Back 

KM Turn, Oslo og Akershus Holmen Turnhall, 2019-11-02

Jenter Rekrutt 11 år Jenter Rekrutt 12 år Gutter Rekrutt Jenter Klasse I Gutter Klasse I Jenter Klasse II Gutter Klasse II Jenter Klasse III Gutter Klasse III Jenter Rekrutt Lag Gutter Rekrutt Lag Jenter Stige Lag Gutter Stige Lag
Gutter Klasse I
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
705
Sebastian Sponevik
Hoppensprett turn Jessheim
14.900
D: 6.3
E: 8.600
13.500
D: 5.70
E: 7.800
11.400
D: 4.00
E: 7.400
13.000
D: 4.00
E: 9.000
13.100
D: 4.20
E: 8.900
13.100
79.000
FX
14.900
D: 6.3
E: 8.600
PH
13.500
D: 5.7
E: 7.800
SR
11.400
D: 4.0
E: 7.400
VT
13.000
D: 4.0
E: 9.000
PB
13.100
D: 4.2
E: 8.900
HB
13.100
D: 4.5
E: 8.600
2
709
Herman Stray Sørensen
Hoppensprett turn Jessheim
12.000
D: 4.3
E: 7.700
11.250
D: 2.70
E: 8.550
10.600
D: 2.90
E: 7.700
11.500
D: 2.40
E: 9.100
12.950
D: 4.00
E: 8.950
11.200
69.500
9.500
FX
12.000
D: 4.3
E: 7.700
PH
11.250
D: 2.7
E: 8.550
SR
10.600
D: 2.9
E: 7.700
VT
11.500
D: 2.4
E: 9.100
PB
12.950
D: 4.0
E: 8.950
HB
11.200
D: 3.0
E: 8.200
3
701
Joshua Uche Ifeanyi
Njård turn
12.650
D: 4.2
E: 8.450
11.300
D: 3.10
E: 8.200
11.550
D: 2.70
E: 8.850
11.550
D: 2.40
E: 9.150
11.050
D: 3.40
E: 7.650
10.500
68.600
10.400
FX
12.650
D: 4.2
E: 8.450
PH
11.300
D: 3.1
E: 8.200
SR
11.550
D: 2.7
E: 8.850
VT
11.550
D: 2.4
E: 9.150
PB
11.050
D: 3.4
E: 7.650
HB
10.500
D: 2.6
E: 7.900
4
711
Nikolai Solhaug
Hoppensprett turn Jessheim
9.800
D: 3.8
E: 8.000
ND: 2.00
10.900
D: 2.70
E: 8.200
10.450
D: 2.20
E: 8.250
11.300
D: 2.40
E: 8.900
12.000
D: 2.90
E: 9.100
10.900
65.350
13.650
FX
9.800
D: 3.8
E: 8.000
ND: 2.00
PH
10.900
D: 2.7
E: 8.200
SR
10.450
D: 2.2
E: 8.250
VT
11.300
D: 2.4
E: 8.900
PB
12.000
D: 2.9
E: 9.100
HB
10.900
D: 3.0
E: 7.900
5
704
Laurits Laake
Njård turn
11.300
D: 3.8
E: 8.000
ND: 0.50
11.150
D: 3.40
E: 7.750
8.950
D: 2.10
E: 7.150
ND: 0.30
10.650
D: 1.60
E: 9.050
10.800
D: 2.90
E: 7.900
8.500
61.350
17.650
FX
11.300
D: 3.8
E: 8.000
ND: 0.50
PH
11.150
D: 3.4
E: 7.750
SR
8.950
D: 2.1
E: 7.150
ND: 0.30
VT
10.650
D: 1.6
E: 9.050
PB
10.800
D: 2.9
E: 7.900
HB
8.500
D: 1.7
E: 6.800
6
706
Leon Sønsteng
Hoppensprett turn Jessheim
11.450
D: 4.0
E: 7.950
ND: 0.50
8.400
D: 2.40
E: 6.000
10.700
D: 2.60
E: 8.100
10.200
D: 2.20
E: 8.000
10.350
D: 3.00
E: 7.350
9.350
60.450
18.550
FX
11.450
D: 4.0
E: 7.950
ND: 0.50
PH
8.400
D: 2.4
E: 6.000
SR
10.700
D: 2.6
E: 8.100
VT
10.200
D: 2.2
E: 8.000
PB
10.350
D: 3.0
E: 7.350
HB
9.350
D: 1.7
E: 7.650
7
710
Olav Elias Roald Holm
Hoppensprett turn Jessheim
9.700
D: 2.4
E: 7.300
9.200
D: 2.10
E: 7.400
ND: 0.30
10.800
D: 2.10
E: 9.000
ND: 0.30
10.700
D: 1.60
E: 9.100
10.750
D: 2.80
E: 7.950
9.150
60.300
18.700
FX
9.700
D: 2.4
E: 7.300
PH
9.200
D: 2.1
E: 7.400
ND: 0.30
SR
10.800
D: 2.1
E: 9.000
ND: 0.30
VT
10.700
D: 1.6
E: 9.100
PB
10.750
D: 2.8
E: 7.950
HB
9.150
D: 1.7
E: 7.450
8
707
Ola Johansen
Hoppensprett turn Jessheim
11.000
D: 3.4
E: 7.600
8.550
D: 2.30
E: 6.550
ND: 0.30
10.200
D: 2.10
E: 8.400
ND: 0.30
11.000
D: 1.60
E: 9.400
8.150
D: 2.20
E: 7.950
ND: 2.0
9.400
58.300
20.700
FX
11.000
D: 3.4
E: 7.600
PH
8.550
D: 2.3
E: 6.550
ND: 0.30
SR
10.200
D: 2.1
E: 8.400
ND: 0.30
VT
11.000
D: 1.6
E: 9.400
PB
8.150
D: 2.2
E: 7.950
ND: 2.00
HB
9.400
D: 1.6
E: 7.800
9
700
Simon Lae Ring
Njård turn
9.150
D: 3.0
E: 6.150
4.500
D: 1.00
E: 6.800
ND: 3.30
9.600
D: 2.00
E: 7.900
ND: 0.30
10.850
D: 1.60
E: 9.250
9.000
D: 1.90
E: 7.100
8.950
52.050
26.950
FX
9.150
D: 3.0
E: 6.150
PH
4.500
D: 1.0
E: 6.800
ND: 3.30
SR
9.600
D: 2.0
E: 7.900
ND: 0.30
VT
10.850
D: 1.6
E: 9.250
PB
9.000
D: 1.9
E: 7.100
HB
8.950
D: 0.7
E: 8.250
10
708
Philip ROJAS-Bigseth
Hoppensprett turn Jessheim
10.700
D: 2.70
E: 8.000
10.400
D: 1.80
E: 8.600
12.000
D: 2.90
E: 9.100
10.300
43.400
35.600
FX

PH
10.700
D: 2.7
E: 8.000
SR
10.400
D: 1.8
E: 8.600
VT

PB
12.000
D: 2.9
E: 9.100
HB
10.300
D: 2.5
E: 7.800
11
703
Herman Tønder Holen
Njård turn
7.000
D: 2.1
E: 6.900
ND: 2.00
3.300
D: 0.60
E: 6.700
ND: 4.00
6.200
D: 0.80
E: 7.700
ND: 2.30
10.350
D: 1.60
E: 8.750
6.350
D: 1.80
E: 6.550
ND: 2.0
5.350
38.550
40.450
FX
7.000
D: 2.1
E: 6.900
ND: 2.00
PH
3.300
D: 0.6
E: 6.700
ND: 4.00
SR
6.200
D: 0.8
E: 7.700
ND: 2.30
VT
10.350
D: 1.6
E: 8.750
PB
6.350
D: 1.8
E: 6.550
ND: 2.00
HB
5.350
D: 0.6
E: 6.750
ND: 2.00
12
702
Viktor Gjerde
Njård turn
8.400
D: 2.4
E: 6.000
4.700
D: 0.70
E: 7.300
ND: 3.30
6.400
D: 0.80
E: 7.900
ND: 2.30
10.400
D: 1.60
E: 8.800
4.150
D: 0.60
E: 7.550
ND: 4.0
34.050
44.950
FX
8.400
D: 2.4
E: 6.000
PH
4.700
D: 0.7
E: 7.300
ND: 3.30
SR
6.400
D: 0.8
E: 7.900
ND: 2.30
VT
10.400
D: 1.6
E: 8.800
PB
4.150
D: 0.6
E: 7.550
ND: 4.00
HB

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
705
Sebastian Sponevik, Hoppensprett turn Jessheim

6.3

8.600


14.900

2
701
Joshua Uche Ifeanyi, Njård turn

4.2

8.450


12.650

2.250
3
709
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett turn Jessheim

4.3

7.700


12.000

2.900
4
706
Leon Sønsteng, Hoppensprett turn Jessheim

4.0

7.950

0.5

11.450

3.450
5
704
Laurits Laake, Njård turn

3.8

8.000

0.5

11.300

3.600
6
707
Ola Johansen, Hoppensprett turn Jessheim

3.4

7.600


11.000

3.900
7
711
Nikolai Solhaug, Hoppensprett turn Jessheim

3.8

8.000

2.0

9.800

5.100
8
710
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett turn Jessheim

2.4

7.300


9.700

5.200
9
700
Simon Lae Ring, Njård turn

3.0

6.150


9.150

5.750
10
702
Viktor Gjerde, Njård turn

2.4

6.000


8.400

6.500
11
703
Herman Tønder Holen, Njård turn

2.1

6.900

2.0

7.000

7.900
12
708
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett turn Jessheim
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
705
Sebastian Sponevik, Hoppensprett turn Jessheim

5.7

7.800


13.500

2
701
Joshua Uche Ifeanyi, Njård turn

3.1

8.200


11.300

2.200
3
709
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett turn Jessheim

2.7

8.550


11.250

2.250
4
704
Laurits Laake, Njård turn

3.4

7.750


11.150

2.350
5
711
Nikolai Solhaug, Hoppensprett turn Jessheim

2.7

8.200


10.900

2.600
6
708
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett turn Jessheim

2.7

8.000


10.700

2.800
7
710
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett turn Jessheim

2.1

7.400

0.3

9.200

4.300
8
707
Ola Johansen, Hoppensprett turn Jessheim

2.3

6.550

0.3

8.550

4.950
9
706
Leon Sønsteng, Hoppensprett turn Jessheim

2.4

6.000


8.400

5.100
10
702
Viktor Gjerde, Njård turn

0.7

7.300

3.3

4.700

8.800
11
700
Simon Lae Ring, Njård turn

1.0

6.800

3.3

4.500

9.000
12
703
Herman Tønder Holen, Njård turn

0.6

6.700

4.0

3.300

10.200
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
701
Joshua Uche Ifeanyi, Njård turn

2.7

8.850


11.550

2
705
Sebastian Sponevik, Hoppensprett turn Jessheim

4.0

7.400


11.400

0.150
3
710
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett turn Jessheim

2.1

9.000

0.3

10.800

0.750
4
706
Leon Sønsteng, Hoppensprett turn Jessheim

2.6

8.100


10.700

0.850
5
709
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett turn Jessheim

2.9

7.700


10.600

0.950
6
711
Nikolai Solhaug, Hoppensprett turn Jessheim

2.2

8.250


10.450

1.100
7
708
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett turn Jessheim

1.8

8.600


10.400

1.150
8
707
Ola Johansen, Hoppensprett turn Jessheim

2.1

8.400

0.3

10.200

1.350
9
700
Simon Lae Ring, Njård turn

2.0

7.900

0.3

9.600

1.950
10
704
Laurits Laake, Njård turn

2.1

7.150

0.3

8.950

2.600
11
702
Viktor Gjerde, Njård turn

0.8

7.900

2.3

6.400

5.150
12
703
Herman Tønder Holen, Njård turn

0.8

7.700

2.3

6.200

5.350
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
705
Sebastian Sponevik, Hoppensprett turn Jessheim


4.0


9.000
6.500
13.000

2
701
Joshua Uche Ifeanyi, Njård turn


2.4


9.150
5.775
11.550

0.725
3
709
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett turn Jessheim


2.4


9.100
5.750
11.500

0.750
4
711
Nikolai Solhaug, Hoppensprett turn Jessheim


2.4


8.900
5.650
11.300

0.850
5
707
Ola Johansen, Hoppensprett turn Jessheim


1.6


9.400
5.500
11.000

1.000
6
700
Simon Lae Ring, Njård turn


1.6


9.250
5.425
10.850

1.075
7
710
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett turn Jessheim


1.6


9.100
5.350
10.700

1.150
8
704
Laurits Laake, Njård turn


1.6


9.050
5.325
10.650

1.175
9
702
Viktor Gjerde, Njård turn


1.6


8.800
5.200
10.400

1.300
10
703
Herman Tønder Holen, Njård turn


1.6


8.750
5.175
10.350

1.325
11
706
Leon Sønsteng, Hoppensprett turn Jessheim


2.2


8.000
5.100
10.200

1.400
12
708
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett turn Jessheim


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
705
Sebastian Sponevik, Hoppensprett turn Jessheim

4.2

8.900


13.100

2
709
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett turn Jessheim

4.0

8.950


12.950

0.150
3
708
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett turn Jessheim

2.9

9.100


12.000

1.100
3
711
Nikolai Solhaug, Hoppensprett turn Jessheim

2.9

9.100


12.000

1.100
5
701
Joshua Uche Ifeanyi, Njård turn

3.4

7.650


11.050

2.050
6
704
Laurits Laake, Njård turn

2.9

7.900


10.800

2.300
7
710
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett turn Jessheim

2.8

7.950


10.750

2.350
8
706
Leon Sønsteng, Hoppensprett turn Jessheim

3.0

7.350


10.350

2.750
9
700
Simon Lae Ring, Njård turn

1.9

7.100


9.000

4.100
10
707
Ola Johansen, Hoppensprett turn Jessheim

2.2

7.950

2.0

8.150

4.950
11
703
Herman Tønder Holen, Njård turn

1.8

6.550

2.0

6.350

6.750
12
702
Viktor Gjerde, Njård turn

0.6

7.550

4.0

4.150

8.950
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
705
Sebastian Sponevik, Hoppensprett turn Jessheim

4.5

8.600


13.100

2
709
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett turn Jessheim

3.0

8.200


11.200

1.900
3
711
Nikolai Solhaug, Hoppensprett turn Jessheim

3.0

7.900


10.900

2.200
4
701
Joshua Uche Ifeanyi, Njård turn

2.6

7.900


10.500

2.600
5
708
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett turn Jessheim

2.5

7.800


10.300

2.800
6
707
Ola Johansen, Hoppensprett turn Jessheim

1.6

7.800


9.400

3.700
7
706
Leon Sønsteng, Hoppensprett turn Jessheim

1.7

7.650


9.350

3.750
8
710
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett turn Jessheim

1.7

7.450


9.150

3.950
9
700
Simon Lae Ring, Njård turn

0.7

8.250


8.950

4.150
10
704
Laurits Laake, Njård turn

1.7

6.800


8.500

4.600
11
703
Herman Tønder Holen, Njård turn

0.6

6.750

2.0

5.350

7.750
12
702
Viktor Gjerde, Njård turn
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
705
Sebastian Sponevik, Hoppensprett turn Jessheim
709
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett turn Jessheim
701
Joshua Uche Ifeanyi, Njård turn
711
Nikolai Solhaug, Hoppensprett turn Jessheim
704
Laurits Laake, Njård turn
706
Leon Sønsteng, Hoppensprett turn Jessheim
710
Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett turn Jessheim
707
Ola Johansen, Hoppensprett turn Jessheim
700
Simon Lae Ring, Njård turn
708
Philip ROJAS-Bigseth, Hoppensprett turn Jessheim
703
Herman Tønder Holen, Njård turn
702
Viktor Gjerde, Njård turn

Last Update: 6/14/2024 5:12:55 PM
SX
SM
MD
XL
XXL