Back 

Unisport Norges cup nr. 3 turn menn Kristiansand, 2020-10-10

Rekrutt Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 FIG Age Junior Senior Junior Lag rekrutt
FIG Age Junior
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
39
Sebastian Sponevik
Hoppensprett
8.250

E: 8.250
9.450

E: 9.450
9.150
D: 0.00
E: 9.150
9.350
9.500/9.200
/-
E: 9.500/9.200
9.300
D: 0.00
E: 9.300
9.450
54.950
FX
8.250

E: 8.250
PH
9.450

E: 9.450
SR
9.150

E: 9.150
VT
9.350
9.500/9.200
D: -/-
E: 9.500/9.200
PB
9.300

E: 9.300
HB
9.450

E: 9.450
2
70
Joar Birkeland Amblie
Oslo Turnforening
8.500

E: 8.500
9.050

E: 9.050
9.150
D: 0.00
E: 9.150
9.200
9.400/9.000
/-
E: 9.400/9.000
9.250
D: 0.00
E: 9.250
9.600
54.750
0.200
FX
8.500

E: 8.500
PH
9.050

E: 9.050
SR
9.150

E: 9.150
VT
9.200
9.400/9.000
D: -/-
E: 9.400/9.000
PB
9.250

E: 9.250
HB
9.600

E: 9.600
3
47
Peder Funderud Skogvang
Tromsø Turnforening
8.650

E: 8.650
9.150

E: 9.150
9.300
D: 0.00
E: 9.300
9.500
9.400/9.600
/-
E: 9.400/9.600
9.600
D: 0.00
E: 9.600
8.200
54.400
0.550
FX
8.650

E: 8.650
PH
9.150

E: 9.150
SR
9.300

E: 9.300
VT
9.500
9.400/9.600
D: -/-
E: 9.400/9.600
PB
9.600

E: 9.600
HB
8.200

E: 8.200
4
48
Iver Oprand Heggelund
Tromsø Turnforening
7.400

E: 7.400
9.300

E: 9.300
9.300
D: 0.00
E: 9.300
9.250
9.400/9.100
/-
E: 9.400/9.100
9.350
D: 0.00
E: 9.350
8.200
52.800
2.150
FX
7.400

E: 7.400
PH
9.300

E: 9.300
SR
9.300

E: 9.300
VT
9.250
9.400/9.100
D: -/-
E: 9.400/9.100
PB
9.350

E: 9.350
HB
8.200

E: 8.200
5
68
Petter Steinsvik-Nilsen
Oslo Turnforening
8.700

E: 8.700
7.750

E: 7.750
8.650
D: 0.00
E: 8.650
9.300
9.400/9.200
/-
E: 9.400/9.200
8.700
D: 0.00
E: 8.700
8.800
51.900
3.050
FX
8.700

E: 8.700
PH
7.750

E: 7.750
SR
8.650

E: 8.650
VT
9.300
9.400/9.200
D: -/-
E: 9.400/9.200
PB
8.700

E: 8.700
HB
8.800

E: 8.800
6
61
Sebastian Dyngeland
Stavanger turnforening
6.600

E: 8.100
ND: 1.50
6.450

E: 8.050
ND: 1.60
8.850
D: 0.00
E: 8.850
9.350
9.600/9.100
/-
E: 9.600/9.100
8.400
D: 0.00
E: 8.400
8.700
48.350
6.600
FX
6.600

E: 8.100
ND: 1.50
PH
6.450

E: 8.050
ND: 1.60
SR
8.850

E: 8.850
VT
9.350
9.600/9.100
D: -/-
E: 9.600/9.100
PB
8.400

E: 8.400
HB
8.700

E: 8.700
7
41
Herman Stray Sørensen
Hoppensprett
7.900

E: 7.900
5.500

E: 7.100
ND: 1.60
8.250
D: 0.00
E: 8.250
8.950
9.300/8.600
/-
E: 9.300/8.600
8.700
D: 0.00
E: 8.700
8.750
48.050
6.900
FX
7.900

E: 7.900
PH
5.500

E: 7.100
ND: 1.60
SR
8.250

E: 8.250
VT
8.950
9.300/8.600
D: -/-
E: 9.300/8.600
PB
8.700

E: 8.700
HB
8.750

E: 8.750
8
55
Niklas Marton Syverhuset
Elverum turn
8.250

E: 8.250
6.150

E: 7.750
ND: 1.60
8.850
D: 0.00
E: 8.850
8.750
9.100/8.400
/-
E: 9.100/8.400
6.700
D: 0.00
E: 9.100
ND: 2.4
9.200
47.900
7.050
FX
8.250

E: 8.250
PH
6.150

E: 7.750
ND: 1.60
SR
8.850

E: 8.850
VT
8.750
9.100/8.400
D: -/-
E: 9.100/8.400
PB
6.700

E: 9.100
ND: 2.40
HB
9.200

E: 9.200
9
97
Kasper Berntsen
Nøtterøy turn
7.700

E: 8.100
ND: 0.40
4.850

E: 7.450
ND: 2.60
8.600
D: 0.00
E: 8.600
8.850
8.900/8.800
/-
E: 8.900/8.800
8.200
D: 0.00
E: 8.200
9.350
47.550
7.400
FX
7.700

E: 8.100
ND: 0.40
PH
4.850

E: 7.450
ND: 2.60
SR
8.600

E: 8.600
VT
8.850
8.900/8.800
D: -/-
E: 8.900/8.800
PB
8.200

E: 8.200
HB
9.350

E: 9.350
10
54
Isak Riveland
Sandnes Turnforening
6.850

E: 7.250
ND: 0.40
4.800

E: 6.900
ND: 2.10
9.000
D: 0.00
E: 9.000
9.100
9.300/8.900
/-
E: 9.300/8.900
8.500
D: 0.00
E: 8.500
8.450
46.700
8.250
FX
6.850

E: 7.250
ND: 0.40
PH
4.800

E: 6.900
ND: 2.10
SR
9.000

E: 9.000
VT
9.100
9.300/8.900
D: -/-
E: 9.300/8.900
PB
8.500

E: 8.500
HB
8.450

E: 8.450
11
71
Joshua Uche Ifeanyi
Njård Turnforening
9.000

E: 9.000
4.400

E: 7.000
ND: 2.60
8.250
D: 0.00
E: 8.250
8.500
8.200/8.800
/-
E: 8.200/8.800
8.650
D: 0.00
E: 8.650
6.350
45.150
9.800
FX
9.000

E: 9.000
PH
4.400

E: 7.000
ND: 2.60
SR
8.250

E: 8.250
VT
8.500
8.200/8.800
D: -/-
E: 8.200/8.800
PB
8.650

E: 8.650
HB
6.350

E: 7.350
ND: 1.00
12
40
Nikolai Solhaug
Hoppensprett
7.100

E: 7.100
8.100

E: 8.100
7.600
D: 0.00
E: 7.600
8.900
9.000/8.800
/-
E: 9.000/8.800
5.800
D: 0.00
E: 5.800
6.850
44.350
10.600
FX
7.100

E: 7.100
PH
8.100

E: 8.100
SR
7.600

E: 7.600
VT
8.900
9.000/8.800
D: -/-
E: 9.000/8.800
PB
5.800

E: 5.800
HB
6.850

E: 8.250
ND: 1.40
13
62
Christian Stenbakken
Stavanger turnforening
6.300

E: 6.300
9.500
9.500/9.500
/-
E: 9.500/9.500
8.600
D: 0.00
E: 8.600
24.400
30.550
FX
6.300

E: 6.300
PH

SR

VT
9.500
9.500/9.500
D: -/-
E: 9.500/9.500
PB
8.600

E: 8.600
HB

14
72
Krister Sørstrand
Kristiansands Turnforening
8.300

E: 8.300
8.300
46.650
FX
8.300

E: 8.300
PH

SR

VT
PB

HB

15
69
Magnus Nygaard-Damm
Oslo Turnforening
FX

PH

SR

VT
PB

HB

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
71
Joshua Uche Ifeanyi, Njård Turnforening


9.000


9.000

2
68
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening


8.700


8.700

0.300
3
47
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening


8.650


8.650

0.350
4
70
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening


8.500


8.500

0.500
5
72
Krister Sørstrand, Kristiansands Turnforening


8.300


8.300

0.700
6
55
Niklas Marton Syverhuset, Elverum turn


8.250


8.250

0.750
6
39
Sebastian Sponevik, Hoppensprett


8.250


8.250

0.750
8
41
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett


7.900


7.900

1.100
9
97
Kasper Berntsen, Nøtterøy turn


8.100

0.4

7.700

1.300
10
48
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening


7.400


7.400

1.600
11
40
Nikolai Solhaug, Hoppensprett


7.100


7.100

1.900
12
54
Isak Riveland, Sandnes Turnforening


7.250

0.4

6.850

2.150
13
61
Sebastian Dyngeland, Stavanger turnforening


8.100

1.5

6.600

2.400
14
62
Christian Stenbakken, Stavanger turnforening


6.300


6.300

2.700
15
69
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
39
Sebastian Sponevik, Hoppensprett


9.450


9.450

2
48
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening


9.300


9.300

0.150
3
47
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening


9.150


9.150

0.300
4
70
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening


9.050


9.050

0.400
5
40
Nikolai Solhaug, Hoppensprett


8.100


8.100

1.350
6
68
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening


7.750


7.750

1.700
7
61
Sebastian Dyngeland, Stavanger turnforening


8.050

1.6

6.450

3.000
8
55
Niklas Marton Syverhuset, Elverum turn


7.750

1.6

6.150

3.300
9
41
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett


7.100

1.6

5.500

3.950
10
97
Kasper Berntsen, Nøtterøy turn


7.450

2.6

4.850

4.600
11
54
Isak Riveland, Sandnes Turnforening


6.900

2.1

4.800

4.650
12
71
Joshua Uche Ifeanyi, Njård Turnforening


7.000

2.6

4.400

5.050
13
62
Christian Stenbakken, Stavanger turnforening
13
72
Krister Sørstrand, Kristiansands Turnforening
13
69
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
48
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening


9.300


9.300

1
47
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening


9.300


9.300

3
70
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening


9.150


9.150

0.150
3
39
Sebastian Sponevik, Hoppensprett


9.150


9.150

0.150
5
54
Isak Riveland, Sandnes Turnforening


9.000


9.000

0.300
6
55
Niklas Marton Syverhuset, Elverum turn


8.850


8.850

0.450
6
61
Sebastian Dyngeland, Stavanger turnforening


8.850


8.850

0.450
8
68
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening


8.650


8.650

0.650
9
97
Kasper Berntsen, Nøtterøy turn


8.600


8.600

0.700
10
71
Joshua Uche Ifeanyi, Njård Turnforening


8.250


8.250

1.050
10
41
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett


8.250


8.250

1.050
12
40
Nikolai Solhaug, Hoppensprett


7.600


7.600

1.700
13
62
Christian Stenbakken, Stavanger turnforening
13
72
Krister Sørstrand, Kristiansands Turnforening
13
69
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
47
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening

9.400
9.600
9.500
9.400
9.600

1
62
Christian Stenbakken, Stavanger turnforening

9.500
9.500
9.500
9.500
9.500

3
61
Sebastian Dyngeland, Stavanger turnforening

9.600
9.100
9.350
9.600
9.100

0.150
3
39
Sebastian Sponevik, Hoppensprett

9.500
9.200
9.350
9.500
9.200

0.150
5
68
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening

9.400
9.200
9.300
9.400
9.200

0.200
6
48
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening

9.400
9.100
9.250
9.400
9.100

0.250
7
70
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening

9.400
9.000
9.200
9.400
9.000

0.300
8
54
Isak Riveland, Sandnes Turnforening

9.300
8.900
9.100
9.300
8.900

0.400
9
41
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett

9.300
8.600
8.950
9.300
8.600

0.550
10
40
Nikolai Solhaug, Hoppensprett

9.000
8.800
8.900
9.000
8.800

0.600
11
97
Kasper Berntsen, Nøtterøy turn

8.900
8.800
8.850
8.900
8.800

0.650
12
55
Niklas Marton Syverhuset, Elverum turn

9.100
8.400
8.750
9.100
8.400

0.750
13
71
Joshua Uche Ifeanyi, Njård Turnforening

8.200
8.800
8.500
8.200
8.800

1.000
14
72
Krister Sørstrand, Kristiansands Turnforening


14
69
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
47
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening


9.600


9.600

2
48
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening


9.350


9.350

0.250
3
39
Sebastian Sponevik, Hoppensprett


9.300


9.300

0.300
4
70
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening


9.250


9.250

0.350
5
41
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett


8.700


8.700

0.900
5
68
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening


8.700


8.700

0.900
7
71
Joshua Uche Ifeanyi, Njård Turnforening


8.650


8.650

0.950
8
62
Christian Stenbakken, Stavanger turnforening


8.600


8.600

1.000
9
54
Isak Riveland, Sandnes Turnforening


8.500


8.500

1.100
10
61
Sebastian Dyngeland, Stavanger turnforening


8.400


8.400

1.200
11
97
Kasper Berntsen, Nøtterøy turn


8.200


8.200

1.400
12
55
Niklas Marton Syverhuset, Elverum turn


9.100

2.4

6.700

2.900
13
40
Nikolai Solhaug, Hoppensprett


5.800


5.800

3.800
14
72
Krister Sørstrand, Kristiansands Turnforening
14
69
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
70
Joar Birkeland Amblie, Oslo Turnforening


9.600


9.600

2
39
Sebastian Sponevik, Hoppensprett


9.450


9.450

0.150
3
97
Kasper Berntsen, Nøtterøy turn


9.350


9.350

0.250
4
55
Niklas Marton Syverhuset, Elverum turn


9.200


9.200

0.400
5
68
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening


8.800


8.800

0.800
6
41
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett


8.750


8.750

0.850
7
61
Sebastian Dyngeland, Stavanger turnforening


8.700


8.700

0.900
8
54
Isak Riveland, Sandnes Turnforening


8.450


8.450

1.150
9
47
Peder Funderud Skogvang, Tromsø Turnforening


8.200


8.200

1.400
9
48
Iver Oprand Heggelund, Tromsø Turnforening


8.200


8.200

1.400
11
40
Nikolai Solhaug, Hoppensprett


8.250

1.4

6.850

2.750
12
71
Joshua Uche Ifeanyi, Njård Turnforening


7.350

1.0

6.350

3.250
13
62
Christian Stenbakken, Stavanger turnforening
13
72
Krister Sørstrand, Kristiansands Turnforening
13
69
Magnus Nygaard-Damm, Oslo Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 7/25/2024 11:37:17 AM
SX
SM
MD
XL
XXL