Back 

Norgesfinalen Hokksund, 2022-11-26

Klasse 1 - TK Klasse 1 - TK Finals Klasse 1 - TM Klasse 1 - TM Finals Klasse 2 - TK Klasse 2 - TK Finals Klasse 2 - TM Klasse 2 - TM Finals Klasse 3 - TK Klasse 3 - TK Finals Klasse 3 - TM Klasse 3 - TM Finals Lagkonkurranse - Turn Kvinner Klasse 1 Lagkonkurranse - Turn Menn Klasse 1 Lagkonkurranse - Turn Kvinner Klasse 2 Lagkonkurranse - Turn Menn Klasse 2 Lagkonkurranse - Turn Kvinner Klasse 3 Lagkonkurranse - Turn Menn Klasse 3
Klasse 2 - TK
Unofficial results
Pl
#
Name
Vault
Uneven bars
Beam
Floor
Total
Gap
1
208
Oda Rysjedal
Vestland
12.850
12.850/11.050
D: 4.2/2.4
E: 8.650/8.650
12.250
D: 5.40
E: 6.850
12.350
D: 5.00
E: 7.350
12.850
D: 5.30
E: 7.550
50.300
VT
12.850
12.850/11.050
D: 4.2/2.4
E: 8.650/8.650
UB
12.250
D: 5.4
E: 6.850
BB
12.350
D: 5.0
E: 7.350
FX
12.850
D: 5.3
E: 7.550
2
217
Miriam Therese Espeland
Rogaland
12.600
12.600/10.700
D: 4.2/2.4
E: 8.400/8.300
12.550
D: 5.60
E: 6.950
12.400
D: 5.50
E: 6.900
11.400
D: 5.30
E: 6.100
48.950
1.350
VT
12.600
12.600/10.700
D: 4.2/2.4
E: 8.400/8.300
UB
12.550
D: 5.6
E: 6.950
BB
12.400
D: 5.5
E: 6.900
FX
11.400
D: 5.3
E: 6.100
3
201
Maria Vendela Ryberg Haraune
Troms og Finnmark
13.450
13.450/10.850
D: 4.4/3.2
E: 9.050/7.650
12.400
D: 5.60
E: 6.800
11.150
D: 4.60
E: 6.550
11.550
D: 5.10
E: 6.450
48.550
1.750
VT
13.450
13.450/10.850
D: 4.4/3.2
E: 9.050/7.650
UB
12.400
D: 5.6
E: 6.800
BB
11.150
D: 4.6
E: 6.550
FX
11.550
D: 5.1
E: 6.450
4
212
Siril Erle Larsen
Vestfold og telemark
12.700
12.700/13.150
D: 4.2/4.4
E: 8.500/8.750
12.200
D: 5.20
E: 7.000
11.550
D: 4.90
E: 6.650
11.950
D: 5.40
E: 6.550
48.400
1.900
VT
12.700
12.700/13.150
D: 4.2/4.4
E: 8.500/8.750
UB
12.200
D: 5.2
E: 7.000
BB
11.550
D: 4.9
E: 6.650
FX
11.950
D: 5.4
E: 6.550
5
225
Mali S. Wikeland
Møre og romsdal
12.950
12.950/10.350
D: 4.2/1.6
E: 8.750/8.750
11.750
D: 5.40
E: 6.350
11.500
D: 5.00
E: 6.500
12.000
D: 5.30
E: 6.800
ND: 0.10
48.200
2.100
VT
12.950
12.950/10.350
D: 4.2/1.6
E: 8.750/8.750
UB
11.750
D: 5.4
E: 6.350
BB
11.500
D: 5.0
E: 6.500
FX
12.000
D: 5.3
E: 6.800
ND: 0.10
6
223
Maren Victoria Heggen
Viken og oslo
12.750
12.750/12.300
D: 4.4/4.0
E: 8.350/8.300
12.250
D: 5.80
E: 6.450
10.750
D: 5.10
E: 5.650
12.100
D: 5.40
E: 6.700
47.850
2.450
VT
12.750
12.750/12.300
D: 4.4/4.0
E: 8.350/8.300
UB
12.250
D: 5.8
E: 6.450
BB
10.750
D: 5.1
E: 5.650
FX
12.100
D: 5.4
E: 6.700
7
203
Maja Lishner
Nordland
13.100
13.100/12.500
D: 4.4/4.2
E: 8.700/8.300
12.400
D: 5.00
E: 7.400
9.950
D: 5.70
E: 4.250
12.350
D: 5.80
E: 6.550
47.800
2.500
VT
13.100
13.100/12.500
D: 4.4/4.2
E: 8.700/8.300
UB
12.400
D: 5.0
E: 7.400
BB
9.950
D: 5.7
E: 4.250
FX
12.350
D: 5.8
E: 6.550
8
210
Live Rusten Berge
Trøndelag
12.600
12.600/11.150
D: 4.2/2.4
E: 8.400/8.750
13.200
D: 5.60
E: 7.600
9.800
D: 4.60
E: 5.200
12.100
D: 5.00
E: 7.100
47.700
2.600
VT
12.600
12.600/11.150
D: 4.2/2.4
E: 8.400/8.750
UB
13.200
D: 5.6
E: 7.600
BB
9.800
D: 4.6
E: 5.200
FX
12.100
D: 5.0
E: 7.100
9
215
Julie Andresen Huus
Rogaland
10.800
10.800/12.500
D: 3.4/4.2
E: 7.400/8.300
12.950
D: 5.50
E: 7.450
11.850
D: 4.70
E: 7.150
11.900
D: 4.90
E: 7.000
47.500
2.800
VT
10.800
10.800/12.500
D: 3.4/4.2
E: 7.400/8.300
UB
12.950
D: 5.5
E: 7.450
BB
11.850
D: 4.7
E: 7.150
FX
11.900
D: 4.9
E: 7.000
10
216
Sophia Kaufmann
Rogaland
12.700
12.700/10.550
D: 4.4/3.2
E: 8.300/7.350
11.950
D: 5.40
E: 6.550
11.400
D: 4.40
E: 7.000
11.400
D: 5.00
E: 6.400
47.450
2.850
VT
12.700
12.700/10.550
D: 4.4/3.2
E: 8.300/7.350
UB
11.950
D: 5.4
E: 6.550
BB
11.400
D: 4.4
E: 7.000
FX
11.400
D: 5.0
E: 6.400
11
202
Ingeborg Ytterstad
Troms og Finnmark
12.500
12.500/12.950
D: 4.2/4.4
E: 8.300/8.550
11.700
D: 4.90
E: 6.800
11.600
D: 5.10
E: 6.500
11.250
D: 4.70
E: 6.550
47.050
3.250
VT
12.500
12.500/12.950
D: 4.2/4.4
E: 8.300/8.550
UB
11.700
D: 4.9
E: 6.800
BB
11.600
D: 5.1
E: 6.500
FX
11.250
D: 4.7
E: 6.550
12
221
Juliet Wivelstad
Viken og oslo
12.400
12.400/-
D: 4.2/-
E: 8.200/-
11.050
D: 5.70
E: 5.350
11.500
D: 4.90
E: 6.600
11.800
D: 5.20
E: 6.600
46.750
3.550
VT
12.400
12.400/-
D: 4.2/-
E: 8.200/-
UB
11.050
D: 5.7
E: 5.350
BB
11.500
D: 4.9
E: 6.600
FX
11.800
D: 5.2
E: 6.600
13
222
Amanda Westnes
Viken og oslo
12.700
12.700/-
D: 4.4/-
E: 8.300/-
11.250
D: 2.00
E: 9.250
9.950
D: 3.70
E: 6.250
11.550
D: 4.70
E: 6.950
ND: 0.10
45.450
4.850
VT
12.700
12.700/-
D: 4.4/-
E: 8.300/-
UB
11.250
D: 2.0
E: 9.250
BB
9.950
D: 3.7
E: 6.250
FX
11.550
D: 4.7
E: 6.950
ND: 0.10
13
213
Madelen Krystad
Vestfold og telemark
11.050
11.050/12.300
D: 3.4/4.2
E: 7.650/8.100
10.550
D: 2.00
E: 8.550
11.800
D: 4.10
E: 7.700
12.050
D: 5.00
E: 7.050
45.450
4.850
VT
11.050
11.050/12.300
D: 3.4/4.2
E: 7.650/8.100
UB
10.550
D: 2.0
E: 8.550
BB
11.800
D: 4.1
E: 7.700
FX
12.050
D: 5.0
E: 7.050
13
207
Mari Irgens
Vestland
10.900
10.900/-
D: 2.0/-
E: 8.900/-
11.250
D: 2.00
E: 9.250
11.600
D: 5.00
E: 6.600
11.700
D: 4.90
E: 6.800
45.450
4.850
VT
10.900
10.900/-
D: 2.0/-
E: 8.900/-
UB
11.250
D: 2.0
E: 9.250
BB
11.600
D: 5.0
E: 6.600
FX
11.700
D: 4.9
E: 6.800
16
206
Ida Tomine Birkeland
Vestland
10.800
10.800/-
D: 2.4/-
E: 8.400/-
10.600
D: 2.00
E: 8.600
11.700
D: 4.20
E: 7.500
11.500
D: 4.70
E: 6.800
44.600
5.700
VT
10.800
10.800/-
D: 2.4/-
E: 8.400/-
UB
10.600
D: 2.0
E: 8.600
BB
11.700
D: 4.2
E: 7.500
FX
11.500
D: 4.7
E: 6.800
17
226
Thea M. Vassdal
Møre og romsdal
11.000
11.000/11.350
D: 2.6/2.4
E: 8.400/8.950
11.400
D: 5.10
E: 6.300
11.050
D: 4.50
E: 6.550
9.800
D: 3.50
E: 6.300
43.250
7.050
VT
11.000
11.000/11.350
D: 2.6/2.4
E: 8.400/8.950
UB
11.400
D: 5.1
E: 6.300
BB
11.050
D: 4.5
E: 6.550
FX
9.800
D: 3.5
E: 6.300
18
224
Sofie J. Molnes
Møre og romsdal
10.250
10.250/-
D: 2.6/-
E: 7.650/-
10.450
D: 2.50
E: 7.950
10.900
D: 4.40
E: 6.500
11.600
D: 4.80
E: 6.800
43.200
7.100
VT
10.250
10.250/-
D: 2.6/-
E: 7.650/-
UB
10.450
D: 2.5
E: 7.950
BB
10.900
D: 4.4
E: 6.500
FX
11.600
D: 4.8
E: 6.800
19
214
Maylene Høibach
Vestfold og telemark
11.150
11.150/10.700
D: 2.4/1.6
E: 8.750/9.100
10.700
D: 2.00
E: 8.700
10.350
D: 4.20
E: 6.150
10.700
D: 4.50
E: 6.200
42.900
7.400
VT
11.150
11.150/10.700
D: 2.4/1.6
E: 8.750/9.100
UB
10.700
D: 2.0
E: 8.700
BB
10.350
D: 4.2
E: 6.150
FX
10.700
D: 4.5
E: 6.200
20
229
Christina Finstad
Innlandet
12.800
12.800/9.950
D: 4.2/1.6
E: 8.600/8.350
10.400
D: 2.00
E: 8.400
9.450
D: 4.40
E: 5.050
9.650
D: 4.80
E: 4.850
42.300
8.000
VT
12.800
12.800/9.950
D: 4.2/1.6
E: 8.600/8.350
UB
10.400
D: 2.0
E: 8.400
BB
9.450
D: 4.4
E: 5.050
FX
9.650
D: 4.8
E: 4.850
21
219
Sigrid Skråning
Agder
12.350
12.350/12.500
D: 4.4/4.2
E: 7.950/8.300
10.100
D: 5.30
E: 4.800
9.350
D: 4.20
E: 5.150
10.200
D: 5.10
E: 5.100
42.000
8.300
VT
12.350
12.350/12.500
D: 4.4/4.2
E: 7.950/8.300
UB
10.100
D: 5.3
E: 4.800
BB
9.350
D: 4.2
E: 5.150
FX
10.200
D: 5.1
E: 5.100
22
227
Linn Schlstad
Innlandet
12.350
12.350/12.350
D: 4.4/4.2
E: 7.950/8.150
8.500
D: 4.80
E: 5.700
ND: 2.00
9.400
D: 5.20
E: 4.200
11.700
D: 5.10
E: 6.600
41.950
8.350
VT
12.350
12.350/12.350
D: 4.4/4.2
E: 7.950/8.150
UB
8.500
D: 4.8
E: 5.700
ND: 2.00
BB
9.400
D: 5.2
E: 4.200
FX
11.700
D: 5.1
E: 6.600
23
228
Marthe Helstad Gudbrandsgård
Innlandet
10.950
10.950/-
D: 2.4/-
E: 8.550/-
9.350
D: 4.70
E: 6.650
ND: 2.00
10.250
D: 4.80
E: 5.450
11.300
D: 5.00
E: 6.300
41.850
8.450
VT
10.950
10.950/-
D: 2.4/-
E: 8.550/-
UB
9.350
D: 4.7
E: 6.650
ND: 2.00
BB
10.250
D: 4.8
E: 5.450
FX
11.300
D: 5.0
E: 6.300
24
211
Irina
Trøndelag
11.050
11.050/10.500
D: 2.4/1.6
E: 8.650/8.900
10.300
D: 2.00
E: 8.300
9.400
D: 4.40
E: 5.000
10.900
D: 4.60
E: 6.300
41.650
8.650
VT
11.050
11.050/10.500
D: 2.4/1.6
E: 8.650/8.900
UB
10.300
D: 2.0
E: 8.300
BB
9.400
D: 4.4
E: 5.000
FX
10.900
D: 4.6
E: 6.300
25
220
Mari Johannessen
Agder
9.600
9.600/11.100
D: 2.0/2.6
E: 7.600/8.500
10.150
D: 2.00
E: 8.150
10.700
D: 4.60
E: 6.100
10.100
D: 4.90
E: 5.200
40.550
9.750
VT
9.600
9.600/11.100
D: 2.0/2.6
E: 7.600/8.500
UB
10.150
D: 2.0
E: 8.150
BB
10.700
D: 4.6
E: 6.100
FX
10.100
D: 4.9
E: 5.200
26
205
Stine Tverbakk
Nordland
12.500
12.500/10.800
D: 4.2/2.4
E: 8.300/8.400
8.900
D: 2.00
E: 6.900
6.500
D: 4.10
E: 2.400
10.550
D: 5.20
E: 5.350
38.450
11.850
VT
12.500
12.500/10.800
D: 4.2/2.4
E: 8.300/8.400
UB
8.900
D: 2.0
E: 6.900
BB
6.500
D: 4.1
E: 2.400
FX
10.550
D: 5.2
E: 5.350
27
209
Mathea Nøst
Trøndelag
/10.800
/2.4
/8.400
10.100
D: 2.50
E: 7.600
9.250
D: 3.70
E: 5.550
10.600
D: 4.90
E: 5.700
29.950
20.350
VT
UB
10.100
D: 2.5
E: 7.600
BB
9.250
D: 3.7
E: 5.550
FX
10.600
D: 4.9
E: 5.700
28
204
Ingrid Martinsen
Nordland
10.900
10.900/10.300
D: 2.6/1.6
E: 8.300/8.700
1.100
D: 4.80
E: 0.300
ND: 4.00
7.800
D: 4.20
E: 3.600
9.750
D: 4.00
E: 5.750
29.550
20.750
VT
10.900
10.900/10.300
D: 2.6/1.6
E: 8.300/8.700
UB
1.100
D: 4.8
E: 0.300
ND: 4.00
BB
7.800
D: 4.2
E: 3.600
FX
9.750
D: 4.0
E: 5.750
29
218
Solveig Omfjord
Agder
10.200
D: 2.00
E: 8.200
8.750
D: 4.10
E: 4.650
8.600
D: 3.20
E: 5.400
27.550
22.750
VT
UB
10.200
D: 2.0
E: 8.200
BB
8.750
D: 4.1
E: 4.650
FX
8.600
D: 3.2
E: 5.400
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
212
Siril Erle Larsen, Vestfold og telemark


4.2
4.4


8.500
8.750
12.925
12.700
13.150

2
203
Maja Lishner, Nordland


4.4
4.2


8.700
8.300
12.800
13.100
12.500

0.125
3
202
Ingeborg Ytterstad, Troms og Finnmark


4.2
4.4


8.300
8.550
12.725
12.500
12.950

0.200
4
223
Maren Victoria Heggen, Viken og oslo


4.4
4.0


8.350
8.300
12.525
12.750
12.300

0.400
5
219
Sigrid Skråning, Agder


4.4
4.2


7.950
8.300
12.425
12.350
12.500

0.500
6
227
Linn Schlstad, Innlandet


4.4
4.2


7.950
8.150
12.350
12.350
12.350

0.575
7
201
Maria Vendela Ryberg Haraune, Troms og Finnmark


4.4
3.2


9.050
7.650
12.150
13.450
10.850

0.775
8
208
Oda Rysjedal, Vestland


4.2
2.4


8.650
8.650
11.950
12.850
11.050

0.975
9
210
Live Rusten Berge, Trøndelag


4.2
2.4


8.400
8.750
11.875
12.600
11.150

1.050
10
213
Madelen Krystad, Vestfold og telemark


3.4
4.2


7.650
8.100
11.675
11.050
12.300

1.250
11
225
Mali S. Wikeland, Møre og romsdal


4.2
1.6


8.750
8.750
11.650
12.950
10.350

1.275
11
217
Miriam Therese Espeland, Rogaland


4.2
2.4


8.400
8.300
11.650
12.600
10.700

1.275
11
205
Stine Tverbakk, Nordland


4.2
2.4


8.300
8.400
11.650
12.500
10.800

1.275
11
215
Julie Andresen Huus, Rogaland


3.4
4.2


7.400
8.300
11.650
10.800
12.500

1.275
15
216
Sophia Kaufmann, Rogaland


4.4
3.2


8.300
7.350
11.625
12.700
10.550

1.300
16
229
Christina Finstad, Innlandet


4.2
1.6


8.600
8.350
11.375
12.800
9.950

1.550
17
226
Thea M. Vassdal, Møre og romsdal


2.6
2.4


8.400
8.950
11.175
11.000
11.350

1.750
18
214
Maylene Høibach, Vestfold og telemark


2.4
1.6


8.750
9.100
10.925
11.150
10.700

2.000
19
211
Irina, Trøndelag


2.4
1.6


8.650
8.900
10.775
11.050
10.500

2.150
20
204
Ingrid Martinsen, Nordland


2.6
1.6


8.300
8.700
10.600
10.900
10.300

2.325
21
220
Mari Johannessen, Agder


2.0
2.6


7.600
8.500
10.350
9.600
11.100

2.575
22
222
Amanda Westnes, Viken og oslo


4.4


8.300
6.350
12.700

6.575
23
221
Juliet Wivelstad, Viken og oslo


4.2


8.200
6.200
12.400

6.725
24
228
Marthe Helstad Gudbrandsgård, Innlandet


2.4


8.550
5.475
10.950

7.450
25
207
Mari Irgens, Vestland


2.0


8.900
5.450
10.900

7.475
26
206
Ida Tomine Birkeland, Vestland


2.4


8.400
5.400
10.800

7.525
26
209
Mathea Nøst, Trøndelag2.48.400
5.400

10.800

28
224
Sofie J. Molnes, Møre og romsdal


2.6


7.650
5.125
10.250

7.800
29
218
Solveig Omfjord, Agder


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
210
Live Rusten Berge, Trøndelag

5.6

7.600


13.200

2
215
Julie Andresen Huus, Rogaland

5.5

7.450


12.950

0.250
3
217
Miriam Therese Espeland, Rogaland

5.6

6.950


12.550

0.650
4
203
Maja Lishner, Nordland

5.0

7.400


12.400

0.800
4
201
Maria Vendela Ryberg Haraune, Troms og Finnmark

5.6

6.800


12.400

0.800
6
208
Oda Rysjedal, Vestland

5.4

6.850


12.250

0.950
6
223
Maren Victoria Heggen, Viken og oslo

5.8

6.450


12.250

0.950
8
212
Siril Erle Larsen, Vestfold og telemark

5.2

7.000


12.200

1.000
9
216
Sophia Kaufmann, Rogaland

5.4

6.550


11.950

1.250
10
225
Mali S. Wikeland, Møre og romsdal

5.4

6.350


11.750

1.450
11
202
Ingeborg Ytterstad, Troms og Finnmark

4.9

6.800


11.700

1.500
12
226
Thea M. Vassdal, Møre og romsdal

5.1

6.300


11.400

1.800
13
222
Amanda Westnes, Viken og oslo

2.0

9.250


11.250

1.950
13
207
Mari Irgens, Vestland

2.0

9.250


11.250

1.950
15
221
Juliet Wivelstad, Viken og oslo

5.7

5.350


11.050

2.150
16
214
Maylene Høibach, Vestfold og telemark

2.0

8.700


10.700

2.500
17
206
Ida Tomine Birkeland, Vestland

2.0

8.600


10.600

2.600
18
213
Madelen Krystad, Vestfold og telemark

2.0

8.550


10.550

2.650
19
224
Sofie J. Molnes, Møre og romsdal

2.5

7.950


10.450

2.750
20
229
Christina Finstad, Innlandet

2.0

8.400


10.400

2.800
21
211
Irina, Trøndelag

2.0

8.300


10.300

2.900
22
218
Solveig Omfjord, Agder

2.0

8.200


10.200

3.000
23
220
Mari Johannessen, Agder

2.0

8.150


10.150

3.050
24
209
Mathea Nøst, Trøndelag

2.5

7.600


10.100

3.100
24
219
Sigrid Skråning, Agder

5.3

4.800


10.100

3.100
26
228
Marthe Helstad Gudbrandsgård, Innlandet

4.7

6.650

2.0

9.350

3.850
27
205
Stine Tverbakk, Nordland

2.0

6.900


8.900

4.300
28
227
Linn Schlstad, Innlandet

4.8

5.700

2.0

8.500

4.700
29
204
Ingrid Martinsen, Nordland

4.8

0.300

4.0

1.100

12.100
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
217
Miriam Therese Espeland, Rogaland

5.5

6.900


12.400

2
208
Oda Rysjedal, Vestland

5.0

7.350


12.350

0.050
3
215
Julie Andresen Huus, Rogaland

4.7

7.150


11.850

0.550
4
213
Madelen Krystad, Vestfold og telemark

4.1

7.700


11.800

0.600
5
206
Ida Tomine Birkeland, Vestland

4.2

7.500


11.700

0.700
6
207
Mari Irgens, Vestland

5.0

6.600


11.600

0.800
6
202
Ingeborg Ytterstad, Troms og Finnmark

5.1

6.500


11.600

0.800
8
212
Siril Erle Larsen, Vestfold og telemark

4.9

6.650


11.550

0.850
9
221
Juliet Wivelstad, Viken og oslo

4.9

6.600


11.500

0.900
9
225
Mali S. Wikeland, Møre og romsdal

5.0

6.500


11.500

0.900
11
216
Sophia Kaufmann, Rogaland

4.4

7.000


11.400

1.000
12
201
Maria Vendela Ryberg Haraune, Troms og Finnmark

4.6

6.550


11.150

1.250
13
226
Thea M. Vassdal, Møre og romsdal

4.5

6.550


11.050

1.350
14
224
Sofie J. Molnes, Møre og romsdal

4.4

6.500


10.900

1.500
15
223
Maren Victoria Heggen, Viken og oslo

5.1

5.650


10.750

1.650
16
220
Mari Johannessen, Agder

4.6

6.100


10.700

1.700
17
214
Maylene Høibach, Vestfold og telemark

4.2

6.150


10.350

2.050
18
228
Marthe Helstad Gudbrandsgård, Innlandet

4.8

5.450


10.250

2.150
19
222
Amanda Westnes, Viken og oslo

3.7

6.250


9.950

2.450
19
203
Maja Lishner, Nordland

5.7

4.250


9.950

2.450
21
210
Live Rusten Berge, Trøndelag

4.6

5.200


9.800

2.600
22
229
Christina Finstad, Innlandet

4.4

5.050


9.450

2.950
23
211
Irina, Trøndelag

4.4

5.000


9.400

3.000
23
227
Linn Schlstad, Innlandet

5.2

4.200


9.400

3.000
25
219
Sigrid Skråning, Agder

4.2

5.150


9.350

3.050
26
209
Mathea Nøst, Trøndelag

3.7

5.550


9.250

3.150
27
218
Solveig Omfjord, Agder

4.1

4.650


8.750

3.650
28
204
Ingrid Martinsen, Nordland

4.2

3.600


7.800

4.600
29
205
Stine Tverbakk, Nordland

4.1

2.400


6.500

5.900
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
208
Oda Rysjedal, Vestland

5.3

7.550


12.850

2
203
Maja Lishner, Nordland

5.8

6.550


12.350

0.500
3
210
Live Rusten Berge, Trøndelag

5.0

7.100


12.100

0.750
3
223
Maren Victoria Heggen, Viken og oslo

5.4

6.700


12.100

0.750
5
213
Madelen Krystad, Vestfold og telemark

5.0

7.050


12.050

0.800
6
225
Mali S. Wikeland, Møre og romsdal

5.3

6.800

0.1

12.000

0.850
7
212
Siril Erle Larsen, Vestfold og telemark

5.4

6.550


11.950

0.900
8
215
Julie Andresen Huus, Rogaland

4.9

7.000


11.900

0.950
9
221
Juliet Wivelstad, Viken og oslo

5.2

6.600


11.800

1.050
10
207
Mari Irgens, Vestland

4.9

6.800


11.700

1.150
10
227
Linn Schlstad, Innlandet

5.1

6.600


11.700

1.150
12
224
Sofie J. Molnes, Møre og romsdal

4.8

6.800


11.600

1.250
13
222
Amanda Westnes, Viken og oslo

4.7

6.950

0.1

11.550

1.300
13
201
Maria Vendela Ryberg Haraune, Troms og Finnmark

5.1

6.450


11.550

1.300
15
206
Ida Tomine Birkeland, Vestland

4.7

6.800


11.500

1.350
16
216
Sophia Kaufmann, Rogaland

5.0

6.400


11.400

1.450
16
217
Miriam Therese Espeland, Rogaland

5.3

6.100


11.400

1.450
18
228
Marthe Helstad Gudbrandsgård, Innlandet

5.0

6.300


11.300

1.550
19
202
Ingeborg Ytterstad, Troms og Finnmark

4.7

6.550


11.250

1.600
20
211
Irina, Trøndelag

4.6

6.300


10.900

1.950
21
214
Maylene Høibach, Vestfold og telemark

4.5

6.200


10.700

2.150
22
209
Mathea Nøst, Trøndelag

4.9

5.700


10.600

2.250
23
205
Stine Tverbakk, Nordland

5.2

5.350


10.550

2.300
24
219
Sigrid Skråning, Agder

5.1

5.100


10.200

2.650
25
220
Mari Johannessen, Agder

4.9

5.200


10.100

2.750
26
226
Thea M. Vassdal, Møre og romsdal

3.5

6.300


9.800

3.050
27
204
Ingrid Martinsen, Nordland

4.0

5.750


9.750

3.100
28
229
Christina Finstad, Innlandet

4.8

4.850


9.650

3.200
29
218
Solveig Omfjord, Agder

3.2

5.400


8.600

4.250
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 7/25/2024 11:28:36 AM
SX
SM
MD
XL
XXL