Back 

twentyfour cup nr. 2 2016 Bergen, 4. og 5. juni 2016

Gutter rekrutt (11-12 år) Jenter rekrutt (11år) Jenter rekrutt (12år) Damer kl. 1 Herrer kl. 1 Damer kl. 2 Herrer kl. 2 Damer kl. 3 Herrer kl. 3 Lagkonkurrans Gutter Rekrutt Lagkonkurrans Jenter Rekrutt Lagkonkurrans Jenter kl. 1-3 Lagkonkurrans Gutter kl. 1-3
Damer kl. 2
Unofficial results
Pl
#
Name
Vault
Uneven bars
Beam
Floor
Total
Gap
1
507
Michelle Nerem
Holmen T&T
12.550
12.550/-
D: 4.2/-
E: 8.350/-
13.350
D: 5.50
E: 7.850
16.500
D: 8.50
E: 8.100
ND: 0.10
15.400
D: 7.50
E: 7.900
57.800
VT
12.550
12.550/-
D: 4.2/-
E: 8.350/-
UB
13.350
D: 5.5
E: 7.850
BB
16.500
D: 8.5
E: 8.100
ND: 0.10
FX
15.400
D: 7.5
E: 7.900
2
504
Martine Bjørnstad
Drammen TF
12.750
12.750/-
D: 4.0/-
E: 8.750/-
14.500
D: 7.50
E: 7.000
13.300
D: 8.00
E: 5.300
14.500
D: 7.50
E: 7.300
ND: 0.30
55.050
2.750
VT
12.750
12.750/-
D: 4.0/-
E: 8.750/-
UB
14.500
D: 7.5
E: 7.000
BB
13.300
D: 8.0
E: 5.300
FX
14.500
D: 7.5
E: 7.300
ND: 0.30
3
509
Maiken Møst
Kristiansunds TF
12.800
12.800/-
D: 4.0/-
E: 8.800/-
11.950
D: 3.50
E: 8.450
14.300
D: 7.50
E: 6.800
13.050
D: 6.00
E: 7.050
52.100
5.700
VT
12.800
12.800/-
D: 4.0/-
E: 8.800/-
UB
11.950
D: 3.5
E: 8.450
BB
14.300
D: 7.5
E: 6.800
FX
13.050
D: 6.0
E: 7.050
3
513
Ella Hegna Eggen
Oslo TF
12.000
12.000/-
D: 3.4/-
E: 8.600/-
14.600
D: 7.00
E: 7.600
12.450
D: 6.50
E: 5.950
13.050
D: 6.00
E: 7.050
52.100
5.700
VT
12.000
12.000/-
D: 3.4/-
E: 8.600/-
UB
14.600
D: 7.0
E: 7.600
BB
12.450
D: 6.5
E: 5.950
FX
13.050
D: 6.0
E: 7.050
5
510
Tonje Kvendseth
Molde TF
11.700
11.700/-
D: 2.4/-
E: 9.300/-
12.100
D: 4.70
E: 7.400
14.500
D: 7.50
E: 7.000
13.250
D: 6.50
E: 7.050
ND: 0.30
51.550
6.250
VT
11.700
11.700/-
D: 2.4/-
E: 9.300/-
UB
12.100
D: 4.7
E: 7.400
BB
14.500
D: 7.5
E: 7.000
FX
13.250
D: 6.5
E: 7.050
ND: 0.30
6
519
Mona Sylte Ulseth
Trondhjems TF
11.450
11.450/-
D: 4.0/-
E: 7.450/-
11.950
D: 4.00
E: 7.950
15.500
D: 8.50
E: 7.000
11.250
D: 6.00
E: 5.250
50.150
7.650
VT
11.450
11.450/-
D: 4.0/-
E: 7.450/-
UB
11.950
D: 4.0
E: 7.950
BB
15.500
D: 8.5
E: 7.000
FX
11.250
D: 6.0
E: 5.250
7
511
Gunhild Hånes
Molde TF
11.350
11.350/-
D: 2.4/-
E: 8.950/-
9.900
D: 3.50
E: 6.400
14.700
D: 7.00
E: 7.700
13.600
D: 6.00
E: 7.600
49.550
8.250
VT
11.350
11.350/-
D: 2.4/-
E: 8.950/-
UB
9.900
D: 3.5
E: 6.400
BB
14.700
D: 7.0
E: 7.700
FX
13.600
D: 6.0
E: 7.600
8
521
Gabrielle Dahl Evertsen
Tromsø TF
12.050
12.050/-
D: 3.2/-
E: 8.850/-
11.700
D: 3.00
E: 8.700
12.200
D: 6.50
E: 5.700
13.350
D: 6.00
E: 7.350
49.300
8.500
VT
12.050
12.050/-
D: 3.2/-
E: 8.850/-
UB
11.700
D: 3.0
E: 8.700
BB
12.200
D: 6.5
E: 5.700
FX
13.350
D: 6.0
E: 7.350
9
506
Ingeborg Gauteplass Reitan
Hokksund TF
11.100
11.100/-
D: 2.4/-
E: 8.700/-
12.050
D: 3.20
E: 8.850
14.100
D: 7.00
E: 7.100
11.650
D: 6.00
E: 5.650
48.900
8.900
VT
11.100
11.100/-
D: 2.4/-
E: 8.700/-
UB
12.050
D: 3.2
E: 8.850
BB
14.100
D: 7.0
E: 7.100
FX
11.650
D: 6.0
E: 5.650
9
516
Auriane Labes
Stavanger TF
11.400
11.400/-
D: 2.6/-
E: 8.800/-
12.900
D: 7.00
E: 5.900
13.300
D: 6.50
E: 6.800
11.300
D: 5.00
E: 6.300
48.900
8.900
VT
11.400
11.400/-
D: 2.6/-
E: 8.800/-
UB
12.900
D: 7.0
E: 5.900
BB
13.300
D: 6.5
E: 6.800
FX
11.300
D: 5.0
E: 6.300
11
523
Matilde Waldermo
Moss TF
11.350
11.350/-
D: 2.4/-
E: 8.950/-
12.300
D: 5.00
E: 7.300
11.300
D: 4.50
E: 6.800
13.300
D: 6.00
E: 7.300
48.250
9.550
VT
11.350
11.350/-
D: 2.4/-
E: 8.950/-
UB
12.300
D: 5.0
E: 7.300
BB
11.300
D: 4.5
E: 6.800
FX
13.300
D: 6.0
E: 7.300
12
520
Camilla Kristiansen
Tromsø TF
11.600
11.600/-
D: 3.0/-
E: 8.600/-
12.150
D: 3.00
E: 9.150
10.900
D: 5.50
E: 5.400
12.800
D: 5.50
E: 7.300
47.450
10.350
VT
11.600
11.600/-
D: 3.0/-
E: 8.600/-
UB
12.150
D: 3.0
E: 9.150
BB
10.900
D: 5.5
E: 5.400
FX
12.800
D: 5.5
E: 7.300
13
517
Helena Gilje
Stavanger TF
11.250
11.250/-
D: 2.4/-
E: 8.850/-
11.750
D: 4.50
E: 7.250
11.500
D: 6.50
E: 5.100
ND: 0.10
12.550
D: 5.50
E: 7.050
47.050
10.750
VT
11.250
11.250/-
D: 2.4/-
E: 8.850/-
UB
11.750
D: 4.5
E: 7.250
BB
11.500
D: 6.5
E: 5.100
ND: 0.10
FX
12.550
D: 5.5
E: 7.050
14
518
Sunniva Lie
Fana Turn
11.550
11.550/-
D: 2.4/-
E: 9.150/-
11.950
D: 3.20
E: 8.750
11.900
D: 6.50
E: 5.800
ND: 0.40
10.400
D: 3.00
E: 7.400
45.800
12.000
VT
11.550
11.550/-
D: 2.4/-
E: 9.150/-
UB
11.950
D: 3.2
E: 8.750
BB
11.900
D: 6.5
E: 5.800
ND: 0.40
FX
10.400
D: 3.0
E: 7.400
15
514
Sigrid Øverby
Rena IL Turn
11.000
11.000/-
D: 2.4/-
E: 8.600/-
10.250
D: 3.50
E: 6.750
12.150
D: 5.00
E: 7.150
10.600
D: 4.50
E: 6.100
44.000
13.800
VT
11.000
11.000/-
D: 2.4/-
E: 8.600/-
UB
10.250
D: 3.5
E: 6.750
BB
12.150
D: 5.0
E: 7.150
FX
10.600
D: 4.5
E: 6.100
16
505
Martine Abrahamsen
Drammen TF
11.550
11.550/-
D: 3.0/-
E: 8.550/-
11.600
D: 3.00
E: 8.600
9.900
D: 4.50
E: 5.400
10.750
D: 4.50
E: 6.250
43.800
14.000
VT
11.550
11.550/-
D: 3.0/-
E: 8.550/-
UB
11.600
D: 3.0
E: 8.600
BB
9.900
D: 4.5
E: 5.400
FX
10.750
D: 4.5
E: 6.250
17
524
Una Asting Nesset
Fana Turn
11.400
11.400/-
D: 2.4/-
E: 9.000/-
11.850
D: 3.00
E: 8.850
8.850
D: 6.00
E: 2.850
11.400
D: 4.00
E: 7.400
43.500
14.300
VT
11.400
11.400/-
D: 2.4/-
E: 9.000/-
UB
11.850
D: 3.0
E: 8.850
BB
8.850
D: 6.0
E: 2.850
FX
11.400
D: 4.0
E: 7.400
18
502
Oda Sagen
Asker TF
10.750
10.750/-
D: 2.4/-
E: 8.350/-
10.500
D: 2.50
E: 8.000
10.400
D: 3.00
E: 7.400
10.550
D: 3.00
E: 7.550
42.200
15.600
VT
10.750
10.750/-
D: 2.4/-
E: 8.350/-
UB
10.500
D: 2.5
E: 8.000
BB
10.400
D: 3.0
E: 7.400
FX
10.550
D: 3.0
E: 7.550
19
512
Lea Eriksen
Nordstrand TF
11.350
11.350/-
D: 2.4/-
E: 8.950/-
10.150
D: 3.00
E: 7.150
9.250
D: 4.00
E: 5.250
9.900
D: 3.00
E: 6.900
40.650
17.150
VT
11.350
11.350/-
D: 2.4/-
E: 8.950/-
UB
10.150
D: 3.0
E: 7.150
BB
9.250
D: 4.0
E: 5.250
FX
9.900
D: 3.0
E: 6.900
20
503
Sandra Melody Larsen
Asker TF
11.950
11.950/-
D: 3.4/-
E: 8.550/-
8.850
D: 2.50
E: 6.350
8.800
D: 4.50
E: 4.300
9.400
D: 4.00
E: 5.400
39.000
18.800
VT
11.950
11.950/-
D: 3.4/-
E: 8.550/-
UB
8.850
D: 2.5
E: 6.350
BB
8.800
D: 4.5
E: 4.300
FX
9.400
D: 4.0
E: 5.400
21
501
Ada Hovdal Hilland
Asker TF
11.000
11.000/-
D: 2.4/-
E: 8.600/-
11.100
D: 3.00
E: 8.100
8.650
D: 4.00
E: 4.650
8.050
D: 3.00
E: 5.050
38.800
19.000
VT
11.000
11.000/-
D: 2.4/-
E: 8.600/-
UB
11.100
D: 3.0
E: 8.100
BB
8.650
D: 4.0
E: 4.650
FX
8.050
D: 3.0
E: 5.050
22
500
Elma Livakovic
Asker TF
10.500
10.500/-
D: 2.4/-
E: 8.100/-
6.950
D: 1.00
E: 5.950
8.100
D: 2.50
E: 5.600
8.600
D: 2.50
E: 6.100
34.150
23.650
VT
10.500
10.500/-
D: 2.4/-
E: 8.100/-
UB
6.950
D: 1.0
E: 5.950
BB
8.100
D: 2.5
E: 5.600
FX
8.600
D: 2.5
E: 6.100
23
508
Victoria von Krogh
Holmen T&T
10.750
10.750/-
D: 2.4/-
E: 8.350/-
11.250
D: 3.00
E: 8.250
7.900
D: 1.50
E: 6.400
29.900
27.900
VT
10.750
10.750/-
D: 2.4/-
E: 8.350/-
UB
11.250
D: 3.0
E: 8.250
BB

FX
7.900
D: 1.5
E: 6.400
24
515
Karoline Østli Erevik
Slemmestad TF
11.250
11.250/-
D: 2.4/-
E: 8.850/-
3.850
D: 1.50
E: 2.350
10.750
D: 4.00
E: 6.750
25.850
31.950
VT
11.250
11.250/-
D: 2.4/-
E: 8.850/-
UB

BB
3.850
D: 1.5
E: 2.350
FX
10.750
D: 4.0
E: 6.750
25
522
Helene Gamst Berg
Tromsø TF
11.650
11.650/-
D: 3.0/-
E: 8.650/-
13.200
D: 5.50
E: 7.700
24.850
32.950
VT
11.650
11.650/-
D: 3.0/-
E: 8.650/-
UB

BB
13.200
D: 5.5
E: 7.700
FX

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
509
Maiken Møst, Kristiansunds TF


4.0


8.800
6.400
12.800

2
504
Martine Bjørnstad, Drammen TF


4.0


8.750
6.375
12.750

0.025
3
507
Michelle Nerem, Holmen T&T


4.2


8.350
6.275
12.550

0.125
4
521
Gabrielle Dahl Evertsen, Tromsø TF


3.2


8.850
6.025
12.050

0.375
5
513
Ella Hegna Eggen, Oslo TF


3.4


8.600
6.000
12.000

0.400
6
503
Sandra Melody Larsen, Asker TF


3.4


8.550
5.975
11.950

0.425
7
510
Tonje Kvendseth, Molde TF


2.4


9.300
5.850
11.700

0.550
8
522
Helene Gamst Berg, Tromsø TF


3.0


8.650
5.825
11.650

0.575
9
520
Camilla Kristiansen, Tromsø TF


3.0


8.600
5.800
11.600

0.600
10
518
Sunniva Lie, Fana Turn


2.4


9.150
5.775
11.550

0.625
10
505
Martine Abrahamsen, Drammen TF


3.0


8.550
5.775
11.550

0.625
12
519
Mona Sylte Ulseth, Trondhjems TF


4.0


7.450
5.725
11.450

0.675
13
524
Una Asting Nesset, Fana Turn


2.4


9.000
5.700
11.400

0.700
13
516
Auriane Labes, Stavanger TF


2.6


8.800
5.700
11.400

0.700
15
511
Gunhild Hånes, Molde TF


2.4


8.950
5.675
11.350

0.725
15
512
Lea Eriksen, Nordstrand TF


2.4


8.950
5.675
11.350

0.725
15
523
Matilde Waldermo, Moss TF


2.4


8.950
5.675
11.350

0.725
18
515
Karoline Østli Erevik, Slemmestad TF


2.4


8.850
5.625
11.250

0.775
18
517
Helena Gilje, Stavanger TF


2.4


8.850
5.625
11.250

0.775
20
506
Ingeborg Gauteplass Reitan, Hokksund TF


2.4


8.700
5.550
11.100

0.850
21
501
Ada Hovdal Hilland, Asker TF


2.4


8.600
5.500
11.000

0.900
21
514
Sigrid Øverby, Rena IL Turn


2.4


8.600
5.500
11.000

0.900
23
502
Oda Sagen, Asker TF


2.4


8.350
5.375
10.750

1.025
23
508
Victoria von Krogh, Holmen T&T


2.4


8.350
5.375
10.750

1.025
25
500
Elma Livakovic, Asker TF


2.4


8.100
5.250
10.500

1.150
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
513
Ella Hegna Eggen, Oslo TF

7.0

7.600


14.600

2
504
Martine Bjørnstad, Drammen TF

7.5

7.000


14.500

0.100
3
507
Michelle Nerem, Holmen T&T

5.5

7.850


13.350

1.250
4
516
Auriane Labes, Stavanger TF

7.0

5.900


12.900

1.700
5
523
Matilde Waldermo, Moss TF

5.0

7.300


12.300

2.300
6
520
Camilla Kristiansen, Tromsø TF

3.0

9.150


12.150

2.450
7
510
Tonje Kvendseth, Molde TF

4.7

7.400


12.100

2.500
8
506
Ingeborg Gauteplass Reitan, Hokksund TF

3.2

8.850


12.050

2.550
9
518
Sunniva Lie, Fana Turn

3.2

8.750


11.950

2.650
9
509
Maiken Møst, Kristiansunds TF

3.5

8.450


11.950

2.650
9
519
Mona Sylte Ulseth, Trondhjems TF

4.0

7.950


11.950

2.650
12
524
Una Asting Nesset, Fana Turn

3.0

8.850


11.850

2.750
13
517
Helena Gilje, Stavanger TF

4.5

7.250


11.750

2.850
14
521
Gabrielle Dahl Evertsen, Tromsø TF

3.0

8.700


11.700

2.900
15
505
Martine Abrahamsen, Drammen TF

3.0

8.600


11.600

3.000
16
508
Victoria von Krogh, Holmen T&T

3.0

8.250


11.250

3.350
17
501
Ada Hovdal Hilland, Asker TF

3.0

8.100


11.100

3.500
18
502
Oda Sagen, Asker TF

2.5

8.000


10.500

4.100
19
514
Sigrid Øverby, Rena IL Turn

3.5

6.750


10.250

4.350
20
512
Lea Eriksen, Nordstrand TF

3.0

7.150


10.150

4.450
21
511
Gunhild Hånes, Molde TF

3.5

6.400


9.900

4.700
22
503
Sandra Melody Larsen, Asker TF

2.5

6.350


8.850

5.750
23
500
Elma Livakovic, Asker TF

1.0

5.950


6.950

7.650
24
515
Karoline Østli Erevik, Slemmestad TF
24
522
Helene Gamst Berg, Tromsø TF
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
507
Michelle Nerem, Holmen T&T

8.5

8.100

0.1

16.500

2
519
Mona Sylte Ulseth, Trondhjems TF

8.5

7.000


15.500

1.000
3
511
Gunhild Hånes, Molde TF

7.0

7.700


14.700

1.800
4
510
Tonje Kvendseth, Molde TF

7.5

7.000


14.500

2.000
5
509
Maiken Møst, Kristiansunds TF

7.5

6.800


14.300

2.200
6
506
Ingeborg Gauteplass Reitan, Hokksund TF

7.0

7.100


14.100

2.400
7
516
Auriane Labes, Stavanger TF

6.5

6.800


13.300

3.200
7
504
Martine Bjørnstad, Drammen TF

8.0

5.300


13.300

3.200
9
522
Helene Gamst Berg, Tromsø TF

5.5

7.700


13.200

3.300
10
513
Ella Hegna Eggen, Oslo TF

6.5

5.950


12.450

4.050
11
521
Gabrielle Dahl Evertsen, Tromsø TF

6.5

5.700


12.200

4.300
12
514
Sigrid Øverby, Rena IL Turn

5.0

7.150


12.150

4.350
13
518
Sunniva Lie, Fana Turn

6.5

5.800

0.4

11.900

4.600
14
517
Helena Gilje, Stavanger TF

6.5

5.100

0.1

11.500

5.000
15
523
Matilde Waldermo, Moss TF

4.5

6.800


11.300

5.200
16
520
Camilla Kristiansen, Tromsø TF

5.5

5.400


10.900

5.600
17
502
Oda Sagen, Asker TF

3.0

7.400


10.400

6.100
18
505
Martine Abrahamsen, Drammen TF

4.5

5.400


9.900

6.600
19
512
Lea Eriksen, Nordstrand TF

4.0

5.250


9.250

7.250
20
524
Una Asting Nesset, Fana Turn

6.0

2.850


8.850

7.650
21
503
Sandra Melody Larsen, Asker TF

4.5

4.300


8.800

7.700
22
501
Ada Hovdal Hilland, Asker TF

4.0

4.650


8.650

7.850
23
500
Elma Livakovic, Asker TF

2.5

5.600


8.100

8.400
24
515
Karoline Østli Erevik, Slemmestad TF

1.5

2.350


3.850

12.650
25
508
Victoria von Krogh, Holmen T&T
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
507
Michelle Nerem, Holmen T&T

7.5

7.900


15.400

2
504
Martine Bjørnstad, Drammen TF

7.5

7.300

0.3

14.500

0.900
3
511
Gunhild Hånes, Molde TF

6.0

7.600


13.600

1.800
4
521
Gabrielle Dahl Evertsen, Tromsø TF

6.0

7.350


13.350

2.050
5
523
Matilde Waldermo, Moss TF

6.0

7.300


13.300

2.100
6
510
Tonje Kvendseth, Molde TF

6.5

7.050

0.3

13.250

2.150
7
513
Ella Hegna Eggen, Oslo TF

6.0

7.050


13.050

2.350
7
509
Maiken Møst, Kristiansunds TF

6.0

7.050


13.050

2.350
9
520
Camilla Kristiansen, Tromsø TF

5.5

7.300


12.800

2.600
10
517
Helena Gilje, Stavanger TF

5.5

7.050


12.550

2.850
11
506
Ingeborg Gauteplass Reitan, Hokksund TF

6.0

5.650


11.650

3.750
12
524
Una Asting Nesset, Fana Turn

4.0

7.400


11.400

4.000
13
516
Auriane Labes, Stavanger TF

5.0

6.300


11.300

4.100
14
519
Mona Sylte Ulseth, Trondhjems TF

6.0

5.250


11.250

4.150
15
515
Karoline Østli Erevik, Slemmestad TF

4.0

6.750


10.750

4.650
15
505
Martine Abrahamsen, Drammen TF

4.5

6.250


10.750

4.650
17
514
Sigrid Øverby, Rena IL Turn

4.5

6.100


10.600

4.800
18
502
Oda Sagen, Asker TF

3.0

7.550


10.550

4.850
19
518
Sunniva Lie, Fana Turn

3.0

7.400


10.400

5.000
20
512
Lea Eriksen, Nordstrand TF

3.0

6.900


9.900

5.500
21
503
Sandra Melody Larsen, Asker TF

4.0

5.400


9.400

6.000
22
500
Elma Livakovic, Asker TF

2.5

6.100


8.600

6.800
23
501
Ada Hovdal Hilland, Asker TF

3.0

5.050


8.050

7.350
24
508
Victoria von Krogh, Holmen T&T

1.5

6.400


7.900

7.500
25
522
Helene Gamst Berg, Tromsø TF
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 6/14/2024 5:36:54 PM
SX
SM
MD
XL
XXL