Back 

twentyfour cup nr. 2 2016 Bergen, 4. og 5. juni 2016

Gutter rekrutt (11-12 år) Jenter rekrutt (11år) Jenter rekrutt (12år) Damer kl. 1 Herrer kl. 1 Damer kl. 2 Herrer kl. 2 Damer kl. 3 Herrer kl. 3 Lagkonkurrans Gutter Rekrutt Lagkonkurrans Jenter Rekrutt Lagkonkurrans Jenter kl. 1-3 Lagkonkurrans Gutter kl. 1-3
Jenter rekrutt (11år)
Unofficial results
Pl
#
Name
Vault
Uneven bars
Beam
Floor
Total
Gap
1
29
Marie Nilsen Rønbeck
Oslo TF
11.800
11.800/-
D: 2.4/-
E: 9.400/-
14.950
D: 6.00
E: 8.950
16.800
D: 9.60
E: 7.200
12.700
D: 6.50
E: 6.200
56.250
VT
11.800
11.800/-
D: 2.4/-
E: 9.400/-
UB
14.950
D: 6.0
E: 8.950
BB
16.800
D: 9.6
E: 7.200
FX
12.700
D: 6.5
E: 6.200
2
25
Marthe Bjørgen
Nidaros Turn
13.000
13.000/-
D: 4.2/-
E: 8.800/-
15.600
D: 7.00
E: 8.600
15.100
D: 7.00
E: 8.100
11.500
D: 4.00
E: 7.500
55.200
1.050
VT
13.000
13.000/-
D: 4.2/-
E: 8.800/-
UB
15.600
D: 7.0
E: 8.600
BB
15.100
D: 7.0
E: 8.100
FX
11.500
D: 4.0
E: 7.500
3
41
Guro Nevland
Siddis T&TF
12.200
12.200/-
D: 4.2/-
E: 8.500/-
ND: 0.50 / 0.00
13.750
D: 6.00
E: 7.750
14.050
D: 8.00
E: 6.150
ND: 0.10
12.250
D: 6.00
E: 6.250
52.250
4.000
VT
12.200
12.200/-
D: 4.2/-
E: 8.500/-
ND: 0.50/0.00
UB
13.750
D: 6.0
E: 7.750
BB
14.050
D: 8.0
E: 6.150
ND: 0.10
FX
12.250
D: 6.0
E: 6.250
4
24
Mina Sørensen
Moss TF
11.900
11.900/-
D: 4.2/-
E: 7.700/-
14.600
D: 7.00
E: 7.600
11.650
D: 6.50
E: 5.150
11.250
D: 6.00
E: 5.250
49.400
6.850
VT
11.900
11.900/-
D: 4.2/-
E: 7.700/-
UB
14.600
D: 7.0
E: 7.600
BB
11.650
D: 6.5
E: 5.150
FX
11.250
D: 6.0
E: 5.250
5
7
Marte Lunde
BT
11.500
11.500/-
D: 2.6/-
E: 8.900/-
11.400
D: 4.50
E: 6.900
14.250
D: 6.50
E: 7.750
11.950
D: 6.00
E: 5.950
49.100
7.150
VT
11.500
11.500/-
D: 2.6/-
E: 8.900/-
UB
11.400
D: 4.5
E: 6.900
BB
14.250
D: 6.5
E: 7.750
FX
11.950
D: 6.0
E: 5.950
6
26
Julia Krogstad
Nidaros Turn
11.300
11.300/-
D: 2.4/-
E: 8.900/-
10.800
D: 2.00
E: 8.800
14.150
D: 6.50
E: 7.650
12.700
D: 6.00
E: 6.700
48.950
7.300
VT
11.300
11.300/-
D: 2.4/-
E: 8.900/-
UB
10.800
D: 2.0
E: 8.800
BB
14.150
D: 6.5
E: 7.650
FX
12.700
D: 6.0
E: 6.700
7
30
Lea Aurora Bjelland
Oslo TF
10.550
10.550/-
D: 1.9/-
E: 8.650/-
12.050
D: 3.00
E: 9.050
14.150
D: 6.50
E: 7.650
12.000
D: 5.00
E: 7.000
48.750
7.500
VT
10.550
10.550/-
D: 1.9/-
E: 8.650/-
UB
12.050
D: 3.0
E: 9.050
BB
14.150
D: 6.5
E: 7.650
FX
12.000
D: 5.0
E: 7.000
8
23
Annika Hegreberg
Moss TF
11.450
11.450/-
D: 3.0/-
E: 8.450/-
12.450
D: 4.00
E: 8.450
12.250
D: 6.00
E: 6.250
12.450
D: 6.00
E: 6.450
48.600
7.650
VT
11.450
11.450/-
D: 3.0/-
E: 8.450/-
UB
12.450
D: 4.0
E: 8.450
BB
12.250
D: 6.0
E: 6.250
FX
12.450
D: 6.0
E: 6.450
9
2
Andrea Frigaard
Asker TF
11.200
11.200/-
D: 2.4/-
E: 8.800/-
13.050
D: 4.50
E: 8.550
13.050
D: 5.50
E: 7.550
10.200
D: 3.00
E: 7.200
47.500
8.750
VT
11.200
11.200/-
D: 2.4/-
E: 8.800/-
UB
13.050
D: 4.5
E: 8.550
BB
13.050
D: 5.5
E: 7.550
FX
10.200
D: 3.0
E: 7.200
10
1
June Marie Rønning
Asker TF
11.450
11.450/-
D: 2.4/-
E: 9.050/-
12.900
D: 4.50
E: 8.400
12.750
D: 5.20
E: 7.550
10.100
D: 3.00
E: 7.100
47.200
9.050
VT
11.450
11.450/-
D: 2.4/-
E: 9.050/-
UB
12.900
D: 4.5
E: 8.400
BB
12.750
D: 5.2
E: 7.550
FX
10.100
D: 3.0
E: 7.100
11
51
Stina Elvestad
Trøgstad TF
11.800
11.800/-
D: 3.0/-
E: 8.800/-
12.100
D: 4.50
E: 7.600
11.400
D: 5.00
E: 6.400
10.850
D: 5.50
E: 5.350
46.150
10.100
VT
11.800
11.800/-
D: 3.0/-
E: 8.800/-
UB
12.100
D: 4.5
E: 7.600
BB
11.400
D: 5.0
E: 6.400
FX
10.850
D: 5.5
E: 5.350
12
17
Larà Dis Thordardottir
Hoppensprett
11.500
11.500/-
D: 4.0/-
E: 7.500/-
11.000
D: 3.00
E: 8.000
12.100
D: 7.00
E: 5.200
ND: 0.10
11.400
D: 5.50
E: 5.900
46.000
10.250
VT
11.500
11.500/-
D: 4.0/-
E: 7.500/-
UB
11.000
D: 3.0
E: 8.000
BB
12.100
D: 7.0
E: 5.200
ND: 0.10
FX
11.400
D: 5.5
E: 5.900
13
52
Erika Liepelt Uran
Molde TF
10.900
10.900/-
D: 2.4/-
E: 8.500/-
11.450
D: 3.00
E: 8.450
11.550
D: 5.50
E: 6.050
11.700
D: 5.00
E: 6.700
45.600
10.650
VT
10.900
10.900/-
D: 2.4/-
E: 8.500/-
UB
11.450
D: 3.0
E: 8.450
BB
11.550
D: 5.5
E: 6.050
FX
11.700
D: 5.0
E: 6.700
14
48
Malin Saura Berg
Tromsø TF
11.350
11.350/-
D: 2.4/-
E: 8.950/-
11.900
D: 3.00
E: 8.900
12.100
D: 6.50
E: 6.100
ND: 0.50
9.850
D: 3.00
E: 6.850
45.200
11.050
VT
11.350
11.350/-
D: 2.4/-
E: 8.950/-
UB
11.900
D: 3.0
E: 8.900
BB
12.100
D: 6.5
E: 6.100
ND: 0.50
FX
9.850
D: 3.0
E: 6.850
15
6
Rikke Bjelde Ladøy
BT
11.000
11.000/-
D: 2.4/-
E: 8.600/-
10.200
D: 3.00
E: 7.200
13.050
D: 4.50
E: 8.550
10.850
D: 3.50
E: 7.350
45.100
11.150
VT
11.000
11.000/-
D: 2.4/-
E: 8.600/-
UB
10.200
D: 3.0
E: 7.200
BB
13.050
D: 4.5
E: 8.550
FX
10.850
D: 3.5
E: 7.350
16
31
Sanna van 't Land
Oslo TF
11.200
11.200/-
D: 2.4/-
E: 8.800/-
10.800
D: 2.00
E: 8.800
11.000
D: 3.50
E: 7.500
11.850
D: 5.00
E: 6.850
44.850
11.400
VT
11.200
11.200/-
D: 2.4/-
E: 8.800/-
UB
10.800
D: 2.0
E: 8.800
BB
11.000
D: 3.5
E: 7.500
FX
11.850
D: 5.0
E: 6.850
17
28
Thea Eek-Flooten
Njård
11.450
11.450/-
D: 2.6/-
E: 8.850/-
11.200
D: 2.50
E: 8.700
11.950
D: 5.00
E: 6.950
10.100
D: 3.50
E: 6.600
44.700
11.550
VT
11.450
11.450/-
D: 2.6/-
E: 8.850/-
UB
11.200
D: 2.5
E: 8.700
BB
11.950
D: 5.0
E: 6.950
FX
10.100
D: 3.5
E: 6.600
18
8
Lea Rognved
BT
11.050
11.050/-
D: 2.4/-
E: 8.650/-
10.300
D: 1.70
E: 8.600
12.750
D: 4.50
E: 8.250
10.550
D: 3.50
E: 7.050
44.650
11.600
VT
11.050
11.050/-
D: 2.4/-
E: 8.650/-
UB
10.300
D: 1.7
E: 8.600
BB
12.750
D: 4.5
E: 8.250
FX
10.550
D: 3.5
E: 7.050
19
5
Julie Fadnes
BT
10.800
10.800/-
D: 2.4/-
E: 8.400/-
11.100
D: 4.50
E: 6.600
11.350
D: 3.00
E: 8.350
10.600
D: 3.50
E: 7.100
43.850
12.400
VT
10.800
10.800/-
D: 2.4/-
E: 8.400/-
UB
11.100
D: 4.5
E: 6.600
BB
11.350
D: 3.0
E: 8.350
FX
10.600
D: 3.5
E: 7.100
20
49
Maria Saura Berg
Tromsø TF
11.250
11.250/-
D: 2.4/-
E: 8.850/-
12.000
D: 3.20
E: 8.800
10.250
D: 5.50
E: 4.850
ND: 0.10
8.900
D: 3.00
E: 5.900
42.400
13.850
VT
11.250
11.250/-
D: 2.4/-
E: 8.850/-
UB
12.000
D: 3.2
E: 8.800
BB
10.250
D: 5.5
E: 4.850
ND: 0.10
FX
8.900
D: 3.0
E: 5.900
21
13
Lene Brun Teigland
Fana Turn
10.550
10.550/-
D: 2.4/-
E: 8.150/-
11.200
D: 2.00
E: 9.200
10.550
D: 4.00
E: 6.550
9.650
D: 2.50
E: 7.150
41.950
14.300
VT
10.550
10.550/-
D: 2.4/-
E: 8.150/-
UB
11.200
D: 2.0
E: 9.200
BB
10.550
D: 4.0
E: 6.550
FX
9.650
D: 2.5
E: 7.150
22
33
Allegra-Corine Uwineza
Rena IL Turn
11.350
11.350/-
D: 2.6/-
E: 8.750/-
8.800
D: 2.00
E: 6.800
11.500
D: 4.50
E: 7.000
9.800
D: 4.00
E: 5.800
41.450
14.800
VT
11.350
11.350/-
D: 2.6/-
E: 8.750/-
UB
8.800
D: 2.0
E: 6.800
BB
11.500
D: 4.5
E: 7.000
FX
9.800
D: 4.0
E: 5.800
23
46
Grace Mackland
Stavanger TF
10.650
10.650/-
D: 1.9/-
E: 8.750/-
10.250
D: 1.70
E: 8.550
10.550
D: 4.00
E: 6.550
9.750
D: 3.00
E: 6.750
41.200
15.050
VT
10.650
10.650/-
D: 1.9/-
E: 8.750/-
UB
10.250
D: 1.7
E: 8.550
BB
10.550
D: 4.0
E: 6.550
FX
9.750
D: 3.0
E: 6.750
24
21
Erle Brevik Grudt
Molde TF
11.100
11.100/-
D: 2.4/-
E: 8.700/-
9.800
D: 1.50
E: 8.300
10.150
D: 4.00
E: 6.150
10.100
D: 3.50
E: 6.600
41.150
15.100
VT
11.100
11.100/-
D: 2.4/-
E: 8.700/-
UB
9.800
D: 1.5
E: 8.300
BB
10.150
D: 4.0
E: 6.150
FX
10.100
D: 3.5
E: 6.600
25
38
Borghild Wiig
Sandnes Turn
10.900
10.900/-
D: 2.4/-
E: 8.500/-
10.600
D: 2.00
E: 8.600
9.350
D: 2.50
E: 6.850
9.250
D: 3.00
E: 6.250
40.100
16.150
VT
10.900
10.900/-
D: 2.4/-
E: 8.500/-
UB
10.600
D: 2.0
E: 8.600
BB
9.350
D: 2.5
E: 6.850
FX
9.250
D: 3.0
E: 6.250
26
27
Sara Bratsbergenegen
Nidaros Turn
11.200
11.200/-
D: 2.4/-
E: 8.800/-
10.200
D: 1.70
E: 8.500
9.900
D: 2.00
E: 7.900
8.550
D: 2.00
E: 6.550
39.850
16.400
VT
11.200
11.200/-
D: 2.4/-
E: 8.800/-
UB
10.200
D: 1.7
E: 8.500
BB
9.900
D: 2.0
E: 7.900
FX
8.550
D: 2.0
E: 6.550
27
40
Martine Haaland
Siddis T&TF
11.350
11.350/-
D: 2.6/-
E: 8.750/-
10.050
D: 1.70
E: 8.350
8.350
D: 2.00
E: 6.350
9.650
D: 3.00
E: 6.650
39.400
16.850
VT
11.350
11.350/-
D: 2.6/-
E: 8.750/-
UB
10.050
D: 1.7
E: 8.350
BB
8.350
D: 2.0
E: 6.350
FX
9.650
D: 3.0
E: 6.650
28
22
Filipa Gjøsund
Moss TF
10.500
10.500/-
D: 2.4/-
E: 8.100/-
10.250
D: 1.70
E: 8.550
10.050
D: 4.70
E: 5.350
8.200
D: 3.00
E: 5.500
ND: 0.30
39.000
17.250
VT
10.500
10.500/-
D: 2.4/-
E: 8.100/-
UB
10.250
D: 1.7
E: 8.550
BB
10.050
D: 4.7
E: 5.350
FX
8.200
D: 3.0
E: 5.500
ND: 0.30
29
12
Maria Bardal Smørgrav
Drammen TF
10.650
10.650/-
D: 2.4/-
E: 8.250/-
9.850
D: 1.70
E: 8.150
10.200
D: 4.00
E: 6.200
8.100
D: 2.50
E: 5.600
38.800
17.450
VT
10.650
10.650/-
D: 2.4/-
E: 8.250/-
UB
9.850
D: 1.7
E: 8.150
BB
10.200
D: 4.0
E: 6.200
FX
8.100
D: 2.5
E: 5.600
30
47
Tilde Echroll
Tromsø TF
10.900
10.900/-
D: 2.4/-
E: 8.500/-
10.350
D: 1.70
E: 8.650
8.200
D: 3.50
E: 5.300
ND: 0.60
9.250
D: 3.00
E: 6.250
38.700
17.550
VT
10.900
10.900/-
D: 2.4/-
E: 8.500/-
UB
10.350
D: 1.7
E: 8.650
BB
8.200
D: 3.5
E: 5.300
ND: 0.60
FX
9.250
D: 3.0
E: 6.250
31
18
Emma sofie Bøgh
Hoppensprett
10.950
10.950/-
D: 2.4/-
E: 8.550/-
10.000
D: 3.00
E: 7.000
8.750
D: 1.50
E: 7.250
8.850
D: 2.00
E: 6.850
38.550
17.700
VT
10.950
10.950/-
D: 2.4/-
E: 8.550/-
UB
10.000
D: 3.0
E: 7.000
BB
8.750
D: 1.5
E: 7.250
FX
8.850
D: 2.0
E: 6.850
32
19
Linn Sletten
HSIL Turn
11.000
11.000/-
D: 2.4/-
E: 8.600/-
10.600
D: 1.70
E: 8.900
6.400
D: 1.50
E: 4.900
10.500
D: 4.00
E: 6.500
38.500
17.750
VT
11.000
11.000/-
D: 2.4/-
E: 8.600/-
UB
10.600
D: 1.7
E: 8.900
BB
6.400
D: 1.5
E: 4.900
FX
10.500
D: 4.0
E: 6.500
33
43
Mina Kaur Dhindsa
Slemmestad TF
10.200
10.200/-
D: 2.4/-
E: 7.800/-
10.700
D: 3.00
E: 7.700
7.800
D: 2.00
E: 5.900
ND: 0.10
9.750
D: 3.00
E: 6.750
38.450
17.800
VT
10.200
10.200/-
D: 2.4/-
E: 7.800/-
UB
10.700
D: 3.0
E: 7.700
BB
7.800
D: 2.0
E: 5.900
ND: 0.10
FX
9.750
D: 3.0
E: 6.750
34
14
Ingeborg Kampevold Johanson
Fana Turn
10.850
10.850/-
D: 2.4/-
E: 8.450/-
9.750
D: 1.50
E: 8.250
7.800
D: 2.50
E: 5.400
ND: 0.10
10.000
D: 3.00
E: 7.000
38.400
17.850
VT
10.850
10.850/-
D: 2.4/-
E: 8.450/-
UB
9.750
D: 1.5
E: 8.250
BB
7.800
D: 2.5
E: 5.400
ND: 0.10
FX
10.000
D: 3.0
E: 7.000
35
53
Isabelle R. Eriksen
Hortens TF
10.900
10.900/-
D: 2.6/-
E: 8.300/-
10.350
D: 3.00
E: 7.350
8.750
D: 4.70
E: 4.050
7.750
D: 2.50
E: 5.250
37.750
18.500
VT
10.900
10.900/-
D: 2.6/-
E: 8.300/-
UB
10.350
D: 3.0
E: 7.350
BB
8.750
D: 4.7
E: 4.050
FX
7.750
D: 2.5
E: 5.250
36
36
Tilja Ellingsen
Sandnes Turn
11.150
11.150/-
D: 2.4/-
E: 8.750/-
9.750
D: 1.50
E: 8.250
7.150
D: 3.00
E: 4.150
9.450
D: 3.00
E: 6.450
37.500
18.750
VT
11.150
11.150/-
D: 2.4/-
E: 8.750/-
UB
9.750
D: 1.5
E: 8.250
BB
7.150
D: 3.0
E: 4.150
FX
9.450
D: 3.0
E: 6.450
37
50
Jenny Åberg
Tromsø TF
10.550
10.550/-
D: 2.4/-
E: 8.150/-
10.050
D: 1.70
E: 8.350
8.150
D: 3.50
E: 4.650
8.600
D: 3.00
E: 5.600
37.350
18.900
VT
10.550
10.550/-
D: 2.4/-
E: 8.150/-
UB
10.050
D: 1.7
E: 8.350
BB
8.150
D: 3.5
E: 4.650
FX
8.600
D: 3.0
E: 5.600
38
4
Ine Holt
Askim TF
10.650
10.650/-
D: 2.4/-
E: 8.250/-
8.850
D: 0.50
E: 8.350
10.050
D: 3.50
E: 6.550
7.600
D: 1.50
E: 6.100
37.150
19.100
VT
10.650
10.650/-
D: 2.4/-
E: 8.250/-
UB
8.850
D: 0.5
E: 8.350
BB
10.050
D: 3.5
E: 6.550
FX
7.600
D: 1.5
E: 6.100
38
16
Silje Mortensen Sandmo
Hammer Turn
10.900
10.900/-
D: 2.4/-
E: 8.500/-
8.800
D: 1.50
E: 7.300
9.100
D: 2.00
E: 7.100
8.350
D: 1.50
E: 6.850
37.150
19.100
VT
10.900
10.900/-
D: 2.4/-
E: 8.500/-
UB
8.800
D: 1.5
E: 7.300
BB
9.100
D: 2.0
E: 7.100
FX
8.350
D: 1.5
E: 6.850
40
10
Andrea Wolstad Lied
Drammen TF
11.000
11.000/-
D: 2.4/-
E: 8.600/-
10.700
D: 3.00
E: 7.700
5.200
D: 1.20
E: 4.000
10.000
D: 4.00
E: 6.000
36.900
19.350
VT
11.000
11.000/-
D: 2.4/-
E: 8.600/-
UB
10.700
D: 3.0
E: 7.700
BB
5.200
D: 1.2
E: 4.000
FX
10.000
D: 4.0
E: 6.000
40
15
Elida Tomren
Hammer Turn
10.250
10.250/-
D: 1.9/-
E: 8.350/-
9.800
D: 1.70
E: 8.100
9.350
D: 2.00
E: 7.350
7.500
D: 1.50
E: 6.000
36.900
19.350
VT
10.250
10.250/-
D: 1.9/-
E: 8.350/-
UB
9.800
D: 1.7
E: 8.100
BB
9.350
D: 2.0
E: 7.350
FX
7.500
D: 1.5
E: 6.000
42
34
Celine Helland
STIF
10.500
10.500/-
D: 1.9/-
E: 8.600/-
10.200
D: 1.70
E: 8.500
7.200
D: 2.70
E: 4.500
8.000
D: 2.50
E: 5.500
35.900
20.350
VT
10.500
10.500/-
D: 1.9/-
E: 8.600/-
UB
10.200
D: 1.7
E: 8.500
BB
7.200
D: 2.7
E: 4.500
FX
8.000
D: 2.5
E: 5.500
43
35
Amila A. Thorstensen
STIF
10.350
10.350/-
D: 1.9/-
E: 8.450/-
9.650
D: 1.70
E: 7.950
7.800
D: 2.00
E: 5.800
7.250
D: 1.50
E: 5.750
35.050
21.200
VT
10.350
10.350/-
D: 1.9/-
E: 8.450/-
UB
9.650
D: 1.7
E: 7.950
BB
7.800
D: 2.0
E: 5.800
FX
7.250
D: 1.5
E: 5.750
44
11
Malin Heggstad Rygh
Drammen TF
10.650
10.650/-
D: 2.4/-
E: 8.250/-
9.400
D: 1.70
E: 7.700
5.000
D: 1.00
E: 4.000
8.450
D: 2.50
E: 5.950
33.500
22.750
VT
10.650
10.650/-
D: 2.4/-
E: 8.250/-
UB
9.400
D: 1.7
E: 7.700
BB
5.000
D: 1.0
E: 4.000
FX
8.450
D: 2.5
E: 5.950
45
32
Solveig Vigdal-Olsen
Rena IL Turn
9.750
9.750/-
D: 1.9/-
E: 7.850/-
8.400
D: 1.50
E: 6.900
8.500
D: 2.00
E: 6.500
6.150
D: 0.50
E: 5.650
32.800
23.450
VT
9.750
9.750/-
D: 1.9/-
E: 7.850/-
UB
8.400
D: 1.5
E: 6.900
BB
8.500
D: 2.0
E: 6.500
FX
6.150
D: 0.5
E: 5.650
46
20
Ingrid Haaland
HSIL Turn
11.200
11.200/-
D: 2.4/-
E: 8.800/-
9.350
D: 2.50
E: 6.850
9.450
D: 3.00
E: 6.450
30.000
26.250
VT
11.200
11.200/-
D: 2.4/-
E: 8.800/-
UB

BB
9.350
D: 2.5
E: 6.850
FX
9.450
D: 3.0
E: 6.450
47
37
Hanne Schøien
Sandnes Turn
10.450
10.450/-
D: 1.9/-
E: 8.550/-
6.500
D: 1.00
E: 5.500
6.150
D: 1.50
E: 4.650
6.800
D: 1.00
E: 5.800
29.900
26.350
VT
10.450
10.450/-
D: 1.9/-
E: 8.550/-
UB
6.500
D: 1.0
E: 5.500
BB
6.150
D: 1.5
E: 4.650
FX
6.800
D: 1.0
E: 5.800
48
42
Sandra Ofstad Storsul
Slemmestad TF
9.600
9.600/-
D: 1.9/-
E: 7.700/-
7.300
D: 0.50
E: 6.800
5.850
D: 0.50
E: 5.350
6.900
D: 0.00
E: 7.400
ND: 0.50
29.650
26.600
VT
9.600
9.600/-
D: 1.9/-
E: 7.700/-
UB
7.300
D: 0.5
E: 6.800
BB
5.850
D: 0.5
E: 5.350
FX
6.900

E: 7.400
ND: 0.50
49
44
Olivia Cringean
Stavanger TF
9.200
9.200/-
D: 1.9/-
E: 7.300/-
9.300
D: 1.00
E: 8.300
5.050
D: 1.50
E: 3.550
5.900
D: 1.00
E: 4.900
29.450
26.800
VT
9.200
9.200/-
D: 1.9/-
E: 7.300/-
UB
9.300
D: 1.0
E: 8.300
BB
5.050
D: 1.5
E: 3.550
FX
5.900
D: 1.0
E: 4.900
50
45
Pauline Elida Hetland
Stavanger TF
10.100
10.100/-
D: 1.9/-
E: 8.200/-
8.300
D: 1.00
E: 7.300
5.000
D: 0.50
E: 4.500
5.150
D: 0.50
E: 4.650
28.550
27.700
VT
10.100
10.100/-
D: 1.9/-
E: 8.200/-
UB
8.300
D: 1.0
E: 7.300
BB
5.000
D: 0.5
E: 4.500
FX
5.150
D: 0.5
E: 4.650
51
9
Wilma Emilie Gundersen
Drammen TF
10.850
10.850/-
D: 2.4/-
E: 8.450/-
7.450
D: 1.50
E: 5.950
1.350
D: 0.50
E: 0.850
7.200
D: 1.00
E: 6.200
26.850
29.400
VT
10.850
10.850/-
D: 2.4/-
E: 8.450/-
UB
7.450
D: 1.5
E: 5.950
BB
1.350
D: 0.5
E: 0.850
FX
7.200
D: 1.0
E: 6.200
52
3
Mina Fauske Fiskvik
Asker TF
9.550
D: 1.50
E: 8.050
7.350
D: 1.50
E: 5.850
9.100
D: 2.00
E: 7.100
26.000
30.250
VT
UB
9.550
D: 1.5
E: 8.050
BB
7.350
D: 1.5
E: 5.850
FX
9.100
D: 2.0
E: 7.100
53
39
Malissa Acthoven
Siddis T&TF
VT
UB

BB

FX

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
25
Marthe Bjørgen, Nidaros Turn


4.2


8.800
6.500
13.000

2
41
Guro Nevland, Siddis T&TF


4.2


8.500


0.5

6.100
12.200

0.400
3
24
Mina Sørensen, Moss TF


4.2


7.700
5.950
11.900

0.550
4
29
Marie Nilsen Rønbeck, Oslo TF


2.4


9.400
5.900
11.800

0.600
4
51
Stina Elvestad, Trøgstad TF


3.0


8.800
5.900
11.800

0.600
6
7
Marte Lunde, BT


2.6


8.900
5.750
11.500

0.750
6
17
Larà Dis Thordardottir, Hoppensprett


4.0


7.500
5.750
11.500

0.750
8
1
June Marie Rønning, Asker TF


2.4


9.050
5.725
11.450

0.775
8
28
Thea Eek-Flooten, Njård


2.6


8.850
5.725
11.450

0.775
8
23
Annika Hegreberg, Moss TF


3.0


8.450
5.725
11.450

0.775
11
48
Malin Saura Berg, Tromsø TF


2.4


8.950
5.675
11.350

0.825
11
40
Martine Haaland, Siddis T&TF


2.6


8.750
5.675
11.350

0.825
11
33
Allegra-Corine Uwineza, Rena IL Turn


2.6


8.750
5.675
11.350

0.825
14
26
Julia Krogstad, Nidaros Turn


2.4


8.900
5.650
11.300

0.850
15
49
Maria Saura Berg, Tromsø TF


2.4


8.850
5.625
11.250

0.875
16
2
Andrea Frigaard, Asker TF


2.4


8.800
5.600
11.200

0.900
16
27
Sara Bratsbergenegen, Nidaros Turn


2.4


8.800
5.600
11.200

0.900
16
20
Ingrid Haaland, HSIL Turn


2.4


8.800
5.600
11.200

0.900
16
31
Sanna van 't Land , Oslo TF


2.4


8.800
5.600
11.200

0.900
20
36
Tilja Ellingsen, Sandnes Turn


2.4


8.750
5.575
11.150

0.925
21
21
Erle Brevik Grudt, Molde TF


2.4


8.700
5.550
11.100

0.950
22
8
Lea Rognved, BT


2.4


8.650
5.525
11.050

0.975
23
6
Rikke Bjelde Ladøy, BT


2.4


8.600
5.500
11.000

1.000
23
19
Linn Sletten, HSIL Turn


2.4


8.600
5.500
11.000

1.000
23
10
Andrea Wolstad Lied, Drammen TF


2.4


8.600
5.500
11.000

1.000
26
18
Emma sofie Bøgh, Hoppensprett


2.4


8.550
5.475
10.950

1.025
27
52
Erika Liepelt Uran, Molde TF


2.4


8.500
5.450
10.900

1.050
27
47
Tilde Echroll, Tromsø TF


2.4


8.500
5.450
10.900

1.050
27
38
Borghild Wiig, Sandnes Turn


2.4


8.500
5.450
10.900

1.050
27
16
Silje Mortensen Sandmo, Hammer Turn


2.4


8.500
5.450
10.900

1.050
27
53
Isabelle R. Eriksen, Hortens TF


2.6


8.300
5.450
10.900

1.050
32
14
Ingeborg Kampevold Johanson, Fana Turn


2.4


8.450
5.425
10.850

1.075
32
9
Wilma Emilie Gundersen, Drammen TF


2.4


8.450
5.425
10.850

1.075
34
5
Julie Fadnes, BT


2.4


8.400
5.400
10.800

1.100
35
46
Grace Mackland, Stavanger TF


1.9


8.750
5.325
10.650

1.175
35
4
Ine Holt, Askim TF


2.4


8.250
5.325
10.650

1.175
35
11
Malin Heggstad Rygh, Drammen TF


2.4


8.250
5.325
10.650

1.175
35
12
Maria Bardal Smørgrav, Drammen TF


2.4


8.250
5.325
10.650

1.175
39
30
Lea Aurora Bjelland, Oslo TF


1.9


8.650
5.275
10.550

1.225
39
50
Jenny Åberg, Tromsø TF


2.4


8.150
5.275
10.550

1.225
39
13
Lene Brun Teigland, Fana Turn


2.4


8.150
5.275
10.550

1.225
42
34
Celine Helland, STIF


1.9


8.600
5.250
10.500

1.250
42
22
Filipa Gjøsund, Moss TF


2.4


8.100
5.250
10.500

1.250
44
37
Hanne Schøien, Sandnes Turn


1.9


8.550
5.225
10.450

1.275
45
35
Amila A. Thorstensen, STIF


1.9


8.450
5.175
10.350

1.325
46
15
Elida Tomren, Hammer Turn


1.9


8.350
5.125
10.250

1.375
47
43
Mina Kaur Dhindsa, Slemmestad TF


2.4


7.800
5.100
10.200

1.400
48
45
Pauline Elida Hetland, Stavanger TF


1.9


8.200
5.050
10.100

1.450
49
32
Solveig Vigdal-Olsen, Rena IL Turn


1.9


7.850
4.875
9.750

1.625
50
42
Sandra Ofstad Storsul, Slemmestad TF


1.9


7.700
4.800
9.600

1.700
51
44
Olivia Cringean, Stavanger TF


1.9


7.300
4.600
9.200

1.900
52
3
Mina Fauske Fiskvik, Asker TF


52
39
Malissa Acthoven, Siddis T&TF


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
25
Marthe Bjørgen, Nidaros Turn

7.0

8.600


15.600

2
29
Marie Nilsen Rønbeck, Oslo TF

6.0

8.950


14.950

0.650
3
24
Mina Sørensen, Moss TF

7.0

7.600


14.600

1.000
4
41
Guro Nevland, Siddis T&TF

6.0

7.750


13.750

1.850
5
2
Andrea Frigaard, Asker TF

4.5

8.550


13.050

2.550
6
1
June Marie Rønning, Asker TF

4.5

8.400


12.900

2.700
7
23
Annika Hegreberg, Moss TF

4.0

8.450


12.450

3.150
8
51
Stina Elvestad, Trøgstad TF

4.5

7.600


12.100

3.500
9
30
Lea Aurora Bjelland, Oslo TF

3.0

9.050


12.050

3.550
10
49
Maria Saura Berg, Tromsø TF

3.2

8.800


12.000

3.600
11
48
Malin Saura Berg, Tromsø TF

3.0

8.900


11.900

3.700
12
52
Erika Liepelt Uran, Molde TF

3.0

8.450


11.450

4.150
13
7
Marte Lunde, BT

4.5

6.900


11.400

4.200
14
13
Lene Brun Teigland, Fana Turn

2.0

9.200


11.200

4.400
14
28
Thea Eek-Flooten, Njård

2.5

8.700


11.200

4.400
16
5
Julie Fadnes, BT

4.5

6.600


11.100

4.500
17
17
Larà Dis Thordardottir, Hoppensprett

3.0

8.000


11.000

4.600
18
31
Sanna van 't Land , Oslo TF

2.0

8.800


10.800

4.800
18
26
Julia Krogstad, Nidaros Turn

2.0

8.800


10.800

4.800
20
10
Andrea Wolstad Lied, Drammen TF

3.0

7.700


10.700

4.900
20
43
Mina Kaur Dhindsa, Slemmestad TF

3.0

7.700


10.700

4.900
22
19
Linn Sletten, HSIL Turn

1.7

8.900


10.600

5.000
22
38
Borghild Wiig, Sandnes Turn

2.0

8.600


10.600

5.000
24
47
Tilde Echroll, Tromsø TF

1.7

8.650


10.350

5.250
24
53
Isabelle R. Eriksen, Hortens TF

3.0

7.350


10.350

5.250
26
8
Lea Rognved, BT

1.7

8.600


10.300

5.300
27
46
Grace Mackland, Stavanger TF

1.7

8.550


10.250

5.350
27
22
Filipa Gjøsund, Moss TF

1.7

8.550


10.250

5.350
29
27
Sara Bratsbergenegen, Nidaros Turn

1.7

8.500


10.200

5.400
29
34
Celine Helland, STIF

1.7

8.500


10.200

5.400
29
6
Rikke Bjelde Ladøy, BT

3.0

7.200


10.200

5.400
32
50
Jenny Åberg, Tromsø TF

1.7

8.350


10.050

5.550
32
40
Martine Haaland, Siddis T&TF

1.7

8.350


10.050

5.550
34
18
Emma sofie Bøgh, Hoppensprett

3.0

7.000


10.000

5.600
35
12
Maria Bardal Smørgrav, Drammen TF

1.7

8.150


9.850

5.750
36
21
Erle Brevik Grudt, Molde TF

1.5

8.300


9.800

5.800
36
15
Elida Tomren, Hammer Turn

1.7

8.100


9.800

5.800
38
14
Ingeborg Kampevold Johanson, Fana Turn

1.5

8.250


9.750

5.850
38
36
Tilja Ellingsen, Sandnes Turn

1.5

8.250


9.750

5.850
40
35
Amila A. Thorstensen, STIF

1.7

7.950


9.650

5.950
41
3
Mina Fauske Fiskvik, Asker TF

1.5

8.050


9.550

6.050
42
11
Malin Heggstad Rygh, Drammen TF

1.7

7.700


9.400

6.200
43
44
Olivia Cringean, Stavanger TF

1.0

8.300


9.300

6.300
44
4
Ine Holt, Askim TF

0.5

8.350


8.850

6.750
45
16
Silje Mortensen Sandmo, Hammer Turn

1.5

7.300


8.800

6.800
45
33
Allegra-Corine Uwineza, Rena IL Turn

2.0

6.800


8.800

6.800
47
32
Solveig Vigdal-Olsen, Rena IL Turn

1.5

6.900


8.400

7.200
48
45
Pauline Elida Hetland, Stavanger TF

1.0

7.300


8.300

7.300
49
9
Wilma Emilie Gundersen, Drammen TF

1.5

5.950


7.450

8.150
50
42
Sandra Ofstad Storsul, Slemmestad TF

0.5

6.800


7.300

8.300
51
37
Hanne Schøien, Sandnes Turn

1.0

5.500


6.500

9.100
52
20
Ingrid Haaland, HSIL Turn
52
39
Malissa Acthoven, Siddis T&TF
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
29
Marie Nilsen Rønbeck, Oslo TF

9.6

7.200


16.800

2
25
Marthe Bjørgen, Nidaros Turn

7.0

8.100


15.100

1.700
3
7
Marte Lunde, BT

6.5

7.750


14.250

2.550
4
30
Lea Aurora Bjelland, Oslo TF

6.5

7.650


14.150

2.650
4
26
Julia Krogstad, Nidaros Turn

6.5

7.650


14.150

2.650
6
41
Guro Nevland, Siddis T&TF

8.0

6.150

0.1

14.050

2.750
7
6
Rikke Bjelde Ladøy, BT

4.5

8.550


13.050

3.750
7
2
Andrea Frigaard, Asker TF

5.5

7.550


13.050

3.750
9
8
Lea Rognved, BT

4.5

8.250


12.750

4.050
9
1
June Marie Rønning, Asker TF

5.2

7.550


12.750

4.050
11
23
Annika Hegreberg, Moss TF

6.0

6.250


12.250

4.550
12
48
Malin Saura Berg, Tromsø TF

6.5

6.100

0.5

12.100

4.700
12
17
Larà Dis Thordardottir, Hoppensprett

7.0

5.200

0.1

12.100

4.700
14
28
Thea Eek-Flooten, Njård

5.0

6.950


11.950

4.850
15
24
Mina Sørensen, Moss TF

6.5

5.150


11.650

5.150
16
52
Erika Liepelt Uran, Molde TF

5.5

6.050


11.550

5.250
17
33
Allegra-Corine Uwineza, Rena IL Turn

4.5

7.000


11.500

5.300
18
51
Stina Elvestad, Trøgstad TF

5.0

6.400


11.400

5.400
19
5
Julie Fadnes, BT

3.0

8.350


11.350

5.450
20
31
Sanna van 't Land , Oslo TF

3.5

7.500


11.000

5.800
21
46
Grace Mackland, Stavanger TF

4.0

6.550


10.550

6.250
21
13
Lene Brun Teigland, Fana Turn

4.0

6.550


10.550

6.250
23
49
Maria Saura Berg, Tromsø TF

5.5

4.850

0.1

10.250

6.550
24
12
Maria Bardal Smørgrav, Drammen TF

4.0

6.200


10.200

6.600
25
21
Erle Brevik Grudt, Molde TF

4.0

6.150


10.150

6.650
26
4
Ine Holt, Askim TF

3.5

6.550


10.050

6.750
26
22
Filipa Gjøsund, Moss TF

4.7

5.350


10.050

6.750
28
27
Sara Bratsbergenegen, Nidaros Turn

2.0

7.900


9.900

6.900
29
15
Elida Tomren, Hammer Turn

2.0

7.350


9.350

7.450
29
20
Ingrid Haaland, HSIL Turn

2.5

6.850


9.350

7.450
29
38
Borghild Wiig, Sandnes Turn

2.5

6.850


9.350

7.450
32
16
Silje Mortensen Sandmo, Hammer Turn

2.0

7.100


9.100

7.700
33
18
Emma sofie Bøgh, Hoppensprett

1.5

7.250


8.750

8.050
33
53
Isabelle R. Eriksen, Hortens TF

4.7

4.050


8.750

8.050
35
32
Solveig Vigdal-Olsen, Rena IL Turn

2.0

6.500


8.500

8.300
36
40
Martine Haaland, Siddis T&TF

2.0

6.350


8.350

8.450
37
47
Tilde Echroll, Tromsø TF

3.5

5.300

0.6

8.200

8.600
38
50
Jenny Åberg, Tromsø TF

3.5

4.650


8.150

8.650
39
43
Mina Kaur Dhindsa, Slemmestad TF

2.0

5.900

0.1

7.800

9.000
39
35
Amila A. Thorstensen, STIF

2.0

5.800


7.800

9.000
39
14
Ingeborg Kampevold Johanson, Fana Turn

2.5

5.400

0.1

7.800

9.000
42
3
Mina Fauske Fiskvik, Asker TF

1.5

5.850


7.350

9.450
43
34
Celine Helland, STIF

2.7

4.500


7.200

9.600
44
36
Tilja Ellingsen, Sandnes Turn

3.0

4.150


7.150

9.650
45
19
Linn Sletten, HSIL Turn

1.5

4.900


6.400

10.400
46
37
Hanne Schøien, Sandnes Turn

1.5

4.650


6.150

10.650
47
42
Sandra Ofstad Storsul, Slemmestad TF

0.5

5.350


5.850

10.950
48
10
Andrea Wolstad Lied, Drammen TF

1.2

4.000


5.200

11.600
49
44
Olivia Cringean, Stavanger TF

1.5

3.550


5.050

11.750
50
45
Pauline Elida Hetland, Stavanger TF

0.5

4.500


5.000

11.800
50
11
Malin Heggstad Rygh, Drammen TF

1.0

4.000


5.000

11.800
52
9
Wilma Emilie Gundersen, Drammen TF

0.5

0.850


1.350

15.450
53
39
Malissa Acthoven, Siddis T&TF
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
26
Julia Krogstad, Nidaros Turn

6.0

6.700


12.700

1
29
Marie Nilsen Rønbeck, Oslo TF

6.5

6.200


12.700

3
23
Annika Hegreberg, Moss TF

6.0

6.450


12.450

0.250
4
41
Guro Nevland, Siddis T&TF

6.0

6.250


12.250

0.450
5
30
Lea Aurora Bjelland, Oslo TF

5.0

7.000


12.000

0.700
6
7
Marte Lunde, BT

6.0

5.950


11.950

0.750
7
31
Sanna van 't Land , Oslo TF

5.0

6.850


11.850

0.850
8
52
Erika Liepelt Uran, Molde TF

5.0

6.700


11.700

1.000
9
25
Marthe Bjørgen, Nidaros Turn

4.0

7.500


11.500

1.200
10
17
Larà Dis Thordardottir, Hoppensprett

5.5

5.900


11.400

1.300
11
24
Mina Sørensen, Moss TF

6.0

5.250


11.250

1.450
12
6
Rikke Bjelde Ladøy, BT

3.5

7.350


10.850

1.850
12
51
Stina Elvestad, Trøgstad TF

5.5

5.350


10.850

1.850
14
5
Julie Fadnes, BT

3.5

7.100


10.600

2.100
15
8
Lea Rognved, BT

3.5

7.050


10.550

2.150
16
19
Linn Sletten, HSIL Turn

4.0

6.500


10.500

2.200
17
2
Andrea Frigaard, Asker TF

3.0

7.200


10.200

2.500
18
1
June Marie Rønning, Asker TF

3.0

7.100


10.100

2.600
18
21
Erle Brevik Grudt, Molde TF

3.5

6.600


10.100

2.600
18
28
Thea Eek-Flooten, Njård

3.5

6.600


10.100

2.600
21
14
Ingeborg Kampevold Johanson, Fana Turn

3.0

7.000


10.000

2.700
21
10
Andrea Wolstad Lied, Drammen TF

4.0

6.000


10.000

2.700
23
48
Malin Saura Berg, Tromsø TF

3.0

6.850


9.850

2.850
24
33
Allegra-Corine Uwineza, Rena IL Turn

4.0

5.800


9.800

2.900
25
46
Grace Mackland, Stavanger TF

3.0

6.750


9.750

2.950
25
43
Mina Kaur Dhindsa, Slemmestad TF

3.0

6.750


9.750

2.950
27
13
Lene Brun Teigland, Fana Turn

2.5

7.150


9.650

3.050
27
40
Martine Haaland, Siddis T&TF

3.0

6.650


9.650

3.050
29
20
Ingrid Haaland, HSIL Turn

3.0

6.450


9.450

3.250
29
36
Tilja Ellingsen, Sandnes Turn

3.0

6.450


9.450

3.250
31
47
Tilde Echroll, Tromsø TF

3.0

6.250


9.250

3.450
31
38
Borghild Wiig, Sandnes Turn

3.0

6.250


9.250

3.450
33
3
Mina Fauske Fiskvik, Asker TF

2.0

7.100


9.100

3.600
34
49
Maria Saura Berg, Tromsø TF

3.0

5.900


8.900

3.800
35
18
Emma sofie Bøgh, Hoppensprett

2.0

6.850


8.850

3.850
36
50
Jenny Åberg, Tromsø TF

3.0

5.600


8.600

4.100
37
27
Sara Bratsbergenegen, Nidaros Turn

2.0

6.550


8.550

4.150
38
11
Malin Heggstad Rygh, Drammen TF

2.5

5.950


8.450

4.250
39
16
Silje Mortensen Sandmo, Hammer Turn

1.5

6.850


8.350

4.350
40
22
Filipa Gjøsund, Moss TF

3.0

5.500

0.3

8.200

4.500
41
12
Maria Bardal Smørgrav, Drammen TF

2.5

5.600


8.100

4.600
42
34
Celine Helland, STIF

2.5

5.500


8.000

4.700
43
53
Isabelle R. Eriksen, Hortens TF

2.5

5.250


7.750

4.950
44
4
Ine Holt, Askim TF

1.5

6.100


7.600

5.100
45
15
Elida Tomren, Hammer Turn

1.5

6.000


7.500

5.200
46
35
Amila A. Thorstensen, STIF

1.5

5.750


7.250

5.450
47
9
Wilma Emilie Gundersen, Drammen TF

1.0

6.200


7.200

5.500
48
42
Sandra Ofstad Storsul, Slemmestad TF


7.400

0.5

6.900

5.800
49
37
Hanne Schøien, Sandnes Turn

1.0

5.800


6.800

5.900
50
32
Solveig Vigdal-Olsen, Rena IL Turn

0.5

5.650


6.150

6.550
51
44
Olivia Cringean, Stavanger TF

1.0

4.900


5.900

6.800
52
45
Pauline Elida Hetland, Stavanger TF

0.5

4.650


5.150

7.550
53
39
Malissa Acthoven, Siddis T&TF
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 6/14/2024 5:03:57 PM
SX
SM
MD
XL
XXL