Back 

twentyfour cup nr. 2 2016 Bergen, 4. og 5. juni 2016

Gutter rekrutt (11-12 år) Jenter rekrutt (11år) Jenter rekrutt (12år) Damer kl. 1 Herrer kl. 1 Damer kl. 2 Herrer kl. 2 Damer kl. 3 Herrer kl. 3 Lagkonkurrans Gutter Rekrutt Lagkonkurrans Jenter Rekrutt Lagkonkurrans Jenter kl. 1-3 Lagkonkurrans Gutter kl. 1-3
Gutter rekrutt (11-12 år)
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
213
Sebastian Sponevik
Hoppensprett
13.300
D: 5.0
E: 8.300
14.150
D: 5.00
E: 9.150
13.200
D: 5.00
E: 8.200
12.750
12.750/-
D: 4.0/-
E: 8.750/-
13.500
D: 5.00
E: 8.500
13.600
80.500
FX
13.300
D: 5.0
E: 8.300
PH
14.150
D: 5.0
E: 9.150
SR
13.200
D: 5.0
E: 8.200
VT
12.750
12.750/-
D: 4.0/-
E: 8.750/-
PB
13.500
D: 5.0
E: 8.500
HB
13.600
D: 5.0
E: 8.600
2
212
Petter Steinsvik Nilsen
Hoppensprett
12.600
D: 4.0
E: 8.600
10.750
D: 5.00
E: 5.750
12.200
D: 5.00
E: 7.200
12.900
12.900/-
D: 4.0/-
E: 8.900/-
14.550
D: 5.00
E: 9.550
13.000
76.000
4.500
FX
12.600
D: 4.0
E: 8.600
PH
10.750
D: 5.0
E: 5.750
SR
12.200
D: 5.0
E: 7.200
VT
12.900
12.900/-
D: 4.0/-
E: 8.900/-
PB
14.550
D: 5.0
E: 9.550
HB
13.000
D: 5.0
E: 8.000
3
241
Kasper Dale Pettersen
Trondhjems TF
11.600
D: 4.0
E: 7.600
12.350
D: 3.50
E: 8.850
12.600
D: 5.00
E: 7.600
11.600
11.600/-
D: 4.0/-
E: 7.600/-
12.850
D: 4.00
E: 8.850
12.900
73.900
6.600
FX
11.600
D: 4.0
E: 7.600
PH
12.350
D: 3.5
E: 8.850
SR
12.600
D: 5.0
E: 7.600
VT
11.600
11.600/-
D: 4.0/-
E: 7.600/-
PB
12.850
D: 4.0
E: 8.850
HB
12.900
D: 4.0
E: 8.900
4
201
Leander Skreien
BT
10.300
D: 4.0
E: 6.300
12.950
D: 4.00
E: 8.950
12.000
D: 4.00
E: 8.000
12.350
12.350/-
D: 4.0/-
E: 8.350/-
12.200
D: 4.00
E: 8.200
13.100
72.900
7.600
FX
10.300
D: 4.0
E: 6.300
PH
12.950
D: 4.0
E: 8.950
SR
12.000
D: 4.0
E: 8.000
VT
12.350
12.350/-
D: 4.0/-
E: 8.350/-
PB
12.200
D: 4.0
E: 8.200
HB
13.100
D: 4.0
E: 9.100
5
211
Misha Lukianets
Drammen TF
12.000
D: 4.0
E: 8.000
12.550
D: 3.50
E: 9.050
12.050
D: 3.00
E: 9.050
11.950
11.950/-
D: 4.0/-
E: 8.250/-
ND: 0.30 / -
12.100
D: 3.00
E: 9.100
11.050
71.700
8.800
FX
12.000
D: 4.0
E: 8.000
PH
12.550
D: 3.5
E: 9.050
SR
12.050
D: 3.0
E: 9.050
VT
11.950
11.950/-
D: 4.0/-
E: 8.250/-
ND: 0.30/0.00
PB
12.100
D: 3.0
E: 9.100
HB
11.050
D: 2.5
E: 8.550
6
224
Kristian Søderstrøm Holmen
Oslo TF
10.450
D: 3.0
E: 7.450
12.600
D: 3.50
E: 9.100
11.750
D: 2.50
E: 9.250
10.500
10.500/-
D: 3.0/-
E: 7.500/-
12.050
D: 3.00
E: 9.050
12.950
70.300
10.200
FX
10.450
D: 3.0
E: 7.450
PH
12.600
D: 3.5
E: 9.100
SR
11.750
D: 2.5
E: 9.250
VT
10.500
10.500/-
D: 3.0/-
E: 7.500/-
PB
12.050
D: 3.0
E: 9.050
HB
12.950
D: 4.0
E: 8.950
7
203
Jakob Kvamsøe
BT
11.350
D: 4.0
E: 7.350
11.100
D: 3.50
E: 7.600
12.050
D: 4.00
E: 8.050
11.750
11.750/-
D: 4.0/-
E: 7.750/-
12.100
D: 4.00
E: 8.100
10.250
68.600
11.900
FX
11.350
D: 4.0
E: 7.350
PH
11.100
D: 3.5
E: 7.600
SR
12.050
D: 4.0
E: 8.050
VT
11.750
11.750/-
D: 4.0/-
E: 7.750/-
PB
12.100
D: 4.0
E: 8.100
HB
10.250
D: 4.0
E: 7.250
ND: 1.00
8
233
Aleksander Steimler Lundekvam
Sotra Turn IL
10.100
D: 3.0
E: 7.100
12.650
D: 3.50
E: 9.150
11.800
D: 4.00
E: 7.800
10.950
10.950/-
D: 3.0/-
E: 7.950/-
10.850
D: 4.00
E: 6.850
12.100
68.450
12.050
FX
10.100
D: 3.0
E: 7.100
PH
12.650
D: 3.5
E: 9.150
SR
11.800
D: 4.0
E: 7.800
VT
10.950
10.950/-
D: 3.0/-
E: 7.950/-
PB
10.850
D: 4.0
E: 6.850
HB
12.100
D: 4.0
E: 8.100
9
221
Harald Backe Staib
Njård
11.200
D: 2.5
E: 8.700
11.000
D: 3.00
E: 8.000
11.600
D: 3.00
E: 8.600
11.550
11.550/-
D: 3.0/-
E: 8.550/-
10.950
D: 1.50
E: 9.450
11.700
68.000
12.500
FX
11.200
D: 2.5
E: 8.700
PH
11.000
D: 3.0
E: 8.000
SR
11.600
D: 3.0
E: 8.600
VT
11.550
11.550/-
D: 3.0/-
E: 8.550/-
PB
10.950
D: 1.5
E: 9.450
HB
11.700
D: 2.5
E: 9.200
10
228
Sebastian Holter Pedersen
Oslo TF
10.400
D: 2.5
E: 7.900
12.150
D: 3.50
E: 8.650
11.600
D: 2.50
E: 9.100
11.150
11.150/-
D: 3.0/-
E: 8.150/-
11.650
D: 3.00
E: 8.650
10.950
67.900
12.600
FX
10.400
D: 2.5
E: 7.900
PH
12.150
D: 3.5
E: 8.650
SR
11.600
D: 2.5
E: 9.100
VT
11.150
11.150/-
D: 3.0/-
E: 8.150/-
PB
11.650
D: 3.0
E: 8.650
HB
10.950
D: 2.5
E: 8.450
11
217
Jonas Bruvik Dølvik
LTI
10.450
D: 2.5
E: 7.950
11.250
D: 2.50
E: 8.750
11.750
D: 3.00
E: 8.750
11.200
11.200/-
D: 3.0/-
E: 8.200/-
11.450
D: 3.00
E: 8.450
11.200
67.300
13.200
FX
10.450
D: 2.5
E: 7.950
PH
11.250
D: 2.5
E: 8.750
SR
11.750
D: 3.0
E: 8.750
VT
11.200
11.200/-
D: 3.0/-
E: 8.200/-
PB
11.450
D: 3.0
E: 8.450
HB
11.200
D: 2.5
E: 8.700
12
222
Amund Wiegand Blakstvedt
Njård
10.300
D: 3.0
E: 7.300
9.750
D: 2.50
E: 7.250
11.600
D: 2.50
E: 9.100
11.400
11.400/-
D: 3.0/-
E: 8.400/-
11.800
D: 3.00
E: 8.800
11.700
66.550
13.950
FX
10.300
D: 3.0
E: 7.300
PH
9.750
D: 2.5
E: 7.250
SR
11.600
D: 2.5
E: 9.100
VT
11.400
11.400/-
D: 3.0/-
E: 8.400/-
PB
11.800
D: 3.0
E: 8.800
HB
11.700
D: 4.0
E: 7.700
13
238
Christian M. Stenbakken
Stavanger TF
11.500
D: 5.0
E: 6.500
11.800
D: 3.50
E: 8.300
11.200
D: 2.50
E: 8.700
11.650
11.650/-
D: 3.0/-
E: 8.650/-
11.100
D: 2.50
E: 8.600
9.050
66.300
14.200
FX
11.500
D: 5.0
E: 6.500
PH
11.800
D: 3.5
E: 8.300
SR
11.200
D: 2.5
E: 8.700
VT
11.650
11.650/-
D: 3.0/-
E: 8.650/-
PB
11.100
D: 2.5
E: 8.600
HB
9.050
D: 1.5
E: 7.550
14
214
Leon Sønsten
Hoppensprett
10.150
D: 2.5
E: 7.650
10.300
D: 3.00
E: 7.300
11.550
D: 3.00
E: 8.550
11.500
11.500/-
D: 3.0/-
E: 8.500/-
11.650
D: 3.00
E: 8.650
11.100
66.250
14.250
FX
10.150
D: 2.5
E: 7.650
PH
10.300
D: 3.0
E: 7.300
SR
11.550
D: 3.0
E: 8.550
VT
11.500
11.500/-
D: 3.0/-
E: 8.500/-
PB
11.650
D: 3.0
E: 8.650
HB
11.100
D: 2.5
E: 8.600
15
216
Edvard Dimmen Roppen
IL Hødd Turn
10.250
D: 4.0
E: 7.250
ND: 1.00
10.250
D: 2.50
E: 7.750
11.550
D: 2.50
E: 9.050
11.600
11.600/-
D: 4.0/-
E: 7.600/-
11.400
D: 3.00
E: 8.400
11.100
66.150
14.350
FX
10.250
D: 4.0
E: 7.250
ND: 1.00
PH
10.250
D: 2.5
E: 7.750
SR
11.550
D: 2.5
E: 9.050
VT
11.600
11.600/-
D: 4.0/-
E: 7.600/-
PB
11.400
D: 3.0
E: 8.400
HB
11.100
D: 2.5
E: 8.600
16
218
Simen Olsen Hillestad
LTI
10.500
D: 2.5
E: 8.000
11.150
D: 2.50
E: 8.650
11.200
D: 2.50
E: 8.700
11.250
11.250/-
D: 3.0/-
E: 8.250/-
10.700
D: 1.50
E: 9.200
11.200
66.000
14.500
FX
10.500
D: 2.5
E: 8.000
PH
11.150
D: 2.5
E: 8.650
SR
11.200
D: 2.5
E: 8.700
VT
11.250
11.250/-
D: 3.0/-
E: 8.250/-
PB
10.700
D: 1.5
E: 9.200
HB
11.200
D: 2.5
E: 8.700
17
220
Marius Holten-Sund
Njård
11.100
D: 2.5
E: 8.600
10.400
D: 2.50
E: 7.900
11.500
D: 2.50
E: 9.000
11.250
11.250/-
D: 3.0/-
E: 8.250/-
10.800
D: 1.50
E: 9.300
10.500
65.550
14.950
FX
11.100
D: 2.5
E: 8.600
PH
10.400
D: 2.5
E: 7.900
SR
11.500
D: 2.5
E: 9.000
VT
11.250
11.250/-
D: 3.0/-
E: 8.250/-
PB
10.800
D: 1.5
E: 9.300
HB
10.500
D: 4.0
E: 7.500
ND: 1.00
18
225
Simon C. Foote
Oslo TF
9.050
D: 3.0
E: 6.050
11.650
D: 3.50
E: 8.150
11.500
D: 3.00
E: 8.500
10.500
10.500/-
D: 3.0/-
E: 7.500/-
11.350
D: 3.00
E: 8.350
11.400
65.450
15.050
FX
9.050
D: 3.0
E: 6.050
PH
11.650
D: 3.5
E: 8.150
SR
11.500
D: 3.0
E: 8.500
VT
10.500
10.500/-
D: 3.0/-
E: 7.500/-
PB
11.350
D: 3.0
E: 8.350
HB
11.400
D: 2.5
E: 8.900
19
237
Markus V. Haaland
Stavanger TF
9.550
D: 3.0
E: 6.550
10.900
D: 2.50
E: 8.400
11.950
D: 3.00
E: 8.950
11.300
11.300/-
D: 3.0/-
E: 8.300/-
11.650
D: 2.50
E: 9.150
9.700
65.050
15.450
FX
9.550
D: 3.0
E: 6.550
PH
10.900
D: 2.5
E: 8.400
SR
11.950
D: 3.0
E: 8.950
VT
11.300
11.300/-
D: 3.0/-
E: 8.300/-
PB
11.650
D: 2.5
E: 9.150
HB
9.700
D: 1.5
E: 8.200
20
234
Sebastian Dyngeland
Stavanger TF
10.450
D: 4.0
E: 6.450
12.100
D: 3.50
E: 8.600
11.550
D: 3.00
E: 8.550
11.500
11.500/-
D: 3.0/-
E: 8.500/-
11.700
D: 3.00
E: 8.700
7.600
64.900
15.600
FX
10.450
D: 4.0
E: 6.450
PH
12.100
D: 3.5
E: 8.600
SR
11.550
D: 3.0
E: 8.550
VT
11.500
11.500/-
D: 3.0/-
E: 8.500/-
PB
11.700
D: 3.0
E: 8.700
HB
7.600
D: 4.0
E: 4.600
ND: 1.00
21
235
Brede Rangnes
Stavanger TF
9.850
D: 3.0
E: 6.850
11.500
D: 3.50
E: 8.000
10.700
D: 3.00
E: 7.700
11.200
11.200/-
D: 3.0/-
E: 8.200/-
10.400
D: 3.00
E: 7.400
10.950
64.600
15.900
FX
9.850
D: 3.0
E: 6.850
PH
11.500
D: 3.5
E: 8.000
SR
10.700
D: 3.0
E: 7.700
VT
11.200
11.200/-
D: 3.0/-
E: 8.200/-
PB
10.400
D: 3.0
E: 7.400
HB
10.950
D: 2.5
E: 8.450
21
219
Felix Johanssen
Njård
10.250
D: 2.5
E: 7.750
11.750
D: 2.50
E: 9.250
11.500
D: 2.50
E: 9.000
10.650
10.650/-
D: 3.0/-
E: 7.650/-
10.500
D: 1.50
E: 9.000
9.950
64.600
15.900
FX
10.250
D: 2.5
E: 7.750
PH
11.750
D: 2.5
E: 9.250
SR
11.500
D: 2.5
E: 9.000
VT
10.650
10.650/-
D: 3.0/-
E: 7.650/-
PB
10.500
D: 1.5
E: 9.000
HB
9.950
D: 1.0
E: 8.950
23
207
Sebastian Frengen Amundsen
Drammen TF
9.100
D: 3.0
E: 6.100
10.600
D: 2.50
E: 8.100
10.600
D: 1.50
E: 9.100
11.600
11.600/-
D: 3.0/-
E: 8.600/-
11.050
D: 3.00
E: 8.050
11.600
64.550
15.950
FX
9.100
D: 3.0
E: 6.100
PH
10.600
D: 2.5
E: 8.100
SR
10.600
D: 1.5
E: 9.100
VT
11.600
11.600/-
D: 3.0/-
E: 8.600/-
PB
11.050
D: 3.0
E: 8.050
HB
11.600
D: 2.5
E: 9.100
24
240
Aslak Lonnee
Trondhjems TF
9.700
D: 2.5
E: 7.200
10.450
D: 1.50
E: 8.950
11.950
D: 3.00
E: 8.950
11.550
11.550/-
D: 3.0/-
E: 8.550/-
10.500
D: 2.50
E: 8.000
9.950
64.100
16.400
FX
9.700
D: 2.5
E: 7.200
PH
10.450
D: 1.5
E: 8.950
SR
11.950
D: 3.0
E: 8.950
VT
11.550
11.550/-
D: 3.0/-
E: 8.550/-
PB
10.500
D: 2.5
E: 8.000
HB
9.950
D: 2.5
E: 7.450
24
206
Jesper Hauglum-Werner
Drammen TF
10.050
D: 3.0
E: 7.050
9.850
D: 3.00
E: 6.850
11.400
D: 2.50
E: 8.900
11.400
11.400/-
D: 3.0/-
E: 8.400/-
10.400
D: 3.00
E: 7.400
11.000
64.100
16.400
FX
10.050
D: 3.0
E: 7.050
PH
9.850
D: 3.0
E: 6.850
SR
11.400
D: 2.5
E: 8.900
VT
11.400
11.400/-
D: 3.0/-
E: 8.400/-
PB
10.400
D: 3.0
E: 7.400
HB
11.000
D: 2.5
E: 8.500
26
223
Jonas Alexander Egli
Njård
8.950
D: 1.5
E: 7.450
10.900
D: 2.50
E: 8.400
11.350
D: 3.00
E: 8.350
11.650
11.650/-
D: 3.0/-
E: 8.650/-
10.800
D: 3.00
E: 7.800
9.900
63.550
16.950
FX
8.950
D: 1.5
E: 7.450
PH
10.900
D: 2.5
E: 8.400
SR
11.350
D: 3.0
E: 8.350
VT
11.650
11.650/-
D: 3.0/-
E: 8.650/-
PB
10.800
D: 3.0
E: 7.800
HB
9.900
D: 1.0
E: 8.900
27
236
Filip Noraas
Stavanger TF
10.450
D: 4.0
E: 6.450
10.100
D: 3.50
E: 6.600
10.850
D: 3.00
E: 7.850
10.750
10.750/-
D: 3.0/-
E: 7.750/-
11.350
D: 3.00
E: 8.350
10.000
63.500
17.000
FX
10.450
D: 4.0
E: 6.450
PH
10.100
D: 3.5
E: 6.600
SR
10.850
D: 3.0
E: 7.850
VT
10.750
10.750/-
D: 3.0/-
E: 7.750/-
PB
11.350
D: 3.0
E: 8.350
HB
10.000
D: 1.5
E: 8.500
28
204
Edward Søvik
BT
9.250
D: 2.5
E: 7.750
ND: 1.00
11.700
D: 2.50
E: 9.200
10.900
D: 2.50
E: 8.400
10.850
10.850/-
D: 3.0/-
E: 7.850/-
10.600
D: 1.50
E: 9.100
9.950
63.250
17.250
FX
9.250
D: 2.5
E: 7.750
ND: 1.00
PH
11.700
D: 2.5
E: 9.200
SR
10.900
D: 2.5
E: 8.400
VT
10.850
10.850/-
D: 3.0/-
E: 7.850/-
PB
10.600
D: 1.5
E: 9.100
HB
9.950
D: 1.0
E: 8.950
29
200
Conrad Slettemoen
BT
7.800
D: 2.5
E: 6.300
ND: 1.00
11.500
D: 2.50
E: 9.000
10.850
D: 2.50
E: 8.350
10.700
10.700/-
D: 3.0/-
E: 7.700/-
10.500
D: 1.00
E: 9.500
10.150
61.500
19.000
FX
7.800
D: 2.5
E: 6.300
ND: 1.00
PH
11.500
D: 2.5
E: 9.000
SR
10.850
D: 2.5
E: 8.350
VT
10.700
10.700/-
D: 3.0/-
E: 7.700/-
PB
10.500
D: 1.0
E: 9.500
HB
10.150
D: 1.0
E: 9.150
30
226
Vetle Tveit
Oslo TF
9.450
D: 2.5
E: 6.950
9.850
D: 1.50
E: 8.350
10.600
D: 1.50
E: 9.100
10.800
10.800/-
D: 3.0/-
E: 7.800/-
10.650
D: 1.50
E: 9.150
10.050
61.400
19.100
FX
9.450
D: 2.5
E: 6.950
PH
9.850
D: 1.5
E: 8.350
SR
10.600
D: 1.5
E: 9.100
VT
10.800
10.800/-
D: 3.0/-
E: 7.800/-
PB
10.650
D: 1.5
E: 9.150
HB
10.050
D: 1.0
E: 9.050
31
202
Daniel Fossheim
BT
7.400
D: 3.0
E: 4.400
10.700
D: 1.50
E: 9.200
11.000
D: 2.50
E: 8.500
11.550
11.550/-
D: 3.0/-
E: 8.550/-
10.600
D: 1.50
E: 9.100
9.950
61.200
19.300
FX
7.400
D: 3.0
E: 4.400
PH
10.700
D: 1.5
E: 9.200
SR
11.000
D: 2.5
E: 8.500
VT
11.550
11.550/-
D: 3.0/-
E: 8.550/-
PB
10.600
D: 1.5
E: 9.100
HB
9.950
D: 1.0
E: 8.950
32
208
Elias Säterhagen Trydal
Drammen TF
8.450
D: 3.0
E: 5.450
11.450
D: 2.50
E: 8.950
9.850
D: 1.50
E: 8.350
11.250
11.250/-
D: 3.0/-
E: 8.250/-
9.900
D: 3.00
E: 6.900
9.750
60.650
19.850
FX
8.450
D: 3.0
E: 5.450
PH
11.450
D: 2.5
E: 8.950
SR
9.850
D: 1.5
E: 8.350
VT
11.250
11.250/-
D: 3.0/-
E: 8.250/-
PB
9.900
D: 3.0
E: 6.900
HB
9.750
D: 2.5
E: 8.250
ND: 1.00
33
232
Anders Gullbekk
Slemmestad TF
9.250
D: 2.5
E: 6.750
9.500
D: 1.00
E: 8.500
10.550
D: 2.50
E: 8.050
11.050
11.050/-
D: 3.0/-
E: 8.050/-
9.300
D: 1.50
E: 7.800
10.550
60.200
20.300
FX
9.250
D: 2.5
E: 6.750
PH
9.500
D: 1.0
E: 8.500
SR
10.550
D: 2.5
E: 8.050
VT
11.050
11.050/-
D: 3.0/-
E: 8.050/-
PB
9.300
D: 1.5
E: 7.800
HB
10.550
D: 2.5
E: 8.050
34
209
Erlend Malmer-Høvik
Drammen TF
8.900
D: 2.5
E: 6.400
9.700
D: 1.00
E: 8.700
10.400
D: 2.50
E: 7.900
10.950
10.950/-
D: 3.0/-
E: 7.950/-
10.300
D: 1.50
E: 8.800
9.350
59.600
20.900
FX
8.900
D: 2.5
E: 6.400
PH
9.700
D: 1.0
E: 8.700
SR
10.400
D: 2.5
E: 7.900
VT
10.950
10.950/-
D: 3.0/-
E: 7.950/-
PB
10.300
D: 1.5
E: 8.800
HB
9.350
D: 2.5
E: 6.850
35
239
Tobias Øvermo
Trondhjems TF
6.750
D: 3.0
E: 5.050
ND: 1.30
8.750
D: 1.50
E: 7.250
11.000
D: 3.00
E: 8.000
11.400
11.400/-
D: 3.0/-
E: 8.400/-
10.400
D: 2.50
E: 7.900
10.700
59.000
21.500
FX
6.750
D: 3.0
E: 5.050
ND: 1.30
PH
8.750
D: 1.5
E: 7.250
SR
11.000
D: 3.0
E: 8.000
VT
11.400
11.400/-
D: 3.0/-
E: 8.400/-
PB
10.400
D: 2.5
E: 7.900
HB
10.700
D: 2.5
E: 8.200
36
215
Jonas Gunne Brandal
IL Hødd Turn
7.400
D: 1.5
E: 6.900
ND: 1.00
9.250
D: 1.00
E: 8.250
10.000
D: 1.50
E: 8.500
11.200
11.200/-
D: 3.0/-
E: 8.200/-
10.650
D: 1.00
E: 9.650
9.700
58.200
22.300
FX
7.400
D: 1.5
E: 6.900
ND: 1.00
PH
9.250
D: 1.0
E: 8.250
SR
10.000
D: 1.5
E: 8.500
VT
11.200
11.200/-
D: 3.0/-
E: 8.200/-
PB
10.650
D: 1.0
E: 9.650
HB
9.700
D: 1.0
E: 8.700
37
210
August Holte
Drammen TF
9.550
D: 1.5
E: 8.050
9.150
D: 1.00
E: 8.150
9.750
D: 1.50
E: 8.250
11.050
11.050/-
D: 3.0/-
E: 8.050/-
9.750
D: 1.50
E: 8.250
8.750
58.000
22.500
FX
9.550
D: 1.5
E: 8.050
PH
9.150
D: 1.0
E: 8.150
SR
9.750
D: 1.5
E: 8.250
VT
11.050
11.050/-
D: 3.0/-
E: 8.050/-
PB
9.750
D: 1.5
E: 8.250
HB
8.750
D: 1.0
E: 7.750
38
227
Elias Børseth-Hansen
Oslo TF
8.600
D: 1.5
E: 7.100
8.450
D: 1.00
E: 7.450
9.500
D: 1.00
E: 8.500
10.350
10.350/-
D: 1.5/-
E: 8.850/-
10.250
D: 1.00
E: 9.250
9.300
56.450
24.050
FX
8.600
D: 1.5
E: 7.100
PH
8.450
D: 1.0
E: 7.450
SR
9.500
D: 1.0
E: 8.500
VT
10.350
10.350/-
D: 1.5/-
E: 8.850/-
PB
10.250
D: 1.0
E: 9.250
HB
9.300
D: 1.0
E: 8.300
39
229
Herman Starheim Johansen
Oslo TF
6.850
D: 1.5
E: 6.350
ND: 1.00
7.500
D: 1.00
E: 6.500
8.300
D: 1.00
E: 7.300
9.950
9.950/-
D: 3.0/-
E: 6.950/-
9.500
D: 1.00
E: 8.500
9.050
51.150
29.350
FX
6.850
D: 1.5
E: 6.350
ND: 1.00
PH
7.500
D: 1.0
E: 6.500
SR
8.300
D: 1.0
E: 7.300
VT
9.950
9.950/-
D: 3.0/-
E: 6.950/-
PB
9.500
D: 1.0
E: 8.500
HB
9.050
D: 1.0
E: 8.050
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
213
Sebastian Sponevik, Hoppensprett

5.0

8.300


13.300

2
212
Petter Steinsvik Nilsen, Hoppensprett

4.0

8.600


12.600

0.700
3
211
Misha Lukianets, Drammen TF

4.0

8.000


12.000

1.300
4
241
Kasper Dale Pettersen, Trondhjems TF

4.0

7.600


11.600

1.700
5
238
Christian M. Stenbakken, Stavanger TF

5.0

6.500


11.500

1.800
6
203
Jakob Kvamsøe, BT

4.0

7.350


11.350

1.950
7
221
Harald Backe Staib, Njård

2.5

8.700


11.200

2.100
8
220
Marius Holten-Sund, Njård

2.5

8.600


11.100

2.200
9
218
Simen Olsen Hillestad, LTI

2.5

8.000


10.500

2.800
10
217
Jonas Bruvik Dølvik, LTI

2.5

7.950


10.450

2.850
10
224
Kristian Søderstrøm Holmen, Oslo TF

3.0

7.450


10.450

2.850
10
234
Sebastian Dyngeland, Stavanger TF

4.0

6.450


10.450

2.850
10
236
Filip Noraas, Stavanger TF

4.0

6.450


10.450

2.850
14
228
Sebastian Holter Pedersen, Oslo TF

2.5

7.900


10.400

2.900
15
222
Amund Wiegand Blakstvedt, Njård

3.0

7.300


10.300

3.000
15
201
Leander Skreien, BT

4.0

6.300


10.300

3.000
17
219
Felix Johanssen, Njård

2.5

7.750


10.250

3.050
17
216
Edvard Dimmen Roppen, IL Hødd Turn

4.0

7.250

1.0

10.250

3.050
19
214
Leon Sønsten, Hoppensprett

2.5

7.650


10.150

3.150
20
233
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Turn IL

3.0

7.100


10.100

3.200
21
206
Jesper Hauglum-Werner, Drammen TF

3.0

7.050


10.050

3.250
22
235
Brede Rangnes, Stavanger TF

3.0

6.850


9.850

3.450
23
240
Aslak Lonnee, Trondhjems TF

2.5

7.200


9.700

3.600
24
210
August Holte, Drammen TF

1.5

8.050


9.550

3.750
24
237
Markus V. Haaland, Stavanger TF

3.0

6.550


9.550

3.750
26
226
Vetle Tveit, Oslo TF

2.5

6.950


9.450

3.850
27
204
Edward Søvik, BT

2.5

7.750

1.0

9.250

4.050
27
232
Anders Gullbekk, Slemmestad TF

2.5

6.750


9.250

4.050
29
207
Sebastian Frengen Amundsen, Drammen TF

3.0

6.100


9.100

4.200
30
225
Simon C. Foote, Oslo TF

3.0

6.050


9.050

4.250
31
223
Jonas Alexander Egli, Njård

1.5

7.450


8.950

4.350
32
209
Erlend Malmer-Høvik, Drammen TF

2.5

6.400


8.900

4.400
33
227
Elias Børseth-Hansen, Oslo TF

1.5

7.100


8.600

4.700
34
208
Elias Säterhagen Trydal, Drammen TF

3.0

5.450


8.450

4.850
35
200
Conrad Slettemoen, BT

2.5

6.300

1.0

7.800

5.500
36
215
Jonas Gunne Brandal, IL Hødd Turn

1.5

6.900

1.0

7.400

5.900
36
202
Daniel Fossheim, BT

3.0

4.400


7.400

5.900
38
229
Herman Starheim Johansen , Oslo TF

1.5

6.350

1.0

6.850

6.450
39
239
Tobias Øvermo, Trondhjems TF

3.0

5.050

1.3

6.750

6.550
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
213
Sebastian Sponevik, Hoppensprett

5.0

9.150


14.150

2
201
Leander Skreien, BT

4.0

8.950


12.950

1.200
3
233
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Turn IL

3.5

9.150


12.650

1.500
4
224
Kristian Søderstrøm Holmen, Oslo TF

3.5

9.100


12.600

1.550
5
211
Misha Lukianets, Drammen TF

3.5

9.050


12.550

1.600
6
241
Kasper Dale Pettersen, Trondhjems TF

3.5

8.850


12.350

1.800
7
228
Sebastian Holter Pedersen, Oslo TF

3.5

8.650


12.150

2.000
8
234
Sebastian Dyngeland, Stavanger TF

3.5

8.600


12.100

2.050
9
238
Christian M. Stenbakken, Stavanger TF

3.5

8.300


11.800

2.350
10
219
Felix Johanssen, Njård

2.5

9.250


11.750

2.400
11
204
Edward Søvik, BT

2.5

9.200


11.700

2.450
12
225
Simon C. Foote, Oslo TF

3.5

8.150


11.650

2.500
13
200
Conrad Slettemoen, BT

2.5

9.000


11.500

2.650
13
235
Brede Rangnes, Stavanger TF

3.5

8.000


11.500

2.650
15
208
Elias Säterhagen Trydal, Drammen TF

2.5

8.950


11.450

2.700
16
217
Jonas Bruvik Dølvik, LTI

2.5

8.750


11.250

2.900
17
218
Simen Olsen Hillestad, LTI

2.5

8.650


11.150

3.000
18
203
Jakob Kvamsøe, BT

3.5

7.600


11.100

3.050
19
221
Harald Backe Staib, Njård

3.0

8.000


11.000

3.150
20
237
Markus V. Haaland, Stavanger TF

2.5

8.400


10.900

3.250
20
223
Jonas Alexander Egli, Njård

2.5

8.400


10.900

3.250
22
212
Petter Steinsvik Nilsen, Hoppensprett

5.0

5.750


10.750

3.400
23
202
Daniel Fossheim, BT

1.5

9.200


10.700

3.450
24
207
Sebastian Frengen Amundsen, Drammen TF

2.5

8.100


10.600

3.550
25
240
Aslak Lonnee, Trondhjems TF

1.5

8.950


10.450

3.700
26
220
Marius Holten-Sund, Njård

2.5

7.900


10.400

3.750
27
214
Leon Sønsten, Hoppensprett

3.0

7.300


10.300

3.850
28
216
Edvard Dimmen Roppen, IL Hødd Turn

2.5

7.750


10.250

3.900
29
236
Filip Noraas, Stavanger TF

3.5

6.600


10.100

4.050
30
226
Vetle Tveit, Oslo TF

1.5

8.350


9.850

4.300
30
206
Jesper Hauglum-Werner, Drammen TF

3.0

6.850


9.850

4.300
32
222
Amund Wiegand Blakstvedt, Njård

2.5

7.250


9.750

4.400
33
209
Erlend Malmer-Høvik, Drammen TF

1.0

8.700


9.700

4.450
34
232
Anders Gullbekk, Slemmestad TF

1.0

8.500


9.500

4.650
35
215
Jonas Gunne Brandal, IL Hødd Turn

1.0

8.250


9.250

4.900
36
210
August Holte, Drammen TF

1.0

8.150


9.150

5.000
37
239
Tobias Øvermo, Trondhjems TF

1.5

7.250


8.750

5.400
38
227
Elias Børseth-Hansen, Oslo TF

1.0

7.450


8.450

5.700
39
229
Herman Starheim Johansen , Oslo TF

1.0

6.500


7.500

6.650
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
213
Sebastian Sponevik, Hoppensprett

5.0

8.200


13.200

2
241
Kasper Dale Pettersen, Trondhjems TF

5.0

7.600


12.600

0.600
3
212
Petter Steinsvik Nilsen, Hoppensprett

5.0

7.200


12.200

1.000
4
211
Misha Lukianets, Drammen TF

3.0

9.050


12.050

1.150
4
203
Jakob Kvamsøe, BT

4.0

8.050


12.050

1.150
6
201
Leander Skreien, BT

4.0

8.000


12.000

1.200
7
240
Aslak Lonnee, Trondhjems TF

3.0

8.950


11.950

1.250
7
237
Markus V. Haaland, Stavanger TF

3.0

8.950


11.950

1.250
9
233
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Turn IL

4.0

7.800


11.800

1.400
10
224
Kristian Søderstrøm Holmen, Oslo TF

2.5

9.250


11.750

1.450
10
217
Jonas Bruvik Dølvik, LTI

3.0

8.750


11.750

1.450
12
228
Sebastian Holter Pedersen, Oslo TF

2.5

9.100


11.600

1.600
12
222
Amund Wiegand Blakstvedt, Njård

2.5

9.100


11.600

1.600
12
221
Harald Backe Staib, Njård

3.0

8.600


11.600

1.600
15
216
Edvard Dimmen Roppen, IL Hødd Turn

2.5

9.050


11.550

1.650
15
234
Sebastian Dyngeland, Stavanger TF

3.0

8.550


11.550

1.650
15
214
Leon Sønsten, Hoppensprett

3.0

8.550


11.550

1.650
18
220
Marius Holten-Sund, Njård

2.5

9.000


11.500

1.700
18
219
Felix Johanssen, Njård

2.5

9.000


11.500

1.700
18
225
Simon C. Foote, Oslo TF

3.0

8.500


11.500

1.700
21
206
Jesper Hauglum-Werner, Drammen TF

2.5

8.900


11.400

1.800
22
223
Jonas Alexander Egli, Njård

3.0

8.350


11.350

1.850
23
238
Christian M. Stenbakken, Stavanger TF

2.5

8.700


11.200

2.000
23
218
Simen Olsen Hillestad, LTI

2.5

8.700


11.200

2.000
25
202
Daniel Fossheim, BT

2.5

8.500


11.000

2.200
25
239
Tobias Øvermo, Trondhjems TF

3.0

8.000


11.000

2.200
27
204
Edward Søvik, BT

2.5

8.400


10.900

2.300
28
200
Conrad Slettemoen, BT

2.5

8.350


10.850

2.350
28
236
Filip Noraas, Stavanger TF

3.0

7.850


10.850

2.350
30
235
Brede Rangnes, Stavanger TF

3.0

7.700


10.700

2.500
31
207
Sebastian Frengen Amundsen, Drammen TF

1.5

9.100


10.600

2.600
31
226
Vetle Tveit, Oslo TF

1.5

9.100


10.600

2.600
33
232
Anders Gullbekk, Slemmestad TF

2.5

8.050


10.550

2.650
34
209
Erlend Malmer-Høvik, Drammen TF

2.5

7.900


10.400

2.800
35
215
Jonas Gunne Brandal, IL Hødd Turn

1.5

8.500


10.000

3.200
36
208
Elias Säterhagen Trydal, Drammen TF

1.5

8.350


9.850

3.350
37
210
August Holte, Drammen TF

1.5

8.250


9.750

3.450
38
227
Elias Børseth-Hansen, Oslo TF

1.0

8.500


9.500

3.700
39
229
Herman Starheim Johansen , Oslo TF

1.0

7.300


8.300

4.900
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
212
Petter Steinsvik Nilsen, Hoppensprett


4.0


8.900
6.450
12.900

2
213
Sebastian Sponevik, Hoppensprett


4.0


8.750
6.375
12.750

0.075
3
201
Leander Skreien, BT


4.0


8.350
6.175
12.350

0.275
4
211
Misha Lukianets, Drammen TF


4.0


8.250


0.3

5.975
11.950

0.475
5
203
Jakob Kvamsøe, BT


4.0


7.750
5.875
11.750

0.575
6
238
Christian M. Stenbakken, Stavanger TF


3.0


8.650
5.825
11.650

0.625
6
223
Jonas Alexander Egli, Njård


3.0


8.650
5.825
11.650

0.625
8
207
Sebastian Frengen Amundsen, Drammen TF


3.0


8.600
5.800
11.600

0.650
8
241
Kasper Dale Pettersen, Trondhjems TF


4.0


7.600
5.800
11.600

0.650
8
216
Edvard Dimmen Roppen, IL Hødd Turn


4.0


7.600
5.800
11.600

0.650
11
202
Daniel Fossheim, BT


3.0


8.550
5.775
11.550

0.675
11
221
Harald Backe Staib, Njård


3.0


8.550
5.775
11.550

0.675
11
240
Aslak Lonnee, Trondhjems TF


3.0


8.550
5.775
11.550

0.675
14
214
Leon Sønsten, Hoppensprett


3.0


8.500
5.750
11.500

0.700
14
234
Sebastian Dyngeland, Stavanger TF


3.0


8.500
5.750
11.500

0.700
16
239
Tobias Øvermo, Trondhjems TF


3.0


8.400
5.700
11.400

0.750
16
206
Jesper Hauglum-Werner, Drammen TF


3.0


8.400
5.700
11.400

0.750
16
222
Amund Wiegand Blakstvedt, Njård


3.0


8.400
5.700
11.400

0.750
19
237
Markus V. Haaland, Stavanger TF


3.0


8.300
5.650
11.300

0.800
20
220
Marius Holten-Sund, Njård


3.0


8.250
5.625
11.250

0.825
20
218
Simen Olsen Hillestad, LTI


3.0


8.250
5.625
11.250

0.825
20
208
Elias Säterhagen Trydal, Drammen TF


3.0


8.250
5.625
11.250

0.825
23
215
Jonas Gunne Brandal, IL Hødd Turn


3.0


8.200
5.600
11.200

0.850
23
217
Jonas Bruvik Dølvik, LTI


3.0


8.200
5.600
11.200

0.850
23
235
Brede Rangnes, Stavanger TF


3.0


8.200
5.600
11.200

0.850
26
228
Sebastian Holter Pedersen, Oslo TF


3.0


8.150
5.575
11.150

0.875
27
210
August Holte, Drammen TF


3.0


8.050
5.525
11.050

0.925
27
232
Anders Gullbekk, Slemmestad TF


3.0


8.050
5.525
11.050

0.925
29
233
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Turn IL


3.0


7.950
5.475
10.950

0.975
29
209
Erlend Malmer-Høvik, Drammen TF


3.0


7.950
5.475
10.950

0.975
31
204
Edward Søvik, BT


3.0


7.850
5.425
10.850

1.025
32
226
Vetle Tveit, Oslo TF


3.0


7.800
5.400
10.800

1.050
33
236
Filip Noraas, Stavanger TF


3.0


7.750
5.375
10.750

1.075
34
200
Conrad Slettemoen, BT


3.0


7.700
5.350
10.700

1.100
35
219
Felix Johanssen, Njård


3.0


7.650
5.325
10.650

1.125
36
224
Kristian Søderstrøm Holmen, Oslo TF


3.0


7.500
5.250
10.500

1.200
36
225
Simon C. Foote, Oslo TF


3.0


7.500
5.250
10.500

1.200
38
227
Elias Børseth-Hansen, Oslo TF


1.5


8.850
5.175
10.350

1.275
39
229
Herman Starheim Johansen , Oslo TF


3.0


6.950
4.975
9.950

1.475
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
212
Petter Steinsvik Nilsen, Hoppensprett

5.0

9.550


14.550

2
213
Sebastian Sponevik, Hoppensprett

5.0

8.500


13.500

1.050
3
241
Kasper Dale Pettersen, Trondhjems TF

4.0

8.850


12.850

1.700
4
201
Leander Skreien, BT

4.0

8.200


12.200

2.350
5
211
Misha Lukianets, Drammen TF

3.0

9.100


12.100

2.450
5
203
Jakob Kvamsøe, BT

4.0

8.100


12.100

2.450
7
224
Kristian Søderstrøm Holmen, Oslo TF

3.0

9.050


12.050

2.500
8
222
Amund Wiegand Blakstvedt, Njård

3.0

8.800


11.800

2.750
9
234
Sebastian Dyngeland, Stavanger TF

3.0

8.700


11.700

2.850
10
237
Markus V. Haaland, Stavanger TF

2.5

9.150


11.650

2.900
10
228
Sebastian Holter Pedersen, Oslo TF

3.0

8.650


11.650

2.900
10
214
Leon Sønsten, Hoppensprett

3.0

8.650


11.650

2.900
13
217
Jonas Bruvik Dølvik, LTI

3.0

8.450


11.450

3.100
14
216
Edvard Dimmen Roppen, IL Hødd Turn

3.0

8.400


11.400

3.150
15
236
Filip Noraas, Stavanger TF

3.0

8.350


11.350

3.200
15
225
Simon C. Foote, Oslo TF

3.0

8.350


11.350

3.200
17
238
Christian M. Stenbakken, Stavanger TF

2.5

8.600


11.100

3.450
18
207
Sebastian Frengen Amundsen, Drammen TF

3.0

8.050


11.050

3.500
19
221
Harald Backe Staib, Njård

1.5

9.450


10.950

3.600
20
233
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Turn IL

4.0

6.850


10.850

3.700
21
220
Marius Holten-Sund, Njård

1.5

9.300


10.800

3.750
21
223
Jonas Alexander Egli, Njård

3.0

7.800


10.800

3.750
23
218
Simen Olsen Hillestad, LTI

1.5

9.200


10.700

3.850
24
215
Jonas Gunne Brandal, IL Hødd Turn

1.0

9.650


10.650

3.900
24
226
Vetle Tveit, Oslo TF

1.5

9.150


10.650

3.900
26
204
Edward Søvik, BT

1.5

9.100


10.600

3.950
26
202
Daniel Fossheim, BT

1.5

9.100


10.600

3.950
28
200
Conrad Slettemoen, BT

1.0

9.500


10.500

4.050
28
219
Felix Johanssen, Njård

1.5

9.000


10.500

4.050
28
240
Aslak Lonnee, Trondhjems TF

2.5

8.000


10.500

4.050
31
239
Tobias Øvermo, Trondhjems TF

2.5

7.900


10.400

4.150
31
235
Brede Rangnes, Stavanger TF

3.0

7.400


10.400

4.150
31
206
Jesper Hauglum-Werner, Drammen TF

3.0

7.400


10.400

4.150
34
209
Erlend Malmer-Høvik, Drammen TF

1.5

8.800


10.300

4.250
35
227
Elias Børseth-Hansen, Oslo TF

1.0

9.250


10.250

4.300
36
208
Elias Säterhagen Trydal, Drammen TF

3.0

6.900


9.900

4.650
37
210
August Holte, Drammen TF

1.5

8.250


9.750

4.800
38
229
Herman Starheim Johansen , Oslo TF

1.0

8.500


9.500

5.050
39
232
Anders Gullbekk, Slemmestad TF

1.5

7.800


9.300

5.250
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
213
Sebastian Sponevik, Hoppensprett

5.0

8.600


13.600

2
201
Leander Skreien, BT

4.0

9.100


13.100

0.500
3
212
Petter Steinsvik Nilsen, Hoppensprett

5.0

8.000


13.000

0.600
4
224
Kristian Søderstrøm Holmen, Oslo TF

4.0

8.950


12.950

0.650
5
241
Kasper Dale Pettersen, Trondhjems TF

4.0

8.900


12.900

0.700
6
233
Aleksander Steimler Lundekvam, Sotra Turn IL

4.0

8.100


12.100

1.500
7
221
Harald Backe Staib, Njård

2.5

9.200


11.700

1.900
7
222
Amund Wiegand Blakstvedt, Njård

4.0

7.700


11.700

1.900
9
207
Sebastian Frengen Amundsen, Drammen TF

2.5

9.100


11.600

2.000
10
225
Simon C. Foote, Oslo TF

2.5

8.900


11.400

2.200
11
217
Jonas Bruvik Dølvik, LTI

2.5

8.700


11.200

2.400
11
218
Simen Olsen Hillestad, LTI

2.5

8.700


11.200

2.400
13
216
Edvard Dimmen Roppen, IL Hødd Turn

2.5

8.600


11.100

2.500
13
214
Leon Sønsten, Hoppensprett

2.5

8.600


11.100

2.500
15
211
Misha Lukianets, Drammen TF

2.5

8.550


11.050

2.550
16
206
Jesper Hauglum-Werner, Drammen TF

2.5

8.500


11.000

2.600
17
228
Sebastian Holter Pedersen, Oslo TF

2.5

8.450


10.950

2.650
17
235
Brede Rangnes, Stavanger TF

2.5

8.450


10.950

2.650
19
239
Tobias Øvermo, Trondhjems TF

2.5

8.200


10.700

2.900
20
232
Anders Gullbekk, Slemmestad TF

2.5

8.050


10.550

3.050
21
220
Marius Holten-Sund, Njård

4.0

7.500

1.0

10.500

3.100
22
203
Jakob Kvamsøe, BT

4.0

7.250

1.0

10.250

3.350
23
200
Conrad Slettemoen, BT

1.0

9.150


10.150

3.450
24
226
Vetle Tveit, Oslo TF

1.0

9.050


10.050

3.550
25
236
Filip Noraas, Stavanger TF

1.5

8.500


10.000

3.600
26
219
Felix Johanssen, Njård

1.0

8.950


9.950

3.650
26
202
Daniel Fossheim, BT

1.0

8.950


9.950

3.650
26
204
Edward Søvik, BT

1.0

8.950


9.950

3.650
26
240
Aslak Lonnee, Trondhjems TF

2.5

7.450


9.950

3.650
30
223
Jonas Alexander Egli, Njård

1.0

8.900


9.900

3.700
31
208
Elias Säterhagen Trydal, Drammen TF

2.5

8.250

1.0

9.750

3.850
32
215
Jonas Gunne Brandal, IL Hødd Turn

1.0

8.700


9.700

3.900
32
237
Markus V. Haaland, Stavanger TF

1.5

8.200


9.700

3.900
34
209
Erlend Malmer-Høvik, Drammen TF

2.5

6.850


9.350

4.250
35
227
Elias Børseth-Hansen, Oslo TF

1.0

8.300


9.300

4.300
36
229
Herman Starheim Johansen , Oslo TF

1.0

8.050


9.050

4.550
36
238
Christian M. Stenbakken, Stavanger TF

1.5

7.550


9.050

4.550
38
210
August Holte, Drammen TF

1.0

7.750


8.750

4.850
39
234
Sebastian Dyngeland, Stavanger TF

4.0

4.600

1.0

7.600

6.000
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 6/20/2024 12:57:50 AM
SX
SM
MD
XL
XXL