Back 

Unisport Norges cup 2 Bergen, mai 11 – 12, 2019

FIG Jr FIG Sr Junior FIG age development Klasse I Klasse II Klasse III Rekrutt Team Competition
Junior FIG age development
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
409
Jacob Gudim Karlsen
Oslo Turnforening
8.900

E: 8.900
9.300

E: 9.300
9.350
D: 0.00
E: 9.350
9.300
9.400/9.200
/-
E: 9.400/9.200
9.700
D: 0.00
E: 9.700
8.200
54.750
FX
8.900

E: 8.900
PH
9.300

E: 9.300
SR
9.350

E: 9.350
VT
9.300
9.400/9.200
D: -/-
E: 9.400/9.200
PB
9.700

E: 9.700
HB
8.200

E: 8.200
2
405
Theodor Gadderud
Oslo Turnforening
8.250

E: 8.250
9.600

E: 9.600
9.300
D: 0.00
E: 9.300
8.450
8.450/8.450
/-
E: 8.450/8.450
9.800
D: 0.00
E: 9.800
9.050
54.450
0.300
FX
8.250

E: 8.250
PH
9.600

E: 9.600
SR
9.300

E: 9.300
VT
8.450
8.450/8.450
D: -/-
E: 8.450/8.450
PB
9.800

E: 9.800
HB
9.050

E: 9.050
3
403
Sebastian Sponevik
Hoppensprett Turn Jessheim
8.200

E: 8.200
8.550

E: 8.550
8.450
D: 0.00
E: 8.450
9.125
9.350/8.900
/-
E: 9.350/8.900
9.400
D: 0.00
E: 9.400
8.900
52.625
2.125
FX
8.200

E: 8.200
PH
8.550

E: 8.550
SR
8.450

E: 8.450
VT
9.125
9.350/8.900
D: -/-
E: 9.350/8.900
PB
9.400

E: 9.400
HB
8.900

E: 8.900
4
415
Iver Oprand Heggelund
Tromsø Turnforening
7.700

E: 7.700
9.150

E: 9.150
8.800
D: 0.00
E: 8.800
8.150
8.900/7.400
/-
E: 8.900/8.400
ND: 0.00 / 1.00
9.100
D: 0.00
E: 9.100
8.700
51.600
3.150
FX
7.700

E: 7.700
PH
9.150

E: 9.150
SR
8.800

E: 8.800
VT
8.150
8.900/7.400
D: -/-
E: 8.900/8.400
ND: 0.00/1.00
PB
9.100

E: 9.100
HB
8.700

E: 8.700
5
406
Joar Birkeland Amblie
Oslo Turnforening
7.500

E: 7.500
9.300

E: 9.300
9.050
D: 0.00
E: 9.050
8.775
8.950/8.600
/-
E: 8.950/8.600
6.900
D: 0.00
E: 8.100
ND: 1.2
9.050
50.575
4.175
FX
7.500

E: 7.500
PH
9.300

E: 9.300
SR
9.050

E: 9.050
VT
8.775
8.950/8.600
D: -/-
E: 8.950/8.600
PB
6.900

E: 8.100
ND: 1.20
HB
9.050

E: 9.050
6
404
Henrik Nørgaard
Nedre Glomma Turnforening
7.600

E: 7.600
7.350

E: 7.350
8.550
D: 0.00
E: 8.550
9.325
9.500/9.150
/-
E: 9.500/9.150
8.800
D: 0.00
E: 8.800
8.400
50.025
4.725
FX
7.600

E: 7.600
PH
7.350

E: 7.350
SR
8.550

E: 8.550
VT
9.325
9.500/9.150
D: -/-
E: 9.500/9.150
PB
8.800

E: 8.800
HB
8.400

E: 8.400
7
413
Peder Funderud Skogvang
Tromsø Turnforening
7.300

E: 7.900
ND: 0.60
8.250

E: 8.250
8.700
D: 0.00
E: 8.700
8.950
9.350/8.550
/-
E: 9.350/8.550
9.000
D: 0.00
E: 9.000
7.700
49.900
4.850
FX
7.300

E: 7.900
ND: 0.60
PH
8.250

E: 8.250
SR
8.700

E: 8.700
VT
8.950
9.350/8.550
D: -/-
E: 9.350/8.550
PB
9.000

E: 9.000
HB
7.700

E: 7.700
8
414
Kasper Sjøthun
Tromsø Turnforening
6.700

E: 7.300
ND: 0.60
7.700

E: 7.700
9.050
D: 0.00
E: 9.050
9.050
9.350/8.750
/-
E: 9.350/8.750
8.700
D: 0.00
E: 8.700
8.550
49.750
5.000
FX
6.700

E: 7.300
ND: 0.60
PH
7.700

E: 7.700
SR
9.050

E: 9.050
VT
9.050
9.350/8.750
D: -/-
E: 9.350/8.750
PB
8.700

E: 8.700
HB
8.550

E: 8.550
9
417
Didrik Rotbakken Gundersen
Trondhjems Turnforening
7.900

E: 7.900
6.250

E: 8.350
ND: 2.10
8.150
D: 0.00
E: 8.150
9.200
9.400/9.000
/-
E: 9.400/9.000
8.700
D: 0.00
E: 8.700
8.600
48.800
5.950
FX
7.900

E: 7.900
PH
6.250

E: 8.350
ND: 2.10
SR
8.150

E: 8.150
VT
9.200
9.400/9.000
D: -/-
E: 9.400/9.000
PB
8.700

E: 8.700
HB
8.600

E: 8.600
10
408
Petter Steinsvik-Nilsen
Oslo Turnforening
7.200

E: 7.200
8.850

E: 8.850
8.000
D: 0.00
E: 8.000
9.000
9.400/8.600
/-
E: 9.400/8.600
9.400
D: 0.00
E: 9.400
3.200
45.650
9.100
FX
7.200

E: 7.200
PH
8.850

E: 8.850
SR
8.000

E: 8.000
VT
9.000
9.400/8.600
D: -/-
E: 9.400/8.600
PB
9.400

E: 9.400
HB
3.200

E: 4.600
ND: 1.40
11
400
Jakob Kvamsøe
Bergens TF
7.150

E: 7.450
ND: 0.30
5.400

E: 7.500
ND: 2.10
8.450
D: 0.00
E: 8.450
8.925
8.900/8.950
/-
E: 8.900/8.950
7.200
D: 0.00
E: 7.200
8.300
45.425
9.325
FX
7.150

E: 7.450
ND: 0.30
PH
5.400

E: 7.500
ND: 2.10
SR
8.450

E: 8.450
VT
8.925
8.900/8.950
D: -/-
E: 8.900/8.950
PB
7.200

E: 7.200
HB
8.300

E: 8.300
12
411
Aksel Emil Stendahl
Stavanger Turnforening
7.100

E: 7.100
5.250

E: 7.350
ND: 2.10
7.800
D: 0.00
E: 7.800
8.925
9.250/8.600
/-
E: 9.250/8.600
8.300
D: 0.00
E: 8.300
7.400
44.775
9.975
FX
7.100

E: 7.100
PH
5.250

E: 7.350
ND: 2.10
SR
7.800

E: 7.800
VT
8.925
9.250/8.600
D: -/-
E: 9.250/8.600
PB
8.300

E: 8.300
HB
7.400

E: 8.800
ND: 1.40
13
416
Sebastian Bjerkan
Trondhjems Turnforening
5.950

E: 6.650
ND: 0.70
6.200

E: 8.300
ND: 2.10
8.150
D: 0.00
E: 8.150
9.125
8.950/9.300
/-
E: 8.950/9.300
7.400
D: 0.00
E: 8.600
ND: 1.2
7.350
44.175
10.575
FX
5.950

E: 6.650
ND: 0.70
PH
6.200

E: 8.300
ND: 2.10
SR
8.150

E: 8.150
VT
9.125
8.950/9.300
D: -/-
E: 8.950/9.300
PB
7.400

E: 8.600
ND: 1.20
HB
7.350

E: 8.750
ND: 1.40
14
412
Sebastian Dyngeland
Stavanger Turnforening
6.350

E: 6.350
5.600

E: 7.700
ND: 2.10
8.000
D: 0.00
E: 8.000
8.950
9.000/8.900
/-
E: 9.000/8.900
7.700
D: 0.00
E: 7.700
7.450
44.050
10.700
FX
6.350

E: 6.350
PH
5.600

E: 7.700
ND: 2.10
SR
8.000

E: 8.000
VT
8.950
9.000/8.900
D: -/-
E: 9.000/8.900
PB
7.700

E: 7.700
HB
7.450

E: 7.450
15
401
Leander Bjerk Skreien
Bergens TF
6.150

E: 6.150
7.250

E: 7.250
8.300
D: 0.00
E: 8.300
9.100
8.950/9.250
/-
E: 8.950/9.250
7.600
D: 0.00
E: 8.800
ND: 1.2
5.100
43.500
11.250
FX
6.150

E: 6.150
PH
7.250

E: 7.250
SR
8.300

E: 8.300
VT
9.100
8.950/9.250
D: -/-
E: 8.950/9.250
PB
7.600

E: 8.800
ND: 1.20
HB
5.100

E: 6.500
ND: 1.40
16
418
Philip Tveteraas Hauge
Stavanger Turnforening
5.400

E: 6.100
ND: 0.70
5.100

E: 7.200
ND: 2.10
8.100
D: 0.00
E: 8.100
9.300
9.350/9.250
/-
E: 9.350/9.250
8.000
D: 0.00
E: 8.000
6.800
42.700
12.050
FX
5.400

E: 6.100
ND: 0.70
PH
5.100

E: 7.200
ND: 2.10
SR
8.100

E: 8.100
VT
9.300
9.350/9.250
D: -/-
E: 9.350/9.250
PB
8.000

E: 8.000
HB
6.800

E: 8.500
ND: 1.70
17
407
Magnus Nygaard-Damm
Oslo Turnforening
8.850

E: 8.850
8.600
D: 0.00
E: 8.600
7.000
24.450
30.300
FX

PH
8.850

E: 8.850
SR

VT
PB
8.600

E: 8.600
HB
7.000

E: 8.400
ND: 1.40
18
402
Niklas Marton Syverhuset
Elverum Turn
8.450
D: 0.00
E: 8.450
7.600
16.050
38.700
FX

PH

SR
8.450

E: 8.450
VT
PB

HB
7.600

E: 7.600
19
410
Aleksander Steimler Lundekvam
Sotra Sportsklubb
FX

PH

SR

VT
PB

HB

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
409
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening


8.900


8.900

2
405
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening


8.250


8.250

0.650
3
403
Sebastian Sponevik, Hoppensprett Turn Jessheim


8.200


8.200

0.700
4
417
Didrik Rotbakken Gundersen, Trondhjems Turnforening


7.900


7.900

1.000
5
415
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening


7.700


7.700

1.200
6
404
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turnforening


7.600


7.600

1.300
7
406
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening


7.500


7.500

1.400
8
413
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening


7.900

0.6

7.300

1.600
9
408
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening


7.200


7.200

1.700
10
400
Jakob Kvamsøe, Bergens TF


7.450

0.3

7.150

1.750
11
411
Aksel Emil Stendahl, Stavanger Turnforening


7.100


7.100

1.800
12
414
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening


7.300

0.6

6.700

2.200
13
412
Sebastian Dyngeland, Stavanger Turnforening


6.350


6.350

2.550
14
401
Leander Bjerk Skreien, Bergens TF


6.150


6.150

2.750
15
416
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening


6.650

0.7

5.950

2.950
16
418
Philip Tveteraas Hauge, Stavanger Turnforening


6.100

0.7

5.400

3.500
17
402
Niklas Marton Syverhuset, Elverum Turn




17
407
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening




17
410
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Sportsklubb




Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
405
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening


9.600


9.600

2
406
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening


9.300


9.300

0.300
2
409
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening


9.300


9.300

0.300
4
415
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening


9.150


9.150

0.450
5
407
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening


8.850


8.850

0.750
5
408
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening


8.850


8.850

0.750
7
403
Sebastian Sponevik, Hoppensprett Turn Jessheim


8.550


8.550

1.050
8
413
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening


8.250


8.250

1.350
9
414
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening


7.700


7.700

1.900
10
404
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turnforening


7.350


7.350

2.250
11
401
Leander Bjerk Skreien, Bergens TF


7.250


7.250

2.350
12
417
Didrik Rotbakken Gundersen, Trondhjems Turnforening


8.350

2.1

6.250

3.350
13
416
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening


8.300

2.1

6.200

3.400
14
412
Sebastian Dyngeland, Stavanger Turnforening


7.700

2.1

5.600

4.000
15
400
Jakob Kvamsøe, Bergens TF


7.500

2.1

5.400

4.200
16
411
Aksel Emil Stendahl, Stavanger Turnforening


7.350

2.1

5.250

4.350
17
418
Philip Tveteraas Hauge, Stavanger Turnforening


7.200

2.1

5.100

4.500
18
402
Niklas Marton Syverhuset, Elverum Turn




18
410
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Sportsklubb




Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
409
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening


9.350


9.350

2
405
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening


9.300


9.300

0.050
3
414
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening


9.050


9.050

0.300
3
406
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening


9.050


9.050

0.300
5
415
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening


8.800


8.800

0.550
6
413
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening


8.700


8.700

0.650
7
404
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turnforening


8.550


8.550

0.800
8
402
Niklas Marton Syverhuset, Elverum Turn


8.450


8.450

0.900
8
400
Jakob Kvamsøe, Bergens TF


8.450


8.450

0.900
8
403
Sebastian Sponevik, Hoppensprett Turn Jessheim


8.450


8.450

0.900
11
401
Leander Bjerk Skreien, Bergens TF


8.300


8.300

1.050
12
416
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening


8.150


8.150

1.200
12
417
Didrik Rotbakken Gundersen, Trondhjems Turnforening


8.150


8.150

1.200
14
418
Philip Tveteraas Hauge, Stavanger Turnforening


8.100


8.100

1.250
15
408
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening


8.000


8.000

1.350
15
412
Sebastian Dyngeland, Stavanger Turnforening


8.000


8.000

1.350
17
411
Aksel Emil Stendahl, Stavanger Turnforening


7.800


7.800

1.550
18
407
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening




18
410
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Sportsklubb




Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
404
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turnforening





9.500
9.150




9.325
9.500
9.150

2
409
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening





9.400
9.200




9.300
9.400
9.200

0.025
2
418
Philip Tveteraas Hauge, Stavanger Turnforening





9.350
9.250




9.300
9.350
9.250

0.025
4
417
Didrik Rotbakken Gundersen, Trondhjems Turnforening





9.400
9.000




9.200
9.400
9.000

0.125
5
403
Sebastian Sponevik, Hoppensprett Turn Jessheim





9.350
8.900




9.125
9.350
8.900

0.200
5
416
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening





8.950
9.300




9.125
8.950
9.300

0.200
7
401
Leander Bjerk Skreien, Bergens TF





8.950
9.250




9.100
8.950
9.250

0.225
8
414
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening





9.350
8.750




9.050
9.350
8.750

0.275
9
408
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening





9.400
8.600




9.000
9.400
8.600

0.325
10
413
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening





9.350
8.550




8.950
9.350
8.550

0.375
10
412
Sebastian Dyngeland, Stavanger Turnforening





9.000
8.900




8.950
9.000
8.900

0.375
12
411
Aksel Emil Stendahl, Stavanger Turnforening





9.250
8.600




8.925
9.250
8.600

0.400
12
400
Jakob Kvamsøe, Bergens TF





8.900
8.950




8.925
8.900
8.950

0.400
14
406
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening





8.950
8.600




8.775
8.950
8.600

0.550
15
405
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening





8.450
8.450




8.450
8.450
8.450

0.875
16
415
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening





8.900
8.400



1.0

8.150
8.900
7.400

1.175
17
402
Niklas Marton Syverhuset, Elverum Turn










17
407
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening










17
410
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Sportsklubb










Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
405
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening


9.800


9.800

2
409
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening


9.700


9.700

0.100
3
403
Sebastian Sponevik, Hoppensprett Turn Jessheim


9.400


9.400

0.400
3
408
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening


9.400


9.400

0.400
5
415
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening


9.100


9.100

0.700
6
413
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening


9.000


9.000

0.800
7
404
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turnforening


8.800


8.800

1.000
8
417
Didrik Rotbakken Gundersen, Trondhjems Turnforening


8.700


8.700

1.100
8
414
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening


8.700


8.700

1.100
10
407
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening


8.600


8.600

1.200
11
411
Aksel Emil Stendahl, Stavanger Turnforening


8.300


8.300

1.500
12
418
Philip Tveteraas Hauge, Stavanger Turnforening


8.000


8.000

1.800
13
412
Sebastian Dyngeland, Stavanger Turnforening


7.700


7.700

2.100
14
401
Leander Bjerk Skreien, Bergens TF


8.800

1.2

7.600

2.200
15
416
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening


8.600

1.2

7.400

2.400
16
400
Jakob Kvamsøe, Bergens TF


7.200


7.200

2.600
17
406
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening


8.100

1.2

6.900

2.900
18
402
Niklas Marton Syverhuset, Elverum Turn




18
410
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Sportsklubb




Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
406
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening


9.050


9.050

1
405
Theodor Gadderud, Oslo Turnforening


9.050


9.050

3
403
Sebastian Sponevik, Hoppensprett Turn Jessheim


8.900


8.900

0.150
4
415
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening


8.700


8.700

0.350
5
417
Didrik Rotbakken Gundersen, Trondhjems Turnforening


8.600


8.600

0.450
6
414
Kasper Sjøthun, Tromsø Turnforening


8.550


8.550

0.500
7
404
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turnforening


8.400


8.400

0.650
8
400
Jakob Kvamsøe, Bergens TF


8.300


8.300

0.750
9
409
Jacob Gudim Karlsen, Oslo Turnforening


8.200


8.200

0.850
10
413
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening


7.700


7.700

1.350
11
402
Niklas Marton Syverhuset, Elverum Turn


7.600


7.600

1.450
12
412
Sebastian Dyngeland, Stavanger Turnforening


7.450


7.450

1.600
13
411
Aksel Emil Stendahl, Stavanger Turnforening


8.800

1.4

7.400

1.650
14
416
Sebastian Bjerkan, Trondhjems Turnforening


8.750

1.4

7.350

1.700
15
407
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening


8.400

1.4

7.000

2.050
16
418
Philip Tveteraas Hauge, Stavanger Turnforening


8.500

1.7

6.800

2.250
17
401
Leander Bjerk Skreien, Bergens TF


6.500

1.4

5.100

3.950
18
408
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening


4.600

1.4

3.200

5.850
19
410
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Sportsklubb




Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 7/20/2024 3:30:28 AM
SX
SM
MD
XL
XXL