Back 

Unisport Norges cup 2 Bergen, mai 11 – 12, 2019

FIG Jr FIG Sr Junior FIG age development Klasse I Klasse II Klasse III Rekrutt Team Competition
FIG Jr
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
405
Theodor Gadderud
Oslo Turnforening
13.200
D: 4.8
E: 8.400
12.000
D: 4.50
E: 7.500
12.800
D: 4.20
E: 8.600
13.700
D: 4.80
E: 8.900
12.800
D: 4.00
E: 8.800
12.250
76.750
FX
13.200
D: 4.8
E: 8.400
PH
12.000
D: 4.5
E: 7.500
SR
12.800
D: 4.2
E: 8.600
VT
13.700
D: 4.8
E: 8.900
PB
12.800
D: 4.0
E: 8.800
HB
12.250
D: 3.9
E: 8.350
2
409
Jacob Gudim Karlsen
Oslo Turnforening
12.750
D: 4.7
E: 8.050
12.050
D: 4.10
E: 7.950
11.200
D: 4.20
E: 7.000
14.150
D: 4.80
E: 9.350
12.050
D: 2.40
E: 9.650
11.700
73.900
2.850
FX
12.750
D: 4.7
E: 8.050
PH
12.050
D: 4.1
E: 7.950
SR
11.200
D: 4.2
E: 7.000
VT
14.150
D: 4.8
E: 9.350
PB
12.050
D: 2.4
E: 9.650
HB
11.700
D: 2.7
E: 9.000
3
406
Joar Birkeland Amblie
Oslo Turnforening
11.800
D: 3.8
E: 8.000
11.500
D: 3.90
E: 7.600
12.650
D: 3.80
E: 8.850
10.800
D: 2.80
E: 8.300
ND: 0.30
12.350
D: 3.50
E: 8.850
11.900
71.000
5.750
FX
11.800
D: 3.8
E: 8.000
PH
11.500
D: 3.9
E: 7.600
SR
12.650
D: 3.8
E: 8.850
VT
10.800
D: 2.8
E: 8.300
ND: 0.30
PB
12.350
D: 3.5
E: 8.850
HB
11.900
D: 3.3
E: 8.600
4
417
Didrik Rotbakken Gundersen
Trondhjems Turnforening
13.100
D: 4.4
E: 8.700
9.200
D: 2.90
E: 6.300
11.750
D: 3.90
E: 7.850
13.300
D: 4.00
E: 9.300
11.750
D: 3.60
E: 8.150
10.950
70.050
6.700
FX
13.100
D: 4.4
E: 8.700
PH
9.200
D: 2.9
E: 6.300
SR
11.750
D: 3.9
E: 7.850
VT
13.300
D: 4.0
E: 9.300
PB
11.750
D: 3.6
E: 8.150
HB
10.950
D: 3.3
E: 7.650
5
402
Niklas Marton Syverhuset
Elverum Turn
12.500
D: 4.4
E: 8.100
9.000
D: 3.10
E: 5.900
11.900
D: 3.70
E: 8.200
13.400
D: 4.00
E: 9.400
12.350
D: 3.20
E: 9.150
9.750
68.900
7.850
FX
12.500
D: 4.4
E: 8.100
PH
9.000
D: 3.1
E: 5.900
SR
11.900
D: 3.7
E: 8.200
VT
13.400
D: 4.0
E: 9.400
PB
12.350
D: 3.2
E: 9.150
HB
9.750
D: 3.4
E: 6.350
6
403
Sebastian Sponevik
Hoppensprett Turn Jessheim
11.200
D: 4.3
E: 7.200
ND: 0.30
9.950
D: 3.90
E: 6.050
11.500
D: 2.80
E: 8.700
11.300
D: 4.00
E: 7.600
ND: 0.30
12.750
D: 3.50
E: 9.250
11.850
68.550
8.200
FX
11.200
D: 4.3
E: 7.200
ND: 0.30
PH
9.950
D: 3.9
E: 6.050
SR
11.500
D: 2.8
E: 8.700
VT
11.300
D: 4.0
E: 7.600
ND: 0.30
PB
12.750
D: 3.5
E: 9.250
HB
11.850
D: 3.5
E: 8.350
7
415
Iver Oprand Heggelund
Tromsø Turnforening
11.950
D: 4.0
E: 7.950
9.550
D: 3.60
E: 5.950
11.400
D: 3.60
E: 7.800
12.300
D: 3.20
E: 9.100
12.250
D: 3.10
E: 9.150
10.900
68.350
8.400
FX
11.950
D: 4.0
E: 7.950
PH
9.550
D: 3.6
E: 5.950
SR
11.400
D: 3.6
E: 7.800
VT
12.300
D: 3.2
E: 9.100
PB
12.250
D: 3.1
E: 9.150
HB
10.900
D: 2.8
E: 8.100
8
413
Peder Funderud Skogvang
Tromsø Turnforening
11.050
D: 4.3
E: 7.050
ND: 0.30
10.500
D: 3.40
E: 7.100
11.050
D: 3.60
E: 7.450
12.000
D: 3.20
E: 8.800
12.350
D: 3.20
E: 9.150
10.600
67.550
9.200
FX
11.050
D: 4.3
E: 7.050
ND: 0.30
PH
10.500
D: 3.4
E: 7.100
SR
11.050
D: 3.6
E: 7.450
VT
12.000
D: 3.2
E: 8.800
PB
12.350
D: 3.2
E: 9.150
HB
10.600
D: 3.2
E: 7.400
9
414
Kasper Sjøthun
Tromsø Turnforening
11.000
D: 4.3
E: 6.800
ND: 0.10
8.900
D: 3.20
E: 5.700
11.750
D: 3.70
E: 8.050
12.000
D: 4.00
E: 8.100
ND: 0.10
11.100
D: 3.60
E: 7.500
11.600
66.350
10.400
FX
11.000
D: 4.3
E: 6.800
ND: 0.10
PH
8.900
D: 3.2
E: 5.700
SR
11.750
D: 3.7
E: 8.050
VT
12.000
D: 4.0
E: 8.100
ND: 0.10
PB
11.100
D: 3.6
E: 7.500
HB
11.600
D: 3.7
E: 7.900
10
400
Jakob Kvamsøe
Bergens TF
11.100
D: 3.9
E: 7.200
10.400
D: 3.00
E: 7.400
10.650
D: 2.80
E: 8.150
ND: 0.30
11.500
D: 2.80
E: 8.700
11.200
D: 3.30
E: 7.900
10.900
65.750
11.000
FX
11.100
D: 3.9
E: 7.200
PH
10.400
D: 3.0
E: 7.400
SR
10.650
D: 2.8
E: 8.150
ND: 0.30
VT
11.500
D: 2.8
E: 8.700
PB
11.200
D: 3.3
E: 7.900
HB
10.900
D: 3.4
E: 7.500
11
408
Petter Steinsvik-Nilsen
Oslo Turnforening
11.950
D: 3.7
E: 8.250
10.150
D: 2.80
E: 7.350
10.050
D: 3.10
E: 7.250
ND: 0.30
11.700
D: 2.80
E: 8.900
11.550
D: 3.20
E: 8.350
10.300
65.700
11.050
FX
11.950
D: 3.7
E: 8.250
PH
10.150
D: 2.8
E: 7.350
SR
10.050
D: 3.1
E: 7.250
ND: 0.30
VT
11.700
D: 2.8
E: 8.900
PB
11.550
D: 3.2
E: 8.350
HB
10.300
D: 2.9
E: 7.400
12
404
Henrik Nørgaard
Nedre Glomma Turnforening
11.350
D: 3.9
E: 7.450
8.350
D: 3.10
E: 5.250
10.650
D: 3.30
E: 7.650
ND: 0.30
12.000
D: 4.00
E: 8.100
ND: 0.10
12.300
D: 3.30
E: 9.000
10.800
65.450
11.300
FX
11.350
D: 3.9
E: 7.450
PH
8.350
D: 3.1
E: 5.250
SR
10.650
D: 3.3
E: 7.650
ND: 0.30
VT
12.000
D: 4.0
E: 8.100
ND: 0.10
PB
12.300
D: 3.3
E: 9.000
HB
10.800
D: 3.2
E: 7.600
13
416
Sebastian Bjerkan
Trondhjems Turnforening
10.950
D: 4.1
E: 6.950
ND: 0.10
8.800
D: 3.40
E: 5.400
10.300
D: 2.90
E: 7.400
11.650
D: 3.20
E: 8.550
ND: 0.10
11.650
D: 3.10
E: 8.550
10.600
63.950
12.800
FX
10.950
D: 4.1
E: 6.950
ND: 0.10
PH
8.800
D: 3.4
E: 5.400
SR
10.300
D: 2.9
E: 7.400
VT
11.650
D: 3.2
E: 8.550
ND: 0.10
PB
11.650
D: 3.1
E: 8.550
HB
10.600
D: 3.6
E: 7.000
14
412
Sebastian Dyngeland
Stavanger Turnforening
11.350
D: 3.9
E: 7.450
10.450
D: 2.40
E: 8.050
9.300
D: 2.90
E: 6.700
ND: 0.30
11.350
D: 2.80
E: 8.650
ND: 0.10
10.400
D: 2.50
E: 7.900
10.250
63.100
13.650
FX
11.350
D: 3.9
E: 7.450
PH
10.450
D: 2.4
E: 8.050
SR
9.300
D: 2.9
E: 6.700
ND: 0.30
VT
11.350
D: 2.8
E: 8.650
ND: 0.10
PB
10.400
D: 2.5
E: 7.900
HB
10.250
D: 3.0
E: 7.250
15
411
Aksel Emil Stendahl
Stavanger Turnforening
10.650
D: 3.8
E: 6.850
8.250
D: 3.30
E: 4.950
9.600
D: 2.10
E: 7.800
ND: 0.30
11.000
D: 2.40
E: 8.600
10.700
D: 2.80
E: 7.900
10.750
60.950
15.800
FX
10.650
D: 3.8
E: 6.850
PH
8.250
D: 3.3
E: 4.950
SR
9.600
D: 2.1
E: 7.800
ND: 0.30
VT
11.000
D: 2.4
E: 8.600
PB
10.700
D: 2.8
E: 7.900
HB
10.750
D: 2.8
E: 7.950
16
401
Leander Bjerk Skreien
Bergens TF
11.200
D: 3.9
E: 7.300
8.150
D: 2.60
E: 5.550
9.900
D: 2.70
E: 7.200
10.050
D: 2.80
E: 7.350
ND: 0.10
11.000
D: 3.30
E: 7.700
10.400
60.700
16.050
FX
11.200
D: 3.9
E: 7.300
PH
8.150
D: 2.6
E: 5.550
SR
9.900
D: 2.7
E: 7.200
VT
10.050
D: 2.8
E: 7.350
ND: 0.10
PB
11.000
D: 3.3
E: 7.700
HB
10.400
D: 2.5
E: 7.900
17
418
Philip Tveteraas Hauge
Stavanger Turnforening
12.100
D: 4.1
E: 8.000
2.400
D: 2.40
E: 0.000
8.800
D: 2.40
E: 6.700
ND: 0.30
12.400
D: 4.00
E: 8.400
11.450
D: 3.10
E: 8.350
10.550
57.700
19.050
FX
12.100
D: 4.1
E: 8.000
PH
2.400
D: 2.4
SR
8.800
D: 2.4
E: 6.700
ND: 0.30
VT
12.400
D: 4.0
E: 8.400
PB
11.450
D: 3.1
E: 8.350
HB
10.550
D: 2.8
E: 7.750
18
410
Aleksander Steimler Lundekvam
Sotra Sportsklubb
7.800
D: 3.0
E: 4.800
4.150
D: 2.60
E: 5.550
ND: 4.00
9.600
D: 2.20
E: 7.700
ND: 0.30
10.500
D: 2.20
E: 8.300
9.350
D: 2.30
E: 7.050
9.300
50.700
26.050
FX
7.800
D: 3.0
E: 4.800
PH
4.150
D: 2.6
E: 5.550
ND: 4.00
SR
9.600
D: 2.2
E: 7.700
ND: 0.30
VT
10.500
D: 2.2
E: 8.300
PB
9.350
D: 2.3
E: 7.050
HB
9.300
D: 2.5
E: 6.800
19
407
Magnus Nygaard-Damm
Oslo Turnforening
9.750
D: 3.70
E: 6.050
11.600
D: 2.40
E: 9.200
10.100
31.450
45.300
FX

PH
9.750
D: 3.7
E: 6.050
SR

VT

PB
11.600
D: 2.4
E: 9.200
HB
10.100
D: 3.3
E: 6.800
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
405
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening

4.8

8.400


13.200

2
417
Didrik Rotbakken Gundersen, Trondhjems Turnforening

4.4

8.700


13.100

0.100
3
409
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening

4.7

8.050


12.750

0.450
4
402
Niklas Marton Syverhuset, Elverum Turn

4.4

8.100


12.500

0.700
5
418
Philip Tveteraas Hauge, Stavanger Turnforening

4.1

8.000


12.100

1.100
6
408
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening

3.7

8.250


11.950

1.250
6
415
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening

4.0

7.950


11.950

1.250
8
406
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening

3.8

8.000


11.800

1.400
9
412
Sebastian Dyngeland, Stavanger Turnforening

3.9

7.450


11.350

1.850
9
404
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turnforening

3.9

7.450


11.350

1.850
11
401
Leander Bjerk Skreien, Bergens TF

3.9

7.300


11.200

2.000
11
403
Sebastian Sponevik, Hoppensprett Turn Jessheim

4.3

7.200

0.3

11.200

2.000
13
400
Jakob Kvamsøe, Bergens TF

3.9

7.200


11.100

2.100
14
413
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening

4.3

7.050

0.3

11.050

2.150
15
414
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening

4.3

6.800

0.1

11.000

2.200
16
416
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening

4.1

6.950

0.1

10.950

2.250
17
411
Aksel Emil Stendahl, Stavanger Turnforening

3.8

6.850


10.650

2.550
18
410
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Sportsklubb

3.0

4.800


7.800

5.400
19
407
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
409
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening

4.1

7.950


12.050

2
405
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening

4.5

7.500


12.000

0.050
3
406
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening

3.9

7.600


11.500

0.550
4
413
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening

3.4

7.100


10.500

1.550
5
412
Sebastian Dyngeland, Stavanger Turnforening

2.4

8.050


10.450

1.600
6
400
Jakob Kvamsøe, Bergens TF

3.0

7.400


10.400

1.650
7
408
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening

2.8

7.350


10.150

1.900
8
403
Sebastian Sponevik, Hoppensprett Turn Jessheim

3.9

6.050


9.950

2.100
9
407
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening

3.7

6.050


9.750

2.300
10
415
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening

3.6

5.950


9.550

2.500
11
417
Didrik Rotbakken Gundersen, Trondhjems Turnforening

2.9

6.300


9.200

2.850
12
402
Niklas Marton Syverhuset, Elverum Turn

3.1

5.900


9.000

3.050
13
414
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening

3.2

5.700


8.900

3.150
14
416
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening

3.4

5.400


8.800

3.250
15
404
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turnforening

3.1

5.250


8.350

3.700
16
411
Aksel Emil Stendahl, Stavanger Turnforening

3.3

4.950


8.250

3.800
17
401
Leander Bjerk Skreien, Bergens TF

2.6

5.550


8.150

3.900
18
410
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Sportsklubb

2.6

5.550

4.0

4.150

7.900
19
418
Philip Tveteraas Hauge, Stavanger Turnforening

2.42.400

9.650
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
405
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening

4.2

8.600


12.800

2
406
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening

3.8

8.850


12.650

0.150
3
402
Niklas Marton Syverhuset, Elverum Turn

3.7

8.200


11.900

0.900
4
414
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening

3.7

8.050


11.750

1.050
4
417
Didrik Rotbakken Gundersen, Trondhjems Turnforening

3.9

7.850


11.750

1.050
6
403
Sebastian Sponevik, Hoppensprett Turn Jessheim

2.8

8.700


11.500

1.300
7
415
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening

3.6

7.800


11.400

1.400
8
409
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening

4.2

7.000


11.200

1.600
9
413
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening

3.6

7.450


11.050

1.750
10
400
Jakob Kvamsøe, Bergens TF

2.8

8.150

0.3

10.650

2.150
10
404
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turnforening

3.3

7.650

0.3

10.650

2.150
12
416
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening

2.9

7.400


10.300

2.500
13
408
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening

3.1

7.250

0.3

10.050

2.750
14
401
Leander Bjerk Skreien, Bergens TF

2.7

7.200


9.900

2.900
15
411
Aksel Emil Stendahl, Stavanger Turnforening

2.1

7.800

0.3

9.600

3.200
15
410
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Sportsklubb

2.2

7.700

0.3

9.600

3.200
17
412
Sebastian Dyngeland, Stavanger Turnforening

2.9

6.700

0.3

9.300

3.500
18
418
Philip Tveteraas Hauge, Stavanger Turnforening

2.4

6.700

0.3

8.800

4.000
19
407
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
409
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening


4.8


9.350
7.075
14.150

2
405
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening


4.8


8.900
6.850
13.700

0.225
3
402
Niklas Marton Syverhuset, Elverum Turn


4.0


9.400
6.700
13.400

0.375
4
417
Didrik Rotbakken Gundersen, Trondhjems Turnforening


4.0


9.300
6.650
13.300

0.425
5
418
Philip Tveteraas Hauge, Stavanger Turnforening


4.0


8.400
6.200
12.400

0.875
6
415
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening


3.2


9.100
6.150
12.300

0.925
7
413
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening


3.2


8.800
6.000
12.000

1.075
7
414
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening


4.0


8.100


0.1

6.000
12.000

1.075
7
404
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turnforening


4.0


8.100


0.1

6.000
12.000

1.075
10
408
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening


2.8


8.900
5.850
11.700

1.225
11
416
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening


3.2


8.550


0.1

5.825
11.650

1.250
12
400
Jakob Kvamsøe, Bergens TF


2.8


8.700
5.750
11.500

1.325
13
412
Sebastian Dyngeland, Stavanger Turnforening


2.8


8.650


0.1

5.675
11.350

1.400
14
403
Sebastian Sponevik, Hoppensprett Turn Jessheim


4.0


7.600


0.3

5.650
11.300

1.425
15
411
Aksel Emil Stendahl, Stavanger Turnforening


2.4


8.600
5.500
11.000

1.575
16
406
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening


2.8


8.300


0.3

5.400
10.800

1.675
17
410
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Sportsklubb


2.2


8.300
5.250
10.500

1.825
18
401
Leander Bjerk Skreien, Bergens TF


2.8


7.350


0.1

5.025
10.050

2.050
19
407
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
405
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening

4.0

8.800


12.800

2
403
Sebastian Sponevik, Hoppensprett Turn Jessheim

3.5

9.250


12.750

0.050
3
413
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening

3.2

9.150


12.350

0.450
3
402
Niklas Marton Syverhuset, Elverum Turn

3.2

9.150


12.350

0.450
3
406
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening

3.5

8.850


12.350

0.450
6
404
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turnforening

3.3

9.000


12.300

0.500
7
415
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening

3.1

9.150


12.250

0.550
8
409
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening

2.4

9.650


12.050

0.750
9
417
Didrik Rotbakken Gundersen, Trondhjems Turnforening

3.6

8.150


11.750

1.050
10
416
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening

3.1

8.550


11.650

1.150
11
407
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening

2.4

9.200


11.600

1.200
12
408
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening

3.2

8.350


11.550

1.250
13
418
Philip Tveteraas Hauge, Stavanger Turnforening

3.1

8.350


11.450

1.350
14
400
Jakob Kvamsøe, Bergens TF

3.3

7.900


11.200

1.600
15
414
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening

3.6

7.500


11.100

1.700
16
401
Leander Bjerk Skreien, Bergens TF

3.3

7.700


11.000

1.800
17
411
Aksel Emil Stendahl, Stavanger Turnforening

2.8

7.900


10.700

2.100
18
412
Sebastian Dyngeland, Stavanger Turnforening

2.5

7.900


10.400

2.400
19
410
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Sportsklubb

2.3

7.050


9.350

3.450
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
405
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening

3.9

8.350


12.250

2
406
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening

3.3

8.600


11.900

0.350
3
403
Sebastian Sponevik, Hoppensprett Turn Jessheim

3.5

8.350


11.850

0.400
4
409
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening

2.7

9.000


11.700

0.550
5
414
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening

3.7

7.900


11.600

0.650
6
417
Didrik Rotbakken Gundersen, Trondhjems Turnforening

3.3

7.650


10.950

1.300
7
415
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening

2.8

8.100


10.900

1.350
7
400
Jakob Kvamsøe, Bergens TF

3.4

7.500


10.900

1.350
9
404
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turnforening

3.2

7.600


10.800

1.450
10
411
Aksel Emil Stendahl, Stavanger Turnforening

2.8

7.950


10.750

1.500
11
413
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening

3.2

7.400


10.600

1.650
11
416
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening

3.6

7.000


10.600

1.650
13
418
Philip Tveteraas Hauge, Stavanger Turnforening

2.8

7.750


10.550

1.700
14
401
Leander Bjerk Skreien, Bergens TF

2.5

7.900


10.400

1.850
15
408
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening

2.9

7.400


10.300

1.950
16
412
Sebastian Dyngeland, Stavanger Turnforening

3.0

7.250


10.250

2.000
17
407
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening

3.3

6.800


10.100

2.150
18
402
Niklas Marton Syverhuset, Elverum Turn

3.4

6.350


9.750

2.500
19
410
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Sportsklubb

2.5

6.800


9.300

2.950
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 7/20/2024 2:48:50 AM
SX
SM
MD
XL
XXL