Back 

NNM Turn Kvinner og Turn Menn Bodø, april 27 – 28, 2019

FIG Junior Finals Kl 1 Gutter Finals Kl 2 Gutter Finals Rekrutt 11-12 Gutter Finals FIG Junior FIG Junior Jenter FIG Senior Jenter Kl 1 Gutter Kl 1 Jenter Kl 2 Gutter Kl 2 Jenter Kl 3 Jenter Rekrutt 11 Jenter Rekrutt 11-12 Gutter Rekrutt 12 Jenter
Kl 1 Gutter Finals
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
143
Elias Helland
Tromsø
11.400
D: 3.4
E: 8.000
10.350
D: 2.50
E: 8.150
ND: 0.30
10.850
D: 2.20
E: 8.650
10.675
10.950/10.400
D: 2.2/1.6
E: 8.850/8.900
ND: 0.10 / 0.10
11.650
D: 2.40
E: 9.250
10.400
65.325
FX
11.400
D: 3.4
E: 8.000
PH
10.350
D: 2.5
E: 8.150
ND: 0.30
SR
10.850
D: 2.2
E: 8.650
VT
10.675
10.950/10.400
D: 2.2/1.6
E: 8.850/8.900
ND: 0.10/0.10
PB
11.650
D: 2.4
E: 9.250
HB
10.400
D: 1.6
E: 8.800
2
145
Leo Kirchhefer Engen
Tromsø
12.900
D: 4.0
E: 8.900
9.100
D: 2.50
E: 6.900
ND: 0.30
10.550
D: 2.60
E: 7.950
10.300
10.100/10.500
D: 2.2/1.6
E: 8.200/9.000
ND: 0.30 / 0.10
11.350
D: 2.40
E: 8.950
10.900
65.100
0.225
FX
12.900
D: 4.0
E: 8.900
PH
9.100
D: 2.5
E: 6.900
ND: 0.30
SR
10.550
D: 2.6
E: 7.950
VT
10.300
10.100/10.500
D: 2.2/1.6
E: 8.200/9.000
ND: 0.30/0.10
PB
11.350
D: 2.4
E: 8.950
HB
10.900
D: 2.2
E: 8.700
3
148
Lucas Karlsson
Tromsø
12.650
D: 4.2
E: 8.450
9.300
D: 1.80
E: 7.800
ND: 0.30
11.200
D: 2.20
E: 9.000
11.200
11.300/11.100
D: 2.4/1.6
E: 9.000/9.500
ND: 0.10 / -
10.450
D: 2.40
E: 8.050
9.950
64.750
0.575
FX
12.650
D: 4.2
E: 8.450
PH
9.300
D: 1.8
E: 7.800
ND: 0.30
SR
11.200
D: 2.2
E: 9.000
VT
11.200
11.300/11.100
D: 2.4/1.6
E: 9.000/9.500
ND: 0.10/0.00
PB
10.450
D: 2.4
E: 8.050
HB
9.950
D: 1.3
E: 8.650
4
142
Ludvig Broks
Tromsø
9.750
D: 3.2
E: 6.550
9.650
D: 1.80
E: 8.150
ND: 0.30
10.400
D: 1.60
E: 8.800
10.700
10.700/10.700
D: 1.6/1.6
E: 9.100/9.100
9.700
D: 2.40
E: 7.300
6.600
56.800
8.525
FX
9.750
D: 3.2
E: 6.550
PH
9.650
D: 1.8
E: 8.150
ND: 0.30
SR
10.400
D: 1.6
E: 8.800
VT
10.700
10.700/10.700
D: 1.6/1.6
E: 9.100/9.100
PB
9.700
D: 2.4
E: 7.300
HB
6.600
D: 1.5
E: 5.100
5
149
Elias Ingebrigtsen
tromsø
11.950
D: 3.8
E: 8.150
9.650
D: 1.90
E: 8.050
ND: 0.30
11.500
D: 2.20
E: 9.300
10.500
10.200/10.800
D: 2.2/1.6
E: 8.100/9.200
ND: 0.10 / -
10.300
D: 2.20
E: 8.100
53.900
11.425
FX
11.950
D: 3.8
E: 8.150
PH
9.650
D: 1.9
E: 8.050
ND: 0.30
SR
11.500
D: 2.2
E: 9.300
VT
10.500
10.200/10.800
D: 2.2/1.6
E: 8.100/9.200
ND: 0.10/0.00
PB
10.300
D: 2.2
E: 8.100
HB

6
147
Trym Berge-Johansen
Tromsø
10.000
D: 1.80
E: 8.500
ND: 0.30
10.550
D: 2.10
E: 8.450
9.600
D: 2.10
E: 7.500
10.200
40.350
24.975
FX

PH
10.000
D: 1.8
E: 8.500
ND: 0.30
SR
10.550
D: 2.1
E: 8.450
VT
PB
9.600
D: 2.1
E: 7.500
HB
10.200
D: 1.5
E: 8.700
7
150
Arild Johan Fjeld
Melbo
10.500
10.550/10.450
D: 1.6/1.6
E: 8.950/8.850
10.500
54.825
FX

PH

SR

VT
10.500
10.550/10.450
D: 1.6/1.6
E: 8.950/8.850
PB

HB

8
152
William Martinsen
B&OI
9.000
9.000
56.325
FX

PH

SR

VT
PB

HB
9.000
D: 0.7
E: 8.300
9
140
Torbjørn S Martinussen
Narvik
FX

PH

SR

VT
PB

HB

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
145
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø

4.0

8.900

Q
12.900

2
148
Lucas Karlsson, Tromsø

4.2

8.450

Q
12.650

0.250
3
149
Elias Ingebrigtsen, tromsø

3.8

8.150

Q
11.950

0.950
4
143
Elias Helland, Tromsø

3.4

8.000

Q
11.400

1.500
5
142
Ludvig Broks, Tromsø

3.2

6.550

Q
9.750

3.150
6
140
Torbjørn S Martinussen, NarvikQ

6
150
Arild Johan Fjeld, Melboq

6
152
William Martinsen, B&OIq

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
143
Elias Helland, Tromsø

2.5

8.150

0.3
Q
10.350

2
147
Trym Berge-Johansen, Tromsø

1.8

8.500

0.3
Q
10.000

0.350
3
142
Ludvig Broks, Tromsø

1.8

8.150

0.3
Q
9.650

0.700
3
149
Elias Ingebrigtsen, tromsø

1.9

8.050

0.3
Q
9.650

0.700
5
148
Lucas Karlsson, Tromsø

1.8

7.800

0.3
Q
9.300

1.050
6
145
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø

2.5

6.900

0.3
Q
9.100

1.250
7
152
William Martinsen, B&OIq

7
140
Torbjørn S Martinussen, Narvikq

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
149
Elias Ingebrigtsen, tromsø

2.2

9.300

Q
11.500

2
148
Lucas Karlsson, Tromsø

2.2

9.000

Q
11.200

0.300
3
143
Elias Helland, Tromsø

2.2

8.650

Q
10.850

0.650
4
147
Trym Berge-Johansen, Tromsø

2.1

8.450

Q
10.550

0.950
4
145
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø

2.6

7.950

Q
10.550

0.950
6
142
Ludvig Broks, Tromsø

1.6

8.800

Q
10.400

1.100
7
150
Arild Johan Fjeld, Melboq

7
152
William Martinsen, B&OIq

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
148
Lucas Karlsson, Tromsø


2.4
1.6


9.000
9.500


0.1
Q
11.200
11.300
11.100

2
142
Ludvig Broks, Tromsø


1.6
1.6


9.100
9.100Q
10.700
10.700
10.700

0.500
3
143
Elias Helland, Tromsø


2.2
1.6


8.850
8.900


0.1
0.1
Q
10.675
10.950
10.400

0.525
4
149
Elias Ingebrigtsen, tromsø


2.2
1.6


8.100
9.200


0.1
Q
10.500
10.200
10.800

0.700
4
150
Arild Johan Fjeld, Melbo


1.6
1.6


8.950
8.850Q
10.500
10.550
10.450

0.700
6
145
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø


2.2
1.6


8.200
9.000


0.3
0.1
Q
10.300
10.100
10.500

0.900
7
152
William Martinsen, B&OI

q

7
140
Torbjørn S Martinussen, Narvik

q

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
143
Elias Helland, Tromsø

2.4

9.250

Q
11.650

2
145
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø

2.4

8.950

Q
11.350

0.300
3
148
Lucas Karlsson, Tromsø

2.4

8.050

Q
10.450

1.200
4
149
Elias Ingebrigtsen, tromsø

2.2

8.100

Q
10.300

1.350
5
142
Ludvig Broks, Tromsø

2.4

7.300

Q
9.700

1.950
6
147
Trym Berge-Johansen, Tromsø

2.1

7.500

Q
9.600

2.050
7
140
Torbjørn S Martinussen, Narvikq

7
152
William Martinsen, B&OIq

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
145
Leo Kirchhefer Engen, Tromsø

2.2

8.700

Q
10.900

2
143
Elias Helland, Tromsø

1.6

8.800

Q
10.400

0.500
3
147
Trym Berge-Johansen, Tromsø

1.5

8.700

Q
10.200

0.700
4
148
Lucas Karlsson, Tromsø

1.3

8.650

Q
9.950

0.950
5
152
William Martinsen, B&OI

0.7

8.300

Q
9.000

1.900
6
142
Ludvig Broks, Tromsø

1.5

5.100

Q
6.600

4.300
7
149
Elias Ingebrigtsen, tromsøq

7
140
Torbjørn S Martinussen, Narvikq

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 7/13/2024 9:22:29 PM
SX
SM
MD
XL
XXL