Back 

Efterskole DM 2023 Svendborg, 2023-05-12

B – Piger 2. Division B – Mix 1. Division + B – Drenge 1. Division B – Piger 1. division A – Piger 2. Division A – Drenge 2. Division A – Mix 1. Division A – Piger 1. Division A – Drenge 1. Division
A – Piger 1. Division
Unofficial results
Sij
#
Nimi
Vapaaohjelma
Volttirata
Trampetti
Yhteensä
Erotus
1
5
Vejstrup Efterskole AP 1
18,400
D: 7,900
E: 8,500
C: 2,000

15,030
D: 6,100
E: 7,230
C: 2,000
HJ: 0,3
15,625
D: 5,725
E: 8,000
C: 1,900

49,055
VA
18,400
D: 7,900
E: 8,500
C: 2,000
VR
15,030
D: 6,100
E: 7,230
C: 2,000
HJ- 0,3
TRA
15,625
D: 5,725
E: 8,000
C: 1,900
2
4
Flemming Efterskole AP 1
18,350
D: 8,400
E: 7,950
C: 2,000

14,900
D: 5,300
E: 7,600
C: 2,000

15,400
D: 5,400
E: 8,100
C: 1,900

48,650
0,405
VA
18,350
D: 8,400
E: 7,950
C: 2,000
VR
14,900
D: 5,300
E: 7,600
C: 2,000
TRA
15,400
D: 5,400
E: 8,100
C: 1,900
3
6
Gymnastikefterskolen Stevns AP 1
18,000
D: 7,700
E: 8,300
C: 2,000

14,850
D: 6,300
E: 6,600
C: 1,950

15,250
D: 5,700
E: 7,700
C: 1,850

48,100
0,955
VA
18,000
D: 7,700
E: 8,300
C: 2,000
VR
14,850
D: 6,300
E: 6,600
C: 1,950
TRA
15,250
D: 5,700
E: 7,700
C: 1,850
4
7
Vesterlund Efterskole AP 1
18,050
D: 7,400
E: 8,650
C: 2,000

15,330
D: 5,900
E: 7,630
C: 1,800

13,630
D: 5,500
E: 6,330
C: 1,800

47,010
2,045
VA
18,050
D: 7,400
E: 8,650
C: 2,000
VR
15,330
D: 5,900
E: 7,630
C: 1,800
TRA
13,630
D: 5,500
E: 6,330
C: 1,800
5
2
Gunslevholm Idrætsefterskole AP 1
15,300
D: 6,400
E: 6,900
C: 2,000

13,230
D: 3,900
E: 7,430
C: 1,900

12,130
D: 3,300
E: 7,130
C: 1,700

40,660
8,395
VA
15,300
D: 6,400
E: 6,900
C: 2,000
VR
13,230
D: 3,900
E: 7,430
C: 1,900
TRA
12,130
D: 3,300
E: 7,130
C: 1,700
6
3
Brejninggaard Efterskole AP 1
14,550
D: 5,600
E: 6,950
C: 2,000

11,950
D: 3,600
E: 7,350
C: 1,000

11,530
D: 2,900
E: 6,630
C: 2,000

38,030
11,025
VA
14,550
D: 5,600
E: 6,950
C: 2,000
VR
11,950
D: 3,600
E: 7,350
C: 1,000
TRA
11,530
D: 2,900
E: 6,630
C: 2,000
7
1
BGI Akademiet AP 1
13,100
D: 5,700
E: 5,400
C: 2,000

13,330
D: 4,500
E: 6,830
C: 2,000

10,680
D: 3,200
E: 5,530
C: 1,950

37,110
11,945
VA
13,100
D: 5,700
E: 5,400
C: 2,000
VR
13,330
D: 4,500
E: 6,830
C: 2,000
TRA
10,680
D: 3,200
E: 5,530
C: 1,950
Sij
#
Nimi
D
E
C
HJ-
Pisteet
Erotus
1
5
Vejstrup Efterskole AP 1

7,900

8,500

2,000

18,400

2
4
Flemming Efterskole AP 1

8,400

7,950

2,000

18,350

0,050
3
7
Vesterlund Efterskole AP 1

7,400

8,650

2,000

18,050

0,350
4
6
Gymnastikefterskolen Stevns AP 1

7,700

8,300

2,000

18,000

0,400
5
2
Gunslevholm Idrætsefterskole AP 1

6,400

6,900

2,000

15,300

3,100
6
3
Brejninggaard Efterskole AP 1

5,600

6,950

2,000

14,550

3,850
7
1
BGI Akademiet AP 1

5,700

5,400

2,000

13,100

5,300
Sij
#
Nimi
D
E
C
HJ-
Pisteet
Erotus
1
7
Vesterlund Efterskole AP 1

5,900

7,630

1,800

15,330

2
5
Vejstrup Efterskole AP 1

6,100

7,230

2,000

0,30

15,030

0,300
3
4
Flemming Efterskole AP 1

5,300

7,600

2,000

14,900

0,430
4
6
Gymnastikefterskolen Stevns AP 1

6,300

6,600

1,950

14,850

0,480
5
1
BGI Akademiet AP 1

4,500

6,830

2,000

13,330

2,000
6
2
Gunslevholm Idrætsefterskole AP 1

3,900

7,430

1,900

13,230

2,100
7
3
Brejninggaard Efterskole AP 1

3,600

7,350

1,000

11,950

3,380
Sij
#
Nimi
D
E
C
HJ-
Pisteet
Erotus
1
5
Vejstrup Efterskole AP 1

5,725

8,000

1,900

15,625

2
4
Flemming Efterskole AP 1

5,400

8,100

1,900

15,400

0,225
3
6
Gymnastikefterskolen Stevns AP 1

5,700

7,700

1,850

15,250

0,375
4
7
Vesterlund Efterskole AP 1

5,500

6,330

1,800

13,630

1,995
5
2
Gunslevholm Idrætsefterskole AP 1

3,300

7,130

1,700

12,130

3,495
6
3
Brejninggaard Efterskole AP 1

2,900

6,630

2,000

11,530

4,095
7
1
BGI Akademiet AP 1

3,200

5,530

1,950

10,680

4,945
Sij
#
Nimi
D
E
C
HJ-
Pisteet
Erotus
Sij
#
Nimi
D
E
C
HJ-
Pisteet
Erotus
Sij
#
Nimi
D
E
C
HJ-
Pisteet
Erotus
Sij
#
Nimi
D
E
C
HJ-
Pisteet
Erotus

Last Update: 26-05-2024 07:44:59
SX
SM
MD
XL
XXL