Back 

Regionsfinale 2018, Midt-Norge Kristiansund, 20.-21. oktober 2018

Gutter Klasse 1 Gutter Klasse 1 Apparatfinaler Gutter Rekrutt Gutter Rekrutt Apparatfinaler Jenter FIG Junior Jenter FIG Junior Apparatfinaler Jenter Klasse 1 Jenter Klasse 1 Apparatfinaler Jenter Klasse 2 Jenter Klasse 2 Apparatfinaler Jenter Rekrutt 11 år Jenter Rekrutt 11 år Apparatfinaler Jenter Rekrutt 12 år Jenter Rekrutt 12 år Apparatfinaler Lag Gutter Kretslag Jenter Lag Jenter Rekrutt
Jenter Rekrutt 12 år
Unofficial results
Pl
#
Name
Vault
Uneven bars
Beam
Floor
Total
Gap
1
222
Karoline Søberg
Trondhjems Turnforening
13.000
D: 4.0
E: 9.000
13.300
D: 5.40
E: 7.900
13.250
D: 6.50
E: 6.750
14.450
D: 6.20
E: 8.250
54.000
VT
13.000
D: 4.0
E: 9.000
UB
13.300
D: 5.4
E: 7.900
BB
13.250
D: 6.5
E: 6.750
FX
14.450
D: 6.2
E: 8.250
2
220
Annika Bjerkan
Trondhjems Turnforening
12.750
D: 4.0
E: 8.750
13.200
D: 6.30
E: 6.900
13.650
D: 6.80
E: 6.850
13.900
D: 6.40
E: 7.500
53.500
0.500
VT
12.750
D: 4.0
E: 8.750
UB
13.200
D: 6.3
E: 6.900
BB
13.650
D: 6.8
E: 6.850
FX
13.900
D: 6.4
E: 7.500
3
214
Julie Ansok Høgås
Nidaros Turn
11.800
D: 3.2
E: 8.600
11.300
D: 3.00
E: 8.300
14.150
D: 5.60
E: 8.550
13.450
D: 5.60
E: 7.850
50.700
3.300
VT
11.800
D: 3.2
E: 8.600
UB
11.300
D: 3.0
E: 8.300
BB
14.150
D: 5.6
E: 8.550
FX
13.450
D: 5.6
E: 7.850
4
208
Thea Vassdal
Molde Turnforening
10.950
D: 4.0
E: 6.950
12.300
D: 5.50
E: 6.800
13.500
D: 6.20
E: 7.300
13.650
D: 6.10
E: 7.550
50.400
3.600
VT
10.950
D: 4.0
E: 6.950
UB
12.300
D: 5.5
E: 6.800
BB
13.500
D: 6.2
E: 7.300
FX
13.650
D: 6.1
E: 7.550
5
207
Vår Bugge Varhaugvik
Molde Turnforening
11.750
D: 4.0
E: 7.750
12.000
D: 5.30
E: 6.700
12.500
D: 6.30
E: 6.200
14.000
D: 6.00
E: 8.000
50.250
3.750
VT
11.750
D: 4.0
E: 7.750
UB
12.000
D: 5.3
E: 6.700
BB
12.500
D: 6.3
E: 6.200
FX
14.000
D: 6.0
E: 8.000
6
215
Leah Marianne Bjørkmo
Nidaros Turn
11.600
D: 3.2
E: 8.400
11.100
D: 3.00
E: 8.100
13.800
D: 5.80
E: 8.000
13.650
D: 5.70
E: 7.950
50.150
3.850
VT
11.600
D: 3.2
E: 8.400
UB
11.100
D: 3.0
E: 8.100
BB
13.800
D: 5.8
E: 8.000
FX
13.650
D: 5.7
E: 7.950
7
212
Dina Melhus Hildrum
Nidaros Turn
11.550
D: 2.8
E: 8.750
12.100
D: 3.50
E: 8.600
13.600
D: 5.50
E: 8.100
12.750
D: 5.00
E: 7.750
50.000
4.000
VT
11.550
D: 2.8
E: 8.750
UB
12.100
D: 3.5
E: 8.600
BB
13.600
D: 5.5
E: 8.100
FX
12.750
D: 5.0
E: 7.750
8
209
Ingrid Mørkeseth Eriksen
Molde Turnforening
10.800
D: 2.0
E: 8.800
10.000
D: 2.00
E: 8.000
14.450
D: 6.50
E: 7.950
13.950
D: 6.00
E: 7.950
49.200
4.800
VT
10.800
D: 2.0
E: 8.800
UB
10.000
D: 2.0
E: 8.000
BB
14.450
D: 6.5
E: 7.950
FX
13.950
D: 6.0
E: 7.950
9
221
Guro Knutsen
Trondhjems Turnforening
11.300
D: 2.8
E: 8.500
11.000
D: 3.00
E: 8.000
12.450
D: 5.80
E: 6.650
13.450
D: 5.50
E: 7.950
48.200
5.800
VT
11.300
D: 2.8
E: 8.500
UB
11.000
D: 3.0
E: 8.000
BB
12.450
D: 5.8
E: 6.650
FX
13.450
D: 5.5
E: 7.950
10
203
Karina Saxrud
IL Sverre Turn
11.350
D: 2.8
E: 8.550
10.200
D: 3.00
E: 7.200
12.850
D: 5.80
E: 7.050
13.400
D: 5.30
E: 8.100
47.800
6.200
VT
11.350
D: 2.8
E: 8.550
UB
10.200
D: 3.0
E: 7.200
BB
12.850
D: 5.8
E: 7.050
FX
13.400
D: 5.3
E: 8.100
11
213
Ingrid Kristine Sørmo
Nidaros Turn
10.350
D: 2.0
E: 8.350
11.600
D: 3.20
E: 8.400
12.600
D: 5.60
E: 7.000
12.800
D: 5.10
E: 7.700
47.350
6.650
VT
10.350
D: 2.0
E: 8.350
UB
11.600
D: 3.2
E: 8.400
BB
12.600
D: 5.6
E: 7.000
FX
12.800
D: 5.1
E: 7.700
12
210
Leah Ugelstad-Myevang
Molde Turnforening
11.400
D: 2.8
E: 8.600
9.600
D: 2.20
E: 7.400
13.500
D: 5.70
E: 7.800
12.750
D: 5.50
E: 7.550
ND: 0.30
47.250
6.750
VT
11.400
D: 2.8
E: 8.600
UB
9.600
D: 2.2
E: 7.400
BB
13.500
D: 5.7
E: 7.800
FX
12.750
D: 5.5
E: 7.550
ND: 0.30
13
217
Tora Løvik Sperle
Nidaros Turn
11.400
D: 3.2
E: 8.200
11.400
D: 3.00
E: 8.400
12.250
D: 5.00
E: 7.250
12.100
D: 5.00
E: 7.100
47.150
6.850
VT
11.400
D: 3.2
E: 8.200
UB
11.400
D: 3.0
E: 8.400
BB
12.250
D: 5.0
E: 7.250
FX
12.100
D: 5.0
E: 7.100
14
200
Tina Vingsnes
Aalesunds Turnforening
12.200
D: 3.2
E: 9.000
9.000
D: 2.00
E: 7.000
11.850
D: 6.20
E: 5.650
12.850
D: 5.40
E: 7.450
45.900
8.100
VT
12.200
D: 3.2
E: 9.000
UB
9.000
D: 2.0
E: 7.000
BB
11.850
D: 6.2
E: 5.650
FX
12.850
D: 5.4
E: 7.450
15
201
Aina Dimmen Utgård
IL Hødd Turn
10.400
D: 2.0
E: 8.400
9.900
D: 2.20
E: 7.700
10.450
D: 4.50
E: 5.950
12.300
D: 5.30
E: 7.000
43.050
10.950
VT
10.400
D: 2.0
E: 8.400
UB
9.900
D: 2.2
E: 7.700
BB
10.450
D: 4.5
E: 5.950
FX
12.300
D: 5.3
E: 7.000
16
219
Johanna Skjei
Stjørdals Blink
10.050
D: 1.5
E: 8.550
7.100

E: 8.100
ND: 1.00
11.500
D: 5.00
E: 6.500
12.400
D: 4.40
E: 8.000
41.050
12.950
VT
10.050
D: 1.5
E: 8.550
UB
7.100

E: 8.100
ND: 1.00
BB
11.500
D: 5.0
E: 6.500
FX
12.400
D: 4.4
E: 8.000
17
218
Emilie Flaamo
Stjørdals Blink
10.050
D: 1.5
E: 8.550
7.300

E: 8.300
ND: 1.00
11.450
D: 5.10
E: 6.350
11.900
D: 4.40
E: 7.500
40.700
13.300
VT
10.050
D: 1.5
E: 8.550
UB
7.300

E: 8.300
ND: 1.00
BB
11.450
D: 5.1
E: 6.350
FX
11.900
D: 4.4
E: 7.500
18
204
Hannah Gustad Strøm
IL Sverre Turn
10.100
D: 2.0
E: 8.100
9.500
D: 3.00
E: 6.500
6.450
D: 4.90
E: 5.550
ND: 4.00
12.500
D: 5.20
E: 7.300
38.550
15.450
VT
10.100
D: 2.0
E: 8.100
UB
9.500
D: 3.0
E: 6.500
BB
6.450
D: 4.9
E: 5.550
ND: 4.00
FX
12.500
D: 5.2
E: 7.300
19
216
Rikke Øvermo Johansen
Nidaros Turn
10.300
D: 1.5
E: 8.800
7.200

E: 8.200
ND: 1.00
10.250
D: 4.70
E: 5.550
7.600
D: 0.00
E: 7.600
35.350
18.650
VT
10.300
D: 1.5
E: 8.800
UB
7.200

E: 8.200
ND: 1.00
BB
10.250
D: 4.7
E: 5.550
FX
7.600

E: 7.600
20
205
Tiril Espendatter Walldén Hermann
IL Sverre Turn
10.950
D: 2.0
E: 8.950
10.500
D: 3.00
E: 7.500
13.250
D: 5.10
E: 8.150
34.700
19.300
VT
10.950
D: 2.0
E: 8.950
UB
10.500
D: 3.0
E: 7.500
BB

FX
13.250
D: 5.1
E: 8.150
21
211
Amalie Reme
Nidaros Turn
10.000
D: 1.5
E: 8.500
8.800
D: 1.50
E: 7.300
5.650
D: 2.00
E: 3.650
7.000
D: 0.00
E: 7.000
31.450
22.550
VT
10.000
D: 1.5
E: 8.500
UB
8.800
D: 1.5
E: 7.300
BB
5.650
D: 2.0
E: 3.650
FX
7.000

E: 7.000
22
206
Susanne Hannaseth
Kristiansunds Turnforening
54.000
VT

UB

BB

FX

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
222
Karoline Søberg, Trondhjems Turnforening


4.0


9.000
6.500
13.000

2
220
Annika Bjerkan, Trondhjems Turnforening


4.0


8.750
6.375
12.750

0.125
3
200
Tina Vingsnes, Aalesunds Turnforening


3.2


9.000
6.100
12.200

0.400
4
214
Julie Ansok Høgås, Nidaros Turn


3.2


8.600
5.900
11.800

0.600
5
207
Vår Bugge Varhaugvik, Molde Turnforening


4.0


7.750
5.875
11.750

0.625
6
215
Leah Marianne Bjørkmo, Nidaros Turn


3.2


8.400
5.800
11.600

0.700
7
212
Dina Melhus Hildrum, Nidaros Turn


2.8


8.750
5.775
11.550

0.725
8
210
Leah Ugelstad-Myevang, Molde Turnforening


2.8


8.600
5.700
11.400

0.800
8
217
Tora Løvik Sperle, Nidaros Turn


3.2


8.200
5.700
11.400

0.800
10
203
Karina Saxrud, IL Sverre Turn


2.8


8.550
5.675
11.350

0.825
11
221
Guro Knutsen, Trondhjems Turnforening


2.8


8.500
5.650
11.300

0.850
12
205
Tiril Espendatter Walldén Hermann, IL Sverre Turn


2.0


8.950
5.475
10.950

1.025
12
208
Thea Vassdal, Molde Turnforening


4.0


6.950
5.475
10.950

1.025
14
209
Ingrid Mørkeseth Eriksen, Molde Turnforening


2.0


8.800
5.400
10.800

1.100
15
201
Aina Dimmen Utgård, IL Hødd Turn


2.0


8.400
5.200
10.400

1.300
16
213
Ingrid Kristine Sørmo, Nidaros Turn


2.0


8.350
5.175
10.350

1.325
17
216
Rikke Øvermo Johansen, Nidaros Turn


1.5


8.800
5.150
10.300

1.350
18
204
Hannah Gustad Strøm, IL Sverre Turn


2.0


8.100
5.050
10.100

1.450
19
219
Johanna Skjei, Stjørdals Blink


1.5


8.550
5.025
10.050

1.475
19
218
Emilie Flaamo, Stjørdals Blink


1.5


8.550
5.025
10.050

1.475
21
211
Amalie Reme, Nidaros Turn


1.5


8.500
5.000
10.000

1.500
22
206
Susanne Hannaseth, Kristiansunds Turnforening


6.500
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
222
Karoline Søberg, Trondhjems Turnforening

5.4

7.900


13.300

2
220
Annika Bjerkan, Trondhjems Turnforening

6.3

6.900


13.200

0.100
3
208
Thea Vassdal, Molde Turnforening

5.5

6.800


12.300

1.000
4
212
Dina Melhus Hildrum, Nidaros Turn

3.5

8.600


12.100

1.200
5
207
Vår Bugge Varhaugvik, Molde Turnforening

5.3

6.700


12.000

1.300
6
213
Ingrid Kristine Sørmo, Nidaros Turn

3.2

8.400


11.600

1.700
7
217
Tora Løvik Sperle, Nidaros Turn

3.0

8.400


11.400

1.900
8
214
Julie Ansok Høgås, Nidaros Turn

3.0

8.300


11.300

2.000
9
215
Leah Marianne Bjørkmo, Nidaros Turn

3.0

8.100


11.100

2.200
10
221
Guro Knutsen, Trondhjems Turnforening

3.0

8.000


11.000

2.300
11
205
Tiril Espendatter Walldén Hermann, IL Sverre Turn

3.0

7.500


10.500

2.800
12
203
Karina Saxrud, IL Sverre Turn

3.0

7.200


10.200

3.100
13
209
Ingrid Mørkeseth Eriksen, Molde Turnforening

2.0

8.000


10.000

3.300
14
201
Aina Dimmen Utgård, IL Hødd Turn

2.2

7.700


9.900

3.400
15
210
Leah Ugelstad-Myevang, Molde Turnforening

2.2

7.400


9.600

3.700
16
204
Hannah Gustad Strøm, IL Sverre Turn

3.0

6.500


9.500

3.800
17
200
Tina Vingsnes, Aalesunds Turnforening

2.0

7.000


9.000

4.300
18
211
Amalie Reme, Nidaros Turn

1.5

7.300


8.800

4.500
19
218
Emilie Flaamo, Stjørdals Blink


8.300

1.0

7.300

6.000
20
216
Rikke Øvermo Johansen, Nidaros Turn


8.200

1.0

7.200

6.100
21
219
Johanna Skjei, Stjørdals Blink


8.100

1.0

7.100

6.200
22
206
Susanne Hannaseth, Kristiansunds Turnforening
13.300
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
209
Ingrid Mørkeseth Eriksen, Molde Turnforening

6.5

7.950


14.450

2
214
Julie Ansok Høgås, Nidaros Turn

5.6

8.550


14.150

0.300
3
215
Leah Marianne Bjørkmo, Nidaros Turn

5.8

8.000


13.800

0.650
4
220
Annika Bjerkan, Trondhjems Turnforening

6.8

6.850


13.650

0.800
5
212
Dina Melhus Hildrum, Nidaros Turn

5.5

8.100


13.600

0.850
6
210
Leah Ugelstad-Myevang, Molde Turnforening

5.7

7.800


13.500

0.950
6
208
Thea Vassdal, Molde Turnforening

6.2

7.300


13.500

0.950
8
222
Karoline Søberg, Trondhjems Turnforening

6.5

6.750


13.250

1.200
9
203
Karina Saxrud, IL Sverre Turn

5.8

7.050


12.850

1.600
10
213
Ingrid Kristine Sørmo, Nidaros Turn

5.6

7.000


12.600

1.850
11
207
Vår Bugge Varhaugvik, Molde Turnforening

6.3

6.200


12.500

1.950
12
221
Guro Knutsen, Trondhjems Turnforening

5.8

6.650


12.450

2.000
13
217
Tora Løvik Sperle, Nidaros Turn

5.0

7.250


12.250

2.200
14
200
Tina Vingsnes, Aalesunds Turnforening

6.2

5.650


11.850

2.600
15
219
Johanna Skjei, Stjørdals Blink

5.0

6.500


11.500

2.950
16
218
Emilie Flaamo, Stjørdals Blink

5.1

6.350


11.450

3.000
17
201
Aina Dimmen Utgård, IL Hødd Turn

4.5

5.950


10.450

4.000
18
216
Rikke Øvermo Johansen, Nidaros Turn

4.7

5.550


10.250

4.200
19
204
Hannah Gustad Strøm, IL Sverre Turn

4.9

5.550

4.0

6.450

8.000
20
211
Amalie Reme, Nidaros Turn

2.0

3.650


5.650

8.800
21
205
Tiril Espendatter Walldén Hermann, IL Sverre Turn
14.450
21
206
Susanne Hannaseth, Kristiansunds Turnforening
14.450
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
222
Karoline Søberg, Trondhjems Turnforening

6.2

8.250


14.450

2
207
Vår Bugge Varhaugvik, Molde Turnforening

6.0

8.000


14.000

0.450
3
209
Ingrid Mørkeseth Eriksen, Molde Turnforening

6.0

7.950


13.950

0.500
4
220
Annika Bjerkan, Trondhjems Turnforening

6.4

7.500


13.900

0.550
5
215
Leah Marianne Bjørkmo, Nidaros Turn

5.7

7.950


13.650

0.800
5
208
Thea Vassdal, Molde Turnforening

6.1

7.550


13.650

0.800
7
221
Guro Knutsen, Trondhjems Turnforening

5.5

7.950


13.450

1.000
7
214
Julie Ansok Høgås, Nidaros Turn

5.6

7.850


13.450

1.000
9
203
Karina Saxrud, IL Sverre Turn

5.3

8.100


13.400

1.050
10
205
Tiril Espendatter Walldén Hermann, IL Sverre Turn

5.1

8.150


13.250

1.200
11
200
Tina Vingsnes, Aalesunds Turnforening

5.4

7.450


12.850

1.600
12
213
Ingrid Kristine Sørmo, Nidaros Turn

5.1

7.700


12.800

1.650
13
212
Dina Melhus Hildrum, Nidaros Turn

5.0

7.750


12.750

1.700
13
210
Leah Ugelstad-Myevang, Molde Turnforening

5.5

7.550

0.3

12.750

1.700
15
204
Hannah Gustad Strøm, IL Sverre Turn

5.2

7.300


12.500

1.950
16
219
Johanna Skjei, Stjørdals Blink

4.4

8.000


12.400

2.050
17
201
Aina Dimmen Utgård, IL Hødd Turn

5.3

7.000


12.300

2.150
18
217
Tora Løvik Sperle, Nidaros Turn

5.0

7.100


12.100

2.350
19
218
Emilie Flaamo, Stjørdals Blink

4.4

7.500


11.900

2.550
20
216
Rikke Øvermo Johansen, Nidaros Turn


7.600


7.600

6.850
21
211
Amalie Reme, Nidaros Turn


7.000


7.000

7.450
22
206
Susanne Hannaseth, Kristiansunds Turnforening
14.450
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 5/23/2024 9:02:32 PM
SX
SM
MD
XL
XXL