Back 

,

Jenter Kl I Jenter Kl II Jenter Kl III Jenter rekrutt (11år) Jenter rekrutt (12år) Gutter Kl I Gutter Kl II Gutter Kl III Gutter rekrutt (11-12 år)
Gutter Kl I
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
28
Laurits Vambheim Hegbom
Oslo Turnforening
12.100
D: 4.1
E: 8.000
11.500
D: 3.10
E: 8.400
10.400
D: 2.30
E: 8.100
10.550
10.550/-
D: 2.8/-
E: 7.750/-
10.800
D: 2.60
E: 8.200
8.050
63.400
FX
12.100
D: 4.1
E: 8.000
PH
11.500
D: 3.1
E: 8.400
SR
10.400
D: 2.3
E: 8.100
VT
10.550
10.550/-
D: 2.8/-
E: 7.750/-
PB
10.800
D: 2.6
E: 8.200
HB
8.050
D: 1.3
E: 6.750
1
18
Marco Salamo-Johannessen
Bergens Turnforening
12.000
D: 4.3
E: 7.700
10.800
D: 2.80
E: 8.000
10.450
D: 2.10
E: 8.350
11.550
11.550/-
D: 2.8/-
E: 8.750/-
10.250
D: 3.60
E: 6.650
8.350
63.400
FX
12.000
D: 4.3
E: 7.700
PH
10.800
D: 2.8
E: 8.000
SR
10.450
D: 2.1
E: 8.350
VT
11.550
11.550/-
D: 2.8/-
E: 8.750/-
PB
10.250
D: 3.6
E: 6.650
HB
8.350
D: 2.5
E: 5.850
3
35
Elias Engen
Tromsø Turnforening
11.050
D: 3.9
E: 7.150
9.500
D: 2.40
E: 7.100
10.450
D: 2.20
E: 8.250
10.900
10.900/-
D: 2.0/-
E: 8.900/-
11.200
D: 2.60
E: 8.600
9.850
62.950
0.450
FX
11.050
D: 3.9
E: 7.150
PH
9.500
D: 2.4
E: 7.100
SR
10.450
D: 2.2
E: 8.250
VT
10.900
10.900/-
D: 2.0/-
E: 8.900/-
PB
11.200
D: 2.6
E: 8.600
HB
9.850
D: 1.3
E: 8.550
4
46
Aksel Stendahl
Stavanger Turnforening
10.250
D: 4.1
E: 6.150
9.900
D: 3.00
E: 6.900
10.100
D: 2.20
E: 7.900
10.850
10.850/-
D: 2.0/-
E: 8.850/-
11.500
D: 2.70
E: 8.800
9.250
61.850
1.550
FX
10.250
D: 4.1
E: 6.150
PH
9.900
D: 3.0
E: 6.900
SR
10.100
D: 2.2
E: 7.900
VT
10.850
10.850/-
D: 2.0/-
E: 8.850/-
PB
11.500
D: 2.7
E: 8.800
HB
9.250
D: 1.7
E: 7.550
5
19
Pål Kristian Galtung Døsvik
Bergens Turnforening
11.300
D: 4.7
E: 6.600
10.300
D: 3.20
E: 7.100
9.850
D: 2.20
E: 7.650
11.500
11.500/-
D: 2.8/-
E: 8.700/-
10.900
D: 3.00
E: 7.900
7.550
61.400
2.000
FX
11.300
D: 4.7
E: 6.600
PH
10.300
D: 3.2
E: 7.100
SR
9.850
D: 2.2
E: 7.650
VT
11.500
11.500/-
D: 2.8/-
E: 8.700/-
PB
10.900
D: 3.0
E: 7.900
HB
7.550
D: 2.5
E: 5.050
6
34
Elias Dahl-Hansen
Tromsø Turnforening
9.150
D: 3.0
E: 6.150
9.950
D: 1.80
E: 8.150
10.250
D: 1.70
E: 8.550
11.300
11.300/-
D: 2.0/-
E: 9.300/-
11.200
D: 2.50
E: 8.700
9.150
61.000
2.400
FX
9.150
D: 3.0
E: 6.150
PH
9.950
D: 1.8
E: 8.150
SR
10.250
D: 1.7
E: 8.550
VT
11.300
11.300/-
D: 2.0/-
E: 9.300/-
PB
11.200
D: 2.5
E: 8.700
HB
9.150
D: 0.7
E: 8.450
7
7
Henrik Nørgaard
Nedre Glomma Turn
12.250
D: 5.1
E: 7.150
6.600
D: 2.00
E: 4.600
10.900
D: 2.70
E: 8.200
11.350
11.350/-
D: 2.8/-
E: 8.550/-
11.500
D: 3.00
E: 8.500
8.100
60.700
2.700
FX
12.250
D: 5.1
E: 7.150
PH
6.600
D: 2.0
E: 4.600
SR
10.900
D: 2.7
E: 8.200
VT
11.350
11.350/-
D: 2.8/-
E: 8.550/-
PB
11.500
D: 3.0
E: 8.500
HB
8.100
D: 2.3
E: 5.800
8
58
Jonas Bjærke
Njård
10.500
D: 4.1
E: 6.400
9.400
D: 1.70
E: 7.700
10.000
D: 2.00
E: 8.000
11.350
11.350/-
D: 2.0/-
E: 9.350/-
9.700
D: 2.60
E: 7.100
9.000
59.950
3.450
FX
10.500
D: 4.1
E: 6.400
PH
9.400
D: 1.7
E: 7.700
SR
10.000
D: 2.0
E: 8.000
VT
11.350
11.350/-
D: 2.0/-
E: 9.350/-
PB
9.700
D: 2.6
E: 7.100
HB
9.000
D: 1.4
E: 7.600
9
43
Philip Tveteraas-Hauge
Stavanger Turnforening
10.350
D: 4.5
E: 5.850
9.800
D: 3.00
E: 6.800
8.750
D: 1.60
E: 7.150
10.800
10.800/-
D: 2.0/-
E: 8.800/-
10.700
D: 2.50
E: 8.200
9.200
59.600
3.800
FX
10.350
D: 4.5
E: 5.850
PH
9.800
D: 3.0
E: 6.800
SR
8.750
D: 1.6
E: 7.150
VT
10.800
10.800/-
D: 2.0/-
E: 8.800/-
PB
10.700
D: 2.5
E: 8.200
HB
9.200
D: 1.3
E: 7.900
10
20
Elias Backmann
Bergens Turnforening
10.850
D: 4.5
E: 6.350
8.100
D: 2.40
E: 5.700
10.350
D: 2.60
E: 7.750
11.550
11.550/-
D: 2.8/-
E: 8.750/-
10.200
D: 3.20
E: 7.000
6.950
58.000
5.400
FX
10.850
D: 4.5
E: 6.350
PH
8.100
D: 2.4
E: 5.700
SR
10.350
D: 2.6
E: 7.750
VT
11.550
11.550/-
D: 2.8/-
E: 8.750/-
PB
10.200
D: 3.2
E: 7.000
HB
6.950
D: 2.3
E: 4.650
11
10
Tobias Jacobsen
Laksevåg Turn- og Idrettslag
10.700
D: 3.5
E: 7.200
9.200
D: 1.80
E: 7.400
9.700
D: 2.10
E: 7.600
9.550
9.550/-
D: 2.0/-
E: 7.550/-
7.800
D: 2.30
E: 5.500
5.950
52.900
10.500
FX
10.700
D: 3.5
E: 7.200
PH
9.200
D: 1.8
E: 7.400
SR
9.700
D: 2.1
E: 7.600
VT
9.550
9.550/-
D: 2.0/-
E: 7.550/-
PB
7.800
D: 2.3
E: 5.500
HB
5.950
D: 0.6
E: 5.350
12
45
Uros Piljevic
Stavanger Turnforening
8.550
D: 3.4
E: 5.150
8.200
D: 3.00
E: 5.200
9.050
D: 1.40
E: 7.650
10.700
10.700/-
D: 2.0/-
E: 8.700/-
9.650
D: 2.60
E: 7.050
5.450
51.600
11.800
FX
8.550
D: 3.4
E: 5.150
PH
8.200
D: 3.0
E: 5.200
SR
9.050
D: 1.4
E: 7.650
VT
10.700
10.700/-
D: 2.0/-
E: 8.700/-
PB
9.650
D: 2.6
E: 7.050
HB
5.450
D: 1.2
E: 4.250
13
9
Martin Rasmussen Herland
Laksevåg Turn- og Idrettslag
11.600
D: 3.5
E: 8.100
8.950
D: 1.70
E: 7.250
7.100
D: 0.90
E: 8.200
ND: 2.00
10.350
10.350/-
D: 2.0/-
E: 8.350/-
5.950
D: 1.30
E: 4.650
7.550
51.500
11.900
FX
11.600
D: 3.5
E: 8.100
PH
8.950
D: 1.7
E: 7.250
SR
7.100
D: 0.9
E: 8.200
ND: 2.00
VT
10.350
10.350/-
D: 2.0/-
E: 8.350/-
PB
5.950
D: 1.3
E: 4.650
HB
7.550
D: 1.3
E: 6.250
14
48
Casper Tveteraas-Hauge
Stavanger Turnforening
10.050
D: 5.3
E: 4.750
6.200
D: 1.70
E: 4.500
10.500
10.500/-
D: 2.8/-
E: 7.700/-
11.500
D: 2.60
E: 8.900
8.150
46.400
17.000
FX
10.050
D: 5.3
E: 4.750
PH
6.200
D: 1.7
E: 4.500
SR

VT
10.500
10.500/-
D: 2.8/-
E: 7.700/-
PB
11.500
D: 2.6
E: 8.900
HB
8.150
D: 1.8
E: 6.350
15
47
Even Aspøy
Stavanger Turnforening
10.300
D: 4.5
E: 5.800
9.450
D: 1.70
E: 7.750
10.400
10.400/-
D: 2.0/-
E: 8.400/-
8.450
38.600
24.800
FX
10.300
D: 4.5
E: 5.800
PH
9.450
D: 1.7
E: 7.750
SR

VT
10.400
10.400/-
D: 2.0/-
E: 8.400/-
PB

HB
8.450
D: 1.4
E: 7.050
16
44
Johann Martin Jensen
Stavanger Turnforening
FX

PH

SR

VT
PB

HB

16
29
Julian H. Haveraaen
Oslo Turnforening
FX

PH

SR

VT
PB

HB

16
8
Markus Tøinås Pedersen
Nedre Glomma Turn
FX

PH

SR

VT
PB

HB

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
7
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turn

5.1

7.150


12.250

2
28
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo Turnforening

4.1

8.000


12.100

0.150
3
18
Marco Salamo-Johannessen, Bergens Turnforening

4.3

7.700


12.000

0.250
4
9
Martin Rasmussen Herland, Laksevåg Turn- og Idrettslag

3.5

8.100


11.600

0.650
5
19
Pål Kristian Galtung Døsvik, Bergens Turnforening

4.7

6.600


11.300

0.950
6
35
Elias Engen, Tromsø Turnforening

3.9

7.150


11.050

1.200
7
20
Elias Backmann, Bergens Turnforening

4.5

6.350


10.850

1.400
8
10
Tobias Jacobsen, Laksevåg Turn- og Idrettslag

3.5

7.200


10.700

1.550
9
58
Jonas Bjærke, Njård

4.1

6.400


10.500

1.750
10
43
Philip Tveteraas-Hauge, Stavanger Turnforening

4.5

5.850


10.350

1.900
11
47
Even Aspøy, Stavanger Turnforening

4.5

5.800


10.300

1.950
12
46
Aksel Stendahl, Stavanger Turnforening

4.1

6.150


10.250

2.000
13
48
Casper Tveteraas-Hauge, Stavanger Turnforening

5.3

4.750


10.050

2.200
14
34
Elias Dahl-Hansen, Tromsø Turnforening

3.0

6.150


9.150

3.100
15
45
Uros Piljevic, Stavanger Turnforening

3.4

5.150


8.550

3.700
16
8
Markus Tøinås Pedersen, Nedre Glomma Turn
16
29
Julian H. Haveraaen, Oslo Turnforening
16
44
Johann Martin Jensen, Stavanger Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
28
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo Turnforening

3.1

8.400


11.500

2
18
Marco Salamo-Johannessen, Bergens Turnforening

2.8

8.000


10.800

0.700
3
19
Pål Kristian Galtung Døsvik, Bergens Turnforening

3.2

7.100


10.300

1.200
4
34
Elias Dahl-Hansen, Tromsø Turnforening

1.8

8.150


9.950

1.550
5
46
Aksel Stendahl, Stavanger Turnforening

3.0

6.900


9.900

1.600
6
43
Philip Tveteraas-Hauge, Stavanger Turnforening

3.0

6.800


9.800

1.700
7
35
Elias Engen, Tromsø Turnforening

2.4

7.100


9.500

2.000
8
47
Even Aspøy, Stavanger Turnforening

1.7

7.750


9.450

2.050
9
58
Jonas Bjærke, Njård

1.7

7.700


9.400

2.100
10
10
Tobias Jacobsen, Laksevåg Turn- og Idrettslag

1.8

7.400


9.200

2.300
11
9
Martin Rasmussen Herland, Laksevåg Turn- og Idrettslag

1.7

7.250


8.950

2.550
12
45
Uros Piljevic, Stavanger Turnforening

3.0

5.200


8.200

3.300
13
20
Elias Backmann, Bergens Turnforening

2.4

5.700


8.100

3.400
14
7
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turn

2.0

4.600


6.600

4.900
15
48
Casper Tveteraas-Hauge, Stavanger Turnforening

1.7

4.500


6.200

5.300
16
8
Markus Tøinås Pedersen, Nedre Glomma Turn
16
29
Julian H. Haveraaen, Oslo Turnforening
16
44
Johann Martin Jensen, Stavanger Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
7
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turn

2.7

8.200


10.900

2
18
Marco Salamo-Johannessen, Bergens Turnforening

2.1

8.350


10.450

0.450
2
35
Elias Engen, Tromsø Turnforening

2.2

8.250


10.450

0.450
4
28
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo Turnforening

2.3

8.100


10.400

0.500
5
20
Elias Backmann, Bergens Turnforening

2.6

7.750


10.350

0.550
6
34
Elias Dahl-Hansen, Tromsø Turnforening

1.7

8.550


10.250

0.650
7
46
Aksel Stendahl, Stavanger Turnforening

2.2

7.900


10.100

0.800
8
58
Jonas Bjærke, Njård

2.0

8.000


10.000

0.900
9
19
Pål Kristian Galtung Døsvik, Bergens Turnforening

2.2

7.650


9.850

1.050
10
10
Tobias Jacobsen, Laksevåg Turn- og Idrettslag

2.1

7.600


9.700

1.200
11
45
Uros Piljevic, Stavanger Turnforening

1.4

7.650


9.050

1.850
12
43
Philip Tveteraas-Hauge, Stavanger Turnforening

1.6

7.150


8.750

2.150
13
9
Martin Rasmussen Herland, Laksevåg Turn- og Idrettslag

0.9

8.200

2.0

7.100

3.800
14
8
Markus Tøinås Pedersen, Nedre Glomma Turn
14
29
Julian H. Haveraaen, Oslo Turnforening
14
44
Johann Martin Jensen, Stavanger Turnforening
14
47
Even Aspøy, Stavanger Turnforening
14
48
Casper Tveteraas-Hauge, Stavanger Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
18
Marco Salamo-Johannessen, Bergens Turnforening


2.8


8.750
5.775
11.550

1
20
Elias Backmann, Bergens Turnforening


2.8


8.750
5.775
11.550

3
19
Pål Kristian Galtung Døsvik, Bergens Turnforening


2.8


8.700
5.750
11.500

0.025
4
58
Jonas Bjærke, Njård


2.0


9.350
5.675
11.350

0.100
4
7
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turn


2.8


8.550
5.675
11.350

0.100
6
34
Elias Dahl-Hansen, Tromsø Turnforening


2.0


9.300
5.650
11.300

0.125
7
35
Elias Engen, Tromsø Turnforening


2.0


8.900
5.450
10.900

0.325
8
46
Aksel Stendahl, Stavanger Turnforening


2.0


8.850
5.425
10.850

0.350
9
43
Philip Tveteraas-Hauge, Stavanger Turnforening


2.0


8.800
5.400
10.800

0.375
10
45
Uros Piljevic, Stavanger Turnforening


2.0


8.700
5.350
10.700

0.425
11
28
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo Turnforening


2.8


7.750
5.275
10.550

0.500
12
48
Casper Tveteraas-Hauge, Stavanger Turnforening


2.8


7.700
5.250
10.500

0.525
13
47
Even Aspøy, Stavanger Turnforening


2.0


8.400
5.200
10.400

0.575
14
9
Martin Rasmussen Herland, Laksevåg Turn- og Idrettslag


2.0


8.350
5.175
10.350

0.600
15
10
Tobias Jacobsen, Laksevåg Turn- og Idrettslag


2.0


7.550
4.775
9.550

1.000
16
8
Markus Tøinås Pedersen, Nedre Glomma Turn


16
29
Julian H. Haveraaen, Oslo Turnforening


16
44
Johann Martin Jensen, Stavanger Turnforening


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
48
Casper Tveteraas-Hauge, Stavanger Turnforening

2.6

8.900


11.500

1
46
Aksel Stendahl, Stavanger Turnforening

2.7

8.800


11.500

1
7
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turn

3.0

8.500


11.500

4
34
Elias Dahl-Hansen, Tromsø Turnforening

2.5

8.700


11.200

0.300
4
35
Elias Engen, Tromsø Turnforening

2.6

8.600


11.200

0.300
6
19
Pål Kristian Galtung Døsvik, Bergens Turnforening

3.0

7.900


10.900

0.600
7
28
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo Turnforening

2.6

8.200


10.800

0.700
8
43
Philip Tveteraas-Hauge, Stavanger Turnforening

2.5

8.200


10.700

0.800
9
18
Marco Salamo-Johannessen, Bergens Turnforening

3.6

6.650


10.250

1.250
10
20
Elias Backmann, Bergens Turnforening

3.2

7.000


10.200

1.300
11
58
Jonas Bjærke, Njård

2.6

7.100


9.700

1.800
12
45
Uros Piljevic, Stavanger Turnforening

2.6

7.050


9.650

1.850
13
10
Tobias Jacobsen, Laksevåg Turn- og Idrettslag

2.3

5.500


7.800

3.700
14
9
Martin Rasmussen Herland, Laksevåg Turn- og Idrettslag

1.3

4.650


5.950

5.550
15
8
Markus Tøinås Pedersen, Nedre Glomma Turn
15
29
Julian H. Haveraaen, Oslo Turnforening
15
44
Johann Martin Jensen, Stavanger Turnforening
15
47
Even Aspøy, Stavanger Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
35
Elias Engen, Tromsø Turnforening

1.3

8.550


9.850

2
46
Aksel Stendahl, Stavanger Turnforening

1.7

7.550


9.250

0.600
3
43
Philip Tveteraas-Hauge, Stavanger Turnforening

1.3

7.900


9.200

0.650
4
34
Elias Dahl-Hansen, Tromsø Turnforening

0.7

8.450


9.150

0.700
5
58
Jonas Bjærke, Njård

1.4

7.600


9.000

0.850
6
47
Even Aspøy, Stavanger Turnforening

1.4

7.050


8.450

1.400
7
18
Marco Salamo-Johannessen, Bergens Turnforening

2.5

5.850


8.350

1.500
8
48
Casper Tveteraas-Hauge, Stavanger Turnforening

1.8

6.350


8.150

1.700
9
7
Henrik Nørgaard, Nedre Glomma Turn

2.3

5.800


8.100

1.750
10
28
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo Turnforening

1.3

6.750


8.050

1.800
11
9
Martin Rasmussen Herland, Laksevåg Turn- og Idrettslag

1.3

6.250


7.550

2.300
11
19
Pål Kristian Galtung Døsvik, Bergens Turnforening

2.5

5.050


7.550

2.300
13
20
Elias Backmann, Bergens Turnforening

2.3

4.650


6.950

2.900
14
10
Tobias Jacobsen, Laksevåg Turn- og Idrettslag

0.6

5.350


5.950

3.900
15
45
Uros Piljevic, Stavanger Turnforening

1.2

4.250


5.450

4.400
16
8
Markus Tøinås Pedersen, Nedre Glomma Turn
16
29
Julian H. Haveraaen, Oslo Turnforening
16
44
Johann Martin Jensen, Stavanger Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 7/25/2024 6:26:18 AM
SX
SM
MD
XL
XXL