Tillbaka 

Riksmästerskapen steg 7-10 och AllStar Trophy Stockholm, 2022-04-30 2022-05-01

CoP RegionPokalen Riksmästerskapen Sjuan Riksmästerskapen Tian Riksmästerskapen Åttan RiksPokalen Sjuan Åttan Lag CoP Lag RegionPokalen Lagtävling Riksmästerskapen Lag RiksPokalen
RiksPokalen
Icke officiella resultat
Pl
#
Namn
Hopp
Barr
Bom
Fristående
Total
Gap
1
455
Mikaela Carlsson
GF Gymnos
11,766
11,766/-
D: 3,4/-
E: 8,366/-
9,333
D: 3,80
E: 5,533
11,166
D: 4,50
E: 6,666
12,300
D: 5,40
E: 6,900
44,565
VT
11,766
11,766/-
D: 3,4/-
E: 8,366/-
UB
9,333
D: 3,8
E: 5,533
BB
11,166
D: 4,5
E: 6,666
FX
12,300
D: 5,4
E: 6,900
2
446
Julia Gakios
All Star Gymnastics
10,766
10,766/9,933
D: 2,0/1,6
E: 8,766/8,333
11,533
D: 3,80
E: 7,733
11,233
D: 4,10
E: 7,133
9,966
D: 3,90
E: 6,066
43,498
1,067
VT
10,766
10,766/9,933
D: 2,0/1,6
E: 8,766/8,333
UB
11,533
D: 3,8
E: 7,733
BB
11,233
D: 4,1
E: 7,133
FX
9,966
D: 3,9
E: 6,066
3
454
Britta Krylén
Östersundsgymnasterna
11,466
11,466/10,266
D: 3,4/3,2
E: 8,066/7,066
9,366
D: 3,00
E: 6,366
10,633
D: 4,10
E: 6,533
11,766
D: 4,50
E: 7,266
43,231
1,334
VT
11,466
11,466/10,266
D: 3,4/3,2
E: 8,066/7,066
UB
9,366
D: 3,0
E: 6,366
BB
10,633
D: 4,1
E: 6,533
FX
11,766
D: 4,5
E: 7,266
4
448
Junia Bågfors
All Star Gymnastics
11,333
11,333/10,300
D: 3,2/1,6
E: 8,133/8,700
9,800
D: 3,90
E: 5,900
10,800
D: 4,60
E: 6,200
11,166
D: 4,20
E: 6,966
43,099
1,466
VT
11,333
11,333/10,300
D: 3,2/1,6
E: 8,133/8,700
UB
9,800
D: 3,9
E: 5,900
BB
10,800
D: 4,6
E: 6,200
FX
11,166
D: 4,2
E: 6,966
5
442
Diana Bikoev
All Star Gymnastics
10,233
10,233/-
D: 1,6/-
E: 8,633/-
10,033
D: 3,90
E: 6,133
10,733
D: 4,60
E: 6,133
11,766
D: 4,80
E: 6,966
42,765
1,800
VT
10,233
10,233/-
D: 1,6/-
E: 8,633/-
UB
10,033
D: 3,9
E: 6,133
BB
10,733
D: 4,6
E: 6,133
FX
11,766
D: 4,8
E: 6,966
6
444
Annalena Casas Bunse
All Star Gymnastics
10,633
10,633/10,433
D: 2,0/1,6
E: 8,633/8,833
9,333
D: 2,80
E: 6,533
10,500
D: 3,90
E: 6,600
11,900
D: 5,00
E: 7,200
ND: 0,30
42,366
2,199
VT
10,633
10,633/10,433
D: 2,0/1,6
E: 8,633/8,833
UB
9,333
D: 2,8
E: 6,533
BB
10,500
D: 3,9
E: 6,600
FX
11,900
D: 5,0
E: 7,200
ND: 0,30
7
441
Ronja Lindfeldt
All Star Gymnastics
9,833
9,833/-
D: 1,6/-
E: 8,233/-
10,733
D: 3,10
E: 7,633
10,366
D: 3,00
E: 7,466
ND: 0,10
11,066
D: 3,60
E: 7,466
41,998
2,567
VT
9,833
9,833/-
D: 1,6/-
E: 8,233/-
UB
10,733
D: 3,1
E: 7,633
BB
10,366
D: 3,0
E: 7,466
ND: 0,10
FX
11,066
D: 3,6
E: 7,466
8
447
Meja Holmgren
All Star Gymnastics
10,300
10,300/9,966
D: 2,0/1,6
E: 8,300/8,366
11,166
D: 3,70
E: 7,466
9,533
D: 4,60
E: 4,933
10,100
D: 4,10
E: 6,000
41,099
3,466
VT
10,300
10,300/9,966
D: 2,0/1,6
E: 8,300/8,366
UB
11,166
D: 3,7
E: 7,466
BB
9,533
D: 4,6
E: 4,933
FX
10,100
D: 4,1
E: 6,000
9
456
Agnes Lundin
GF Gymnos
9,866
9,866/9,833
D: 1,6/1,6
E: 8,266/8,233
10,700
D: 3,40
E: 7,300
9,200
D: 4,50
E: 4,700
10,966
D: 4,80
E: 6,166
40,732
3,833
VT
9,866
9,866/9,833
D: 1,6/1,6
E: 8,266/8,233
UB
10,700
D: 3,4
E: 7,300
BB
9,200
D: 4,5
E: 4,700
FX
10,966
D: 4,8
E: 6,166
10
452
Gabriella Franzén
Sollentunagymnasterna
9,966
9,966/9,633
D: 1,6/1,6
E: 8,366/8,033
8,033
D: 3,40
E: 4,633
9,800
D: 4,30
E: 5,500
11,633
D: 4,80
E: 6,833
39,432
5,133
VT
9,966
9,966/9,633
D: 1,6/1,6
E: 8,366/8,033
UB
8,033
D: 3,4
E: 4,633
BB
9,800
D: 4,3
E: 5,500
FX
11,633
D: 4,8
E: 6,833
11
449
Isabella Allotey-Pappoe
Sollentunagymnasterna
11,633
11,633/10,500
D: 3,2/1,6
E: 8,433/8,900
6,533
D: 3,00
E: 4,033
ND: 0,50
8,333
D: 3,00
E: 5,333
11,833
D: 5,00
E: 6,833
38,332
6,233
VT
11,633
11,633/10,500
D: 3,2/1,6
E: 8,433/8,900
UB
6,533
D: 3,0
E: 4,033
ND: 0,50
BB
8,333
D: 3,0
E: 5,333
FX
11,833
D: 5,0
E: 6,833
12
443
Amanda Adlivankin
All Star Gymnastics
10,533
10,533/9,933
D: 2,0/1,6
E: 8,533/8,333
8,900
D: 2,80
E: 6,100
9,033
D: 4,60
E: 4,533
ND: 0,10
9,800
D: 3,30
E: 6,500
38,266
6,299
VT
10,533
10,533/9,933
D: 2,0/1,6
E: 8,533/8,333
UB
8,900
D: 2,8
E: 6,100
BB
9,033
D: 4,6
E: 4,533
ND: 0,10
FX
9,800
D: 3,3
E: 6,500
13
445
Maria Gabriela Chetu
All Star Gymnastics
10,633
10,633/10,133
D: 2,0/1,6
E: 8,633/8,533
5,100
D: 2,30
E: 5,800
ND: 3,00
11,066
D: 5,00
E: 6,066
11,400
D: 4,80
E: 6,700
ND: 0,10
38,199
6,366
VT
10,633
10,633/10,133
D: 2,0/1,6
E: 8,633/8,533
UB
5,100
D: 2,3
E: 5,800
ND: 3,00
BB
11,066
D: 5,0
E: 6,066
FX
11,400
D: 4,8
E: 6,700
ND: 0,10
14
451
Emilia Wallentin
Sollentunagymnasterna
9,700
9,700/9,766
D: 1,6/1,6
E: 8,100/8,166
8,066
D: 3,40
E: 4,666
10,400
D: 4,30
E: 6,100
28,166
16,399
VT
9,700
9,700/9,766
D: 1,6/1,6
E: 8,100/8,166
UB

BB
8,066
D: 3,4
E: 4,666
FX
10,400
D: 4,3
E: 6,100
15
453
Sarah Allotey-Pappoe
Sollentunagymnasterna
9,833
D: 4,80
E: 5,033
9,833
34,732
VT
UB

BB

FX
9,833
D: 4,8
E: 5,033
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
1
449
Isabella Allotey-Pappoe, Sollentunagymnasterna


3,2
1,6


8,433
8,900
11,066
11,633
10,500

2
454
Britta Krylén, Östersundsgymnasterna


3,4
3,2


8,066
7,066
10,866
11,466
10,266

0,200
3
448
Junia Bågfors, All Star Gymnastics


3,2
1,6


8,133
8,700
10,816
11,333
10,300

0,250
4
444
Annalena Casas Bunse, All Star Gymnastics


2,0
1,6


8,633
8,833
10,533
10,633
10,433

0,533
5
445
Maria Gabriela Chetu, All Star Gymnastics


2,0
1,6


8,633
8,533
10,383
10,633
10,133

0,683
6
446
Julia Gakios, All Star Gymnastics


2,0
1,6


8,766
8,333
10,349
10,766
9,933

0,717
7
443
Amanda Adlivankin, All Star Gymnastics


2,0
1,6


8,533
8,333
10,233
10,533
9,933

0,833
8
447
Meja Holmgren, All Star Gymnastics


2,0
1,6


8,300
8,366
10,133
10,300
9,966

0,933
9
456
Agnes Lundin, GF Gymnos


1,6
1,6


8,266
8,233
9,849
9,866
9,833

1,217
10
452
Gabriella Franzén, Sollentunagymnasterna


1,6
1,6


8,366
8,033
9,799
9,966
9,633

1,267
11
451
Emilia Wallentin, Sollentunagymnasterna


1,6
1,6


8,100
8,166
9,733
9,700
9,766

1,333
12
455
Mikaela Carlsson, GF Gymnos


3,4


8,366
5,883
11,766

5,183
13
442
Diana Bikoev, All Star Gymnastics


1,6


8,633
5,116
10,233

5,950
14
441
Ronja Lindfeldt, All Star Gymnastics


1,6


8,233
4,916
9,833

6,150
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
1
446
Julia Gakios, All Star Gymnastics

3,8

7,733


11,533

2
447
Meja Holmgren, All Star Gymnastics

3,7

7,466


11,166

0,367
3
441
Ronja Lindfeldt, All Star Gymnastics

3,1

7,633


10,733

0,800
4
456
Agnes Lundin, GF Gymnos

3,4

7,300


10,700

0,833
5
442
Diana Bikoev, All Star Gymnastics

3,9

6,133


10,033

1,500
6
448
Junia Bågfors, All Star Gymnastics

3,9

5,900


9,800

1,733
7
454
Britta Krylén, Östersundsgymnasterna

3,0

6,366


9,366

2,167
8
444
Annalena Casas Bunse, All Star Gymnastics

2,8

6,533


9,333

2,200
8
455
Mikaela Carlsson, GF Gymnos

3,8

5,533


9,333

2,200
10
443
Amanda Adlivankin, All Star Gymnastics

2,8

6,100


8,900

2,633
11
452
Gabriella Franzén, Sollentunagymnasterna

3,4

4,633


8,033

3,500
12
449
Isabella Allotey-Pappoe, Sollentunagymnasterna

3,0

4,033

0,5

6,533

5,000
13
445
Maria Gabriela Chetu, All Star Gymnastics

2,3

5,800

3,0

5,100

6,433
14
451
Emilia Wallentin, Sollentunagymnasterna
11,533
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
1
446
Julia Gakios, All Star Gymnastics

4,1

7,133


11,233

2
455
Mikaela Carlsson, GF Gymnos

4,5

6,666


11,166

0,067
3
445
Maria Gabriela Chetu, All Star Gymnastics

5,0

6,066


11,066

0,167
4
448
Junia Bågfors, All Star Gymnastics

4,6

6,200


10,800

0,433
5
442
Diana Bikoev, All Star Gymnastics

4,6

6,133


10,733

0,500
6
454
Britta Krylén, Östersundsgymnasterna

4,1

6,533


10,633

0,600
7
444
Annalena Casas Bunse, All Star Gymnastics

3,9

6,600


10,500

0,733
8
441
Ronja Lindfeldt, All Star Gymnastics

3,0

7,466

0,1

10,366

0,867
9
452
Gabriella Franzén, Sollentunagymnasterna

4,3

5,500


9,800

1,433
10
447
Meja Holmgren, All Star Gymnastics

4,6

4,933


9,533

1,700
11
456
Agnes Lundin, GF Gymnos

4,5

4,700


9,200

2,033
12
443
Amanda Adlivankin, All Star Gymnastics

4,6

4,533

0,1

9,033

2,200
13
449
Isabella Allotey-Pappoe, Sollentunagymnasterna

3,0

5,333


8,333

2,900
14
451
Emilia Wallentin, Sollentunagymnasterna

3,4

4,666


8,066

3,167
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
1
455
Mikaela Carlsson, GF Gymnos

5,4

6,900


12,300

2
444
Annalena Casas Bunse, All Star Gymnastics

5,0

7,200

0,3

11,900

0,400
3
449
Isabella Allotey-Pappoe, Sollentunagymnasterna

5,0

6,833


11,833

0,467
4
454
Britta Krylén, Östersundsgymnasterna

4,5

7,266


11,766

0,534
4
442
Diana Bikoev, All Star Gymnastics

4,8

6,966


11,766

0,534
6
452
Gabriella Franzén, Sollentunagymnasterna

4,8

6,833


11,633

0,667
7
445
Maria Gabriela Chetu, All Star Gymnastics

4,8

6,700

0,1

11,400

0,900
8
448
Junia Bågfors, All Star Gymnastics

4,2

6,966


11,166

1,134
9
441
Ronja Lindfeldt, All Star Gymnastics

3,6

7,466


11,066

1,234
10
456
Agnes Lundin, GF Gymnos

4,8

6,166


10,966

1,334
11
451
Emilia Wallentin, Sollentunagymnasterna

4,3

6,100


10,400

1,900
12
447
Meja Holmgren, All Star Gymnastics

4,1

6,000


10,100

2,200
13
446
Julia Gakios, All Star Gymnastics

3,9

6,066


9,966

2,334
14
453
Sarah Allotey-Pappoe, Sollentunagymnasterna

4,8

5,033


9,833

2,467
15
443
Amanda Adlivankin, All Star Gymnastics

3,3

6,500


9,800

2,500
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
Pl
#
Namn
D
E
ND
Poäng
Gap
455
Mikaela Carlsson, GF Gymnos
446
Julia Gakios, All Star Gymnastics
454
Britta Krylén, Östersundsgymnasterna
448
Junia Bågfors, All Star Gymnastics
442
Diana Bikoev, All Star Gymnastics
444
Annalena Casas Bunse, All Star Gymnastics
441
Ronja Lindfeldt, All Star Gymnastics
447
Meja Holmgren, All Star Gymnastics
456
Agnes Lundin, GF Gymnos
452
Gabriella Franzén, Sollentunagymnasterna
449
Isabella Allotey-Pappoe, Sollentunagymnasterna
443
Amanda Adlivankin, All Star Gymnastics
445
Maria Gabriela Chetu, All Star Gymnastics
451
Emilia Wallentin, Sollentunagymnasterna

Last Update: 2024-05-26 06:46:55
SX
SM
MD
XL
XXL