Back 

Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2017 Holmen turnhall - Asker Turnforening, 21.-22. oktober 2017

Jenter Rekrutt 11 år Jenter Rekrutt 12 år Gutter Rekrutt Jenter Klasse I Gutter Klasse I Jenter Klasse II Gutter Klasse II
Gutter Rekrutt
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
518
Sebastian Sponevik
Hoppensprett
13.400
D: 5.0
E: 8.400
13.900
D: 5.00
E: 8.900
13.450
D: 5.00
E: 8.450
13.250
13.250/-
D: 4.0/-
E: 9.250/-
14.200
D: 5.00
E: 9.200
14.250
82.450
FX
13.400
D: 5.0
E: 8.400
PH
13.900
D: 5.0
E: 8.900
SR
13.450
D: 5.0
E: 8.450
VT
13.250
13.250/-
D: 4.0/-
E: 9.250/-
PB
14.200
D: 5.0
E: 9.200
HB
14.250
D: 5.0
E: 9.250
2
520
Herman Stray Sørensen
Hoppensprett
11.700
D: 4.0
E: 7.700
12.900
D: 3.50
E: 9.400
12.950
D: 4.00
E: 8.950
12.950
12.950/-
D: 4.0/-
E: 8.950/-
13.800
D: 5.00
E: 8.800
13.350
77.650
4.800
FX
11.700
D: 4.0
E: 7.700
PH
12.900
D: 3.5
E: 9.400
SR
12.950
D: 4.0
E: 8.950
VT
12.950
12.950/-
D: 4.0/-
E: 8.950/-
PB
13.800
D: 5.0
E: 8.800
HB
13.350
D: 4.0
E: 9.350
3
516
Philip Rojas-Bigseth
Hoppensprett
12.700
D: 4.0
E: 8.700
12.900
D: 4.00
E: 8.900
12.250
D: 3.00
E: 9.250
13.050
13.050/-
D: 4.0/-
E: 9.050/-
11.800
D: 3.00
E: 8.800
13.450
76.150
6.300
FX
12.700
D: 4.0
E: 8.700
PH
12.900
D: 4.0
E: 8.900
SR
12.250
D: 3.0
E: 9.250
VT
13.050
13.050/-
D: 4.0/-
E: 9.050/-
PB
11.800
D: 3.0
E: 8.800
HB
13.450
D: 4.0
E: 9.450
4
517
Nikolai Solhaug
Hoppensprett
12.850
D: 4.0
E: 8.850
13.100
D: 4.00
E: 9.100
11.950
D: 3.00
E: 8.950
11.800
11.800/-
D: 4.0/-
E: 7.800/-
12.300
D: 4.00
E: 8.300
12.750
74.750
7.700
FX
12.850
D: 4.0
E: 8.850
PH
13.100
D: 4.0
E: 9.100
SR
11.950
D: 3.0
E: 8.950
VT
11.800
11.800/-
D: 4.0/-
E: 7.800/-
PB
12.300
D: 4.0
E: 8.300
HB
12.750
D: 4.0
E: 8.750
5
514
Ola Johansen
Hoppensprett
12.850
D: 4.0
E: 8.850
12.700
D: 3.50
E: 9.200
13.550
D: 5.00
E: 8.550
12.000
12.000/-
D: 3.0/-
E: 9.000/-
11.000
D: 3.00
E: 8.000
12.050
74.150
8.300
FX
12.850
D: 4.0
E: 8.850
PH
12.700
D: 3.5
E: 9.200
SR
13.550
D: 5.0
E: 8.550
VT
12.000
12.000/-
D: 3.0/-
E: 9.000/-
PB
11.000
D: 3.0
E: 8.000
HB
12.050
D: 4.0
E: 8.050
6
519
Leon Sønsteng
Hoppensprett
11.400
D: 4.0
E: 7.400
12.800
D: 4.00
E: 8.800
11.250
D: 5.00
E: 7.250
ND: 1.00
12.950
12.950/-
D: 4.0/-
E: 8.950/-
13.300
D: 5.00
E: 8.300
10.800
72.500
9.950
FX
11.400
D: 4.0
E: 7.400
PH
12.800
D: 4.0
E: 8.800
SR
11.250
D: 5.0
E: 7.250
ND: 1.00
VT
12.950
12.950/-
D: 4.0/-
E: 8.950/-
PB
13.300
D: 5.0
E: 8.300
HB
10.800
D: 4.0
E: 7.800
ND: 1.00
7
513
Olav Elias Roald Holm
Hoppensprett
12.050
D: 4.0
E: 8.050
11.300
D: 3.00
E: 8.300
11.700
D: 3.00
E: 8.700
11.300
11.300/-
D: 3.0/-
E: 8.300/-
11.500
D: 3.00
E: 8.500
12.400
70.250
12.200
FX
12.050
D: 4.0
E: 8.050
PH
11.300
D: 3.0
E: 8.300
SR
11.700
D: 3.0
E: 8.700
VT
11.300
11.300/-
D: 3.0/-
E: 8.300/-
PB
11.500
D: 3.0
E: 8.500
HB
12.400
D: 4.0
E: 8.400
8
508
Henning Bakken
Hammer
11.400
D: 3.0
E: 8.400
11.500
D: 3.00
E: 8.500
12.000
D: 3.00
E: 9.000
11.700
11.700/-
D: 3.0/-
E: 8.700/-
11.200
D: 2.50
E: 8.700
12.300
70.100
12.350
FX
11.400
D: 3.0
E: 8.400
PH
11.500
D: 3.0
E: 8.500
SR
12.000
D: 3.0
E: 9.000
VT
11.700
11.700/-
D: 3.0/-
E: 8.700/-
PB
11.200
D: 2.5
E: 8.700
HB
12.300
D: 3.0
E: 9.300
9
522
Alexander Dinh Khai Pettersen
Hoppensprett
10.850
D: 2.5
E: 8.350
11.500
D: 2.50
E: 9.000
10.600
D: 1.50
E: 9.100
11.600
11.600/-
D: 3.0/-
E: 8.600/-
11.000
D: 2.50
E: 8.500
10.200
65.750
16.700
FX
10.850
D: 2.5
E: 8.350
PH
11.500
D: 2.5
E: 9.000
SR
10.600
D: 1.5
E: 9.100
VT
11.600
11.600/-
D: 3.0/-
E: 8.600/-
PB
11.000
D: 2.5
E: 8.500
HB
10.200
D: 1.5
E: 8.700
10
503
August H Werner
Nordstrand
10.400
D: 3.0
E: 7.400
9.500
D: 0.50
E: 9.000
11.900
D: 2.50
E: 9.400
11.300
11.300/-
D: 3.0/-
E: 8.300/-
10.500
D: 1.50
E: 9.000
11.150
64.750
17.700
FX
10.400
D: 3.0
E: 7.400
PH
9.500
D: 0.5
E: 9.000
SR
11.900
D: 2.5
E: 9.400
VT
11.300
11.300/-
D: 3.0/-
E: 8.300/-
PB
10.500
D: 1.5
E: 9.000
HB
11.150
D: 2.5
E: 8.650
11
521
Aleksander Solvold
Hoppensprett
9.250
D: 3.0
E: 6.250
10.700
D: 1.50
E: 9.200
11.300
D: 2.50
E: 8.800
12.300
12.300/-
D: 3.0/-
E: 9.300/-
9.500
D: 0.50
E: 9.000
10.450
63.500
18.950
FX
9.250
D: 3.0
E: 6.250
PH
10.700
D: 1.5
E: 9.200
SR
11.300
D: 2.5
E: 8.800
VT
12.300
12.300/-
D: 3.0/-
E: 9.300/-
PB
9.500
D: 0.5
E: 9.000
HB
10.450
D: 1.5
E: 8.950
12
505
Victor Gjerde
Njård
10.400
D: 3.0
E: 7.400
10.000
D: 1.50
E: 8.500
11.250
D: 2.50
E: 8.750
11.350
11.350/-
D: 3.0/-
E: 8.350/-
10.200
D: 1.50
E: 8.700
9.350
62.550
19.900
FX
10.400
D: 3.0
E: 7.400
PH
10.000
D: 1.5
E: 8.500
SR
11.250
D: 2.5
E: 8.750
VT
11.350
11.350/-
D: 3.0/-
E: 8.350/-
PB
10.200
D: 1.5
E: 8.700
HB
9.350
D: 0.5
E: 8.850
13
504
Simon Ring
Njård
10.600
D: 3.0
E: 7.600
9.200
D: 0.50
E: 8.700
10.000
D: 1.50
E: 8.500
12.950
12.950/-
D: 4.0/-
E: 8.950/-
10.000
D: 1.50
E: 8.500
9.700
62.450
20.000
FX
10.600
D: 3.0
E: 7.600
PH
9.200
D: 0.5
E: 8.700
SR
10.000
D: 1.5
E: 8.500
VT
12.950
12.950/-
D: 4.0/-
E: 8.950/-
PB
10.000
D: 1.5
E: 8.500
HB
9.700
D: 2.5
E: 7.200
14
523
Magnus Ek Silihagen
Hoppensprett
10.800
D: 2.5
E: 8.300
10.600
D: 1.50
E: 9.100
10.200
D: 1.50
E: 8.700
11.300
11.300/-
D: 2.5/-
E: 8.800/-
9.800
D: 0.50
E: 9.300
9.500
62.200
20.250
FX
10.800
D: 2.5
E: 8.300
PH
10.600
D: 1.5
E: 9.100
SR
10.200
D: 1.5
E: 8.700
VT
11.300
11.300/-
D: 2.5/-
E: 8.800/-
PB
9.800
D: 0.5
E: 9.300
HB
9.500
D: 1.5
E: 8.000
15
509
Christoffer Holm
Hammer
10.150
D: 3.0
E: 7.150
9.300
D: 0.50
E: 8.800
11.500
D: 2.50
E: 9.000
11.300
11.300/-
D: 3.0/-
E: 8.300/-
9.400
D: 0.50
E: 8.900
10.000
61.650
20.800
FX
10.150
D: 3.0
E: 7.150
PH
9.300
D: 0.5
E: 8.800
SR
11.500
D: 2.5
E: 9.000
VT
11.300
11.300/-
D: 3.0/-
E: 8.300/-
PB
9.400
D: 0.5
E: 8.900
HB
10.000
D: 0.5
E: 9.500
16
501
Magnus Brevik
Nordstrand
10.200
D: 2.5
E: 7.700
9.300
D: 0.50
E: 8.800
10.000
D: 1.50
E: 8.500
11.500
11.500/-
D: 3.0/-
E: 8.500/-
10.200
D: 1.50
E: 8.700
9.400
60.600
21.850
FX
10.200
D: 2.5
E: 7.700
PH
9.300
D: 0.5
E: 8.800
SR
10.000
D: 1.5
E: 8.500
VT
11.500
11.500/-
D: 3.0/-
E: 8.500/-
PB
10.200
D: 1.5
E: 8.700
HB
9.400
D: 0.5
E: 8.900
17
500
Petter Eikel
Nordstrand
10.250
D: 2.5
E: 7.750
9.000
D: 0.50
E: 8.500
9.600
D: 0.50
E: 9.100
10.800
10.800/-
D: 1.5/-
E: 9.300/-
9.900
D: 1.50
E: 8.400
9.600
59.150
23.300
FX
10.250
D: 2.5
E: 7.750
PH
9.000
D: 0.5
E: 8.500
SR
9.600
D: 0.5
E: 9.100
VT
10.800
10.800/-
D: 1.5/-
E: 9.300/-
PB
9.900
D: 1.5
E: 8.400
HB
9.600
D: 0.5
E: 9.100
18
507
Oskar Turi
Hammer
9.650
D: 1.5
E: 8.150
9.200
D: 0.50
E: 8.700
9.850
D: 1.50
E: 8.350
9.700
9.700/-
D: 1.5/-
E: 8.200/-
9.300
D: 0.50
E: 8.800
9.300
57.000
25.450
FX
9.650
D: 1.5
E: 8.150
PH
9.200
D: 0.5
E: 8.700
SR
9.850
D: 1.5
E: 8.350
VT
9.700
9.700/-
D: 1.5/-
E: 8.200/-
PB
9.300
D: 0.5
E: 8.800
HB
9.300
D: 1.5
E: 7.800
19
512
Johan Fredrik Kielland
Asker
10.200
D: 1.5
E: 8.700
8.500
D: 0.50
E: 8.000
9.300
D: 1.50
E: 7.800
10.900
10.900/-
D: 1.5/-
E: 9.400/-
8.800
D: 0.50
E: 8.300
8.900
56.600
25.850
FX
10.200
D: 1.5
E: 8.700
PH
8.500
D: 0.5
E: 8.000
SR
9.300
D: 1.5
E: 7.800
VT
10.900
10.900/-
D: 1.5/-
E: 9.400/-
PB
8.800
D: 0.5
E: 8.300
HB
8.900
D: 0.5
E: 8.400
20
511
Eivind Moen Jørner
Asker
10.300
D: 1.5
E: 8.800
7.400
D: 0.50
E: 6.900
9.500
D: 1.50
E: 8.000
11.000
11.000/-
D: 1.5/-
E: 9.500/-
8.500
D: 0.50
E: 8.000
8.500
55.200
27.250
FX
10.300
D: 1.5
E: 8.800
PH
7.400
D: 0.5
E: 6.900
SR
9.500
D: 1.5
E: 8.000
VT
11.000
11.000/-
D: 1.5/-
E: 9.500/-
PB
8.500
D: 0.5
E: 8.000
HB
8.500
D: 0.5
E: 8.000
21
515
Sebastian Holter Pedersen
Hoppensprett
13.000
D: 5.00
E: 8.000
11.950
D: 3.00
E: 8.950
13.300
D: 5.00
E: 8.300
12.000
50.250
32.200
FX

PH
13.000
D: 5.0
E: 8.000
SR
11.950
D: 3.0
E: 8.950
VT
PB
13.300
D: 5.0
E: 8.300
HB
12.000
D: 4.0
E: 8.000
22
506
Herman Tønder Holen
Njård
9.150
D: 2.5
E: 6.650
9.500
D: 1.50
E: 8.000
8.000
D: 1.50
E: 6.500
1.000
1.000/-
/-
E: 1.000/-
9.600
D: 1.50
E: 8.100
8.300
45.550
36.900
FX
9.150
D: 2.5
E: 6.650
PH
9.500
D: 1.5
E: 8.000
SR
8.000
D: 1.5
E: 6.500
VT
1.000
1.000/-
D: -/-
E: 1.000/-
PB
9.600
D: 1.5
E: 8.100
HB
8.300
D: 0.5
E: 7.800
23
502
Theodor Løes Tobiassen
Nordstrand
10.600
D: 1.50
E: 9.100
12.100
D: 2.50
E: 9.600
11.100
D: 1.50
E: 9.600
11.650
45.450
37.000
FX

PH
10.600
D: 1.5
E: 9.100
SR
12.100
D: 2.5
E: 9.600
VT
PB
11.100
D: 1.5
E: 9.600
HB
11.650
D: 2.5
E: 9.150
24
510
Max Sharar Hafstad
Hammer
9.700
D: 1.5
E: 8.200
11.300
D: 2.50
E: 8.800
10.850
10.850/-
D: 3.0/-
E: 7.850/-
10.050
41.900
40.550
FX
9.700
D: 1.5
E: 8.200
PH
11.300
D: 2.5
E: 8.800
SR

VT
10.850
10.850/-
D: 3.0/-
E: 7.850/-
PB

HB
10.050
D: 1.5
E: 8.550
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
518
Sebastian Sponevik, Hoppensprett

5.0

8.400


13.400

2
517
Nikolai Solhaug, Hoppensprett

4.0

8.850


12.850

0.550
2
514
Ola Johansen, Hoppensprett

4.0

8.850


12.850

0.550
4
516
Philip Rojas-Bigseth, Hoppensprett

4.0

8.700


12.700

0.700
5
513
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett

4.0

8.050


12.050

1.350
6
520
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett

4.0

7.700


11.700

1.700
7
508
Henning Bakken, Hammer

3.0

8.400


11.400

2.000
7
519
Leon Sønsteng, Hoppensprett

4.0

7.400


11.400

2.000
9
522
Alexander Dinh Khai Pettersen, Hoppensprett

2.5

8.350


10.850

2.550
10
523
Magnus Ek Silihagen, Hoppensprett

2.5

8.300


10.800

2.600
11
504
Simon Ring , Njård

3.0

7.600


10.600

2.800
12
505
Victor Gjerde, Njård

3.0

7.400


10.400

3.000
12
503
August H Werner, Nordstrand

3.0

7.400


10.400

3.000
14
511
Eivind Moen Jørner, Asker

1.5

8.800


10.300

3.100
15
500
Petter Eikel, Nordstrand

2.5

7.750


10.250

3.150
16
512
Johan Fredrik Kielland, Asker

1.5

8.700


10.200

3.200
16
501
Magnus Brevik, Nordstrand

2.5

7.700


10.200

3.200
18
509
Christoffer Holm, Hammer

3.0

7.150


10.150

3.250
19
510
Max Sharar Hafstad, Hammer

1.5

8.200


9.700

3.700
20
507
Oskar Turi, Hammer

1.5

8.150


9.650

3.750
21
521
Aleksander Solvold, Hoppensprett

3.0

6.250


9.250

4.150
22
506
Herman Tønder Holen, Njård

2.5

6.650


9.150

4.250
23
502
Theodor Løes Tobiassen, Nordstrand
23
515
Sebastian Holter Pedersen, Hoppensprett
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
518
Sebastian Sponevik, Hoppensprett

5.0

8.900


13.900

2
517
Nikolai Solhaug, Hoppensprett

4.0

9.100


13.100

0.800
3
515
Sebastian Holter Pedersen, Hoppensprett

5.0

8.000


13.000

0.900
4
520
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett

3.5

9.400


12.900

1.000
4
516
Philip Rojas-Bigseth, Hoppensprett

4.0

8.900


12.900

1.000
6
519
Leon Sønsteng, Hoppensprett

4.0

8.800


12.800

1.100
7
514
Ola Johansen, Hoppensprett

3.5

9.200


12.700

1.200
8
522
Alexander Dinh Khai Pettersen, Hoppensprett

2.5

9.000


11.500

2.400
8
508
Henning Bakken, Hammer

3.0

8.500


11.500

2.400
10
510
Max Sharar Hafstad, Hammer

2.5

8.800


11.300

2.600
10
513
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett

3.0

8.300


11.300

2.600
12
521
Aleksander Solvold, Hoppensprett

1.5

9.200


10.700

3.200
13
502
Theodor Løes Tobiassen, Nordstrand

1.5

9.100


10.600

3.300
13
523
Magnus Ek Silihagen, Hoppensprett

1.5

9.100


10.600

3.300
15
505
Victor Gjerde, Njård

1.5

8.500


10.000

3.900
16
503
August H Werner, Nordstrand

0.5

9.000


9.500

4.400
16
506
Herman Tønder Holen, Njård

1.5

8.000


9.500

4.400
18
509
Christoffer Holm, Hammer

0.5

8.800


9.300

4.600
18
501
Magnus Brevik, Nordstrand

0.5

8.800


9.300

4.600
20
507
Oskar Turi, Hammer

0.5

8.700


9.200

4.700
20
504
Simon Ring , Njård

0.5

8.700


9.200

4.700
22
500
Petter Eikel, Nordstrand

0.5

8.500


9.000

4.900
23
512
Johan Fredrik Kielland, Asker

0.5

8.000


8.500

5.400
24
511
Eivind Moen Jørner, Asker

0.5

6.900


7.400

6.500
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
514
Ola Johansen, Hoppensprett

5.0

8.550


13.550

2
518
Sebastian Sponevik, Hoppensprett

5.0

8.450


13.450

0.100
3
520
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett

4.0

8.950


12.950

0.600
4
516
Philip Rojas-Bigseth, Hoppensprett

3.0

9.250


12.250

1.300
5
502
Theodor Løes Tobiassen, Nordstrand

2.5

9.600


12.100

1.450
6
508
Henning Bakken, Hammer

3.0

9.000


12.000

1.550
7
515
Sebastian Holter Pedersen, Hoppensprett

3.0

8.950


11.950

1.600
7
517
Nikolai Solhaug, Hoppensprett

3.0

8.950


11.950

1.600
9
503
August H Werner, Nordstrand

2.5

9.400


11.900

1.650
10
513
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett

3.0

8.700


11.700

1.850
11
509
Christoffer Holm, Hammer

2.5

9.000


11.500

2.050
12
521
Aleksander Solvold, Hoppensprett

2.5

8.800


11.300

2.250
13
505
Victor Gjerde, Njård

2.5

8.750


11.250

2.300
13
519
Leon Sønsteng, Hoppensprett

5.0

7.250

1.0

11.250

2.300
15
522
Alexander Dinh Khai Pettersen, Hoppensprett

1.5

9.100


10.600

2.950
16
523
Magnus Ek Silihagen, Hoppensprett

1.5

8.700


10.200

3.350
17
501
Magnus Brevik, Nordstrand

1.5

8.500


10.000

3.550
17
504
Simon Ring , Njård

1.5

8.500


10.000

3.550
19
507
Oskar Turi, Hammer

1.5

8.350


9.850

3.700
20
500
Petter Eikel, Nordstrand

0.5

9.100


9.600

3.950
21
511
Eivind Moen Jørner, Asker

1.5

8.000


9.500

4.050
22
512
Johan Fredrik Kielland, Asker

1.5

7.800


9.300

4.250
23
506
Herman Tønder Holen, Njård

1.5

6.500


8.000

5.550
24
510
Max Sharar Hafstad, Hammer
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
518
Sebastian Sponevik, Hoppensprett


4.0


9.250
6.625
13.250

2
516
Philip Rojas-Bigseth, Hoppensprett


4.0


9.050
6.525
13.050

0.100
3
520
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett


4.0


8.950
6.475
12.950

0.150
3
519
Leon Sønsteng, Hoppensprett


4.0


8.950
6.475
12.950

0.150
3
504
Simon Ring , Njård


4.0


8.950
6.475
12.950

0.150
6
521
Aleksander Solvold, Hoppensprett


3.0


9.300
6.150
12.300

0.475
7
514
Ola Johansen, Hoppensprett


3.0


9.000
6.000
12.000

0.625
8
517
Nikolai Solhaug, Hoppensprett


4.0


7.800
5.900
11.800

0.725
9
508
Henning Bakken, Hammer


3.0


8.700
5.850
11.700

0.775
10
522
Alexander Dinh Khai Pettersen, Hoppensprett


3.0


8.600
5.800
11.600

0.825
11
501
Magnus Brevik, Nordstrand


3.0


8.500
5.750
11.500

0.875
12
505
Victor Gjerde, Njård


3.0


8.350
5.675
11.350

0.950
13
523
Magnus Ek Silihagen, Hoppensprett


2.5


8.800
5.650
11.300

0.975
13
509
Christoffer Holm, Hammer


3.0


8.300
5.650
11.300

0.975
13
513
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett


3.0


8.300
5.650
11.300

0.975
13
503
August H Werner, Nordstrand


3.0


8.300
5.650
11.300

0.975
17
511
Eivind Moen Jørner, Asker


1.5


9.500
5.500
11.000

1.125
18
512
Johan Fredrik Kielland, Asker


1.5


9.400
5.450
10.900

1.175
19
510
Max Sharar Hafstad, Hammer


3.0


7.850
5.425
10.850

1.200
20
500
Petter Eikel, Nordstrand


1.5


9.300
5.400
10.800

1.225
21
507
Oskar Turi, Hammer


1.5


8.200
4.850
9.700

1.775
22
506
Herman Tønder Holen, Njård

1.000
0.500
1.000

6.125
23
502
Theodor Løes Tobiassen, Nordstrand


23
515
Sebastian Holter Pedersen, Hoppensprett


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
518
Sebastian Sponevik, Hoppensprett

5.0

9.200


14.200

2
520
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett

5.0

8.800


13.800

0.400
3
519
Leon Sønsteng, Hoppensprett

5.0

8.300


13.300

0.900
3
515
Sebastian Holter Pedersen, Hoppensprett

5.0

8.300


13.300

0.900
5
517
Nikolai Solhaug, Hoppensprett

4.0

8.300


12.300

1.900
6
516
Philip Rojas-Bigseth, Hoppensprett

3.0

8.800


11.800

2.400
7
513
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett

3.0

8.500


11.500

2.700
8
508
Henning Bakken, Hammer

2.5

8.700


11.200

3.000
9
502
Theodor Løes Tobiassen, Nordstrand

1.5

9.600


11.100

3.100
10
522
Alexander Dinh Khai Pettersen, Hoppensprett

2.5

8.500


11.000

3.200
10
514
Ola Johansen, Hoppensprett

3.0

8.000


11.000

3.200
12
503
August H Werner, Nordstrand

1.5

9.000


10.500

3.700
13
505
Victor Gjerde, Njård

1.5

8.700


10.200

4.000
13
501
Magnus Brevik, Nordstrand

1.5

8.700


10.200

4.000
15
504
Simon Ring , Njård

1.5

8.500


10.000

4.200
16
500
Petter Eikel, Nordstrand

1.5

8.400


9.900

4.300
17
523
Magnus Ek Silihagen, Hoppensprett

0.5

9.300


9.800

4.400
18
506
Herman Tønder Holen, Njård

1.5

8.100


9.600

4.600
19
521
Aleksander Solvold, Hoppensprett

0.5

9.000


9.500

4.700
20
509
Christoffer Holm, Hammer

0.5

8.900


9.400

4.800
21
507
Oskar Turi, Hammer

0.5

8.800


9.300

4.900
22
512
Johan Fredrik Kielland, Asker

0.5

8.300


8.800

5.400
23
511
Eivind Moen Jørner, Asker

0.5

8.000


8.500

5.700
24
510
Max Sharar Hafstad, Hammer
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
518
Sebastian Sponevik, Hoppensprett

5.0

9.250


14.250

2
516
Philip Rojas-Bigseth, Hoppensprett

4.0

9.450


13.450

0.800
3
520
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett

4.0

9.350


13.350

0.900
4
517
Nikolai Solhaug, Hoppensprett

4.0

8.750


12.750

1.500
5
513
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett

4.0

8.400


12.400

1.850
6
508
Henning Bakken, Hammer

3.0

9.300


12.300

1.950
7
514
Ola Johansen, Hoppensprett

4.0

8.050


12.050

2.200
8
515
Sebastian Holter Pedersen, Hoppensprett

4.0

8.000


12.000

2.250
9
502
Theodor Løes Tobiassen, Nordstrand

2.5

9.150


11.650

2.600
10
503
August H Werner, Nordstrand

2.5

8.650


11.150

3.100
11
519
Leon Sønsteng, Hoppensprett

4.0

7.800

1.0

10.800

3.450
12
521
Aleksander Solvold, Hoppensprett

1.5

8.950


10.450

3.800
13
522
Alexander Dinh Khai Pettersen, Hoppensprett

1.5

8.700


10.200

4.050
14
510
Max Sharar Hafstad, Hammer

1.5

8.550


10.050

4.200
15
509
Christoffer Holm, Hammer

0.5

9.500


10.000

4.250
16
504
Simon Ring , Njård

2.5

7.200


9.700

4.550
17
500
Petter Eikel, Nordstrand

0.5

9.100


9.600

4.650
18
523
Magnus Ek Silihagen, Hoppensprett

1.5

8.000


9.500

4.750
19
501
Magnus Brevik, Nordstrand

0.5

8.900


9.400

4.850
20
505
Victor Gjerde, Njård

0.5

8.850


9.350

4.900
21
507
Oskar Turi, Hammer

1.5

7.800


9.300

4.950
22
512
Johan Fredrik Kielland, Asker

0.5

8.400


8.900

5.350
23
511
Eivind Moen Jørner, Asker

0.5

8.000


8.500

5.750
24
506
Herman Tønder Holen, Njård

0.5

7.800


8.300

5.950
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 6/14/2024 6:42:13 PM
SX
SM
MD
XL
XXL