Back 

Norgesfinalen 2023 - turn kvinner og menn Hokksund, 2023-11-25

Klasse 1 MAG Klasse 1 MAG Finals Klasse 1 WAG Klasse 1 WAG Finals Klasse 2 MAG Klasse 2 MAG Finals Klasse 2 WAG Klasse 2 WAG Finals Klasse 3 MAG Klasse 3 MAG Finals Klasse 3 WAG Klasse 3 WAG Finals Lagkonkurranse - Turn Menn Klasse 1 Lagkonkurranse - Turn Kvinner Klasse 1 Lagkonkurranse - Turn Menn Klasse 2 Lagkonkurranse - Turn Kvinner Klasse 2 Lagkonkurranse - Turn Menn Klasse 3 Lagkonkurranse - Turn Kvinner Klasse 3
Klasse 1 MAG
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
108
Vetle Berby
Viken og Oslo
10.350
D: 2.7
E: 7.650
11.100
D: 2.20
E: 8.900
10.500
D: 1.90
E: 8.900
ND: 0.30
9.100
9.100/-
D: 2.2/-
E: 7.200/-
ND: 0.30 / -
10.250
D: 2.10
E: 8.150
10.500
61.800
FX
10.350
D: 2.7
E: 7.650
PH
11.100
D: 2.2
E: 8.900
SR
10.500
D: 1.9
E: 8.900
ND: 0.30
VT
9.100
9.100/-
D: 2.2/-
E: 7.200/-
ND: 0.30/0.00
PB
10.250
D: 2.1
E: 8.150
HB
10.500
D: 2.7
E: 7.800
1
116
Magnus Øivand Schøning
Troms og Finnmark
10.800
D: 3.7
E: 7.500
ND: 0.40
9.350
D: 2.30
E: 7.050
10.200
D: 1.90
E: 8.600
ND: 0.30
10.650
10.650/10.200
D: 2.2/1.6
E: 8.450/8.600
10.350
D: 2.30
E: 8.050
10.450
61.800
FX
10.800
D: 3.7
E: 7.500
ND: 0.40
PH
9.350
D: 2.3
E: 7.050
SR
10.200
D: 1.9
E: 8.600
ND: 0.30
VT
10.650
10.650/10.200
D: 2.2/1.6
E: 8.450/8.600
PB
10.350
D: 2.3
E: 8.050
HB
10.450
D: 1.7
E: 8.750
3
109
Julian Laszlo Bergem
Viken og Oslo
11.100
D: 3.5
E: 7.600
10.000
D: 2.20
E: 7.800
10.250
D: 1.70
E: 8.850
ND: 0.30
10.700
10.700/10.050
D: 2.2/1.6
E: 8.500/8.450
10.400
D: 2.30
E: 8.100
9.100
61.550
0.250
FX
11.100
D: 3.5
E: 7.600
PH
10.000
D: 2.2
E: 7.800
SR
10.250
D: 1.7
E: 8.850
ND: 0.30
VT
10.700
10.700/10.050
D: 2.2/1.6
E: 8.500/8.450
PB
10.400
D: 2.3
E: 8.100
HB
9.100
D: 1.3
E: 7.800
4
117
David Lian Jacobsen
Troms og Finnmark
11.000
D: 3.1
E: 7.900
8.550
D: 1.30
E: 7.250
10.400
D: 1.60
E: 9.100
ND: 0.30
11.400
11.400/10.900
D: 3.2/2.4
E: 8.200/8.500
10.200
D: 2.10
E: 8.100
9.700
61.250
0.550
FX
11.000
D: 3.1
E: 7.900
PH
8.550
D: 1.3
E: 7.250
SR
10.400
D: 1.6
E: 9.100
ND: 0.30
VT
11.400
11.400/10.900
D: 3.2/2.4
E: 8.200/8.500
PB
10.200
D: 2.1
E: 8.100
HB
9.700
D: 1.3
E: 8.400
5
112
Theodor Tandberg
Møre og Romsdal
10.600
D: 2.5
E: 8.100
9.400
D: 1.60
E: 7.800
9.350
D: 2.00
E: 7.650
ND: 0.30
10.550
10.550/9.700
D: 2.2/1.6
E: 8.350/8.100
10.550
D: 1.90
E: 8.650
9.950
60.400
1.400
FX
10.600
D: 2.5
E: 8.100
PH
9.400
D: 1.6
E: 7.800
SR
9.350
D: 2.0
E: 7.650
ND: 0.30
VT
10.550
10.550/9.700
D: 2.2/1.6
E: 8.350/8.100
PB
10.550
D: 1.9
E: 8.650
HB
9.950
D: 1.7
E: 8.250
6
106
Even Melin
Rogaland
10.400
D: 3.3
E: 7.100
10.200
D: 2.00
E: 8.200
10.050
D: 2.00
E: 8.350
ND: 0.30
10.950
10.950/10.950
D: 2.2/2.4
E: 8.750/8.550
10.700
D: 2.30
E: 8.400
7.550
59.850
1.950
FX
10.400
D: 3.3
E: 7.100
PH
10.200
D: 2.0
E: 8.200
SR
10.050
D: 2.0
E: 8.350
ND: 0.30
VT
10.950
10.950/10.950
D: 2.2/2.4
E: 8.750/8.550
PB
10.700
D: 2.3
E: 8.400
HB
7.550
D: 2.1
E: 5.750
ND: 0.30
7
111
Thor Erik Roald Holm
Viken og Oslo
10.900
D: 2.9
E: 8.000
9.150
D: 2.20
E: 6.950
10.200
D: 1.50
E: 9.000
ND: 0.30
10.400
10.400/-
D: 1.6/-
E: 8.800/-
9.550
D: 2.10
E: 7.450
8.550
58.750
3.050
FX
10.900
D: 2.9
E: 8.000
PH
9.150
D: 2.2
E: 6.950
SR
10.200
D: 1.5
E: 9.000
ND: 0.30
VT
10.400
10.400/-
D: 1.6/-
E: 8.800/-
PB
9.550
D: 2.1
E: 7.450
HB
8.550
D: 0.7
E: 7.850
8
118
Jakob Åberg
Troms og Finnmark
10.200
D: 2.7
E: 7.500
8.550
D: 2.00
E: 6.550
10.000
D: 1.50
E: 8.800
ND: 0.30
9.900
9.900/9.750
D: 1.6/1.6
E: 8.300/8.150
9.350
D: 2.00
E: 7.350
10.150
58.150
3.650
FX
10.200
D: 2.7
E: 7.500
PH
8.550
D: 2.0
E: 6.550
SR
10.000
D: 1.5
E: 8.800
ND: 0.30
VT
9.900
9.900/9.750
D: 1.6/1.6
E: 8.300/8.150
PB
9.350
D: 2.0
E: 7.350
HB
10.150
D: 1.3
E: 8.850
9
115
Håkon Sundgot Brandal
Møre og Romsdal
10.250
D: 2.9
E: 7.450
ND: 0.10
8.850
D: 1.40
E: 7.450
10.100
D: 1.90
E: 8.500
ND: 0.30
9.850
9.850/-
D: 1.6/-
E: 8.250/-
10.750
D: 1.80
E: 8.950
8.200
58.000
3.800
FX
10.250
D: 2.9
E: 7.450
ND: 0.10
PH
8.850
D: 1.4
E: 7.450
SR
10.100
D: 1.9
E: 8.500
ND: 0.30
VT
9.850
9.850/-
D: 1.6/-
E: 8.250/-
PB
10.750
D: 1.8
E: 8.950
HB
8.200
D: 1.7
E: 6.500
10
114
Max Ferdinand Kvalsvik-Olsen
Møre og Romsdal
10.900
D: 2.6
E: 8.300
7.000
D: 0.60
E: 6.400
9.600
D: 1.70
E: 8.200
ND: 0.30
9.900
9.900/9.350
D: 1.6/2.4
E: 8.300/7.250
ND: 0.00 / 0.30
11.000
D: 1.80
E: 9.200
9.450
57.850
3.950
FX
10.900
D: 2.6
E: 8.300
PH
7.000
D: 0.6
E: 6.400
SR
9.600
D: 1.7
E: 8.200
ND: 0.30
VT
9.900
9.900/9.350
D: 1.6/2.4
E: 8.300/7.250
ND: 0.00/0.30
PB
11.000
D: 1.8
E: 9.200
HB
9.450
D: 1.7
E: 7.750
11
113
David Munteanu
Møre og Romsdal
10.600
D: 2.5
E: 8.100
7.950
D: 0.80
E: 7.150
10.200
D: 1.50
E: 9.000
ND: 0.30
9.550
9.550/-
D: 1.6/-
E: 7.950/-
10.400
D: 1.80
E: 8.600
8.950
57.650
4.150
FX
10.600
D: 2.5
E: 8.100
PH
7.950
D: 0.8
E: 7.150
SR
10.200
D: 1.5
E: 9.000
ND: 0.30
VT
9.550
9.550/-
D: 1.6/-
E: 7.950/-
PB
10.400
D: 1.8
E: 8.600
HB
8.950
D: 0.1
E: 8.850
12
119
Olav Batalden
Troms og Finnmark
10.100
D: 3.2
E: 6.900
7.500
D: 1.30
E: 6.200
10.050
D: 1.60
E: 8.750
ND: 0.30
10.300
10.300/9.750
D: 2.4/1.6
E: 7.900/8.150
9.400
D: 1.90
E: 7.500
9.100
56.450
5.350
FX
10.100
D: 3.2
E: 6.900
PH
7.500
D: 1.3
E: 6.200
SR
10.050
D: 1.6
E: 8.750
ND: 0.30
VT
10.300
10.300/9.750
D: 2.4/1.6
E: 7.900/8.150
PB
9.400
D: 1.9
E: 7.500
HB
9.100
D: 0.7
E: 8.400
13
110
Patrick Buzungu
Viken og Oslo
11.400
D: 3.3
E: 8.100
8.700
D: 1.70
E: 7.000
10.000
D: 2.10
E: 8.200
ND: 0.30
10.550
10.550/10.200
D: 2.4/1.6
E: 8.150/8.600
4.800
D: 2.00
E: 5.800
ND: 3.0
10.450
55.900
5.900
FX
11.400
D: 3.3
E: 8.100
PH
8.700
D: 1.7
E: 7.000
SR
10.000
D: 2.1
E: 8.200
ND: 0.30
VT
10.550
10.550/10.200
D: 2.4/1.6
E: 8.150/8.600
PB
4.800
D: 2.0
E: 5.800
ND: 3.00
HB
10.450
D: 1.7
E: 8.750
14
105
Sander Samuelsen Magne
Vestfold og Telemark
10.300
D: 3.4
E: 6.900
5.950
D: 1.50
E: 4.450
9.850
D: 1.80
E: 8.350
ND: 0.30
10.550
10.550/10.200
D: 2.2/1.6
E: 8.350/8.600
8.050
D: 2.10
E: 5.950
7.900
52.600
9.200
FX
10.300
D: 3.4
E: 6.900
PH
5.950
D: 1.5
E: 4.450
SR
9.850
D: 1.8
E: 8.350
ND: 0.30
VT
10.550
10.550/10.200
D: 2.2/1.6
E: 8.350/8.600
PB
8.050
D: 2.1
E: 5.950
HB
7.900
D: 1.3
E: 6.600
15
104
Conrad A. Kuraas
Nordland
8.450
D: 3.0
E: 5.450
6.250
D: 0.70
E: 5.550
9.750
D: 1.50
E: 8.550
ND: 0.30
9.350
9.350/9.800
D: 2.2/1.6
E: 7.250/8.200
ND: 0.10 / -
8.500
D: 1.30
E: 7.200
5.450
47.750
14.050
FX
8.450
D: 3.0
E: 5.450
PH
6.250
D: 0.7
E: 5.550
SR
9.750
D: 1.5
E: 8.550
ND: 0.30
VT
9.350
9.350/9.800
D: 2.2/1.6
E: 7.250/8.200
ND: 0.10/0.00
PB
8.500
D: 1.3
E: 7.200
HB
5.450
D: 0.7
E: 4.750
16
103
Vebjørn Pedersen
Nordland
9.600
D: 2.8
E: 6.800
7.350
D: 1.20
E: 6.150
8.700
D: 1.50
E: 7.500
ND: 0.30
9.450
9.450/9.350
D: 1.6/1.6
E: 7.850/7.850
ND: 0.00 / 0.10
6.700
D: 0.70
E: 6.000
4.700
46.500
15.300
FX
9.600
D: 2.8
E: 6.800
PH
7.350
D: 1.2
E: 6.150
SR
8.700
D: 1.5
E: 7.500
ND: 0.30
VT
9.450
9.450/9.350
D: 1.6/1.6
E: 7.850/7.850
ND: 0.00/0.10
PB
6.700
D: 0.7
E: 6.000
HB
4.700
D: 0.1
E: 4.600
17
107
Olav Keller
Rogaland
8.000
D: 1.20
E: 6.800
8.700
D: 1.60
E: 7.400
ND: 0.30
9.900
9.900/-
D: 1.6/-
E: 8.300/-
8.800
D: 1.90
E: 6.900
7.650
43.050
18.750
FX

PH
8.000
D: 1.2
E: 6.800
SR
8.700
D: 1.6
E: 7.400
ND: 0.30
VT
9.900
9.900/-
D: 1.6/-
E: 8.300/-
PB
8.800
D: 1.9
E: 6.900
HB
7.650
D: 0.7
E: 6.950
18
102
Alve Rasch Indseth
Nordland
7.650
D: 1.6
E: 6.050
5.100
D: 0.60
E: 4.500
7.250
D: 1.20
E: 6.350
ND: 0.30
9.650
9.650/9.100
D: 1.6/1.6
E: 8.050/7.500
3.950
D: 1.20
E: 6.750
ND: 4.0
2.850
36.450
25.350
FX
7.650
D: 1.6
E: 6.050
PH
5.100
D: 0.6
E: 4.500
SR
7.250
D: 1.2
E: 6.350
ND: 0.30
VT
9.650
9.650/9.100
D: 1.6/1.6
E: 8.050/7.500
PB
3.950
D: 1.2
E: 6.750
ND: 4.00
HB
2.850

E: 6.850
ND: 4.00
19
101
Jesper Martiniussen
Nordland
8.350
D: 2.1
E: 6.450
ND: 0.20
3.850
D: 0.60
E: 3.250
7.650
D: 0.70
E: 7.250
ND: 0.30
9.500
9.500/-
D: 1.6/-
E: 7.900/-
ND: 0.00 / 10.00
5.600
34.950
26.850
FX
8.350
D: 2.1
E: 6.450
ND: 0.20
PH
3.850
D: 0.6
E: 3.250
SR
7.650
D: 0.7
E: 7.250
ND: 0.30
VT
9.500
9.500/-
D: 1.6/-
E: 7.900/-
ND: 0.00/10.00
PB

HB
5.600

E: 5.600
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
110
Patrick Buzungu, Viken og Oslo

3.3

8.100


11.400

2
109
Julian Laszlo Bergem, Viken og Oslo

3.5

7.600


11.100

0.300
3
117
David Lian Jacobsen, Troms og Finnmark

3.1

7.900


11.000

0.400
4
114
Max Ferdinand Kvalsvik-Olsen, Møre og Romsdal

2.6

8.300


10.900

0.500
4
111
Thor Erik Roald Holm, Viken og Oslo

2.9

8.000


10.900

0.500
6
116
Magnus Øivand Schøning, Troms og Finnmark

3.7

7.500

0.4

10.800

0.600
7
113
David Munteanu, Møre og Romsdal

2.5

8.100


10.600

0.800
7
112
Theodor Tandberg, Møre og Romsdal

2.5

8.100


10.600

0.800
9
106
Even Melin, Rogaland

3.3

7.100


10.400

1.000
10
108
Vetle Berby, Viken og Oslo

2.7

7.650


10.350

1.050
11
105
Sander Samuelsen Magne, Vestfold og Telemark

3.4

6.900


10.300

1.100
12
115
Håkon Sundgot Brandal, Møre og Romsdal

2.9

7.450

0.1

10.250

1.150
13
118
Jakob Åberg, Troms og Finnmark

2.7

7.500


10.200

1.200
14
119
Olav Batalden, Troms og Finnmark

3.2

6.900


10.100

1.300
15
103
Vebjørn Pedersen, Nordland

2.8

6.800


9.600

1.800
16
104
Conrad A. Kuraas, Nordland

3.0

5.450


8.450

2.950
17
101
Jesper Martiniussen, Nordland

2.1

6.450

0.2

8.350

3.050
18
102
Alve Rasch Indseth, Nordland

1.6

6.050


7.650

3.750
19
107
Olav Keller, Rogaland




Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
108
Vetle Berby, Viken og Oslo

2.2

8.900


11.100

2
106
Even Melin, Rogaland

2.0

8.200


10.200

0.900
3
109
Julian Laszlo Bergem, Viken og Oslo

2.2

7.800


10.000

1.100
4
112
Theodor Tandberg, Møre og Romsdal

1.6

7.800


9.400

1.700
5
116
Magnus Øivand Schøning, Troms og Finnmark

2.3

7.050


9.350

1.750
6
111
Thor Erik Roald Holm, Viken og Oslo

2.2

6.950


9.150

1.950
7
115
Håkon Sundgot Brandal, Møre og Romsdal

1.4

7.450


8.850

2.250
8
110
Patrick Buzungu, Viken og Oslo

1.7

7.000


8.700

2.400
9
117
David Lian Jacobsen, Troms og Finnmark

1.3

7.250


8.550

2.550
9
118
Jakob Åberg, Troms og Finnmark

2.0

6.550


8.550

2.550
11
107
Olav Keller, Rogaland

1.2

6.800


8.000

3.100
12
113
David Munteanu, Møre og Romsdal

0.8

7.150


7.950

3.150
13
119
Olav Batalden, Troms og Finnmark

1.3

6.200


7.500

3.600
14
103
Vebjørn Pedersen, Nordland

1.2

6.150


7.350

3.750
15
114
Max Ferdinand Kvalsvik-Olsen, Møre og Romsdal

0.6

6.400


7.000

4.100
16
104
Conrad A. Kuraas, Nordland

0.7

5.550


6.250

4.850
17
105
Sander Samuelsen Magne, Vestfold og Telemark

1.5

4.450


5.950

5.150
18
102
Alve Rasch Indseth, Nordland

0.6

4.500


5.100

6.000
19
101
Jesper Martiniussen, Nordland

0.6

3.250


3.850

7.250
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
108
Vetle Berby, Viken og Oslo

1.9

8.900

0.3

10.500

2
117
David Lian Jacobsen, Troms og Finnmark

1.6

9.100

0.3

10.400

0.100
3
109
Julian Laszlo Bergem, Viken og Oslo

1.7

8.850

0.3

10.250

0.250
4
111
Thor Erik Roald Holm, Viken og Oslo

1.5

9.000

0.3

10.200

0.300
4
113
David Munteanu, Møre og Romsdal

1.5

9.000

0.3

10.200

0.300
4
116
Magnus Øivand Schøning, Troms og Finnmark

1.9

8.600

0.3

10.200

0.300
7
115
Håkon Sundgot Brandal, Møre og Romsdal

1.9

8.500

0.3

10.100

0.400
8
119
Olav Batalden, Troms og Finnmark

1.6

8.750

0.3

10.050

0.450
8
106
Even Melin, Rogaland

2.0

8.350

0.3

10.050

0.450
10
118
Jakob Åberg, Troms og Finnmark

1.5

8.800

0.3

10.000

0.500
10
110
Patrick Buzungu, Viken og Oslo

2.1

8.200

0.3

10.000

0.500
12
105
Sander Samuelsen Magne, Vestfold og Telemark

1.8

8.350

0.3

9.850

0.650
13
104
Conrad A. Kuraas, Nordland

1.5

8.550

0.3

9.750

0.750
14
114
Max Ferdinand Kvalsvik-Olsen, Møre og Romsdal

1.7

8.200

0.3

9.600

0.900
15
112
Theodor Tandberg, Møre og Romsdal

2.0

7.650

0.3

9.350

1.150
16
103
Vebjørn Pedersen, Nordland

1.5

7.500

0.3

8.700

1.800
16
107
Olav Keller, Rogaland

1.6

7.400

0.3

8.700

1.800
18
101
Jesper Martiniussen, Nordland

0.7

7.250

0.3

7.650

2.850
19
102
Alve Rasch Indseth, Nordland

1.2

6.350

0.3

7.250

3.250
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
117
David Lian Jacobsen, Troms og Finnmark


3.2
2.4


8.200
8.500




11.150
11.400
10.900

2
106
Even Melin, Rogaland


2.2
2.4


8.750
8.550




10.950
10.950
10.950

0.200
3
116
Magnus Øivand Schøning, Troms og Finnmark


2.2
1.6


8.450
8.600




10.425
10.650
10.200

0.725
4
109
Julian Laszlo Bergem, Viken og Oslo


2.2
1.6


8.500
8.450




10.375
10.700
10.050

0.775
4
110
Patrick Buzungu, Viken og Oslo


2.4
1.6


8.150
8.600




10.375
10.550
10.200

0.775
4
105
Sander Samuelsen Magne, Vestfold og Telemark


2.2
1.6


8.350
8.600




10.375
10.550
10.200

0.775
7
112
Theodor Tandberg, Møre og Romsdal


2.2
1.6


8.350
8.100




10.125
10.550
9.700

1.025
8
119
Olav Batalden, Troms og Finnmark


2.4
1.6


7.900
8.150




10.025
10.300
9.750

1.125
9
118
Jakob Åberg, Troms og Finnmark


1.6
1.6


8.300
8.150




9.825
9.900
9.750

1.325
10
114
Max Ferdinand Kvalsvik-Olsen, Møre og Romsdal


1.6
2.4


8.300
7.250



0.3

9.625
9.900
9.350

1.525
11
104
Conrad A. Kuraas, Nordland


2.2
1.6


7.250
8.200


0.1

9.575
9.350
9.800

1.575
12
103
Vebjørn Pedersen, Nordland


1.6
1.6


7.850
7.850



0.1

9.400
9.450
9.350

1.750
13
102
Alve Rasch Indseth, Nordland


1.6
1.6


8.050
7.500




9.375
9.650
9.100

1.775
14
111
Thor Erik Roald Holm, Viken og Oslo


1.6


8.800




5.200
10.400

5.950
15
107
Olav Keller, Rogaland


1.6


8.300




4.950
9.900

6.200
16
115
Håkon Sundgot Brandal, Møre og Romsdal


1.6


8.250




4.925
9.850

6.225
17
113
David Munteanu, Møre og Romsdal


1.6


7.950




4.775
9.550

6.375
18
101
Jesper Martiniussen, Nordland


1.6


7.900



10.0

4.750
9.500

6.400
19
108
Vetle Berby, Viken og Oslo


2.2


7.200


0.3

4.550
9.100

6.600
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
114
Max Ferdinand Kvalsvik-Olsen, Møre og Romsdal

1.8

9.200


11.000

2
115
Håkon Sundgot Brandal, Møre og Romsdal

1.8

8.950


10.750

0.250
3
106
Even Melin, Rogaland

2.3

8.400


10.700

0.300
4
112
Theodor Tandberg, Møre og Romsdal

1.9

8.650


10.550

0.450
5
113
David Munteanu, Møre og Romsdal

1.8

8.600


10.400

0.600
5
109
Julian Laszlo Bergem, Viken og Oslo

2.3

8.100


10.400

0.600
7
116
Magnus Øivand Schøning, Troms og Finnmark

2.3

8.050


10.350

0.650
8
108
Vetle Berby, Viken og Oslo

2.1

8.150


10.250

0.750
9
117
David Lian Jacobsen, Troms og Finnmark

2.1

8.100


10.200

0.800
10
111
Thor Erik Roald Holm, Viken og Oslo

2.1

7.450


9.550

1.450
11
119
Olav Batalden, Troms og Finnmark

1.9

7.500


9.400

1.600
12
118
Jakob Åberg, Troms og Finnmark

2.0

7.350


9.350

1.650
13
107
Olav Keller, Rogaland

1.9

6.900


8.800

2.200
14
104
Conrad A. Kuraas, Nordland

1.3

7.200


8.500

2.500
15
105
Sander Samuelsen Magne, Vestfold og Telemark

2.1

5.950


8.050

2.950
16
103
Vebjørn Pedersen, Nordland

0.7

6.000


6.700

4.300
17
110
Patrick Buzungu, Viken og Oslo

2.0

5.800

3.0

4.800

6.200
18
102
Alve Rasch Indseth, Nordland

1.2

6.750

4.0

3.950

7.050
19
101
Jesper Martiniussen, Nordland




Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
108
Vetle Berby, Viken og Oslo

2.7

7.800


10.500

2
116
Magnus Øivand Schøning, Troms og Finnmark

1.7

8.750


10.450

0.050
2
110
Patrick Buzungu, Viken og Oslo

1.7

8.750


10.450

0.050
4
118
Jakob Åberg, Troms og Finnmark

1.3

8.850


10.150

0.350
5
112
Theodor Tandberg, Møre og Romsdal

1.7

8.250


9.950

0.550
6
117
David Lian Jacobsen, Troms og Finnmark

1.3

8.400


9.700

0.800
7
114
Max Ferdinand Kvalsvik-Olsen, Møre og Romsdal

1.7

7.750


9.450

1.050
8
119
Olav Batalden, Troms og Finnmark

0.7

8.400


9.100

1.400
8
109
Julian Laszlo Bergem, Viken og Oslo

1.3

7.800


9.100

1.400
10
113
David Munteanu, Møre og Romsdal

0.1

8.850


8.950

1.550
11
111
Thor Erik Roald Holm, Viken og Oslo

0.7

7.850


8.550

1.950
12
115
Håkon Sundgot Brandal, Møre og Romsdal

1.7

6.500


8.200

2.300
13
105
Sander Samuelsen Magne, Vestfold og Telemark

1.3

6.600


7.900

2.600
14
107
Olav Keller, Rogaland

0.7

6.950


7.650

2.850
15
106
Even Melin, Rogaland

2.1

5.750

0.3

7.550

2.950
16
101
Jesper Martiniussen, Nordland


5.600


5.600

4.900
17
104
Conrad A. Kuraas, Nordland

0.7

4.750


5.450

5.050
18
103
Vebjørn Pedersen, Nordland

0.1

4.600


4.700

5.800
19
102
Alve Rasch Indseth, Nordland


6.850

4.0

2.850

7.650
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 6/15/2024 12:59:36 AM
SX
SM
MD
XL
XXL