Back 

Mälarcupen 2023 Åkeshov, 2023-11-03

CoPO / Sv Pok. Finals WAG Youth Finals WAG Junior Finals WAG Senior Finals MAG Youth Finals MAG Junior Finals MAG Junior 2 Finals MAG Senior Finals WAG Youth WAG Junior WAG Senior MAG Youth MAG Junior MAG Junior 2 MAG Senior Level 7 / Steg 7 CoPO / Sv Pok. WAG Team competition MAG Team Competition Future Stars Team competition
MAG Senior
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
549
Janick Brunner
Liestal
13.400
D: 4.7
E: 8.700
12.900
D: 4.50
E: 8.400
13.300
D: 4.20
E: 9.100
13.250
13.250/-
D: 4.0/-
E: 9.250/-
12.350
D: 4.70
E: 7.650
12.800
78.000
FX
13.400
D: 4.7
E: 8.700
PH
12.900
D: 4.5
E: 8.400
SR
13.300
D: 4.2
E: 9.100
VT
13.250
13.250/-
D: 4.0/-
E: 9.250/-
PB
12.350
D: 4.7
E: 7.650
HB
12.800
D: 4.5
E: 8.300
2
528
Valgard Rainhardsson
Gerpla
13.000
D: 4.9
E: 8.100
12.200
D: 4.20
E: 8.000
13.050
D: 4.40
E: 8.650
14.150
14.150/13.650
D: 4.8/4.0
E: 9.350/9.650
13.000
D: 4.80
E: 8.200
12.450
77.850
0.150
FX
13.000
D: 4.9
E: 8.100
PH
12.200
D: 4.2
E: 8.000
SR
13.050
D: 4.4
E: 8.650
VT
14.150
14.150/13.650
D: 4.8/4.0
E: 9.350/9.650
PB
13.000
D: 4.8
E: 8.200
HB
12.450
D: 4.4
E: 8.050
3
544
Marcus Stenberg
Lulegym.
12.750
D: 4.6
E: 8.150
12.050
D: 4.00
E: 8.050
13.300
D: 4.70
E: 8.600
13.850
13.850/-
D: 4.4/-
E: 9.450/-
11.850
D: 4.30
E: 7.550
12.750
76.550
1.450
FX
12.750
D: 4.6
E: 8.150
PH
12.050
D: 4.0
E: 8.050
SR
13.300
D: 4.7
E: 8.600
VT
13.850
13.850/-
D: 4.4/-
E: 9.450/-
PB
11.850
D: 4.3
E: 7.550
HB
12.750
D: 4.7
E: 8.050
4
553
Joakim Lenberg
M/S
11.950
D: 4.7
E: 7.250
13.000
D: 4.40
E: 8.600
12.850
D: 4.20
E: 8.650
13.300
13.300/-
D: 4.0/-
E: 9.300/-
12.850
D: 4.40
E: 8.450
12.000
75.950
2.050
FX
11.950
D: 4.7
E: 7.250
PH
13.000
D: 4.4
E: 8.600
SR
12.850
D: 4.2
E: 8.650
VT
13.300
13.300/-
D: 4.0/-
E: 9.300/-
PB
12.850
D: 4.4
E: 8.450
HB
12.000
D: 3.6
E: 8.400
5
505
Ian Staubitzer
KVKSo
12.750
D: 4.5
E: 8.250
12.300
D: 4.20
E: 8.100
12.350
D: 4.20
E: 8.150
13.100
13.100/-
D: 4.0/-
E: 9.100/-
12.250
D: 4.50
E: 7.750
12.050
74.800
3.200
FX
12.750
D: 4.5
E: 8.250
PH
12.300
D: 4.2
E: 8.100
SR
12.350
D: 4.2
E: 8.150
VT
13.100
13.100/-
D: 4.0/-
E: 9.100/-
PB
12.250
D: 4.5
E: 7.750
HB
12.050
D: 3.8
E: 8.250
6
534
Ricards Plate
Riga GS
13.500
D: 5.1
E: 8.500
ND: 0.10
12.250
D: 4.70
E: 7.550
12.950
D: 4.40
E: 8.550
12.500
12.500/13.250
D: 4.0/4.0
E: 8.600/9.250
ND: 0.10 / -
11.050
D: 4.70
E: 6.350
11.750
74.000
4.000
FX
13.500
D: 5.1
E: 8.500
ND: 0.10
PH
12.250
D: 4.7
E: 7.550
SR
12.950
D: 4.4
E: 8.550
VT
12.500
12.500/13.250
D: 4.0/4.0
E: 8.600/9.250
ND: 0.10/0.00
PB
11.050
D: 4.7
E: 6.350
HB
11.750
D: 4.7
E: 7.050
7
504
Silas Fricker
KVKSo
12.750
D: 4.6
E: 8.250
ND: 0.10
11.050
D: 3.10
E: 7.950
13.050
D: 4.10
E: 8.950
12.250
12.250/-
D: 4.0/-
E: 8.350/-
ND: 0.10 / -
12.600
D: 4.40
E: 8.200
12.150
73.850
4.150
FX
12.750
D: 4.6
E: 8.250
ND: 0.10
PH
11.050
D: 3.1
E: 7.950
SR
13.050
D: 4.1
E: 8.950
VT
12.250
12.250/-
D: 4.0/-
E: 8.350/-
ND: 0.10/0.00
PB
12.600
D: 4.4
E: 8.200
HB
12.150
D: 4.2
E: 7.950
8
522
William Sundell
HG
12.350
D: 4.4
E: 7.950
13.150
D: 5.80
E: 7.350
11.400
D: 2.70
E: 8.700
12.650
12.650/-
D: 4.0/-
E: 8.650/-
12.450
D: 3.80
E: 8.650
11.550
73.550
4.450
FX
12.350
D: 4.4
E: 7.950
PH
13.150
D: 5.8
E: 7.350
SR
11.400
D: 2.7
E: 8.700
VT
12.650
12.650/-
D: 4.0/-
E: 8.650/-
PB
12.450
D: 3.8
E: 8.650
HB
11.550
D: 3.4
E: 8.150
9
550
Jonas Munsch
Liestal
12.500
D: 3.8
E: 8.700
9.350
D: 2.90
E: 6.450
13.150
D: 4.30
E: 8.850
13.300
13.300/-
D: 4.0/-
E: 9.300/-
12.100
D: 3.70
E: 8.400
12.600
73.000
5.000
FX
12.500
D: 3.8
E: 8.700
PH
9.350
D: 2.9
E: 6.450
SR
13.150
D: 4.3
E: 8.850
VT
13.300
13.300/-
D: 4.0/-
E: 9.300/-
PB
12.100
D: 3.7
E: 8.400
HB
12.600
D: 4.5
E: 8.100
9
537
Emil Woivalin
Esboon T.
12.800
D: 4.6
E: 8.200
11.600
D: 3.40
E: 8.200
12.400
D: 3.50
E: 8.900
12.950
12.950/-
D: 4.0/-
E: 8.950/-
12.050
D: 4.40
E: 7.650
11.200
73.000
5.000
FX
12.800
D: 4.6
E: 8.200
PH
11.600
D: 3.4
E: 8.200
SR
12.400
D: 3.5
E: 8.900
VT
12.950
12.950/-
D: 4.0/-
E: 8.950/-
PB
12.050
D: 4.4
E: 7.650
HB
11.200
D: 3.1
E: 8.100
11
546
Olof Antti
Lulegym.
11.650
D: 4.7
E: 6.950
11.900
D: 3.50
E: 8.400
12.750
D: 4.20
E: 8.550
13.800
13.800/12.950
D: 4.8/4.0
E: 9.000/8.950
10.200
D: 3.20
E: 7.000
11.500
71.800
6.200
FX
11.650
D: 4.7
E: 6.950
PH
11.900
D: 3.5
E: 8.400
SR
12.750
D: 4.2
E: 8.550
VT
13.800
13.800/12.950
D: 4.8/4.0
E: 9.000/8.950
PB
10.200
D: 3.2
E: 7.000
HB
11.500
D: 3.5
E: 8.000
12
551
Benaja Munsch
Liestal
12.350
D: 4.2
E: 8.150
10.850
D: 2.80
E: 8.050
12.150
D: 4.10
E: 8.050
13.650
13.650/12.850
D: 4.8/4.0
E: 8.850/8.850
12.350
D: 3.30
E: 9.050
9.900
71.250
6.750
FX
12.350
D: 4.2
E: 8.150
PH
10.850
D: 2.8
E: 8.050
SR
12.150
D: 4.1
E: 8.050
VT
13.650
13.650/12.850
D: 4.8/4.0
E: 8.850/8.850
PB
12.350
D: 3.3
E: 9.050
HB
9.900
D: 2.2
E: 7.700
13
529
August Ingi Davidsson
Gerpla
12.350
D: 5.1
E: 7.550
ND: 0.30
11.000
D: 3.80
E: 7.200
13.350
D: 4.40
E: 8.950
12.750
12.750/-
D: 4.0/-
E: 8.850/-
ND: 0.10 / -
10.450
D: 4.50
E: 5.950
11.300
71.200
6.800
FX
12.350
D: 5.1
E: 7.550
ND: 0.30
PH
11.000
D: 3.8
E: 7.200
SR
13.350
D: 4.4
E: 8.950
VT
12.750
12.750/-
D: 4.0/-
E: 8.850/-
ND: 0.10/0.00
PB
10.450
D: 4.5
E: 5.950
HB
11.300
D: 4.2
E: 7.100
14
508
Adam Björs
HG
11.400
D: 4.5
E: 7.000
ND: 0.10
11.900
D: 3.40
E: 8.500
11.800
D: 3.80
E: 8.000
12.650
12.650/-
D: 4.0/-
E: 8.650/-
12.000
D: 3.00
E: 9.000
10.800
70.550
7.450
FX
11.400
D: 4.5
E: 7.000
ND: 0.10
PH
11.900
D: 3.4
E: 8.500
SR
11.800
D: 3.8
E: 8.000
VT
12.650
12.650/-
D: 4.0/-
E: 8.650/-
PB
12.000
D: 3.0
E: 9.000
HB
10.800
D: 2.8
E: 8.000
15
532
Martin Bjarni Gudmundsson
Gerpla
11.400
D: 4.7
E: 6.700
10.150
D: 3.40
E: 6.750
11.900
D: 4.10
E: 7.800
13.450
13.450/12.850
D: 4.8/4.0
E: 8.650/8.850
11.050
D: 3.70
E: 7.350
11.900
69.850
8.150
FX
11.400
D: 4.7
E: 6.700
PH
10.150
D: 3.4
E: 6.750
SR
11.900
D: 4.1
E: 7.800
VT
13.450
13.450/12.850
D: 4.8/4.0
E: 8.650/8.850
PB
11.050
D: 3.7
E: 7.350
HB
11.900
D: 4.4
E: 7.500
16
523
Hugo Woxblom
HG
12.400
D: 4.2
E: 8.200
11.950
D: 3.80
E: 8.150
11.500
D: 3.40
E: 8.100
13.000
13.000/-
D: 4.0/-
E: 9.000/-
9.850
D: 3.10
E: 6.750
10.900
69.600
8.400
FX
12.400
D: 4.2
E: 8.200
PH
11.950
D: 3.8
E: 8.150
SR
11.500
D: 3.4
E: 8.100
VT
13.000
13.000/-
D: 4.0/-
E: 9.000/-
PB
9.850
D: 3.1
E: 6.750
HB
10.900
D: 3.0
E: 7.900
17
545
Emil Espling
Lulegym.
11.900
D: 4.8
E: 7.200
ND: 0.10
11.950
D: 4.70
E: 7.250
10.500
D: 2.50
E: 8.300
ND: 0.30
13.100
13.100/13.500
D: 4.0/4.4
E: 9.100/9.100
11.300
D: 3.10
E: 8.200
10.750
69.500
8.500
FX
11.900
D: 4.8
E: 7.200
ND: 0.10
PH
11.950
D: 4.7
E: 7.250
SR
10.500
D: 2.5
E: 8.300
ND: 0.30
VT
13.100
13.100/13.500
D: 4.0/4.4
E: 9.100/9.100
PB
11.300
D: 3.1
E: 8.200
HB
10.750
D: 2.5
E: 8.250
18
507
Allesandro Signorini
KVKSo
11.400
D: 3.4
E: 8.000
11.300
D: 3.50
E: 7.800
12.050
D: 4.10
E: 7.950
12.400
12.400/-
D: 3.2/-
E: 9.200/-
12.300
D: 3.10
E: 9.200
9.600
69.050
8.950
FX
11.400
D: 3.4
E: 8.000
PH
11.300
D: 3.5
E: 7.800
SR
12.050
D: 4.1
E: 7.950
VT
12.400
12.400/-
D: 3.2/-
E: 9.200/-
PB
12.300
D: 3.1
E: 9.200
HB
9.600
D: 2.5
E: 7.100
19
552
Kevin Kuhni
Liestal
11.450
D: 5.4
E: 6.150
ND: 0.10
9.350
D: 4.50
E: 4.850
12.600
D: 4.30
E: 8.300
13.550
13.550/-
D: 4.8/-
E: 8.850/-
ND: 0.10 / -
11.400
D: 5.00
E: 6.400
10.550
68.900
9.100
FX
11.450
D: 5.4
E: 6.150
ND: 0.10
PH
9.350
D: 4.5
E: 4.850
SR
12.600
D: 4.3
E: 8.300
VT
13.550
13.550/-
D: 4.8/-
E: 8.850/-
ND: 0.10/0.00
PB
11.400
D: 5.0
E: 6.400
HB
10.550
D: 4.2
E: 6.350
20
519
Lucas Norin
HG
11.650
D: 4.1
E: 7.550
11.200
D: 3.60
E: 7.600
11.700
D: 3.10
E: 8.600
12.250
12.250/-
D: 4.0/-
E: 8.250/-
11.300
D: 3.10
E: 8.200
10.750
68.850
9.150
FX
11.650
D: 4.1
E: 7.550
PH
11.200
D: 3.6
E: 7.600
SR
11.700
D: 3.1
E: 8.600
VT
12.250
12.250/-
D: 4.0/-
E: 8.250/-
PB
11.300
D: 3.1
E: 8.200
HB
10.750
D: 3.2
E: 7.550
21
531
Sigurdur Ari Stefansson
Gerpla
11.250
D: 4.1
E: 7.150
12.200
D: 3.80
E: 8.400
10.850
D: 3.10
E: 8.050
ND: 0.30
12.150
12.150/-
D: 4.0/-
E: 8.250/-
ND: 0.10 / -
10.900
D: 2.80
E: 8.100
10.900
68.250
9.750
FX
11.250
D: 4.1
E: 7.150
PH
12.200
D: 3.8
E: 8.400
SR
10.850
D: 3.1
E: 8.050
ND: 0.30
VT
12.150
12.150/-
D: 4.0/-
E: 8.250/-
ND: 0.10/0.00
PB
10.900
D: 2.8
E: 8.100
HB
10.900
D: 3.6
E: 7.300
22
538
Niila Sinivouro
Esboon T.
12.200
D: 5.4
E: 6.800
11.650
D: 4.30
E: 7.350
8.650
D: 3.60
E: 8.050
ND: 3.00
13.850
13.850/-
D: 4.8/-
E: 9.050/-
10.100
D: 4.00
E: 6.100
11.550
68.000
10.000
FX
12.200
D: 5.4
E: 6.800
PH
11.650
D: 4.3
E: 7.350
SR
8.650
D: 3.6
E: 8.050
ND: 3.00
VT
13.850
13.850/-
D: 4.8/-
E: 9.050/-
PB
10.100
D: 4.0
E: 6.100
HB
11.550
D: 3.2
E: 8.350
23
520
Karl Idesjö
HG
10.750
D: 3.20
E: 7.550
13.800
D: 4.60
E: 9.200
13.450
13.450/-
D: 4.0/-
E: 9.450/-
13.450
D: 5.70
E: 7.750
12.900
64.350
13.650
FX

PH
10.750
D: 3.2
E: 7.550
SR
13.800
D: 4.6
E: 9.200
VT
13.450
13.450/-
D: 4.0/-
E: 9.450/-
PB
13.450
D: 5.7
E: 7.750
HB
12.900
D: 4.9
E: 8.000
24
485
Gabriel Rentsch
Liestal
11.450
D: 3.6
E: 7.850
7.550
D: 2.60
E: 5.250
ND: 0.30
10.450
D: 2.80
E: 7.950
ND: 0.30
13.000
13.000/10.250
D: 4.0/1.6
E: 9.000/8.750
ND: 0.00 / 0.10
9.900
D: 2.70
E: 7.200
9.700
62.050
15.950
FX
11.450
D: 3.6
E: 7.850
PH
7.550
D: 2.6
E: 5.250
ND: 0.30
SR
10.450
D: 2.8
E: 7.950
ND: 0.30
VT
13.000
13.000/10.250
D: 4.0/1.6
E: 9.000/8.750
ND: 0.00/0.10
PB
9.900
D: 2.7
E: 7.200
HB
9.700
D: 2.5
E: 7.200
25
474
Carl Strömö
Alingsås
11.300
D: 3.7
E: 7.600
5.900
D: 2.50
E: 6.400
ND: 3.00
8.850
D: 1.90
E: 7.250
ND: 0.30
11.850
11.850/-
D: 3.2/-
E: 8.650/-
10.850
D: 2.50
E: 8.350
10.600
59.350
18.650
FX
11.300
D: 3.7
E: 7.600
PH
5.900
D: 2.5
E: 6.400
ND: 3.00
SR
8.850
D: 1.9
E: 7.250
ND: 0.30
VT
11.850
11.850/-
D: 3.2/-
E: 8.650/-
PB
10.850
D: 2.5
E: 8.350
HB
10.600
D: 2.6
E: 8.000
26
436
Atli Elversson
Gerpla
11.000
D: 3.3
E: 8.000
ND: 0.30
10.050
D: 2.80
E: 7.250
9.750
D: 2.60
E: 7.450
ND: 0.30
9.950
9.950/-
D: 2.4/-
E: 7.550/-
10.850
D: 2.50
E: 8.350
5.700
57.300
20.700
FX
11.000
D: 3.3
E: 8.000
ND: 0.30
PH
10.050
D: 2.8
E: 7.250
SR
9.750
D: 2.6
E: 7.450
ND: 0.30
VT
9.950
9.950/-
D: 2.4/-
E: 7.550/-
PB
10.850
D: 2.5
E: 8.350
HB
5.700
D: 1.7
E: 8.000
ND: 4.00
27
473
Marcus Göransson
Alingsås
11.600
D: 4.7
E: 6.900
3.700
D: 2.40
E: 4.300
ND: 3.00
11.900
D: 4.10
E: 7.800
12.850
12.850/13.300
D: 4.0/4.0
E: 8.850/9.300
10.900
D: 3.20
E: 7.700
2.300
53.250
24.750
FX
11.600
D: 4.7
E: 6.900
PH
3.700
D: 2.4
E: 4.300
ND: 3.00
SR
11.900
D: 4.1
E: 7.800
VT
12.850
12.850/13.300
D: 4.0/4.0
E: 8.850/9.300
PB
10.900
D: 3.2
E: 7.700
HB
2.300
D: 1.2
E: 6.100
ND: 5.00
28
512
Filip Lidbeck
HFG
14.100
D: 5.7
E: 8.400
14.250
14.250/-
D: 4.8/-
E: 9.450/-
12.300
D: 3.80
E: 8.500
11.750
52.400
25.600
FX
14.100
D: 5.7
E: 8.400
PH

SR

VT
14.250
14.250/-
D: 4.8/-
E: 9.450/-
PB
12.300
D: 3.8
E: 8.500
HB
11.750
D: 3.9
E: 7.850
29
554
Luis Il-Sung Melander
M/S
12.500
D: 5.1
E: 7.400
13.700
D: 5.90
E: 7.800
13.450
13.450/-
D: 4.4/-
E: 9.050/-
11.900
51.550
26.450
FX
12.500
D: 5.1
E: 7.400
PH

SR
13.700
D: 5.9
E: 7.800
VT
13.450
13.450/-
D: 4.4/-
E: 9.050/-
PB

HB
11.900
D: 3.6
E: 8.300
30
521
Kim Wanström
HG
12.800
D: 5.7
E: 7.200
ND: 0.10
13.050
D: 4.20
E: 8.850
11.650
D: 3.90
E: 7.750
12.300
49.800
28.200
FX
12.800
D: 5.7
E: 7.200
ND: 0.10
PH

SR
13.050
D: 4.2
E: 8.850
VT
PB
11.650
D: 3.9
E: 7.750
HB
12.300
D: 4.2
E: 8.100
31
567
Bjartþór Steinn Alexandersson
Björk
11.100
D: 2.5
E: 8.600
7.000
D: 3.20
E: 3.800
5.900
D: 1.80
E: 8.400
ND: 4.30
10.800
10.800/-
D: 1.6/-
E: 9.200/-
8.800
D: 2.30
E: 6.500
1.900
45.500
32.500
FX
11.100
D: 2.5
E: 8.600
PH
7.000
D: 3.2
E: 3.800
SR
5.900
D: 1.8
E: 8.400
ND: 4.30
VT
10.800
10.800/-
D: 1.6/-
E: 9.200/-
PB
8.800
D: 2.3
E: 6.500
HB
1.900
D: 0.9
E: 7.000
ND: 6.00
32
502
Sajad Khedry
Björk
9.000
D: 2.6
E: 6.700
ND: 0.30
10.000
D: 1.90
E: 8.400
ND: 0.30
10.850
10.850/-
D: 1.6/-
E: 9.250/-
2.900
D: 2.10
E: 5.800
ND: 5.0
6.950
39.700
38.300
FX
9.000
D: 2.6
E: 6.700
ND: 0.30
PH

SR
10.000
D: 1.9
E: 8.400
ND: 0.30
VT
10.850
10.850/-
D: 1.6/-
E: 9.250/-
PB
2.900
D: 2.1
E: 5.800
ND: 5.00
HB
6.950
D: 1.7
E: 8.250
ND: 3.00
33
513
Vilgot Hyll
HFG
12.600
D: 4.7
E: 7.900
12.200
D: 4.60
E: 7.600
13.650
13.650/13.150
D: 4.8/4.0
E: 8.950/9.250
ND: 0.10 / 0.10
38.450
39.550
FX
12.600
D: 4.7
E: 7.900
PH
12.200
D: 4.6
E: 7.600
SR

VT
13.650
13.650/13.150
D: 4.8/4.0
E: 8.950/9.250
ND: 0.10/0.10
PB

HB

34
562
Jakub Pawlowski
Gdansk
11.800
D: 4.2
E: 7.800
ND: 0.20
2.700
D: 2.50
E: 4.200
ND: 4.00
10.000
D: 3.60
E: 6.400
13.200
13.200/12.800
D: 4.0/3.6
E: 9.200/9.200
37.700
40.300
FX
11.800
D: 4.2
E: 7.800
ND: 0.20
PH
2.700
D: 2.5
E: 4.200
ND: 4.00
SR
10.000
D: 3.6
E: 6.400
VT
13.200
13.200/12.800
D: 4.0/3.6
E: 9.200/9.200
PB

HB

35
536
Leevi Makkonen
Esboon T.
11.800
D: 4.4
E: 7.400
11.800
D: 3.30
E: 8.500
13.950
13.950/13.350
D: 4.8/4.0
E: 9.150/9.350
37.550
40.450
FX
11.800
D: 4.4
E: 7.400
PH

SR
11.800
D: 3.3
E: 8.500
VT
13.950
13.950/13.350
D: 4.8/4.0
E: 9.150/9.350
PB

HB

36
535
Risto Hartikainen
Esboon T.
11.950
D: 4.6
E: 7.350
3.250
D: 2.30
E: 3.950
ND: 3.00
11.450
D: 2.40
E: 9.050
10.200
36.850
41.150
FX
11.950
D: 4.6
E: 7.350
PH
3.250
D: 2.3
E: 3.950
ND: 3.00
SR

VT
PB
11.450
D: 2.4
E: 9.050
HB
10.200
D: 2.6
E: 7.600
37
533
Viktor Jarmakovs
Riga GS
12.750
D: 4.50
E: 8.250
12.300
D: 4.30
E: 8.000
11.300
D: 4.00
E: 7.300
36.350
41.650
FX

PH
12.750
D: 4.5
E: 8.250
SR
12.300
D: 4.3
E: 8.000
VT
PB
11.300
D: 4.0
E: 7.300
HB

38
478
Christoffer Juhlin
Göteb. T
11.950
D: 4.6
E: 7.350
11.850
D: 4.10
E: 7.750
11.750
D: 3.00
E: 8.750
35.550
42.450
FX
11.950
D: 4.6
E: 7.350
PH

SR
11.850
D: 4.1
E: 7.750
VT
PB
11.750
D: 3.0
E: 8.750
HB

39
509
Lukas Houser
HG
10.450
D: 4.3
E: 6.150
11.700
D: 3.00
E: 8.700
13.350
13.350/-
D: 4.4/-
E: 8.950/-
35.500
42.500
FX
10.450
D: 4.3
E: 6.150
PH

SR
11.700
D: 3.0
E: 8.700
VT
13.350
13.350/-
D: 4.4/-
E: 8.950/-
PB

HB

40
477
Jonathan Smith
Göteb. T
12.750
D: 4.3
E: 8.450
9.650
D: 3.90
E: 5.750
22.400
55.600
FX
12.750
D: 4.3
E: 8.450
PH
9.650
D: 3.9
E: 5.750
SR

VT
PB

HB

41
518
Leo Blumenberg
KFUM
10.600
D: 2.80
E: 7.800
10.950
D: 2.60
E: 8.350
21.550
56.450
FX

PH
10.600
D: 2.8
E: 7.800
SR
10.950
D: 2.6
E: 8.350
VT
PB

HB

42
565
Luka Bojan
Slo. GF
14.400
D: 5.50
E: 8.900
14.400
63.600
FX

PH

SR
14.400
D: 5.5
E: 8.900
VT
PB

HB

43
543
Beno Kunst
Sokol
13.650
13.650/13.200
D: 4.8/4.0
E: 8.850/9.200
13.650
64.350
FX

PH

SR

VT
13.650
13.650/13.200
D: 4.8/4.0
E: 8.850/9.200
PB

HB

44
542
Jon Sig. Gunnarsson
ASG
13.350
D: 5.10
E: 8.250
13.350
64.650
FX

PH

SR
13.350
D: 5.1
E: 8.250
VT
PB

HB

45
564
Grogor Rakovic
Slo. GF
13.200
D: 4.90
E: 8.300
13.200
64.800
FX

PH
13.200
D: 4.9
E: 8.300
SR

VT
PB

HB

46
541
David Rumbutis
ASG
13.150
D: 4.80
E: 8.350
13.150
64.850
FX

PH
13.150
D: 4.8
E: 8.350
SR

VT
PB

HB

47
563
Nikolaj Bozic
Slo. GF
13.100
D: 5.9
E: 7.200
13.100
64.900
FX
13.100
D: 5.9
E: 7.200
PH

SR

VT
PB

HB

48
517
Jakob Söderqvist
KFUM
11.750
D: 4.20
E: 7.550
11.750
66.250
FX

PH
11.750
D: 4.2
E: 7.550
SR

VT
PB

HB

49
456
Noah Bitterli
KVKSo
11.600
D: 4.20
E: 7.400
11.600
66.400
FX

PH
11.600
D: 4.2
E: 7.400
SR

VT
PB

HB

50
560
Jacob Buus
GF Gefion
FX

PH

SR

VT
PB

HB

50
530
Atli Snaer Valgeirsson
Gerpla
FX

PH

SR

VT
PB

HB

50
559
Valdemar Ring Rasmusen
GF Gefion
FX

PH

SR

VT
PB

HB

50
561
Aaron Djurhuus Jacobsen
GF Gefion
FX

PH

SR

VT
PB

HB

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
512
Filip Lidbeck, HFG

5.7

8.400


14.100

2
534
Ricards Plate, Riga GS

5.1

8.500

0.1

13.500

0.600
3
549
Janick Brunner, Liestal

4.7

8.700


13.400

0.700
4
563
Nikolaj Bozic, Slo. GF

5.9

7.200


13.100

1.000
5
528
Valgard Rainhardsson, Gerpla

4.9

8.100


13.000

1.100
6
537
Emil Woivalin, Esboon T.

4.6

8.200


12.800

1.300
6
521
Kim Wanström, HG

5.7

7.200

0.1

12.800

1.300
8
477
Jonathan Smith, Göteb. T

4.3

8.450


12.750

1.350
8
504
Silas Fricker, KVKSo

4.6

8.250

0.1

12.750

1.350
8
505
Ian Staubitzer, KVKSo

4.5

8.250


12.750

1.350
8
544
Marcus Stenberg, Lulegym.

4.6

8.150


12.750

1.350
12
513
Vilgot Hyll, HFG

4.7

7.900


12.600

1.500
13
550
Jonas Munsch, Liestal

3.8

8.700


12.500

1.600
13
554
Luis Il-Sung Melander, M/S

5.1

7.400


12.500

1.600
15
523
Hugo Woxblom, HG

4.2

8.200


12.400

1.700
16
551
Benaja Munsch, Liestal

4.2

8.150


12.350

1.750
16
522
William Sundell, HG

4.4

7.950


12.350

1.750
16
529
August Ingi Davidsson, Gerpla

5.1

7.550

0.3

12.350

1.750
19
538
Niila Sinivouro, Esboon T.

5.4

6.800


12.200

1.900
20
535
Risto Hartikainen, Esboon T.

4.6

7.350


11.950

2.150
20
478
Christoffer Juhlin, Göteb. T

4.6

7.350


11.950

2.150
20
553
Joakim Lenberg, M/S

4.7

7.250


11.950

2.150
23
545
Emil Espling, Lulegym.

4.8

7.200

0.1

11.900

2.200
24
562
Jakub Pawlowski, Gdansk

4.2

7.800

0.2

11.800

2.300
24
536
Leevi Makkonen, Esboon T.

4.4

7.400


11.800

2.300
26
519
Lucas Norin, HG

4.1

7.550


11.650

2.450
26
546
Olof Antti, Lulegym.

4.7

6.950


11.650

2.450
28
473
Marcus Göransson, Alingsås

4.7

6.900


11.600

2.500
29
485
Gabriel Rentsch, Liestal

3.6

7.850


11.450

2.650
29
552
Kevin Kuhni, Liestal

5.4

6.150

0.1

11.450

2.650
31
507
Allesandro Signorini, KVKSo

3.4

8.000


11.400

2.700
31
508
Adam Björs, HG

4.5

7.000

0.1

11.400

2.700
31
532
Martin Bjarni Gudmundsson, Gerpla

4.7

6.700


11.400

2.700
34
474
Carl Strömö, Alingsås

3.7

7.600


11.300

2.800
35
531
Sigurdur Ari Stefansson, Gerpla

4.1

7.150


11.250

2.850
36
567
Bjartþór Steinn Alexandersson, Björk

2.5

8.600


11.100

3.000
37
436
Atli Elversson, Gerpla

3.3

8.000

0.3

11.000

3.100
38
509
Lukas Houser, HG

4.3

6.150


10.450

3.650
39
502
Sajad Khedry, Björk

2.6

6.700

0.3

9.000

5.100
40
520
Karl Idesjö, HG
40
517
Jakob Söderqvist, KFUM
40
518
Leo Blumenberg, KFUM
40
530
Atli Snaer Valgeirsson, Gerpla
40
533
Viktor Jarmakovs, Riga GS
40
559
Valdemar Ring Rasmusen, GF Gefion
40
560
Jacob Buus, GF Gefion
40
561
Aaron Djurhuus Jacobsen, GF Gefion
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
564
Grogor Rakovic, Slo. GF

4.9

8.300


13.200

2
541
David Rumbutis, ASG

4.8

8.350


13.150

0.050
2
522
William Sundell, HG

5.8

7.350


13.150

0.050
4
553
Joakim Lenberg, M/S

4.4

8.600


13.000

0.200
5
549
Janick Brunner, Liestal

4.5

8.400


12.900

0.300
6
533
Viktor Jarmakovs, Riga GS

4.5

8.250


12.750

0.450
7
505
Ian Staubitzer, KVKSo

4.2

8.100


12.300

0.900
8
534
Ricards Plate, Riga GS

4.7

7.550


12.250

0.950
9
531
Sigurdur Ari Stefansson, Gerpla

3.8

8.400


12.200

1.000
9
528
Valgard Rainhardsson, Gerpla

4.2

8.000


12.200

1.000
9
513
Vilgot Hyll, HFG

4.6

7.600


12.200

1.000
12
544
Marcus Stenberg, Lulegym.

4.0

8.050


12.050

1.150
13
523
Hugo Woxblom, HG

3.8

8.150


11.950

1.250
13
545
Emil Espling, Lulegym.

4.7

7.250


11.950

1.250
15
508
Adam Björs, HG

3.4

8.500


11.900

1.300
15
546
Olof Antti, Lulegym.

3.5

8.400


11.900

1.300
17
517
Jakob Söderqvist, KFUM

4.2

7.550


11.750

1.450
18
538
Niila Sinivouro, Esboon T.

4.3

7.350


11.650

1.550
19
537
Emil Woivalin, Esboon T.

3.4

8.200


11.600

1.600
19
456
Noah Bitterli, KVKSo

4.2

7.400


11.600

1.600
21
507
Allesandro Signorini, KVKSo

3.5

7.800


11.300

1.900
22
519
Lucas Norin, HG

3.6

7.600


11.200

2.000
23
504
Silas Fricker, KVKSo

3.1

7.950


11.050

2.150
24
529
August Ingi Davidsson, Gerpla

3.8

7.200


11.000

2.200
25
551
Benaja Munsch, Liestal

2.8

8.050


10.850

2.350
26
520
Karl Idesjö, HG

3.2

7.550


10.750

2.450
27
518
Leo Blumenberg, KFUM

2.8

7.800


10.600

2.600
28
532
Martin Bjarni Gudmundsson, Gerpla

3.4

6.750


10.150

3.050
29
436
Atli Elversson, Gerpla

2.8

7.250


10.050

3.150
30
477
Jonathan Smith, Göteb. T

3.9

5.750


9.650

3.550
31
550
Jonas Munsch, Liestal

2.9

6.450


9.350

3.850
31
552
Kevin Kuhni, Liestal

4.5

4.850


9.350

3.850
33
485
Gabriel Rentsch, Liestal

2.6

5.250

0.3

7.550

5.650
34
567
Bjartþór Steinn Alexandersson, Björk

3.2

3.800


7.000

6.200
35
474
Carl Strömö, Alingsås

2.5

6.400

3.0

5.900

7.300
36
473
Marcus Göransson, Alingsås

2.4

4.300

3.0

3.700

9.500
37
535
Risto Hartikainen, Esboon T.

2.3

3.950

3.0

3.250

9.950
38
562
Jakub Pawlowski, Gdansk

2.5

4.200

4.0

2.700

10.500
39
512
Filip Lidbeck, HFG
39
521
Kim Wanström, HG
39
554
Luis Il-Sung Melander, M/S
39
509
Lukas Houser, HG
39
478
Christoffer Juhlin, Göteb. T
39
502
Sajad Khedry, Björk
39
530
Atli Snaer Valgeirsson, Gerpla
39
536
Leevi Makkonen, Esboon T.
39
559
Valdemar Ring Rasmusen, GF Gefion
39
560
Jacob Buus, GF Gefion
39
561
Aaron Djurhuus Jacobsen, GF Gefion
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
565
Luka Bojan, Slo. GF

5.5

8.900


14.400

2
520
Karl Idesjö, HG

4.6

9.200


13.800

0.600
3
554
Luis Il-Sung Melander, M/S

5.9

7.800


13.700

0.700
4
529
August Ingi Davidsson, Gerpla

4.4

8.950


13.350

1.050
4
542
Jon Sig. Gunnarsson, ASG

5.1

8.250


13.350

1.050
6
549
Janick Brunner, Liestal

4.2

9.100


13.300

1.100
6
544
Marcus Stenberg, Lulegym.

4.7

8.600


13.300

1.100
8
550
Jonas Munsch, Liestal

4.3

8.850


13.150

1.250
9
504
Silas Fricker, KVKSo

4.1

8.950


13.050

1.350
9
521
Kim Wanström, HG

4.2

8.850


13.050

1.350
9
528
Valgard Rainhardsson, Gerpla

4.4

8.650


13.050

1.350
12
534
Ricards Plate, Riga GS

4.4

8.550


12.950

1.450
13
553
Joakim Lenberg, M/S

4.2

8.650


12.850

1.550
14
546
Olof Antti, Lulegym.

4.2

8.550


12.750

1.650
15
552
Kevin Kuhni, Liestal

4.3

8.300


12.600

1.800
16
537
Emil Woivalin, Esboon T.

3.5

8.900


12.400

2.000
17
505
Ian Staubitzer, KVKSo

4.2

8.150


12.350

2.050
18
533
Viktor Jarmakovs, Riga GS

4.3

8.000


12.300

2.100
19
551
Benaja Munsch, Liestal

4.1

8.050


12.150

2.250
20
507
Allesandro Signorini, KVKSo

4.1

7.950


12.050

2.350
21
532
Martin Bjarni Gudmundsson, Gerpla

4.1

7.800


11.900

2.500
21
473
Marcus Göransson, Alingsås

4.1

7.800


11.900

2.500
23
478
Christoffer Juhlin, Göteb. T

4.1

7.750


11.850

2.550
24
536
Leevi Makkonen, Esboon T.

3.3

8.500


11.800

2.600
24
508
Adam Björs, HG

3.8

8.000


11.800

2.600
26
509
Lukas Houser, HG

3.0

8.700


11.700

2.700
26
519
Lucas Norin, HG

3.1

8.600


11.700

2.700
28
523
Hugo Woxblom, HG

3.4

8.100


11.500

2.900
29
522
William Sundell, HG

2.7

8.700


11.400

3.000
30
518
Leo Blumenberg, KFUM

2.6

8.350


10.950

3.450
31
531
Sigurdur Ari Stefansson, Gerpla

3.1

8.050

0.3

10.850

3.550
32
545
Emil Espling, Lulegym.

2.5

8.300

0.3

10.500

3.900
33
485
Gabriel Rentsch, Liestal

2.8

7.950

0.3

10.450

3.950
34
502
Sajad Khedry, Björk

1.9

8.400

0.3

10.000

4.400
34
562
Jakub Pawlowski, Gdansk

3.6

6.400


10.000

4.400
36
436
Atli Elversson, Gerpla

2.6

7.450

0.3

9.750

4.650
37
474
Carl Strömö, Alingsås

1.9

7.250

0.3

8.850

5.550
38
538
Niila Sinivouro, Esboon T.

3.6

8.050

3.0

8.650

5.750
39
567
Bjartþór Steinn Alexandersson, Björk

1.8

8.400

4.3

5.900

8.500
40
513
Vilgot Hyll, HFG
40
512
Filip Lidbeck, HFG
40
477
Jonathan Smith, Göteb. T
40
517
Jakob Söderqvist, KFUM
40
530
Atli Snaer Valgeirsson, Gerpla
40
535
Risto Hartikainen, Esboon T.
40
559
Valdemar Ring Rasmusen, GF Gefion
40
560
Jacob Buus, GF Gefion
40
561
Aaron Djurhuus Jacobsen, GF Gefion
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
528
Valgard Rainhardsson, Gerpla


4.8
4.0


9.350
9.650
13.900
14.150
13.650

2
536
Leevi Makkonen, Esboon T.


4.8
4.0


9.150
9.350
13.650
13.950
13.350

0.250
3
543
Beno Kunst, Sokol


4.8
4.0


8.850
9.200
13.425
13.650
13.200

0.475
4
513
Vilgot Hyll, HFG


4.8
4.0


8.950
9.250


0.1
0.1

13.400
13.650
13.150

0.500
5
546
Olof Antti, Lulegym.


4.8
4.0


9.000
8.950
13.375
13.800
12.950

0.525
6
545
Emil Espling, Lulegym.


4.0
4.4


9.100
9.100
13.300
13.100
13.500

0.600
7
551
Benaja Munsch, Liestal


4.8
4.0


8.850
8.850
13.250
13.650
12.850

0.650
8
532
Martin Bjarni Gudmundsson, Gerpla


4.8
4.0


8.650
8.850
13.150
13.450
12.850

0.750
9
473
Marcus Göransson, Alingsås


4.0
4.0


8.850
9.300
13.075
12.850
13.300

0.825
10
562
Jakub Pawlowski, Gdansk


4.0
3.6


9.200
9.200
13.000
13.200
12.800

0.900
11
534
Ricards Plate, Riga GS


4.0
4.0


8.600
9.250


0.1

12.875
12.500
13.250

1.025
12
485
Gabriel Rentsch, Liestal


4.0
1.6


9.000
8.7500.1

11.625
13.000
10.250

2.275
13
512
Filip Lidbeck, HFG


4.8


9.450
7.125
14.250

6.775
14
544
Marcus Stenberg, Lulegym.


4.4


9.450
6.925
13.850

6.975
14
538
Niila Sinivouro, Esboon T.


4.8


9.050
6.925
13.850

6.975
16
552
Kevin Kuhni, Liestal


4.8


8.850


0.1

6.775
13.550

7.125
17
520
Karl Idesjö, HG


4.0


9.450
6.725
13.450

7.175
17
554
Luis Il-Sung Melander, M/S


4.4


9.050
6.725
13.450

7.175
19
509
Lukas Houser, HG


4.4


8.950
6.675
13.350

7.225
20
553
Joakim Lenberg, M/S


4.0


9.300
6.650
13.300

7.250
20
550
Jonas Munsch, Liestal


4.0


9.300
6.650
13.300

7.250
22
549
Janick Brunner, Liestal


4.0


9.250
6.625
13.250

7.275
23
505
Ian Staubitzer, KVKSo


4.0


9.100
6.550
13.100

7.350
24
523
Hugo Woxblom, HG


4.0


9.000
6.500
13.000

7.400
25
537
Emil Woivalin, Esboon T.


4.0


8.950
6.475
12.950

7.425
26
529
August Ingi Davidsson, Gerpla


4.0


8.850


0.1

6.375
12.750

7.525
27
522
William Sundell, HG


4.0


8.650
6.325
12.650

7.575
27
508
Adam Björs, HG


4.0


8.650
6.325
12.650

7.575
29
507
Allesandro Signorini, KVKSo


3.2


9.200
6.200
12.400

7.700
30
504
Silas Fricker, KVKSo


4.0


8.350


0.1

6.125
12.250

7.775
30
519
Lucas Norin, HG


4.0


8.250
6.125
12.250

7.775
32
531
Sigurdur Ari Stefansson, Gerpla


4.0


8.250


0.1

6.075
12.150

7.825
33
474
Carl Strömö, Alingsås


3.2


8.650
5.925
11.850

7.975
34
502
Sajad Khedry, Björk


1.6


9.250
5.425
10.850

8.475
35
567
Bjartþór Steinn Alexandersson, Björk


1.6


9.200
5.400
10.800

8.500
36
436
Atli Elversson, Gerpla


2.4


7.550
4.975
9.950

8.925
37
521
Kim Wanström, HG


37
477
Jonathan Smith, Göteb. T


37
478
Christoffer Juhlin, Göteb. T


37
517
Jakob Söderqvist, KFUM


37
518
Leo Blumenberg, KFUM


37
530
Atli Snaer Valgeirsson, Gerpla


37
533
Viktor Jarmakovs, Riga GS


37
535
Risto Hartikainen, Esboon T.


37
559
Valdemar Ring Rasmusen, GF Gefion


37
560
Jacob Buus, GF Gefion


37
561
Aaron Djurhuus Jacobsen, GF Gefion


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
520
Karl Idesjö, HG

5.7

7.750


13.450

2
528
Valgard Rainhardsson, Gerpla

4.8

8.200


13.000

0.450
3
553
Joakim Lenberg, M/S

4.4

8.450


12.850

0.600
4
504
Silas Fricker, KVKSo

4.4

8.200


12.600

0.850
5
522
William Sundell, HG

3.8

8.650


12.450

1.000
6
551
Benaja Munsch, Liestal

3.3

9.050


12.350

1.100
6
549
Janick Brunner, Liestal

4.7

7.650


12.350

1.100
8
507
Allesandro Signorini, KVKSo

3.1

9.200


12.300

1.150
8
512
Filip Lidbeck, HFG

3.8

8.500


12.300

1.150
10
505
Ian Staubitzer, KVKSo

4.5

7.750


12.250

1.200
11
550
Jonas Munsch, Liestal

3.7

8.400


12.100

1.350
12
537
Emil Woivalin, Esboon T.

4.4

7.650


12.050

1.400
13
508
Adam Björs, HG

3.0

9.000


12.000

1.450
14
544
Marcus Stenberg, Lulegym.

4.3

7.550


11.850

1.600
15
478
Christoffer Juhlin, Göteb. T

3.0

8.750


11.750

1.700
16
521
Kim Wanström, HG

3.9

7.750


11.650

1.800
17
535
Risto Hartikainen, Esboon T.

2.4

9.050


11.450

2.000
18
552
Kevin Kuhni, Liestal

5.0

6.400


11.400

2.050
19
545
Emil Espling, Lulegym.

3.1

8.200


11.300

2.150
19
519
Lucas Norin, HG

3.1

8.200


11.300

2.150
19
533
Viktor Jarmakovs, Riga GS

4.0

7.300


11.300

2.150
22
532
Martin Bjarni Gudmundsson, Gerpla

3.7

7.350


11.050

2.400
22
534
Ricards Plate, Riga GS

4.7

6.350


11.050

2.400
24
531
Sigurdur Ari Stefansson, Gerpla

2.8

8.100


10.900

2.550
24
473
Marcus Göransson, Alingsås

3.2

7.700


10.900

2.550
26
436
Atli Elversson, Gerpla

2.5

8.350


10.850

2.600
26
474
Carl Strömö, Alingsås

2.5

8.350


10.850

2.600
28
529
August Ingi Davidsson, Gerpla

4.5

5.950


10.450

3.000
29
546
Olof Antti, Lulegym.

3.2

7.000


10.200

3.250
30
538
Niila Sinivouro, Esboon T.

4.0

6.100


10.100

3.350
31
485
Gabriel Rentsch, Liestal

2.7

7.200


9.900

3.550
32
523
Hugo Woxblom, HG

3.1

6.750


9.850

3.600
33
567
Bjartþór Steinn Alexandersson, Björk

2.3

6.500


8.800

4.650
34
502
Sajad Khedry, Björk

2.1

5.800

5.0

2.900

10.550
35
513
Vilgot Hyll, HFG
35
554
Luis Il-Sung Melander, M/S
35
509
Lukas Houser, HG
35
477
Jonathan Smith, Göteb. T
35
517
Jakob Söderqvist, KFUM
35
518
Leo Blumenberg, KFUM
35
530
Atli Snaer Valgeirsson, Gerpla
35
536
Leevi Makkonen, Esboon T.
35
559
Valdemar Ring Rasmusen, GF Gefion
35
560
Jacob Buus, GF Gefion
35
561
Aaron Djurhuus Jacobsen, GF Gefion
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
520
Karl Idesjö, HG

4.9

8.000


12.900

2
549
Janick Brunner, Liestal

4.5

8.300


12.800

0.100
3
544
Marcus Stenberg, Lulegym.

4.7

8.050


12.750

0.150
4
550
Jonas Munsch, Liestal

4.5

8.100


12.600

0.300
5
528
Valgard Rainhardsson, Gerpla

4.4

8.050


12.450

0.450
6
521
Kim Wanström, HG

4.2

8.100


12.300

0.600
7
504
Silas Fricker, KVKSo

4.2

7.950


12.150

0.750
8
505
Ian Staubitzer, KVKSo

3.8

8.250


12.050

0.850
9
553
Joakim Lenberg, M/S

3.6

8.400


12.000

0.900
10
554
Luis Il-Sung Melander, M/S

3.6

8.300


11.900

1.000
10
532
Martin Bjarni Gudmundsson, Gerpla

4.4

7.500


11.900

1.000
12
512
Filip Lidbeck, HFG

3.9

7.850


11.750

1.150
12
534
Ricards Plate, Riga GS

4.7

7.050


11.750

1.150
14
538
Niila Sinivouro, Esboon T.

3.2

8.350


11.550

1.350
14
522
William Sundell, HG

3.4

8.150


11.550

1.350
16
546
Olof Antti, Lulegym.

3.5

8.000


11.500

1.400
17
529
August Ingi Davidsson, Gerpla

4.2

7.100


11.300

1.600
18
537
Emil Woivalin, Esboon T.

3.1

8.100


11.200

1.700
19
523
Hugo Woxblom, HG

3.0

7.900


10.900

2.000
19
531
Sigurdur Ari Stefansson, Gerpla

3.6

7.300


10.900

2.000
21
508
Adam Björs, HG

2.8

8.000


10.800

2.100
22
545
Emil Espling, Lulegym.

2.5

8.250


10.750

2.150
22
519
Lucas Norin, HG

3.2

7.550


10.750

2.150
24
474
Carl Strömö, Alingsås

2.6

8.000


10.600

2.300
25
552
Kevin Kuhni, Liestal

4.2

6.350


10.550

2.350
26
535
Risto Hartikainen, Esboon T.

2.6

7.600


10.200

2.700
27
551
Benaja Munsch, Liestal

2.2

7.700


9.900

3.000
28
485
Gabriel Rentsch, Liestal

2.5

7.200


9.700

3.200
29
507
Allesandro Signorini, KVKSo

2.5

7.100


9.600

3.300
30
502
Sajad Khedry, Björk

1.7

8.250

3.0

6.950

5.950
31
436
Atli Elversson, Gerpla

1.7

8.000

4.0

5.700

7.200
32
473
Marcus Göransson, Alingsås

1.2

6.100

5.0

2.300

10.600
33
567
Bjartþór Steinn Alexandersson, Björk

0.9

7.000

6.0

1.900

11.000
34
513
Vilgot Hyll, HFG
34
509
Lukas Houser, HG
34
477
Jonathan Smith, Göteb. T
34
478
Christoffer Juhlin, Göteb. T
34
517
Jakob Söderqvist, KFUM
34
518
Leo Blumenberg, KFUM
34
530
Atli Snaer Valgeirsson, Gerpla
34
533
Viktor Jarmakovs, Riga GS
34
536
Leevi Makkonen, Esboon T.
34
559
Valdemar Ring Rasmusen, GF Gefion
34
560
Jacob Buus, GF Gefion
34
561
Aaron Djurhuus Jacobsen, GF Gefion
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 7/25/2024 12:50:44 PM
SX
SM
MD
XL
XXL