Back 

Unisport Norges Cup nr. 3 turn menn Kristiansand, 2021-09-25

Junior Junior FIG Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Rekrutt Senior Team Competition
Junior FIG
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
122
Petter Steinsvik-Nilsen
Oslo Turnforening
8.700

E: 8.700
8.050

E: 8.050
9.150
D: 0.00
E: 9.150
9.025
8.800/9.250
/-
E: 8.800/9.250
9.050
D: 0.00
E: 9.050
8.800
52.775
FX
8.700

E: 8.700
PH
8.050

E: 8.050
SR
9.150

E: 9.150
VT
9.025
8.800/9.250
D: -/-
E: 8.800/9.250
PB
9.050

E: 9.050
HB
8.800

E: 8.800
2
128
Jakob Kvamsøe
Bergen Turnforening
8.550

E: 8.550
7.300

E: 7.300
9.050
D: 0.00
E: 9.050
8.600
9.200/8.000
/-
E: 9.200/8.000
9.300
D: 0.00
E: 9.300
8.800
51.600
1.175
FX
8.550

E: 8.550
PH
7.300

E: 7.300
SR
9.050

E: 9.050
VT
8.600
9.200/8.000
D: -/-
E: 9.200/8.000
PB
9.300

E: 9.300
HB
8.800

E: 8.800
3
134
Herman Stray Sørensen
Hoppensprett Jessheim Turn
7.150

E: 7.150
7.650

E: 7.650
8.750
D: 0.00
E: 8.750
8.725
8.900/8.550
/-
E: 8.900/8.550
9.300
D: 0.00
E: 9.300
8.000
49.575
3.200
FX
7.150

E: 7.150
PH
7.650

E: 7.650
SR
8.750

E: 8.750
VT
8.725
8.900/8.550
D: -/-
E: 8.900/8.550
PB
9.300

E: 9.300
HB
8.000

E: 8.000
4
136
William Sønsteng
Hoppensprett Jessheim Turn
8.100

E: 8.100
6.050

E: 7.250
ND: 1.20
8.350
D: 0.00
E: 8.350
8.775
8.400/9.150
/-
E: 8.400/9.150
9.400
D: 0.00
E: 9.400
8.800
49.475
3.300
FX
8.100

E: 8.100
PH
6.050

E: 7.250
ND: 1.20
SR
8.350

E: 8.350
VT
8.775
8.400/9.150
D: -/-
E: 8.400/9.150
PB
9.400

E: 9.400
HB
8.800

E: 9.300
ND: 0.50
5
120
Joshua Ifeanyi
Njård
8.700

E: 8.700
5.650

E: 7.250
ND: 1.60
8.700
D: 0.00
E: 8.700
9.100
9.050/9.150
/-
E: 9.050/9.150
8.050
D: 0.00
E: 8.050
8.400
48.600
4.175
FX
8.700

E: 8.700
PH
5.650

E: 7.250
ND: 1.60
SR
8.700

E: 8.700
VT
9.100
9.050/9.150
D: -/-
E: 9.050/9.150
PB
8.050

E: 8.050
HB
8.400

E: 8.400
5
139
Aleksander Lundekvam
Sotra SK Turn og Dans
7.800

E: 7.800
6.350

E: 6.350
9.550
D: 0.00
E: 9.550
8.250
8.150/8.350
/-
E: 8.150/8.350
8.550
D: 0.00
E: 8.550
8.100
48.600
4.175
FX
7.800

E: 7.800
PH
6.350

E: 6.350
SR
9.550

E: 9.550
VT
8.250
8.150/8.350
D: -/-
E: 8.150/8.350
PB
8.550

E: 8.550
HB
8.100

E: 8.100
5
123
Laurits Vambheim Hegbom
Oslo Turnforening
7.600

E: 7.600
7.450

E: 7.450
8.900
D: 0.00
E: 8.900
8.600
8.450/8.750
/-
E: 8.450/8.750
8.900
D: 0.00
E: 8.900
7.150
48.600
4.175
FX
7.600

E: 7.600
PH
7.450

E: 7.450
SR
8.900

E: 8.900
VT
8.600
8.450/8.750
D: -/-
E: 8.450/8.750
PB
8.900

E: 8.900
HB
7.150

E: 8.550
ND: 1.40
8
132
Sebastian Dyngeland
Stavanger turnforening
7.600

E: 7.600
6.300

E: 8.000
ND: 1.70
8.850
D: 0.00
E: 8.850
8.675
9.050/8.300
/-
E: 9.050/8.300
8.950
D: 0.00
E: 8.950
6.450
46.825
5.950
FX
7.600

E: 7.600
PH
6.300

E: 8.000
ND: 1.70
SR
8.850

E: 8.850
VT
8.675
9.050/8.300
D: -/-
E: 9.050/8.300
PB
8.950

E: 8.950
HB
6.450

E: 6.950
ND: 0.50
9
130
Linus Astrup Monen
Nøtterøy
7.000

E: 7.100
ND: 0.10
5.600

E: 6.800
ND: 1.20
9.100
D: 0.00
E: 9.100
8.375
8.150/8.600
/-
E: 8.150/8.600
8.900
D: 0.00
E: 8.900
7.800
46.775
6.000
FX
7.000

E: 7.100
ND: 0.10
PH
5.600

E: 6.800
ND: 1.20
SR
9.100

E: 9.100
VT
8.375
8.150/8.600
D: -/-
E: 8.150/8.600
PB
8.900

E: 8.900
HB
7.800

E: 7.800
10
129
Kasper Berntsen
Nøtterøy
7.950

E: 7.950
5.750

E: 7.350
ND: 1.60
8.700
D: 0.00
E: 8.700
8.950
9.050/8.850
/-
E: 9.050/8.850
6.900
D: 0.00
E: 6.900
8.300
46.550
6.225
FX
7.950

E: 7.950
PH
5.750

E: 7.350
ND: 1.60
SR
8.700

E: 8.700
VT
8.950
9.050/8.850
D: -/-
E: 9.050/8.850
PB
6.900

E: 6.900
HB
8.300

E: 8.300
11
121
Isak Riveland
Sandnes Turn
6.650

E: 6.850
ND: 0.20
5.950

E: 7.650
ND: 1.70
9.150
D: 0.00
E: 9.150
8.800
8.850/8.750
/-
E: 8.850/8.750
8.250
D: 0.00
E: 8.250
6.200
45.000
7.775
FX
6.650

E: 6.850
ND: 0.20
PH
5.950

E: 7.650
ND: 1.70
SR
9.150

E: 9.150
VT
8.800
8.850/8.750
D: -/-
E: 8.850/8.750
PB
8.250

E: 8.250
HB
6.200

E: 8.100
ND: 1.90
12
126
Ivan Maltsev
Oslo Turnforening
7.050

E: 7.350
ND: 0.30
4.750

E: 6.850
ND: 2.10
7.600
D: 0.00
E: 7.600
8.675
8.400/8.950
/-
E: 8.400/8.950
8.400
D: 0.00
E: 8.400
8.050
44.525
8.250
FX
7.050

E: 7.350
ND: 0.30
PH
4.750

E: 6.850
ND: 2.10
SR
7.600

E: 7.600
VT
8.675
8.400/8.950
D: -/-
E: 8.400/8.950
PB
8.400

E: 8.400
HB
8.050

E: 8.050
13
135
Nikolai Solhaug
Hoppensprett Jessheim Turn
5.300

E: 6.000
ND: 0.70
5.650

E: 5.650
8.000
D: 0.00
E: 8.000
8.625
8.650/8.600
/-
E: 8.650/8.600
7.550
D: 0.00
E: 7.550
6.850
41.975
10.800
FX
5.300

E: 6.000
ND: 0.70
PH
5.650

E: 5.650
SR
8.000

E: 8.000
VT
8.625
8.650/8.600
D: -/-
E: 8.650/8.600
PB
7.550

E: 7.550
HB
6.850

E: 8.250
ND: 1.40
14
140
Mikal Hammersland
Sotra SK Turn og Dans
5.450

E: 6.250
ND: 0.80
5.750

E: 7.850
ND: 2.10
8.700
D: 0.00
E: 8.700
8.600
8.500/8.700
/-
E: 8.500/8.700
8.850
D: 0.00
E: 8.850
4.450
41.800
10.975
FX
5.450

E: 6.250
ND: 0.80
PH
5.750

E: 7.850
ND: 2.10
SR
8.700

E: 8.700
VT
8.600
8.500/8.700
D: -/-
E: 8.500/8.700
PB
8.850

E: 8.850
HB
4.450

E: 5.850
ND: 1.40
15
125
Jacob Andersen
Oslo Turnforening
6.850

E: 6.850
5.250

E: 6.450
ND: 1.20
7.700
D: 0.00
E: 8.200
ND: 0.50
8.200
8.150/8.250
/-
E: 8.150/8.250
7.850
D: 0.00
E: 7.850
5.450
41.300
11.475
FX
6.850

E: 6.850
PH
5.250

E: 6.450
ND: 1.20
SR
7.700

E: 8.200
ND: 0.50
VT
8.200
8.150/8.250
D: -/-
E: 8.150/8.250
PB
7.850

E: 7.850
HB
5.450

E: 6.850
ND: 1.40
16
127
Phillip Lieske
Bergen Turnforening
6.450

E: 7.650
ND: 1.20
6.850
D: 0.00
E: 6.850
8.800
D: 0.00
E: 8.800
8.000
30.100
22.675
FX

PH
6.450

E: 7.650
ND: 1.20
SR
6.850

E: 6.850
VT
PB
8.800

E: 8.800
HB
8.000

E: 9.400
ND: 1.40
17
138
Leo Jung
Sotra SK Turn og Dans
4.000

E: 6.100
ND: 2.10
8.900
D: 0.00
E: 8.900
8.800
D: 0.00
E: 8.800
5.700
27.400
25.375
FX

PH
4.000

E: 6.100
ND: 2.10
SR
8.900

E: 8.900
VT
PB
8.800

E: 8.800
HB
5.700

E: 6.700
ND: 1.00
18
124
Tage Phong Gullbrandsson
Oslo Turnforening
4.650

E: 6.750
ND: 2.10
8.450
D: 0.00
E: 8.450
6.300
D: 0.00
E: 6.700
ND: 0.4
4.850
24.250
28.525
FX

PH
4.650

E: 6.750
ND: 2.10
SR
8.450

E: 8.450
VT
PB
6.300

E: 6.700
ND: 0.40
HB
4.850

E: 6.750
ND: 1.90
19
137
Jonas B. Dølvik
Fana og Laksevåg
FX

PH

SR

VT
PB

HB

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
120
Joshua Ifeanyi, Njård


8.700


8.700

1
122
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening


8.700


8.700

3
128
Jakob Kvamsøe, Bergen Turnforening


8.550


8.550

0.150
4
136
William Sønsteng, Hoppensprett Jessheim Turn


8.100


8.100

0.600
5
129
Kasper Berntsen, Nøtterøy


7.950


7.950

0.750
6
139
Aleksander Lundekvam , Sotra SK Turn og Dans


7.800


7.800

0.900
7
132
Sebastian Dyngeland, Stavanger turnforening


7.600


7.600

1.100
7
123
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo Turnforening


7.600


7.600

1.100
9
134
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Jessheim Turn


7.150


7.150

1.550
10
126
Ivan Maltsev, Oslo Turnforening


7.350

0.3

7.050

1.650
11
130
Linus Astrup Monen, Nøtterøy


7.100

0.1

7.000

1.700
12
125
Jacob Andersen, Oslo Turnforening


6.850


6.850

1.850
13
121
Isak Riveland, Sandnes Turn


6.850

0.2

6.650

2.050
14
140
Mikal Hammersland , Sotra SK Turn og Dans


6.250

0.8

5.450

3.250
15
135
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Jessheim Turn


6.000

0.7

5.300

3.400
16
127
Phillip Lieske, Bergen Turnforening
16
124
Tage Phong Gullbrandsson, Oslo Turnforening
16
137
Jonas B. Dølvik, Fana og Laksevåg
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
122
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening


8.050


8.050

2
134
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Jessheim Turn


7.650


7.650

0.400
3
123
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo Turnforening


7.450


7.450

0.600
4
128
Jakob Kvamsøe, Bergen Turnforening


7.300


7.300

0.750
5
127
Phillip Lieske, Bergen Turnforening


7.650

1.2

6.450

1.600
6
139
Aleksander Lundekvam , Sotra SK Turn og Dans


6.350


6.350

1.700
7
132
Sebastian Dyngeland, Stavanger turnforening


8.000

1.7

6.300

1.750
8
136
William Sønsteng, Hoppensprett Jessheim Turn


7.250

1.2

6.050

2.000
9
121
Isak Riveland, Sandnes Turn


7.650

1.7

5.950

2.100
10
140
Mikal Hammersland , Sotra SK Turn og Dans


7.850

2.1

5.750

2.300
10
129
Kasper Berntsen, Nøtterøy


7.350

1.6

5.750

2.300
12
120
Joshua Ifeanyi, Njård


7.250

1.6

5.650

2.400
12
135
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Jessheim Turn


5.650


5.650

2.400
14
130
Linus Astrup Monen, Nøtterøy


6.800

1.2

5.600

2.450
15
125
Jacob Andersen, Oslo Turnforening


6.450

1.2

5.250

2.800
16
126
Ivan Maltsev, Oslo Turnforening


6.850

2.1

4.750

3.300
17
124
Tage Phong Gullbrandsson, Oslo Turnforening


6.750

2.1

4.650

3.400
18
138
Leo Jung, Sotra SK Turn og Dans


6.100

2.1

4.000

4.050
19
137
Jonas B. Dølvik, Fana og Laksevåg
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
139
Aleksander Lundekvam , Sotra SK Turn og Dans


9.550


9.550

2
122
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening


9.150


9.150

0.400
2
121
Isak Riveland, Sandnes Turn


9.150


9.150

0.400
4
130
Linus Astrup Monen, Nøtterøy


9.100


9.100

0.450
5
128
Jakob Kvamsøe, Bergen Turnforening


9.050


9.050

0.500
6
123
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo Turnforening


8.900


8.900

0.650
6
138
Leo Jung, Sotra SK Turn og Dans


8.900


8.900

0.650
8
132
Sebastian Dyngeland, Stavanger turnforening


8.850


8.850

0.700
9
134
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Jessheim Turn


8.750


8.750

0.800
10
120
Joshua Ifeanyi, Njård


8.700


8.700

0.850
10
129
Kasper Berntsen, Nøtterøy


8.700


8.700

0.850
10
140
Mikal Hammersland , Sotra SK Turn og Dans


8.700


8.700

0.850
13
124
Tage Phong Gullbrandsson, Oslo Turnforening


8.450


8.450

1.100
14
136
William Sønsteng, Hoppensprett Jessheim Turn


8.350


8.350

1.200
15
135
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Jessheim Turn


8.000


8.000

1.550
16
125
Jacob Andersen, Oslo Turnforening


8.200

0.5

7.700

1.850
17
126
Ivan Maltsev, Oslo Turnforening


7.600


7.600

1.950
18
127
Phillip Lieske, Bergen Turnforening


6.850


6.850

2.700
19
137
Jonas B. Dølvik, Fana og Laksevåg
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
120
Joshua Ifeanyi, Njård

9.050
9.150
9.100
9.050
9.150

2
122
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening

8.800
9.250
9.025
8.800
9.250

0.075
3
129
Kasper Berntsen, Nøtterøy

9.050
8.850
8.950
9.050
8.850

0.150
4
121
Isak Riveland, Sandnes Turn

8.850
8.750
8.800
8.850
8.750

0.300
5
136
William Sønsteng, Hoppensprett Jessheim Turn

8.400
9.150
8.775
8.400
9.150

0.325
6
134
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Jessheim Turn

8.900
8.550
8.725
8.900
8.550

0.375
7
132
Sebastian Dyngeland, Stavanger turnforening

9.050
8.300
8.675
9.050
8.300

0.425
7
126
Ivan Maltsev, Oslo Turnforening

8.400
8.950
8.675
8.400
8.950

0.425
9
135
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Jessheim Turn

8.650
8.600
8.625
8.650
8.600

0.475
10
128
Jakob Kvamsøe, Bergen Turnforening

9.200
8.000
8.600
9.200
8.000

0.500
10
123
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo Turnforening

8.450
8.750
8.600
8.450
8.750

0.500
10
140
Mikal Hammersland , Sotra SK Turn og Dans

8.500
8.700
8.600
8.500
8.700

0.500
13
130
Linus Astrup Monen, Nøtterøy

8.150
8.600
8.375
8.150
8.600

0.725
14
139
Aleksander Lundekvam , Sotra SK Turn og Dans

8.150
8.350
8.250
8.150
8.350

0.850
15
125
Jacob Andersen, Oslo Turnforening

8.150
8.250
8.200
8.150
8.250

0.900
16
127
Phillip Lieske, Bergen Turnforening


16
124
Tage Phong Gullbrandsson, Oslo Turnforening


16
137
Jonas B. Dølvik, Fana og Laksevåg


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
136
William Sønsteng, Hoppensprett Jessheim Turn


9.400


9.400

2
128
Jakob Kvamsøe, Bergen Turnforening


9.300


9.300

0.100
2
134
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Jessheim Turn


9.300


9.300

0.100
4
122
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening


9.050


9.050

0.350
5
132
Sebastian Dyngeland, Stavanger turnforening


8.950


8.950

0.450
6
123
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo Turnforening


8.900


8.900

0.500
6
130
Linus Astrup Monen, Nøtterøy


8.900


8.900

0.500
8
140
Mikal Hammersland , Sotra SK Turn og Dans


8.850


8.850

0.550
9
127
Phillip Lieske, Bergen Turnforening


8.800


8.800

0.600
9
138
Leo Jung, Sotra SK Turn og Dans


8.800


8.800

0.600
11
139
Aleksander Lundekvam , Sotra SK Turn og Dans


8.550


8.550

0.850
12
126
Ivan Maltsev, Oslo Turnforening


8.400


8.400

1.000
13
121
Isak Riveland, Sandnes Turn


8.250


8.250

1.150
14
120
Joshua Ifeanyi, Njård


8.050


8.050

1.350
15
125
Jacob Andersen, Oslo Turnforening


7.850


7.850

1.550
16
135
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Jessheim Turn


7.550


7.550

1.850
17
129
Kasper Berntsen, Nøtterøy


6.900


6.900

2.500
18
124
Tage Phong Gullbrandsson, Oslo Turnforening


6.700

0.4

6.300

3.100
19
137
Jonas B. Dølvik, Fana og Laksevåg
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
136
William Sønsteng, Hoppensprett Jessheim Turn


9.300

0.5

8.800

1
122
Petter Steinsvik-Nilsen, Oslo Turnforening


8.800


8.800

1
128
Jakob Kvamsøe, Bergen Turnforening


8.800


8.800

4
120
Joshua Ifeanyi, Njård


8.400


8.400

0.400
5
129
Kasper Berntsen, Nøtterøy


8.300


8.300

0.500
6
139
Aleksander Lundekvam , Sotra SK Turn og Dans


8.100


8.100

0.700
7
126
Ivan Maltsev, Oslo Turnforening


8.050


8.050

0.750
8
127
Phillip Lieske, Bergen Turnforening


9.400

1.4

8.000

0.800
8
134
Herman Stray Sørensen, Hoppensprett Jessheim Turn


8.000


8.000

0.800
10
130
Linus Astrup Monen, Nøtterøy


7.800


7.800

1.000
11
123
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo Turnforening


8.550

1.4

7.150

1.650
12
135
Nikolai Solhaug, Hoppensprett Jessheim Turn


8.250

1.4

6.850

1.950
13
132
Sebastian Dyngeland, Stavanger turnforening


6.950

0.5

6.450

2.350
14
121
Isak Riveland, Sandnes Turn


8.100

1.9

6.200

2.600
15
138
Leo Jung, Sotra SK Turn og Dans


6.700

1.0

5.700

3.100
16
125
Jacob Andersen, Oslo Turnforening


6.850

1.4

5.450

3.350
17
124
Tage Phong Gullbrandsson, Oslo Turnforening


6.750

1.9

4.850

3.950
18
140
Mikal Hammersland , Sotra SK Turn og Dans


5.850

1.4

4.450

4.350
19
137
Jonas B. Dølvik, Fana og Laksevåg
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 7/25/2024 12:46:53 PM
SX
SM
MD
XL
XXL