Back 

Holmen Open for turn kvinner og menn Holmen turnhall, 25. og 26 mai 2019

11 år 12 år 11-12 år Klasse 1 Level 2 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 FIG Junior Rekrutt Jenter Team Rekrutt Gutter Team Klasse I Gutter Team Klasse I-III Jenter Team
Klasse 1
Unofficial results
Pl
#
Name
Vault
Uneven bars
Beam
Floor
Total
Gap
1
76
Erica Jensen
HSIL 1
12.400
D: 4.2
E: 8.200
12.600
D: 5.40
E: 7.200
11.700
D: 6.60
E: 5.100
14.400
D: 6.40
E: 8.000
51.100
VT
12.400
D: 4.2
E: 8.200
UB
12.600
D: 5.4
E: 7.200
BB
11.700
D: 6.6
E: 5.100
FX
14.400
D: 6.4
E: 8.000
2
56
Ine Holt
Askim Turnforening
11.100
D: 2.8
E: 8.300
11.700
D: 4.60
E: 7.100
14.800
D: 6.20
E: 8.600
13.400
D: 6.20
E: 7.200
51.000
0.100
VT
11.100
D: 2.8
E: 8.300
UB
11.700
D: 4.6
E: 7.100
BB
14.800
D: 6.2
E: 8.600
FX
13.400
D: 6.2
E: 7.200
3
66
Anna F. Vik
Drøbak-Frogn Idrettslag
11.300
D: 2.8
E: 8.500
13.900
D: 5.80
E: 8.100
11.400
D: 5.80
E: 5.600
14.200
D: 6.10
E: 8.100
50.800
0.300
VT
11.300
D: 2.8
E: 8.500
UB
13.900
D: 5.8
E: 8.100
BB
11.400
D: 5.8
E: 5.600
FX
14.200
D: 6.1
E: 8.100
4
73
Trine Adele Tverli
HSIL 1
10.900
D: 2.8
E: 8.100
13.000
D: 4.80
E: 8.200
12.900
D: 5.80
E: 7.100
13.300
D: 5.60
E: 7.700
50.100
1.000
VT
10.900
D: 2.8
E: 8.100
UB
13.000
D: 4.8
E: 8.200
BB
12.900
D: 5.8
E: 7.100
FX
13.300
D: 5.6
E: 7.700
5
72
Victoria Heggen
HSIL 1
10.700
D: 2.0
E: 8.700
12.500
D: 4.60
E: 7.900
13.700
D: 5.90
E: 7.800
12.900
D: 5.30
E: 7.600
49.800
1.300
VT
10.700
D: 2.0
E: 8.700
UB
12.500
D: 4.6
E: 7.900
BB
13.700
D: 5.9
E: 7.800
FX
12.900
D: 5.3
E: 7.600
6
63
Johanne Persen Fröhlich
Oslo Turnforening
10.200
D: 2.0
E: 8.200
12.700
D: 4.60
E: 8.100
13.800
D: 6.00
E: 7.800
13.000
D: 5.90
E: 7.100
49.700
1.400
VT
10.200
D: 2.0
E: 8.200
UB
12.700
D: 4.6
E: 8.100
BB
13.800
D: 6.0
E: 7.800
FX
13.000
D: 5.9
E: 7.100
7
62
Lise Zimmer
Oslo Turnforening
10.900
D: 2.0
E: 8.900
12.400
D: 4.60
E: 7.800
13.100
D: 6.20
E: 6.900
13.000
D: 5.90
E: 7.100
49.400
1.700
VT
10.900
D: 2.0
E: 8.900
UB
12.400
D: 4.6
E: 7.800
BB
13.100
D: 6.2
E: 6.900
FX
13.000
D: 5.9
E: 7.100
8
48
Helle Kvæstad
Holmen Tropp og Turn
10.800
D: 2.8
E: 8.000
12.300
D: 4.70
E: 7.600
12.500
D: 5.90
E: 6.600
13.100
D: 5.00
E: 8.100
48.700
2.400
VT
10.800
D: 2.8
E: 8.000
UB
12.300
D: 4.7
E: 7.600
BB
12.500
D: 5.9
E: 6.600
FX
13.100
D: 5.0
E: 8.100
9
21
Pia Almankaas
Herkules Turn
12.200
D: 4.0
E: 8.200
10.000
D: 5.00
E: 5.000
11.400
D: 5.40
E: 6.000
14.400
D: 6.30
E: 8.100
48.000
3.100
VT
12.200
D: 4.0
E: 8.200
UB
10.000
D: 5.0
E: 5.000
BB
11.400
D: 5.4
E: 6.000
FX
14.400
D: 6.3
E: 8.100
10
74
Ingrid Haaland-Aas
HSIL 1
10.700
D: 2.8
E: 7.900
9.700

E: 9.700
13.100
D: 6.50
E: 6.600
14.200
D: 6.50
E: 7.700
47.700
3.400
VT
10.700
D: 2.8
E: 7.900
UB
9.700

E: 9.700
BB
13.100
D: 6.5
E: 6.600
FX
14.200
D: 6.5
E: 7.700
10
67
Kajsa Sletmo-Blouet
Drøbak-Frogn Idrettslag
11.000
D: 2.8
E: 8.200
11.600
D: 2.50
E: 9.100
11.800
D: 5.50
E: 6.300
13.300
D: 6.10
E: 7.200
47.700
3.400
VT
11.000
D: 2.8
E: 8.200
UB
11.600
D: 2.5
E: 9.100
BB
11.800
D: 5.5
E: 6.300
FX
13.300
D: 6.1
E: 7.200
10
65
Kaja T. Asplund
Drøbak-Frogn Idrettslag
11.000
D: 2.8
E: 8.200
12.300
D: 4.70
E: 7.600
11.700
D: 5.60
E: 6.100
12.700
D: 5.20
E: 7.500
47.700
3.400
VT
11.000
D: 2.8
E: 8.200
UB
12.300
D: 4.7
E: 7.600
BB
11.700
D: 5.6
E: 6.100
FX
12.700
D: 5.2
E: 7.500
13
61
Helene Sofia Martinsen
Oslo Turnforening
10.500
D: 2.0
E: 8.500
12.100
D: 4.70
E: 7.400
12.200
D: 6.10
E: 6.100
12.700
D: 5.80
E: 6.900
47.500
3.600
VT
10.500
D: 2.0
E: 8.500
UB
12.100
D: 4.7
E: 7.400
BB
12.200
D: 6.1
E: 6.100
FX
12.700
D: 5.8
E: 6.900
13
22
Jennie Winther
Herkules Turn
10.700
D: 2.0
E: 8.700
10.800
D: 4.60
E: 6.200
12.500
D: 5.20
E: 7.300
13.500
D: 5.50
E: 8.000
47.500
3.600
VT
10.700
D: 2.0
E: 8.700
UB
10.800
D: 4.6
E: 6.200
BB
12.500
D: 5.2
E: 7.300
FX
13.500
D: 5.5
E: 8.000
15
70
Maren Barlund Brevad
HSIL 2
11.200
D: 3.2
E: 8.000
10.500
D: 2.00
E: 8.500
12.400
D: 5.70
E: 6.700
13.300
D: 5.40
E: 7.900
47.400
3.700
VT
11.200
D: 3.2
E: 8.000
UB
10.500
D: 2.0
E: 8.500
BB
12.400
D: 5.7
E: 6.700
FX
13.300
D: 5.4
E: 7.900
16
69
Johanne Barlund Brevad
HSIL 2
11.400
D: 3.2
E: 8.200
10.600
D: 2.00
E: 8.600
11.900
D: 5.90
E: 6.000
12.800
D: 5.40
E: 7.400
46.700
4.400
VT
11.400
D: 3.2
E: 8.200
UB
10.600
D: 2.0
E: 8.600
BB
11.900
D: 5.9
E: 6.000
FX
12.800
D: 5.4
E: 7.400
17
77
Lova Walder
HSIL 2
10.500
D: 2.0
E: 8.500
9.000
D: 2.00
E: 7.000
12.900
D: 5.60
E: 7.300
13.900
D: 5.80
E: 8.100
46.300
4.800
VT
10.500
D: 2.0
E: 8.500
UB
9.000
D: 2.0
E: 7.000
BB
12.900
D: 5.6
E: 7.300
FX
13.900
D: 5.8
E: 8.100
18
41
Babette Sofia Tveiten
Holmen Tropp og Turn
9.700
D: 2.0
E: 7.700
10.000
D: 3.50
E: 6.500
11.300
D: 5.50
E: 5.800
12.900
D: 5.10
E: 7.800
43.900
7.200
VT
9.700
D: 2.0
E: 7.700
UB
10.000
D: 3.5
E: 6.500
BB
11.300
D: 5.5
E: 5.800
FX
12.900
D: 5.1
E: 7.800
19
79
Charlotte Holte Ellingsen
Mandals Turnforening
10.000
D: 1.5
E: 8.500
12.400
D: 4.70
E: 7.700
9.400
D: 4.50
E: 4.900
11.700
D: 4.50
E: 7.200
43.500
7.600
VT
10.000
D: 1.5
E: 8.500
UB
12.400
D: 4.7
E: 7.700
BB
9.400
D: 4.5
E: 4.900
FX
11.700
D: 4.5
E: 7.200
20
40
Amalie Aaserud
Holmen Tropp og Turn
10.100
D: 1.5
E: 8.600
8.600
D: 1.50
E: 7.100
12.400
D: 5.40
E: 7.000
12.100
D: 4.00
E: 8.100
43.200
7.900
VT
10.100
D: 1.5
E: 8.600
UB
8.600
D: 1.5
E: 7.100
BB
12.400
D: 5.4
E: 7.000
FX
12.100
D: 4.0
E: 8.100
21
32
Nemi Paszkiewicz
Trøgstad Turnforening
9.700
D: 1.5
E: 8.200
7.700

E: 7.700
12.300
D: 4.00
E: 8.300
11.700
D: 4.00
E: 7.700
41.400
9.700
VT
9.700
D: 1.5
E: 8.200
UB
7.700

E: 7.700
BB
12.300
D: 4.0
E: 8.300
FX
11.700
D: 4.0
E: 7.700
22
81
Lea Josefine Larsen
Mandals Turnforening
9.700
D: 1.5
E: 8.200
8.600
D: 1.50
E: 7.100
9.700
D: 4.00
E: 5.700
12.200
D: 5.00
E: 7.200
40.200
10.900
VT
9.700
D: 1.5
E: 8.200
UB
8.600
D: 1.5
E: 7.100
BB
9.700
D: 4.0
E: 5.700
FX
12.200
D: 5.0
E: 7.200
23
42
Ane Friis Huseth
Holmen Tropp og Turn
11.000
D: 2.8
E: 8.200
11.600
D: 4.60
E: 7.000
8.500
D: 6.30
E: 2.200
8.200
D: 4.60
E: 7.600
ND: 4.00
39.300
11.800
VT
11.000
D: 2.8
E: 8.200
UB
11.600
D: 4.6
E: 7.000
BB
8.500
D: 6.3
E: 2.200
FX
8.200
D: 4.6
E: 7.600
ND: 4.00
23
27
Julie Dahl
Sandvika Turnforening
9.800
D: 2.0
E: 7.800
8.500
D: 1.50
E: 7.000
10.100
D: 4.80
E: 5.300
10.900
D: 4.60
E: 6.300
39.300
11.800
VT
9.800
D: 2.0
E: 7.800
UB
8.500
D: 1.5
E: 7.000
BB
10.100
D: 4.8
E: 5.300
FX
10.900
D: 4.6
E: 6.300
25
47
Mille Burum Sætveit
Holmen Tropp og Turn
10.300
D: 2.0
E: 8.300
8.300
D: 1.50
E: 6.800
12.500
D: 5.50
E: 7.000
7.200
D: 3.70
E: 7.500
ND: 4.00
38.300
12.800
VT
10.300
D: 2.0
E: 8.300
UB
8.300
D: 1.5
E: 6.800
BB
12.500
D: 5.5
E: 7.000
FX
7.200
D: 3.7
E: 7.500
ND: 4.00
26
80
Maria Elena Fredriksen
Mandals Turnforening
9.900
D: 1.5
E: 8.400
8.200

E: 8.200
7.700
D: 4.50
E: 3.200
12.400
D: 5.10
E: 7.300
38.200
12.900
VT
9.900
D: 1.5
E: 8.400
UB
8.200

E: 8.200
BB
7.700
D: 4.5
E: 3.200
FX
12.400
D: 5.1
E: 7.300
27
25
Nora Helgeland-Lawson
Sandvika Turnforening
9.900
D: 1.5
E: 8.400
10.000
D: 1.50
E: 8.500
5.200
D: 2.00
E: 3.200
11.400
D: 4.00
E: 7.400
36.500
14.600
VT
9.900
D: 1.5
E: 8.400
UB
10.000
D: 1.5
E: 8.500
BB
5.200
D: 2.0
E: 3.200
FX
11.400
D: 4.0
E: 7.400
28
34
Sara Sandvik
Ullensaker Gym og Turn
10.300
D: 1.5
E: 8.800
7.700
D: 1.50
E: 6.200
6.600
D: 4.00
E: 2.600
11.300
D: 4.50
E: 6.800
35.900
15.200
VT
10.300
D: 1.5
E: 8.800
UB
7.700
D: 1.5
E: 6.200
BB
6.600
D: 4.0
E: 2.600
FX
11.300
D: 4.5
E: 6.800
29
33
Stina Amalia Melander Kletvang
Ullensaker Gym og Turn
9.800
D: 1.5
E: 8.300
8.500
D: 1.50
E: 7.000
6.700
D: 2.20
E: 4.500
10.800
D: 5.00
E: 5.800
35.800
15.300
VT
9.800
D: 1.5
E: 8.300
UB
8.500
D: 1.5
E: 7.000
BB
6.700
D: 2.2
E: 4.500
FX
10.800
D: 5.0
E: 5.800
30
45
Nora Falleth
Holmen Tropp og Turn
9.000
D: 0.5
E: 8.500
6.900

E: 6.900
10.600
D: 5.40
E: 5.200
7.400
D: 3.70
E: 7.700
ND: 4.00
33.900
17.200
VT
9.000
D: 0.5
E: 8.500
UB
6.900

E: 6.900
BB
10.600
D: 5.4
E: 5.200
FX
7.400
D: 3.7
E: 7.700
ND: 4.00
31
64
Sara Tingberg
Drøbak-Frogn Idrettslag
9.700
D: 1.5
E: 8.200
8.000

E: 8.000
8.700
D: 0.50
E: 8.200
7.300
D: 3.70
E: 7.600
ND: 4.00
33.700
17.400
VT
9.700
D: 1.5
E: 8.200
UB
8.000

E: 8.000
BB
8.700
D: 0.5
E: 8.200
FX
7.300
D: 3.7
E: 7.600
ND: 4.00
32
53
Nora Fuskeland Hafsteen
Nesodden Gym og Turn
9.800
D: 1.5
E: 8.300
9.000
D: 0.50
E: 8.500
8.000
D: 2.00
E: 6.000
5.800
D: 3.70
E: 6.100
ND: 4.00
32.600
18.500
VT
9.800
D: 1.5
E: 8.300
UB
9.000
D: 0.5
E: 8.500
BB
8.000
D: 2.0
E: 6.000
FX
5.800
D: 3.7
E: 6.100
ND: 4.00
33
54
Nora Sværd Larsen
Nesodden Gym og Turn
9.000
D: 1.5
E: 7.500
9.200
D: 0.50
E: 8.700
6.600
D: 1.50
E: 5.100
7.700
D: 0.00
E: 7.700
32.500
18.600
VT
9.000
D: 1.5
E: 7.500
UB
9.200
D: 0.5
E: 8.700
BB
6.600
D: 1.5
E: 5.100
FX
7.700

E: 7.700
34
28
Selma Sofie Johnsrud
Sandvika Turnforening
8.700
D: 0.5
E: 8.200
9.000
D: 1.00
E: 8.000
6.300
D: 0.50
E: 5.800
6.900
D: 0.00
E: 6.900
30.900
20.200
VT
8.700
D: 0.5
E: 8.200
UB
9.000
D: 1.0
E: 8.000
BB
6.300
D: 0.5
E: 5.800
FX
6.900

E: 6.900
35
24
Maja Hatten
Sandvika Turnforening
9.900
D: 1.5
E: 8.400
8.800
D: 1.00
E: 7.800
11.600
D: 4.10
E: 7.500
30.300
20.800
VT
9.900
D: 1.5
E: 8.400
UB
8.800
D: 1.0
E: 7.800
BB

FX
11.600
D: 4.1
E: 7.500
36
29
Torine Nilsson Ekornes
Sandvika Turnforening
8.800
D: 0.5
E: 8.300
8.700
D: 1.00
E: 7.700
5.900
D: 0.00
E: 5.900
5.600
D: 0.00
E: 6.600
ND: 1.00
29.000
22.100
VT
8.800
D: 0.5
E: 8.300
UB
8.700
D: 1.0
E: 7.700
BB
5.900

E: 5.900
FX
5.600

E: 6.600
ND: 1.00
37
31
Helene Brynhildsen
Sandvika Turnforening
8.000
D: 0.5
E: 7.500
7.800
D: 1.00
E: 6.800
7.000
D: 0.00
E: 7.500
ND: 0.50
6.000
D: 0.00
E: 6.000
28.800
22.300
VT
8.000
D: 0.5
E: 7.500
UB
7.800
D: 1.0
E: 6.800
BB
7.000

E: 7.500
ND: 0.50
FX
6.000

E: 6.000
38
35
Emmi Torper
Ullensaker Gym og Turn
9.200
D: 1.5
E: 7.700
5.900

E: 5.900
5.700
D: 0.50
E: 5.200
6.300
D: 1.70
E: 4.600
27.100
24.000
VT
9.200
D: 1.5
E: 7.700
UB
5.900

E: 5.900
BB
5.700
D: 0.5
E: 5.200
FX
6.300
D: 1.7
E: 4.600
39
68
Marte F. Hafsteen
Drøbak-Frogn Idrettslag
11.300
D: 2.50
E: 8.800
11.600
D: 4.00
E: 7.600
22.900
28.200
VT

UB
11.300
D: 2.5
E: 8.800
BB
11.600
D: 4.0
E: 7.600
FX

40
75
Maya Sasson
HSIL 2
10.000
D: 2.00
E: 8.000
12.800
D: 5.60
E: 7.200
22.800
28.300
VT

UB
10.000
D: 2.0
E: 8.000
BB
12.800
D: 5.6
E: 7.200
FX

41
30
Vilde Ulseth Foldvik
Sandvika Turnforening
51.100
VT

UB

BB

FX

41
26
Aurora Ostling Bjørnådal
Sandvika Turnforening
51.100
VT

UB

BB

FX

41
46
Othilde Sundkjær-Minos
Holmen Tropp og Turn
51.100
VT

UB

BB

FX

41
20
Ella Fredriksen
Herkules Turn
51.100
VT

UB

BB

FX

41
44
Anna Nordaak
Holmen Tropp og Turn
51.100
VT

UB

BB

FX

41
43
Julia Dalviken Bretteville
Holmen Tropp og Turn
51.100
VT

UB

BB

FX

41
71
Hannah Maanum Lund
HSIL 2
51.100
VT

UB

BB

FX

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
76
Erica Jensen, HSIL 1


4.2


8.200
6.200
12.400

2
21
Pia Almankaas, Herkules Turn


4.0


8.200
6.100
12.200

0.100
3
69
Johanne Barlund Brevad, HSIL 2


3.2


8.200
5.700
11.400

0.500
4
66
Anna F. Vik, Drøbak-Frogn Idrettslag


2.8


8.500
5.650
11.300

0.550
5
70
Maren Barlund Brevad, HSIL 2


3.2


8.000
5.600
11.200

0.600
6
56
Ine Holt, Askim Turnforening


2.8


8.300
5.550
11.100

0.650
7
67
Kajsa Sletmo-Blouet, Drøbak-Frogn Idrettslag


2.8


8.200
5.500
11.000

0.700
7
65
Kaja T. Asplund, Drøbak-Frogn Idrettslag


2.8


8.200
5.500
11.000

0.700
7
42
Ane Friis Huseth, Holmen Tropp og Turn


2.8


8.200
5.500
11.000

0.700
10
62
Lise Zimmer, Oslo Turnforening


2.0


8.900
5.450
10.900

0.750
10
73
Trine Adele Tverli, HSIL 1


2.8


8.100
5.450
10.900

0.750
12
48
Helle Kvæstad, Holmen Tropp og Turn


2.8


8.000
5.400
10.800

0.800
13
72
Victoria Heggen, HSIL 1


2.0


8.700
5.350
10.700

0.850
13
22
Jennie Winther, Herkules Turn


2.0


8.700
5.350
10.700

0.850
13
74
Ingrid Haaland-Aas, HSIL 1


2.8


7.900
5.350
10.700

0.850
16
77
Lova Walder, HSIL 2


2.0


8.500
5.250
10.500

0.950
16
61
Helene Sofia Martinsen, Oslo Turnforening


2.0


8.500
5.250
10.500

0.950
18
34
Sara Sandvik, Ullensaker Gym og Turn


1.5


8.800
5.150
10.300

1.050
18
47
Mille Burum Sætveit, Holmen Tropp og Turn


2.0


8.300
5.150
10.300

1.050
20
63
Johanne Persen Fröhlich, Oslo Turnforening


2.0


8.200
5.100
10.200

1.100
21
40
Amalie Aaserud, Holmen Tropp og Turn


1.5


8.600
5.050
10.100

1.150
22
79
Charlotte Holte Ellingsen, Mandals Turnforening


1.5


8.500
5.000
10.000

1.200
23
24
Maja Hatten, Sandvika Turnforening


1.5


8.400
4.950
9.900

1.250
23
80
Maria Elena Fredriksen, Mandals Turnforening


1.5


8.400
4.950
9.900

1.250
23
25
Nora Helgeland-Lawson, Sandvika Turnforening


1.5


8.400
4.950
9.900

1.250
26
53
Nora Fuskeland Hafsteen, Nesodden Gym og Turn


1.5


8.300
4.900
9.800

1.300
26
33
Stina Amalia Melander Kletvang, Ullensaker Gym og Turn


1.5


8.300
4.900
9.800

1.300
26
27
Julie Dahl, Sandvika Turnforening


2.0


7.800
4.900
9.800

1.300
29
64
Sara Tingberg, Drøbak-Frogn Idrettslag


1.5


8.200
4.850
9.700

1.350
29
32
Nemi Paszkiewicz, Trøgstad Turnforening


1.5


8.200
4.850
9.700

1.350
29
81
Lea Josefine Larsen, Mandals Turnforening


1.5


8.200
4.850
9.700

1.350
29
41
Babette Sofia Tveiten, Holmen Tropp og Turn


2.0


7.700
4.850
9.700

1.350
33
35
Emmi Torper, Ullensaker Gym og Turn


1.5


7.700
4.600
9.200

1.600
34
45
Nora Falleth, Holmen Tropp og Turn


0.5


8.500
4.500
9.000

1.700
34
54
Nora Sværd Larsen, Nesodden Gym og Turn


1.5


7.500
4.500
9.000

1.700
36
29
Torine Nilsson Ekornes, Sandvika Turnforening


0.5


8.300
4.400
8.800

1.800
37
28
Selma Sofie Johnsrud, Sandvika Turnforening


0.5


8.200
4.350
8.700

1.850
38
31
Helene Brynhildsen, Sandvika Turnforening


0.5


7.500
4.000
8.000

2.200
39
44
Anna Nordaak, Holmen Tropp og Turn


6.200
39
68
Marte F. Hafsteen, Drøbak-Frogn Idrettslag


6.200
39
75
Maya Sasson, HSIL 2


6.200
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
66
Anna F. Vik, Drøbak-Frogn Idrettslag

5.8

8.100


13.900

2
73
Trine Adele Tverli, HSIL 1

4.8

8.200


13.000

0.900
3
63
Johanne Persen Fröhlich, Oslo Turnforening

4.6

8.100


12.700

1.200
4
76
Erica Jensen, HSIL 1

5.4

7.200


12.600

1.300
5
72
Victoria Heggen, HSIL 1

4.6

7.900


12.500

1.400
6
62
Lise Zimmer, Oslo Turnforening

4.6

7.800


12.400

1.500
6
79
Charlotte Holte Ellingsen, Mandals Turnforening

4.7

7.700


12.400

1.500
8
65
Kaja T. Asplund, Drøbak-Frogn Idrettslag

4.7

7.600


12.300

1.600
8
48
Helle Kvæstad, Holmen Tropp og Turn

4.7

7.600


12.300

1.600
10
61
Helene Sofia Martinsen, Oslo Turnforening

4.7

7.400


12.100

1.800
11
56
Ine Holt, Askim Turnforening

4.6

7.100


11.700

2.200
12
67
Kajsa Sletmo-Blouet, Drøbak-Frogn Idrettslag

2.5

9.100


11.600

2.300
12
42
Ane Friis Huseth, Holmen Tropp og Turn

4.6

7.000


11.600

2.300
14
68
Marte F. Hafsteen, Drøbak-Frogn Idrettslag

2.5

8.800


11.300

2.600
15
22
Jennie Winther, Herkules Turn

4.6

6.200


10.800

3.100
16
69
Johanne Barlund Brevad, HSIL 2

2.0

8.600


10.600

3.300
17
70
Maren Barlund Brevad, HSIL 2

2.0

8.500


10.500

3.400
18
25
Nora Helgeland-Lawson, Sandvika Turnforening

1.5

8.500


10.000

3.900
18
75
Maya Sasson, HSIL 2

2.0

8.000


10.000

3.900
18
41
Babette Sofia Tveiten, Holmen Tropp og Turn

3.5

6.500


10.000

3.900
18
21
Pia Almankaas, Herkules Turn

5.0

5.000


10.000

3.900
22
74
Ingrid Haaland-Aas, HSIL 1


9.700


9.700

4.200
23
54
Nora Sværd Larsen, Nesodden Gym og Turn

0.5

8.700


9.200

4.700
24
53
Nora Fuskeland Hafsteen, Nesodden Gym og Turn

0.5

8.500


9.000

4.900
24
28
Selma Sofie Johnsrud, Sandvika Turnforening

1.0

8.000


9.000

4.900
24
77
Lova Walder, HSIL 2

2.0

7.000


9.000

4.900
27
24
Maja Hatten, Sandvika Turnforening

1.0

7.800


8.800

5.100
28
29
Torine Nilsson Ekornes, Sandvika Turnforening

1.0

7.700


8.700

5.200
29
81
Lea Josefine Larsen, Mandals Turnforening

1.5

7.100


8.600

5.300
29
40
Amalie Aaserud, Holmen Tropp og Turn

1.5

7.100


8.600

5.300
31
33
Stina Amalia Melander Kletvang, Ullensaker Gym og Turn

1.5

7.000


8.500

5.400
31
27
Julie Dahl, Sandvika Turnforening

1.5

7.000


8.500

5.400
33
47
Mille Burum Sætveit, Holmen Tropp og Turn

1.5

6.800


8.300

5.600
34
80
Maria Elena Fredriksen, Mandals Turnforening


8.200


8.200

5.700
35
64
Sara Tingberg, Drøbak-Frogn Idrettslag


8.000


8.000

5.900
36
31
Helene Brynhildsen, Sandvika Turnforening

1.0

6.800


7.800

6.100
37
32
Nemi Paszkiewicz, Trøgstad Turnforening


7.700


7.700

6.200
37
34
Sara Sandvik, Ullensaker Gym og Turn

1.5

6.200


7.700

6.200
39
45
Nora Falleth, Holmen Tropp og Turn


6.900


6.900

7.000
40
35
Emmi Torper, Ullensaker Gym og Turn


5.900


5.900

8.000
41
44
Anna Nordaak, Holmen Tropp og Turn
13.900
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
56
Ine Holt, Askim Turnforening

6.2

8.600


14.800

2
63
Johanne Persen Fröhlich, Oslo Turnforening

6.0

7.800


13.800

1.000
3
72
Victoria Heggen, HSIL 1

5.9

7.800


13.700

1.100
4
62
Lise Zimmer, Oslo Turnforening

6.2

6.900


13.100

1.700
4
74
Ingrid Haaland-Aas, HSIL 1

6.5

6.600


13.100

1.700
6
77
Lova Walder, HSIL 2

5.6

7.300


12.900

1.900
6
73
Trine Adele Tverli, HSIL 1

5.8

7.100


12.900

1.900
8
75
Maya Sasson, HSIL 2

5.6

7.200


12.800

2.000
9
22
Jennie Winther, Herkules Turn

5.2

7.300


12.500

2.300
9
47
Mille Burum Sætveit, Holmen Tropp og Turn

5.5

7.000


12.500

2.300
9
48
Helle Kvæstad, Holmen Tropp og Turn

5.9

6.600


12.500

2.300
12
40
Amalie Aaserud, Holmen Tropp og Turn

5.4

7.000


12.400

2.400
12
70
Maren Barlund Brevad, HSIL 2

5.7

6.700


12.400

2.400
14
32
Nemi Paszkiewicz, Trøgstad Turnforening

4.0

8.300


12.300

2.500
15
61
Helene Sofia Martinsen, Oslo Turnforening

6.1

6.100


12.200

2.600
16
69
Johanne Barlund Brevad, HSIL 2

5.9

6.000


11.900

2.900
17
67
Kajsa Sletmo-Blouet, Drøbak-Frogn Idrettslag

5.5

6.300


11.800

3.000
18
65
Kaja T. Asplund, Drøbak-Frogn Idrettslag

5.6

6.100


11.700

3.100
18
76
Erica Jensen, HSIL 1

6.6

5.100


11.700

3.100
20
68
Marte F. Hafsteen, Drøbak-Frogn Idrettslag

4.0

7.600


11.600

3.200
21
21
Pia Almankaas, Herkules Turn

5.4

6.000


11.400

3.400
21
66
Anna F. Vik, Drøbak-Frogn Idrettslag

5.8

5.600


11.400

3.400
23
41
Babette Sofia Tveiten, Holmen Tropp og Turn

5.5

5.800


11.300

3.500
24
45
Nora Falleth, Holmen Tropp og Turn

5.4

5.200


10.600

4.200
25
27
Julie Dahl, Sandvika Turnforening

4.8

5.300


10.100

4.700
26
81
Lea Josefine Larsen, Mandals Turnforening

4.0

5.700


9.700

5.100
27
79
Charlotte Holte Ellingsen, Mandals Turnforening

4.5

4.900


9.400

5.400
28
64
Sara Tingberg, Drøbak-Frogn Idrettslag

0.5

8.200


8.700

6.100
29
42
Ane Friis Huseth, Holmen Tropp og Turn

6.3

2.200


8.500

6.300
30
53
Nora Fuskeland Hafsteen, Nesodden Gym og Turn

2.0

6.000


8.000

6.800
31
80
Maria Elena Fredriksen, Mandals Turnforening

4.5

3.200


7.700

7.100
32
31
Helene Brynhildsen, Sandvika Turnforening


7.500

0.5

7.000

7.800
33
33
Stina Amalia Melander Kletvang, Ullensaker Gym og Turn

2.2

4.500


6.700

8.100
34
54
Nora Sværd Larsen, Nesodden Gym og Turn

1.5

5.100


6.600

8.200
34
34
Sara Sandvik, Ullensaker Gym og Turn

4.0

2.600


6.600

8.200
36
28
Selma Sofie Johnsrud, Sandvika Turnforening

0.5

5.800


6.300

8.500
37
29
Torine Nilsson Ekornes, Sandvika Turnforening


5.900


5.900

8.900
38
35
Emmi Torper, Ullensaker Gym og Turn

0.5

5.200


5.700

9.100
39
25
Nora Helgeland-Lawson, Sandvika Turnforening

2.0

3.200


5.200

9.600
40
24
Maja Hatten, Sandvika Turnforening
14.800
40
44
Anna Nordaak, Holmen Tropp og Turn
14.800
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
21
Pia Almankaas, Herkules Turn

6.3

8.100


14.400

1
76
Erica Jensen, HSIL 1

6.4

8.000


14.400

3
66
Anna F. Vik, Drøbak-Frogn Idrettslag

6.1

8.100


14.200

0.200
3
74
Ingrid Haaland-Aas, HSIL 1

6.5

7.700


14.200

0.200
5
77
Lova Walder, HSIL 2

5.8

8.100


13.900

0.500
6
22
Jennie Winther, Herkules Turn

5.5

8.000


13.500

0.900
7
56
Ine Holt, Askim Turnforening

6.2

7.200


13.400

1.000
8
70
Maren Barlund Brevad, HSIL 2

5.4

7.900


13.300

1.100
8
73
Trine Adele Tverli, HSIL 1

5.6

7.700


13.300

1.100
8
67
Kajsa Sletmo-Blouet, Drøbak-Frogn Idrettslag

6.1

7.200


13.300

1.100
11
48
Helle Kvæstad, Holmen Tropp og Turn

5.0

8.100


13.100

1.300
12
62
Lise Zimmer, Oslo Turnforening

5.9

7.100


13.000

1.400
12
63
Johanne Persen Fröhlich, Oslo Turnforening

5.9

7.100


13.000

1.400
14
41
Babette Sofia Tveiten, Holmen Tropp og Turn

5.1

7.800


12.900

1.500
14
72
Victoria Heggen, HSIL 1

5.3

7.600


12.900

1.500
16
69
Johanne Barlund Brevad, HSIL 2

5.4

7.400


12.800

1.600
17
65
Kaja T. Asplund, Drøbak-Frogn Idrettslag

5.2

7.500


12.700

1.700
17
61
Helene Sofia Martinsen, Oslo Turnforening

5.8

6.900


12.700

1.700
19
80
Maria Elena Fredriksen, Mandals Turnforening

5.1

7.300


12.400

2.000
20
81
Lea Josefine Larsen, Mandals Turnforening

5.0

7.200


12.200

2.200
21
40
Amalie Aaserud, Holmen Tropp og Turn

4.0

8.100


12.100

2.300
22
32
Nemi Paszkiewicz, Trøgstad Turnforening

4.0

7.700


11.700

2.700
22
79
Charlotte Holte Ellingsen, Mandals Turnforening

4.5

7.200


11.700

2.700
24
24
Maja Hatten, Sandvika Turnforening

4.1

7.500


11.600

2.800
25
25
Nora Helgeland-Lawson, Sandvika Turnforening

4.0

7.400


11.400

3.000
26
34
Sara Sandvik, Ullensaker Gym og Turn

4.5

6.800


11.300

3.100
27
27
Julie Dahl, Sandvika Turnforening

4.6

6.300


10.900

3.500
28
33
Stina Amalia Melander Kletvang, Ullensaker Gym og Turn

5.0

5.800


10.800

3.600
29
42
Ane Friis Huseth, Holmen Tropp og Turn

4.6

7.600

4.0

8.200

6.200
30
54
Nora Sværd Larsen, Nesodden Gym og Turn


7.700


7.700

6.700
31
45
Nora Falleth, Holmen Tropp og Turn

3.7

7.700

4.0

7.400

7.000
32
64
Sara Tingberg, Drøbak-Frogn Idrettslag

3.7

7.600

4.0

7.300

7.100
33
47
Mille Burum Sætveit, Holmen Tropp og Turn

3.7

7.500

4.0

7.200

7.200
34
28
Selma Sofie Johnsrud, Sandvika Turnforening


6.900


6.900

7.500
35
35
Emmi Torper, Ullensaker Gym og Turn

1.7

4.600


6.300

8.100
36
31
Helene Brynhildsen, Sandvika Turnforening


6.000


6.000

8.400
37
53
Nora Fuskeland Hafsteen, Nesodden Gym og Turn

3.7

6.100

4.0

5.800

8.600
38
29
Torine Nilsson Ekornes, Sandvika Turnforening


6.600

1.0

5.600

8.800
39
44
Anna Nordaak, Holmen Tropp og Turn
14.400
39
68
Marte F. Hafsteen, Drøbak-Frogn Idrettslag
14.400
39
75
Maya Sasson, HSIL 2
14.400
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 5/23/2024 8:59:54 PM
SX
SM
MD
XL
XXL