Back 

Norgesfinalen Hokksund, 2022-11-26

Klasse 1 - TK Klasse 1 - TK Finals Klasse 1 - TM Klasse 1 - TM Finals Klasse 2 - TK Klasse 2 - TK Finals Klasse 2 - TM Klasse 2 - TM Finals Klasse 3 - TK Klasse 3 - TK Finals Klasse 3 - TM Klasse 3 - TM Finals Lagkonkurranse - Turn Kvinner Klasse 1 Lagkonkurranse - Turn Menn Klasse 1 Lagkonkurranse - Turn Kvinner Klasse 2 Lagkonkurranse - Turn Menn Klasse 2 Lagkonkurranse - Turn Kvinner Klasse 3 Lagkonkurranse - Turn Menn Klasse 3
Klasse 2 - TM
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
212
Nikolai Solhaug
Viken og Oslo
11.950
D: 3.8
E: 8.150
10.600
D: 3.40
E: 7.200
10.750
D: 2.00
E: 9.050
ND: 0.30
11.450
11.450/11.250
D: 2.8/1.6
E: 8.650/9.650
11.850
D: 2.80
E: 9.050
11.400
68.000
FX
11.950
D: 3.8
E: 8.150
PH
10.600
D: 3.4
E: 7.200
SR
10.750
D: 2.0
E: 9.050
ND: 0.30
VT
11.450
11.450/11.250
D: 2.8/1.6
E: 8.650/9.650
PB
11.850
D: 2.8
E: 9.050
HB
11.400
D: 3.0
E: 8.400
2
209
Nikolai Haugen
Innlandet
11.250
D: 3.7
E: 7.550
9.500
D: 2.50
E: 7.000
11.150
D: 2.90
E: 8.550
ND: 0.30
12.150
12.150/11.800
D: 3.2/2.4
E: 8.950/9.400
11.850
D: 3.00
E: 8.850
10.650
66.550
1.450
FX
11.250
D: 3.7
E: 7.550
PH
9.500
D: 2.5
E: 7.000
SR
11.150
D: 2.9
E: 8.550
ND: 0.30
VT
12.150
12.150/11.800
D: 3.2/2.4
E: 8.950/9.400
PB
11.850
D: 3.0
E: 8.850
HB
10.650
D: 2.9
E: 7.750
3
215
Trym Berge-Johansen
Troms og Finnmark
11.550
D: 3.8
E: 7.850
ND: 0.10
10.350
D: 2.80
E: 7.550
9.850
D: 2.80
E: 7.350
ND: 0.30
12.600
12.600/11.500
D: 3.2/2.4
E: 9.400/9.100
11.700
D: 2.30
E: 9.400
10.400
66.450
1.550
FX
11.550
D: 3.8
E: 7.850
ND: 0.10
PH
10.350
D: 2.8
E: 7.550
SR
9.850
D: 2.8
E: 7.350
ND: 0.30
VT
12.600
12.600/11.500
D: 3.2/2.4
E: 9.400/9.100
PB
11.700
D: 2.3
E: 9.400
HB
10.400
D: 1.7
E: 8.700
4
211
Olav Elias Roald Holm
Viken og Oslo
11.350
D: 3.2
E: 8.450
ND: 0.30
8.750
D: 2.50
E: 6.250
10.900
D: 3.30
E: 7.900
ND: 0.30
12.250
12.250/11.200
D: 3.2/1.6
E: 9.050/9.600
11.550
D: 2.30
E: 9.250
11.300
66.100
1.900
FX
11.350
D: 3.2
E: 8.450
ND: 0.30
PH
8.750
D: 2.5
E: 6.250
SR
10.900
D: 3.3
E: 7.900
ND: 0.30
VT
12.250
12.250/11.200
D: 3.2/1.6
E: 9.050/9.600
PB
11.550
D: 2.3
E: 9.250
HB
11.300
D: 2.7
E: 8.600
5
213
Kristian Ramdahl Markseth
Viken og Oslo
11.200
D: 3.3
E: 8.200
ND: 0.30
10.850
D: 2.30
E: 8.550
9.450
D: 2.20
E: 7.250
11.600
11.600/10.950
D: 2.2/1.6
E: 9.400/9.350
11.450
D: 2.30
E: 9.150
10.600
65.150
2.850
FX
11.200
D: 3.3
E: 8.200
ND: 0.30
PH
10.850
D: 2.3
E: 8.550
SR
9.450
D: 2.2
E: 7.250
VT
11.600
11.600/10.950
D: 2.2/1.6
E: 9.400/9.350
PB
11.450
D: 2.3
E: 9.150
HB
10.600
D: 2.0
E: 8.600
6
201
Trym Kvalsvik- Olsen
Møre og romsdal
11.200
D: 3.4
E: 7.800
9.450
D: 1.50
E: 7.950
10.250
D: 2.20
E: 8.350
ND: 0.30
11.200
11.200/10.800
D: 2.4/1.6
E: 8.800/9.200
10.700
D: 2.30
E: 8.400
10.400
63.200
4.800
FX
11.200
D: 3.4
E: 7.800
PH
9.450
D: 1.5
E: 7.950
SR
10.250
D: 2.2
E: 8.350
ND: 0.30
VT
11.200
11.200/10.800
D: 2.4/1.6
E: 8.800/9.200
PB
10.700
D: 2.3
E: 8.400
HB
10.400
D: 2.6
E: 7.800
7
203
Simen Hals
Møre og romsdal
10.150
D: 2.9
E: 7.550
ND: 0.30
9.450
D: 1.60
E: 7.850
9.700
D: 1.50
E: 8.500
ND: 0.30
10.600
10.600/11.050
D: 1.8/1.6
E: 8.800/9.450
10.400
D: 2.00
E: 8.400
9.300
59.600
8.400
FX
10.150
D: 2.9
E: 7.550
ND: 0.30
PH
9.450
D: 1.6
E: 7.850
SR
9.700
D: 1.5
E: 8.500
ND: 0.30
VT
10.600
10.600/11.050
D: 1.8/1.6
E: 8.800/9.450
PB
10.400
D: 2.0
E: 8.400
HB
9.300
D: 1.3
E: 8.000
8
202
Benjamin Flem
Møre og romsdal
11.150
D: 3.4
E: 8.150
ND: 0.40
9.150
D: 1.60
E: 7.550
10.000
D: 1.90
E: 8.400
ND: 0.30
10.850
10.850/11.200
D: 2.4/2.0
E: 8.450/9.200
9.400
D: 1.80
E: 7.600
8.550
59.100
8.900
FX
11.150
D: 3.4
E: 8.150
ND: 0.40
PH
9.150
D: 1.6
E: 7.550
SR
10.000
D: 1.9
E: 8.400
ND: 0.30
VT
10.850
10.850/11.200
D: 2.4/2.0
E: 8.450/9.200
PB
9.400
D: 1.8
E: 7.600
HB
8.550
D: 1.5
E: 7.050
9
207
Isac Mæhlum da Luz
Innlandet
10.450
D: 2.5
E: 8.250
ND: 0.30
9.150
D: 1.20
E: 7.950
9.200
D: 1.60
E: 7.900
ND: 0.30
10.850
10.850/-
D: 1.6/-
E: 9.250/-
9.550
D: 1.80
E: 7.750
9.050
58.250
9.750
FX
10.450
D: 2.5
E: 8.250
ND: 0.30
PH
9.150
D: 1.2
E: 7.950
SR
9.200
D: 1.6
E: 7.900
ND: 0.30
VT
10.850
10.850/-
D: 1.6/-
E: 9.250/-
PB
9.550
D: 1.8
E: 7.750
HB
9.050
D: 1.2
E: 7.850
10
214
Olav Batalden
Troms og Finnmark
10.200
D: 2.5
E: 8.000
ND: 0.30
8.350
D: 0.70
E: 7.650
9.450
D: 1.70
E: 8.050
ND: 0.30
11.250
11.250/10.400
D: 1.6/1.6
E: 9.650/8.800
9.250
D: 2.10
E: 7.150
8.850
57.350
10.650
FX
10.200
D: 2.5
E: 8.000
ND: 0.30
PH
8.350
D: 0.7
E: 7.650
SR
9.450
D: 1.7
E: 8.050
ND: 0.30
VT
11.250
11.250/10.400
D: 1.6/1.6
E: 9.650/8.800
PB
9.250
D: 2.1
E: 7.150
HB
8.850
D: 0.6
E: 8.250
11
208
Ole Sveum
Innlandet
10.600
D: 3.1
E: 7.800
ND: 0.30
7.500
D: 0.70
E: 6.800
9.800
D: 1.40
E: 8.700
ND: 0.30
10.600
10.600/-
D: 1.6/-
E: 9.000/-
9.450
D: 1.90
E: 7.550
9.050
57.000
11.000
FX
10.600
D: 3.1
E: 7.800
ND: 0.30
PH
7.500
D: 0.7
E: 6.800
SR
9.800
D: 1.4
E: 8.700
ND: 0.30
VT
10.600
10.600/-
D: 1.6/-
E: 9.000/-
PB
9.450
D: 1.9
E: 7.550
HB
9.050
D: 1.3
E: 7.750
12
204
Arild Johan Fjeld
Nordland
9.850
D: 2.7
E: 7.450
ND: 0.30
1.500
D: 0.70
E: 4.100
ND: 3.30
8.950
D: 1.60
E: 7.650
ND: 0.30
11.050
11.050/10.700
D: 1.6/1.6
E: 9.450/9.100
9.850
D: 1.90
E: 7.950
8.300
49.500
18.500
FX
9.850
D: 2.7
E: 7.450
ND: 0.30
PH
1.500
D: 0.7
E: 4.100
ND: 3.30
SR
8.950
D: 1.6
E: 7.650
ND: 0.30
VT
11.050
11.050/10.700
D: 1.6/1.6
E: 9.450/9.100
PB
9.850
D: 1.9
E: 7.950
HB
8.300
D: 0.6
E: 7.700
13
205
Nicolai Åsli Nergaard
Nordland
9.700
D: 2.2
E: 7.800
ND: 0.30
2.400
D: 0.60
E: 5.100
ND: 3.30
9.000
D: 0.80
E: 8.500
ND: 0.30
10.300
10.300/9.650
D: 1.6/1.6
E: 8.700/8.050
9.200
D: 1.20
E: 8.000
7.950
48.550
19.450
FX
9.700
D: 2.2
E: 7.800
ND: 0.30
PH
2.400
D: 0.6
E: 5.100
ND: 3.30
SR
9.000
D: 0.8
E: 8.500
ND: 0.30
VT
10.300
10.300/9.650
D: 1.6/1.6
E: 8.700/8.050
PB
9.200
D: 1.2
E: 8.000
HB
7.950
D: 0.6
E: 7.350
14
206
Emil Andreas Høgmo
Nordland
9.200
D: 2.2
E: 7.300
ND: 0.30
3.300
D: 0.60
E: 6.000
ND: 3.30
5.200
D: 0.60
E: 7.900
ND: 3.30
10.550
10.550/9.700
D: 1.6/1.6
E: 8.950/8.100
2.550
D: 0.60
E: 5.950
ND: 4.0
3.600
34.400
33.600
FX
9.200
D: 2.2
E: 7.300
ND: 0.30
PH
3.300
D: 0.6
E: 6.000
ND: 3.30
SR
5.200
D: 0.6
E: 7.900
ND: 3.30
VT
10.550
10.550/9.700
D: 1.6/1.6
E: 8.950/8.100
PB
2.550
D: 0.6
E: 5.950
ND: 4.00
HB
3.600
D: 0.6
E: 6.000
ND: 3.00
15
210
Linus Astrup Monen
Vestfold og telemark
10.350
D: 3.30
E: 7.050
10.350
57.650
FX

PH
10.350
D: 3.3
E: 7.050
SR

VT
PB

HB

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
212
Nikolai Solhaug, Viken og Oslo

3.8

8.150


11.950

2
215
Trym Berge-Johansen, Troms og Finnmark

3.8

7.850

0.1

11.550

0.400
3
211
Olav Elias Roald Holm, Viken og Oslo

3.2

8.450

0.3

11.350

0.600
4
209
Nikolai Haugen, Innlandet

3.7

7.550


11.250

0.700
5
213
Kristian Ramdahl Markseth, Viken og Oslo

3.3

8.200

0.3

11.200

0.750
5
201
Trym Kvalsvik- Olsen, Møre og romsdal

3.4

7.800


11.200

0.750
7
202
Benjamin Flem, Møre og romsdal

3.4

8.150

0.4

11.150

0.800
8
208
Ole Sveum, Innlandet

3.1

7.800

0.3

10.600

1.350
9
207
Isac Mæhlum da Luz, Innlandet

2.5

8.250

0.3

10.450

1.500
10
214
Olav Batalden, Troms og Finnmark

2.5

8.000

0.3

10.200

1.750
11
203
Simen Hals, Møre og romsdal

2.9

7.550

0.3

10.150

1.800
12
204
Arild Johan Fjeld, Nordland

2.7

7.450

0.3

9.850

2.100
13
205
Nicolai Åsli Nergaard, Nordland

2.2

7.800

0.3

9.700

2.250
14
206
Emil Andreas Høgmo, Nordland

2.2

7.300

0.3

9.200

2.750
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
213
Kristian Ramdahl Markseth, Viken og Oslo

2.3

8.550


10.850

2
212
Nikolai Solhaug, Viken og Oslo

3.4

7.200


10.600

0.250
3
215
Trym Berge-Johansen, Troms og Finnmark

2.8

7.550


10.350

0.500
3
210
Linus Astrup Monen, Vestfold og telemark

3.3

7.050


10.350

0.500
5
209
Nikolai Haugen, Innlandet

2.5

7.000


9.500

1.350
6
201
Trym Kvalsvik- Olsen, Møre og romsdal

1.5

7.950


9.450

1.400
6
203
Simen Hals, Møre og romsdal

1.6

7.850


9.450

1.400
8
207
Isac Mæhlum da Luz, Innlandet

1.2

7.950


9.150

1.700
8
202
Benjamin Flem, Møre og romsdal

1.6

7.550


9.150

1.700
10
211
Olav Elias Roald Holm, Viken og Oslo

2.5

6.250


8.750

2.100
11
214
Olav Batalden, Troms og Finnmark

0.7

7.650


8.350

2.500
12
208
Ole Sveum, Innlandet

0.7

6.800


7.500

3.350
13
206
Emil Andreas Høgmo, Nordland

0.6

6.000

3.3

3.300

7.550
14
205
Nicolai Åsli Nergaard, Nordland

0.6

5.100

3.3

2.400

8.450
15
204
Arild Johan Fjeld, Nordland

0.7

4.100

3.3

1.500

9.350
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
209
Nikolai Haugen, Innlandet

2.9

8.550

0.3

11.150

2
211
Olav Elias Roald Holm, Viken og Oslo

3.3

7.900

0.3

10.900

0.250
3
212
Nikolai Solhaug, Viken og Oslo

2.0

9.050

0.3

10.750

0.400
4
201
Trym Kvalsvik- Olsen, Møre og romsdal

2.2

8.350

0.3

10.250

0.900
5
202
Benjamin Flem, Møre og romsdal

1.9

8.400

0.3

10.000

1.150
6
215
Trym Berge-Johansen, Troms og Finnmark

2.8

7.350

0.3

9.850

1.300
7
208
Ole Sveum, Innlandet

1.4

8.700

0.3

9.800

1.350
8
203
Simen Hals, Møre og romsdal

1.5

8.500

0.3

9.700

1.450
9
214
Olav Batalden, Troms og Finnmark

1.7

8.050

0.3

9.450

1.700
9
213
Kristian Ramdahl Markseth, Viken og Oslo

2.2

7.250


9.450

1.700
11
207
Isac Mæhlum da Luz, Innlandet

1.6

7.900

0.3

9.200

1.950
12
205
Nicolai Åsli Nergaard, Nordland

0.8

8.500

0.3

9.000

2.150
13
204
Arild Johan Fjeld, Nordland

1.6

7.650

0.3

8.950

2.200
14
206
Emil Andreas Høgmo, Nordland

0.6

7.900

3.3

5.200

5.950
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
215
Trym Berge-Johansen, Troms og Finnmark


3.2
2.4


9.400
9.100
12.050
12.600
11.500

2
209
Nikolai Haugen, Innlandet


3.2
2.4


8.950
9.400
11.975
12.150
11.800

0.075
3
211
Olav Elias Roald Holm, Viken og Oslo


3.2
1.6


9.050
9.600
11.725
12.250
11.200

0.325
4
212
Nikolai Solhaug, Viken og Oslo


2.8
1.6


8.650
9.650
11.350
11.450
11.250

0.700
5
213
Kristian Ramdahl Markseth, Viken og Oslo


2.2
1.6


9.400
9.350
11.275
11.600
10.950

0.775
6
202
Benjamin Flem, Møre og romsdal


2.4
2.0


8.450
9.200
11.025
10.850
11.200

1.025
7
201
Trym Kvalsvik- Olsen, Møre og romsdal


2.4
1.6


8.800
9.200
11.000
11.200
10.800

1.050
8
204
Arild Johan Fjeld, Nordland


1.6
1.6


9.450
9.100
10.875
11.050
10.700

1.175
9
214
Olav Batalden, Troms og Finnmark


1.6
1.6


9.650
8.800
10.825
11.250
10.400

1.225
9
203
Simen Hals, Møre og romsdal


1.8
1.6


8.800
9.450
10.825
10.600
11.050

1.225
11
206
Emil Andreas Høgmo, Nordland


1.6
1.6


8.950
8.100
10.125
10.550
9.700

1.925
12
205
Nicolai Åsli Nergaard, Nordland


1.6
1.6


8.700
8.050
9.975
10.300
9.650

2.075
13
207
Isac Mæhlum da Luz, Innlandet


1.6


9.250
5.425
10.850

6.625
14
208
Ole Sveum, Innlandet


1.6


9.000
5.300
10.600

6.750
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
212
Nikolai Solhaug, Viken og Oslo

2.8

9.050


11.850

1
209
Nikolai Haugen, Innlandet

3.0

8.850


11.850

3
215
Trym Berge-Johansen, Troms og Finnmark

2.3

9.400


11.700

0.150
4
211
Olav Elias Roald Holm, Viken og Oslo

2.3

9.250


11.550

0.300
5
213
Kristian Ramdahl Markseth, Viken og Oslo

2.3

9.150


11.450

0.400
6
201
Trym Kvalsvik- Olsen, Møre og romsdal

2.3

8.400


10.700

1.150
7
203
Simen Hals, Møre og romsdal

2.0

8.400


10.400

1.450
8
204
Arild Johan Fjeld, Nordland

1.9

7.950


9.850

2.000
9
207
Isac Mæhlum da Luz, Innlandet

1.8

7.750


9.550

2.300
10
208
Ole Sveum, Innlandet

1.9

7.550


9.450

2.400
11
202
Benjamin Flem, Møre og romsdal

1.8

7.600


9.400

2.450
12
214
Olav Batalden, Troms og Finnmark

2.1

7.150


9.250

2.600
13
205
Nicolai Åsli Nergaard, Nordland

1.2

8.000


9.200

2.650
14
206
Emil Andreas Høgmo, Nordland

0.6

5.950

4.0

2.550

9.300
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
212
Nikolai Solhaug, Viken og Oslo

3.0

8.400


11.400

2
211
Olav Elias Roald Holm, Viken og Oslo

2.7

8.600


11.300

0.100
3
209
Nikolai Haugen, Innlandet

2.9

7.750


10.650

0.750
4
213
Kristian Ramdahl Markseth, Viken og Oslo

2.0

8.600


10.600

0.800
5
215
Trym Berge-Johansen, Troms og Finnmark

1.7

8.700


10.400

1.000
5
201
Trym Kvalsvik- Olsen, Møre og romsdal

2.6

7.800


10.400

1.000
7
203
Simen Hals, Møre og romsdal

1.3

8.000


9.300

2.100
8
207
Isac Mæhlum da Luz, Innlandet

1.2

7.850


9.050

2.350
8
208
Ole Sveum, Innlandet

1.3

7.750


9.050

2.350
10
214
Olav Batalden, Troms og Finnmark

0.6

8.250


8.850

2.550
11
202
Benjamin Flem, Møre og romsdal

1.5

7.050


8.550

2.850
12
204
Arild Johan Fjeld, Nordland

0.6

7.700


8.300

3.100
13
205
Nicolai Åsli Nergaard, Nordland

0.6

7.350


7.950

3.450
14
206
Emil Andreas Høgmo, Nordland

0.6

6.000

3.0

3.600

7.800
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
212
Nikolai Solhaug, Viken og Oslo
209
Nikolai Haugen, Innlandet
215
Trym Berge-Johansen, Troms og Finnmark
211
Olav Elias Roald Holm, Viken og Oslo
213
Kristian Ramdahl Markseth, Viken og Oslo
201
Trym Kvalsvik- Olsen, Møre og romsdal
203
Simen Hals, Møre og romsdal
202
Benjamin Flem, Møre og romsdal
207
Isac Mæhlum da Luz, Innlandet
214
Olav Batalden, Troms og Finnmark
208
Ole Sveum, Innlandet
204
Arild Johan Fjeld, Nordland
205
Nicolai Åsli Nergaard, Nordland
206
Emil Andreas Høgmo, Nordland

Last Update: 7/25/2024 5:51:49 AM
SX
SM
MD
XL
XXL