800
30
108
Robert William Fjeld-Litleskare, Fana IL


1.6


8.350
4.975
9.950

0.850
31
128
Balder Hoddevik Wåge, Stavanger Turnforening


1.6


8.250
4.925
9.850

0.900
31
119
Arkadij Halzovs, Njård


1.6


8.250
4.925
9.850

0.900
31
130
Elias Sjursen Helland, Tromsø Turnforening


2.2


7.650
4.925
9.850

0.900
34
100
Simen Hals, Aalesunds Turnforening


1.6


6.200
3.900
7.800

1.925
35
123
Tarjej Tveit, Sandnes Turnforening


35
134
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø Turnforening


35
136
Wilhelm Øverkil Vie, Trondhjems Turnforening


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
112
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett Turn Jessheim

3.8

8.500


12.300

1
115
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Turn Jessheim

4.0

8.300


12.300

3
122
Kasper Berntsen, Nøtterøy Turn

3.3

8.800


12.100

0.200
4
117
Joshua Uche Ifeanyi, Njård

3.6

8.250


11.850

0.450
5
113
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Turn Jessheim

2.4

9.300


11.700

0.600
6
124
Isak Riveland, Sandnes Turnforening

2.5

9.000


11.500

0.800
7
111
Ola Johansen, Hoppensprett Turn Jessheim

2.4

8.950


11.350

0.950
7
114
Leon Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim

3.4

7.950


11.350

0.950
9
116
Brian Rugland, Kristiansands Turnforening

2.1

8.700


10.800

1.500
9
130
Elias Sjursen Helland, Tromsø Turnforening

2.5

8.300


10.800

1.500
11
135
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turnforening

2.4

8.350


10.750

1.550
12
134
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø Turnforening

2.4

8.150


10.550

1.750
13
118
Laurits Laake, Njård

2.5

7.900


10.400

1.900
13
110
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn Jessheim

2.8

7.600


10.400

1.900
15
106
Tomas Bårdsen, Fana IL

2.2

8.150


10.350

1.950
16
125
Mees Van Der Most, Slemmestad og Omegn Turnforening

2.8

7.450


10.250

2.050
17
102
Trym Kvalsvik-Olsen, Aalesunds Turnforening

2.5

7.700


10.200

2.100
18
133
Emil Modal Skrivervik, Tromsø Turnforening

2.3

7.850


10.150

2.150
19
132
Jeff Vercruysse, Tromsø Turnforening

2.9

7.100


10.000

2.300
20
131
Lucas Karlsson, Tromsø Turnforening

2.3

7.650


9.950

2.350
21
127
Jakob Rønneberg Bjerga, Stavanger Turnforening

2.4

7.450


9.850

2.450
22
121
Sebastian Frengen Amundsen, Nøtterøy Turn

2.0

7.550


9.550

2.750
23
137
Oliver Edvardsen Øvermo, Trondhjems Turnforening

3.0

6.500


9.500

2.800
24
105
Nikolai Haugen, Elverum Turn

2.3

7.150


9.450

2.850
25
120
Simon Lae Ring, Njård

1.9

7.400


9.300

3.000
26
100
Simen Hals, Aalesunds Turnforening

1.8

7.400


9.200

3.100
26
126
Leo Jung, Sotra Sportsklubb

2.5

6.700


9.200

3.100
28
101
Benjamin Flem, Aalesunds Turnforening

1.8

7.000


8.800

3.500
28
107
Oskar William Berg, Fana IL

2.1

6.700


8.800

3.500
30
109
Oskar Turi, Hammer Turn

1.9

6.850


8.750

3.550
31
119
Arkadij Halzovs, Njård

2.3

6.350


8.650

3.650
32
108
Robert William Fjeld-Litleskare, Fana IL

1.9

6.400


8.300

4.000
32
128
Balder Hoddevik Wåge, Stavanger Turnforening

1.9

6.400


8.300

4.000
34
104
Sondre Akselsen Rose, Arendals Turnforening

1.3

8.850

2.0

8.150

4.150
34
103
Bendik Grunde, Arendals Turnforening

1.6

8.550

2.0

8.150

4.150
36
123
Tarjej Tveit, Sandnes Turnforening

2.2

6.700

3.0

5.900

6.400
37
136
Wilhelm Øverkil Vie, Trondhjems Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
115
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Turn Jessheim

3.0

8.150


11.150

1
112
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett Turn Jessheim

3.4

7.750


11.150

3
124
Isak Riveland, Sandnes Turnforening

2.2

8.300


10.500

0.650
4
117
Joshua Uche Ifeanyi, Njård

2.2

7.900


10.100

1.050
5
116
Brian Rugland, Kristiansands Turnforening

1.5

8.150


9.650

1.500
5
118
Laurits Laake, Njård

1.7

7.950


9.650

1.500
7
110
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn Jessheim

1.7

7.700


9.400

1.750
8
134
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø Turnforening

2.2

7.150


9.350

1.800
9
114
Leon Sønsteng, Hoppensprett Turn Jessheim

1.7

7.550


9.250

1.900
10
111
Ola Johansen, Hoppensprett Turn Jessheim

1.6

7.550


9.150

2.000
10
130
Elias Sjursen Helland, Tromsø Turnforening

1.6

7.550


9.150

2.000
12
106
Tomas Bårdsen, Fana IL

0.7

8.350


9.050

2.100
13
109
Oskar Turi, Hammer Turn

0.7

8.300


9.000

2.150
13
133
Emil Modal Skrivervik, Tromsø Turnforening

1.3

7.700


9.000

2.150
15
132
Jeff Vercruysse, Tromsø Turnforening

2.2

6.650


8.850

2.300
16
131
Lucas Karlsson, Tromsø Turnforening

1.3

7.450


8.750

2.400
17
102
Trym Kvalsvik-Olsen, Aalesunds Turnforening

1.4

7.300


8.700

2.450
18
104
Sondre Akselsen Rose, Arendals Turnforening

0.7

7.900


8.600

2.550
19
107
Oskar William Berg, Fana IL

1.3

7.250


8.550

2.600
19
122
Kasper Berntsen, Nøtterøy Turn

2.7

5.850


8.550

2.600
21
105
Nikolai Haugen, Elverum Turn

1.3

7.200


8.500

2.650
21
113
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Turn Jessheim

3.0

5.500


8.500

2.650
23
135
Trym Berge-Johansen, Tromsø Turnforening

1.5

6.800


8.300

2.850
24
127
Jakob Rønneberg Bjerga, Stavanger Turnforening

1.3

6.850


8.150

3.000
25
137
Oliver Edvardsen Øvermo, Trondhjems Turnforening

1.4

6.550


7.950

3.200
26
101
Benjamin Flem, Aalesunds Turnforening

1.3

6.550


7.850

3.300
27
126
Leo Jung, Sotra Sportsklubb

1.4

6.250


7.650

3.500
28
120
Simon Lae Ring, Njård

0.6

6.850


7.450

3.700
29
103
Bendik Grunde, Arendals Turnforening

0.7

6.400


7.100

4.050
30
108
Robert William Fjeld-Litleskare, Fana IL

0.7

6.000


6.700

4.450
31
128
Balder Hoddevik Wåge, Stavanger Turnforening

1.3

5.300


6.600

4.550
32
125
Mees Van Der Most, Slemmestad og Omegn Turnforening

1.3

4.850


6.150

5.000
33
121
Sebastian Frengen Amundsen, Nøtterøy Turn

2.1

4.000


6.100

5.050
34
119
Arkadij Halzovs, Njård

1.3

6.500

2.0

5.800

5.350
35
100
Simen Hals, Aalesunds Turnforening

0.7

6.700

2.0

5.400

5.750
36
123
Tarjej Tveit, Sandnes Turnforening
36
136
Wilhelm Øverkil Vie, Trondhjems Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 6/21/2024 2:42:27 AM
SX
SM
MD
XL
XXL