Back 

2. Seriekonkurranse Turn Kvinner og Turn Menn Bergen, 25-26/5 2019

Rekrutt Rekrutt 11 år Rekrutt 12 år Klasse 1 Klasse 2 FIG senior Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 FIG Jr
Klasse 1
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
48
Jung Leo
Sotra
12.400
D: 4.0
E: 8.400
10.000
D: 1.80
E: 8.200
10.800
D: 2.40
E: 8.700
ND: 0.30
11.400
D: 2.40
E: 9.000
10.700
D: 2.50
E: 8.200
10.100
65.400
FX
12.400
D: 4.0
E: 8.400
PH
10.000
D: 1.8
E: 8.200
SR
10.800
D: 2.4
E: 8.700
ND: 0.30
VT
11.400
D: 2.4
E: 9.000
PB
10.700
D: 2.5
E: 8.200
HB
10.100
D: 1.5
E: 8.600
2
47
Oscar Wiliam Berg
Fana
9.800
D: 3.1
E: 6.700
9.500
D: 1.70
E: 7.800
10.100
D: 1.50
E: 8.900
ND: 0.30
10.650
D: 2.20
E: 8.450
10.200
D: 2.10
E: 8.100
8.500
58.750
6.650
FX
9.800
D: 3.1
E: 6.700
PH
9.500
D: 1.7
E: 7.800
SR
10.100
D: 1.5
E: 8.900
ND: 0.30
VT
10.650
D: 2.2
E: 8.450
PB
10.200
D: 2.1
E: 8.100
HB
8.500
D: 1.3
E: 7.200
3
46
Bårdsen, Tomas
Fana
11.700
D: 3.7
E: 8.000
6.200
D: 1.40
E: 6.800
ND: 2.00
10.100
D: 2.00
E: 8.400
ND: 0.30
10.100
D: 1.60
E: 8.500
9.700
D: 2.00
E: 7.700
9.700
57.500
7.900
FX
11.700
D: 3.7
E: 8.000
PH
6.200
D: 1.4
E: 6.800
ND: 2.00
SR
10.100
D: 2.0
E: 8.400
ND: 0.30
VT
10.100
D: 1.6
E: 8.500
PB
9.700
D: 2.0
E: 7.700
HB
9.700
D: 0.7
E: 9.000
4
45
Fjeld-Litleskare, Robert William
Fana
9.500
D: 2.4
E: 7.100
9.200
D: 1.70
E: 7.500
10.000
D: 2.00
E: 8.300
ND: 0.30
10.250
D: 1.60
E: 8.650
9.000
D: 1.90
E: 7.100
7.700
55.650
9.750
FX
9.500
D: 2.4
E: 7.100
PH
9.200
D: 1.7
E: 7.500
SR
10.000
D: 2.0
E: 8.300
ND: 0.30
VT
10.250
D: 1.6
E: 8.650
PB
9.000
D: 1.9
E: 7.100
HB
7.700
D: 0.7
E: 7.000
5
49
SAMUEL R. Evensen
Stord
FX

PH

SR

VT

PB

HB

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
48
Jung Leo, Sotra

4.0

8.400


12.400

2
46
Bårdsen, Tomas, Fana

3.7

8.000


11.700

0.700
3
47
Oscar Wiliam Berg, Fana

3.1

6.700


9.800

2.600
4
45
Fjeld-Litleskare, Robert William, Fana

2.4

7.100


9.500

2.900
5
49
SAMUEL R. Evensen, Stord
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
48
Jung Leo, Sotra

1.8

8.200


10.000

2
47
Oscar Wiliam Berg, Fana

1.7

7.800


9.500

0.500
3
45
Fjeld-Litleskare, Robert William, Fana

1.7

7.500


9.200

0.800
4
46
Bårdsen, Tomas, Fana

1.4

6.800

2.0

6.200

3.800
5
49
SAMUEL R. Evensen, Stord
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
48
Jung Leo, Sotra

2.4

8.700

0.3

10.800

2
47
Oscar Wiliam Berg, Fana

1.5

8.900

0.3

10.100

0.700
2
46
Bårdsen, Tomas, Fana

2.0

8.400

0.3

10.100

0.700
4
45
Fjeld-Litleskare, Robert William, Fana

2.0

8.300

0.3

10.000

0.800
5
49
SAMUEL R. Evensen, Stord
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
48
Jung Leo, Sotra


2.4


9.000
5.700
11.400

2
47
Oscar Wiliam Berg, Fana


2.2


8.450
5.325
10.650

0.375
3
45
Fjeld-Litleskare, Robert William, Fana


1.6


8.650
5.125
10.250

0.575
4
46
Bårdsen, Tomas, Fana


1.6


8.500
5.050
10.100

0.650
5
49
SAMUEL R. Evensen, Stord


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
48
Jung Leo, Sotra

2.5

8.200


10.700

2
47
Oscar Wiliam Berg, Fana

2.1

8.100


10.200

0.500
3
46
Bårdsen, Tomas, Fana

2.0

7.700


9.700

1.000
4
45
Fjeld-Litleskare, Robert William, Fana

1.9

7.100


9.000

1.700
5
49
SAMUEL R. Evensen, Stord
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
48
Jung Leo, Sotra

1.5

8.600


10.100

2
46
Bårdsen, Tomas, Fana

0.7

9.000


9.700

0.400
3
47
Oscar Wiliam Berg, Fana

1.3

7.200


8.500

1.600
4
45
Fjeld-Litleskare, Robert William, Fana

0.7

7.000


7.700

2.400
5
49
SAMUEL R. Evensen, Stord
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 7/13/2024 9:05:36 PM
SX
SM
MD
XL
XXL