Back 

Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2017 Holmen turnhall - Asker Turnforening, 21.-22. oktober 2017

Jenter Rekrutt 11 år Jenter Rekrutt 12 år Gutter Rekrutt Jenter Klasse I Gutter Klasse I Jenter Klasse II Gutter Klasse II
Gutter Klasse I
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
529
Petter Steinsvik-Nilsen
Hoppensprett
12.500
D: 3.8
E: 8.700
11.700
D: 3.10
E: 8.600
11.650
D: 2.70
E: 8.950
11.500
11.500/-
D: 1.6/-
E: 9.900/-
12.400
D: 3.80
E: 8.600
10.200
69.950
FX
12.500
D: 3.8
E: 8.700
PH
11.700
D: 3.1
E: 8.600
SR
11.650
D: 2.7
E: 8.950
VT
11.500
11.500/-
D: 1.6/-
E: 9.900/-
PB
12.400
D: 3.8
E: 8.600
HB
10.200
D: 2.5
E: 7.700
2
524
Amund Wiegand Blakstvedt
Njård
12.250
D: 3.8
E: 8.450
8.900
D: 1.40
E: 7.500
10.250
D: 2.00
E: 8.550
ND: 0.30
10.850
10.850/-
D: 1.6/-
E: 9.250/-
10.900
D: 2.50
E: 8.400
10.050
63.200
6.750
FX
12.250
D: 3.8
E: 8.450
PH
8.900
D: 1.4
E: 7.500
SR
10.250
D: 2.0
E: 8.550
ND: 0.30
VT
10.850
10.850/-
D: 1.6/-
E: 9.250/-
PB
10.900
D: 2.5
E: 8.400
HB
10.050
D: 1.3
E: 8.750
3
525
Harald Backe Staib
Njård
9.450
D: 3.0
E: 8.450
ND: 2.00
7.650
D: 1.80
E: 5.850
10.950
D: 2.20
E: 9.050
ND: 0.30
10.850
10.850/-
D: 1.6/-
E: 9.250/-
10.400
D: 2.30
E: 8.100
9.800
59.100
10.850
FX
9.450
D: 3.0
E: 8.450
ND: 2.00
PH
7.650
D: 1.8
E: 5.850
SR
10.950
D: 2.2
E: 9.050
ND: 0.30
VT
10.850
10.850/-
D: 1.6/-
E: 9.250/-
PB
10.400
D: 2.3
E: 8.100
HB
9.800
D: 1.3
E: 8.500
4
527
Felix Johanssen
Njård
11.000
D: 2.5
E: 8.500
8.500
D: 1.40
E: 7.100
9.950
D: 1.80
E: 8.150
10.250
10.250/-
D: 1.6/-
E: 8.650/-
10.200
D: 2.30
E: 7.900
8.250
58.150
11.800
FX
11.000
D: 2.5
E: 8.500
PH
8.500
D: 1.4
E: 7.100
SR
9.950
D: 1.8
E: 8.150
VT
10.250
10.250/-
D: 1.6/-
E: 8.650/-
PB
10.200
D: 2.3
E: 7.900
HB
8.250
D: 1.2
E: 7.050
5
531
Simon C. Foote
Oslo
10.950
D: 3.0
E: 7.950
6.700
D: 2.10
E: 4.600
10.400
D: 1.70
E: 9.000
ND: 0.30
10.900
10.900/-
D: 1.6/-
E: 9.300/-
10.750
D: 2.40
E: 8.350
8.100
57.800
12.150
FX
10.950
D: 3.0
E: 7.950
PH
6.700
D: 2.1
E: 4.600
SR
10.400
D: 1.7
E: 9.000
ND: 0.30
VT
10.900
10.900/-
D: 1.6/-
E: 9.300/-
PB
10.750
D: 2.4
E: 8.350
HB
8.100
D: 1.3
E: 8.800
ND: 2.00
6
530
Richard Hagring
Hammer
9.500
D: 2.3
E: 7.200
6.600
D: 0.90
E: 7.700
ND: 2.00
7.500
D: 0.80
E: 9.000
ND: 2.30
10.100
10.100/-
D: 1.6/-
E: 8.500/-
6.800
D: 1.20
E: 7.600
ND: 2.0
6.700
47.200
22.750
FX
9.500
D: 2.3
E: 7.200
PH
6.600
D: 0.9
E: 7.700
ND: 2.00
SR
7.500
D: 0.8
E: 9.000
ND: 2.30
VT
10.100
10.100/-
D: 1.6/-
E: 8.500/-
PB
6.800
D: 1.2
E: 7.600
ND: 2.00
HB
6.700
D: 0.7
E: 6.000
7
528
Edgar Hjellset
Nordstrand
9.000
D: 2.6
E: 8.400
ND: 2.00
10.000
D: 1.60
E: 8.700
ND: 0.30
10.150
10.150/-
D: 1.6/-
E: 8.550/-
7.900
D: 2.00
E: 5.900
7.850
44.900
25.050
FX
9.000
D: 2.6
E: 8.400
ND: 2.00
PH

SR
10.000
D: 1.6
E: 8.700
ND: 0.30
VT
10.150
10.150/-
D: 1.6/-
E: 8.550/-
PB
7.900
D: 2.0
E: 5.900
HB
7.850
D: 1.3
E: 8.550
ND: 2.00
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
529
Petter Steinsvik-Nilsen, Hoppensprett

3.8

8.700


12.500

2
524
Amund Wiegand Blakstvedt, Njård

3.8

8.450


12.250

0.250
3
527
Felix Johanssen, Njård

2.5

8.500


11.000

1.500
4
531
Simon C. Foote, Oslo

3.0

7.950


10.950

1.550
5
530
Richard Hagring, Hammer

2.3

7.200


9.500

3.000
6
525
Harald Backe Staib, Njård

3.0

8.450

2.0

9.450

3.050
7
528
Edgar Hjellset, Nordstrand

2.6

8.400

2.0

9.000

3.500
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
529
Petter Steinsvik-Nilsen, Hoppensprett

3.1

8.600


11.700

2
524
Amund Wiegand Blakstvedt, Njård

1.4

7.500


8.900

2.800
3
527
Felix Johanssen, Njård

1.4

7.100


8.500

3.200
4
525
Harald Backe Staib, Njård

1.8

5.850


7.650

4.050
5
531
Simon C. Foote, Oslo

2.1

4.600


6.700

5.000
6
530
Richard Hagring, Hammer

0.9

7.700

2.0

6.600

5.100
7
528
Edgar Hjellset, Nordstrand
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
529
Petter Steinsvik-Nilsen, Hoppensprett

2.7

8.950


11.650

2
525
Harald Backe Staib, Njård

2.2

9.050

0.3

10.950

0.700
3
531
Simon C. Foote, Oslo

1.7

9.000

0.3

10.400

1.250
4
524
Amund Wiegand Blakstvedt, Njård

2.0

8.550

0.3

10.250

1.400
5
528
Edgar Hjellset, Nordstrand

1.6

8.700

0.3

10.000

1.650
6
527
Felix Johanssen, Njård

1.8

8.150


9.950

1.700
7
530
Richard Hagring, Hammer

0.8

9.000

2.3

7.500

4.150
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
529
Petter Steinsvik-Nilsen, Hoppensprett


1.6


9.900
5.750
11.500

2
531
Simon C. Foote, Oslo


1.6


9.300
5.450
10.900

0.300
3
525
Harald Backe Staib, Njård


1.6


9.250
5.425
10.850

0.325
3
524
Amund Wiegand Blakstvedt, Njård


1.6


9.250
5.425
10.850

0.325
5
527
Felix Johanssen, Njård


1.6


8.650
5.125
10.250

0.625
6
528
Edgar Hjellset, Nordstrand


1.6


8.550
5.075
10.150

0.675
7
530
Richard Hagring, Hammer


1.6


8.500
5.050
10.100

0.700
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
529
Petter Steinsvik-Nilsen, Hoppensprett

3.8

8.600


12.400

2
524
Amund Wiegand Blakstvedt, Njård

2.5

8.400


10.900

1.500
3
531
Simon C. Foote, Oslo

2.4

8.350


10.750

1.650
4
525
Harald Backe Staib, Njård

2.3

8.100


10.400

2.000
5
527
Felix Johanssen, Njård

2.3

7.900


10.200

2.200
6
528
Edgar Hjellset, Nordstrand

2.0

5.900


7.900

4.500
7
530
Richard Hagring, Hammer

1.2

7.600

2.0

6.800

5.600
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
529
Petter Steinsvik-Nilsen, Hoppensprett

2.5

7.700


10.200

2
524
Amund Wiegand Blakstvedt, Njård

1.3

8.750


10.050

0.150
3
525
Harald Backe Staib, Njård

1.3

8.500


9.800

0.400
4
527
Felix Johanssen, Njård

1.2

7.050


8.250

1.950
5
531
Simon C. Foote, Oslo

1.3

8.800

2.0

8.100

2.100
6
528
Edgar Hjellset, Nordstrand

1.3

8.550

2.0

7.850

2.350
7
530
Richard Hagring, Hammer

0.7

6.000


6.700

3.500
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 6/14/2024 6:49:09 PM
SX
SM
MD
XL
XXL