Back 

Ifact Norgescup 1 – turn menn Stavanger, 2023-03-03

Klasse gutter 13-14 år LUM Klasse gutter 13-14 år Selvvalgt Klasse junior 15-16 år LUM Klasse junior 15-16 år Selvvalgt Klasse junior 17-18 år Klasse senior 18 og eldre Rekrutt 11-12 år gutter Team Competition
Klasse gutter 13-14 år Selvvalgt
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
262
Emil Kristensen Axberg
Oslo Turnforening
10.250
D: 3.5
E: 6.750
11.250
D: 2.90
E: 8.350
9.500
D: 2.20
E: 7.600
ND: 0.30
10.550
D: 1.60
E: 8.950
11.350
D: 2.30
E: 9.050
10.250
63.150
FX
10.250
D: 3.5
E: 6.750
PH
11.250
D: 2.9
E: 8.350
SR
9.500
D: 2.2
E: 7.600
ND: 0.30
VT
10.550
D: 1.6
E: 8.950
PB
11.350
D: 2.3
E: 9.050
HB
10.250
D: 2.1
E: 8.150
2
263
Thomas Kjønsberg
Sotra Sportsklubb
11.950
D: 3.9
E: 8.050
7.650
D: 2.50
E: 5.150
9.700
D: 2.20
E: 7.800
ND: 0.30
11.500
D: 2.80
E: 8.800
ND: 0.10
11.200
D: 2.30
E: 8.900
9.750
61.750
1.400
FX
11.950
D: 3.9
E: 8.050
PH
7.650
D: 2.5
E: 5.150
SR
9.700
D: 2.2
E: 7.800
ND: 0.30
VT
11.500
D: 2.8
E: 8.800
ND: 0.10
PB
11.200
D: 2.3
E: 8.900
HB
9.750
D: 2.1
E: 7.650
3
273
Jacob Støvne-Bjørnsen
Trondhjems Turnforening
11.650
D: 3.4
E: 8.250
8.850
D: 2.20
E: 6.650
10.050
D: 2.20
E: 8.150
ND: 0.30
11.050
D: 2.20
E: 8.850
10.900
D: 2.30
E: 8.600
8.750
61.250
1.900
FX
11.650
D: 3.4
E: 8.250
PH
8.850
D: 2.2
E: 6.650
SR
10.050
D: 2.2
E: 8.150
ND: 0.30
VT
11.050
D: 2.2
E: 8.850
PB
10.900
D: 2.3
E: 8.600
HB
8.750
D: 1.7
E: 7.050
4
261
Sondre Barbo
Oslo Turnforening
10.350
D: 3.2
E: 7.150
10.300
D: 2.40
E: 7.900
9.150
D: 2.30
E: 7.150
ND: 0.30
10.550
D: 1.60
E: 8.950
11.050
D: 2.30
E: 8.750
9.450
60.850
2.300
FX
10.350
D: 3.2
E: 7.150
PH
10.300
D: 2.4
E: 7.900
SR
9.150
D: 2.3
E: 7.150
ND: 0.30
VT
10.550
D: 1.6
E: 8.950
PB
11.050
D: 2.3
E: 8.750
HB
9.450
D: 1.6
E: 7.850
5
254
Axel Søndenaa
Hoppensprett turn
10.900
D: 3.1
E: 7.800
10.200
D: 2.00
E: 8.200
9.600
D: 2.00
E: 7.900
ND: 0.30
9.350
D: 2.40
E: 7.250
ND: 0.30
10.850
D: 2.60
E: 8.250
8.350
59.250
3.900
FX
10.900
D: 3.1
E: 7.800
PH
10.200
D: 2.0
E: 8.200
SR
9.600
D: 2.0
E: 7.900
ND: 0.30
VT
9.350
D: 2.4
E: 7.250
ND: 0.30
PB
10.850
D: 2.6
E: 8.250
HB
8.350
D: 2.3
E: 6.050
6
250
Haakon Strand-Gjernes
Asker Turnforening
9.600
D: 3.5
E: 6.100
9.900
D: 2.20
E: 7.700
8.100
D: 1.60
E: 6.800
ND: 0.30
10.450
D: 1.60
E: 8.850
10.850
D: 2.30
E: 8.550
10.050
58.950
4.200
FX
9.600
D: 3.5
E: 6.100
PH
9.900
D: 2.2
E: 7.700
SR
8.100
D: 1.6
E: 6.800
ND: 0.30
VT
10.450
D: 1.6
E: 8.850
PB
10.850
D: 2.3
E: 8.550
HB
10.050
D: 1.9
E: 8.150
7
266
Theodor Tandberg
Hødd IL
10.650
D: 2.6
E: 8.050
8.200
D: 1.40
E: 6.800
9.700
D: 2.00
E: 8.000
ND: 0.30
10.250
D: 1.60
E: 8.650
9.200
D: 2.00
E: 7.200
9.900
57.900
5.250
FX
10.650
D: 2.6
E: 8.050
PH
8.200
D: 1.4
E: 6.800
SR
9.700
D: 2.0
E: 8.000
ND: 0.30
VT
10.250
D: 1.6
E: 8.650
PB
9.200
D: 2.0
E: 7.200
HB
9.900
D: 1.7
E: 8.200
8
274
Nico Marian Schwettmann
Aalesunds Turnforening
10.600
D: 2.9
E: 7.700
8.250
D: 0.80
E: 7.450
9.550
D: 3.00
E: 6.850
ND: 0.30
10.700
D: 2.20
E: 8.600
ND: 0.10
9.800
D: 2.20
E: 7.600
8.700
57.600
5.550
FX
10.600
D: 2.9
E: 7.700
PH
8.250
D: 0.8
E: 7.450
SR
9.550
D: 3.0
E: 6.850
ND: 0.30
VT
10.700
D: 2.2
E: 8.600
ND: 0.10
PB
9.800
D: 2.2
E: 7.600
HB
8.700
D: 0.1
E: 8.600
9
258
Julian Laszlo Bergem
Njård Turn Menn
10.500
D: 3.3
E: 7.200
9.550
D: 2.20
E: 7.350
9.250
D: 1.80
E: 7.750
ND: 0.30
10.550
D: 2.20
E: 8.350
10.500
D: 2.20
E: 8.300
7.200
57.550
5.600
FX
10.500
D: 3.3
E: 7.200
PH
9.550
D: 2.2
E: 7.350
SR
9.250
D: 1.8
E: 7.750
ND: 0.30
VT
10.550
D: 2.2
E: 8.350
PB
10.500
D: 2.2
E: 8.300
HB
7.200
D: 1.3
E: 5.900
10
270
David Lian Jakobsen
Tromsø Turnforening
10.300
D: 3.1
E: 7.200
7.700
D: 0.70
E: 7.000
9.900
D: 1.50
E: 8.700
ND: 0.30
10.100
D: 2.40
E: 7.700
10.650
D: 1.90
E: 8.750
8.400
57.050
6.100
FX
10.300
D: 3.1
E: 7.200
PH
7.700
D: 0.7
E: 7.000
SR
9.900
D: 1.5
E: 8.700
ND: 0.30
VT
10.100
D: 2.4
E: 7.700
PB
10.650
D: 1.9
E: 8.750
HB
8.400
D: 0.1
E: 8.300
11
268
Jakob Åberg
Tromsø Turnforening
10.050
D: 2.6
E: 7.450
8.450
D: 1.30
E: 7.150
9.800
D: 1.50
E: 8.600
ND: 0.30
10.050
D: 1.60
E: 8.450
9.450
D: 1.80
E: 7.650
9.000
56.800
6.350
FX
10.050
D: 2.6
E: 7.450
PH
8.450
D: 1.3
E: 7.150
SR
9.800
D: 1.5
E: 8.600
ND: 0.30
VT
10.050
D: 1.6
E: 8.450
PB
9.450
D: 1.8
E: 7.650
HB
9.000
D: 0.7
E: 8.300
12
275
Max Ferdinand Kvalsvik-Olsen
Aalesunds Turnforening
9.650
D: 3.0
E: 6.650
7.850
D: 0.80
E: 7.050
9.950
D: 1.60
E: 8.650
ND: 0.30
9.800
D: 2.40
E: 7.700
ND: 0.30
10.100
D: 1.90
E: 8.200
9.400
56.750
6.400
FX
9.650
D: 3.0
E: 6.650
PH
7.850
D: 0.8
E: 7.050
SR
9.950
D: 1.6
E: 8.650
ND: 0.30
VT
9.800
D: 2.4
E: 7.700
ND: 0.30
PB
10.100
D: 1.9
E: 8.200
HB
9.400
D: 1.3
E: 8.100
13
255
Thor Erik Roald Holm
Hoppensprett turn
9.600
D: 2.7
E: 6.900
10.350
D: 2.00
E: 8.350
9.300
D: 1.50
E: 8.100
ND: 0.30
10.650
D: 1.60
E: 9.050
8.950
D: 2.10
E: 6.850
7.250
56.100
7.050
FX
9.600
D: 2.7
E: 6.900
PH
10.350
D: 2.0
E: 8.350
SR
9.300
D: 1.5
E: 8.100
ND: 0.30
VT
10.650
D: 1.6
E: 9.050
PB
8.950
D: 2.1
E: 6.850
HB
7.250
D: 0.7
E: 6.550
14
269
Olav Batalden
Tromsø Turnforening
10.600
D: 2.5
E: 8.100
5.300
D: 0.60
E: 7.700
ND: 3.00
9.300
D: 1.60
E: 8.000
ND: 0.30
10.250
D: 1.60
E: 8.650
10.200
D: 1.90
E: 8.300
8.600
54.250
8.900
FX
10.600
D: 2.5
E: 8.100
PH
5.300
D: 0.6
E: 7.700
ND: 3.00
SR
9.300
D: 1.6
E: 8.000
ND: 0.30
VT
10.250
D: 1.6
E: 8.650
PB
10.200
D: 1.9
E: 8.300
HB
8.600
D: 0.1
E: 8.500
15
272
Oliver Folkestad
Tromsø Turnforening
9.250
D: 2.6
E: 6.650
7.050
D: 1.20
E: 5.850
8.900
D: 1.50
E: 7.700
ND: 0.30
10.550
D: 1.60
E: 8.950
10.000
D: 1.80
E: 8.200
8.200
53.950
9.200
FX
9.250
D: 2.6
E: 6.650
PH
7.050
D: 1.2
E: 5.850
SR
8.900
D: 1.5
E: 7.700
ND: 0.30
VT
10.550
D: 1.6
E: 8.950
PB
10.000
D: 1.8
E: 8.200
HB
8.200
D: 0.5
E: 7.700
16
264
David Munteanu
Hødd IL
9.150
D: 1.40
E: 7.750
9.450
D: 1.50
E: 8.250
ND: 0.30
9.850
D: 1.60
E: 8.250
9.750
D: 1.80
E: 7.950
7.050
45.250
17.900
FX

PH
9.150
D: 1.4
E: 7.750
SR
9.450
D: 1.5
E: 8.250
ND: 0.30
VT
9.850
D: 1.6
E: 8.250
PB
9.750
D: 1.8
E: 7.950
HB
7.050

E: 7.050
17
265
Håkon Sundgot Brandal
Hødd IL
9.150
D: 1.40
E: 7.750
7.000
D: 1.90
E: 5.400
ND: 0.30
9.950
D: 1.60
E: 8.350
9.550
D: 1.80
E: 7.750
6.950
42.600
20.550
FX

PH
9.150
D: 1.4
E: 7.750
SR
7.000
D: 1.9
E: 5.400
ND: 0.30
VT
9.950
D: 1.6
E: 8.350
PB
9.550
D: 1.8
E: 7.750
HB
6.950
D: 1.1
E: 5.850
18
256
Vetle Aleksander Berby
Hoppensprett turn
10.650
D: 2.20
E: 8.450
9.750
D: 2.00
E: 8.050
ND: 0.30
10.350
D: 2.40
E: 7.950
8.650
39.400
23.750
FX

PH
10.650
D: 2.2
E: 8.450
SR
9.750
D: 2.0
E: 8.050
ND: 0.30
VT

PB
10.350
D: 2.4
E: 7.950
HB
8.650
D: 2.0
E: 6.650
19
267
Oscar Espeland Gunderssen
Sandnes Turn
8.350
D: 2.30
E: 6.050
9.450
D: 1.60
E: 8.150
ND: 0.30
10.400
D: 2.10
E: 8.300
9.400
37.600
25.550
FX

PH
8.350
D: 2.3
E: 6.050
SR
9.450
D: 1.6
E: 8.150
ND: 0.30
VT

PB
10.400
D: 2.1
E: 8.300
HB
9.400
D: 1.6
E: 7.800
20
260
Erik Gunerius Wang-Olsen
Oslo Turnforening
5.750
D: 1.9
E: 6.850
ND: 3.00
2.900
D: 0.60
E: 5.300
ND: 3.00
4.900
D: 0.80
E: 7.400
ND: 3.30
10.100
D: 1.60
E: 8.500
4.300
D: 0.00
E: 7.300
ND: 3.0
6.100
34.050
29.100
FX
5.750
D: 1.9
E: 6.850
ND: 3.00
PH
2.900
D: 0.6
E: 5.300
ND: 3.00
SR
4.900
D: 0.8
E: 7.400
ND: 3.30
VT
10.100
D: 1.6
E: 8.500
PB
4.300

E: 7.300
ND: 3.00
HB
6.100

E: 6.100
21
271
Magnus Øivand Schøning
Tromsø Turnforening
10.800
D: 2.20
E: 8.600
10.050
D: 2.20
E: 7.850
9.250
30.100
33.050
FX

PH

SR

VT
10.800
D: 2.2
E: 8.600
PB
10.050
D: 2.2
E: 7.850
HB
9.250
D: 1.3
E: 7.950
22
259
Leo Steffenrud
Nordstrand Turn
11.050
D: 3.3
E: 7.750
2.750
D: 1.60
E: 4.150
ND: 3.00
10.400
D: 2.40
E: 8.100
ND: 0.10
24.200
38.950
FX
11.050
D: 3.3
E: 7.750
PH
2.750
D: 1.6
E: 4.150
ND: 3.00
SR

VT
10.400
D: 2.4
E: 8.100
ND: 0.10
PB

HB

23
252
Storm Jessen Garvang
Hokksund Turnforening
9.800
D: 1.60
E: 8.200
9.800
53.350
FX

PH

SR

VT
9.800
D: 1.6
E: 8.200
PB

HB

24
253
Sebastian Røinås Lein
Hokksund Turnforening
7.150
D: 1.20
E: 5.950
7.150
56.000
FX

PH
7.150
D: 1.2
E: 5.950
SR

VT

PB

HB

25
251
Mats Ellefsen Stærkeby
Hokksund Turnforening
6.900
D: 1.30
E: 5.900
ND: 0.30
6.900
56.250
FX

PH

SR
6.900
D: 1.3
E: 5.900
ND: 0.30
VT

PB

HB

26
257
Alexander Röhrl
Njård Turn Menn
63.150
FX

PH

SR

VT

PB

HB

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
263
Thomas Kjønsberg, Sotra Sportsklubb

3.9

8.050


11.950

2
273
Jacob Støvne-Bjørnsen, Trondhjems Turnforening

3.4

8.250


11.650

0.300
3
259
Leo Steffenrud, Nordstrand Turn

3.3

7.750


11.050

0.900
4
254
Axel Søndenaa, Hoppensprett turn

3.1

7.800


10.900

1.050
5
266
Theodor Tandberg, Hødd IL

2.6

8.050


10.650

1.300
6
269
Olav Batalden, Tromsø Turnforening

2.5

8.100


10.600

1.350
6
274
Nico Marian Schwettmann, Aalesunds Turnforening

2.9

7.700


10.600

1.350
8
258
Julian Laszlo Bergem, Njård Turn Menn

3.3

7.200


10.500

1.450
9
261
Sondre Barbo, Oslo Turnforening

3.2

7.150


10.350

1.600
10
270
David Lian Jakobsen, Tromsø Turnforening

3.1

7.200


10.300

1.650
11
262
Emil Kristensen Axberg, Oslo Turnforening

3.5

6.750


10.250

1.700
12
268
Jakob Åberg, Tromsø Turnforening

2.6

7.450


10.050

1.900
13
275
Max Ferdinand Kvalsvik-Olsen, Aalesunds Turnforening

3.0

6.650


9.650

2.300
14
255
Thor Erik Roald Holm, Hoppensprett turn

2.7

6.900


9.600

2.350
14
250
Haakon Strand-Gjernes, Asker Turnforening

3.5

6.100


9.600

2.350
16
272
Oliver Folkestad, Tromsø Turnforening

2.6

6.650


9.250

2.700
17
260
Erik Gunerius Wang-Olsen, Oslo Turnforening

1.9

6.850

3.0

5.750

6.200
18
251
Mats Ellefsen Stærkeby, Hokksund Turnforening
11.950
18
252
Storm Jessen Garvang, Hokksund Turnforening
11.950
18
253
Sebastian Røinås Lein, Hokksund Turnforening
11.950
18
256
Vetle Aleksander Berby, Hoppensprett turn
11.950
18
257
Alexander Röhrl, Njård Turn Menn
11.950
18
264
David Munteanu, Hødd IL
11.950
18
265
Håkon Sundgot Brandal, Hødd IL
11.950
18
267
Oscar Espeland Gunderssen, Sandnes Turn
11.950
18
271
Magnus Øivand Schøning, Tromsø Turnforening
11.950
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
262
Emil Kristensen Axberg, Oslo Turnforening

2.9

8.350


11.250

2
256
Vetle Aleksander Berby, Hoppensprett turn

2.2

8.450


10.650

0.600
3
255
Thor Erik Roald Holm, Hoppensprett turn

2.0

8.350


10.350

0.900
4
261
Sondre Barbo, Oslo Turnforening

2.4

7.900


10.300

0.950
5
254
Axel Søndenaa, Hoppensprett turn

2.0

8.200


10.200

1.050
6
250
Haakon Strand-Gjernes, Asker Turnforening

2.2

7.700


9.900

1.350
7
258
Julian Laszlo Bergem, Njård Turn Menn

2.2

7.350


9.550

1.700
8
264
David Munteanu, Hødd IL

1.4

7.750


9.150

2.100
8
265
Håkon Sundgot Brandal, Hødd IL

1.4

7.750


9.150

2.100
10
273
Jacob Støvne-Bjørnsen, Trondhjems Turnforening

2.2

6.650


8.850

2.400
11
268
Jakob Åberg, Tromsø Turnforening

1.3

7.150


8.450

2.800
12
267
Oscar Espeland Gunderssen, Sandnes Turn

2.3

6.050


8.350

2.900
13
274
Nico Marian Schwettmann, Aalesunds Turnforening

0.8

7.450


8.250

3.000
14
266
Theodor Tandberg, Hødd IL

1.4

6.800


8.200

3.050
15
275
Max Ferdinand Kvalsvik-Olsen, Aalesunds Turnforening

0.8

7.050


7.850

3.400
16
270
David Lian Jakobsen, Tromsø Turnforening

0.7

7.000


7.700

3.550
17
263
Thomas Kjønsberg, Sotra Sportsklubb

2.5

5.150


7.650

3.600
18
253
Sebastian Røinås Lein, Hokksund Turnforening

1.2

5.950


7.150

4.100
19
272
Oliver Folkestad, Tromsø Turnforening

1.2

5.850


7.050

4.200
20
269
Olav Batalden, Tromsø Turnforening

0.6

7.700

3.0

5.300

5.950
21
260
Erik Gunerius Wang-Olsen, Oslo Turnforening

0.6

5.300

3.0

2.900

8.350
22
259
Leo Steffenrud, Nordstrand Turn

1.6

4.150

3.0

2.750

8.500
23
251
Mats Ellefsen Stærkeby, Hokksund Turnforening
11.250
23
252
Storm Jessen Garvang, Hokksund Turnforening
11.250
23
257
Alexander Röhrl, Njård Turn Menn
11.250
23
271
Magnus Øivand Schøning, Tromsø Turnforening
11.250
Sij
#
Nimi
D
E
ND
Pisteet
Erotus
1
273
Jacob Støvne-Bjørnsen, Trondhjems Turnforening

2.2

8.150

0.3

10.050

2
275
Max Ferdinand Kvalsvik-Olsen, Aalesunds Turnforening

1.6

8.650

0.3

9.950

0.100
3
270
David Lian Jakobsen, Tromsø Turnforening

1.5

8.700

0.3

9.900

0.150
4
268
Jakob Åberg, Tromsø Turnforening

1.5

8.600

0.3

9.800

0.250
5
256
Vetle Aleksander Berby, Hoppensprett turn

2.0

8.050

0.3

9.750

0.300
6
266
Theodor Tandberg, Hødd IL

2.0

8.000

0.3

9.700

0.350
6
263
Thomas Kjønsberg, Sotra Sportsklubb

2.2

7.800

0.3

9.700

0.350
8
254
Axel Søndenaa, Hoppensprett turn

2.0

7.900

0.3

9.600

0.450
9
274
Nico Marian Schwettmann, Aalesunds Turnforening

3.0

6.850

0.3

9.550

0.500
10
262
Emil Kristensen Axberg, Oslo Turnforening

2.2

7.600

0.3

9.500

0.550
11
264
David Munteanu, Hødd IL

1.5

8.250

0.3

9.450

0.600
11
267
Oscar Espeland Gunderssen, Sandnes Turn

1.6

8.150

0.3

9.450

0.600
13
255
Thor Erik Roald Holm, Hoppensprett turn

1.5

8.100

0.3

9.300

0.750
13
269
Olav Batalden, Tromsø Turnforening

1.6

8.000

0.3

9.300

0.750
15
258
Julian Laszlo Bergem, Njård Turn Menn

1.8

7.750

0.3

9.250

0.800
16
261
Sondre Barbo, Oslo Turnforening

2.3

7.150

0.3

9.150

0.900
17
272
Oliver Folkestad, Tromsø Turnforening

1.5

7.700

0.3

8.900

1.150
18
250
Haakon Strand-Gjernes, Asker Turnforening

1.6

6.800

0.3

8.100

1.950
19
265
Håkon Sundgot Brandal, Hødd IL

1.9

5.400

0.3

7.000

3.050
20
251
Mats Ellefsen Stærkeby, Hokksund Turnforening

1.3

5.900

0.3

6.900

3.150
21
260
Erik Gunerius Wang-Olsen, Oslo Turnforening

0.8

7.400

3.3

4.900

5.150
22
252
Storm Jessen Garvang, Hokksund Turnforening
10.050
22
253
Sebastian Røinås Lein, Hokksund Turnforening
10.050
22
257
Alexander Röhrl, Njård Turn Menn
10.050
22
259
Leo Steffenrud, Nordstrand Turn
10.050
22
271
Magnus Øivand Schøning, Tromsø Turnforening
10.050
Sij
#
Nimi
D
E
ND
Pisteet
Erotus
1
263
Thomas Kjønsberg, Sotra Sportsklubb


2.8


8.800


0.1

5.750
11.500

2
273
Jacob Støvne-Bjørnsen, Trondhjems Turnforening


2.2


8.850
5.525
11.050

0.225
3
271
Magnus Øivand Schøning, Tromsø Turnforening


2.2


8.600
5.400
10.800

0.350
4
274
Nico Marian Schwettmann, Aalesunds Turnforening


2.2


8.600


0.1

5.350
10.700

0.400
5
255
Thor Erik Roald Holm, Hoppensprett turn


1.6


9.050
5.325
10.650

0.425
6
262
Emil Kristensen Axberg, Oslo Turnforening


1.6


8.950
5.275
10.550

0.475
6
261
Sondre Barbo, Oslo Turnforening


1.6


8.950
5.275
10.550

0.475
6
272
Oliver Folkestad, Tromsø Turnforening


1.6


8.950
5.275
10.550

0.475
6
258
Julian Laszlo Bergem, Njård Turn Menn


2.2


8.350
5.275
10.550

0.475
10
250
Haakon Strand-Gjernes, Asker Turnforening


1.6


8.850
5.225
10.450

0.525
11
259
Leo Steffenrud, Nordstrand Turn


2.4


8.100


0.1

5.200
10.400

0.550
12
269
Olav Batalden, Tromsø Turnforening


1.6


8.650
5.125
10.250

0.625
12
266
Theodor Tandberg, Hødd IL


1.6


8.650
5.125
10.250

0.625
14
260
Erik Gunerius Wang-Olsen, Oslo Turnforening


1.6


8.500
5.050
10.100

0.700
14
270
David Lian Jakobsen, Tromsø Turnforening


2.4


7.700
5.050
10.100

0.700
16
268
Jakob Åberg, Tromsø Turnforening


1.6


8.450
5.025
10.050

0.725
17
265
Håkon Sundgot Brandal, Hødd IL


1.6


8.350
4.975
9.950

0.775
18
264
David Munteanu, Hødd IL


1.6


8.250
4.925
9.850

0.825
19
252
Storm Jessen Garvang, Hokksund Turnforening


1.6


8.200
4.900
9.800

0.850
19
275
Max Ferdinand Kvalsvik-Olsen, Aalesunds Turnforening


2.4


7.700


0.3

4.900
9.800

0.850
21
254
Axel Søndenaa, Hoppensprett turn


2.4


7.250


0.3

4.675
9.350

1.075
22
251
Mats Ellefsen Stærkeby, Hokksund Turnforening


5.750
22
253
Sebastian Røinås Lein, Hokksund Turnforening


5.750
22
256
Vetle Aleksander Berby, Hoppensprett turn


5.750
22
257
Alexander Röhrl, Njård Turn Menn


5.750
22
267
Oscar Espeland Gunderssen, Sandnes Turn


5.750
Sij
#
Nimi
D
E
ND
Pisteet
Erotus
1
262
Emil Kristensen Axberg, Oslo Turnforening

2.3

9.050


11.350

2
263
Thomas Kjønsberg, Sotra Sportsklubb

2.3

8.900


11.200

0.150
3
261
Sondre Barbo, Oslo Turnforening

2.3

8.750


11.050

0.300
4
273
Jacob Støvne-Bjørnsen, Trondhjems Turnforening

2.3

8.600


10.900

0.450
5
250
Haakon Strand-Gjernes, Asker Turnforening

2.3

8.550


10.850

0.500
5
254
Axel Søndenaa, Hoppensprett turn

2.6

8.250


10.850

0.500
7
270
David Lian Jakobsen, Tromsø Turnforening

1.9

8.750


10.650

0.700
8
258
Julian Laszlo Bergem, Njård Turn Menn

2.2

8.300


10.500

0.850
9
267
Oscar Espeland Gunderssen, Sandnes Turn

2.1

8.300


10.400

0.950
10
256
Vetle Aleksander Berby, Hoppensprett turn

2.4

7.950


10.350

1.000
11
269
Olav Batalden, Tromsø Turnforening

1.9

8.300


10.200

1.150
12
275
Max Ferdinand Kvalsvik-Olsen, Aalesunds Turnforening

1.9

8.200


10.100

1.250
13
271
Magnus Øivand Schøning, Tromsø Turnforening

2.2

7.850


10.050

1.300
14
272
Oliver Folkestad, Tromsø Turnforening

1.8

8.200


10.000

1.350
15
274
Nico Marian Schwettmann, Aalesunds Turnforening

2.2

7.600


9.800

1.550
16
264
David Munteanu, Hødd IL

1.8

7.950


9.750

1.600
17
265
Håkon Sundgot Brandal, Hødd IL

1.8

7.750


9.550

1.800
18
268
Jakob Åberg, Tromsø Turnforening

1.8

7.650


9.450

1.900
19
266
Theodor Tandberg, Hødd IL

2.0

7.200


9.200

2.150
20
255
Thor Erik Roald Holm, Hoppensprett turn

2.1

6.850


8.950

2.400
21
260
Erik Gunerius Wang-Olsen, Oslo Turnforening


7.300

3.0

4.300

7.050
22
251
Mats Ellefsen Stærkeby, Hokksund Turnforening
11.350
22
252
Storm Jessen Garvang, Hokksund Turnforening
11.350
22
253
Sebastian Røinås Lein, Hokksund Turnforening
11.350
22
257
Alexander Röhrl, Njård Turn Menn
11.350
22
259
Leo Steffenrud, Nordstrand Turn
11.350
Sij
#
Nimi
D
E
ND
Pisteet
Erotus
1
262
Emil Kristensen Axberg, Oslo Turnforening

2.1

8.150


10.250

2
250
Haakon Strand-Gjernes, Asker Turnforening

1.9

8.150


10.050

0.200
3
266
Theodor Tandberg, Hødd IL

1.7

8.200


9.900

0.350
4
263
Thomas Kjønsberg, Sotra Sportsklubb

2.1

7.650


9.750

0.500
5
261
Sondre Barbo, Oslo Turnforening

1.6

7.850


9.450

0.800
6
275
Max Ferdinand Kvalsvik-Olsen, Aalesunds Turnforening

1.3

8.100


9.400

0.850
6
267
Oscar Espeland Gunderssen, Sandnes Turn

1.6

7.800


9.400

0.850
8
271
Magnus Øivand Schøning, Tromsø Turnforening

1.3

7.950


9.250

1.000
9
268
Jakob Åberg, Tromsø Turnforening

0.7

8.300


9.000

1.250
10
273
Jacob Støvne-Bjørnsen, Trondhjems Turnforening

1.7

7.050


8.750

1.500
11
274
Nico Marian Schwettmann, Aalesunds Turnforening

0.1

8.600


8.700

1.550
12
256
Vetle Aleksander Berby, Hoppensprett turn

2.0

6.650


8.650

1.600
13
269
Olav Batalden, Tromsø Turnforening

0.1

8.500


8.600

1.650
14
270
David Lian Jakobsen, Tromsø Turnforening

0.1

8.300


8.400

1.850
15
254
Axel Søndenaa, Hoppensprett turn

2.3

6.050


8.350

1.900
16
272
Oliver Folkestad, Tromsø Turnforening

0.5

7.700


8.200

2.050
17
255
Thor Erik Roald Holm, Hoppensprett turn

0.7

6.550


7.250

3.000
18
258
Julian Laszlo Bergem, Njård Turn Menn

1.3

5.900


7.200

3.050
19
264
David Munteanu, Hødd IL


7.050


7.050

3.200
20
265
Håkon Sundgot Brandal, Hødd IL

1.1

5.850


6.950

3.300
21
260
Erik Gunerius Wang-Olsen, Oslo Turnforening


6.100


6.100

4.150
22
251
Mats Ellefsen Stærkeby, Hokksund Turnforening
10.250
22
252
Storm Jessen Garvang, Hokksund Turnforening
10.250
22
253
Sebastian Røinås Lein, Hokksund Turnforening
10.250
22
257
Alexander Röhrl, Njård Turn Menn
10.250
22
259
Leo Steffenrud, Nordstrand Turn
10.250
Sij
#
Nimi
D
E
ND
Pisteet
Erotus
262
Emil Kristensen Axberg, Oslo Turnforening
263
Thomas Kjønsberg, Sotra Sportsklubb
273
Jacob Støvne-Bjørnsen, Trondhjems Turnforening
261
Sondre Barbo, Oslo Turnforening
254
Axel Søndenaa, Hoppensprett turn
250
Haakon Strand-Gjernes, Asker Turnforening
266
Theodor Tandberg, Hødd IL
274
Nico Marian Schwettmann, Aalesunds Turnforening
258
Julian Laszlo Bergem, Njård Turn Menn
270
David Lian Jakobsen, Tromsø Turnforening
268
Jakob Åberg, Tromsø Turnforening
275
Max Ferdinand Kvalsvik-Olsen, Aalesunds Turnforening
255
Thor Erik Roald Holm, Hoppensprett turn
269
Olav Batalden, Tromsø Turnforening
272
Oliver Folkestad, Tromsø Turnforening
264
David Munteanu, Hødd IL
265
Håkon Sundgot Brandal, Hødd IL
267
Oscar Espeland Gunderssen, Sandnes Turn
260
Erik Gunerius Wang-Olsen, Oslo Turnforening
271
Magnus Øivand Schøning, Tromsø Turnforening
259
Leo Steffenrud, Nordstrand Turn
252
Storm Jessen Garvang, Hokksund Turnforening
253
Sebastian Røinås Lein, Hokksund Turnforening
251
Mats Ellefsen Stærkeby, Hokksund Turnforening
257
Alexander Röhrl, Njård Turn Menn

Last Update: 5/26/2024 8:23:02 AM
SX
SM
MD
XL
XXL